Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

1005 valdres destinasjon as presentasjon

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 24 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a 1005 valdres destinasjon as presentasjon (20)

Más de Valdres Natur og Kulturpark (20)

Anuncio

1005 valdres destinasjon as presentasjon

 1. 2. Valdres Destinasjon AS
 2. 3. Visjon <ul><li>” Valdres Destinasjon skal være et verktøy for at Valdres blir den ledende helårs- destinasjonen i Norge ” </li></ul><ul><li>Visjonen er grunnmuren i alt vi gjør! </li></ul>
 3. 4. Organisasjonens historikk <ul><li>1888 Stifting </li></ul><ul><li>1933 Forsøk på å stifte felles Turisttrafikkomitè for Vest-Oppland som motvekt til Vestnorske Turisttrafikkomitè - realitet først i 1965 </li></ul><ul><li>1960-tallet </li></ul><ul><ul><li>Første helårsansatte turistsjef </li></ul></ul><ul><ul><li>Land-kommunene gikk ut i protest mot satsingen på E-68 </li></ul></ul><ul><li>1960-70 Omorgansiering </li></ul><ul><ul><li>det offentlige kom inn </li></ul></ul><ul><li>1970-80 Omorganisering </li></ul><ul><ul><li>Skiftende rammer fra det offentlige (fylket) styrer utviklingen mot sentralisering </li></ul></ul><ul><li>1980-90 Etablering av fylkesdekkende Oppland Reiseliv </li></ul><ul><li>1997 Omorganisering </li></ul><ul><ul><li>Desentralisering ved etablering av dest.selsk. i Valdres (fylkeskomm. Infrastrukturmidler) </li></ul></ul><ul><ul><li>RVJ ble et AS </li></ul></ul><ul><ul><li>Målsetting om felles markedsføring regionalt finansiert av dest.selsk. (Hana-modellen) </li></ul></ul><ul><li>2003 Omorganisering </li></ul><ul><ul><li>Felles regional administrasjon gjennom prosjekt </li></ul></ul><ul><li>2006 Valdres Destinasjon AS </li></ul>
 4. 5. Reiselivets organisering fra 2006 Fokus på å være næringens redskap. Oppgaver i tråd med etterspørsel fra næringen. Valdres Destinasjon AS ” Verktøy for næringen”
 5. 6. Eierfordeling/aksjeinnskudd Etnedal kom inn i 2009. Destinasjons-selskap: Eierandel Innskudd aksjekapital Sør-Valdres Utvikling BA 17 % 119.000 Destinasjon Midt-Valdres AS 33 % 231.000 Beitostølen Utvikling BA 33 % 231.000 Filefjell Reiseliv AS 17 % 119.000
 6. 7. Eiere/ medlemmer <ul><li>Ca. 180 bedrifter betaler næringsbidrag </li></ul><ul><li>Ca. 80 er overnattingsbedrifter </li></ul><ul><li>Resterende bedrifter er fra nesten alle næringer der turisme og hytter er viktig </li></ul><ul><li>Men mange gratispassasjerer </li></ul>
 7. 8. Finansiering (09) <ul><li>Medlemmene 1 mill </li></ul><ul><li>Kommunene 2,1 mill </li></ul><ul><li>Fylkeskommunen 1,5 mill (infrastruktur, stier/sykkel, web, internasj.markedsføring) </li></ul><ul><li>Innovasjon Norge 500.000 (fellesgode) </li></ul><ul><li>DA 700.000 (siste år 09) </li></ul><ul><li>VNK 650.000 (fellesgode, stier, festivalkontor) </li></ul>
 8. 9. Styret <ul><li>Består av 6 medlemmer fra næringslivet. </li></ul><ul><li>4 er valgt fra eierselskapene og 2 er fritt valgt </li></ul>
 9. 10. Ansatte <ul><li>Daglig leder/ administrasjon </li></ul><ul><ul><li>1 ansatt </li></ul></ul><ul><li>Prosjekt- og områdeansvarlige </li></ul><ul><ul><li>2 ansatte </li></ul></ul><ul><ul><li>1 ansatt for trafikkskapende arbeid / Avinor </li></ul></ul><ul><li>Valdres Turistkontor </li></ul><ul><ul><li>2 ansatte </li></ul></ul><ul><li>Lærling </li></ul><ul><ul><li>1 ansatt </li></ul></ul>
 10. 11. Valdres “ Norges ledende helårsdestinasjon” <ul><li>Valdres kjennetegnes ved; </li></ul><ul><li>Mangfold og variasjon, året rundt </li></ul><ul><li>Natur- og kulturopplevelser </li></ul>
 11. 12. Valdres Destinasjons virkeområder <ul><li>Turistinformasjon </li></ul><ul><li>Produktutvikling </li></ul><ul><li>Markedsføring </li></ul>
 12. 13. Turistinformasjon <ul><li>Valdres Turistkontor, Fagernes </li></ul><ul><li>Driften av turistkontorene på Beitostølen og Filefjell er satt ut på oppdrag </li></ul><ul><li>Beitostølen </li></ul><ul><li>Filefjell </li></ul><ul><li>Bagn (sesong) </li></ul>
 13. 14. Produktutvikling <ul><li>” Valdres Rundt” – til fots, på ski eller sykkel </li></ul><ul><li>Langsiktig satsing fra 2002. Produkter som Valdres skal bli best på </li></ul><ul><li>Skilting og tilrettelegging av løyper og stier: </li></ul><ul><ul><li>Turløyper vinter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valdres Rundt – utvikling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etablering og samarbeid med løypelag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nasjonal pilot fellesgodefinansiering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sykkel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valdres Rundt – utvikling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sykkel-web </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vandring/Turstier </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samarbeid med kommunene og VNK </li></ul></ul></ul>
 14. 15. Reiseliv
 15. 18. Markedsføring <ul><li>Områdeprofilering </li></ul><ul><ul><li>Internett ( www.valdres.no /Reiseliv) Tellus </li></ul></ul><ul><ul><li>www.fjellnorge.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Messer/Arrangementer </li></ul></ul><ul><ul><li>Media og press </li></ul></ul><ul><li>Kataloger </li></ul><ul><ul><li>Sommer/Vinte </li></ul></ul><ul><li>Kampanjer </li></ul><ul><ul><li>Innovasjon Norge </li></ul></ul><ul><ul><li>Norske Spor </li></ul></ul><ul><ul><li>Fjellnorge - Fjordnorge </li></ul></ul>
 16. 19. Kommunikasjon <ul><ul><li>Lokalpresse Magasin Annonser Lokalradio Brosjyre Velforeninger – Hytteaviser Internett – reiseliv - regionalt – kommunalt Sosiale media </li></ul></ul><ul><ul><li>Matrikkelen – Eiendomsregisteret (GAB) </li></ul></ul>
 17. 20. <ul><li>www.valdres.no/reiseliv </li></ul>
 18. 21. - et kompetanseprogram for ” service” personale i Valdres
 19. 22. Valdres Natur- og Kulturpark Valdres Destinasjon AS Valdres Matforum BA Valdreskvalitet BA
 20. 23. Målet med Valdresvert-kursene <ul><li>Bidra til å underbygge kvalitet og markedsføre merkevaren Valdres </li></ul><ul><li>Ved å </li></ul><ul><li>Informere, motivere og gi mer kunnskap til alle som jobber med service i Valdres. </li></ul><ul><li>Bedre samarbeidet og nettverk på tvers av næringene </li></ul><ul><li>Bedre utnytte hverandres kompetanse/ressurser. </li></ul><ul><li>For å </li></ul><ul><li>Øke omsetning, servicegrad og inntjening for den enkelte </li></ul><ul><li>Styrke Valdres som arbeids-, bo - og </li></ul><ul><li>serviceregion </li></ul>

×