Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Розвиток творчих здібностей шляхом синтезу різних видів мистецтв

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Розвиток творчих здібностей шляхом синтезу різних видів мистецтв

 1. 1. Lyudochka.polina@mail.ru
 2. 2. Lyudochka.polina@mail.ru
 3. 3. Хореографічного Хореографічного мистецтва мистецтва сприяє розвиткові сприяє розвиткові емоційного відчуття уу емоційного відчуття дітей краси, реального дітей краси, реального світу, формує світу, формує поставу,сприяє поставу,сприяє Розвиткумузикальності, Розвиткумузикальності, почуття ритму, почуття ритму, формуванню формуванню основних рухових основних рухових навичок, розвиває навичок, розвиває увагу, пам’ять, увагу, пам’ять, позитивно впливає на позитивно впливає на загальний фізичний загальний фізичний стан, зміцнює здоров’я, стан, зміцнює здоров’я, аа також позитивно також позитивно впливає на духовне впливає на духовне удосконалення . . удосконалення Образотворчого Образотворчого мистецтва мистецтва уу дитини формуються дитини формуються спостережливість, спостережливість, естетичне сприйняття, естетичне сприйняття, художній смак, творчі художній смак, творчі здібності. Образотворча здібності. Образотворча діяльність надає діяльність надає можливість доступними можливість доступними засобами висловити засобами висловити емоційний стан дитини, емоційний стан дитини, їїїї ставлення до ставлення до навколишнього світу, навколишнього світу, вміння самостійно вміння самостійно створювати прекрасне, аа створювати прекрасне, також бачити його уу також бачити його творах мистецтва. творах мистецтва. Музичного Музичного мистецтва мистецтва музика –– вид мистецтва, музика вид мистецтва, який істотнов пливає на який істотнов пливає на становленняособистості становленняособистості вв дошкільному віці. Вона дошкільному віці. Вона збагачує почуття та збагачує почуття та уявлення дитини, сприяє уявлення дитини, сприяє виробленню вміння виробленню вміння відчувати ритм та відчувати ритм та мелодійність твору, мелодійність твору, формуванню здатності формуванню здатності адекватно реагувати на адекватно реагувати на них своїм голосом та них своїм голосом та рухами, розвитку рухами, розвитку інтересів до різних інтересів до різних музичних інструментів та музичних інструментів та бажанню на них грати бажанню на них грати Театральне Театральне мистецтво мистецтво дозволяє стимулювати дозволяє стимулювати школярів до образного школярів до образного і вільного сприйняття і вільного сприйняття навколишнього світу. навколишнього світу. За його допомогою За його допомогою дитина вчиться дитина вчиться поважати чужу думку, поважати чужу думку, бути терпимою до бути терпимою до різних точок зору, різних точок зору, учиться фантазувати, учиться фантазувати, уявляти, спілкуватися з з уявляти, спілкуватися оточуючими, вчиться оточуючими, вчиться долати труднощі, долати труднощі, ставити завдання та ставити завдання та розв’язувати їх. розв’язувати їх. Lyudochka.polina@mail.ru
 4. 4. • • • • Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина Барко В.І. Способности, одаренность Музика О.Л. Цінності обдарованої особистості Психолого-педагогічні аспекти формування творчої особистості Ю.Бабанського, І.Беха, Д.Богоявленської, С.Сисоєвої, А.Маслоу, К.Роджерса, Б.Тєплова, Л.Виготського. • вчених-мистецтвознавців В.Верховинця, Л.Когана, З. Жовчак, Л. Масол, Л.Лимаренко, С.Соломахи •
 5. 5. Гета Євген 5-А Нижник Єгор 5-А Пантюшенко Роксолана 5-Б Квартет дівчат 10-Б Lyudochka.polina@mail.ru
 6. 6. Юркіна Анна 9-Б Міс Осінь 2013 Lyudochka.polina@mail.ru
 7. 7. Варбанець Ксенія 4-Б Міс Весна 2013 Lyudochka.polina@mail.ru
 8. 8. Lyudochka.polina@mail.ru
 9. 9. Lyudochka.polina@mail.ru
 10. 10. «Серце до серця» Збір благодійних внесків для допомоги дітям з вадами слуху Флешмоб до Всесвітньої акції бородьби зі СНІДом
 11. 11. Lyudochka.polina@mail.ru

×