Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Vakmanschap en Veiligheid

499 visualizaciones

Publicado el

Een stimulerende werkwijze
om samen veiligheidsgedrag aan te pakken!

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Vakmanschap en Veiligheid

  1. 1. Vakmanschap en Veiligheid Een stimulerende werkwijze om samen veiligheidsgedrag aan te pakken
  2. 2. AanleidingBij 85% van alle incidenten en near misses speeltmenselijk gedrag een rol. Kortom: de mensfactorkent een enorme impact op veiligheid.Hoe houden wij hier rekening mee als het gaat omhet trainen van medewerkers?Richtlijnen, wetten en normen staan centraal bij dehuidige trainingen. Bij deze trainingen worden:• Verschillende richtlijnen en normen geïsoleerd van elkaar gegeven en gedifferentieerd naar verantwoordelijkheid;• Normen of richtlijnen als uitgangspunt genomen. In plaats van de medewerker in zijn omgeving met zijn verantwoordelijkheden;• Aanwezige kennis, praktijkervaring en vakmanschap van de medewerker niet in de training benut , gedeeld en erkent;• Trainingen vanuit een idealisme benadert, met te weinig oog voor het spanningsveld dat veiligheid heeft met alledaagse werkdruk en omstandigheden;• Leidinggevenden vaak niet geleerd te sturen op veilig gedrag.• Medewerkers vaak ‘opleidingsmoe’ van de verplichte veiligheidsopleidingen
  3. 3. Toegevoegde waarde voor uw organisatieIn onze trainingen staan de deelnemers centraal.• Werknemers ervaren de aanpak als verfrissend en motiverend, wat bijdraagt aan veiligheidsbewustzijn.• Werknemers leren veiligheid te zien als onderdeel van het werk en weten waar ze zelf de meeste invloed op hebben.• Werknemers leren om hun kennis en ervaring te delen ten gunste van de kennisopbouw rondom veiligheid• Werknemers leren om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid de veiligheid te waarborgen• Leidinggevenden en verantwoordelijken leren om te sturen op veilig gedrag• Medewerkers en leidinggevenden leren om continu aandacht te hebben voor veiligheid en continu te verbeteren.• In de opleiding behandelen we praktijksituaties waardoor uitkomsten direct waardevol en toepasbaar zijn voor de eigen organisatie. LEREN ǀ ONTWIKKELEN ǀ VERBINDEN ǀ INNOVEREN
  4. 4. WorkshopDoelgroep: Alle werknemers, vanuit verschillende Maatwerk: Elke workshop wordt op maat gemaakt. Inverantwoordelijkheden, die met elkaar de veiligheid op een intake stemmen wij de cases en de groepen afeen hoger plan willen tillen. Niet alleen vanuitidealisme, maar ook vanuit praktische haalbaarheid. Trainers: Deskundige uit de praktijk met kennis en ervaring op het gebied van veiligheid, communicatie enAanpak: gedrag.In deze workshop zijn de deelnemers in hunwerksituatie met hun bedrijfscultuur, risico’s en Duur workshop: Afhankelijk van de leerdoelen, voorverantwoordelijkheden het uitgangspunt. bewustwording maximaal 1 dagWe erkennen vakmanschap, kennis en ervaring en Wilt u meer weten over deze workshop en wat het voorgebruiken dit zoveel mogelijk om deelnemers te u organisatie kan opleveren? Wij bespreken graag metactiveren, te stimuleren en om van elkaar te leren. u hoe onze aanpak binnen uw organisatie past.In de workshop werken we cases uit van concrete eigen U kunt ons bereiken op info@zaam.biz of telefonisch oppraktijksituaties. We gaan met elkaar aan de slag om 06-13994545risico’s te identificeren en bedenken hiervoor metelkaar de juiste oplossingen.Deelnemers houden we tijdens de workshop eenspiegel voor met betrekking tot hun eigen gedrag enbijbehorende invloed op veiligheid.Ook de organisatie krijgt een spiegel voorgehoudenover de wijze hoe gestuurd wordt op veiligheid engedrag. LEREN ǀ ONTWIKKELEN ǀ VERBINDEN ǀ INNOVEREN

×