Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022

Hace 5 meses 91 Visualizaciones

Statistik om tandvard utomlands pa eget initiativ 2022 Finland

Hace 5 meses 5 Visualizaciones

Omatoimisen hammashoitoon hakeutumisen tilastoja 2021

Hace 1 año 90 Visualizaciones

Statistik om tandvard utomlands 2021

Hace 1 año 15 Visualizaciones

Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja 2021

Hace 1 año 156 Visualizaciones

Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard 2021

Hace 1 año 19 Visualizaciones

Potilaan valinnavapaus Euroopassa

Hace 8 años 766 Visualizaciones

Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -hanke

Hace 8 años 936 Visualizaciones

Saamelaisten rajayhteistyöseminaari (KELA)

Hace 8 años 553 Visualizaciones