Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Elektriskie lādiņi

 1. 1. Elektriskie lādiņi. Lādēti ķermeņi.
 2. 2. Elektriskā mijiedarbība. Elelmentārlādiņš. 
 3. 3.  Vienādu zīmju lādiņi atgrūžas, pretēju pievelkas.
 4. 4.
 5. 5. Ķermeņu elektrizācija. Lādēti ķermeņi. 
 6. 6.    Noteikt nātrija vienvērtīgā jona kodola lādiņu un jona elektronu skaitu. Neitrālā nātrija kodolā ir ir 11 protoni , kuriem ir pozitīvs lādiņš un neitroni, kuriem nav lādiņa. Kodola lādiņš ir +11e, e – elementārlādiņš. Apvalkā 11 elektroni, kuru lādiņš -11e. Tāpēc atoma lādiņš q=0. Ja atrauj 1 elektronu, tas kļūst par vienvērtīgu pozitīvu jonu q=+11e – 10e=+1e
 7. 7.  Kurš atoms parādīts attēlā?
 8. 8.
 9. 9. Elektriskā lauka intensitāte 
 10. 10. Punktveida lādiņa elektriskais lauks 
 11. 11.
 12. 12. Elektriskā lauka intensitāte  Ja elektrisko lauku rada vairāki punktveida lādiņi, tad rezultējošo intensitāti atrod kā atsevišķo lādiņu elektrisko lauku intensitāšu vektoriālo summu.
 13. 13. Uzdevums 
 14. 14. Intensitātes līnijas  Intensitātes līnijas ir tādas līnijas, kuru pieskares katrā punktā sakrīt ar intensitātes virzienu šajā punktā.
 15. 15. Vadītāja plaknes elektriskais lauks 
 16. 16.  Atrodoties tuvumā bezgalīgai vadītāja plaknei, var konstatēt, ka elektriskā lauka intensitāte visos punktos ir vienāda. Šādu lauku sauc par homogēnu.
 17. 17. Divu plakņu elektriskais lauks  Ja ļoti tuvu novieto divas pretēji lādētas plaknes, kurām lādiņu blīvumi σ ir vienādi, tad elektriskais lauks starp plaknēm summējās. Ārpus plaknēm elektriskie lauki viens otru atceļ, tādēļ tur elektriskais lauks ir mazs vai pat vispār nav.
 18. 18. Vadītāja lodes elektriskais lauks
 19. 19. Uzdevums 

×