lviv_spring_forum.pdf

zaxidnet
ДАТА:
ПІДГОТУВАЛИ:
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ
ПІД ЧАС ВІЙНИ
19.05.2023
Гліб Вишлінський
економісти ЦЕС
ПОСТУПОВЕ ВІДНОВЛЕННЯ
ЕКОНОМІКИ
2
3
7% ДЕОКУПАЦІЇ ЗА РІК
• 18% території України
зараз окуповано РФ,
зокрема, 11% було
окуповано після
24.02.2022
• В березні 2022 року
частка окупованої
території сягала 25%
• За оцінкою Dragon
Capital, на захоплених
після 24.02.22
територіях виробляли
9,4% ВВП України (2021
року)
Район Бахмута
4
• У квітні індекс очікувань ділової
активності зріс до 51,1, що є
тримісячним зростанням після
чотиримісячного падіння;
• Зведений індекс зараз вище
нейтрального рівня вперше за 18
місяців;
• Основними причинами покращення
є стабілізація постачання
електроенергії, покращення
інфляційних та валютних очікувань, а
також покращення споживчих
настроїв.
БІЗНЕС-ВПЕВНЕНІСТЬ СЯГНУЛА ДОВОЄННОГО РІВНЯ
Джерело: Національний банк України.
50% - нейтральний рівень (кількість оптимістів дорівнює кількості песимістів)
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
Індекс очікувань ділової активності
Промисловість Будівництво Торгівля Послуги
5
• Оцінка поточного становища
українців зростає з грудня 2022 року
• Економічні очікування загалом
поступово покращуються, розрив між
поточним становищем і
очікуваннями щодо майбутнього
скорочуються
ПІСЛЯ ЕЙФОРІЇ І СПАДУ СПОЖИВЧІ НАСТРОЇ ПОКРАЩУЮТЬСЯ
Джерело: Національний банк України.
50% - нейтральний рівень (кількість оптимістів дорівнює кількості песимістів)
6
• Безробіття та бідність теж поступово
зменшуються
• Водночас, безробіття стає
структурним через вимушену
внутрішню міграцію і дисбаланси між
попитом та пропозицією робочої
сили
• Відсутність реальних коштів на
відбудову стримує як зростання
внутрішнього попиту, так і створення
нових робочих місць
АЛЕ БІДНІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ВИСОКИМИ
7
НА РИНКУ ПРАЦІ МЕНШЕ І ПОПИТУ, І ПРОПОЗИЦІЇ
8
• Станом на кінець 2022 року:
• 3,8-4,7 млн в Європі, США та Канаді
• ~1,5 млн в Росії
• Влітку 2022 року більше українців
повертались ніж виїжджали, однак з
початком обстрілів інфраструктури
восени ця тенденція змінилась
• Влітку можна очікувати ще невелику
хвилю повернення, але 4-5 млн
українців залишатимуться за кордоном
5-6 МЛН УКРАЇНЦІВ - БІЖЕНЦІ
Джерело: Агенція з питань біженців ООН, заснована на даних держорганів Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови.
Дані по Польщі та Словаччині з 24 лютого по 27 грудня 2022. Дані по в’їзду з України в Румунію з 24 лютого по 20 грудня,
дані по в’їзду з Румунії в Україну з 24 лютого по 18 грудня. Дані по Молдові у період з 24 лютого по 11 березня взяті з даних
Румунії та включають лише тих українців, які виїхали у Румунію через Молдову. З 11 березня до 25 грудня дані по Молдові
включають усіх українців, що перетинали кордон з Молдовою. Дані перетину кордону з Угорщини до України недоступні.
Тож зроблене припущення, що відсоток українців, що повернулись з Угорщини в Україну кожного місяця є середнім %
повернення для інших країн ЄС, що мають спільний кордон з Україною.
0,51
2,50
0,27
-0,09 -0,05
0,00
-0,09
0,03 0,08 0,08 0,06
-0,5
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Місяць
Українці, що виїхали та не повернулись В'їзди в Україну Виїзди з України
ХТО БІЖЕНЦІ?
На основі даних опитування, проведеного на замовлення ЦЕС
9
• Найбільша група – жінки 35-
49 років
• На 1 дорослого в середньому
1,07 дитина
42,2%
18,5%
12,8%
8,2%
6,4%
3,5%
3,2%
3,1%
1,8%
0,4%
Жінки 35-49 років
Жінки 25-34 років
Жінки 50-65 років
Жінки 18-24 роки
Чоловіки 35-49 років
Чоловіки 18-24 років
Чоловіки 25-34 років
Чоловіки 50-65 років
Жінки 65+ років
Чоловіки 65+ років
Джерело: опитування Info Sapiens на замовлення ЦЕС
10
• Більшість українців готові
повернутись, але лише половина
впевнена в цьому.
• Найбільш схильні повернутись
українці віком 65+
• Разом з тим, деякі готові
повернутись лише щоб відвідати
родину.
• Навесні 2023 частка готових
повернутися трохи зменшилася.
ЧИ ПЛАНУЮТЬ ПОВЕРНУТИСЬ?
56,0% 51,6%
46,2% 49,8%
73,8%
49,67%
19,1% 23,4%
25,8%
25,2%
21,7%
24,30%
11,8%
16,9%
16,8%
16,7%
4,5%
15,94%
10,7%
6,9% 9,4% 6,1% 8,27%
2,4% 1,3% 1,9% 2,2% 1,82%
0%
25%
50%
75%
100%
18-24 25-34 35-49 50-65 65+ Усі
Точно планую
Скоріше планую
Важко сказати
Скоріше не планую
Точно не планую
Джерело: опитування Info Sapiens на замовлення ЦЕС
11
• Безпекові фактори є основними, однак робота і вищий рівень життя теж може
стимулювати велику кількість українців до повернення.
ЩО СТИМУЛЮВАТИМЕ УКРАЇНЦІВ ПОВЕРНУТИСЬ?
Джерело: опитування Info Sapiens на замовлення ЦЕС
10,7%
19,1%
34,1%
51,2%
9,4%
20,7%
28,3%
7,0%
17,7%
8,8%
11,0%
17,4%
1,1%
1,9%
6,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Заборона працювати дистанційно
Інше
Жоден із вище перелічених
Відновлення мого житла
Скасування соціальних виплат за кордоном
Фінансова допомога з боку України
Деокупація мого населеного пункту
Відсутність доступного житла за кордоном
Закінчення дії тимчасового прихистку
Відновлення інфраструктури в моєму регіоні
Припинення бойових дій в моєму регіоні
Вищий рівень життя в Україні
Достойно оплачувана робота в Україні
Відсутність бойових дій та повітряних ударів
Остаточне закінчення війни
Безпека Економічні Відновлення Обмеження Інше Жоден
12
• Після війни повернеться 46-76%
українців
• По закінченню війни можуть
виїхати ще 100-745 тис. українців
• Повертатись більш схильні люди
старшого віку, з нижчим рівнем
освіти та ті, хто до війни
працювали
• Україна може втратити 2,55% -
7,71% ВВП за рік від неповернення
біженців
СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ (НЕ) ПОВЕРНЕТЬСЯ І ЯКІ ВТРАТИ?
Джерело: розрахунки ЦЕС
2,94
2,58
2,23
0,86 1,77 2,67
0
1
2
3
4
5
6
Оптимістичний сценарій Середній сценарій Песимістичний сценарій
Кількість українців, які залишаться за кордоном
Кількість українців, які повернуться до України
млн. осіб
МАКРОЕКОНОМІЧНА
ТА ФІНАНСОВА
СТАБІЛЬНІСТЬ
13
14
ВИДАТКИ НА ОБОРОНУ ТА БЕЗПЕКУ СКЛАДАЮТЬ
ПОНАД 2/3 ВІД ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ
Витрати на оборону за І квартал
2023 року склали 403 млрд гривень,
що становить 57% від загальних
витрат, а на громадський
порядок та безпеку було витрачено
89 млрд гривень (13%).
Найбільша "цивільна" стаття витрат,
соціальний захист, досягла 118 млрд
гривень.
Інші витрати за 1 квартал 2023 року,
включаючи охорону здоров’я,
загальнодержавні функції та освіту,
становили всього 14% витрат, або 99
млрд гривень, залишаючись на рівні
помісячних витрат 2022 року в
номінальному вираженні.
Видатки державного бюджету, млрд грн
млрд грн
Source: Ministry of Finance
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan'23 Feb Mar
Оборона
Соціальний
захист
Громадський
порядок та безпека
Охорона здоров’я
Управління
Освіта
Економічна активність
15
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ НА ЦЕЙ РІК ПОКРИТО ПАРТНЕРАМИ
16
В БЕРЕЗНІ-КВІТНІ ФІНАНСУВАННЯ БІЛЬШЕ ПОТРЕБИ
Рекордне іноземне фінансування у квітні
У квітні Україна отримала 1,65 млрд дол. кредиту від ЄС та
1,25 млрд дол. гранту від США. Крім того, МВФ надав перший
кредитний транш у розмірі 2,7 млрд дол. Ще два транші від
МВФ заплановано на 2023 рік.
Додаткове фінансування державного бюджету України у 2023 році
станом на 28 квітня, млн дол. США
Джерело: Міністерство фінансів
Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Швейцарія, Бельгія, Ісландія, Естонія*.
Джерело: Міністерство фінансів, НБУ, розрахунки
ЦЕС
Зовнішнє фінансування у квітні сягнуло 5,6 млрд доларів США,
що є найвищим місячним показником з початку міжнародної
фінансової підтримки України. Стабільні виплати у 2023 році
дозволяють передбачувано виконувати бюджет.
Зовнішнє фінансування, дефіцит бюджету та погашення боргу у 2022-
23 роках, млрд дол. США
5168
6501
2706
1757
498
163
4750
159
ЄС ОВДП США МВФ Канада Велика
Британія
Світовий Банк Інші*
Іноземні гранти
Іноземні кредити
ОВДП
1,7 1,5
3,4
2,7
4,7
2,0
3,7
2,6
5,4
4,2
2,1
4,7
5,6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Кві'22 Чер'22 Сер'22 Жов'22 Гру'22 Лют'23 Кві'23
Дефіцит бюджету Погашення боргів Іноземне фінансування
17
Міжнародні резерви зросли до 11-річного максимуму
Джерело: НБУ
ГРИВНЯ ЗМІЦНИЛАСЯ
Джерело: НБУ, Міністерство фінансів
Зберігається потреба у значних продажах валюти з боку
НБУ. Водночас, міжнародні резерви України зросли в квітні
до 35,9 млрд дол. США - найвищого рівня за останні 11 років.
Валютні інтервенції НБУ, млрд дол. США
Офіційний курс залишається фіксованим на рівні 36,57 грн/дол.
Гривня зміцнилася з 38,20-38,65 грн/дол. 15 березня до 37,50-
38,00 грн/дол. зараз
Середньоденний офіційний та ринковий обмінний курс гривні
до долара США
42,5
37,8
36,6
28
30
32
34
36
38
40
42
Тра'22 Лип'22 Вер'22 Лис'22 Січ'23 Бер'23 Тра'23
Офіційний курс
Готівковий
курс
-2,2
-3,4
-4,0
-1,2
-1,3
-2,8
-2,0
-1,6
-3,2 -3,1
-2,4
-1,7
-1,4
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Кві'21 Чер Сер Жов Гру Лют'23 Кві
Продаж валюти НБУ
Купівля валюти НБУ
18
ІНФЛЯЦІЯ СПОВІЛЬНЮЄТЬСЯ
19
СТАВКИ СТАЛИ РЕАЛЬНО ПОЗИТИВНИМИ
20
СТАВКИ СТАЛИ РЕАЛЬНО ПОЗИТИВНИМИ
21
ВКЛАДИ ГРОМАДЯН В БАНКАХ РОСТУТЬ…
22
…А ОБСЯГИ КРЕДИТІВ ЗМЕНШУЮТЬСЯ
МАЙБУТНЄ
23
24
• Результати контрнаступу і осінь
будуть критичними для планів
на 2024 рік
• “The only safe prediction is that
Russia will not conquer Ukraine”
-- a senior Biden administration
official speaking on behalf of the
White House
• Продовження активних
бойових дій 2024 року
означатиме подальше повільне
відновлення
• Але ризиком буде готовність
далі надавати потрібну
фінансову підтримку
ПЛАНИ І ПРОГНОЗИ ПОКИ – ДО КІНЦЯ 2023 РОКУ
КОНТАКТИ СПІКЕРА:
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Hlib.Vyshlinsky@ces.org.ua
(067) 500-4500
www.ces.org.ua
1 de 25

Recomendados

newage. Digital research 2023 final ua.pdf por
newage. Digital research 2023 final ua.pdfnewage. Digital research 2023 final ua.pdf
newage. Digital research 2023 final ua.pdfnewage.
758 vistas61 diapositivas
prohnoz ekonomiky 2022.pdf por
prohnoz ekonomiky 2022.pdfprohnoz ekonomiky 2022.pdf
prohnoz ekonomiky 2022.pdfUIFuture
870 vistas22 diapositivas
Державний бюджет України 2017: виклики і перспективи por
Державний бюджет України 2017: виклики і перспективиДержавний бюджет України 2017: виклики і перспективи
Державний бюджет України 2017: виклики і перспективиUIFuture
1.5K vistas20 diapositivas
2021 Anual Report .pdf por
2021 Anual Report .pdf2021 Anual Report .pdf
2021 Anual Report .pdfPRDepartment
740 vistas48 diapositivas
УКРАЇНА ШВИДКА ОЦІНКА ЗАВДАНОЇ ШКОДИ ТА ПОТРЕБ НА ВІДНОВЛЕННЯ por
УКРАЇНА ШВИДКА ОЦІНКА ЗАВДАНОЇ ШКОДИ ТА ПОТРЕБ НА ВІДНОВЛЕННЯУКРАЇНА ШВИДКА ОЦІНКА ЗАВДАНОЇ ШКОДИ ТА ПОТРЕБ НА ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНА ШВИДКА ОЦІНКА ЗАВДАНОЇ ШКОДИ ТА ПОТРЕБ НА ВІДНОВЛЕННЯdynamo777
1.5K vistas31 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a lviv_spring_forum.pdf

Проект основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік por
Проект основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рікПроект основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік
Проект основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рікLB.ua
834 vistas10 diapositivas
Report 25 years of ukraine's independence. economic results por
Report 25 years of ukraine's independence. economic resultsReport 25 years of ukraine's independence. economic results
Report 25 years of ukraine's independence. economic resultsAnatoliy Amelin
284 vistas46 diapositivas
Доповідь 25 років незалежності України: Економічні підсумки por
Доповідь 25 років незалежності України: Економічні підсумкиДоповідь 25 років незалежності України: Економічні підсумки
Доповідь 25 років незалежності України: Економічні підсумкиUIFuture
3K vistas46 diapositivas
Ir 2018 q3 por
Ir 2018 q3Ir 2018 q3
Ir 2018 q3RBC-Ukraine
6.7K vistas61 diapositivas
Інфляційний звіт НБУ (липень 2018 року) por
Інфляційний звіт НБУ (липень 2018 року)Інфляційний звіт НБУ (липень 2018 року)
Інфляційний звіт НБУ (липень 2018 року)tsnua
3.9K vistas61 diapositivas
Інфляційний звіт НБУ за січень 2016 року por
Інфляційний звіт НБУ за січень 2016 рокуІнфляційний звіт НБУ за січень 2016 року
Інфляційний звіт НБУ за січень 2016 рокуtsnua
15.8K vistas50 diapositivas

Similar a lviv_spring_forum.pdf(6)

Проект основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік por LB.ua
Проект основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рікПроект основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік
Проект основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік
LB.ua834 vistas
Report 25 years of ukraine's independence. economic results por Anatoliy Amelin
Report 25 years of ukraine's independence. economic resultsReport 25 years of ukraine's independence. economic results
Report 25 years of ukraine's independence. economic results
Anatoliy Amelin284 vistas
Доповідь 25 років незалежності України: Економічні підсумки por UIFuture
Доповідь 25 років незалежності України: Економічні підсумкиДоповідь 25 років незалежності України: Економічні підсумки
Доповідь 25 років незалежності України: Економічні підсумки
UIFuture3K vistas
Інфляційний звіт НБУ (липень 2018 року) por tsnua
Інфляційний звіт НБУ (липень 2018 року)Інфляційний звіт НБУ (липень 2018 року)
Інфляційний звіт НБУ (липень 2018 року)
tsnua3.9K vistas
Інфляційний звіт НБУ за січень 2016 року por tsnua
Інфляційний звіт НБУ за січень 2016 рокуІнфляційний звіт НБУ за січень 2016 року
Інфляційний звіт НБУ за січень 2016 року
tsnua15.8K vistas

Más de zaxidnet

Зимові канікули у львівських школах.pdf por
Зимові канікули у львівських школах.pdfЗимові канікули у львівських школах.pdf
Зимові канікули у львівських школах.pdfzaxidnet
1.9K vistas5 diapositivas
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf por
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdfHR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdfzaxidnet
423 vistas15 diapositivas
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdf por
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdfКамо-грядеші_Львів_10_2023.pdf
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdfzaxidnet
517 vistas35 diapositivas
Літні канікули у Львові por
Літні канікули у ЛьвовіЛітні канікули у Львові
Літні канікули у Львовіzaxidnet
1.8K vistas8 diapositivas
Програма до Дня музеїв у Львові 2023 por
Програма до Дня музеїв у Львові 2023Програма до Дня музеїв у Львові 2023
Програма до Дня музеїв у Львові 2023zaxidnet
1.4K vistas2 diapositivas
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна) por
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)zaxidnet
4.7K vistas70 diapositivas

Más de zaxidnet(20)

Зимові канікули у львівських школах.pdf por zaxidnet
Зимові канікули у львівських школах.pdfЗимові канікули у львівських школах.pdf
Зимові канікули у львівських школах.pdf
zaxidnet1.9K vistas
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf por zaxidnet
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdfHR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf
zaxidnet423 vistas
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdf por zaxidnet
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdfКамо-грядеші_Львів_10_2023.pdf
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdf
zaxidnet517 vistas
Літні канікули у Львові por zaxidnet
Літні канікули у ЛьвовіЛітні канікули у Львові
Літні канікули у Львові
zaxidnet1.8K vistas
Програма до Дня музеїв у Львові 2023 por zaxidnet
Програма до Дня музеїв у Львові 2023Програма до Дня музеїв у Львові 2023
Програма до Дня музеїв у Львові 2023
zaxidnet1.4K vistas
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна) por zaxidnet
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)
zaxidnet4.7K vistas
Дні європейської спадщини у Львові por zaxidnet
Дні європейської спадщини у ЛьвовіДні європейської спадщини у Львові
Дні європейської спадщини у Львові
zaxidnet888 vistas
през. суспільний-договір por zaxidnet
през. суспільний-договірпрез. суспільний-договір
през. суспільний-договір
zaxidnet238 vistas
львів 2021.10.12 (1) por zaxidnet
львів 2021.10.12 (1)львів 2021.10.12 (1)
львів 2021.10.12 (1)
zaxidnet266 vistas
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021 por zaxidnet
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
zaxidnet285 vistas
Олена Унаньян por zaxidnet
Олена УнаньянОлена Унаньян
Олена Унаньян
zaxidnet1.6K vistas
Юрій Мартинюк por zaxidnet
Юрій МартинюкЮрій Мартинюк
Юрій Мартинюк
zaxidnet1.6K vistas
Катерина Весна por zaxidnet
Катерина ВеснаКатерина Весна
Катерина Весна
zaxidnet1.6K vistas
Львівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом por zaxidnet
Львівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусомЛьвівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Львівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом
zaxidnet2K vistas
Відповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NET por zaxidnet
Відповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NETВідповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NET
Відповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NET
zaxidnet8.3K vistas
Поіменне голосування por zaxidnet
Поіменне голосуванняПоіменне голосування
Поіменне голосування
zaxidnet1.2K vistas
Львів на карантині por zaxidnet
Львів на карантиніЛьвів на карантині
Львів на карантині
zaxidnet3.4K vistas
Лист Міненергетики por zaxidnet
Лист МіненергетикиЛист Міненергетики
Лист Міненергетики
zaxidnet13.3K vistas
Адвокатський запит por zaxidnet
Адвокатський запитАдвокатський запит
Адвокатський запит
zaxidnet283 vistas

lviv_spring_forum.pdf

 • 1. ДАТА: ПІДГОТУВАЛИ: ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 19.05.2023 Гліб Вишлінський економісти ЦЕС
 • 3. 3 7% ДЕОКУПАЦІЇ ЗА РІК • 18% території України зараз окуповано РФ, зокрема, 11% було окуповано після 24.02.2022 • В березні 2022 року частка окупованої території сягала 25% • За оцінкою Dragon Capital, на захоплених після 24.02.22 територіях виробляли 9,4% ВВП України (2021 року) Район Бахмута
 • 4. 4 • У квітні індекс очікувань ділової активності зріс до 51,1, що є тримісячним зростанням після чотиримісячного падіння; • Зведений індекс зараз вище нейтрального рівня вперше за 18 місяців; • Основними причинами покращення є стабілізація постачання електроенергії, покращення інфляційних та валютних очікувань, а також покращення споживчих настроїв. БІЗНЕС-ВПЕВНЕНІСТЬ СЯГНУЛА ДОВОЄННОГО РІВНЯ Джерело: Національний банк України. 50% - нейтральний рівень (кількість оптимістів дорівнює кількості песимістів) 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Індекс очікувань ділової активності Промисловість Будівництво Торгівля Послуги
 • 5. 5 • Оцінка поточного становища українців зростає з грудня 2022 року • Економічні очікування загалом поступово покращуються, розрив між поточним становищем і очікуваннями щодо майбутнього скорочуються ПІСЛЯ ЕЙФОРІЇ І СПАДУ СПОЖИВЧІ НАСТРОЇ ПОКРАЩУЮТЬСЯ Джерело: Національний банк України. 50% - нейтральний рівень (кількість оптимістів дорівнює кількості песимістів)
 • 6. 6 • Безробіття та бідність теж поступово зменшуються • Водночас, безробіття стає структурним через вимушену внутрішню міграцію і дисбаланси між попитом та пропозицією робочої сили • Відсутність реальних коштів на відбудову стримує як зростання внутрішнього попиту, так і створення нових робочих місць АЛЕ БІДНІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ВИСОКИМИ
 • 7. 7 НА РИНКУ ПРАЦІ МЕНШЕ І ПОПИТУ, І ПРОПОЗИЦІЇ
 • 8. 8 • Станом на кінець 2022 року: • 3,8-4,7 млн в Європі, США та Канаді • ~1,5 млн в Росії • Влітку 2022 року більше українців повертались ніж виїжджали, однак з початком обстрілів інфраструктури восени ця тенденція змінилась • Влітку можна очікувати ще невелику хвилю повернення, але 4-5 млн українців залишатимуться за кордоном 5-6 МЛН УКРАЇНЦІВ - БІЖЕНЦІ Джерело: Агенція з питань біженців ООН, заснована на даних держорганів Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови. Дані по Польщі та Словаччині з 24 лютого по 27 грудня 2022. Дані по в’їзду з України в Румунію з 24 лютого по 20 грудня, дані по в’їзду з Румунії в Україну з 24 лютого по 18 грудня. Дані по Молдові у період з 24 лютого по 11 березня взяті з даних Румунії та включають лише тих українців, які виїхали у Румунію через Молдову. З 11 березня до 25 грудня дані по Молдові включають усіх українців, що перетинали кордон з Молдовою. Дані перетину кордону з Угорщини до України недоступні. Тож зроблене припущення, що відсоток українців, що повернулись з Угорщини в Україну кожного місяця є середнім % повернення для інших країн ЄС, що мають спільний кордон з Україною. 0,51 2,50 0,27 -0,09 -0,05 0,00 -0,09 0,03 0,08 0,08 0,06 -0,5 - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Місяць Українці, що виїхали та не повернулись В'їзди в Україну Виїзди з України
 • 9. ХТО БІЖЕНЦІ? На основі даних опитування, проведеного на замовлення ЦЕС 9 • Найбільша група – жінки 35- 49 років • На 1 дорослого в середньому 1,07 дитина 42,2% 18,5% 12,8% 8,2% 6,4% 3,5% 3,2% 3,1% 1,8% 0,4% Жінки 35-49 років Жінки 25-34 років Жінки 50-65 років Жінки 18-24 роки Чоловіки 35-49 років Чоловіки 18-24 років Чоловіки 25-34 років Чоловіки 50-65 років Жінки 65+ років Чоловіки 65+ років Джерело: опитування Info Sapiens на замовлення ЦЕС
 • 10. 10 • Більшість українців готові повернутись, але лише половина впевнена в цьому. • Найбільш схильні повернутись українці віком 65+ • Разом з тим, деякі готові повернутись лише щоб відвідати родину. • Навесні 2023 частка готових повернутися трохи зменшилася. ЧИ ПЛАНУЮТЬ ПОВЕРНУТИСЬ? 56,0% 51,6% 46,2% 49,8% 73,8% 49,67% 19,1% 23,4% 25,8% 25,2% 21,7% 24,30% 11,8% 16,9% 16,8% 16,7% 4,5% 15,94% 10,7% 6,9% 9,4% 6,1% 8,27% 2,4% 1,3% 1,9% 2,2% 1,82% 0% 25% 50% 75% 100% 18-24 25-34 35-49 50-65 65+ Усі Точно планую Скоріше планую Важко сказати Скоріше не планую Точно не планую Джерело: опитування Info Sapiens на замовлення ЦЕС
 • 11. 11 • Безпекові фактори є основними, однак робота і вищий рівень життя теж може стимулювати велику кількість українців до повернення. ЩО СТИМУЛЮВАТИМЕ УКРАЇНЦІВ ПОВЕРНУТИСЬ? Джерело: опитування Info Sapiens на замовлення ЦЕС 10,7% 19,1% 34,1% 51,2% 9,4% 20,7% 28,3% 7,0% 17,7% 8,8% 11,0% 17,4% 1,1% 1,9% 6,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Заборона працювати дистанційно Інше Жоден із вище перелічених Відновлення мого житла Скасування соціальних виплат за кордоном Фінансова допомога з боку України Деокупація мого населеного пункту Відсутність доступного житла за кордоном Закінчення дії тимчасового прихистку Відновлення інфраструктури в моєму регіоні Припинення бойових дій в моєму регіоні Вищий рівень життя в Україні Достойно оплачувана робота в Україні Відсутність бойових дій та повітряних ударів Остаточне закінчення війни Безпека Економічні Відновлення Обмеження Інше Жоден
 • 12. 12 • Після війни повернеться 46-76% українців • По закінченню війни можуть виїхати ще 100-745 тис. українців • Повертатись більш схильні люди старшого віку, з нижчим рівнем освіти та ті, хто до війни працювали • Україна може втратити 2,55% - 7,71% ВВП за рік від неповернення біженців СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ (НЕ) ПОВЕРНЕТЬСЯ І ЯКІ ВТРАТИ? Джерело: розрахунки ЦЕС 2,94 2,58 2,23 0,86 1,77 2,67 0 1 2 3 4 5 6 Оптимістичний сценарій Середній сценарій Песимістичний сценарій Кількість українців, які залишаться за кордоном Кількість українців, які повернуться до України млн. осіб
 • 14. 14 ВИДАТКИ НА ОБОРОНУ ТА БЕЗПЕКУ СКЛАДАЮТЬ ПОНАД 2/3 ВІД ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ Витрати на оборону за І квартал 2023 року склали 403 млрд гривень, що становить 57% від загальних витрат, а на громадський порядок та безпеку було витрачено 89 млрд гривень (13%). Найбільша "цивільна" стаття витрат, соціальний захист, досягла 118 млрд гривень. Інші витрати за 1 квартал 2023 року, включаючи охорону здоров’я, загальнодержавні функції та освіту, становили всього 14% витрат, або 99 млрд гривень, залишаючись на рівні помісячних витрат 2022 року в номінальному вираженні. Видатки державного бюджету, млрд грн млрд грн Source: Ministry of Finance 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan'23 Feb Mar Оборона Соціальний захист Громадський порядок та безпека Охорона здоров’я Управління Освіта Економічна активність
 • 15. 15 ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ НА ЦЕЙ РІК ПОКРИТО ПАРТНЕРАМИ
 • 16. 16 В БЕРЕЗНІ-КВІТНІ ФІНАНСУВАННЯ БІЛЬШЕ ПОТРЕБИ Рекордне іноземне фінансування у квітні У квітні Україна отримала 1,65 млрд дол. кредиту від ЄС та 1,25 млрд дол. гранту від США. Крім того, МВФ надав перший кредитний транш у розмірі 2,7 млрд дол. Ще два транші від МВФ заплановано на 2023 рік. Додаткове фінансування державного бюджету України у 2023 році станом на 28 квітня, млн дол. США Джерело: Міністерство фінансів Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Швейцарія, Бельгія, Ісландія, Естонія*. Джерело: Міністерство фінансів, НБУ, розрахунки ЦЕС Зовнішнє фінансування у квітні сягнуло 5,6 млрд доларів США, що є найвищим місячним показником з початку міжнародної фінансової підтримки України. Стабільні виплати у 2023 році дозволяють передбачувано виконувати бюджет. Зовнішнє фінансування, дефіцит бюджету та погашення боргу у 2022- 23 роках, млрд дол. США 5168 6501 2706 1757 498 163 4750 159 ЄС ОВДП США МВФ Канада Велика Британія Світовий Банк Інші* Іноземні гранти Іноземні кредити ОВДП 1,7 1,5 3,4 2,7 4,7 2,0 3,7 2,6 5,4 4,2 2,1 4,7 5,6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кві'22 Чер'22 Сер'22 Жов'22 Гру'22 Лют'23 Кві'23 Дефіцит бюджету Погашення боргів Іноземне фінансування
 • 17. 17 Міжнародні резерви зросли до 11-річного максимуму Джерело: НБУ ГРИВНЯ ЗМІЦНИЛАСЯ Джерело: НБУ, Міністерство фінансів Зберігається потреба у значних продажах валюти з боку НБУ. Водночас, міжнародні резерви України зросли в квітні до 35,9 млрд дол. США - найвищого рівня за останні 11 років. Валютні інтервенції НБУ, млрд дол. США Офіційний курс залишається фіксованим на рівні 36,57 грн/дол. Гривня зміцнилася з 38,20-38,65 грн/дол. 15 березня до 37,50- 38,00 грн/дол. зараз Середньоденний офіційний та ринковий обмінний курс гривні до долара США 42,5 37,8 36,6 28 30 32 34 36 38 40 42 Тра'22 Лип'22 Вер'22 Лис'22 Січ'23 Бер'23 Тра'23 Офіційний курс Готівковий курс -2,2 -3,4 -4,0 -1,2 -1,3 -2,8 -2,0 -1,6 -3,2 -3,1 -2,4 -1,7 -1,4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 Кві'21 Чер Сер Жов Гру Лют'23 Кві Продаж валюти НБУ Купівля валюти НБУ
 • 21. 21 ВКЛАДИ ГРОМАДЯН В БАНКАХ РОСТУТЬ…
 • 22. 22 …А ОБСЯГИ КРЕДИТІВ ЗМЕНШУЮТЬСЯ
 • 24. 24 • Результати контрнаступу і осінь будуть критичними для планів на 2024 рік • “The only safe prediction is that Russia will not conquer Ukraine” -- a senior Biden administration official speaking on behalf of the White House • Продовження активних бойових дій 2024 року означатиме подальше повільне відновлення • Але ризиком буде готовність далі надавати потрібну фінансову підтримку ПЛАНИ І ПРОГНОЗИ ПОКИ – ДО КІНЦЯ 2023 РОКУ
 • 25. КОНТАКТИ СПІКЕРА: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Hlib.Vyshlinsky@ces.org.ua (067) 500-4500 www.ces.org.ua