Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Cách thức truyền thông và quảng cáo hoạt động

Truyền thông và quảng cáo hoạt bằng con đường nào có thể tác động lên công chúng?

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Cách thức truyền thông và quảng cáo hoạt động

 1. 1. 1 STIMULUS & RESPONSE 2 AIDA & fcb 3 Attitude vs behavior
 2. 2. 1 STIMULUS & RESPONSE
 3. 3. STIMULUS RESPONSE BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CÓ THỂ TẠO RA MỘT ẤN TƯỢNG NÀO ĐÓ CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG Cảm xúc, nhận xét, ấn tượng, suy nghĩ, liên tưởng, .v.v. về Thương hiệu
 4. 4. STIMULUS RESPONSE ???
 5. 5. 1. Tinh tế 2. nghệ thuật 3. Giá chắc cao STIMULUS RESPONSE
 6. 6. http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-m-Addicted-Madonna/ZWZFA8FO.html
 7. 7. ĐIỀU GÌ SẼXẢYRANẾU STIMULUS = RESPONSE ???
 8. 8. STIMULUS = RESPONSE Không thu hút Không đáng tin Không ấn tượng
 9. 9. CÂU HỎI THẢO LUẬN ?
 10. 10. VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI LÀ CHÚNG TA NÓI GÌ MÀ LÀ CÔNG CHÚNG HIỂU NHƯ THẾ NÀO
 11. 11. 2 AIDA & fcb
 12. 12. Awareness INTEREST DESIRE ACTION
 13. 13. MÔ HÌNH AIDA KHÔNG PHẢI LUÔN ĐÚNG
 14. 14. ĐIỀU GÌ KHIẾN BẠN QUYẾT ĐỊNH MUA MỘT CHAI NƯỚC NGỌT TẠI SIÊU THỊ?
 15. 15. Mô hình FCB (Richard Vaughn, 1980) THINK FEEL HIGHINVOLVEMENT LOW INVOLVEMENT 2 4 3 1
 16. 16. learn Feel Do 1HIGHINVOLVEMENT THINK
 17. 17. feel learn Do 2HIGHINVOLVEMENT feel
 18. 18. Do  feel learn 3 Low INVOLVEMENT feel
 19. 19. Do  learn feel 4 Low INVOLVEMENT think
 20. 20. 4 THINK FEEL HIGHINVOLVEMENT LOW INVOLVEMENT learn  Feel  Do feel  learn  Do Do  feel learnDo  learn  feel
 21. 21. 4 THINK FEEL HIGHINVOLVEMENT LOW INVOLVEMENT QUẢNGCÁO THIÊN VỀ THÔNGTIN QUẢNGCÁO THIÊNVỀ CẢM XÚC ƯU TIÊN KÍCH THÍCH DÙNG THỬ TRƯỚC ƯU TIÊN BỐ TRÍ QUẢNGCÁO TRƯỚC
 22. 22. 3 Attitude vs behavior
 23. 23. QUẢNG CÁO NÊN CỐ GẮNG THAY ĐỔI ATTITUDE HAY BEHAVIOR?
 24. 24. ”an ATTITUDE IS A LEARNED TENDENCY TO RESPOND CONSISTENLY TOWARD A GIVEN OBJECT, SUCH AS A BRAND” - JOE HAIR,ESSENTIAL OF MARKETING,2010
 25. 25. Attitude hình thành như thế nào ?
 26. 26. Niềm tin cá nhân
 27. 27. Trải nghiệm thực tế
 28. 28. HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH TRUYỀN THỐNG ADVERTISING ATTITUDE BEHAVIOR
 29. 29. ADVERTISING ATTITUDE
 30. 30. ATTITUDE BEHAVIOUR
 31. 31. CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ???
 32. 32. ”YOU MAY AFFECT GREATER BEHAVIORAL CHANGE IF YOU GET PEOPLE TO ACT” - ADAMFERRIER
 33. 33. https://www.youtube.com/watch?v=4tYMMXiH_hs
 34. 34. https://www.youtube.com/watch?v=4tYMMXi H_hs https://www.youtube.com/watch?v=gugjMmXQrDo
 35. 35. https://www.youtube.com/watch?v=4tYMMXi H_hs https://www.youtube.com/watch?v=3KlQaBKJftM
 36. 36. THANK YOU! Trần tiến thành – Account planner Thanh.ttz712@gmail.com https://www.facebook.com/thanh.triotee

×