Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Export marketing “going digital”

973 visualizaciones

Publicado el

Η παρουσίαση μου στο συνέδριο Web World Conference που έγινε στις 9 Μαρτίου 2013 στο Ζάππειο στα πλαίσια της έκθεσης Web World Expo. Θέμα της παρουσίασης το πως το εξαγωγικό marketing ωφελείται από την πρόοδο των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.

Publicado en: Empresariales

Export marketing “going digital”

 1. 1. Export  marketing  “going  digital”  °È¿ÓÓ˘ ΤÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ
 2. 2. Είμαι  διευθυντής  μάρκετινγκ  και  ανάπτυξης  με  20+  χρόνια  σε  αγορές  τεχνολογίας  (ΙΤ,  graphic  industry,  publishing)  και  έχω  εργαστεί  ως  διευθυντικό  στέλεχος  σε  μεγάλες  εταιρείες  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό.  Η ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ [ΤΟ ΑΤΟªΟ Consulting Services] ›ӷÈsocial media marketing (΢ڛˆ˜ µ2µ), content engineeringÎ·È business development, ÛÙËÓ ΕÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.δυό  λόγια  για  να  γνωριστούμε...  
 3. 3. Οι  εταιρείες  είναι  άνθρωποι  που  συνεργάζονται  με  ανθρώπους,  επικοινωνούν  με  ανθρώπους,  κάνουν  συναλλαγές  με  ανθρώπους.    ªÂ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË, «¿ÓıÚˆπÔÈ πÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û¯¤ÛÂȘ».«Κάνω  δουλειές»  σημαίνει    «δημιουργώ  σχέσεις».  
 4. 4. Η  «εικόνα»  είναι  σημαντικό  στοιχείο  της  παρουσίας  σας,  τόσο  στην  τοπική  όσο  και  στις  διεθνείς  αγορές.  Η «ÂÈÎfiÓ·» fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ πÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È΋ Û·˜,ˆ˜ π·Ú·ÁˆÁÔ‡, Î·È fiÏ˘ Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜.Το  ίδιο  είναι  και  η  «υπόσχεση»,  προϊόντα  και  υπηρεσίες  αγοράζονται  για  να  δώσουν  «λύση»  σε  κάτι.  ο  πελάτης  επιλέγει  «εικόνα»    και  «υπόσχεση»...  
 5. 5. Τα  Αγγλικά  είναι  η  παγκόσμια  εμπορική  γλώσσα,  ως  μητρική  όμως  τα  μιλάει  μόλις  το  6%  παγκοσμίως!  ™·˜ ÂÓÙ˘πˆÛÈ¿˙ÂÈ πÔ˘ οπÔÈÔ˜ ͤÓÔ˜ πÔ˘ οÓÂÙ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ÌÈÏ¿ÂÈ ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤ÚÂÈ πÚ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔÓπÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜. °È·Ù› Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÂÓÙ˘πˆÛÈ¿ÛÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜;Το  να  μιλάς  τη  γλώσσα  και  να  καταλαβαίνεις  την  κουλτούρα  κάθε  λαού  είναι  επίπονο  αλλά  σημαντικό!    γλώσσες  και  κουλτούρες  έχουν    τη  σημασία  τους...  
 6. 6. Το  να  πας  σε  νέα  αγορά  χωρίς  έρευνα  και  πληροφορίες  είναι  σαν  να  τρέχεις  μαραθώνιο  χωρίς  παπούτσια...  §ÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¤Í˘πÓ·! Η Ù¯ÓÔÏÔÁ›· πϤÔÓ ‚ÔËı¿!Online  αναζητήσεις,  έρευνες  αγοράς  και  μελέτες  που  μπορείς  να  αγοράσεις  online,  social  networking  και  πολλά  άλλα  είναι  τα  νέα  ψηφιακά  σου  εργαλεία.    [TIP: ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Û·Ó πÂÏ¿Ù˘ πÚÒÙ·!]#1  έρευνα  αγοράς  επτά  βήματα  για  την  επιτυχία  σας...  
 7. 7. Δεν  λειτουργούν  όλες  οι  αγορές  με  τον  ίδιο  τρόπο,  ούτε  αντιλαμβάνονται  ομοίως  τα  διαφημιστικά  μηνύματα.  Think Global, Act Local! H Hallmark ·π¤Ù˘¯Â ÛÙË °·ÏÏ›·ÁÈ·Ù› ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó «ÛÈÚfiπÈ·» ÛÙȘ ¢¯ÂÙ‹ÚȘοÚÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È πÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜!Χτίσε  το  brand  σου  και  τη  διαφήμιση  σου  τοπικά,  ώστε  να  το  καταλάβουν  σε  κάθε  αγορά  που  απευθύνεσαι!  #2  Branding  και  διαφήμιση  επτά  βήματα  για  την  επιτυχία  σας...  
 8. 8. Εσύ  μπορεί  να  γράφεις  στα  αγγλικά,  αλλά  το  δελτίο  τύπου,  η  ανακοίνωση,  η  συνέντευξη  που  θα  δώσεις  θα  δημοσιευθεί  στα  τοπικά  μέσα  στην  τοπική  γλώσσα...  Κ·È ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÔπÈÎfi ÎÔÈÓfi, ·˘ÙÔ‡˜ πÚ¤πÂÈ Ó·πÚÔÛÂÏ·ÛÂȘ, Ó· π›ÛÂȘ, Ó· οÓÂȘ πÂÏ¿Ù˜!Μην  μεταφράζεις  απλά,  ξαναδούλεψε  το  με  τους  συνεργάτες  σου  σε  κάθε  χώρα,  προσάρμοσε  την  επικοινωνία  σου  στο  κοινό  σου!  #3  δημόσιες  σχέσεις  επτά  βήματα  για  την  επιτυχία  σας...  
 9. 9. Το  παραδοσιακό  direct  mail  ήταν  για  καιρό  ο  μόνος  «καλός»  τρόπος  για  δημιουργία  sales  leads.  ΤÔ internet ¤‚·Ï ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·πfi Ӥ˜Ù¯ÓÈΤ˜, text and banner advertising, e-shots, whitepaperdownloads Î·È ¿ÏÏ· Â›Ó·È πϤÔÓ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ì·˜.Κλειδί  της  επιτυχίας  η  οργανωμένη  βάση  δεδομένων,  το  ευέλικτο  follow-up  και  οι  εκπαιδευμένοι  πωλητές!  #4  δημιουργία  ενδιαφέροντος  επτά  βήματα  για  την  επιτυχία  σας...  
 10. 10. Κάθε  αγορά  έχει  τον  δικό  της  «κύκλο  πώλησης»,  είσαι  εσύ  που  θα  προσαρμόσεις  τα  εργαλεία  σου  σε  αυτόν.  ¡·È, ÙÔ Ó· ¤¯ÂȘ οπÔÈ· Ù˘πˆÌ¤Ó· Ê˘ÏÏ¿‰È· ÛÙËÓÙÔπÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô. Ÿ¯È fï˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ!Το  κύριο  είναι  να  έχεις  ένα  οργανωμένο  ψηφιακό  sales  manual,  πάνω  στο  CRM  σου,  σε  διάφορες  γλώσσες,  το  οποίο  πωλητές  και  marketeers  θα  εμπλουτίζουν  at  will!  #5  σωστά  εργαλεία  πώλησης  επτά  βήματα  για  την  επιτυχία  σας...  
 11. 11. Τίποτα  δεν  συγκρίνεται  στην  πώληση  με  την  ευκαιρία  να  έχεις  τον  πελάτη  σου  face-to-face.  °È· Ó· ÙÔ πÂÙ‡¯ÂȘ, ÔÚÁ·ÓÒÓÂȘ ÙÔ showroom ÛÔ˘,Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ Û ÂÎı¤ÛÂȘ Ì stand, ÔÚÁ·ÓÒÓÂȘ ÂȉÈΤ˜Âπȉ›ÍÂȘ, π·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·.Όλα  αυτά  μπορείς  να  τα  κάνεις  πλέον  και  online.  Συνδύασε  τα  [φυσική  και  online  παρουσία]  και  κέρδισε!  #6  εκθέσεις/παρουσιάσεις  επτά  βήματα  για  την  επιτυχία  σας...  
 12. 12. «Online  customers  are  three  times  more  likely  to  buy  when  addressed  in  their  mother  tongue».  (Forrester).    ¶ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ web site ÛÔ˘ (πÔÏÏ·πϤ˜ÁÏÒÛÛ˜ ‹ microsite, local seo), ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È πÚÔ‚ÔÏ‹ÛÔ˘ ÛÙ· social media (ÙÔπÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·) ÎÏπ.πχ.  μια  contact  page  στην  τοπική  γλώσσα  με  τοπικά  τήλεφωνα  και  ονόματα,  δείχνει  πως  -αν  μη  τι  άλλο-  παίρνεις  την  αγορά  στα  σοβαρά!  #7  digital  marketing  επτά  βήματα  για  την  επιτυχία  σας...  
 13. 13. Μέχρι  σήμερα  ξέραμε  πως  marketing  «σημαίνει»  Product, Price, Promotion, Place.™ÙÔ „ËÊÈ·Îfi Û‹ÌÂÚ· marketing πϤÔÓ «ÛËÌ·›ÓÂÈ»Purpose, Passion, Pain, Power.Κ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛΤ„Ë, Â›Ó·È πÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·...τα  4  νέα  P  του  marketing…  
 14. 14. Ευχαριστώ  για  την  προσοχή  σας!   Stay  connected  @  TOATOMO  Consulting  Services  [w] www.toatomo.info * [in] /in/yannistriantafyllou * [fb]/toatomoconsulting

×