Огляд судової практики з вирішення податкових спорів

zaxidnet
Огляд судової практики
з вирішення податкових
спорів
Олександр Корх
Старший юрисконсульт
ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»
Податкові спори
позовна давність та податкові наслідки
На користь платника податків
Постанова ВС від
02.04.2019
у справі № 808/599/14
Суть спору
Строк позовної давності та
наслідки для податку на
прибуток та ПДВ (1/2)
Позиція податкової служби
Оскільки покупець не оплатив спожиті послуги, та за
підрахунками податкової минув строк позовної
давності, компанії донараховано податкові
зобов'язання з ПДВ виходячи з договірної вартості
послуг
Постанова Верховного
Суду від 02.04.2019
у справі № 808/599/14
Суть спору
Строк позовної давності та
наслідки для податку на
прибуток та ПДВ (1/2)
Позиція платника/суду
Протягом дії строку позовної давності кредитором позивача
реалізовано право на звернення до суду про стягнення сум
заборгованості,
Сам факт невиконання судових рішень не може бути підставою
для визнання господарських операцій між позивачем та
постачальником послуг безоплатними, оскільки наявність
судового рішення про задоволення вимог кредитора, не припиняє
зобов'язальних правовідносин сторін договору, не звільняє
боржника від відповідальності за невиконання грошового
зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання
стягнутих сум.
Таким чином, твердження відповідача про безоплатність
отриманих позивачем товарів/послуг та як наслідок
необхідність збільшення податкових зобов'язань на суми
податку на додану вартість по даним господарським
операціям є безпідставними.
Постанова Верховного
Суду від 12.09.2019
у справі № 813/5429/13-а
Суть спору
Строк позовної давності та
наслідки для податку на
прибуток та ПДВ (2/2)
Позиція податкової
Платник податків не виконав зобов'язання з оплати
придбаного товару у нерезидента і на час проведення
перевірки кредиторською заборгованістю минув строк
позовної давності (4 роки за Конвенцією про позовну
давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від
14.06.1974). Як наслідок донараховано дохід для цілей
оподаткування податком на прибуток підприємств.
Постанова Верховного
Суду від 12.09.2019
у справі № 813/5429/13-а
Суть спору
Строк позовної давності та
наслідки для податку на
прибуток та ПДВ (2/2)
Позиція платника/суду
Строк позовної давності не мину оскільки:
 до договору застосовується матеріальне право
Великобританії, за яким строк позовної давності 6
років;
 Великобританія не є строною Конвенцією про
позовну давність у міжнародній купівлі-продажу
товарів від 14.06.1974, а від так вона не
застосовується до спірних правовідносин.
Податкове повідомлення рішення - скасовано
Податкові спори
Судово-податкові тренди:
нереальні операції, ділова мета,
обачність та податкова вигода,
бенефіціарний (фактичний) власник
доходу та інше
Позиція фіскальної служби
Повертаючи справу на новий розгляд, Верховний Суд
закцентував увагу на необхідності дослідження судами
наявності у платника податків трудових та виробничих
ресурсів, достатніх для виконання договірних
зобов’язань, та вказав, що дотримання норм
цивільного чи господарського права автоматично
не підтверджує реальності господарських операції.
Постанова Верховного
Суду від 05.09.2019 р.
у справі N 819/3099/13
Суть спору
Нереальність господарських
операцій та позбавлення права на
ПК з ПДВ (підряд)
Постанова Верховного
Суду від 05.09.2019 р.
у справі N 819/3099/13
Суть спору
Нереальність господарських
операцій та позбавлення права на
ПК з ПДВ (підряд)
Алгоритм доведення реальності операції від ВС
Під час оцінки реальності господарських операцій в
обов’язковому порядку, повинна досліджуватися наявність
у платника податків виробничих та трудових ресурсів,
необхідних для виконання договірних зобов’язань щодо
яких були складені первинні документи.
Відтак, якщо певна господарська операція не відбулася чи
відбулася не за тим її змістом, який відображено в
укладених платником податків договорах та первинних
документах, то це є підставою для застосування
відповідних наслідків у податковому обліку.
Отже, Верховний Суд наголошує, що фактичне
здійснення господарських операцій платника податків
аналізується і за «формою», і за «змістом» та повинно
бути підтверджено належним чином оформленими
первинними документами, які складаються у разі
фактичного здійснення господарської операції.
Позиція ДПС та ВС
Мета отримання доходу як кваліфікуюча ознака
господарської діяльності кореспондує з вимогою щодо
наявності розумної економічної причини (ділової мети)
під час здійснення господарської діяльності. Оскільки
господарська діяльність складається із сукупності
господарських операцій платника податку, які є
формою здійснення господарської діяльності, то
розумна економічна причина має бути наявною в
кожній господарській операції.
Лише в такому разі та чи інша операція може
вважатись вчиненою в межах господарської діяльності
платника податку та лише за таких умов платник має
право на врахування в податковому обліку наслідків
відповідних господарських операцій.
Постанова Верховного
Суду від 12.03.2019 р.
у справі N 826/14489/16
Суть спору
Без ділової мети немає
господарської операції та
податкових наслідків (маркетингові
послуги)
Позиція ДПС
Наголошується на правомірності зменшення
Товариству розміру від`ємного значення суми ПДВ
на 686670,00 грн. посилаючись на необхідності
оподаткування за ставкою 20 відсотків різниці між
вартістю експортованих товарів та ціною їх
придбання/собівартості при здійсненні операцій з
експорту товарів за ціною нижче ціни собівартості.
Постанова Верховного
Суду від 05.11.2019 р.
у справі N 804/2295/16
Суть спору
Відсутність в опреції добросовісної
економчної мети не породжує права
на податкові преференції (кредит з
ПДВ та бюджетне відшкодування)
Позиція суду
Правові наслідки реалізації товару на експорт за ціною
нижчою, ніж собівартість, мають визначатись із
урахуванням доктрини ділової мети, що передбачає
обов`язкову наявність у платника прагнення отримати
економічний ефект за рахунок приросту (збереження)
активів при здійсненні господарських операцій.
У разі встановлення, що ділова мета господарської операції
є недобросовісною, відповідна операція може бути
кваліфікована як така, що вчинена поза межами
господарської діяльності платника.
У такому випадку платник втрачає право на включення до
податкового кредиту суми ПДВ у складі собівартості тих
товарів/послуг, які не використані в господарській
діяльності, що, однак, не збільшує базу оподаткування
податком на додану вартість за експортною операцією.
Постанова Верховного
Суду від 05.11.2019 р.
у справі N 804/2295/16
Суть спору
Відсутність в опреції добросовісної
економчної мети не породжує права
на податкові преференції (кредит з
ПДВ та бюджетне відшкодування)
Позиція податкової
Товариством (позивачем) не надано для перевірки
документи, а саме: річну фінансову звітність,
висновки незалежних аудиторських фірм, які б
підтверджували, що контрагент позивача має
власні грошові кошти для надання позики позивачу,
а, отже, є бенефіціарним (фактичним) отримувачем
(власником) доходу для цілей застосування
пониженої ставки податку згідно з правилами
міжнародного договору.
Постанова Верховного
Суду від 24.01.2020
у справі № 803/188/17
Суть спору
Підтвердження статус
бенефіціарного вланика доходу
Позиція платника та ВС
Бенефіціарний власник доходу це особа, яка не є
проміжною ланкою в операції або серії операцій, не
діє в інтересах іншої особи, яка фактично отримує
такий доход, і не виплачує отриманий дохід
повністю або більшу його частину іншій особі, та
обєктивно має правомочність на власний розсуд
визначети подальшу фактичну долю такого доходу.
Такий статус кредитора підтвержено довідками, які
були видані відділом прибуткових податків м.
Лімассол, про те, що компанії «Trittico Holdings
Limited» є резидентом Республіки Кіпр відповідно
до Конвенції та листом кредитора, яким він
підтверджує, що є бенефіціарним власником
процентного доходу, отримуваного з України.
Постанова Верховного
Суду від 24.01.2020
у справі № 803/188/17
Суть спору
Підтвердження статус
бенефіціарного вланика доходу
Позиція платника та суду
Під час перевірки податкові органи
рекласифікували витрати компанії з підтримки
простоюючого технологічного процесу та об'єктів
соціально-культурного значення з «інших витрат»
до загальновиробничих витрат з метою збільшення
собівартості послуг та донарахування ПДВ.
Суд підтримав компанію на підстав аналізу
положень Облікової політики, прийнявши її як
доказ.
Постанова Восьмого
апеляційного
адміністративного суд від
24.06.2019
у справі № 857/1315/19
Суть спору
Облікова політика як доказ (1/2)
Позиція платника та суду
Податкові органи намагались оскаржити витрати
компанії пов'язані з браком.
Суд підтримав платника податків, посилаючись,
зокрема і на Облікову політику, яка передбачала,
що до складу собівартості готової продукції
включаються втрати від технічно неминучого браку
у зв'язку з технологією виробництва.
Суд прийняв Облікову політику як доказ.
У справі відкрито касаційне провадження.
Ухвала
Дніпропетровського
апеляційного
адміністративного суду
від 06.04.2017
у справі № П/811/958/16
Суть спору
Облікова політика як доказ (2/2)
Позиція ДПС та ВС
Надання первинних документів за межами терміну,
встановленого абз. 2 п. 44.7 ПКУ, не спростовує
висновок контролюючого органу про
непідтвердження підприємством показників
податкового обліку відповідними документами.
Постанова Верховного
Суду від 06.08.2019
у справі № 160/8441/18
Суть спору
Ненадання вчасно документів
прирівнюється до їх відсутності
Baker Tilly Ukraine LLP trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
CENTRAL OFFICE
28 Fizkultury St.,
Kyiv, 03150
Ukraine
T: + 380 (44) 284 18 65
F: + 380 (44) 284 18 66
SOUTH OFFICE
39/1 Uspenska St.,
Odesa, 65014
Ukraine
T: + 380 (48) 734 71 83
F: + 380 (48) 734 71 83
ACCOUNTING SERVICES
36 D E.Konovaltsa St.,
Kyiv, 01133
Ukraine
T: + 380 (44) 237 78 07
F: + 380 (44) 237 78 06
GLOBAL OFFICE
New Bridge Street House 30-34
London, EC4V 6BJ
United Kingdom
T: + 44 (0) 20 3882 2000
F: + 44 (0) 20 3725 9890
Contact us:
EAST OFFICE
160 Soborniy Ave.,
Zaporizhzhya, 69005
Ukraine
T: + 380 (61) 220 23 82
F: + 380 (61) 220 23 82
1 de 18

Recomendados

Presentation SK por
Presentation SKPresentation SK
Presentation SKUBA-komitet
319 vistas21 diapositivas
Presentation km por
Presentation kmPresentation km
Presentation kmUBA-komitet
2.9K vistas20 diapositivas
Зміни у системі блокування податкових накладних por
Зміни у системі блокування податкових накладних Зміни у системі блокування податкових накладних
Зміни у системі блокування податкових накладних zaxidnet
920 vistas26 diapositivas
Зупинення реєстрації податкових накладних - Володимир Рак por
Зупинення реєстрації податкових накладних - Володимир РакЗупинення реєстрації податкових накладних - Володимир Рак
Зупинення реєстрації податкових накладних - Володимир РакUBA-komitet
239 vistas17 diapositivas
Податкові спори у процедурі банкрутства - Роман Блажко por
Податкові спори у процедурі банкрутства - Роман БлажкоПодаткові спори у процедурі банкрутства - Роман Блажко
Податкові спори у процедурі банкрутства - Роман БлажкоUBA-komitet
85 vistas13 diapositivas
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ... por
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...UBA-komitet
408 vistas18 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Oglyad kas july_2021 por
Oglyad kas july_2021Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021ssuserab165d
467 vistas43 diapositivas
Tax disputes resolution under draft tax code por
Tax disputes resolution under draft tax codeTax disputes resolution under draft tax code
Tax disputes resolution under draft tax codeAxon.Partners
243 vistas19 diapositivas
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС por
 Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВСPravotv
803 vistas25 diapositivas
скарга в дпс украины por
скарга в дпс украиныскарга в дпс украины
скарга в дпс украиныEuropean Choice
1K vistas8 diapositivas
тема 1.5 por
тема 1.5тема 1.5
тема 1.5Yaroslav Kornienko
484 vistas8 diapositivas
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС por
 Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВСPravotv
894 vistas34 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Oglyad kas july_2021 por ssuserab165d
Oglyad kas july_2021Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021
ssuserab165d467 vistas
Tax disputes resolution under draft tax code por Axon.Partners
Tax disputes resolution under draft tax codeTax disputes resolution under draft tax code
Tax disputes resolution under draft tax code
Axon.Partners243 vistas
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС por Pravotv
 Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Pravotv803 vistas
скарга в дпс украины por European Choice
скарга в дпс украиныскарга в дпс украины
скарга в дпс украины
European Choice1K vistas
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС por Pravotv
 Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Pravotv894 vistas
Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр... por Анна Винниченко
Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...
Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...
Податкові ризики при укладенні господарських договорів por Анна Винниченко
Податкові ризики при укладенні господарських договорівПодаткові ризики при укладенні господарських договорів
Податкові ризики при укладенні господарських договорів
Податкові ризики при укладенні господарських договорів por Радион Вишневский
Податкові ризики при укладенні господарських договорівПодаткові ризики при укладенні господарських договорів
Податкові ризики при укладенні господарських договорів
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко por UBA-komitet
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр МаксименкоПрактичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
UBA-komitet373 vistas
Моніторинг щотижневих важливих новацій у законодавстві, що набрали чинності у... por Pravotv
Моніторинг щотижневих важливих новацій у законодавстві, що набрали чинності у...Моніторинг щотижневих важливих новацій у законодавстві, що набрали чинності у...
Моніторинг щотижневих важливих новацій у законодавстві, що набрали чинності у...
Pravotv128 vistas
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду por Pravotv
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного СудуОподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Pravotv494 vistas
Ohliad kas vs_2020_07 por ssuserab165d
Ohliad kas vs_2020_07Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07
ssuserab165d231 vistas
форма 566 наш + 26 por MinfinDocs
форма 566 наш + 26форма 566 наш + 26
форма 566 наш + 26
MinfinDocs341 vistas
Oglyad kas 20202 por pravotv1
Oglyad kas 20202Oglyad kas 20202
Oglyad kas 20202
pravotv181 vistas

Similar a Огляд судової практики з вирішення податкових спорів

Огляд практики КАС por
Огляд практики КАСОгляд практики КАС
Огляд практики КАСPravotv
697 vistas43 diapositivas
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного... por
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Pravotv
424 vistas43 diapositivas
Актуальні тенденції з податкових спорів por
Актуальні тенденції з податкових спорівАктуальні тенденції з податкових спорів
Актуальні тенденції з податкових спорівРадион Вишневский
74 vistas45 diapositivas
Oglyad kas 2021_12_24 por
Oglyad kas 2021_12_24Oglyad kas 2021_12_24
Oglyad kas 2021_12_24ssuserab165d
89 vistas39 diapositivas
Getmancev por
GetmancevGetmancev
GetmancevMeeting Point Ukraine
462 vistas21 diapositivas
Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду por
Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного СудуОгляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного СудуPravotv
1.4K vistas37 diapositivas

Similar a Огляд судової практики з вирішення податкових спорів(20)

Огляд практики КАС por Pravotv
Огляд практики КАСОгляд практики КАС
Огляд практики КАС
Pravotv697 vistas
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного... por Pravotv
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Pravotv424 vistas
Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду por Pravotv
Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного СудуОгляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
Pravotv1.4K vistas
Блокування податкових накладних. Автор Лариса Антощук por UBA-komitet
Блокування податкових накладних. Автор Лариса АнтощукБлокування податкових накладних. Автор Лариса Антощук
Блокування податкових накладних. Автор Лариса Антощук
UBA-komitet356 vistas
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного... por Pravotv
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Pravotv406 vistas
Суддя Віталій Уркевич висвітлив висновки ВП ВС у господарських спорах por Pravotv
Суддя Віталій Уркевич висвітлив висновки ВП ВС у господарських спорахСуддя Віталій Уркевич висвітлив висновки ВП ВС у господарських спорах
Суддя Віталій Уркевич висвітлив висновки ВП ВС у господарських спорах
Pravotv899 vistas
Ohliad nakladni por pravotv1
Ohliad nakladniOhliad nakladni
Ohliad nakladni
pravotv11.6K vistas
Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр... por Радион Вишневский
Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...
Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...
Іван Балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст... por ssuser7df89a
Іван Балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст...Іван Балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст...
Іван Балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст...
ssuser7df89a119 vistas
Іван Балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст... por ssuser7df89a
Іван Балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст...Іван Балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст...
Іван Балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст...
ssuser7df89a29 vistas
Іван балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст... por ssuser7df89a
Іван балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст...Іван балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст...
Іван балицький: Проблеми в оподаткуванні використання (списання) паливно-маст...
ssuser7df89a19 vistas
Зміни в нормативах бухгалтерського обліку por zaxidnet
Зміни в нормативах бухгалтерського облікуЗміни в нормативах бухгалтерського обліку
Зміни в нормативах бухгалтерського обліку
zaxidnet88 vistas
Cудова практика: спори з ТЦ - Лариса Антощук por UBA-komitet
Cудова практика: спори з ТЦ - Лариса АнтощукCудова практика: спори з ТЦ - Лариса Антощук
Cудова практика: спори з ТЦ - Лариса Антощук
UBA-komitet176 vistas
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви... por Pravotv
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
Pravotv5.8K vistas

Más de zaxidnet

Зимові канікули у львівських школах.pdf por
Зимові канікули у львівських школах.pdfЗимові канікули у львівських школах.pdf
Зимові канікули у львівських школах.pdfzaxidnet
2K vistas5 diapositivas
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf por
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdfHR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdfzaxidnet
428 vistas15 diapositivas
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdf por
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdfКамо-грядеші_Львів_10_2023.pdf
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdfzaxidnet
523 vistas35 diapositivas
Літні канікули у Львові por
Літні канікули у ЛьвовіЛітні канікули у Львові
Літні канікули у Львовіzaxidnet
1.8K vistas8 diapositivas
lviv_spring_forum.pdf por
lviv_spring_forum.pdflviv_spring_forum.pdf
lviv_spring_forum.pdfzaxidnet
315 vistas25 diapositivas
Програма до Дня музеїв у Львові 2023 por
Програма до Дня музеїв у Львові 2023Програма до Дня музеїв у Львові 2023
Програма до Дня музеїв у Львові 2023zaxidnet
1.4K vistas2 diapositivas

Más de zaxidnet(20)

Зимові канікули у львівських школах.pdf por zaxidnet
Зимові канікули у львівських школах.pdfЗимові канікули у львівських школах.pdf
Зимові канікули у львівських школах.pdf
zaxidnet2K vistas
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf por zaxidnet
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdfHR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf
zaxidnet428 vistas
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdf por zaxidnet
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdfКамо-грядеші_Львів_10_2023.pdf
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdf
zaxidnet523 vistas
Літні канікули у Львові por zaxidnet
Літні канікули у ЛьвовіЛітні канікули у Львові
Літні канікули у Львові
zaxidnet1.8K vistas
lviv_spring_forum.pdf por zaxidnet
lviv_spring_forum.pdflviv_spring_forum.pdf
lviv_spring_forum.pdf
zaxidnet315 vistas
Програма до Дня музеїв у Львові 2023 por zaxidnet
Програма до Дня музеїв у Львові 2023Програма до Дня музеїв у Львові 2023
Програма до Дня музеїв у Львові 2023
zaxidnet1.4K vistas
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна) por zaxidnet
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)
zaxidnet4.7K vistas
Дні європейської спадщини у Львові por zaxidnet
Дні європейської спадщини у ЛьвовіДні європейської спадщини у Львові
Дні європейської спадщини у Львові
zaxidnet888 vistas
през. суспільний-договір por zaxidnet
през. суспільний-договірпрез. суспільний-договір
през. суспільний-договір
zaxidnet238 vistas
львів 2021.10.12 (1) por zaxidnet
львів 2021.10.12 (1)львів 2021.10.12 (1)
львів 2021.10.12 (1)
zaxidnet266 vistas
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021 por zaxidnet
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
zaxidnet285 vistas
Олена Унаньян por zaxidnet
Олена УнаньянОлена Унаньян
Олена Унаньян
zaxidnet1.6K vistas
Юрій Мартинюк por zaxidnet
Юрій МартинюкЮрій Мартинюк
Юрій Мартинюк
zaxidnet1.6K vistas
Катерина Весна por zaxidnet
Катерина ВеснаКатерина Весна
Катерина Весна
zaxidnet1.6K vistas
Львівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом por zaxidnet
Львівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусомЛьвівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Львівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом
zaxidnet2K vistas
Відповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NET por zaxidnet
Відповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NETВідповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NET
Відповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NET
zaxidnet8.3K vistas
Поіменне голосування por zaxidnet
Поіменне голосуванняПоіменне голосування
Поіменне голосування
zaxidnet1.2K vistas
Львів на карантині por zaxidnet
Львів на карантиніЛьвів на карантині
Львів на карантині
zaxidnet3.4K vistas
Лист Міненергетики por zaxidnet
Лист МіненергетикиЛист Міненергетики
Лист Міненергетики
zaxidnet13.3K vistas

Último

Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег... por
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Lviv Startup Club
21 vistas33 diapositivas
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever... por
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...Lviv Startup Club
16 vistas36 diapositivas
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар... por
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...Lviv Startup Club
12 vistas45 diapositivas
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ... por
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Lviv Startup Club
21 vistas25 diapositivas
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA) por
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Lviv Startup Club
28 vistas21 diapositivas
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ... por
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Lviv Startup Club
9 vistas20 diapositivas

Último(6)

Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег... por Lviv Startup Club
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Lviv Startup Club21 vistas
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever... por Lviv Startup Club
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...
Lviv Startup Club16 vistas
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар... por Lviv Startup Club
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Lviv Startup Club12 vistas
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ... por Lviv Startup Club
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Lviv Startup Club21 vistas
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA) por Lviv Startup Club
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Lviv Startup Club28 vistas
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ... por Lviv Startup Club
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...

Огляд судової практики з вирішення податкових спорів

 • 1. Огляд судової практики з вирішення податкових спорів Олександр Корх Старший юрисконсульт ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»
 • 2. Податкові спори позовна давність та податкові наслідки На користь платника податків
 • 3. Постанова ВС від 02.04.2019 у справі № 808/599/14 Суть спору Строк позовної давності та наслідки для податку на прибуток та ПДВ (1/2) Позиція податкової служби Оскільки покупець не оплатив спожиті послуги, та за підрахунками податкової минув строк позовної давності, компанії донараховано податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з договірної вартості послуг
 • 4. Постанова Верховного Суду від 02.04.2019 у справі № 808/599/14 Суть спору Строк позовної давності та наслідки для податку на прибуток та ПДВ (1/2) Позиція платника/суду Протягом дії строку позовної давності кредитором позивача реалізовано право на звернення до суду про стягнення сум заборгованості, Сам факт невиконання судових рішень не може бути підставою для визнання господарських операцій між позивачем та постачальником послуг безоплатними, оскільки наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін договору, не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання стягнутих сум. Таким чином, твердження відповідача про безоплатність отриманих позивачем товарів/послуг та як наслідок необхідність збільшення податкових зобов'язань на суми податку на додану вартість по даним господарським операціям є безпідставними.
 • 5. Постанова Верховного Суду від 12.09.2019 у справі № 813/5429/13-а Суть спору Строк позовної давності та наслідки для податку на прибуток та ПДВ (2/2) Позиція податкової Платник податків не виконав зобов'язання з оплати придбаного товару у нерезидента і на час проведення перевірки кредиторською заборгованістю минув строк позовної давності (4 роки за Конвенцією про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14.06.1974). Як наслідок донараховано дохід для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств.
 • 6. Постанова Верховного Суду від 12.09.2019 у справі № 813/5429/13-а Суть спору Строк позовної давності та наслідки для податку на прибуток та ПДВ (2/2) Позиція платника/суду Строк позовної давності не мину оскільки:  до договору застосовується матеріальне право Великобританії, за яким строк позовної давності 6 років;  Великобританія не є строною Конвенцією про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14.06.1974, а від так вона не застосовується до спірних правовідносин. Податкове повідомлення рішення - скасовано
 • 7. Податкові спори Судово-податкові тренди: нереальні операції, ділова мета, обачність та податкова вигода, бенефіціарний (фактичний) власник доходу та інше
 • 8. Позиція фіскальної служби Повертаючи справу на новий розгляд, Верховний Суд закцентував увагу на необхідності дослідження судами наявності у платника податків трудових та виробничих ресурсів, достатніх для виконання договірних зобов’язань, та вказав, що дотримання норм цивільного чи господарського права автоматично не підтверджує реальності господарських операції. Постанова Верховного Суду від 05.09.2019 р. у справі N 819/3099/13 Суть спору Нереальність господарських операцій та позбавлення права на ПК з ПДВ (підряд)
 • 9. Постанова Верховного Суду від 05.09.2019 р. у справі N 819/3099/13 Суть спору Нереальність господарських операцій та позбавлення права на ПК з ПДВ (підряд) Алгоритм доведення реальності операції від ВС Під час оцінки реальності господарських операцій в обов’язковому порядку, повинна досліджуватися наявність у платника податків виробничих та трудових ресурсів, необхідних для виконання договірних зобов’язань щодо яких були складені первинні документи. Відтак, якщо певна господарська операція не відбулася чи відбулася не за тим її змістом, який відображено в укладених платником податків договорах та первинних документах, то це є підставою для застосування відповідних наслідків у податковому обліку. Отже, Верховний Суд наголошує, що фактичне здійснення господарських операцій платника податків аналізується і за «формою», і за «змістом» та повинно бути підтверджено належним чином оформленими первинними документами, які складаються у разі фактичного здійснення господарської операції.
 • 10. Позиція ДПС та ВС Мета отримання доходу як кваліфікуюча ознака господарської діяльності кореспондує з вимогою щодо наявності розумної економічної причини (ділової мети) під час здійснення господарської діяльності. Оскільки господарська діяльність складається із сукупності господарських операцій платника податку, які є формою здійснення господарської діяльності, то розумна економічна причина має бути наявною в кожній господарській операції. Лише в такому разі та чи інша операція може вважатись вчиненою в межах господарської діяльності платника податку та лише за таких умов платник має право на врахування в податковому обліку наслідків відповідних господарських операцій. Постанова Верховного Суду від 12.03.2019 р. у справі N 826/14489/16 Суть спору Без ділової мети немає господарської операції та податкових наслідків (маркетингові послуги)
 • 11. Позиція ДПС Наголошується на правомірності зменшення Товариству розміру від`ємного значення суми ПДВ на 686670,00 грн. посилаючись на необхідності оподаткування за ставкою 20 відсотків різниці між вартістю експортованих товарів та ціною їх придбання/собівартості при здійсненні операцій з експорту товарів за ціною нижче ціни собівартості. Постанова Верховного Суду від 05.11.2019 р. у справі N 804/2295/16 Суть спору Відсутність в опреції добросовісної економчної мети не породжує права на податкові преференції (кредит з ПДВ та бюджетне відшкодування)
 • 12. Позиція суду Правові наслідки реалізації товару на експорт за ціною нижчою, ніж собівартість, мають визначатись із урахуванням доктрини ділової мети, що передбачає обов`язкову наявність у платника прагнення отримати економічний ефект за рахунок приросту (збереження) активів при здійсненні господарських операцій. У разі встановлення, що ділова мета господарської операції є недобросовісною, відповідна операція може бути кваліфікована як така, що вчинена поза межами господарської діяльності платника. У такому випадку платник втрачає право на включення до податкового кредиту суми ПДВ у складі собівартості тих товарів/послуг, які не використані в господарській діяльності, що, однак, не збільшує базу оподаткування податком на додану вартість за експортною операцією. Постанова Верховного Суду від 05.11.2019 р. у справі N 804/2295/16 Суть спору Відсутність в опреції добросовісної економчної мети не породжує права на податкові преференції (кредит з ПДВ та бюджетне відшкодування)
 • 13. Позиція податкової Товариством (позивачем) не надано для перевірки документи, а саме: річну фінансову звітність, висновки незалежних аудиторських фірм, які б підтверджували, що контрагент позивача має власні грошові кошти для надання позики позивачу, а, отже, є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору. Постанова Верховного Суду від 24.01.2020 у справі № 803/188/17 Суть спору Підтвердження статус бенефіціарного вланика доходу
 • 14. Позиція платника та ВС Бенефіціарний власник доходу це особа, яка не є проміжною ланкою в операції або серії операцій, не діє в інтересах іншої особи, яка фактично отримує такий доход, і не виплачує отриманий дохід повністю або більшу його частину іншій особі, та обєктивно має правомочність на власний розсуд визначети подальшу фактичну долю такого доходу. Такий статус кредитора підтвержено довідками, які були видані відділом прибуткових податків м. Лімассол, про те, що компанії «Trittico Holdings Limited» є резидентом Республіки Кіпр відповідно до Конвенції та листом кредитора, яким він підтверджує, що є бенефіціарним власником процентного доходу, отримуваного з України. Постанова Верховного Суду від 24.01.2020 у справі № 803/188/17 Суть спору Підтвердження статус бенефіціарного вланика доходу
 • 15. Позиція платника та суду Під час перевірки податкові органи рекласифікували витрати компанії з підтримки простоюючого технологічного процесу та об'єктів соціально-культурного значення з «інших витрат» до загальновиробничих витрат з метою збільшення собівартості послуг та донарахування ПДВ. Суд підтримав компанію на підстав аналізу положень Облікової політики, прийнявши її як доказ. Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суд від 24.06.2019 у справі № 857/1315/19 Суть спору Облікова політика як доказ (1/2)
 • 16. Позиція платника та суду Податкові органи намагались оскаржити витрати компанії пов'язані з браком. Суд підтримав платника податків, посилаючись, зокрема і на Облікову політику, яка передбачала, що до складу собівартості готової продукції включаються втрати від технічно неминучого браку у зв'язку з технологією виробництва. Суд прийняв Облікову політику як доказ. У справі відкрито касаційне провадження. Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 06.04.2017 у справі № П/811/958/16 Суть спору Облікова політика як доказ (2/2)
 • 17. Позиція ДПС та ВС Надання первинних документів за межами терміну, встановленого абз. 2 п. 44.7 ПКУ, не спростовує висновок контролюючого органу про непідтвердження підприємством показників податкового обліку відповідними документами. Постанова Верховного Суду від 06.08.2019 у справі № 160/8441/18 Суть спору Ненадання вчасно документів прирівнюється до їх відсутності
 • 18. Baker Tilly Ukraine LLP trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. CENTRAL OFFICE 28 Fizkultury St., Kyiv, 03150 Ukraine T: + 380 (44) 284 18 65 F: + 380 (44) 284 18 66 SOUTH OFFICE 39/1 Uspenska St., Odesa, 65014 Ukraine T: + 380 (48) 734 71 83 F: + 380 (48) 734 71 83 ACCOUNTING SERVICES 36 D E.Konovaltsa St., Kyiv, 01133 Ukraine T: + 380 (44) 237 78 07 F: + 380 (44) 237 78 06 GLOBAL OFFICE New Bridge Street House 30-34 London, EC4V 6BJ United Kingdom T: + 44 (0) 20 3882 2000 F: + 44 (0) 20 3725 9890 Contact us: EAST OFFICE 160 Soborniy Ave., Zaporizhzhya, 69005 Ukraine T: + 380 (61) 220 23 82 F: + 380 (61) 220 23 82