Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
HOE DE BIBLIOTHEEKDE VERBINDER WORDTVAN INFORMATIE,KENNIS, CULTUUR ENMENSENEN WELKE FUNDAMENTELE ROLSOCIALE MEDIA DAARIN S...
SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR STICHTINGBIBLIOTHEEK.NL28 NOVEMBER 2011
AchtergrondIn opdracht van Stichting Bibliotheek.nl ontwikkelt Social Embassy eensociale media-strategie. Voor dit doel is...
VERTREKPUNT
DE BIBLIOTHEEK STAAT VOOR EENAANTAL UITDAGINGEN               TERUGLOPENDE                 ...
DE BIBLIOTHEEK ALS SCHATKAMER ENONTMOETINGSPLAATS         De merkpositionering laat zich         vertale...
DE BIBLIOTHEEK FUNGEERT DAARINALS WAARDECREATOR*De Bibliotheek werkt aan de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid,kenn...
DIGITAAL VORMT EEN BELANGRIJKEPIJLER IN DE REALISATIE VAN DE VISIE*   “De bibliotheek van de toekomst brengt mensen in c...
ZONDER INZET VANSOCIAL MEDIA IS DEVISIE OP DE DIGITALEBIBLIOTHEEK NIET TEREALISEREN
ER WORDT VOLOP GEBOUWD AAN DEONTWIKKELING VAN DE BIBLIOTHEEKMaar de realisatie biedt een aantal uitdagingen:1.  Leden zull...
HOEREALISERENWE DEZEDIGITALEVISIE?
DOOR…           Het is niet zo dat aan alle bibliotheken dezelfde           verwachtingen worden ges...
MAAR OOK DOOR EEN STAPSGEWIJZEEN PROJECTMATIGE AANPAKDe visie op de digitale bibliotheek kan alleen succesvol wordengereal...
ANALYSE
INTERNE VISIE OP SOCIALE MEDIA:BELANGRIJK, MAAR PRIORITEIT?BNL / VOB               PSO’S          ...
Welke informatie willen leden van de Bibliotheek ontvangen?                                ...
55%	                                                   51%	         ...
BEST PRACTICES: KIES EENONDERWERP EN FOCUS OP INTERACTIEBest practices die een duidelijkefocus kiezen en investeren incont...
EIGEN INZET: DIVERSITEIT INVOLWASSENHEID EN SUCCESDe inzet van sociale media doorBibliotheken laat een diffuus beeldzien. ...
DE BIBLIOTHEEK IS VEEL BESPROKENONLINE MAAR DRAAGT VEEL ZELF BIJPer maand worden er zo´n 15.000 – 20.000 berichten geplaat...
CONSEQUENTIES VAN DEZE ANALYSEVOOR DE STRATEGIEDe sociale media-volwassenheid verschilt sterk per bibliotheek. Ditbetekent...
SOCIALMEDIASTRATEGIE
VISIE EN AMBITIE SOCIAL MEDIA“Sociale media spelen een onmisbare rol in de transitie die de Bibliotheekmaakt naar een omge...
LEDEN OMZETTEN TOT FAN / VOLGERVERGROOT BEREIK   In hoeverre vindt u het interessant om fan of vriend    te worden ...
STICHTING BNL BEGELEIDT LOKALEBIBLIOTHEKEN EN KETENPARTNERSNog niet alle bibliotheken zijn in het begin al klaar om de tra...
IN DRIE FASEN GROEIT DE BIBLIOTHEEK   RICHTING WAARDENETWERKEN1# Luisteren & LerenBasisvoorzieningen treffen en     ...
NIET ALLE BIBLIOTHEKEN DOORLOPENALLE FASEN   150	     100	                    2# Participeren   50...
MAAR GEZAMENLIJK PROFITEREN ALLE BIBLIOTHEKENMerkdoelstellingen•   Vergroten van bereik en afzetmarkt van producten, dien...
SAMENWERKING BNL, LOKALE         BIBLIOTHEKEN EN DERDE PARTIJEN                         ...
1# LUISTEREN & LERENIn de eerste fase worden lokale Bibliotheken getraind in de nieuwstedigitale ontwikkelingen en meer co...
2# PARTICIPERENIn deze tweede fase gaan Bibliotheken op een professionele wijze socialemedia inzetten ter vergroting van h...
SAMENHANG LANDELIJKE EN LOKALE  PLATFORMS  Dialoog       LANDELIJK                        ...
3# INITIËRENIn de derde fase gaan Bibliotheken waardenetwerken en thema-communities bottom up faciliteren die dicht bij de...
VARIATIES OP WAARDENETWERKEN     Advies                 Landelijke thema’s     Bibliotheek slui...
WAARDENETWERKEN: LOKALE KENNIS      EN INHOUD STAAN CENTRAAL         Persoonlijk            Inte...
EVENALS DIALOOG, INTERACTIE ENINHOUD    VAN          NAAR   ZENDEN         DIALOOG   REDACTIE ...
VOORBEELD: MIDDELBURG DRONK
EERSTE IMPLEMENTATIE DIGITALEETALAGES IS EEN GOEDE AANZETPluspunten•  Lokaal ondersteund•  Eerste vormen van redactie /  ...
DOORONTWIKKELING VAN DIGITALE    ETALAGES NAAR WAARDENETWERKEN                   Bibliotheek.nl   ...
BEST PRACTICE: FACEBOOK / SOCIALPAGE STRUCTUUREen landelijke Bibliotheekpagina op Facebook.Lokale bibliotheken eigenpresen...
CONTENTWAAR KAN DEBIBLIOTHEEKHET OVERHEBBEN?
TOELICHTING OP CONTENTVan oorsprong heeft de Bibliotheek waanzinnig veel content tot haarbeschikking.Een deel van die cont...
BASISDIENSTVERLENING                    services	              verlengen	   	        ...
BEST PRACTICE -BASISDIENSTVERLENINGCommunicatie over debasisdienstverlening, zoals (demogelijkheden tot) reserveren,lenen,...
PRODUCT- EN DIENSTAANBOD                      product/collec/e	                    ...
BEST PRACTICE – PRODUCT- ENDIENSTAANBODAlgemene communicatie eninteractie over het lokale aanbod.
BELEVING ROND VOORZIENINGENEN DIENSTEN                      beleving	  rondom	  lezen/media	      ...
BEST PRACTICE – BELEVING RONDVOORZIENINGEN EN DIENSTENAandacht geven voor, tijdens en naevenementen leidt tot:•  zichtbare...
maatschappelijke	  en	  culturele	  thema’s	  FACILITEREN (LOKALE)THEMA-COMMUNITIES                    ...
BEST PRACTICE – MAATSCHAPPELIJKE& CULTURELE THEMA’S
ACTIVATIE
BENUT SOCIAL MEDIA IN LANDELIJKEPUBLIEKSCAMPAGNEIn 2012 is een landelijke publiekscampagne gepland om de nieuwemerkpositio...
ACTIVATIE CAMPAGNE LOKALEBIBLIOTHEKENIDEEWe lanceren een landelijke, op medewerker gerichte campagne waarinwe op zoek gaan...
PROJECTEN
PROJECTEN PER FASEFase    1# Luisteren / Leren           2# Participeren              3# Initi...
ORGANISATIE
ORGANISATIECreatie van content landelijk belegd:•  landelijk wordt algemene content geproduceerd die door lokale  bibliot...
KALENDER                   2012                           2013 Luisteren  ...
DANK!  Martin Kloos       Vivian Opsteegh  Sr. Strateeg       Managing Director  martin@socialembassy....
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Advies sociale media bibliotheken Social Embassy dec 2011

1.614 visualizaciones

Publicado el

Download hier het advies van Social Embassy voor het gebruik van sociale media door bibliotheken. Meer nieuws volgt tijdens de sessies op B2D11.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Advies sociale media bibliotheken Social Embassy dec 2011

 1. 1. HOE DE BIBLIOTHEEKDE VERBINDER WORDTVAN INFORMATIE,KENNIS, CULTUUR ENMENSENEN WELKE FUNDAMENTELE ROLSOCIALE MEDIA DAARIN SPELEN
 2. 2. SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR STICHTINGBIBLIOTHEEK.NL28 NOVEMBER 2011
 3. 3. AchtergrondIn opdracht van Stichting Bibliotheek.nl ontwikkelt Social Embassy eensociale media-strategie. Voor dit doel is een multidisciplinair teamopgezet.Om een gefundeerde en breed gedragen sociale media-strategie teontwikkelen is eerst een volledige 360° analyse uitgewerkt.Deze 360 ° analyse bestaat uit interviews met interne stakeholders, eenonline survey onder leden van de Bibliotheek, een analyse vanconcurrenten en best practices en een analyse van de online discussiesrond de Bibliotheek.Dit document beschrijft de geadviseerde sociale media-strategie voorStichting Bibliotheek.nl en de lokale bibliotheken.
 4. 4. VERTREKPUNT
 5. 5. DE BIBLIOTHEEK STAAT VOOR EENAANTAL UITDAGINGEN TERUGLOPENDE TOENEMENDE BEZUINIGINGEN INTERESSE / CONCURRENTIE LEDENAANTAL UITDAGINGEN BIEDEN KANSEN Dit vraagt om modernisering, innovatie en investeringen En heeft onder meer geleid tot een nieuwe merkpositionering
 6. 6. DE BIBLIOTHEEK ALS SCHATKAMER ENONTMOETINGSPLAATS De merkpositionering laat zich vertalen in twee onderwerpen: Schatkamer De Bibliotheek is de grootste schatkamer van Nederland. Een schatkamer vol media, ideeën en verhalen. Ontmoetingsplaats De Bibliotheek brengt bezoekers in contact met informatie en ideeën. De Bibliotheek is een vrij toegankelijke publieke ruimte. Iedereen kan er binnenlopen en bezoekers kunnen er ongestoord werken, rondneuzen en discussiëren.
 7. 7. DE BIBLIOTHEEK FUNGEERT DAARINALS WAARDECREATOR*De Bibliotheek werkt aan de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid,kennis, burgerschapsvaardigheden en cultureel- en historisch bewustzijn.De Bibliotheek is de inspirerende toegangspoort tot de wereld der kennisen verbeelding en de publieke partner in levenslang leren.Wat de Bibliotheek onderscheidt, is dat zij hieraan werkt door mensen incontact te brengen met bronnen van informatie, kennis en cultuur.Het aanbieden van een voor ieder toegankelijke en deskundigsamengestelde collectie blijft onverminderd van belang.Waardetoevoeging zal in de toekomst het verschil maken. En daarbijgaat het vooral om het toevoegen van nieuwe, actieve waarden, zoalshet aanbrengen van samenhang, betekenis en interpretatie. * Bron: Visienota Commissie Digitale Bibliotheek
 8. 8. DIGITAAL VORMT EEN BELANGRIJKEPIJLER IN DE REALISATIE VAN DE VISIE* “De bibliotheek van de toekomst brengt mensen in contact metinformatie, kennis en cultuur maar ook met elkaar. Meerwaarde creëren, samen met partners en gebruikers, staat de komende jaren centraal”In de toekomst bestaat de collectie van de Bibliotheek niet alleen uit fysieke endigitale bronnen, maar ook uit mensen. Mensen in de samenleving die over kennisbeschikken die zij willen delen met anderen, mensen die samen iets waardevols toewillen voegen aan de bronnen van de Bibliotheek en haar samenwerkingspartners.Om dit te realiseren moet de Bibliotheek bouwen aan waardenetwerken: netwerkenvan bibliotheekmedewerkers, externe experts en gebruikers. Mensen die hunpersoonsgebonden kennis toevoegen, permanent of incidenteel, en daarbij gebruikmaken van de bronnen van de openbare bibliotheek, beschikbare kennis op internet,hun eigen kennis en hun sociale netwerken. * Bron: Visienota Commissie Digitale Bibliotheek
 9. 9. ZONDER INZET VANSOCIAL MEDIA IS DEVISIE OP DE DIGITALEBIBLIOTHEEK NIET TEREALISEREN
 10. 10. ER WORDT VOLOP GEBOUWD AAN DEONTWIKKELING VAN DE BIBLIOTHEEKMaar de realisatie biedt een aantal uitdagingen:1.  Leden zullen geïnteresseerd en geënthousiasmeerd moeten worden voor de diensten van de (digitale) bibliotheek.2.  Het sociale media onderzoek* laat zien dat leden eveneens geënthousiasmeerd moeten worden voor contact met de Bibliotheek in sociale media.3.  Lokale bibliotheken zullen verder geënthousiasmeerd moeten worden om de digitale ontwikkelingen te omarmen en te benutten.ER IS EEN GAP TUSSEN ENERZIJDS DE VISIE OP DE DIGITALE BIBLIOTHEEK EN ANDERZIJDS DE ‘READINESS’ VAN ZOWEL LEDEN ALS BIBLIOTHEKEN TEN AANZIEN VAN DE REALISATIE ERVAN * Uitgevoerd in het kader van dit traject
 11. 11. HOEREALISERENWE DEZEDIGITALEVISIE?
 12. 12. DOOR… Het is niet zo dat aan alle bibliotheken dezelfde verwachtingen worden gesteld. De SAMENWERKING gezamenlijke inspanningen zetten de Bibliotheek in een digitaal tijdperk op de kaart. Een succesvolle inzet van sociale media gaat niet vanzelf. Door professionalisering van dePROFESSIONALISERING inzet kan er al snel meer voordeel gehaald worden. Bij professionalisering hoort ook organisatie. Een regierol is weggelegd voor Stichting BNL ORGANISATIE die enerzijds sturend en anderzijds faciliterend is.
 13. 13. MAAR OOK DOOR EEN STAPSGEWIJZEEN PROJECTMATIGE AANPAKDe visie op de digitale bibliotheek kan alleen succesvol wordengerealiseerd wanneer lokale bibliotheken steeds kleine, maarvoorwaartse stappen zetten die bijdragen aan de realisatie van de visie.Lokale bibliotheken zijn slechts in staat deze stappen voorwaarts tezetten, wanneer ze dit doen aan de hand van een gefaseerde aanpak,waarbinnen kleine projecten zijn gedefinieerd met concrete project-, leer,en veranderdoelstellingen.
 14. 14. ANALYSE
 15. 15. INTERNE VISIE OP SOCIALE MEDIA:BELANGRIJK, MAAR PRIORITEIT?BNL / VOB PSO’S BIBLIOTHEKEN•  Het VOB heeft de visie op de •  Toegevoegde waarde sociale •  De volwassenheid van de digitale Bibliotheek ontwikkeld. media oa: vergroten van Bibliotheken verschilt sterk.•  In deze visie is de bibliotheek bereik bestaande diensten, •  Sommige bibliotheken zijn de verbinder van kennis, dialoog rond dienstverlening getransformeerd naar inhoud en mensen. en faciliteren van communities culturele ontmoetingscentra,•  Bibliotheek.nl ontwikkelt een op inhoud. andere staan nog dichter bij aantal landelijke •  Zien een risico in beperkte traditionele dienstverlening. voorzieningen die bijdragen volwassenheid van lokale •  Ook in termen van sociale aan de realisatie van de Bibliotheken en beperkte media-volwassenheid (digitale) visie. (financiële) middelen. verschillen bibliotheken.•  Bibliotheek.nl ziet een •  Waken daarnaast voor de •  Niet iedere Bibliotheek is even faciliterende rol voor zich lokale relevantie van ver of ziet dezelfde potentie weggelegd bij de Bibliotheken in een digitaal voor digitale en sociale media. implementatie van sociale tijdperk. •  Randvoorwaarde is dat de media door lokale •  Zien toegevoegde waarde in lokale toegevoegde waarde Bibliotheken en wil regie ontwikkeling van landelijk van projecten duidelijk voeren over enkele landelijke beleid en voorzieningen waar zichtbaar moet zijn voor lokale initiatieven lokale bibliotheken van Bibliotheken. profiteren. •  Zien in uitrol van sociale media een faciliterende rol voor hen weggelegd.
 16. 16. Welke informatie willen leden van de Bibliotheek ontvangen? 49%   InformaMe  over  nieuwe  boeken   34%   INFORMATIE DIE DICHT BIJ 25%   DIENSTVERLENING BLIJFT IS MEESTAcMes  en  aanbiedingen  met  betrekking  tot  boeken,   32%   games,  muziek  en  films   29%   GEWENST DOOR LEDEN 18%   30%   Mijn  persoonlijke  gebruik  van  de  Bibliotheek   13%   Leden van de Bibliotheek zijn fervent 15%   sociale media gebruiker. Gemiddeld Tips  en  aanbevelingen  die  aansluiten  bij  mijn   47%   40%   gebruikt zo’n 70% van de volwassenen en interesses  voor  boeken,  games,  muziek  en  films   15%   onder jongeren gaat dit percentage richting InformaMe  over  exposiMes  /  tentoonstellingen   8%   5%   90%. 11%  InformaMe  over  andere  media  zoals  games,  muziek   41%   Onder volwassenen zijn Facebook, 42%   en  films   11%   YouTube, Hyves en LinkedIn de populairste 17%   platforms. Onder jongeren 12 – 15 is na Evenementen  en  themasessies  bij  de  Bibliotheek   9%   11%   YouTube Hyves het meest populaire 24%   platform. Onder jongeren 15 – 18 is De  mening  van  andere  mensen  over  boeken,   games,  muziek  en  films   11%   19%   Facebook na YouTube het meest populair. Verwijzingen  naar  recensies  van  kranten  en   22%   magazines   4%   Leden staan niet onverdeeld positief ten 10%   opzichte van contact met de Bibliotheek in 17%   Tips  over  het  gebruik  van  de  Bibliotheek   12%   sociale media. 8%   Van de volwassen doelgroep wil 49% van Geen  van  allen   20%   23%   de respondenten op één van de 51%   voorgestelde onderwerpen geïnformeerd 0%   20%   40%   60%   80%   100%   worden. Onder jongeren wil 80% van de respondenten op één van de onderwerpen 15  -­‐  18  jaar  HAVO/VWO  (N  =  119)   12  -­‐  15  jaar  VMBO  (N  =  102)   Volwassenen  (N  =  602)   geïnformeerd worden. 10 populairste onderwerpen waarop leden van de Bibliotheek geïnformeerd willen worden Cultuurgenieters staan het meest open voor contact met de Bibliotheek.
 17. 17. 55%   51%   56%   53%   Geen van allen 40%   54%   Cultuurgenieters lijken het meest open te staan voor 46%   21%   53%   contact met de bibliotheek via sociale media. 28%   20%   Informatie over nieuwe boeken 18%   33%   23%   26%   27%   60% van hen wil op één van de voorgestelde 12%   13%   onderwerpen geïnformeerd worden. Evenementen en themasessies bij de 8%   5%   Bibliotheek 20%   10%   14%   9%   8%   Meest gewenst onder cultuurgenieters is informatie 18%   Tips en aanbevelingen die aansluiten bijmijn interesses voor boeken, games, muziek 16%   16%   over nieuwe boeken (33%), gevolgd door 18%   en films 11%   18%   16%   evenementen en themasessies (20%) en tips en 17%   17%   aanbevelingen die aansluiten bij mijn interesses voor Acties en aanbiedingen met betrekking tot 19%   boeken, games, muziek en films 19%   17%   17%   boeken, games, muziek en films (18%). 23%   14%   16%   12%   Informatie over exposities / 8%   2%   tentoonstellingen 15%   9%   16%   16%   0%   20%   40%   60%   80%   100%  Zelfstandig Ondernemers (N = 75) Welvarende Genieters (N = 78)Traditionele Gezinnen (N = 80) Dynamische Gezinnen (N = 88)Cultuurgenieters (N = 82) Gepensioneerde Gezelligheidszoekers (N = 71)Stedelingen (N = 77) Studenten en Starters (N = 77)
 18. 18. BEST PRACTICES: KIES EENONDERWERP EN FOCUS OP INTERACTIEBest practices die een duidelijkefocus kiezen en investeren incontinue aanwezigheid zijnsuccesvoller:•  Crime zone bouwt een community rond thrillerliteratuur.•  Bol.com creëert vraag door actief te bloggen over releases en auteurs.•  Selexyz ‘lokt’ fans naar de winkels via Foursquare-acties.Best practices laten zien dat eenfocus op de community en hetstimuleren van interactie loont.
 19. 19. EIGEN INZET: DIVERSITEIT INVOLWASSENHEID EN SUCCESDe inzet van sociale media doorBibliotheken laat een diffuus beeldzien. Een groot aantal bibliothekenis nog niet actief, een deel zetvoorzichtige eerste stappen en eendeel is al relatief succesvol.Sociale media worden nogveelvuldig ingezet als PR-kanaal.Nog maar weinig bibliotheken wetenecht de dynamiek rond deBibliotheek inzichtelijk te maken endaaromtrent interactie te creëren.Één merkidentiteit uitstralen kan nogsterker worden doorgevoerd.
 20. 20. DE BIBLIOTHEEK IS VEEL BESPROKENONLINE MAAR DRAAGT VEEL ZELF BIJPer maand worden er zo´n 15.000 – 20.000 berichten geplaatst online.Naar schatting is 75% van de top 100 auteurs gelieerd aan deBibliotheek.
 21. 21. CONSEQUENTIES VAN DEZE ANALYSEVOOR DE STRATEGIEDe sociale media-volwassenheid verschilt sterk per bibliotheek. Ditbetekent dat we niet van iedere bibliotheek hetzelfde kunnen en mogenverwachten en dat niet iedere bibliotheek even snel mee ontwikkelt.De prioriteit van lokale Bibliotheken ligt in eerste instantie wellicht niet bijde uitrol van sociale media. De geadviseerde strategie zal dan ooktoegevoegde waarde moeten laten zien.In een digitale wereld waarin waardenetwerken en themacommunitiescentraal staan is interactie en community management net zo belangrijkals content. Dit vraagt ook structurele betrokkenheid van medewerkersvan Bibliotheken.De bereidheid van leden om geïnformeerd te worden door de Bibliotheekis nog beperkt aanwezig. Leden zullen dus langzaam meegenomenmoeten worden in de uitrol van de visie.
 22. 22. SOCIALMEDIASTRATEGIE
 23. 23. VISIE EN AMBITIE SOCIAL MEDIA“Sociale media spelen een onmisbare rol in de transitie die de Bibliotheekmaakt naar een omgeving waarin waardenetwerken centraal staan.Via sociale media vergroot de Bibliotheek het bereik van en interesse inhaar dienstverlening en productaanbod.Daarnaast faciliteert de Bibliotheek thema-communities, waarin lokalebibliotheken en mensen elkaar vinden op inhoud, expertise, kennis eninteresse en daar samen waarde creëren.Door deze professionele inzet van sociale media ontstaat vraag naar dediensten van de Bibliotheek en neemt het gebruik toe.”
 24. 24. LEDEN OMZETTEN TOT FAN / VOLGERVERGROOT BEREIK In hoeverre vindt u het interessant om fan of vriend te worden van de Bibliotheek in sociale media? Vrienden van 13% vrienden van Zeer interessant 3% fans / volgers 0% 18%Een beetje interessant 19% Vrienden van 7% fans / volgers 29% Promoter Neutraal 34% 32% Passive 21% Detractor Niet echt interessant 20% Fans / volgers 20% Helemaal niet 20% 23% interessant 41% 0% 25% 50%Leden van de bibliotheek en Fans en volgers vergroten hetpromoters van het merk zijn bereik naar vrienden van fans eneerder geneigd om fan te worden. volgers.
 25. 25. STICHTING BNL BEGELEIDT LOKALEBIBLIOTHEKEN EN KETENPARTNERSNog niet alle bibliotheken zijn in het begin al klaar om de transitie naarhet faciliteren van waardenetwerken en themacommunities te maken.Er is veel winst te behalen door alle Bibliotheken op een professionelewijze aanwezig te krijgen in sociale media en daarmee het bereik en deafzetmarkt van de Bibliotheek op het gebied van bestaandedienstverlening te vergroten.Een grote groep bibliotheken zal getraind moeten worden in de digitalevisie en de sociale media-strategie. STICHTING BNL NEEMT EEN FACILITERENDE EN STURENDE ROL IN DE STAPSGEWIJZE REALISATIE VAN DEZE SOCIAL MEDIA-STRATEGIE.
 26. 26. IN DRIE FASEN GROEIT DE BIBLIOTHEEK RICHTING WAARDENETWERKEN1# Luisteren & LerenBasisvoorzieningen treffen en 2# Participerenlokale bibliotheken opleiden /aansluiten op de digitale visie. Lokale bibliotheken benutten op 3# InitiërenDoel professionele wijze sociale media. Centrale inzet van social media Bibliotheken faciliteren (lokale)Vergroten kennisniveau en waardenetwerken (en thema- door de Bibliotheek op enkeleacceptatie van sociale media communities) waarin De landelijke thema’s.binnen Bibliotheken Bibliotheek spil is in eenVerlagen lokale inspanning / Centraal aanbod van producten en dynamisch netwerk waarininvestering door aantal diensten aan lokale Bibliotheken geïnteresseerden elkaar vinden opbasisvoorzieningen centraal aan ter professio-nalisering inzet inhoud en offline en onlinete bieden sociale media samenkomt. Doel Doel Vergroten van bereik en afzet van Verbreden van het bereik en de (lokale) dienstverlening van interesse in dienstverlening van de Bibliotheken. Bibliotheken. Professionalisering van bestaande Claimen positie tussen overheid inzet door lokale Bibliotheken. en burger
 27. 27. NIET ALLE BIBLIOTHEKEN DOORLOPENALLE FASEN 150   100   2# Participeren 50   Aantal  bibliotheken  
 28. 28. MAAR GEZAMENLIJK PROFITEREN ALLE BIBLIOTHEKENMerkdoelstellingen•  Vergroten van bereik en afzetmarkt van producten, diensten en inhoud van de Bibliotheek.•  Versterking van het merkimago.•  Professionalisering van sociale media-inzet door Bibliotheken.Operationele doelstellingen•  Top 10 meest gevolgde partijen in sociale media (bron: conceptvisie digitale bibliotheek) – geaggregeerd.•  Toename van bezoek naar bibliotheek.nl.•  167 Bibliotheken getraind in de digitale visie; 125 Bibliotheken professioneel aanwezig; 50 Bibliotheken die één of meerdere waardenetwerken faciliteren.Klantdoelstellingen•  Verbetering communicati•  Snellere dienstverlening op eigentijdse wijze•  Deelname in online dialogen•  Herwinnen van “verdwenen” doelgroepen
 29. 29. SAMENWERKING BNL, LOKALE BIBLIOTHEKEN EN DERDE PARTIJEN Leden / community • Toegang • Participatie Stichting Bibliotheek.nl (faciliteert, stimuleert, regisseert) • Training / Inspiratie Derde • Monitoring / service Derde • Uitvoering partijen • Advisering / begeleiding • Functionaliteiten / toolkits • (lokale) content partijen • Advisering /(Extern / begeleiding • Algemene Content(database) • Interactie / activatie (Extern / • Thema-communities PSO’s) • Uitrol • Activaties / campagnes • Toegang / ontsluiting PSO’s) • Functionaliteiten • Content Lokale bibliotheken (realiseert) • Toegang • Participatie Leden / community
 30. 30. 1# LUISTEREN & LERENIn de eerste fase worden lokale Bibliotheken getraind in de nieuwstedigitale ontwikkelingen en meer concreet in het opdoen van kennis vande digitale visie van de Bibliotheek en de rol die lokale Bibliothekenzullen gaan spelen in de realisatie hiervan (toolkit, handvatten, content,activatie en conversie).Stichting Bibliotheek.nl ontwikkelt in deze eerste fase de trainingen enwerkt samen met PSO’s aan de uitvoering ervan.Daarnaast worden op landelijk niveau online monitoring en debasisfunctionaliteiten (tools en 1e lijnssupport) voor service via socialmedia aangeboden (definitieve keuze voor service via social media nalive gang publiekscampagne en bibliotheek.nl).Tot slot wordt op landelijk niveau een content-database ontwikkeld waarinalgemene sociale media-content wordt aangeboden aan lokalebibliotheken.
 31. 31. 2# PARTICIPERENIn deze tweede fase gaan Bibliotheken op een professionele wijze socialemedia inzetten ter vergroting van het bereik en de afzetmarkt van hetbestaande productaanbod en de dienstverlening.Te denken valt aan het vergroten van het bereik voor evenementen, hetonline zichtbaar maken van de offline dynamiek binnen de bibliotheek,aandacht vragen voor producten, diensten en services etc.Stichting BNL ontwikkelt een aantal producten, tools, adviezen en ideeënwaarin lokale bibliotheken snel sociale media kunnen inzetten op eenprofessionele manier en meer kunnen gaan profiteren van de voordelendie sociale media bieden.Daarnaast maakt Stichting BNL enkele landelijke initiatieven succesvol.Hieronder valt onder meer het uitrollen van een sociale media-huisstijl,ideeën voor het maken van content en het aanbieden van content,advisering over groei van fanbases en vergroten van bereik, activatie vancommunities etc.
 32. 32. SAMENHANG LANDELIJKE EN LOKALE PLATFORMS Dialoog LANDELIJK LOKAAL Dialoog Sociale kanalen Landelijke content, Sociale kanalenSOCIAL (Facebook, Twitter, Hyves) traffic (Facebook, Twitter, 4SQ) (@bibliotheek, @literatuurplein) Lokale content, traffic Landelijke Traffic Lokale Traffic Content Content Dialoog Dialoog Sociale laag Landelijke content, Sociale laag (lokale) thema-communities traffic WWW Lokale content, LOKALE WEBSITES BIBLIOTHEEK.NL traffic BIBLIOTHEKEN
 33. 33. 3# INITIËRENIn de derde fase gaan Bibliotheken waardenetwerken en thema-communities bottom up faciliteren die dicht bij de lokaledienstverleningen van de Bibliotheek liggen. Wanneer lokale bibliothekendeze waardenetwerken zelf initiëren, brengen zij de visie op debibliotheek in het digitale tijdperk in de praktijk.Lokale bibliotheken faciliteren rond haar producten, diensten, inhoud enkennis in samenwerking met bibliotheek.nl en (keten)partners lokalecommunities en waardenetwerken rond thema’s die voor de bibliotheekrelevant zijn en waarin online en offline wordt verbonden. De dynamiekbinnen de bibliotheek staat centraal.Stichting Bibliotheek.nl faciliteert in deze fase met (trainingen op hetgebied) community management, voorbeeld campagnes en functionaliteiten initieert zelf landelijke, algemene themacommunities.De focus ligt hier in deze themacommunities nadrukkelijk op dialoog encommunity management en niet alleen op functionaliteit, zenden enredactie.
 34. 34. VARIATIES OP WAARDENETWERKEN Advies Landelijke thema’s Bibliotheek sluit aan Lokale thema’s Lokale bibliotheken bij bestaande Lokale bibliotheken (digitale etalages) waardenetwerken•  Lokale bibliotheken •  Lokale bibliotheken •  Bibliotheek sluit aan faciliteren lokale faciliteren landelijke bij reeds bestaande thema-communities thema-communities (digitale) netwerken. (vergelijkbaar met •  Stelt haar collectie digitale etalages nu) beschikbaarVoordelen Voordelen Voordelen•  Lokale relevantie •  Duidelijke stempel •  Legt minder druk op Bibliotheek van Bibliotheek community benadrukt •  Met grote thema’s management•  Duidelijke stempel makkelijker schaal Bibliotheken van Bibliotheek te realiseren NadelenNadelen Nadelen •  Stempel Bibliotheek•  Schaalbaarheid •  Wat is lokale ontbreekt•  Succesvol maken is relevantie moeilijk Bibliotheek?
 35. 35. WAARDENETWERKEN: LOKALE KENNIS EN INHOUD STAAN CENTRAAL Persoonlijk InteresseRegisseur Waardenetwerken / vanuit thema-communities BNL Publiek Publiek Aanbod
 36. 36. EVENALS DIALOOG, INTERACTIE ENINHOUD VAN NAAR ZENDEN DIALOOG REDACTIE INTERACTIEPRODUCTEN & DIENSTEN INHOUD, GEBEURTENISSEN CENTRAAL EN CONTENT CENTRAAL
 37. 37. VOORBEELD: MIDDELBURG DRONK
 38. 38. EERSTE IMPLEMENTATIE DIGITALEETALAGES IS EEN GOEDE AANZETPluspunten•  Lokaal ondersteund•  Eerste vormen van redactie / community management•  Eerste integratie met social mediaAdvies voor uitbreiding•  Uitbreiden met (lokaal geïnitieerde) thema’s•  Toevoegen interactie- mogelijkheden•  Activatie / community management op thema’s•  Standaardisatie inzet social media over thema’s heen•  Koppeling offline / online•  FB Connect / FB Open Graph
 39. 39. DOORONTWIKKELING VAN DIGITALE ETALAGES NAAR WAARDENETWERKEN Bibliotheek.nl (toegangspoort & aggregator) (lokale) thema-communities & digitale etalages Community management per thema 11,92  cm   Weblogs Wikis Forums 3rd party Offline content en gebeurtenissenfunctieproviders Twitter Facebook Content
 40. 40. BEST PRACTICE: FACEBOOK / SOCIALPAGE STRUCTUUREen landelijke Bibliotheekpagina op Facebook.Lokale bibliotheken eigenpresence.(Lokale) themacommunitieseigen presence.Overzicht van alle pagina’sbinnen het domein van deBibliotheek op algemeneBibliotheek pagina. Fans tellenbij elkaar op.Content landelijk op basis van“cherry picking”.
 41. 41. CONTENTWAAR KAN DEBIBLIOTHEEKHET OVERHEBBEN?
 42. 42. TOELICHTING OP CONTENTVan oorsprong heeft de Bibliotheek waanzinnig veel content tot haarbeschikking.Een deel van die content is bibliotheekoverstijgend relevant, een deelvan die content is lokaal relevant.Een deel van die content staat dichtbij de “traditionele” dienstverleningvan de Bibliotheek, een deel van die content staat dichter bij de visieomtrent waarde-netwerken en thema-communities.Stichting Bibliotheek.nl zal landelijk algemeen relevante contentontwikkelen die lokale Bibliotheken kunnen gebruiken. Daarnaast kunnenlokale Bibliotheken ook zelf content ontwikkelen of ontsluiten.Aan de hand van een gelaagd model en voorbeelden wordt een voorstelgedaan voor relevante contentgebieden.
 43. 43. BASISDIENSTVERLENING services   verlengen       lenen       Bibliotheek               reserveren   abonnement     boetes  etc.  
 44. 44. BEST PRACTICE -BASISDIENSTVERLENINGCommunicatie over debasisdienstverlening, zoals (demogelijkheden tot) reserveren,lenen, boetes, abonnementen etc
 45. 45. PRODUCT- EN DIENSTAANBOD product/collec/e   services   boeken     muziek   verlengen     lenen       Bibliotheek           games       reserveren   ebooks   abonnement     boetes  etc.   Mjdschri[en  etc.  
 46. 46. BEST PRACTICE – PRODUCT- ENDIENSTAANBODAlgemene communicatie eninteractie over het lokale aanbod.
 47. 47. BELEVING ROND VOORZIENINGENEN DIENSTEN beleving  rondom  lezen/media   lees-­‐   product/collec/e   vaardigheid   thema   services   weken   boeken     muziek   verlengen     lenen       Bibliotheek           games       reserveren   ebooks   abonnement     boetes  etc.   (landelijke)   acMes   Mjdschri[en  etc.   (lokale)  evenementen  
 48. 48. BEST PRACTICE – BELEVING RONDVOORZIENINGEN EN DIENSTENAandacht geven voor, tijdens en naevenementen leidt tot:•  zichtbare inhoudelijke relevantie,•  duidelijker etaleren van dynamiek en•  zelfs tot betrokkenheid vanuit de community.
 49. 49. maatschappelijke  en  culturele  thema’s  FACILITEREN (LOKALE)THEMA-COMMUNITIES beleving  rondom  lezen/media   historie   lees-­‐   product/collec/e   vaardigheid   thema   services   weken   boeken     muziek   verlengen     lenen       opvoeding   Bibliotheek           games       reserveren   ebooks   abonnement     boetes  etc.   (landelijke)   ac/es   cultuur   Mjdschri[en  etc.   (lokale)  evenementen   burgerschap   duurzaamheid  etc.  
 50. 50. BEST PRACTICE – MAATSCHAPPELIJKE& CULTURELE THEMA’S
 51. 51. ACTIVATIE
 52. 52. BENUT SOCIAL MEDIA IN LANDELIJKEPUBLIEKSCAMPAGNEIn 2012 is een landelijke publiekscampagne gepland om de nieuwemerkpositionering op de kaart te zetten.Dit is een goed moment om ook de aanwezigheid van de Bibliotheken insociale media en hun rol in digitale waardenetwerken onder de aandachtte brengen.Deze campagne kan veel goodwill kweken bij leden en de mogelijkhedenvan de Bibliotheek beter onder de aandacht brengen.De verwachting is dat een dergelijke campagne ook de animo voor deBibliotheek vergroot. Door social media hierin te positioneren kan ook deanimo voor deze initiatieven worden vergroot.De exacte koppeling van social media binnen deze publiekscampagnemoet in een later stadium uitgevoerd worden.
 53. 53. ACTIVATIE CAMPAGNE LOKALEBIBLIOTHEKENIDEEWe lanceren een landelijke, op medewerker gerichte campagne waarinwe op zoek gaan naar de passies van lokale bibliothecarissen. Wat houdthen bezig tijdens en naast het werk?Uit deze inzendingen filteren we die inhoudelijke inzendingen die dicht bijde dienstverlening van de Bibliotheek liggen. Uit deze groep selecterenwe die mensen die het leuk vinden om rond hun passie eenthemacommunity te faciliteren.DOEL & RESULTAATMedewerkers activeren en enthousiasmeren voor het idee van thema-communities. Tenminste 50 bibliothecarissen vinden die als onderdeelvan hun werk dergelijke communities zouden willen (en kunnen)faciliteren. Thema-communities die dicht bij de Bibliotheek liggen engerund worden door mensen met inhoudelijke passie (geen socialemedia-passie).
 54. 54. PROJECTEN
 55. 55. PROJECTEN PER FASEFase 1# Luisteren / Leren 2# Participeren 3# InitiërenDoelen Basisvoorzieningen treffen en lokale Lokale bibliotheken op een zeker De Bibliotheek faciliteert bibliotheken opleiden / aanhaken. professioneel basisniveau aanwezig. waardenetwerken en themacommunities. Sociale media benut voor vergroten van bereik / afzetmarkt van diensten Lokale bibliotheken verbinden en inspireren op inhoud en thema’sProjecten Selectie centrale monitoring oplossing Inrichten social media-kanalen lokale Uitbreiding sociale functies Bibliotheken / uitrollen sociale media- bibliotheek.nl ter ondersteuning thema- Uitwerking governance model toolkit communities nationaal / lokaal model voor monitoring / service / community Aansluiten lokale bibliotheken op Met Bibliotheken opzetten van management monitoring en service themacommunities Ontwikkelen training / inspiratiesessie Optimalisatie van bestaande inzet Optimalisatie van inzet digitale / sociale media-strategie voor lokale bibliotheken (advisering over themacommunities (advisering over lokale bibliotheken content, marketing, activaties / content, community-management, campagnes, organisatorische marketing, activaties, campagnes etc) Ontwikkelen sociale media-toolkit inbedding) Ontwikkelen sociale media-policy / Community management / activatie conversation guide landelijke kanalen Ontwikkelen nieuwe Activatie project lokale competentieprofielen bibliothecarissen die Community plan voor landelijke themacommunities gaan runnen kanalen
 56. 56. ORGANISATIE
 57. 57. ORGANISATIECreatie van content landelijk belegd:•  landelijk wordt algemene content geproduceerd die door lokale bibliotheken kan worden doorgeplaatst.•  Lokale content wordt landelijke doorgeplaatst naar centrale presence.Lokale bibliotheken zijn verantwoordelijk voor lokale inzet enthemacommunities. Bibliotheek.nl faciliteert.
 58. 58. KALENDER 2012 2013 Luisteren •  Voorbereiden trainingen •  Opzetten basisvoorzieningen / monitoring •  Uitrol Trainingen •  Uitrol basisvoorzieningen / monitoring •  PubliekscampagneParticiperen •  Uitrol / aansluiten lokale bibliotheken •  Uitbreiding functionaliteiten digitale etalages Initiëren •  “Lancering” landelijke themacommunities •  Interne activatiecampagne •  Uitrol lokaal geïnitieerde themacommunities
 59. 59. DANK! Martin Kloos Vivian Opsteegh Sr. Strateeg Managing Director martin@socialembassy.nl vivian@socialembassy.nl 020-4350294 020-4350296

×