Publicidad

Presentacio reunio families 20 21

27 de Nov de 2020
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Presentacio reunio families 20 21

 1. BENVINGUDES I BENVINGUTS Reunió de pares i mares d'educació infantil de 1r i 2n cicle. 8 de setembre de 2020
 2. - L'alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5·C ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics. - L'alumnat més gran de 6 anys hi ha d'entrar amb la mascareta ben posada. - L'alumne/a no pot tenir cap d'aquests símptomes: -Febre o febrícula -Tos - Dificultat per a respirar - Mal de coll - Congestió nasal - Vòmits o diarrees - Mal de cap - Malestar Dolor muscular MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SALUT PER EVITAR CONTAGIS DE LA COVID-19 Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?
 3. A l’escola tindrem quatre grups estables de convivència: 1r cicle d'educació infantil: 5 alumnes 2n cicle d'educació infantil: 13 alumnes Cicle inicial i cicle mitjà: 13 alumnes  Cicle superior: 8 alumnes Quines són les mesures de prevenció a les classes per minimitzar els contagis? - Els seus membres poden relacionar-s'hi sense limitacions a infantil i primària si la situació epidemiològica ho permet. - En aquests moments d'alt risc de rebrot, tots els alumnes de primària portaran mascareta com també l'equip docent. Cada nen haurà de portar una bossa de paper/plàstic o capseta per desar-la en cas que sigui necessari. - El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s'haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància), que s'hauran de mantenir en els passadissos, patis i altres espais comuns. - S'incrementa la neteja, ventilació i desinfecció dels espais. - Es garantirà l'ús de sabó i gel hidroalcohòlic per fer una higiene de mans freqüent.
 4. I si hi ha un cas de COVID-19? Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. Fins que s'obtinguin els resultats de la prova, l'alumne/a o docent i els seus convivents han de fer l'aïllament domiciliari. El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s'estigui a l'espera del resultat de la prova. És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial? En funció de la situació del centre educatiu i l'estat de la pandèmia l'autoritat sanitària, en coordinació amb l'autoritat educativa, prendrà les mesures i les decisions que corresponguin. En cas que s'hagi d'aturar l'activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar. Altres recomanacions a tenir en compte - Portar a l'escola una ampolla d'ús individual amb aigua de casa. - Higiene de mans freqüent. - Evitar el contacte estret sense protecció amb persones que no formen part del grup estable de convivència tant de l'àmbit educatiu com de l'entorn familiar.
 5. Gestió de casos
 6. - Prendrem la temperatura a l'entrada. - Rentat de mans freqüent a l'entrada i sortida /abans i després d'esmorzar i dinar/ abans i després d'anar al WC. - Ús de mascareta tots els alumnes de primària i l'equip docent. -Entrades i sortides: per evitar aglomeracions, els alumnes d'educació infantil entraran per la porta petita del pati de les pedretes per accedir al pati i per la porta esquerra de l'escola. Els alumnes de primària entraran per la porta gran de la pista i entraran per la porta dreta de l'escola. - Es farà fila respectant la distància. - Les famílies no poden accedir a l'interior de l'escola. - Els alumnes no poden entrar a l'escola joguines o altre material que no sigui el necessari per portar a terme les activitats. No es poden compartir estris, joguines, ni menjar. -Diferents zones de pati: - Educació infantil (1ª i 2ª etapa)  Pati: Pedretes (diferent horari) - Cicle inicial i cicle mitjà   Pati: Jardí / hort Tona / mitja pista - Cicle superior Pati: Pista - Higiene d'aules i espais comuns amb desinfectants i ventilació. Quines mesures hem pres a l’escola?
 7. A LES AULES… - Cartells informatius de les normes a seguir. Els primers dies de classe explicació de l'organització (grups estables) i les mesures higièniques/sanitàries. -Posar i treure la mascareta amb precaució, distància social. -Primària (ús de materials individuals) -L’alumne té cura del seu espai i de la neteja de teclats, tauletes…
 8. TELÈFON DE L’ESCOLA Per comunicar qüestions que requereixin immediatesa 977631053 / 665873135 PÀGINA WEB DE LA ZER Per informar-se de la documentació i els projectes de ZER vinculat l’Instagram https://agora.xtec.cat/zerlaparellada/geix CORREU ELECTRÒNIC Documents, informacions i preguntes e3001115@xtec.cat CLASSROOM Entorn Virtual d’Aprenentatge en cas de possible confinament. INSTAGRAM Per conèixer les activitats que portem a terme Com em puc informar i comunicar? GRUP DE DIFUSIÓ DE FAMÍLIES Informacions generals d’escola
 9. -Supervisa la Programació Anual - Supervisa les Normes d'Organització i Funcionament - Supervisa la comptabilitat - Actua com a mediador davant de possibles dificultats. - Proposa millores per l'escola - Els seus membres es reuneixen com a mínim tres vegades al curs. EL CONSELL ESCOLAR Presidenta: Carme Plana Gené Secretària: Sònia Abellà Solé Representant ajuntament Representants de mestres Representant AMIPA Representant pares i mares Representant personal PAS Elisabeth Baldor Cristina Piñol Gemma Fuguet Mercè Clofent Mercè Mariano Teresa Oliva Alicia Mazarro
 10. - Programa i organitza les activitats extraescolars - Col.labora en xarxa i comparteix idees, projectes i propostes educatives. - Proposa iniciatives per a millorar l'educació dels infants. - Proposa i realitza activitats per aconseguir fons econòmic. - Fa aportacions econòmiques per equipar l'escola - Està representada per la Junta que es reuneix a l'escola per prendre acords. L'AMIPA PER REPARTIR ELS CÀRRECS: AMAIA CARLA S LUCAS
 11. INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ: Josep Camps Ratera DOCENTS: -Educadora: Mercè Mariano Forn -Parvulari: Cristina Piñol Montcusí / Sandra Domínguez -Cicle inicial: Sònia Abellà Solé (secretària) -Cicle mitjà: Gemma Foguet Porta / Isidre Mancebón Ros -Cicle superior: Carme Plana Gené (directora) MENJADOR: Montserrat Rubio Navarro PSICOPEDAGOGA: Assumpció Oller ASSISTENT SOCIAL: Jeca Boté ADMINISTRACIÓ: Isabel Sanahuja Arcos NETEJA: Cristina Serrat MANTENIMENT: Ajuntament de Figuerola PERSONAL  QUE  TREBALLA  A  L'ESCOLA
 12. Els alumnes de la ZER
 13. OBJECTIUS  EDUCATIUS   20/21
 14. DOCUMENTACIÓ: -Calendari del curs -Dades familiars -Autorització sortida de l'escola -Autorització sortides pel municipi -Declaració Responsable Covid -Autorització medicaments -Autorització ús carmanyola (llar) -Autorització drets d'imatge + Instagram -Autorització ús Entorns Virtuals d'Aprenentatge - Classroom -Carta Compromís Educatius (famílies noves) -Factura llibres i materials (subvencionat per l'AMIPA) -Fitxa menjador QUÈ HEM DE PORTAR ELS PRIMERS DIES?
 15. Servei de càtering de 12h 30’ a 15h. Aliment Art.  Preu: 6,19€ Servei d’acollida de 12h 30 a 1h (1 €) Monitora: Montserrat Rubio Navarro UBICACIÓ: - Alumnes de primària a l'aula de C.S  (separació dels grups estables) - Alumnes d'educació infantil a l'aula de C.I - Alumnes Llar a la seva aula Es desinfectarà l'espai abans i després del seu ús. MATERIAL MENJADOR: Bata i necesser Els nens i nenes que tenen beca del menjador poden compactar els dies per no haver de fer despesa. Avisar amb antelació quan es farà ús del servei - Pagament amb rebut bancari. - No es pot pagar en efectiu. - Omplir fitxa menjador. EL MENJADOR
 16. PROJECTE del CURS Objectius de DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE Al llarg d'aquest curs 2020-21 tots els alumnes de la ZER desenvoluparan un projecte transversal sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, tot realitzant un ventall d’activitats interdisciplinars i tallers.
 17. ED. INFANTIL Música HORARIS I CALENDARI LLAR DLL DMT DMC DJ DV Safates d'experimentació Llenguatge plàstic Psicomotricitat Llenguatge musical Joc simbòlic / racó de joc lliure Taller d'art Taller d'experimentació Anglès Psicomotricitat Anglès Psicomotricitat Racons Projectes
 18. MESTRES TUTORES: LLAR: Mercè Mariano ED.INFANTIL: Cristina Piñol PSICOMOTRICITAT: MÚSICA: ANGLÈS: SUPORTS I DESDOBLAMENTS: Sandra Amill Mar Chornet  (dimarts, dimecres i divendres) Sandra Domínguez (dimarts i dijous) Raquel de la Paz Sònia Abellà i Isidre Mancebón
 19. QUE FAREM QUATRE PINZELLADES DEL
 20. QUÈ TREBALLEM? L'autonomia i els hàbits L'adquisició del llenguatge El desenvolupament integral en un entorn de confiança
 21. DIFERENTMETODOLOGIA Racons de joc COM HO FAREM? Safates d'experimentació d'elements naturals Joc Treball de llenguatges a través de contes Biblioteca a l'aula Treball d'hàbits i rutines (llar d'infants)
 22. DIFERENTMETODOLOGIA Treball per racons COM HO FAREM? Taller d'experimentació Joc Treball individual, en petit i en gran grup Biblioteca Projectes Taller d'art (ed.infantil)
 23. - Faciliten un procés d'aprenentatge més individualitzat. - L'agrupament és en petit grup (2-3 alumnes). - A cada racó es proposen diferents activitats i van variant. - Els racons potencien l'autonomia i afavoreixen els hàbits d'ordre i cura del material. - En els racons es potencia l'aprenentatge mitjançant el joc. RACONS
 24. - Apropar l'art com a font de coneixement i per entendre el món que els envolta. - Permet conèixer alguns autors/es (pintors, escultors..), trets bàsics de la seva biografia i algunes de les seves obres. - Permet explorar les pròpies capacitats expressives, estimulant la imaginació, la creativitat i el respecte. - Permet treballar amb diferents materials i utilitzar diferents tècniques plàstiques. TALLER D'ART
 25. - Aprenentatge basat en les motivacions/interessos dels infants. - Afavoreix la iniciativa i l'autonomia en el treball. No són tancats. - Es treballa interdiciplinarment i de forma competencial. - Es demana la col.laboració i el treball conjunt casa-escola. - Enguany treballarem: la cigonya, el circ i Marie Curie - També participarem al projecte: Apadrinem el patrimoni, el casc antic de Figuerola del Camp PROJECTES
 26. -Treballar a partir de l'experimentació permet treballar de forma global tots els sentits fet que ajuda a una major capacitat d'aprenentatge i estimula el pensament lògic. -Treballarem partint del mètode científic, al llarg del curs farem moltes activitats com: treball amb llum, ombres, imans, textures, pes, flotabilitat, pensament lògic, manipulació... TALLER D'EXPERIMENTS
 27. - Potencia l'hàbit i el gust per la lectura. - Cada dimecres cada nen/a prendrà un llibre a casa que el tindrà tota la setmana. - Ajuda a passar una bona estona amb la companyia d'un familiar. - Cada família es fa responsable del bon ús del llibre a casa. Si hi ha algun llibre malmès s'haurà de pagar el seu cost o comprar-ne un d'igual. BIBLIOTECA
 28. Psicomotricitat ACTIVITATS INDIVIDUAL, PETIT I GRAN GRUP MúsicaAnglès Lectoescriptura i matemàtiques
 29. INFORMACIONS ALTRES
 30. - Esmorzem a la classe a mig matí. És important que a casa també mengin una mica (llet, cereals...) - Ús de la carmanyola. Som escola verda. - Ull! No es poden portar sucs ni iogurts líquids. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES L'ESMORZAR
 31. - El nen/a que fa l'aniversari porta l'esmorzar per compartir amb la resta de companys/es. Aquell dia és el/la protagonista. - Es demana que les famílies avisin uns dies abans a la mestra per tal de tenir temps d'avisar a les altres famílies. - Per esmorzar es pot portar qualsevol cosa comprada (ensaïmades, croissants...). Es pot acompanyar de sucs o cacau líquid. - A l'escola no està permès repartir invitacions de festes d'aniversari personals, ni portar i repartir llaminadures. ANIVERSARIS
 32. L'AGENDA És important portar-la cada dia a l’escola i a casa ja que permet a l’escola: • FER ARRIBAR A LA FAMÍLIA INFORMACIÓ IMPORTANT. •DEMANAR INFORMACIÓ, MATERIAL O AJUDA A LES FAMÍLIES. •EXPLICAR COSES QUE SURTIN DEL QUE ÉS HABITUAL. A la família: •PER TRANSMETRE A LES MESTRES INFORMACIÓ QUE CAL QUE SAPIGUEM. •PER ESTAR AL CORRENT DE QUALSEVOL SITUACIÓ O ESDEVENIMENT DE L'ESCOLA. Us demanem que quan s'escrigui alguna nota a l'agenda es deixi oberta per la pàgina escrita ja que així es visualitza amb més rapidesa.
 33. - S'entregaran tres àlbums (un a final de cada trimestre) i els àlbums dels projectes a mesura que es vagin realitzant. - A educació infantil, al final de curs, també es farà el recull de les làmines del taller d’art. - S'entregaran dos informes (un al primer trimestre i un al tercer). - El segon trimestre la mestra realitzarà una entrevista amb cada família. - Amb els alumnes de la llar i de P3 també es farà una entrevista al primer trimestre. ÀLBUMS I INFORMES
 34. La principal funció és el fet de compartir estones d'aprenentatge entre familiars i nen/a. - Les tasques que es demanaran fer a casa seran fàcils, d'aspectes ja treballats a l'aula. - La mestra explicarà què cal fer abans de prendre-ho a casa. - Es prendran dos dies la carpeta amb els deures dimecres (biblioteca) i divendres. - Els familiars poden ajudar o donar els suports que es cregui necessaris, però no fer- ho ells directament. TASQUES A CASA
 35. Es celebraran juntament amb tota l’escola les festes tradicionals catalanes. La nostra classe i la llar d'infants, amb l’ajuda de totes les famílies que la composeu, serem els encarregats d’organitzar la festa de la CASTANYADA. De moment només es faràn:  - Petites excursions per Figuerola: Museu de la vida rural. - Taller medioambiental sobre la fauna i la flora de Figuerola. Si l'evolució de la pandèmia ho permet, també realitzarem: - 2 de juny Celebració de la jornada literària a El Pont d’Armentera i celebració 25 anys ZER - 12,13,14 de maig Colònies a Poblet FESTES I SORTIDES
 36. RECORDEM... NO TINC BETA NO TINC NOM ?
 37. teniu alguna pregunta?
Publicidad