Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
златен век
златен век
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Velingrad

 1. 1. ВелинградВелинград
 2. 2. Велинград е град в ЮжнаВелинград е град в Южна България, наречен наБългария, наречен на партизанката Вела Пеева.партизанката Вела Пеева. Той се намира вТой се намира в ooбластбласт Пазарджик и е втори поПазарджик и е втори по големина след областнияголемина след областния град.град. Градът еГрадът е административен центърадминистративен център на Община Велинград.на Община Велинград.
 3. 3. ГеографияГеография Велинград се намира в Чепинската котловина в Западните Родопи. Градът има планински климат. Лятото е прохладно и краткотрайно, а зимата — мека и продължителна. Валежите са сравнително малко. През пролетта и началото на лятото са по-обилни, в края на лятото и есента е по-сухо. Снеговалежите са достатъчни и задържането на снежната покривка е продължително (до 150 дни). Снежната покривка е устойчива и дебела.
 4. 4. ГеографияГеография Велинград е един от най- безоблачните градове в България. Облачността е най- голяма през зимните месеци. Общото ѝ намаляване се наблюдава в началото на есента. Това е едно от местата в България с най-много безвалежни дни. Наличието на ясно време и обилно слънцегреене е характерно за Велинград. Средно-годишната температура на въздуха е 9°С. Относителната влажност на въздуха е 75%. Атмосферното налягане е ниско – 693 мм живачен стълб.
 5. 5. ИсторияИстория Културните пластове дават основание да се твърди, че Чепинският край е обитаван от тракийски племена през 6 - 5 век пр.н.е. Най-трайни са следите от племето беси - открити са могили, некрополи, стени от селища и крепости. Писмени сведения за тази епоха дават древните историци Херодот и Тукидид.
 6. 6. БесиБеси Бесите са жречески род от тракийското племе на сатрите, пазители на прорицалището на Дионис, което според античните сведения се е намирало в Пангей или "всеземие" (на български Кушница) а според съвременните изследователи става въпрос за Родопа. Съществуват и други предположения за местоположението на храма - в планината Фалакро (на български Боздаг) в границите на някогашните сатрийски земи.
 7. 7. БесиБеси Първи за прочутия храм споменава Херодот. "Сатрите, доколкото знам - пише Херодот - не са били подчинени никога на никого и единствени от траките продължават да са и досега свободни; живеят високо в планините, които са покрити с всякакви гори и сняг, и са отлични воини. Те притежават прорицалището на Дионис, то се намира на висок връх в планината. Измежду сатрите с прорицанията в светилището се занимават бесите; жрица дава предсказания, точно както в Делфи; няма нищо различно".
 8. 8. В началото на 6 век Чепинският край е бил населен със славяни. Според проф. Петър Петров и проф. Марин Дринов тук е живяло племето драговичи. Славяните възприели много от обичаите, нравите и културата на траките, като им предали свои характерни черти. По- късно към славяните се прибавили и българите. Чепинската котловина е присъединена към българската държава при управлението на Маламир, а неговият наследник Пресиян включва в пределите и цялата родопска област.
 9. 9. От времето на цар Иван Александър са намерени монети от Чепинския край. Смята се, че падането на крепостта Цепина и на целия Чепински край под турска власт е станало през 1371-1373 г. След това събитие настъпили редица сериозни промени в живота на тукашните българи.
 10. 10. Чепинското население не останало настрана отЧепинското население не останало настрана от Възраждането и националноосвободителните борби наВъзраждането и националноосвободителните борби на българския народ. През 1816 г. каменчани изградилибългарския народ. През 1816 г. каменчани изградили новата църква „Св. Троицановата църква „Св. Троица””.Тя се превърнала в средище,.Тя се превърнала в средище, където се укрепвало българското самосъзнание и секъдето се укрепвало българското самосъзнание и се разпространявали знания и просвета. Към църквата презразпространявали знания и просвета. Към църквата през 1823 г. се открива първоначално килийно училище, а1823 г. се открива първоначално килийно училище, а след това и класно училище, помещавало се вслед това и класно училище, помещавало се в самостоятелна сграда.самостоятелна сграда.
 11. 11. През 1948 г. селата Лъджене, Каменица и Чепино се обединяват в едно селище-град. То носи името на родената в Каменица партизанка Вела Пеева и е наречено Велинград. От 1977 г. става общински център.
 12. 12. Велинград – СПА столица на Балканите
 13. 13. Благодарим Ви за вниманиетоБлагодарим Ви за вниманието!!

×