Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Sociaistema5
Sociaistema5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio
Anuncio

Sociaistema5

 1. 1. Tema 5: A Unión Europea Yasmina Jamardo
 2. 2. O proceso de creación da Unión Europea <ul><li>Necesidade dun bloque comercial Europeo </li></ul><ul><li>Tratado de Roma: mercado común Europeo </li></ul><ul><li>Mercado común único: unidade económica e política. </li></ul><ul><li>Medidas completas do tratado de Roma </li></ul><ul><ul><ul><li>Libre circulación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Liberdade de competencia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leis comúns </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Economías de escala para competir con Estados Unidos e Xapón. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. A Unión Europea <ul><li>1992 tratado da Unión Europea: tratado de Maastricht; unión monetaria. </li></ul><ul><li>Eleccións ao parlamento europeo, políticas de solidariedade, política exterior e de defensa común. </li></ul><ul><li>Uso dunha moeda única: o euro;2002 </li></ul>
 4. 4. Unidade de Europa <ul><li>Unidade en valores fundamentais, gran potencia económica con importantes desequilibrios, debilidades: política exterior común, desequilibrio económico. </li></ul><ul><li>Obxectivos da Unión Europea: </li></ul><ul><ul><ul><li>Impulso do progreso económicoe socia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afirmación da identidade europea no ámbito internacional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implantación dunha cidadanía europea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario </li></ul></ul></ul>
 5. 5. A Unión Europea e a heteroxeneidade <ul><li>Nivel de desenvolvemento económico e social distinto </li></ul><ul><li>Diversidade cultural </li></ul><ul><li>Disparidades rexionais </li></ul><ul><li>Identidade nacional </li></ul>
 6. 6. Unha política rexional e solidaria <ul><li>Instrumentos da política rexional : fondos estructurais e fondos de cohesión. </li></ul><ul><ul><li>Préstamos </li></ul></ul><ul><ul><li>Infraestructuras de transporte e enerxía. </li></ul></ul><ul><ul><li>Obras públicas para a solución de problemas do medio natural. </li></ul></ul><ul><ul><li>Políticas comúns nos ámbitos culturais, educativos e da problemática xuvenil. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creación de postos de traballo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Préstamos e subvencións aos sectores agrícola e pesqueiro. </li></ul></ul>
 7. 7. A ampliación da Unión Europea <ul><li>Grandes desequilibrios nos países que se integraron nos últimos anos. </li></ul><ul><li>Fondos comunitarios para eses novos países. </li></ul>
 8. 8. As institucións da Unión Europea <ul><li>O conselllo Europeo (composición e función) </li></ul><ul><li>O consello da Unión Europea (composición e función) </li></ul><ul><li>O parlamento Europeo (composición e función) </li></ul><ul><li>A comisión Europea (composición e función) </li></ul><ul><li>O tribunal de xustiza (composición e función) </li></ul><ul><li>O defensor do pobo europeo (composición e función) </li></ul><ul><li>Outras institucións: </li></ul><ul><ul><li>O banco central europeo </li></ul></ul><ul><ul><li>Tribunal de contas </li></ul></ul><ul><ul><li>Comité das rexións </li></ul></ul><ul><ul><li>Banco Europeo de investimentos </li></ul></ul><ul><ul><li>Comité económico e social </li></ul></ul>
 9. 9. A política agraria e pesqueira da Unión Europea <ul><li>Unha política agraria común </li></ul><ul><ul><li>Autoabastecemento </li></ul></ul><ul><ul><li>Modernización </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomento da agricultura intensiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Concentración das explotacións </li></ul></ul><ul><ul><li>Créditos </li></ul></ul><ul><ul><li>Asegurar prezos mínimos </li></ul></ul><ul><ul><li>Limitacións das imprtacións </li></ul></ul>
 10. 10. Obxetivos da PAC actualmente <ul><li>Causa do cambio da política agraria </li></ul><ul><li>Aumento da poboación </li></ul><ul><li>Medidas: </li></ul><ul><ul><li>Reducir a superficie de cultivos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conversión das terras de cultivo en zonas forestais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducir os prezos de garantía. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomento das prácticas agrícolas sustentables. </li></ul></ul><ul><ul><li>O FEOGA (40% do orzamento de Unión Europea). </li></ul></ul>
 11. 11. O sector pesqueiro comunitario <ul><li>A importacia do sector marítimo. </li></ul><ul><li>Obxetivos da política agraria común: </li></ul><ul><ul><li>Evitar a sobrepesca. </li></ul></ul><ul><li>Medidas: </li></ul><ul><ul><li>Establecementos de zona de pesca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vixiancia do tamaño e do volume. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acordos e tratados con estados fóra da Unión Europea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomento da agricultura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Impulso da investigación. </li></ul></ul>
 12. 12. As principais zonas industriais da UE <ul><li>Importancia do sector industrial. </li></ul><ul><li>Principal zona de desenvolvemento industrial de Europa. </li></ul><ul><li>Tipos de industria nesta zona industrial: </li></ul><ul><ul><li>Tradicional e moderna </li></ul></ul><ul><li>Outras zonas industriais. </li></ul><ul><li>Crise industrial dos países do leste de Europa. </li></ul>
 13. 13. A produción industrial <ul><li>Proceso de desestucturación </li></ul><ul><li>Proceso de deslocalización </li></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><ul><li>O prblema da falta de recursos enerxéticos. </li></ul></ul>
 14. 14. Servizo, comercio e comunicación <ul><li>Cara a unha economía de servizos </li></ul><ul><ul><li>Importancia do sector servizo: 70% da poboación </li></ul></ul><ul><ul><li>Causas do aumento do sector servicios: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolvemento tecnolóxico </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Novas actividades das sociedades avanzadas. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. O comercio <ul><li>Gran volume </li></ul><ul><li>42% das importacións mundiais </li></ul>
 16. 16. Transportes <ul><li>Política comunitariapara mellorar e actualizar o transporte. </li></ul><ul><li>Transporte por estrada </li></ul><ul><ul><li>O máis desrrollado son as estradas e autovías. </li></ul></ul><ul><li>Rede ferroviaria </li></ul><ul><li>Transporte marítimo de mercadorías </li></ul><ul><li>Transporte aéreo </li></ul>
 17. 17. España na Unión Europea <ul><li>A entrada de España na UE </li></ul><ul><ul><li>Réxime ditatorial </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptación da economía española </li></ul></ul>
 18. 18. A CEE e a UE tras a corporación española <ul><li>1986 entrada de españa na UE. </li></ul><ul><li>Dereito a un comisario Europeo Español e ten 54 deputados. </li></ul>
 19. 19. Balance da corporación de España á Unión Europea <ul><li>Gran influencia do desenvolvemento económico e social actual. </li></ul><ul><li>Fondos europeos. </li></ul><ul><li>Aumento da renta percápita cerca da media europea. </li></ul><ul><li>Investimentos da Unión Europea. </li></ul>
 20. 20. Utilización de fondos europeos <ul><li>Tramos de autovía e AVE </li></ul><ul><li>Mellora das infraesruturas de transporte </li></ul><ul><li>Programas educativos (Erasmus) </li></ul><ul><li>A tarxeta sanitaria Europea </li></ul><ul><li>Restauración de edificios históricos, construción de grandes complexos culturais. </li></ul>
 21. 21. Galicia na Unión Europea <ul><li>Zona de converxencia </li></ul><ul><li>Fondos europeos en galicia </li></ul><ul><ul><li>Fondo europeo español 50% para galicia </li></ul></ul><ul><li>Fondo social europeo </li></ul><ul><li>Fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural </li></ul>
 22. 22. A erorrexión galicia- norte de portugal <ul><li>O eixe atlántico </li></ul><ul><li>Comunidade de traballo galicia-norte de portugal. </li></ul>
 23. 23. A participación de galicia na UE <ul><li>Comité das rexións </li></ul><ul><li>Consello da Unión Europea: </li></ul><ul><ul><li>Participación técnica </li></ul></ul><ul><ul><li>Participación palítica </li></ul></ul>

×