Teks viler specijal 16 pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&zika teror-bds) (coa backup pdf)

zoran radovic
zoran radovicWeb Developer at P.F. Chang's China Bistro en P.F. Chang's China Bistro

zoran

H.-pbK
&
ino
ADOS'
H-
»?
81
*
>
/r
>*
Rrl V --
r
% =]
fllllOT
onnaaaao A
V
Dlen Spring
Fort Dianipc
reMACKOVA
'Sofiufa
G
«OIO
f
f
*
M
-Su v W '«U
STRIP
ra
/■
tK
NEMAN KOJA
UMIRE DVAPUT
r." 11
P7
^AVfNrl-H-
magazin
PS
7

>■n i'
rc/ r
I^Ae
Lr-.-
Jar;%'jm
KOJNSlt
ZI'NiE
rr-ir.v5
•TV
/ ,c-
<
s«..
NUAMNIK
BGKSTVD
V- NOCNA
^ ^ PORWKA
iWi&Jt:
iifv^^TljfTjTTTITAN • LEDtNl DAH
1
I tA
'■
Sr fiwT
•192
10
r
«
SARAJEVO TANGO
III IIIKI
mSlcl
extRobert lortuns ^
2f(0B® UtiKQiltCCt TIS IBkHiI
■2«
=
» i s ^
f
I k -
oy.AJ
^uu^ss *
«r ^5rvl J
*v-ff
■/%
T
'lV
/
4
v'
%UI UUDIUBEKSTVU HERMANN£ NJA
TDRGHL > TAUCNITOM J[g
0
ki Meteor
LSlri'lci DAIlow POHOVO jaJo m
RO&NSKI HAMME.r,'.
ese
f
r.-
4ii
GDS
G8UPA
STRIP
5M
11
£J
*
> r
-- «
4
n ■n MKII'OIKKA PANORAMA ■m
240
STRANA TEX SPECIJAL Br. 16
s .. *

H
^y> -
Sm
Pustinjski
razbojnici
Disegni di Bruno Brindisi
SERGIO BONELLI
Tex
I predator! del deserto
II personaggio di Tex e state create da Giovanni Luigi Bonelli
e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini (Galep).
I predated del deserto.
Speciale Tex n. 16, luglio 2002.
Periodico annuale.
Registrazione Tribunale di Milano n. 134 del 4/03/95.
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 5938
Sergio Bonelli Editore S.p.A.,
via Buonarroti 38, Milano. Tel. 02/485461.
www.sergiobonellieditore.it
Direttore Responsabile: Sergio Bonelli.
Edizione a cura di Decio Canzio e Graziano Frediani.
Progetto grafico di Nico Zardo.
Lettering; Marina Sanfelice.
Fotolito e stampa: Rotolito Lombarda, via Brescia 53,
Cernusco sul Naviglio (Ml).
Distribuzione; A&G Marco, via Fortezza 27, Milano.
Tutti i diritti riservati.
E proibita la riproduzione dell'opera, sia globalmente, sia in parte,
sia in ogni forma, senza concessione esplicita dell'editore.
© 2002 SERGIO BONELLI EDITORE
PUSTINJSKI RAZBOJNICI
Tekst: Claudio Nizzi
Crtez:Bruno Brindisi
Prevod: Dusky
Obrada: Zika teror
SERGIO BONELLI EDITORE
IeIS'SIF'
EDNOG VRUC^EG DRfNR, U
CDBOZJENOO BUSTINZJI U RRIZTONI
5^X v Vk. Vk. 77~3—^ '-^^O-
o1 r*
fV
C3
-r>
(y, V,
ias
^5P-~?
sp
svj»
r-y
5^X
-r*
4*#AA-tt V ■ /1
o
rjr
> 0
e?l<^oc^
&*">
-V>' ■fi'Vo'C^"> ^■s>
^ ^ >". . -. nK I 'Tflnw- A - ~ ■
•/
7 Ai
^a<y te-rn
^i
y»
->"rj" ■>
r^:
C'// - yr/
15
''•
IS
- V^V'^O
>- *•&&*'
1
rs*.
A 3,r—
-_
-;V^> r^,- - -^-M
MMM... ^
I3GLEDH KRO
iNoionrsincz.
GLEDRZJ
TRMO
rr
rf
Cekrote me... ioem
PROVOEHITI/M03DR DOS
NIOE MRTRV, PO^TO
SE LE^/NRRI NISU
SPUSX/LI.
BRH/ SUfNCE
£^E DOVR^/XI
POSRO. 3
f
VOI □R
(MRS ENERGIOE
INR BRC_RfN^JE/
s
V^=
f Lgii
16
17
wmM HEO, CZEKROTE/
n
X MORR OR
/ OXDOE VEd: V
DOSXR VREMEfNR...
v "TOTRLfMO OE
DEHORIRRO. ^
.1
5^ •<>
-^V> ¥
^4Xv fiZ.
NX
Z-—
INE iFN I ERESIRR
v ME/ ^
KIRBX 5E NESTO
DERE/
■^ul
fit
0,
I i^S
^£N
RRR ( I 3R NE MOZE Pm /Z"
CUTURE... NRVLR^/T
d:u MU USNE MOK-
ROM MRRRMICOM .
BLRS □OBROG o.SRMRRI I RfNCZR
INEKR NRE
EXIGNE
P?N
18
EBPtq
M
c3
^
-
^ .
% Ski^
/C
' -£
1_
"k KIHBY U2"(VR PROV-
OCIRRT/ ME... RHIOE
ILI KRSNOE MORRT
dU MU CDdlTRTI
PROKLEXI
IMBEEIL// GLEOHO.
MONKEY... OOVODI
GR OVOOE/
LEKOIOU&
tllHIl;
rfer--
c^;
.4^
frvS^SsN
SXO CZE INRM DOVRRGR
TRD PRLORVI INDIOnNRCZFIZTGLEDR
LOSE RL
DOS UVOEK
SlV NIZJE
INDIOHNHO
BIOELHCZ
&
TKO
Ef" REKRO
/DR GR
POKUP/S?
19
BIOELRd ILI CZRVEfNOKO^RCZ^x
MEN! ZJE EYEOEONCD/ EMMIZJErsl-
(O SI NRS 3R MOBILNU RMB-
ulrinxu? mo2:dr si z:FIBCDFt- /
RVIO Z-RSTO SMO
_ CDVDOEP - ' ^
MLjr^KEy/
tL
TrS
■
81-i. vWcsi
s^5
?
-r^u*
MOZDR ces phcdmioeniti
MI^LOENOE KRD Tl KFlZTEM
DR aE OVO SIN
TEXR W/LLERR/
ZNRSKRKO
ROZNR-JtM
GR. ZJEDNCDM :
DOSRO U FORX
WINBRTE SR J
CDOIM CDCZEM
sv
#
i
I
MMM/ KRD BE
TRKO, DOBRO
SI POSXURIO.
NmPHIZJEOS
3
L
20
p OGLEDF1
TRMO
^GORE/
OLH SRXR KRSfN/GE...
T
C
>-c^:
IINOORINC-Jr
«l
y
V
r^-
b=
Q -4^- -J*-
NE... VOGN/CZKR
PRTROLR/
BOJRCJ SRM KOME ^
BOVORlS/DR 5U
RPRCl
HVRLR X/
BOZE/
^v
0
a
WvSv.
-'■ •
■V
■>
•yjcsr
 ^
r^Tr
21
INH POSROINRPRVrNO LJH Utz XO
DECK/fNRSn KRRRVF/INR PEXNRSRTO ZIE 'VBRSKOLR KRKOKRRRVRrNR? RSE30V0RE
INRORMRO/DE
X
-t ——
an.

ga
<7
SUPERISKR/ TRKO CEMO
^/NRTI DRLI SMO NR
PRRVOM PUTU. ^
RIDDEL/ SU
NRS. IOU
PREMR
NRMR.
o-
c^'
VW
-
T>i.T 0=
:^4^^ »-3 ■
^
:^:-",r
^v/
22
URRRVOiz: SRIN ( R RER, IDEMCD U PRESCZOXX,
RL/ BOZI/MO SE DR SMO PCDGHIOE^ILI
PUT. "
XRKO.
OD KUDR
□OLRZ^IXEP
ST
-o -(WOZ-EXENEMRXE
VODlCR?
DRLI
SKUPIXI OVDZIE
vrse5VE
LZJUOE?
M/SLILl SMO N
E SNRCf:/ SRMI, REMR
RLI SMO PROBLEMR
POGROESILI ZRSXO?RLI
Ul JV
23
PCDz:CDVI
OSTRLEOB^RSIN/X
CU VRM VEC NED/
iVv-^^S 
DR, SVI SMO
TU/MRLO KH^NIZJE... VI EMO
TUF
e
7^
7^ PREVO^ITE fNOVRC?
(MRTE SR SOBOM
DRRGULaR, NRKITR I
ELldNIH ETVRHIF
STO
QOGREDRP
ZTRSTO XO
% PITMNZJEF
lOJJ
-fe
r
24
RFiDI OPRE3R. OVO OE RCDDHUdOE
/ PO KCDZJEM OPERIRRZJU MEKSlCKI
''i BRNOITI. UPRRVO IH LOVIMO, RLI
PUSTINZJR 3E VELIKR I
" CL NIOE NRM LRKO. J
'•*|Mr
.j.& ■ *
>•
5-
.i-
=/
•(
1-1>. TO' - —
TO SMO VEC... ZTRTO, RKO PREVO^/TE
SKUPOCZZJErME STVRR/,
PREPORUdRM VRM OR TO
DOBRO 5RKRITE.
UCIfNILIPRIZE MZESEC
DRNR, OVDZE
U BLI^INI, OEDNR
OE KRRRVRNR
OPLZRCKRINR...
PORUCINICE.
T
o»
xs
■»
a»c
X PRVR KOLR IMROU ^
DUPLO DNO KOZE ZE 
TE^KO OTKRITI, TRMO ZE )
5PREMLZENO SVO INR^E/
V BLRGO. r
VvW /
ZRKO
□OBRO
25
EMRPORUCfNICE, RHIZJE
5XE HEKLI DR SMC
RCDGHIOE^IU PUT...
ORL/ MRS MOZETE
UPUTITI U PRRVOM
v SMZJERU? /
VRS PUT
POTPEBE ZTRVRSRVR
HIOMTELOU CDVDZJE/
f
s:
I-AAH
'A
HA
1
»»V
/"
-2-AT-
k
ZTRCEP
PROKLE I i
SROE/
UBILI 5"TEE
GR/ ^
GLUPRCO
L
« V:
>4/7
O

26
SVIH Ml VRRG-
OVR/ 3RR 5TE
POLUOaELI?
^HCZEPI, 
lOIOTE.' /
o
ft
MR VRMR
GE RED,
OEdKt/
«
-^LSliiN
3 
IJ
r:
r
VA.^
>a--
rf
1rv S3
>? K
F3
--"-
27
□OSXR/
SVE SMO IHm
POC/STILI/
PREXRRE/TE
PRVR KOLR/
*3
5=3®n>'i
nOEVOOKR OE ZtlSFI,
MONKEX.
^NRM
/
~^7>-
w •^Vv
z4
5JIi
^FNRM OR
ZTIVROE
"5.
c ~
"■fs
-
o- G>
3=
ci:
^>
rx
0_ii
28
a;
O.
Yi
mz eT. aH-
 □R VIOIMO
CESH SMO SE
OOCEPRLI.
«■
r.
U1
[NR SVRKOZI SE
KES/CI NRLR3I IM
VLRSfN/KR...
REORNTNI LOUO
>•:
<c>=e - -S-
■SE
vjLJM
ai
si.
<-•
1(& >r
%
5§S
3
 MJ>
29
OVO Ml SE NE SVIEDR, MONKEY/ VEC± Tl
TO DU2:E VROEME ZELIM REdl/CINI LOS RLICIEN
OERROROVZIEONIK Bill
STRZ-ROOVOLZ/RN
VIEDHF
i
u
■^c
NR LOSEM SI RUTU,
OERHY... RLI NRSTRVI
STO ^ELlS REClP .
^RSTO SVE IDE RROROVZIEDNIKL)
DOK SE Ml KCDOI OBRVLZJRMO
RRLORVI ROSRO MORRMO
v Z-RDOVOLZJITI OSTROIMR?
c
/7i
i
^2
BEI—I, □OVRRQR, ZIR
MI5LIM OR Bl Ml TREB
RLI U3IMRTI SLRVNI-
NU SVRKOG RLI-
_ ZIENR/ .
NE3NRM KRKO,R KRO Bl
RROROK TO
SRZ-NRO?
KRKO RLI ON NR KRRZ/L)SRZTNRORO RKO
NEBISMO IRRK EVE ERZ-NR/MM
REKLJr
o
r
%jz
30
31
STR DR URRDIMO W
SR DOEVOOKOMP/^s)CECDVLJZJE
BITI ULJLJ
BNIZIE
^5
w
Ai
r
■
Al
-/T
rr
1
/7
'//i
SXRVITE CIU NR
KOLR, I ONR IDE
S fNRMR.
PRMETrNR
ODLUKR. ^- —
MOrsKEY/
#WUlliUmHI
■
- to>
A
DR NESXO 
/ ODMRHRR3DRSN-
/MO, K/RBX... DR 000
V SE N/S/ ERIBLIZR-
 VRO/ ^
I O -Jt 
Z'RLOGRDdd:
KCDZJI EE NE
IERLRTI BRCm/
? N3
X
A
'/ii/
32
SXR OE S TOBOM, MONKEYP OR
N/S( Z-RLOUBIO U NOU?
fNt ^HZJEBMV'MZJ 
E SRMNOM, KinBY.
OR TB ME Z-RKO-
^ LZJEM/
I LI
IKRD ROBLBDRO
U OGLEDRLOP
STR OR
i
OESRMP
N
o
NE SRMO RRDI
TOGR.
^RTO OER SI 11
PROROVOEDrNIKOV
MILOENIK, OELDRP
S LBOR?
TO Bl B/LO U TVOM
5T/LU... VEC SI ME
INEKOLIKO RUTR
UROZTORIO, RLI M
DOBRO Z-NRMO
OR TO NEdE^ i
UdlNITI.
arsoR
kreCemo/
SVE ZIE U REOU,
MONKEy, M02"EMa
KRENUTf. -
CUVR3 5E, K/RBy/ NECES
SE yaECiNO Mod SKRIV-RTI IER
NOESOVIH LEEDR/
r
^r-
33
LJ (5TO VROEME, U UXVRDI FORT DEFIRINCE...
... I (RKO 3U (INFORMRCZIZJE KCDOE IMRMO O TOZJ BRINDI
KRVNIKR RHILldNCD HIOETKE (ZJEDNOSTRVNO Z"RTO ^TO
NJKRD NE OSTRVL3R3U STIVE SVZIEDOKE 3R SOBOM),
 VEd: SMO POPRILICdrNO SIGURNI DR OPERIRRZJU ^
^ _ OBUdlENI U VCDONldKE OOORE.
IV ■
l :11t
RRZTLOG ZTRSTO TO RRDE
□E VEOMR GEDNOSTRVRfN;
Z-RTO ZJEH IM SE TRKO
MRGLRK^E PRIBL/STITI
Z'RTVRMR, BEE OR
"'(ttig^iEREOVU 5IJMNOU^-<
n F
UPRRVO
TRKO.
ORRSONE
BRINDITI
KOZJI NOSE
VOONldlKE
OOORE?
r
J
i;
«!
-jtC
iff
A5i
x 7
RRENE KRRRVRNE, DILIERNSE
RRNCEVE. ODREDE KCDZJI SU
PRENOSILI ELRTO / SREBRO.
OVRO OE POP/S STVRRNO
^ DUGRdlRK.
NRRRVNO BIRRCJU OILOEVE KCDZJI SU UDRLOENI
OD NRSELOENIH MOESTR, ZJEH Bl U PROTIVNOM
B/LO VI^E SVOEDOKR, I NO/HOVR Bl (GRR
UBREO BILR RREOTKRIVENR.
KOGR SU
;VE NRPRLI
DO SRDR?
SMOEIvj
FOGLEDRTI?
^Fl
V
l-T
&
34
PRIMICJtE I ILI
SXE
Z-RINIMLa/VO?
9AAAAAA...
I
csrVsir
%
Q
VIDIM PO IMENIMH LCDKHdlOH
rvlF? KCDOIMH SU SE DE^FIVFtLI
MRPHDI DR NROVISE DOELU3U
PO POGRRNICNOO 30NI
IZTMEOU HRIEOINE I
MEK3IKR. —^ )
. a»
o
ODL/CfNR
M OPSERVRCaR
_u □OSDOORX
« ZJEDINU
I i)
m
ROGLEORZJXE/ KROR SVE XE LOKREIZIE
POVE^EMO 3RM(5LZJEINOM LINIOCDM, DOBIZJEMO
fNEKU VRSXU KRUGR... 3RR (NE?
RRIEJE I E ov
dE□ZIE BCDLZ/E
IE rrz:umzj
EX
J
S-»
- • ••
c
1
AGfi
35
E 5RO. RKO PRETPOSTRVIMO DR Tl
BRINDITI IMHOU SKLONI^TE U KCDOE EE
3RVUKU (NRKON 5VRKOG NRPRDR, I RKO
PREXPOSTRVIMO DR RRDI VLR5XIXE
SIGURPMOSTI NEMRGU NRMOERU NRPRORTI
RLIZJEN KCDOI Bl IH PREVISE UDRLZJ/O OO
NOIHOVE RUPE, REKRO Bl DR Bl SE .g
TO TREBRLO INRLRZ'ITI UNUTRR^-^^
OVOG KRUGR."—

X
IS
RLI OfNDR, PUKOVfNIOE, ^TR OEKRTE
RCD^RLOITE SVODE LOUOE DR
. PROCE^LDRDLI "TO
POOHUdOEP _—
... DRKLE INR MCJESTU KO^JE SE INRLR^f
NEGDOE U OBOZJENOO PUSXIND/ ILI
OKRMEfNDENOD ^UMI. ^
KOLIKO VID/M, SRVRSEfNO
se slr2:emo.
^ ME
UXRLDRVRDXE
SOL MR RRMU
. ORRSOME/ .
/c

N-,
bfm
O SR I VDERUDEM VRM. KREXRXI SE
OMUDR, POSEBICE U OVO DOBR
GODIME. MIDE ^RLR.
VEC ODRVMO
tfifcMJCllM/O, RLI DEDIMO
r
^9SXO SRM POSXIGRO
Z3E XO DR SU SE LD-
UDI OMESVIZJESXILI I
. POPRDRLI S KOMDR,
X R KOMDI 3RMRLO . DR. SUMCE
UDRRR U GLRVL)
POPUX DEKIDR.
si
n
36
MlSLZJENZJEMCDOE ZIE on
NECZEOREBINU IIH BMrVLJIim am
MCDGUCZE PROfNRO BEZL INtKIH
KCJINKRt i INICJIH IfNPORMRCiaR
KOZJE BHHEM suzt/XI
PCDDHUCZOE PRE IRRGE
□
T7PEERZ_0 / VOZJSKR NE
^ MCDZE VI^E TRRZlTI ^
TU BRINDU. ISTIfNR, Ml
IMRMO PU^KE I T(DROVE,
RLI OD XOSR IMRMO
MRLO KORISTI U OVOM
 sluCrbu. /
7 O BRS TRKO
WILLER UPRRVO
SRM VRS ZTRXO
POZTVRO
3»
12
3
/ OVDDE NRM DE ROTREBNR DEONR
TEMELOITR ISXRRGR. TREBR RRONRdl I
NROMRNOI TRRG, I ONDR SE RO^RBRVITI NDIME
DO KRROR. RLI ROTREBNO DE IMRTI NDUHRy
 3R TRKVE STVRRI, I VELIKO
(SKUSTVO.
HEAD
3
iT'rH r x.
37
-i
cuoUKHMIKCJ
onnczESOSPOOO ovo
5XIC5LI SMO DOZlHLJHIHK
TREfNUTKRUPRRVO
ISTllNEsxoLOUljE KRO
STOSTE
OCEKIV
ROP
A,
/'SIXfN/
TRRS, KR
v ZETEP
U REDD, PUKOVTMICE, RLI fsiR VRMR
ZJE OR NRM ORTE BRREM TOCKU OQ
KOZJE KRENUTI, NEKI SITNI XRRG, ZIER
RKO KREfNEMO NRSLOEPO VROEME
^ POXRRBE dE SE PROOUSTITI U /
^ BESKOrNRCfNO. pfnp

hii
v
^5
" ^RR INE/VIR INI ^JELJINCJQ ^
ZJEDINOG SVBEDOKR?
NEKOGR TKCD BE C^UO ILI
VO/O NE^TO, ILI BRREM L)
fNEKOGR SUMfNBR? ^
KOCZGRLLUPU BP BEDRIN
IBRS BUI TERPIELDTVHTtCE
PREZ-IV/OKCDOI OE INRINRPRO
□(LIZRNSUSVOBU MISLILI SU
DR BE MRTRV USTVRR BE
BIO SRMO RRRBEN
CEKRBTE
MOZ'DR PRK
MR
f
b
imr*Rr—
i!y
38
□HSTH, PRIPREMIO
5RM TO POSEBNO
V. 2:R VRS/
ovo
MOBU
ZTRDR^RTI?
orsl CJt TIM BRlND/TI/WR
VOIO LICE. I MOZDR Bl
VRM MOGRO POMOd/...
SERIP U GRLLUPU CtE
VRM HEdl GDZJE DR
^^GR fNRQETE.
U RELjU,
(DEMO U
GRLLUP.
rf.
SM
G
G^6^
MrDO VIDEINDR, PUKOVfNICZE.^"
^JNRDRM SE DR dU USKORO) -
IMRTI / DOBR/H VIDESTI
Z:R VRS. r—'^l
3RVRS/L/ SU
/3LR3E.
(NRDRM
■ I
#yH
"1
;7 !» S!
ODMRH
KREOEMO
SR GRLLUP?
NEMR SMISLR
ODGRDRTI.
Ty
1 W![A.
-TT"Sl
ij
39
M030R BOLOE
/ DR PRVO OOEMO DO
5ELR. KIT I TIGER INISU BILI
TRMO KRD SMO KRENULI.
MORRMO IH
 OBRVaeSTITI.
ICZI CZEMO
KRENIOE
GRLLUP NIOE DRLEKO, DRKLE
Tldl EEMCD PRVO POPRICRTI SR
PRMO^N/M KOC/DR^OM PRIDE
NEGCD EE VRRTIMO U
RE3ERVRT.
'L'
t4
n
&
X- r
>p
u
1
V":
fX
s:
/'/
JO,
-EU Ly"UV
40
fWllNUXR KHSINOE.. OSOBINE
SXVRRIJL 4OESKUDR
BRROy?
ov^.
r■^
•r-'
'/*
^sN
■J
OfNDR SI SE^^li
XREBRO Z-RPOS-Y^"
LITI KRO SKRUT, R L
NE KRO VOBNI- y--
fS. ClNR.
lirip
RROBLEMI Nij;l,v^
SR ZENRMR. Mikjm
HR? Awl&IJi
DOVRRGR/
ZELIO BIH IMRTI
TVCDOU
SLOBOOU//
ENR/XKO
:
;;
>Y;'
—i
5
jw
1
k^2
MORRM irMFORMIRRXI PROPOVZJEONIKR DR
OD SRDR NR DRLOE IMR 3R PETRMR OMR
DVR RENO^ERR... RU PRVO IMRM OEORN
HITRN POSLld 3R OBRVITI.
VRRGR *•PROBLEM! SR
ZLENRMR
/
41
CBLJOE
XO
'META
L?
es
> "K
X
INEKR
LJU^VCJUKH
Or^T
r"y
i.41 K
&
NRPOKOPNi KO TP f=ROBUOIOCBLJOEz 5MOP
^rr
p?is.
*ap
<
42
Ill
Tl Bl MENI THEBRCD RECI TKO
SI. KRD SRM OR DCD^LR Tl SI
VEd BIO TU UNUTRR... KRKO
^ SI 3RVR^(0 CDVOOEF ^rt
SZJEORM SE
DR SRM PRELR3IO
RREKO RUETINOE
KRD ZJE MOG
KCDNOR UGRIZTLR
^ ZMIOR...INEZrrNRM
nl
UA
i /M
^ ... CDNDR SRM MORRO INRSTRVITI 1
ROE^ICZE. RLI UBRZ'O SRM POXRO^IO
SVU VODU.. SDEORM SE DR Ml DE j
^ SUNCE UDRRRLO U BLRVU... NR- ^4
UGLRVNOM, SHVRXILR
SRM DR NISI OEORN OD
NOIH, POSXO NE NOSI^
^ UNIFORMU. INRdE Tl
SE NEBI Nl
^ OBRRTILR...
I KO ^
U ONIP
VISE NISXRON XOGR
i
i
re
V'/VOCJNICII KCDOI SU ME ODVELI N
'NRKON dTCD SU ME ONESVOE-
STILI. dULR SRM NDIHOV RR3GO
VOR... TO NISU PRRVI VODNIOI.
NEGO BRNOITI OBUdENI U VOZJ-
NldKE ODORE. MRSRKRIRRLI SU
L SVE MODE SUPUTNIKE SR-^
MO RRDI RLORdKE...
BRNDI / I
OBUCENI VOD
NICKE ODORE
43
^ "TREiBRLO XI ZJE. VHE-
MEfMR DH SE OSVOES
Xl^... KRKO SE
V CDEOEdR^F
URRRVO
XRKO ML
HLJI RRICJRXE
XO fN/^JE
BIXINO.
1
X
as
5XO□ELI IEXINR XO
BOVORI ljoevcdzjkfhf □R
RLDRCKERROI MR
CIXRVUSRKRIRRLI
KRRRVRINUr
INEMR SM/SLR
NRSEM// LRC5RXI
ROSLU fNEMR
NZJEZTINOSXI
|
BRS RE^RRVRLR KZ'EORN KRDR CURREJE rrsRS? IRRK 3RM □RSRM XE ROKUR/O UMHIOETI NEGO ZIVOTSRRSIOMOGRO R/XI NESXOUZzEll
oo XEBE □ERO
arl
A
RXNO □ER
OO XOQR
RS NEKE
OR OX//
rrfe
w puuv
44
BUDRfN SI I RRMETRN
PORUT" SVOG OCR. HR/
DOBRR KRV fNE LRZE..m
SRLIS
PR TEX WILLERSTR Tl
^NR^ O RE RRRVR RRR
MOM OCU? //// VCRTR LEGEINO
OVGRE fNR RUGO
^RRRDU
r
^<7= fS^uni
X
»r Oil
7 NISRM ROS O TOME RRZTM-
I^LRRO, RLI OERR NIRE
S. LOSn... RRERORUdlT C±U /RLRINIRRTE
UCRENRIQR RROROVREDrMIKUVRT/P
r
T'IKCD RE
TRR RRORO
1
VREDINIK?
:4
I r
i iv:
r
OMR? ... fMRE^IN RE
REDIfNI PROBLEM TO ^TO
RE 3RGR/RRLR KRV MOM
RR/RRTELRU MOfNKEYU.
TESKO RE NR TO ODGOV-
ORITI. TKO RE RRORICRTELR
NE3NR IN/TKO... RLI Z'R MRS
 RE ON SEP. I TO RE
OOVOLRNO. ^
R LJREV- '
ORKRP I ONR
RE 3RROBLR
ENICR?
50
iL
55
45
RUKE
NISXRRLI
BR fNI
LZJEfRO I C=E
du RE BHHNIII
&
iSc
p)
NISRR MONKEY
□ESRVRNE
NISTR
; -
f3
-
STH SE TO
TRMO DE^RVRP
r
MlMl SE. SRMO EMM
PROVZJERRVRO
KRKO SU NR^I
GOSTI. ^
NRREDIO EMM Tl DM
OE EE KLONlE/
EMD KMD ■"
I VOIO, EILM^I
DOLOE/
( i •fTV
R
a
wmfngf^.
k
w)mm
'Mlpmsi
46
ZTINHS □OBRO DCJEVOaKR CZE ZlVOETI U MOOCDO
KOL/BI, R PROPOVZIEOrNJ/K NECZE
CD TOME fNI^TR ENRT/. RECZl EU I
OSTRLIMR DR OFiZE ZJEEIK ER
EUBIMR, I MCDZES SE KLROITI DR
Ee me rcdeluErti. y
fNZJEGOVE NRREDBE
EELI ZTEME RS
OR RROBIfNI DOBRO
^INRS OR OR RIOE TIP
KOOI TOLERIRR OR
TKO IDE PROTIV ROE
GOVE VOLOE
.-T",
K
i
rT'
r
w•,
r=,-
47
EVO MIZJEKE
cs
PS
S&i
as
"■ .■-:
IDI UROZTORI MRCR
ZELIM □R NIEBHDIE KO
LR POSKRKUZJU
i-ML f*S
Pi
■i>
e«
. -c, <;
Sx'-V6.1 "SP
POKUSRT CUPRZ"! INH SPU3 /
OVRRC5R RLI ovoIWRCZ PRZTI □R
ZJE PRVI PUXPREVRNES
□R OEM
P f
KCJLlMR
48
49
r
BRR/0
USPIO
C
-aar
I
=c
py0
t
•*
✓
'V.
■tf.* +
SMO
si C MRINEVRR
*
I
^z- "~-
fe • ■7-^
C&v., % tL£
50
PR/MOET/LR SRM KRKO SU 
VCDONIdl /SPRED NRS...
SKOC/MO SR
STRR^NZJE STRRNE?
SREOISTRou PREKO
HIOEKE VEOMR 5XRRI ERSTOTR K OR ZTRMEXU
TRRGOVI
sluSR^/
cdndmpKIT/
iA
II
NRLREMO ^ OfNI TO ^
Z3RKCD OOBRO ENR^U...
^TR MISLI^ ER^TO NR5
fNISU IN/ VEERLI?
USREO OGROMiNE PUET KVRRGU/OE TRKO OR BE3 KO
NOR INEBI DRLEKO
ETIGLI
/r
Itu
?r
U STO VROEME..
Rn'
rfw^
/' ,AS
g
51
t
-St*^ss
Jk!«t
^r-
i
A
. im
YA/X/XHH!
PS2
#»>
;®
&
D
4<
2
w*
Or" ♦;
Md
I ^
y
y;
-
dt_l
52
V
^ »'
ii
J
^S
/^V0
-3OT3ra
in
?Vr!.'ji®^l
x :.J
/UiM
TOVELIKI
MHNITU. BRS KONZ)
MRLEfNOG
SOKOLR
f
7
11V= -s
v ^ -:
53
AAAAM
/ ^MIZJM ZJE /
USRI^LR KOINZJR 3R
NOGU, PR GU 3/P KIT UBICD
5RMO PREKRSNO.
5r*i&28C- —.
SVE
■•Tf ' % ^
'''iisaw, V
1
Z/RSINO
■i-
' RLI I3GLEDR DR MU 
GE OOBRO, ROSTCD OE 
U3EO SEDLO I NRSTR-/
V VIO POE^IEE. (J O
iin iC'X -
JsJ!
siWiNte
a
R»
C1P
2^
54
PRR-rrr cu
NZJEGOVE
XRRGOVE.
SRLJ
shvrErm
/ ER^XO NOE
□O^RO U DOQOVO
RENO VRIGEME NR
V W/NO/NG
ROCKS. _ - '
i'.

5=^
:
ff'
- V /
wC
■ ivewv-v
r
it" 2.
i&.
c> ^A^> sr 'VJwft
ST--" "
Nrproeo... prrz:nr
MORR □R RU JE
LRUXIXO
OOBRCIO
rs
2^=^ -Z-_
~
«MV,
^S,
gg
L
55
R COVZJEK BE3
KONOR I VCDDB NE
MOZE DUGO
IZDRZRTI U OVOG
RUSTING/. /
RU3NR STVRR. NEMR
BUNRRR MILGRMR
UOKOLO. ^
I .w-
-^='-
JR1
-'
o
•'v
3S
oO»» >
J
V
3
V.-KI
f^-srr3
1SW-i
56
LOS
ZTINRK/ / OVO LJE
| KITCDVCD
CDMILOBNCD
SEQLO, Z-RXO
MORH OR ZJE NR
I3MRKU SINRSR
KRD GR GE
ODLUOlO
BRCm.
' CDVDOE OE IZCELEDM n
PRO... POESRK OE
dostr (z:gr2:en oko
XRRGR OD NOEBCDVCDG
V TIOELR. /i
R "TRRGOVI U PIZJESKU 
POKR^UGU OR 5RD V
VES OE OEDVR CJ O O
POXE^UOJ NOGE.
Cc.
— «V-.
«r7^
fNETKO GR LJE
PRONRSRO I U
z:eo sr sobomTU TRRGOVI
oo KOlNLJR SR
PO f KOVRMR
C/^RMR
s^C
57
□OSiWRLO KHSN/OE... , O LJJ
/ O / TRHGOVR
POTKOVRfNIH
NHOVOE
ROZJRXfNOEPO I KOVRfNIH KO-
INZIR. NROMRNOE
v SEORM ILI y
OSRM, - ^
PRXROLR
r
• - • vV1:
'-C
i
y>A
IRKO Ml ZJE MRLO OUDNO DR
VOONICZI PRETRR^UOU OVRO OIO
PUSTINOE.

P-e.

r*
^ v—
-
^-/T r-
v%
=>» <«•
o v*'
r^OLR SRTR KRSfNOE...
> ^
Iv
. .c».
58
59
ZJELDHrv
OOS uv
^ivlOEK
3o
->
r?i
2! 2J
5P^
TKO
TO BO? TKO . Bl SUVRS EE VCDZJNRPRO?
, 
T--
rS- >/,'
<E
r
aL>
■NIEE
cMOOUdEVOENICI?
VCDONICZI KE NRPR
DREU KRRRVRNE
DOSfELEtfNIKR
E E
N
60
CUDETE
OOGOV
OR! i E
T.
o
NEMR "
SMISLR... MR
TRV GE.
/ KRKO ZJE
MOGLI(±E DR SU
VOafN/EI ROdlNILI
OVRKO fNE^XO?Oo
r^i
ev
1
r T
":
-.
2
KRsrMiaE QRLLURU [NRRRVINO OR BR ROZTlNRM, 30VE
5E RNSUS... RINGUS MRCI DOLRN. XO
SXO MU SE DOGODILO OE RRRKTldKI
NEVOEROORXNO. OD XRDR SRM XO
| ISPRIC^RO NROMRNZJE SXO PUXR, ./
I FNIKRKO DR SE UMOR/M. /
J
B.J. vUMD >—OKNsWL MWk
€sl SI
5kV2
fraJarw
n*
61
rr
iMEBHiE Ehiniri on OE on prvi popio
porcou olovh vroeme nrpror nr
□(LI^RNSU. BRNOm SU ZTRTIM NRREDILI 5VIM
PUTNICIIMR OR 5IQU. TE IH OPLORCKRL/ I
POXOM POUBIORLI, ZTRTIM SU SHECD NESTRL
VOEHUOUdl OR SU /2R SEBE OSXRVIL/
SRMO GROBLOE...
n
?xo
r-
0
1S A
/ KONUI SU ODMRH NRKON
/ T"OGR SRMI KRENULI PO
/PUTU KOUEB SU DOBRO
POZNRVRU, I TRKCD DOVELI
DfLI^RNSU U MZJESTO.
PREOIZNI POPUX SRXR,
ZTRUSXRVILI SU SE XIK PRED
S. VRRTIMR UREDR XVRXKE
^ "BUXXERP/ELD"... I ONDR
^ NEKI IMROU SROR
GOV^ORIXI OR SU
W ^(VOXINOE GLUPE/
RUOH/ .
^R NRMNEMR SP
RSR oo OVE
LOVROKE
PR(C_E
M/
A MSt*r
t-
?!
* cui
* n!
qSa
C—UZJXE SER/PE
EELOELI ZNRXI GOUE ONOMCJEEMO NRUBOLOE
XEK
OEKRZIXE SLOEDI/
OEKRUXE
0
u
voaevsi DILIZ'RhJSU KRKO dolrz:i
SRMR SU OKUPILI OKO NZIE
CEMU RIOECZ POSXO□R VOE
KUZlTEP'ZZGLELDHLH ppRzrrNJo
USXVRR/ Z/E BILR RLI Z)E KH^NIOE
PRONRSROINE / KO TIZJELO , 11 vRfNGUSRSXRROQ KOBE BE
POCEXfNOG OKR5RBRINRKOIN
PRLO FNEQQBE
EBEORLR
c
rRLI RKO 1
SMO OOBRC
RREUMBELI,
NR KRRBU
BE (PRK PR-/
_ EZlVIOF V
LJLJMMH SU GR SPUSXILI DOLBE, TE
(DONIZJELI U URED I POLEGLI NR SXOL. U
MEDUVREMENU PO^VRV^I DOKXORR.
OOKXOR BE PRK, NRKON KRRTKOG
PREGLEDR, UXVRDIO OR 5E VI^E NI^XR
NE MO2:E UdlNITI, I OR OE ZIR OKO ROLF
3RXR LOKRLNI GROBRR
BED/NI BITI
aD
DRLI BE PREZ-IVIO? ...
IWO^ETE 5E KLROITI, I
NEKR VRRG ODNE5E
5VE NESPOSOBNE
OOKTORE/
ni
BOS
NRRRVNO
□R 2:iv( OVO-
BE... GDBE Bl
TREBRO
OTldlP
BEDNR MU BE RUKR 
OSXRLR PRRRLIZ-IRRNR,
PR VISE NIBE MOGRO
VOZ-(X( DILI2-RNSU, RLI 2R
OSXRLO BE SPREMNIBI I
OD MENE/ y
EIVIUVIBEK
GRLLUPU?
IE
u<
w
222
63
r
MOZETE iNFfS r
... OOVESX N
du VRS OS-
s. OBNO/ ^
UPUT/T/ PR,
NaESOVi
^ KUdlF
PHEMH
e
ZJOS BOLZJE
5
oo TOGO
IIm
HBr-
MM
17
3^
NRKON POVRRXKFI
DILIZTRNSE POK
RLELUZJR USRLI uci HHt-BLJEI
N/CMR XRRG?
K
NRRRVNO
□R OEERM
Is
r-
/z
/
5V
u
P
as
/OKUP/O SRM DVRNREETRK '
□OBROVOLGROR, SVB LOUOE
OD RKCZIZJE, I KRENUO U POT-
OEHU 3R NZJIMR OD TOCKE
ODZJE SU TIZJELR ONIH NESR-
ETNIKR SVDEDOdLR O NDIH-/
 OVOM NRPRDL) NR
D/LI2-RNSU...
wLLI.AR!)?/;
lIR
site
S
0 01
III
-L^
?."■
64
... FfLl U dEOfNOM SMO XREINU-
TKU, IZBUBILI TRRGOVE MR
STZJENOVrrOM TEHENU, VI^E
IH NIEMCD PROfNRSLI. I TRKO
SMO, /RKO XE^KR SRCR, BILI
EniEILOENI ODUSXRXlg^ //
OD ROTRRGE.
OEETE Rl i RLf RFNGUSR KOL/KO
RE B/LO KRKO EU I^GLEDRLI
NRPRDRCIP
X
RESRM
UELICH
4 W .
RLI ^BOG OOGOVORR KORI RE ERMIELITE. REKRO GE KRKO SU IH
NRPRLI VOGNICI KOBE ZJE PREDVO
D/O NEKI VRRG SR CZRNOM BRRO-
UR/fNOM... MR, TKO ENR STO GE
OIN VIDIO/
ORO HVRTIO SRM DR MU
POM/GESRLEOD ETHRHR NEKE
KUGLICE BLRVI
«!n
=>
KOOI
 OOGOVORP
f
voGrNiczi KOGI
DILIERNEENRPRDRGU
CUOKUEITEP KVRRGU
1BHiaB
EVRETRERM VIDIO RRO
OVRR ^OSRO RLI TO
PREVISERE BILO
«s
s
^>1
s.
n
~2—
65
—-r—Cs-iS?
EV^O...
RNBUS TU
avi/
*a
E$;
-*■-
zst
*
TU OE (NEKRD BIO SXRRI UHED
TVRTKE "BUTTEHEIELD". KOZJI ZJE
RHIOE DOSXR SODINR PREBRCl- /
EN U SREDI^XE
GRRDR, RRDI X.
UDOBNOSXI
PUTNIKR. /
(3GLEOR KRO STRRR
KONZIU^NICR.
^3.PRRVU STt
miiiiiumi
->
s^:
<Ok
lij
NRKON INCZ/DEN I R
ZTRXRR^IORNGUS ZIE OO
TVHTKE □R MU □OZTVOLI
POETCDZIVlOP ovodoe
KUOENIGE (MRO
c):
r
J MlWffP
-^■
«8*/• —CRrr
66
67
68
KUGO/
'''I
Kl
r ( to
NEDRVNO,
TIOELO OE 00$
 TOPLO.
VRHGR
ZIE PORN
IEBOLI
SU GR.
r
£S
r
2i
•-■ -v,, -7^ J -43^-
W^^NGUS^Q t
^ (NOE /MRO NE^
y XPROR-rELGR/
,C
-Y nT OZK
v inrTvv^
GUPIXERR Ml/ UBOG/CR GE
MOZOFI OCDS U BLIEINI/
sr--
XKO MU GE TO
MOGRO UCHlNITI.
3R (ME j
BOGRP A:
i0K'
SvJ
Tn
-^1
SJis
r
h.
69
70
71
KUGO/ ...
RRCDKLE.TR
mhCkr/
£
J
.-, 
- • -- mm
m
£d
%
I
m
»-?*= y^=^.
rNHS Z]E
we£RRIORTELO
OSXRV/O
(ZRXU
v
/i
w
CJVLJOE
(NIKOGRiNEMR
TEX
mS3
^ v ^
yrZJERCJLJHTrsCJ,
STRRI MOD... RLI, KRD
SMO VEd TU, RRCDVO
ERIT EU I GORE.
r.-
TJfLi
ts
72
73
PR IPRK
NETKCJ MU OE
JCDDLUdlCD Z'RTVORIT/
USTH OEONCDM
ZRUVIZJEK.
M
i/.
.■

UlUUU
I XO MRLO PHIUE fNtQO
STO SMO GR Ml MISLILI
ISPITRTI
SXO SE MENE
TIC^E. BR^R^.
V NITKCD OOE
fNEZNR CilME EE
BRVIMO, OS/M
OfNOG CRSNIKR
U PORT DEP/RfNC
EU. ORKLE, TV-
CDOE 5U SUMINGE
. NEUTEMELOENE.
tV".:
»uo»
TT
Ti
u
- 'X
Tr
a JtL
OEM OBRVOEST T
STOBROBRRR □RUQO
dETESTO PREOETRGE
SERIPE?
6
mfii
x"
5^OEDR
V
74
(DEMO S
VHMR DO VR^EG
UREDR, MORRMO
U^ETI KONOE. v-
N
T/
'^7^Yy
s- 5?^/ J^l A . -^ .<N
r
DO
m®liLLUJJJ
=js>3L
>v
-■.
#:<3
■J-?C
98
^///>
Mi
•u.
-0
i ^ -
rf:
ra
*?IMI V'' Vc-m & s.
H >'3.V
W
^ />
PROVUKRO '
SRM SE KR03
IGLENE U^l.
DOVRRGR/ ,
VILE SU Ml
PRO^LE DVR PRSTR
(DO NOSR/ J
€^V^ ^fT /
asvy
/-;j
BS )« • /•-
>v
A •'>■iw: i.?: (
''jl/^M*
%^JS "S
75
SVFfKOM
SLUCIRZJU PRE
VRRIO SRM H/
PROKLE I I
GRDOVI/
tH
i
% —
MRLO KRSNIOE. OOK ZIE SUNCE VEd PREO SILRSKOM, TEX
I (ZRRSON NRPUfsTROU GRLLUP. f" X NRSR
' /5TRRGR PO-
NOVO ROdlNOE
OD NULE.
/ VRRCRMO 
SE U RE3ERX-
RT", KRKO SMO
V I REKLI? y
PR TREfNUTNO
Nl NE M02-EM0
NI^TR orugo.
5.V
TO POORUCaE/ SVE STO Z-RERD (MRMO U RUCK
KEEU NEPOTVRDENE SUMNKE O
TOME GOOE Bl SE TREBRO NRLR^ITI
BRLOG TIH BRINOITR/ OBOKENR PU5-
KE TOLIKO VELIKO
OIVLOE OR NE
MOZTEMO NRORTI
CZEMOOR SRMIT/rNOR OKRMErMKErNR
SUMR USPZJETl
•X
<s;
76
( URHEBNUTI I KITR I
TIGERR?
r RLRfN/RRM POSGET/TIX
I MIMBRENITR, RRRClKOB
POBLRVICLI KCDOI SE 5R
SVOGIM LGUDIMR VECfl
GODINRMR NRLRZ"! NR
^ BHEZULOdlMFI
. CRRRIZ'R. ^
x/"
LJM, I NE
3RMO IN3H
V
Etma
a
>» jite-r
JTSR NOIME I u
LJOBR/M ODfNOS
(MR RKO NE VRRRS
, UV/ZJEK SMO
5E ELRGRLI
VRRRM?
O
5r:
3SF
.>
a4~r-
,-y
V—-W
IR --v.
RKO POSTOBI N
KRETRINZJE PO TOM
RODnUdOU. MIMBREINITO
dE TO SIGURINO
 3INRT/. /
'OIN INIKRLJ INIZJE BIO OO OlNIH
KCDOI PRRVE PROBLEME, R GR
. 5RM MU POMOGRO UVIOEK
, KRD SRM BIO U
—PRILICI.
-Sfl
✓ V)
^ I ^ ^
77
ISXO VMIZJEME.
rLJLH
GOVORE OR OE
NRRRO RR KRRRV
I >3
RNU BIO UGRGE
SRfN
4^
w
4-5- >'
•X
MOINKEYEVR
U
KRO RO
ULOU.
ZIVOELI,
deCki/ oeli
EVE TEKLCD
GLRTKOP
EKIRR
VRRCR
'V
n']
S-.
i
KRKVOG GE RRSR
OLOZ^ENGR PROR
OVGEOIN/K NEBIR
a ^INRO MO
INKEX □RINRG
N/GE ROGR
MLGIMRO
fc*
^ . O ,
78
□RUG/MR SRM VEC REKRO OR
DR2"E OE3IK 3R 3UB/MR, ILI dU IH
PRIKLRXI KRO KRKVOG PSR,
IETO VRIOEDI I ZTR TEBE...
USTVRRI, POSEBINO
ZTR TEBE/
EOETI EE OOBRO OIN-
OGR ^TO SRM Tl REK-
RO, K/RBX... KRDR VOIMO
PROPOVOEDNIKR, PRZ^I
DOBRO OR DR^I^ Z'RT-
VORENR USTR U VEZTI
 ^ DZJEVOOKE.
-JRO, ORO.'
PR CITRV Ml DRIN
PR(BETIE/ Nl-<((1 UMORIOP
V
en
as?
4r jf--;
CA3A
£ VC/
79
5T03
-JC
4
^ /r
- •-'
%
^cCr
sr
K:
.
c-'i
2
Has
m
ONDR OOMRH DOfNESI.W' VRS □VO^JICZR S/DIXE I O^EV-N
CDZJKU ZR-TVCDHITE. U BRRRtZJ '
KOZJR SLU2ri KRO ZTRXVOR. IOITE
V KRO^ DRVEdE DR VRS
'V^ V NITKCD NE VOI. ^
KLOUCZ HIOEC:TE
- (rNIKOME/
v-
: --
'-5-
5S
-C-'
^ R W/LLER-^, " /
OVOG SINR NE-V ^
ClE5 3RTVOR-/ /c^p! v"^
m? <;4 >4;j
INE ODMRH, 
MCD2:OR GR PROPO-
VOEDNIK 2ELI
V/OZJE I I
SCz^s
EO
OZlEVCDJKCD
SKOCI
OCDLOE
80
81
82
83
/ HEzdl RROROVZJED-
1 n/ku on srm sprem-
 HN DRTI MU (2:V3E-
/ ^TRZJ. ^RH MOrNKEy
TiTnr
RE 5RD rMONKEY
K < KRSNOE
n
M r
SRD SPRVR, I BO-
L3E GR GE NE UZTN
EMIRRVRTL. PRO^-
ivLonvn OEDRN
OD SVOGIH LO^IH
TRENUTRKR, ^
EHvnOn^p
RECl CU MU LJM
-rnnzio CIMBR
PROBUDI
f?
K
3/i7-^ RKO ME
BUOE^ TREBRO
^TNR^ GOZJE (
K. ME NRCtl.
ca
P?7
QOVRRGH
CJPET
NRROL3RO
5^
ff
sn
1
84
EVO KLOUCZR.
MONKEY. OOEYOOKR
sxn OEP NIOE
TE PRIMIO?
RIORN OE,
RHOMOENU.
OE SREEDENH
UOBHO
IEjEM OE EHEE
LEDHTI
£
icr'
/0 DEMI WILLfERO-
VOG S/NR. SRMO GE
OEONR BRRRKR SR
E^ETKRMR, PR C±EMO
k IH MORRXI ZRXVOR-
RL/ BE3 EURBE, EELIM S
NOOM MRLO POPRlCRTI
U dETIRI OKR.
a.m ZIROE
□(NO
S
r
i
2a
■
I#"
laii O • w
_
a
■a.
85
86
H| 1
CDHO. CDHO, SMIRI
SE/ ^NRM DR SE
LOUTlS NR MENE
HLI MORR^ RR3
iM&LOHTI P03(-
^ ^XIVNO.
SLUSR3 RKLJ
POTRUDIS MO^DR
BITI THKCD
LOSE
'//I
osrnviTE
1
MOGU Tl LDRTI MNCDGE'
DRROVE, R U TVOOCDO
THENUTNCDO SITURO-
131, SRMO Tl 3R ^
MOGU POMOEl.
JA
T
1 TO
NE CIN/ Tl SE DR
PRET3ERU3ES,
^ MONKEY? ^
PROKLE I N/CZE.'
"L 5;
w
sV
87
88
R Tl SE UBUDUdE NE MIOE^RO/J
CDVCD TE SE NE TKlE/
U HEDU... RLI MOZ-DR
BIH Tl MOSRO ORTI
KCDZJI ERVOET CD TOME
KRKO OR OS-
<&jtiSr|4 VCDOlS TU
DOEVOOKU.
(y-
ril-
///
MRLOPRIDE SE NISI ^ ^
POMRSROPOPUX ] DRV-RRBH/ NRUOT
QENTLMENR. T CE ONR
"rKO
^
"■ QR3QR,'
^
ym^l)
H
w
I E VEOERI, U REZERVRTU fNRVRZIOR ►ROKUSROs
SI IH POCMO-
VO PRONRCl
INR ORUGOM
•^MOESTUP^
... I CDD KRD SRM RRONR- 
^RO KRRRVRNU, ELIOEDIO
SRM TRRGOVE KOLR I MR- j . .
RRDRdR SVE DO ROEKE, —
GOZJE SRM IH IZSUBIO. /
—r
-".•>>
IT
r
1
' VO
. -Ti1
^
sc
:c^ • *
DR. KOLR SLI MO-
BLR IZROl (Z RIDEKE
SVRKOM TRENUT-
J, BEZ DR OSTRVE
(KRKRV TRRG
NR
terenu.
DR, RLI UBRZO SRM SHVRTIO
DR DE TO BESMISLEfN TRUD.
KU
/
y.
y (?
If
STDEINOVIT
TEREN?
r
89
RHONHSHOUCD2TRLCDM. OH SHM
UHVHTEHOK/HHCJ OH Mtz OHHfO ^HM
ODLUCOICD VHHTT (OBHVIJES rill VHO
OVCJOIOU
BUENO
MUDno
ODLUOIO
jy;
ft
r
EUDBINH EE DUDNO ROIGRHVH/
:iTH OE DHKLE OTELH IETH ONR
BRNDR KOOU Ml THR^IMO.
yRODIUELILI EMO ^RDRT^KE
/ OR Bl BH^TE EVE OBRVILI. I
DOGOVORILI OR EE KRENIOE
NRDEMO NR WINDING ROOK-
EU. GDOE ON NIKRD NIOE
^ ETIGRO. k
ERETOHU ETE
KIT RREDVRORLIF
s.
^pr
012/
fi
RRDI dEGR EU
GR UEELI ER
EOBOMF
STR MIEL&P
OEDINO ^TO Ml
RRDR NR RRMET OE
DR EU GR RREROEN
RLI, / UEEU ER ERR-
OBLOENIKR.
CEKRO/ ... RLI KRKO EU ONI MOGLI
ENRTI DR NRE OE ERROVOEDNIK
RORT DERIRNOER ROELRO DR
ietrrEimo
rK
*fr
s
&
NE KRZEM
OR EU TO
 ZrslRLI.
<wa/noVE
RKT VNOETE
A'
i/r<
HZ rc
u
90
nu u^evSi u cdbein on u owm khfizjevimn mhlcd
V nzjih lONoninn (Iinoeniczu on erm on rendEer,
/M/=77"/ U RUKRMR MCDG EINR RREDETRVLOR CDDUdRN
ti^^ RCDERCD ER LOUDE KCDOI ElVE I ERRREJUOU ER^d
IvVW (ONE ETRRNE ERKCDNR.
m&
m
--
- £
Uiiwt
a 'fi ^ ^
ETCD CZEMO ERDR TEXFCE DRERTI EIVCDTUERTCD GF7 NR
ClMMOHHMCJ (OELCJBCJurr r IRVREVE DO TRENUTKR KRDR
ERECZR RRIOEURCDDRMLJGLLJ err KCJRENCD DH DH
UDOENU ERMOENUOEBE ER NEDEMCD
suBm VRIOE
ME BUD!
tXV/. BRIBEm
w
f/DRT DEMCD El ERMCJ
f RRR ERTI ENR. R
CDNDR DEMCD R(ONCDVCD
KRENUT! U RCDTRRGU
CDD MOEEDR GDOE El
k 77 MCDRRCD
^ CDDUETRTI.
tR--? .
IR. ERR CDOUETRCD ERMDeEREKRCD OR OD RE IDEOE.MIMBRENITR
RIlRll ER
RCDMCDDP
m
91
£WILLVf.
Vf- <t
V',
5y
J
NEBIJSTE
VISE EMOELI rm.DONESI
noos OEDNU II GOSEODINE... ECDNOVCD
 l^/=7S MUOlTI NOONE
Ak MORE... ^
BOOU/
^s-T
.>
Mn
ftNHEHHVI TO r/TuP
m:
hSTO SHM HE
M &J.4J*>KHO IDIOTE/
c
i w
f
ra
N ^=5
92
T vTRLl 3/=70 Ml ORZJ V n
y/J BCDCZU STCD
skhivrS i^nISRHICCRVRM
i, WILLY... IMRS
RHRYCD.
LEEDR
rv 'v
fi
1
^a.2^7
He
3
RM EMBCDMMWCJ
HECH UH
MCDRKEX VHHTICD
THRZHCD OE
IL
L!
Tuii
□ NEKR IDE
aCDVHHGFV SRO
rEMDM ER YCDLOE RESTRRI
BLEUHTI
%
V
vTmL,
ft/
93
ZinDN! WILLY.' Z:fibcjnnYLon
ON M/3L/ DH Ml NOONE NOCZNEon ou
MOHE OOLHEE Nl/MOHEOD Hion
- 1
NHKO EHM KHO OIOETE OO-m
NITI ^EET GODINn BILR IEGUBILR
obd noDiTELon. oonnELn EDM
u kcdlegi::ju u
ehilfrdelrhioi. kooi
^^^^^^OE PLRdRO MOO UORK THOMRE.a
?iii||iPSfei BHRT MOOE MROKE.
, ,y fmsmM
LJotle...
u
ru
■X
/r- Y >
u £>r
fX^
T-
7HV
' ?
n
~Ye
TYOO TE UORK
NIOE MOGRO
UEETI ER
EOBOMP (
y NIOE BILO ^
jMOGUOE, ROETO
OE BIO YOONI OH-
IOIH KOOI OE BIO
ETRCIONIHRN
OYDOE NR ERHR-
GR OH OR KRO ERM
IKRD UHOEN Z7WO HRHBLR MHLH
RLRF GOD NR ER NRMR
IMRO OBIHELO HR GR
I
OE MOOR MROKR DHR —n
GE YOLOE HHIMILR
DU
&

Yi
94
MRLCD SE TCDGFI EOEERM
IE TCDG VHEMENR... RU
EOEORM EE OR ERM GR
ORKO VOLOELR. ORK /
VlEE OD OOR. KOOI OE
v. BIO MRLO LOUBOMO-
MOO OE OTRO BIO
OEBILORN / EUEDRERN
TIR. OOK OE UORK THO
MRE BIO ERBRVRN,
UVIOEK Ml OE KUROV-
RO RRENE ROKLONE i
/ VOO/O ME NR I
ORHRNOE...
K
HRr
lA
ILS
7/
f ONOR. KRD OE VEO BIO RREMO-
EETEN NR ERRRO. R OR ERM BILR
U KOLEGIOU. ELRO Ml OE NOVRO
/ RIERO RIEMR, OR EE NEBIH
U EVOOIM Ml OE RIEMI-
MR RRlCRO O OVIM DIV-
LOIM RHOETRRNETVIMR.(
^CDBEORVROUOl OR
OE me oednog
ORNR. KRD BUDEM
> VELIKR. ROEVRT!
y) OR DOOEM...
OEOEORLR UERMLOENO
I
TO/ ONDR. RRIOE NEKOLIKO^
GODINR, RIEMR EU RREET-
RLR ETIERTI. HRERITRLR
ERM EE O NOEMU / ERENR-
LR DR OE ROGINUO U NEK-
OM OKREROU ER INDIOR-j
NOIMR.
RM THENUT
KR ETVRHNO
EHMH NR
EVIOET
TO
& u
^£3
95
Z7WOTKRKCD KCDLEGOUERVHEILR NEIEDHZIV.ROEl-ROO/N/OM KRHRV
V RNOMF VEIZ EEENREKRKCJ IMRM
ET ERM
ROBOEEI DOEI OVDOE
RR ^RRRD
!/S
>V» A
0 ?!
GODINRMR ERM ETEDILR NOVRE
KOOI Ml OE ELRO. E TIM ERM El MO
GLR RLRTITI RUT... / EVO ME OVDOE
U OVOO KREl/ ^
OR
ETVRRNO
—y | EMO U VELIK
rV NEVOLOI.
rsllKRD RIERM 
ZTRBORRVILR ETO M/N
aa-
UORK THOMRE
RIERO O OVIM MOEET-
IMR, NRROKON ERM
ERMR MOBLR OETVRR-
ITI OBEERNOE KOBE
Ml OE OR DRO. <~r
n&C*.-JZ-
yWW MORRMO
f - rokuErtimieliE or
Bl NRE ME
BLI UBITIP
ROBOEEl.
LIER/
VOEROORTRO
hi
RU ER VIM
ETOORIM E
ROIMR
vRIKRO
ERRMO KRKOFRRE
RUETITI OR
OTIDEMO
s
-V
Ly
4svi
7
i
iu
96
BHHVH WEB THE
bmlm PHEDSTHVL0/=l
PHOBLEM flMi
u
^■4
p/7&
»4i 5^
5v5 S;^2:
EEET/ ERMCD onNETKO rsllBE MCJrslKEY.
NOEGR ME
ETHRH/
OCJLME//
mzm
OCDE
BUDNLEMU
HHP
■ ^
%. '<
97
TlOErEEEMU ETE VHELIOEEOM
EHIEl=ILIF
y
M
OBHHEHO DOSHO ERM HO EVE
EEETEVRNOEM DOEVEOKU EHEE DEBRF
BRLRVEE. EVEEDNIK OU
EELETE VIDOEEL
EELI
IEF
1
I
m
L*
EEERR EDOEHEDU IDEM EHREIEOR/EHEEEVOEDNl EEBE/
EHEBR EEBI
EBORENORVREl
EVEOE
EEEEUEKE/
W
'4 n/r-i
98
ZJESI CHUCDF BCDLOE OH
ZJU ECDELU^H^.
KONTHIFtHO
MU. KIT. MO-
C3HCD Bl TE
UBITI/
OEMCD
%
r
^4
I
■MVJa--' ^
O. Iff- .
'tCMM E!v>.-
B IIRHCDECD BEE
. i
y-OEONIK EITHKOH.CDVOOE ULHEI/27WP
Ens
SSH
s
99
UliP HU...
GDOE
EMCD T(
V' 7 KHKCD
I Tl EE dlNIP MCDOCDO V
KUdl. Jnifavt.TCD?
m
c~
WM
nT
<VA
ea
11' PF-PHEVRHILI
ETE ME/ F>HOF>-
OVOEDNIK NIOE
THFlZlO CDF)
ME WO//
ETOEVE OVO
VIDlE OE UKHRDENO
EEHVO KEHLOEVETWO
moEeE BIT
KHRLOIOF)
H
m
v
P
■
f-'-
P
^3S " >
^rrrrtrrr^
MIEF)M LOEEOTF)N.
EHIENFIOEM. F)LI E
VHEMENOM EeE El
VEd RHIVIKNUTI.
RHOPOVOEDNIK rv/ NEENF) O/R
ROETOOlE. MRILF) MOOR/ Tl El ERD
vlreniEtvo ETRROG MONKEYR,
/ MORRT EEE EE ROMIRITI jfk
E TIME/
MRKNITE EE
OO MENE.
etrrEite
ME/
m
mLnsi
a
■ii
1(X)
UZHLUD,
NECtES Ml
PCDBJECl/
^RESTFINI ILI c^L/Vr
O ^VEMU OBRVIO-
ESTITI RHOROV-
OEDNIKR.
WCDVCD KMR KCD
OR rrelilm
CREU KIRBY/
CDRET 11/
V
U /¥
ma
CDVRO
(—URUT
3 llr^V TE UBITI/
Ni
lC
■V^^-vo-
s
'JotA ,
'JfcftPkS&W
%
B w'tm
N
nJ
102
■
BCDZE MOO...
NIEHM Gf=) VRLO
OH UBILRP aN
lmPm
S BIOUTE
MIFtNFI, IMF)
TVROU
h.. GLRVU.■m^
R»i
;r-
V:
'.v^'
EVO KLOUon oo
ERTVOHR.
RLI RORIO OE
OOBRH UDRHRO
NEOE EE TRKO
BHEO
 RFtOBUDITI.
I T:
s
K
H' -ii OFiOlTE EE
MOHRMO
EBHIERTI.
DOEDITE
■A
T//
rc
.rw
103
104
2:no mi oe ^to
ETE E E U OVO
uvnuu MOOOM
KHIVIOOM.
unnnvo TOME
nonnionTi.MonnMoStonuMonno ERM MOHRMO EROEDROOE ERO BITI
ENRMRPUER MOHRO ERM POBOEOi
VRE ERREITt
^7
:A
I
AS0
^ V
Oemo roboeOipRLI KRKOERHEMRR ERM
PEOroboeOip netko NRE RRIMIOoOet eroOetkrrs//T7-CCJ ME
ERUETRVITIRLI ETE NE RRIEILORVR OR EELIO OR TO
OEORN oo OETRNEM OVOOE BUDE ER VRMR
MOIH VEO ERM UMORRN OO
ElVOTR OR OVRKRV
NROIN
m
%
V
tiSf
OUVRETRRER ERMO KRNOON
UELI.KROE KOOI EMO RLI ROETOOI
OOE ERILOROEORO tELRE KROE
TEOE ROTOOlO.KOOU TREBR
lOlERMO UE OOEER RRIOE
vS Oemo ierOiROELIOE OEEOOE
PUS-tinoi
Vj m
-
^v-
■V-A
> • *"■Ox
105
m
EH. NE... NE MOZE-
iA'/lA
MOEDH
-TO NEEHH-TE. MLI
KITCDV CDTHE OE
5
HENDEEH BILO
ETVHHNO BLUBCD
EOVEET! GH EH
ECDBCDM
IX
bcdboeEi Eemcd ehmi.
IMHM MNCDGCD NCDVEH...EH
MCD HEEITE GDOE
Idl I OH du VHE
/ ODVEETL
U HEDU... CDBEEHVHM
VHM OH CD MCDNKEYU
VldE HEdEMCD dUTI N
BILO GDOE. EHMO CDH
EMO CDHLEKO OO OTJOG
EELITE MOHETHUMH MOTJKEXH
HIOEdlTHMO
"
1
/vN
r
r
-X.
a■x.
-r-
'J^k
VE A
£3
if
J
-VT'
106
2:no MI on ^
OE. OFIOhllK. ON
Ml OE EOMOGEO
R OR MU OVRKO
VRRdRM... RLI NE
MOOU OTldl
BEE KITR.
EVO
KLOUER
ifVV
_ap-
'sSis.
BS
s
i
fBREO. KIT/ ..
BOEElMO//
mt/ 'V>
107
rsinoBCDLOE on RCDNCDVCD
^HKLZJUCinMCD. THKCD OlELl^R lERHlCRLROE KTU UKHRTKO EVE
STO DCDGCDDILO DUZETHEBRTI MRLCD
MCDHRMCD KIHBYOR ERVE CDK CDTKHIOU.
2lRll ^RTvcjHrn MU UETR RE BUEG
TRKCJ OR KRO BHCJBUOI
MOEE CDIERUT/
EBUNU
m T5
ROEUFtl
09^
/s
i
m
awMfilcd KFI^NIOE ^=r
I:. m
tk%EVO OR.
3^ eOVOM OR
NEOE RROIOHMLUU
TRKCJ BHECJ
A
JSf.
UC
J?
%2SWl
^^
MIELIM OR RE.
RLI RHOVOEHIT
Eemo.
ERR TRMOwt*' ifyjp ROE
ETHRERFOCJ KOHRLR
BHECJ/
m t£-
X.///V «b
ib
or
108
RKCD / IMM NEKLDOM, ONDF) 1
^cdo Bnnnczi, i u ovo dcdbr
D ERRV-nZJU... TRMCD EU VOEF
NO I EECDLR / OETRLO. TRKl
MORRM Udll / OR.
IDR EU U
OBR EIC5UR-
VOEHOORT
TRKO DR A A-1rCj
f'
^5
-Vr-
/r-*i
ME TU
EEKRO
EUVRO
^1
w
rj
r
r ,
-
OHUEOEKHO
stoOE BOOENR RL
BOLOE TO NEOO
RHRENE HUK
1 mjt
'-—^ — zTrv-Qcn
STA,
109
110
rcdtoCic:
CZUOEM3LIEU.
'■ EUBCDH VCDEDE
fcS
TTl
P5-*w
5©,'^
H
r?--
iiTb.v>
<r -•.
IPO
p*^■--
^..
rHKCD BULJEMCD ^
IMHLI EHEdE. hlE
EHIOE NEGCD EU-
^THFJ UZJUTFlClA
r KIHBXUH EMCJ BBCJBIEWCJ
ERRFIKIRFILI. /=? ^TO EE MON-
KEYR TlOE. RKO El MU HREBI
LR BOOU O GLRYU. NEdE EE
W RHOBUOm OO^ OUGO.
ER KOLIKO MIELIE OR
OE RRIMIOETITI NR^
BIOEGP
avT-^a®,
-iVv
'LJbSWI. JESF
M
a
^...
^ ..
*9i
- -
<-
■:-
'fm^
v i5s tappfs^
111
112
n i
/fiim1
X
o
... ETCD
GDOE IEV
HE HCDT
odiC/
GLEDHO
r
s
Tl ,r
w
7S
|li^s VV
ff
CDEOEDHM KHKCD ETHUOI ZZHHK KHDHOMCJ
HO LIEU IELHE rsilOE DHLEKO ETHHH ME
OD O^OG
MOEETH
>7 a
113
OH
r
A
A
&
ft
k!_
CDO KCDOCDT,
OE TO KCDOI OEBEST CDoSno PITI.omp
~
. 1$ BHKLOH
NRM VISEr-v NE TREBH.
' "5/ O
1 vrni
SMO,
m
10
f>
1 ik|^|.a
1 14
tjr n sno. u
S KOOEM EMOEHU
■L. lOEMOF
ECDKUEHT OJ ^
E OHIOENTIRRTI
PREMR EVIOEE-.
X DRMF).
rsUERM TE rvl RITRCD
DRU ENRS ORHRTIP
EKRLR^IM
m
m
rfrs.
!ci
5?)
^3
i®»_
CDNOH HROOEMO.'
MCDEHMCD NnPHRVm STO
VECU RREDnLOINU lEMEEDU
NRE I NOIH PFII3E NEBO /
'>. STO ^VRISIE.
W9fl
A
J£i-3jg:n
£S?
&L ^lL —
115
Idl CtEMO PCD NROETOEN-
OVmOlM DIOELCDVIMR. TR-
KCD OR KCDNOI hlE CDETRV-
LOROU PREVISE
MCDZEE KLHDrn.
PCDKUERT (ZEMCDRLI r^nMIELIE OH ERGCDRERTI NREINPCE rslRE EIVOT
i
t
PRRTITIF TRHOOVH
f
k!
f
■jr-A
X
JR
Au
R TCD VRIOEME
y*-

D/27r/ OED
NETKCD
DOLREI.
s
i
I 16
BMMLJY!
LJLJ KUUH CJCJLsSMIHI
5S RZ-/3PT^O OE
BHHCjy
LBHLLUEFi
i
SN
■A
RESno SRM RUT U OEDNOMTSi£*
OUGU. UMORRN SRM K'O^^C^^h^
DONOSIS URHHVCJNHM NOVE
SURROTNOINROHMHOIUE ROTENOIZJHL
METRMRPN M
irlDI
KZ^&s.RU USKORO EES
I
MOEI IEVRLITI
NR KHEVETU
1
-2b-
5
•fSmJE-.
uOVHU
MRM NRORMHE
OE KOBE NISU
RS VESELE. &
Oi
ik at
^3■C*.
5=
^'=
117
DOVHRBn/ SER OE EWE
EUOhllOl I CUDNIOI.Mrlo krenizje...
r1
R
RRCJRCJWZIELJrsilK
TE NE MOZE RRIMITI. ^
BRROY... OCDEDI EUTRR /:*r
k UOUTRCD. s&Z
CDKEO. RLI
REE! MU OR
IMRM WRZNE
INECDRMREIOE.
c/. ^
iliiimunK
NRDROMCD EE
OR EE neEe nrloRCDRRICRTIIDEM
MCDNKEYEM UTITI ETCD OR BUDIM
CDWRKCJ KRENCD. .
rt
SJ
K.
y
%
m / rCO
a^r1
BRROY/
MCDRRMCD
RCDRRIERTI/
9:
-A- y
y.
4- 'I/A,
I IX
^ro OCJBICJLDRFH MONKEY
HOOES. BOOOM EO BLHVI.OEMU TEO
vioispDOVHH Z:heEOVEEPGEF
ME
i
V K0/
W
Nl
1
OEOBNEOO OOS Ml EE VET! U OLEVI. EE
EKO Ml IME^S ETE EE EEEl.
NEMOO OUOO. /
NOEIM VIBEEE
IE EOET
DEEIENOEE.
ETVEE. NEKOGEP
EEIOE
TOME
7i %
fl
h
MM
n
~ '
/
^EMIEI EE... CD OUdEE
( EU EE NEE EUNO
EEEOVZJEDNIK OE
EOEVEO WILLEEE I
OEEEONE OE lETEE^E
OOELOVENOE BENDE. / TE
DVIOE EEOKLETE EMIZ3E
 EU EEIHVETILE.
KEKO TO MIELIEF
OOBEO ENEE KOLIKO
EU TE DVOOIOE
OEEENI.
MENOE OEEENI.
r.
%
V..TO OE
EVEP
vKy
1 19
z;nHvfrlououdi nrletu
ereCe. wllerov ein oe
ervrEkd u nrEim rukrmr. /
ER TOM KRRTOM U RUE!
DRZRT CEMO hlOEGOVOO
OOR hJR RRORIENOO
UORLOENOETI.
RUKOM ERECtOM. REKRO
ERM TV. R ERO NEETRNI, k
RREGOVRRRTI EEMO
RONOVO UOUTRO.
ORR/
KRKO ETE GR
UEROELI
ERROBITIF
d
2S:
ZJOE (—U rsJE MOGU 
EROR ROETO
ERM OOE RREELRB,
RLI KIRBY C±E Ml
RLRTITI.
ETVRROIOENEKE
MORRTI EREUITI
EUTRR UZJUTRO
-mm
Ml V,
X c
55s
O55
//
RROROVOEOKIKU
EIMRRTICRN-JE ^RTO
MOHRM ROBRINUTI OR
KEETRKE TRKO OR EUM
V1
rsjoR RRDNE
NH
UBIT dU
TOG
GRDR/
120
RHIOETIO OE 0/=? C±E RHCDROV-
ZJEDNIKU REEl ER DOEVOOKU.
RLI MIELIM OR TO OO^ NIOE
uEinicd... r eutrr uoutno
ER TO NEdE IMRTI
VREMENR.
KRO orv HEETRrslE,
NEdU VldE IMRTI RRO-
BLEMR ER TOM MRLOM
KUOOM. ONR ME UDR-
HILR. / TO dE Ml EKU-
 RO RLRTITI.
ti V

in1
%
iSf
7
NEDOETROE TEK hIEKO
LIKO ERTI DO EORE, RU
TEX. ORHEON I TIGER
OROK VEd EU
NR RUTU... I: :
""
IDEMO RRVNO DO RIOEKE
GDOE EU NEETRLI L
RENI VOONIOIP
MIELIO ERM
DR RRIOE NRRR
RVIMO NEETO
DRUGO
f
V-w^si
c ^•6

A
NEMR ROTREBE.
TEX. VEd EU TO
NRRRRVILI.
NOdRE EU Ml NR RR-
MET RRLI ONI NEERET-
NIOI IE KRRRVRNE, I
KRKO Ml OE NEERMIELI-
VO DR IH RRERUETIMO
KRO HRRNU LEElNRR-
/MR. RROdl dEMO
Wy IH UERUT
ROKORRTI.
TKO
t3v
i2^
121
^RBOHRVICD SRM VRM RECZI OR ORM OUCZEH OOK ERM EE
VHRdRCD EHEO OEONU ERTHCDLU IE ECDRT DEEIRNEER, /
HEKRO IM GDOE dE RHCDNRdl KRHRVRNU. TRKCD OR EU
TO hlROVOEHOORTISI/OE Ohll RIOEEILI.
VRREE/
wP OR ERM ENRO
LOEREE BI BIO
ERRVRO:
Ji J'
/>
R NROVEEI OOKRE TOME OE
OR VEd OOOINRMR OLUMIM
DROILOU OEDNOM ETRHOM
DEO! EIOEOE KOEE. IE
ERdRLOENOR OR ORONIK
nebi ervrEio u ^
KRKVOM ( •, Ai2r*
<RO MIELIE OR IMRM
EROE OO KRMENR.
OURITERR Ml/
NIERM MlELIO OR
SI TRKO OEOEdR
V ORN. xr- ^ "3
HOERIEIOU
&
I
k
B
ss
Si
:v
H1ft v
KRKVO BEERRMN ERO OE.ORRGI IEKRIVLORVRNOE vrEe
f
RL!BOEE ETR REdl MUIETINE/ RRERIHKEMCJHRM TIGER/ EELIM MIOEERTI.ELUERTI/
u
m
r
v
1
K
L.
>
^/1V
122
ZNflS Tl DCDBRCD,
R KCDOR ^( OFiRZE RRRVITI
Bl TO BILR
IETINRF
IRKO Utz IETIRR OE OR BEE EROMERUTOG
BEDRET VEDUE EVCDO BOK. ODRVRO RR
OBLROIOUKRKVOM EVIRRO
HRRRU/
GLUROETI/
k 7 OR NEMRM
ELURR ER
sy MUEIKU.
>5
3s
S*s
ft'by
U REDU. DREhllOE OEDRN/ N
VIRRO Bl LO^E, RU Bl EVEOEDNO
HOOETE OOE 
DUGOP JI E
(/EVRRO/
OR ERM
GOTO

SS5
!'»HR HH/
HR/
•*/
7?
mp
HWX^VUi]ty
TRKO OE.
ERVREIMO
vr. BUDIMO
OEBILONIaf* t-mK -
^44
E^m*
^§*53
123
PHIOE E! ME EITHCJ DHLI MIELIM
KHENUTI DIFiEKTNCD N/=l HIOEKU
GDOE EU NEETHLI f - F* Tl Ml
FtFlEBCDONIEI... WIEI CDDGCD
^ VOHICD.
CDDGCDVCDHIT
EHOR. PHETHFlGn TE
HIOEKE EFIEVIM EIOUHKO
BILH GUBITHK
VEEMErsH
1
A r
^
X
T. %
4
NFIOVIEE NRM ^
(DDGOVFtHR DR ^TO
EHIOE ETURIMCD U
KONTRKT ER
MIMBRENITOM.
BCDTRIEUJEM
.,A'
-
i hJs-rvi
m y CDNI NEENROU ^
OR EE HRDI CD LRZNIM
VCDONIOIMR. RU KRETRNOE
TCDLIKE GRURE LOUDI
EIGURNCD IM OE RRIVUKLCD
RRZNOU. A
' ERKLOUEIVRNOE ^
Tl OE IERRRVNCD.
ETRRR DEVCD. CDDLU-
dENCD OE: IDEMCD DO
MIMBRENITR.RRROI IMROU IEOET-
REN WO, R KRKO
ZtVE NR TOM RODRU-
COU, EUMNORM DR IM
OE RROMRKRO RRO-
LRERK GRURE MOM-
K RKR^rt ODOEVE-
^ / NIH U
^SXX /RLRVO. -
i-
T.
124
HHV! ^HRCZ! SUNCin OKUPHLI SU HUS-TINOLI
UMHMLI SMOL/Z7=?
Crrnvu noc:Civhstcd
NECZE ou Bill LHKOEEnvn.
UVOEHITI OF? MOHMMO
KHErUTI oveiko
HENCD
Tm
4c
/ CJCDK ^MCD ULJ-
^JLHEILI CDVDOE. IE-
WKOFtlE-TICD ERM EVE
f mcdguEe thikcdve
KRKCD NEBIEMCD CDET
RVLORU THROCDVE,
1=1LI OCDE EMCD RHEB-
U-IEU BHLCDGU TIM BR-
 NDITR OR Bl EE
'^SMOGL/ EMRTHRTI
^^EIGUHNIMR. ^
t—UCJEECDLRT KCDROE RHIOE
OCDENEGCD RHCDBUDIM NEKR
SflMRLCD CDDMCDHI.
m
125
it-
TCD SU PU^TINZISKI
ynpnioi... n khkcd s£
KFtEdU. I^BLHOP OP
THHZE thficbcdve.
I
<59liW
L
■ ••/
22^
T32>>
.pr.
126
-
0-3
r
.■'-
*-
nK«
n
ZM
'O,
/tfi.
%
RHCDKLET^TVCD
DOLREE CDVDOE
• V
Al4
127
LIZZM
rVfcSM/^7fc F'MJSII
rsJOIHCD y-E
HUKE
l
i- •-
4
LLd.
MMMEHOBUO!
STFt OEPLIEF OIGKI
PsJEMF VHEM
EFH/
V
U-_
5v
tw
I
sT5
?*W
r >r
MCDEDF NE, FLI NFOBCDLOE ZJE NE
HIEKIHFTI. OF dU EE ROKFEFT! DF
FOMIELE OF EFM EFM. / FOKUSFTI
EHVFTITI STF THFEE.
EETIHI INOIOFNOF DOLFEE
OVDOE. NEENFM KFKVE EU
IM NFMOEFE. EFKFIO EE.
—3
%
y;
MIELIE LJF
EU LJEFEFIP
f
W
128
^v>——=*^<7r
CD^TRNI OVOOE.
/ BILCD SSTFI OH EE
DEEILO, NE PCDKR
EUZJ EE. BOEE MCJZJ.
MKCD
UBIOUP
P-iE VOEHUOEM OR EE TO UElNITI.
NEMROU MOTIVR. RLI RKCD VIOlE OR
EE NE VRRdRM, EREEKRO OR
OTIEDU / (DNOR ROBOEGNI^
ERMR.

i mi OAX
U>
129
r<2
WCDRH/ MHLl 5CDKCDL, S/ZN'
NdCNCJB CDHLn. PCDZDFIFIVLBFI
BFtnCu yrvrprioe/ '
?A
25
1
%
£k ^3.«_
BHFtCZFI YRVFIPRI
l4 S/J rs/F7 ^thz:I
LCDVHF
&
N;
-fe
J
VIDIM OF? SO" MHLl SOKOL
RCDNH^F! KF?0 ZENKR
KCDZKDTR. ^
HKCJ
MRLCD
^CDKCDLE
NR STR
CZILORS.
BRRTEP

M
130
/MFRL! SOKOL SIGUHNO ZNR KRKCD ZENKR KCDOCDTR,
KRO ORRENOET RHIOETI BHLCDGU BDZJE EE
NRLRZTE NOENI MLRDUNCZI. IELREI NR CDTVCDHENCD
KRKCD B! RHIVUKLR RRENOU
NERHIORTELOR.l
3^
s
/ ORLOE NE HREUMIOEM CD
EEMU EE RRDI, RKCD MIELI^
NR MENE, OR UE EEBE NEM-
V RM MLROUNCRO KCDOU
^ . TREBR BRRNITI. X RKCD MRU
ECDKCDL RCDG-
LEDR IER EE-
BE. EHVRTITI
CE.
-ar
%
c.
it
3
"itr-
m.
1
131
BEZ: BRIBE. NECZEMCD
VRM NRUDITI. / L
.A
4fe-
m
M/
M
Yf.i
I
MRU
ECDKOL
ORIOESl.
vl
RREUMIOEM/
ONI EU VRE
ROELRLI ER
NRMR/
ERMO 
OEMO VRE 
VRRTITI U EE-
LO RLRVIH OO-
ORR IE KOOEG
ETE ROBOE-y
GL/. (
^NITKO NRM NIOE
/ NlETR REKRO O
vrEem bioegu, rli u
RUETINOl EE Nl MRRV
NE MOEE KRETRTI
s BEE OR Ml TO NE
a^ ERENRMO.
/
RRDI OEGR x
NRE EELlS VRRTITI
TIM LOUDIMRF ERR
NEENRE OR OE TO
BRNOR UBOOIORF
m
yX-%
r
NIOE NR
OR EUDIM. ONI OE
NRE NRGRROITI ER
VRE
¥
ROVRRTRK
132
LOVFRCKEynvHRnioi OHKLE GLUME
RSE TIM NITKOVIMEIP GOOE ZJE
:ih ^4
^OMOEPrsJE^TECJ MUIHCJW
SEE VELIKIH
HIOEEI MML!
iUEOKOLE
m
vW
TEEHK ZJE EIVOT T^^
U EUSTINOI. UMOHN! 
EMO OO OEDENOH 
GUTTERFP / EM/OR, KRO 1
EE MOZZE OEETI RUNO
BOLZJE. /V
ICDEMO/
Jt
zz
ri-
era
's
■W
W:
133
aSTCD dE EHDR BITI SRMNOMP ...
EFflOE OE TU BIO KIHBY OR ME
BRRNI, R ERD CtE Ml / ON BITI
NERRORTELO.
ERO Ml OE.
LI^R. ^VE OE
BILO UERLUD / T NRV.
t
)si.
^5
«>
#
ir
m
ife
m
134
z^WWCDHH/ MLFinI
BIOELFCZ
NCDdNOG CDFILM
yf2^2=-(*<
IP
CDHHM
YAHIIl!UFO^CDFilTI
VIMBHENITFI
LMv
3
Si
135
MEEDUVHEMEN ThebhS MLTx / rslEM/=l
NE^TCD DF1TI, VEEE
RKCD GR in A
vioimp^L' ' :
HBYZJH fyBMH
€iNCDCZRE5TVRM
kizje ^F-HYHCJ
SYCJM KHEVETU
ADCJVHRCBR/
-i,V
fy..
■r-'-
sH<r>Ay/c/ vBOOE
OCD^RRGFI
iwHSRKHCDF
?ir
y;i
RHORCDVOEDNIK TE
. ZELI VIDOETI, 1
CDDMRH/
RRCDKLETETVCD
VECZERMO OR NIOE
IELRORO
r
o
-TV
^., ^ -v:'V
s%^.
136
-<"• im:
DOEdOR /GF?/=7.>
GCDEROOINE. / _ yWI
MRLO KRSNIOE...
W IEVINI STCD TE ^
OUdEFt IMIERM RRIMICD.
MONKEY. DRKLE, dTO
OE BILO 3 ONOM
jk KRRRVRNOMP A
Pt • feiL Oooc
'->■)
as»
u
v
321
DOBRH ULOVF
V EVR EHECZR/
)KIRBY MU IEGLEOR
NIOE NldTR REKRO
O DOEVOOOI. INRdE
Bl ME ODMRH BIO
RITRO O NOOO.
■v w,<r
V-; VISE NEGO
[7 3TO EMO
"Ak. MIELILI.
h
r_-
^7~
TT
a
I
RU TO rV/03 3^3, GOER-
ODINE. ER OOd NEdTO
NRM EE EREdR OEMI- ,
H
3Li LOUDI ER
EOBOM IMRLI DOEiR OEHNULR...
NOVOR DHRGOOOEN
OEil ERHEMIO ERM
fr EIGURNOEVE NM
NRETRVI.
TS
mm.r 1 ( saa^r
Jy.
137
3L/OF7Ff/L/ SMO
s/rvoM TEXR WILLEHM KCDOI DCDVEL!
3^" CJE-FECD BEE KCDNOE ETE EH
UEHED EUEl-IHOE UMIHHO ZJE CDVDOEF
EEED UEELILJLJ EH EH
*ECJBCJM UCDVEU CDVLJZ/E
:h
P
P .t;V?
m.
? EEMCD NR EEBE
RRZNOU noegovcdg
CDER. x.
ERMCDXHRG ~TE ODNICDTHEHUTHCJ pnivucziMlELIEMCJHKEY/ LDH OEHHLHEI EREVCDHU TO BILO
HHMETHOF
m
y TO EE BILO HEMI-
NOVNO, GOEEODINE.
EHEdR OE OR U HUKRMR
IMRMO NOEGOVOG
rv EINR.
DO ERDR EE WILLEH 
NIOE BRVIO NRMR,
OVRKO HIEKIHRMO OR
NRM EE ROClNE MIOEERTI
U ROELOVE. A
3
mc-;
LJ
«
138
^TO Xs/rvocr ZJE. BHRDY
/ stigno Gn iNnoHM- x
nOIOOM KRKO ZJE ERP-
OVOEONIK EOHT DEEIR-
•MOEn RNGnZmno WILL-
^Enn i onnsonn on /
aik. NRE lETnnZE. yi
UOVHHGH
ROKUEnV
HEOIF !Jk,
m
h
k
& ! s
STnHnZJOEbpnay OE OEKnEPCJEBILJPCJ OOS TU POEV
<—UMT GF? rko
EELITE
^5
I
I
a
SV I BAll
Nekoliko ouo UEIMnEYE ERM YLRETITIM GOEEOMINU-
RENOEERIDINE/ EREOYOEDNIK HEKROTR KRENI
MR OR OE GOTOVO EIGUHRN KRKO ROETO
RRERUEENRBRNOR KOZJR OEEHIHR
YOONIKE
-<V
DRKLE.
NRER OE IGFfR
OTKPIVENR
f,
■iiifiniii
□ E
U
139
TO NIOE SVE, GOSPCDOIhlE... ENHOU CDTEHILIKE
i gdoe oe rsin^n bheh, erkloucIiu eu on
NHLHEI NEGDOE U OBCDORNCDO EUETINOI ILI
WILLEH / >
ORHECDN EU EFtlH-
VRTILI ERDRTRKP
OKRMENOENCDO EUMl
MMM... RIEU
DRLEKCD OD
lETINE.
r NE ERMCD OR 
EU RFilHVRTILI, KEGCD
EU I CDDMRH KHENUU
k U RKOIOU. /
n
1
*r
ERENRVEl OR
OE OEOINI RREElVOELI
NREIH NRRROR LCDKRLN!
GRLLUREKI KLCDERR.
KHENUU EU OR GR
IEHITROU.
OEEU LI
UEHOELIP
1
NIEU,
EHEOCDM.
VIOOELI
EU TEP
GCDEHCDOINE. 
OEDVR ERM UEHICD
ERdEHm UETR
TOM CCDVOEKU,
MRLCD HHIOE NE- /
GCD EU ONI /
E~riGLI UNOEG-I -
OVU KUCU/
140
PHCJKLE / VCJ/
OWO NHM MOE
v TREBFRLCD/ ✓
i
;
-
U
r
^ ^ FNIKHU ME HUE
y BILCD ETHF1H (DO
/SOOEKE. RU VVILLEH /
/ ORHEON EU VEO DH-
/UGR HHldR... UVIOEK ERM
' EE BODRO OR Bl EE TO
OVODE NOUEKRLR MOGLO
UHLEETI U NREE HLRNOVE.
/ KOLIKO Ml EE dlNI, BIO
ERM U HHRVU...
itABP
'^f//MM//AiiAn^Ai^imM
' PR IHRK. ER WILLEHO- -
VIM EINOM U HUKRMR, L
RKO dEMO IH ERDHdRTI
HODRLOE. ^
^ IMRE HHRVO. 
^ KRO TRKO ETOOE
ETVRHI, MOHRMO EVO
OEG RER U HUKRVU
ODIGHR-TI NROBOLOE
MOGUdE. y
^1P,
y MMM...
IMOHRM HHIEILI-
Tl WILLEHOVOG
EINR OR NE GO-
VOHI NlETR O
v DOEVOOOI...
V EELIM GR
VIDOETI, OOMRH
IDI HO NOEGR.
T
iW jt*
z
141
Tx XTO NECZE BITI
> /^TE^KCD... EHMO MLT^
I MOHHM ERRHIOETITl
^i^/^//y/ DR t
-E RKCD
POBOE- !
ETHFHDFITI NOE-J
gok/^ pnianTE-jL**
LZJIOR.
Ml*
/?^d '-.Xi
i
'■ V>K
*5w - _
S£
K RBY/RHOKLETi*
ETVO NEMFtM MORR OR OR
KLOUC OE OR UEEO/
j
#
KVRREU/
DRT CtU DR 1
RROMIOENI
^ BRRVR.
ap
• <
« ,
z7 nT "
(''4;.
mm
WilfK'K'
142
TO KCDRILE. CDDLUCHCD
NRE OE IEORTI ERMCD
DR Bl ERDRZRO DOEV
CDOKU. WILLEFtOVOG
EE EINR VRRTITI
CDEU U ERMOENU A
ER IMUNITET. S
ERD Ml OE J '
ORENCD ERETCD^
KIRBY NIOE RREE-
RRYRCD U EYCDOCDZl
BRRREI. RCDBOEG-
RCD OE E
NO/MR/
%
ETR EE
deErvr,
MCDNKEYP
- I-iui NEEU
MU DCDRUETITI.
OCDVRROR/
ULCDYIT CU OR I . ft
RLI TKCD OE 
RUERCD/ ) j-ZV_ ^ -- tyr^<f S .J*
NOEGR/
s_
r"- —
yHttl— —' u
yV4
0 V
==. ■
143
144
I
N>3,
ry
%-y<n
/VXI
3£ Si-^- «w
-r c> m &f:
m.-CP
.r
m
STOKIHBY. UZJBVCJZJKH
CDNFI ME
UDFRRILR...
OOVRRGR
OCDGCJDILCDP
RODE.
f'
GOYDHI/
&.7P
m M
hc
;
z?5
i
TEX / NOEGCDV! HRODR^I ETlZU U ERHHIECD U
KRENCD OUTHCD. KRD...
o >a
'■-V

4.SPUpS 2,v> vy->'■*
■y-i-
-
7; C5i,
r
145
fp
O(S'UAJlC.A
AFAOA ^
AAlfiA&R&NlTC>''
O&raCA se
navajg e>p?A(Zi
is

: '
G&avu&STn ^
NCXZNGtS' ORU-A
J L ■:
«ii
/4
MQKA 5 NJIM
PoPKl&ATl C
1^1/M0.0/
KITUP.
/■
nr

■m
146
4^
-i;'^->;> -W>-: -
^n
'X£r£^
<^i
^Sr^l-ti&iVr^^f0
"
6^
Jt«:
Z~i ^ V
UsKono PRKLH Ml/
U
to jsu ors///
E7/
//)
V--■>
THEBnU EMCD ENFITI DFI IH NFIEI
FHIOF1TELOI YFIVFIPFIIOI NEOlE
FUETITI OFI CDOU
UCDEJI. IljEMCJ
oo CDETHLIH
OFILEKCJ
2S ^ss
K
S I
j/-) 1
m Ll
147
KHmO RCD toeHE/
NRSLI 3MO IH/
r
6'c
--
t-
1
X
^r;
ICJEMCJ PCJtsh NOIH/KONOE/
J*
m.?f/i
4•v
x V/
i
^HECZH OE NH TVCDOCDO ETFIFINI,
KIRBy. OR BE WILLEnaV EIN uepicd
PCDBOECl, PFICJPCDVOEONIK TV
"TO /N/ES/ ORROST/O. f'' ->
4«
>
&
X
/'
*
m MM
-I'-*
M2
148
TVOZJOM SHM KHIVICCDM MCDHRCD RHCDROVOED-
NIKU lERFtldRTI EVE CD DOEVCDOEI, I OO EHOFI
Ee biti rcdd noegcdvcdm eeEtitcdm.
/HE DCDEEEDUO VISE/ VEE
EF=IM RHIENFICD D/=? S/=7M
RCDHICD ECDEUT IDICDTE,
ETFI OOE
m-
r
MEN!
khEEEP
GUBIEMMLLJ
i MrsCD TE HUE
HTOELFR/
7)) 11
tm w
M
* 'MSg>t
jflkTEBE OE.
HHP HH/
BitHH/ HH/
;C *1
. ^ '■> # fSi-:
MMLO EUTFtM/
ms
.
& ^7vVT
rC .«
m i ■ ^
r/
>-
uU^fl
■ti
>»
T! 3/ 3/J 3PF!3/0 OD Z'LOG CTUDO-
VtSTn. R OrMR Tl JE ZRUEVRRT
•.. NRPHRVILR CVHGU NR
glrvv ..
|m "-Jd/' "^SraCDBRCD,
^ f ER^nSlMCD
_> 3 TIM/
1 J, r~3c> .
k £ r
MS
r^*/
■a/fi
p:?hV1
V-v
yy
gs:
149
'MONKEY/ BILO OE EF=
OdEKDYHTI OH EEMO
EHIOE ILI EOSLIOE BO-
NOWO WIOOETI NOE-
GOWU HUZNU NOU-
^KU.
GLEOHZJ
TKO UOLHE!/
%
yr*
JMk
2%
m
AW
1
a^ssti^ KHKO OE. BHIOn-
TELOI MOOIP 'Z,-=>AA
v ^
s*
jm
*
P
i ^W
WFldS OE lELET^Zi-IW/OEK MO£ , ^RBCJHRWITE/
NBUClLI EMO LEKOI
OU. OD EBDB
OE WREH BRH- H
RKR BITI O/RrVO-^B
NOCNO BOD NR- y
DEOBOM/
KBRTKO TBRO-EM<:D
Ril BONOWORO. KRKO Ml
EE ElNI/
@11
TX
M
B
150
NEMFJ^
NIETFl zrn
HEd Liz:HP
-4/
W/
h'
y
hi NMBr
2 ,
r:3
c '' »v - >
li
HECZI CZU EH(DEOVOEDNIKU
dTO ETE UdlNILI. / BUOI SIOU
HEN OH dE VEE ZNETI BO-
GHTO NHGHRDITI. ^
ODUdNO OBHVLDENO
dEMOEHHKEiy/
y PFtEU^ETI.
X
fi
mp*
%

IDEMCD
LOUDI/ VHHd
HMO EE KUdl/
^ d- ***
sn
.m-
J"V /
151
152
// MEN! OE DHEIGCD O-R
/-frE RCDNOVCD WO/M^
7
^ —C
MIMBHENITU OE DHRKBO OH
RONOVO VIDI NOdNOG ORLR!
/ NOEGOVE RRIOR}TELOE/
^=4
f
v-
£
OOEKIVnONIEHM TE ECDEVRO 3/ M
MOEORTRKO BREO RILI EU HRO! MOG ENRP
TE MOZJt EIONRILI ERITEKLI URRRIVOVEC.r^FlLJ BICD NR TRIKO OCDLRJEUTU ICJ ERM
TEBI.
At*—
3 A-eETCJKRO
kreee. IMRM
VIOEETI MR
LOM EOK
OLU
r*
RLI NE REOIMO
TU VRNI NR EUNEU
UEDITE/
Si isrs
t£-
5?
m
r.
153
BHIOE/RF?0377 EE
OEEIEirsI oo MCJOIH
m
HELOIVOE-T. MIMBHENI
LZJULJI BE OE wo/oTU EL! DELI EU WOE
kKEEE OE OEETI MOM
OOBMODOBEEF
muujL
%
Mil
DHUEOELI BIO EEM BIO OE
BE OE EETKOKEDE BDOE TVU MLEDE BIOELE
DEEEOOUTHOE, EE EEHBE WOIOF EUDOEVOOKE. BILIBL EPMELO r-JEKOE EEHOBLOEEIOI
UEEEEVrTEEOE. EVOHIOE YEVE
EEIOE
-4m
N
iWTO O DOEVOOE! Tl EIBUHEE OE
NEETO BOVOEIP OHEEL!EU
BILI BIOELEIP MOO OE
EOVOEK EIBU
HEN TO eoeNIETE
s
cuVET BE
HOEEEEKO
£ O.
1<
-
V
tS2iA
154
NE. NEMF1 VEEE. TFt EHIE1=1
EH YHVHEHIOIMH ME MU£l.
DEEUEEI OH
EHIOE ODEEVEHH
IEEHIEHM EVE
VEE! PsIEETHrslKH
MHLCDE EEKCJLH
EHEEO
yf^~
yr.
n
t
I EX EHEEHlClHVH EVE ETO EE OOCBODILO. GEVEHI E BHNOI HHEBEONIKH KEOI HHHHEE HED
XEONldKEM KHINKEM. I NH KHHZJU... I ^ m&W
EHVHEHE NHZJVOEHEOHTHIOE
El U HHHVU.
EHO
ehETE EuoneOE OH OE
MEO VIEDEN HUKHMH
o YHVHEHIOHF BIE EHM EIGUHHN OH
LHZNIHNHLHE! KEO
VEOHIKH
T-Xf. Xr
-W**.
TM
VI
MEHHE / MEZVDH OE MHLI EEKEL 
eekuEhe eeboeEi u dhu-
Etvu te doeveoke, hh eu
IH YHVHHHIOI UHVHTILI I VH-
HLI ENHTI OH EU
YHVHHHIOI
ELU2VBUETHVILI
LOUOI KEOE
THHElE. HllLI BIOELIM
GEEHEOHHIMH
M
Q
155
-W
F
OES IMHCJ
LRZNIMECJELR SH DIHEKTNCD
VCJZJRICZIMHr1
EHRTICD ERM r^OIH
CJVCJ KHElRrvZJE,
RU rsj/ERM ULREICJ
KOKTRKT.
E
W
i9BB
hllEU RRM RIKRD EMETRU,
RR EMCD GLEDRLI OR EE Nt
MIOEERMCD U hlOIHCDVE
/ ERMCD ENRO
'OR EE RRDI CD 2CLIM
LOUD/MR. KCDOI EU
URRLORLI HUKE MNCD
GIM ELCDdlNIMR. RRDI
TCDGR NRE OE ERRCD
VOEDNIK UTVHDE
DEEIRNEE /
ECJELCDVE
^HPCD^LICJ
J
M-
MUDHCD
RCDETUPICD
DCDLINR DUHCDVRF
hllKRD DUO...77 ENRE
GDOE IM OE
eklopsiiEtef
WORM/
U DCDLINI
DUHCD VR/
*
W
-v
V
^5
8L w
156
/ DCDLir^H KHCDZ: KCDZJU
PHCDLFlZri RCDTCDK. SKFUVENR
OE lER KRNOONR. TO OE IME
DOBILR RO GHOBLOU OEDNOG
ETRROG NRROOR.
i
_ ,?i
s
MILA
/ RREMR OEONOM
ETRROM VOEROVRNOU
RRRdR, DUHOV! UMRLIH
NIEU NIKRO RREETRU
ROHOOITI TO MZJEETO...
w MOZJ WRROU ^
TRMO NE ODLR-
I IE ETRRHR. / UV
IOEK EE DRERO
NR UDRLZJEN- 2
OETI. JM
!%a
e:: Si
W&* Tk
i■sAu_
/y
3
... RLI TO OE A
lEKUETVO KOOEG 
SE NE VOLIM RRIEO-,
EORTI. AA
OEUNOM
J ERM EE BIO W
RRIEILOEN EKL-I^
ONITI U TOO DOL-
INI, OR Bl IEBOEGRO
VEOU ORREN-
L OET... i
BIO KRED
TRMO?
rv
157
1 VELIKI METUEELEME/
EO TOME KRKO PRldR,
lEGLEDR OR OE
VIDIO NE^TO
CUOEEP EHONRELI
TIHEMO BHLCJE
GHLOREERER
ETO GR OE
vrrEki
RREETRRElLO.
OH
cuo OHM
aw
z
tv:
UMOEERK.OHOH OH KIT woe MOGLI
OBHVIOEET/TI VCDOOKU RRERUETITI NO/MR
UERRENI KEOTEN HLI DOKLE GOO OE TVOO
TEEKONOIHOVIM RUKRMR MORRMO HOORTI
OE RROTURKRO PCD OROIMR
OEEITI
&"C
■2^
MIMBREKITO
NIETR OHL OHM OPRE
POMOEINEEMIOE POOU-
'IMRTI OOKLE OE
OO KIT U NOIHO-
VIM RUKRMR.
MHN OH EO
LOBOOIMO MOG
OINHP
i
/T. Mi
Vh :
asi
I X
158
r
^RKLECD ERM EE OR NECZU
NIKRO VlEE NCDGCDM ETURITI
NR TO MOEETO, IETO VRIOEOI
I ER MOOE LOUDE. j

RITRO ME BILO ETO
DRUOO. NOONI OHLE.
ERMO NE OR EE
VHRORM U DOLINU
OUHOVR. ® f
^r.
n
Mf
o " vi
ZNFtCD SFtM
V
'£
J*
MIMBRENITO EIGURNO NIOE IZlNIMKR KRD
EE RROI O HRZrMlELZJRNZJU INOIORNROR
KRKO EE ORRENOET! THEBR EURROT-
ETRVITI RRER U RRER, U RRVOM REDU.
RLI KROR OE RIOEC O RRRENOVOEROU^
ROTRUNO OE NEMOORN.
U REDU. MIMBRENITO.
RO^TUOEM TVOOU ODLUKU
/ NEOU NRVRLOIVRTI. *
'U"*aes
x X
rv
I
RLI MOLIO BIH TE OR NRE BRREM
DOVEDEE NROBLlZE MOGUCtE hlOIH
OVOM EKROVlETU. OR NEB! GUBILI
VRIOEME. ^
/ MOGU VRE 
DOVEETI EVE DO
ULRER KRNOONR
KOOI VODI U DOLINU
 OUHOVR. /
WORH/
TO MOGU
T
*
IStr^
feimmj
%
159
160
MONKEYEVR EE PRTHOLFI VF(F=EF) U EKHCDVIETE TIK EHED EUTCDN...
y j ,■ | / v',''
sB
%
MONKEY YH
HllLJ EH EHHCDBLO
1 ENIEIMH GOEECD
OINE.
HYHLH.
WILLY
mil
a
a
161
ft SILFIZTE/
aV IV
. ^
oo Ml
ZHHUBLZJErsJIKE
MCJIMKEX/
1
NnPHIOED
%
•w
!«M=riS2=s;
D
vrC~t
V-ff
vC^S
v,
y £=
162
n
^W rsioiHov BIZJEG rv/oe DUGCD
THHDHCD GCD^PCDDirslE/
XMVMF'MIUI DU
NHSLI.bhz:CJ
tH
~A
/c~-
-■^:
¥<
SA -
?/=7 
DCJDI
n vs UNUTRH
MCDNKBY.
H
SHM
, v'
5^/Tv
/
?-9
/i
163
MR STR MU
ZJE SROP
'' VECI ERM ^
VRM HEKRCD, GO-NM , )ODJE
ULCDWO lU EECDOINE... BILR OE DJ
. ER KRRRVR- yfjl
NOM. ^ B
DOEVCDOKUP
O
plw*
WC
/
M aES
ZRSTCD
ZELIO O
OEERETCD E! Ml HEKRCD ER
ISIOU TEK KRD OE ORERT!
HCDBOEELRP HKHIVENUP
r IE
1
XL
*^r
#2
frf rv& IEMCJTRVRO
EE... ODGCJVCJRI/
mHR...
OR
^k£
k
^1 I
165
^3 / RHIZNFIOEM OH
SHM K7=?/K GOSRO- EH VIDOELI
/ETE OU. NOEZNR OE
ECDHUT GHEELE. MIELIO
EHM DH Bl MCDGLH ElV-
OETI U MCDOCDM KCDLIBI.
ENHTE KHKCD OE
 NHMH MU^KHHEIMH...
CD/rsiE. EHIErsiHOEM LJH
EHM EELICD DHEHTI
V TU OOEVCDOKU
^-v EHMCD EH mmi
11
'fK
■JXXTJl
<?<H
3*30
fPSL/ SUGFIVI/.'jfira
m
P
AARCrH...
m?
Si; «af
5%
vi
166
1,
EjUBI
n
m*
IWi
GL/0/ SE/
^7
^ MCJLIM ^
DH Ml OBFtOSTITE.
GCDEECDDINE... OR...
NIERM MIELIO... j
^rr:
I REE! "Vtl1
YOU OR I
DOYEDE DO-
!4
W r'
$^4
13#
I
■F/ J.
0
3^ i^r^i f
rV£=, ^RTYCJMITE
OR U BRRRKU.UR UCDYEDE 1
/ VYILLEHOYCDO
EINRP A
<r
167
on OEETO r
mEHM MCDEHCD
UG037-/7-/ U EVO
OOO BHHHCZI, HU
CDhi OH/ ... EEECD-
V-EKE PHIVILE-
IX GIOE/
EhlHCD EHM OH
£E lHrCD EHV
HElTI/
J
>N*X
L-m
m
Eel OOEVCJOKU.CJhJEHF OU UNUT-CDOVEO!
HH/
&
r*S6u
I
r61
brlrvCe/HHEI E/ CDVCD 7/
THENUTHKbhErsiioE hlHOBCDLOl
ROC"/EHK HHELZJUTlE.OH ME
1
EHMhICDM/
J
T
lIJVHHGH
ruEthm
OU EHMU/
r
k
I HtM
168
3 r
T^r
If
s
EVO HVRLF)DOEVCDOKE MOZESGOSPODINE
dl
'WMw"
i- rain:
'T//
w3"
£a
^2
T
|r
sLz
169
7
t
m--
5
~
nr-.
iliilL.
ZBLIM SMM
(SPRICRTI POfNRSRNZIRHFHLJl
r
MOOIH INISRM
OR VRO OCDVELI
i
mmm CJVLJOB

Ssa.—
W/CLY.' f./■ INE MORRTE
SE VISE IM/CEGR
BODRTI... SRD 5XE
POD MCDOCDM
 3RSX/XOM.
NyTfl.
r
170
PfECZ/XE.
GOSPODIfNE
MJ
GOSPOED/CR NRSR
m
JEz
QOSCR PCJBRirN/ i-R
SMOESTHO NISTRZJCDZJ
INE NEDOSXRZJE
y
.yv£3i:
1_„
oa
—
POKR^RX d:u [ l| )
VRM VRSU l-'J^
SOBU.
□OtJ/XE
-i.-
>
51/> vfe
is '-m v
i &
»
Xs
171
"' ^ "——
-H iV'
-1 <4
.i
Sj^7-
^v^ -
7^,
-
OOLUClO SHM SR SOBOM POVESXI I OOREQEN
BROD RRTNIKR, U SLUCR^U OR SRETNEMO
MOZ-EMO KRENUXI
NOCfNf LJRLE
yRVRPRIZJE
>BUENCD
=1
r:
7 MISLIS OR
OE MOGUCEP
OEDRCI STIVE CPISKLOUCITI emioh BIEN TVOOIMUXMOGU xo
PU5TINOI :
■ 'Z-IVOXOM RO CZIZIELOa fNRM LZJULJl DOBRONOMRDSKIM
NIKRD fNE OE5MO2:ES DOCS/GURRN SDZ3E91 It
SUSRESXI
fS
;j|v
>
172
KOME MEBI BIO SRMO INFI ROM/SRO □RZJURI l ERR Ml/ SRM RCJELELJ INR
OVE HRRBRE MLRDlCE GRUBOG
I3GLEDR POOIGRO Ml
OE MORRL. ^5?
SRM USU5RET VIM TIMBIO
NEVOLZJRMRN3RKP
V.
■M
S!
^2
rw
173
w.Vv-.- I TO NE RR^MISLZJR-
Udl NR MIMBHENITOV
VESELI OR/5 "TOG
MOESTR
BOOE IDEMO... ^
MISL/S NR PRICU
O OUHOV/MR
KOOI OREOEDROU
TU OOLINUP
C 2•-vW
.VT S3
-V Ss
r.*
S. i
mm
i
am
y.a
^£3
Z'RO Ml ZJE STO CU TE
RR^OdRRRTI, 5TRHI MOO. RLI
OR SRM SE VECt OOBRO
NRUdlO OR TRKVE RRlCE NE
U3(MRM 30RRVO ZTR ^
CoOTOVO. _ - '
CLAKOt
I rsEMOO Ml 5RMO
RECl OR TR RHldR
NIOE I TEBE
RR RL
S*
w «
/4
-Cx
»ESi R I Tl BI TO VEC_
TREBRO ZNRTI. KROR
GE RIOEd O RRR^NOV
OEROU. INDIORNOIMR
NEMR RRVNIH/ ^

4
; A J'rl
rv
174
TO 3INF)M, RL» RKO ZJE
SRM MIMBHEENITCD OSTRO
TOLIKO 3RRREPRSTEN
RROI OfNOQR STO ZJE
VIOIO U TOO PROKLET-
OO OOL/NI, TRMO NE-
CEGR MORR BIT!/
^ MR TKO ZTfNR >
STO OE VIOIO ILI
. MISLI OR OE
k VIOIO... ^r>
y
h3]
wJ)
r
/4
i(L
DOBRO ^fSRS OR OR PRVI
INOIROVR VOEROVRINOR INE SHVR-
CRM O^BILOINO, I 5VIH OVIH GODIINR
STCD ZIVIM SR MOIMR, NRUClO SRM
OR SU PUfNO PUTR TE NOIHOVE
, VIZTIOE SRMO PLOD OBlCfNE
^ RUTOSUGESTIOE.
I
>
-c
^4.
OES oc RL
CE SETO □RGR □E ER TRTIGE
f '
V
ITS
->
l''

r7
■Tx
-sc
■>--x sr
->--
-7>a^!a^^_, -r
'■
^flv3S
n-
176
NEKRRORUKR PHIMLZJErSH,
FIGBR/ (DO CDVCDG XREFNU
TKR VISE ME OXVRRRM
USTR.
£1GRCDMI
RKO T|RS RRZIO V3ERU3EM
HR..OIM
ik
>


J
^R TO VR/ZJEME...
MEMR 5MI5LR,
RROKLEXSXVO
ME MOGU
SRRVRT//
Wm
m
VN
hi 
RROROVZJEDMIK... KRKVR
CUOMR (MOIVIDUR...
STRLMO Ml Z3E
w OKRETRO LEER--- ^OC
<ro
> -

-
Ir
177
BIO OE VEOMR
DOBRR PREMR MENI, ]
RLI I OO INZ7EGR
ME STRRH...C5
'
REKRO DE OR 5E INE
TREBRM BOORTI. RLI DRLI
OE XOISXINR? OR SRM
BRREM 5R KIT(DM U
BRRRCI..
V

Iaiarifl i
ufa
II
a
fe/ri
■s
7/
«5>.t»«•
178
V^3 PRRV/X CU
SE OR
SPRVRM...
Q
TK UL
OZD
V
*iA.
>>
U MRRKU SOBE, PROPOVZIEONIK ZJE OUGO GLEORO U
OOEVOOKU 3R KOOU OE M/SLIO CIE
sprvr... "I I
V.
Jl/
/I J C?■s
d
CJ»C"
o-

Oi
r
--
oCk
o
/V'V"
^7
3Si^g
179
3RTIM oe OX/SRO, U
X/SINI, KRKO ZJE ( DOSRO..
^ Ifl
HffiV^>' ^ ^ ■in
»
■ H
io o ^ ic> i^ ';tM|
I C> f C5 Ol C* & HyJ /&
CS C3 Cf C8
^ '
o , Xc ^a
U
/<
0
j ten o ^
0 C3 C: ^
1 C? <5 O
RK□L
RL
•O.. RE
V. OOT
OS-O
//
A
(V
ocC5LE RLE
~ro -Ji- RO TOK
fP.
7/.
is
'J
■nB
A-^r.
'v^
180
CJOS MRLO PR CEMO STICI DO
ULR3R U KRNDON, R TRMO SE
DR I MODI LZJUOI
^RUSTRVLDRMO. » —^
BE3 BRIBE,
^RMDERRMNE, NOCN/ ORLE/
OSDECRM KRORNOE
STO VRM NEGIRRM
POMOC, RLI Nl ZJR Nl
MODI LOUDI NE
MOZEMO UDl U TU
DOL/NU. ^
PROM DEN O
MIELDENDE
DELORr
-a?
Dvrdesetrk minutr
KRSNIDE, SKUPINR DE
STIGLR DO ULR3R
U KRNDON... ">fUCER
DEVU
VIXE DE
re PR V^IXI □u
TE
Mfc
D
E RL
DO DE BL
ITI on
RORSVR
maitf
<r.
r.n?
v-'i
BIL NEZTNRM KRKO CE SXVRRI TEC—I TRMO
UNUTRR, RLI PRETPOSTRVIVSl DR Bl NRS
NRSl NEPRIDRTELDI MOGLI PRRTITI, Tl I
TVOOI LDUDI BI5XE NRM BID OD VELIKE
POMOEl.
OB RX ESXRXO MIMB XOXE
<S3F
•W
a
4BI
4TRT
rDDE
tm
181
TEX, CRRSOIN I TIGER URUTILI SU SE U
KHNGOIN SR VELIKIM
ORREgQM... fT
f;
^•//z
««4t
55
PUAHi
Z-RSTO
E BUN/S
SLIM?
ZlVOETI OVRKVIM
ZIVOTOM BORE BE
INEGO SLUZlTI U
VOBSCZI/ INEMR ZEINR
NEMR SRLUINR...
NB/UIA
- NlCEOA/
r I MrLJ Ml SVIH V
VRRBOVR RRIZOIME/Y
OOSROIO Ml BE )l
^ OVRKRV NRClfM A
ZIVOTR/ /V w
r
1
K-
VI OSTRINITE
OVDBE, IOEM
RROVBERITI.
GL
La
N
rr
/C
^ 4
182
strrztrr;
*
j*.
I"UllMIIIIIIK
dg.
1 (
9
PR/^NRZJEM OR CDVDOE.
rNEMR ZTRBRVE RLI IMP. OEDrNR
VEL/KR RRZ-LIKR I^MfcQU
VCDODKE OVOGR MR NEMOO
KOOR I CJr
«:
,
TULJVCJLOPCJr oobro, rli ' .-^Tr
ZLFITNIDI KCDOI INRM AyV ' /
PRDROU U DSTEPOVEP'^/j^; ^
fMOIH NE
^ brcdoiSF dn
I CDVOOE IMRMO
DE^URSXVR NR
SXRR^I, I CDVDOE
IMRMO SEFOVE
KOOI SE VOLE
PRRV/XI
PRMEXINI.
RM VIDICD
J
5#AlK
-S= _j.
183
TEX
PORUCUaE ijn <1
STIGINEMOBP)
w
' %]| ^
* * " % V ^r
M^ l ?- «r:
r
. - A
i£S^.^h ; ^
me^AA f s ^ s-.]
lLk
5TRREITRMO □VR TIPR NR RRZ-GOVRRRZ/U
RR3MISLGRGU CU□RUGIM 5TVRRIMR GR 5REO/TI
OSRMUTITEZJEDlNOGR □RUQOGR BEE
PREVISE 3UKE
VREI
i'l
>
rr
v
w
• i". T
VOERUO Tl Nl
P.SLIM/
MORRMO OVOGE OSTRTI SRMO
r>' r, ^DOS OEEPOVI C-EGOOIfNU
>ANRIV TOLIKO
CEMO MOCIGOLRRIMR □R
EIVOTUPOSVETITI LRGOOrNOM
KOLIKO (MRS BE VOLBR
Eft (VMM
MOEDR (MRS
RRRVO
^
184
RLI SVE3EONO ;JI ■ 3LLJPO
CDSTFROEMCDOF? CDBH CDVCDOKOH
BUDrNl RROBUDI KRD
VBUOE VHIOEME
h
8
/Lo
SXREZ! UM
TCD BILCDr
Vv'i
t'
^i.
2Sj
m
OCDBHCD
CEcdvfro
MRLO
ODSPRVRXI
IJ
EL
r
>.
W
UH
si
€
m
185
MRKNUX CU Tl RUKU
SR USXR, RLI RKO
(SPU5XIS I rNRDMRNai
3VUK, NRPRRVIX CU X/
OVIM NOZEM CDSMIOEH
OO UHR DO UHR.
I/
CLRROr
rm CM
I
2
186
SRD
30V0R ORL
TRMO BRLOGU
tMMTEE ZIEOINOCS
3I3ELOG MOMKR ;:
^RROBLZJEfNIKR?
C«t>
L
DHZBSD3E GR
OEDrslCDO
SRRRCZ kogu
CLJVR3U
Kb
& -fe
£5
KRKO ^RDNZIE
PITRNOE: KOLIKO
IMR LZJUOI U TOM
SVIfNZJCU?
CU 3U
NRCI? I^OLIRRfNR
OO OS I RLIH
NRLRZ.
L/^U KORRLR
S KOfNiZJIMR...
PETNRES-
V i RK...
*
3^
1 87
AAUCHA&
C3RACIAS> Wi
□OBRO GR
Z-RPRKRRGTE
LJINDR
SRKRITE
r/;
<V<
I r
$Otkia.
IvTrlo KRSrN/GE
VAAAOS ^Jkr
-^S
ii
^rixl
K ii
Xvr
WKIT BRRR(Z(
rRORcELJ KORRLR KOfNGIMR
NEBI IREBRLO E3ITI
AXESKO
-v
*5r
il p:
r
<S6
188
189
190
I EX /SPUSTR 3VUK ZJEIDNE
NCDdE PTIEE.
r SR SIGrNRLOM KOZJI CE
^ ON USPGEXI
Sa^_ _ PREPO^NRT/.
^*5
1
¥
v
/T7///)lz/
191
moZDH RCDKU
VRF1ZE...
NE MCDGU VZ3E-
ROVRT!/ TO OE
EIGNRL MOG
OER.
OTKHITI
LJRLI ERM TU UNUT
HH MCJHRM MU
CJUGCJVOMITI/
»rs
i"i
H
liK
vr- ^ MVm■- —-
" -
- -
m

i
a,
kfm
CUOESF EHEKirsil,
BRLRVCE.ODGOVO
mo oe/ A
%
sc
Ml
&
'.H*
&
m5^A.
192
193
194
lU (ZIOELn
r mi imhmlj
RCDSLR. SINKCD/
RCDZOHRVI KRS
^ NIOE/
EKIER KRKCJ
VIDIS
fOr
Iwi
K Ov
a
■u
!rXT
a
y^%s
PCDEUHITE.
KRKCD -TO OE OUGR MOHRME)
STE ME EHIER KCDOU EHHIERElEH
EHON ERD NEMHMO
RELIF VHEMENR
NE
OEKRO/
fE
OT/OMOGU BEE OH EH EOBOM TKCD OEHOVEOEM LIEU. DOEVOOKU KOOH EHOEOVOKOITHE TWO ^HLHEI KO EDNIKFEHOHO
M, y
V .
OEONIKH IE ■
OK SF-
n
■t'i
r* y>
'.urn

F»3a
U=i)k
195
BRNDE.
NEENRM ER^-
TCD GR TRKCD
ECDVU. RLI hJOE
BCDVI LOUD!
RRldRZIU CD
NOEMU KRCD
OR OE NEKR-
KRV RCDLU-
DEMCDN/
TR U^R ZJE UZJEVCDZJKR E>R
KCDOCDM 3/ RCDKU^RCD
' rcdboeEif
KRKCD
ENR^F
¥
I
n
■M
1
RUE I I ERD TO. IMR
NECEG MEEDU VRMRF AAAAAA.
mmm
IZ^MEEDU
KCDGRF MENE N
/ UEEP ... HE. RLI
rhcdSrcd erm sr
S'NOCDM PREVISE TO
GR R OR Bl OU MO-
GRO TEK TRKO
^ OSTRVITI
OVOOE.

nc
A
i ^
jS
2^
C^-- ■- - RCDKUSRMCDRKCD
&CJELCJBCDOIil OOEVCDOKU
RIEKIRRMCJ OR ERRRT
IMCD ER CDVRNREETMrs
RREBCJURIKR
T(
gg.i-ilWm'
1
*0 id /V
Alib
rr
amIt
mi
csElMI
196
ZJHMOZEMOHL EFRMCD MOHFtMCJOETRVITI OEDNU ORMU
o^Loe00/77CDPnENOETI TIEEE. UOEVCJOKU
OnSTH.
n KEl MMI
MOO
r
m
UZTMI oyo
Km IMEBMI
EEMUX B/EN/
ONDR EE EV!
ELRZEMO.
If
>T
©
h» '
r
r'-i
.1
MEKHO OH UOEVOOKH
KUElOHHOBLOEHH OD PHOHO KHEEUEI
VOEDNIKH KHKO DH DO 1 HMO MEEDU ETRBUMR
MOEEMO ETlCl DO
ethhEnoe
ETHRNE.
BHIVUOEMOETIC3HEMO BE DH
ERENOU HH
I
r.
v-
V 
197
nrzjvrZnizje oe
DHZHTI SE rcddr-
LOE (DO ROGLEDR
IE BRHRKR U KCD-
OIMR ERRVROU
FtREBOONIEI.
MRHImy OELJ RCJK
RE!BUEIMCJ.
Tl El ETR
uEnork.
RUT.
m
m
JpO!
/fi
in
kh
■%*
s€7(WS:Meeiutim UPHnvO U THENUTKU
KHDFI tELREE IE BRRRKE, DCDLRE!
COVOEK KOOI THEBR PREUEETI
ETRREU...
L.VIH Ml
VHHEiCD VH/
f V'
KUGO
1
c>
ifmtR
a
m95
7 IGEH OREK zje nrorhieebnioi oo evih, /
NOEGCDV OE NOE EIOEVNUO RREMR RREBCDONIKU
RCDGREDROUCZI OR RRVNCD RHER, OR EVOO
RIETOLOR /EEIRHK IERHLTI MITMO/
m^ma/
Mm
1
198
VHRZO! BEH/ BHLJ SV1
rvnGHNUTi OVOOE/
Zf-
EL! THEBET
Ee NEKCD SHIOEME
3TOHHIOE NEECD EHV
STCD DESRVnHTE
C3UBIMCDHHCJLDE
VHICJEME/
Ak>
V
OVUOH/
>rr>•
rl
*gp
m
•-'t
»satetat -r.-
WILLERCDV 
SIN SE ]
OSLOBOOICD/
/ VHREOFR
KHV!/ ETCD EnSTCD
TRO HUERNO/
W
V
m
m
r-18 

. <
1CD
199
f NEVOEHCDOHTNO X
F7L/ lETINITCD, EH NO/ME
OE I ONH ZTMIOH CDD
NOEGCDVOO CDEH. I TO
Jx U EHRTNO! a
T- OREEONR/
UZBUNm/
7^ a -vW
L■ts
i
iiC
s^3
" TEX WILLEH OE
OELOBODIO EVOB
INR, RLI OOE UVIOEK
EU U EELU/ X.
EUTI / 
THOl. )
EUHEH,
OTKHILI EU
NRE.
r str
EE DOVHR-£
GR OEERVR.
k monkeyf Jaa
T>5-
£*
ibm
m
-75
Im^V.»v
«>«w
M
UBHEO EU EV! LOUD! IE BRNDE OKURILI OKO MONKEYR, KOOI IH OBRVOEETRYR DR CE EE MOHRTI
OETIHIHOERBRYITI OHRENR HHOTIYNIKR
MICZITEICDEMCD OR ILJEM
EeerOBHYOEETT EH
HHIDHUEITI/YHM
r
a Wi
//i
1
200
UtiMCJ
m.
',s»Jj'AL
m
i-£? UC
mKQ^} CDNCD OE "
^ffy( EHCDPOVOEO
l^r A hllKOVn BFt-
HRKR/ /
-i;
BUENCD1
tt
i'i^
A
C70S MRLO EE GOEEODRHR KUCZE
VFINI PHIVUEl RUENOEVI. RR EE Tl RUT
3ITI ElET... Ml EEMCJ EE U MEEDUVHEME
^m- ^'i ' ROERBRVITI CDVIM OCDBRIM A
 duErmr vrni. yfi
BUD!
ORREERN/
V
m
$
n iJi &■
^•2-4*
A
14
-X;
Q •s
201
202
203
^"SfS
#
.Sj II
/X
ilMCJ/
r<.A.J
*"•
x
mh
1^"GOOE NRLRZ:! OOEVOOKRF/
EUCDOGCDVOHI OTVOHITI HUEU
SLMVI EHDNOCJO
RECZI CZU soe/ WF? orsiu
A HCDUr^IKH/VFRM
EUEHOTE/
fv
aa
®
k
204
HVHLH/
%
i
feroDosrvo NISTR NIOE
lESUBLOENO. GOS-
POOINE. "77=7 CETIHI
onon NECtE NRM
^ POBZIEd. /
BEEHM LI Tl
Y FtEKRCD OR OE BILR ^
VEUKR GRESKR CDTETI
WILLEREIVCDB EINR? NIKRD
ISIE OIRRO MLROUNCE TIGRR
RKO NE ZELl£ ZRVR^m U
k ROEGCDVIM KRNOZRMR.' >
m
#^l/A
9
c -
7-
^ nnCZUNRM NR TEBE.
MONKEY, Tl El MOOR DEENR
HUKR/ IDEM EE OBUOl RR
^ du VRM EE RRIDnUdm. ^
MOEDR
WILLEH ER EOBOfr
DOVUKRO £777=7WJ
VOOEKU... R TO
ENRdl KHRO
EVE&R
*>z
k
r
Wr,;
I
rr
205
L/zyr PHCJKLti7^0 ^
KCDRILE/ RCDETRZJEM
NOEGCDVFI "DEENR
HUKR" ERMCD KRD TO
NIETR
IE
,-r^i ^EMtZJE
OEGITI.
NOEMU CDDGCDVRRR/ RLI
ERD OE DOETR
TOGR/
y
-Au-
P^RHOROVOE-
ONIK VISE NIOE r^|
A// EOENR ONOGR _~x|
STO OE hiEKRD QSm
BIO. RLI ERTO OE J JO
NOEGOV SEE / |n 'b
RUN NOVCZR/r^d uj
ovo
EE TREB
RTI NR Km
ROU
m
t •so/vts^
X
^ RLI RRVO
MORRM LIEU RR-
EDRTI WILLERU,
ON EE OU ODVE-
ST! NR
Ik SIGURNO. sA
^ NE IDEM
TRMO DR ME UB
OU. ISRRRENIT EU
SEROV SEE / NEt
TRTI ODRVDOE
BEE DR IKOGR
ROEDRRVIM.
v/ A//lSLU-^a
s
mwi
206
KHKCD 3/ USRICD 'sHIIjlH ■
roboeCi ie Bnnn- jjl
KEP / KRKVn OE yMBl Hj
TO PUONORVRP
rfyT MOB ME
ttK/KTW/ft^Ar CDTRO DO^ROOELOBODITI... ROEl
dE^ 3 NRMR. ,
OoTLE
KIT
LI^XX
r/
o
WJ £^J Q & &
0 & & C
J
Cs O 0^
P^-yi
w
LIER
MOHR IMRTI
Rt^MH
r;
KHRZJU
OE ME RHEROEN-
RTI... ERTO OE
OOBRO OR ERENR
MOOU IETINU. /
w
life
y*
!5^' W " i b/iu
(5^
207
MCDNKB
57"/=? 77 7~L/
0/5P ... 57-^7
HCDdE^F
^TVHFmCJ
VFRM NIOE
OFRSrsiCDP
y e-n
f
HCDEU ERV
NCDVRE KCDOI ETE^%
RKUMULIHRLI TOKOM
CDVIH GCDCDINR/ ERHROILI
GTE OR ZCRHVRLOUOUEl
MEN!. R RUETILI
ETE Ml ERMCD MFtVIEE^
KRCD ETCD EE REU *
BRE! KCDET/ &
s:^n .1.
CDBIENI
ERV/duUZET
EFR ECDBCDM
DOEVCDOKU/
/
&
/i
MfeSi!
208
HLI on
NECZUTO
DCDEUETITI/
O
o
CP''-
Iah:...
^',!fe
/i -..-Ti
'N
'"tF
.-<P^1
ZIE
sve ova
SHMCD
MOOE.'
eSTOZJ
MONKEY/
■igT'f'
Mf
PC
209
210
TFRZJ GRO NRM X I / /, / /VS v AJ
OEUSP/O j )| I/Li. '
PCDBOEd!/ siZA /S^L ,
DCDEDI MCJHHMCD
ETICZI MCDB UCZH
□
uL:
1 wmn
mrsJE. lielm
Cekro.
*
-..%V
m
us.
,.1
Ss
•*T.J
ECDBCDEDEK
ECDMCDGNI Ml
KUdN!
cdghtrE. i
My,oos ZlV/OE MUOH HEM
MCDRHMCD MU
EOMOCl
K1=1EHCD OE
EH -TO
M
211
PCDGLEOFIO
PHVU LnDIEU....
Rl^ndEG ETCDLE...
TRMCD OE NOVClR
NIK... CDTVCDHI OH...
HHCDNHCtl dES
OEDNU ECDT-^
^ CDOHHEIOU...^
[ms
HCDELUEHO
LIEH
/ 7^KHKU
^NHTE
NMCDZJE
IMEF
&
IP,
i'/1
*
r
«■
<3
ras
Tf
y^jgEJ
V
coante
^"TUTfcfili<1

5

k:
212
____
BOZE MOO...
KRKO OE TO
tin, MOGUdEP^f.
HU OVO
EF=IM OR/
1
k
L A
oo KUDFR VFPM OVH
ELIKHP POELFPLFP EHM
OE UOMKU THOMREU
r
iV
SHVFITIT
^-v~ <36-7.
i=»
*&
... ZJ DdERU... CEE EH
OhJHdl HIEMH KOOH...
El ML. ELHLH... IE
KOLEGIOH... sf,
Wjtyj^i^r0T%
**&
f&jjk
mme» ia
213
HOCZETE RECZI on... TU OE /... ECDELOE- 
ONOE EIEMCD... KOZJE
ERM Tl... NREIERCD...
RU rsllKRD NIERM... NR
ERO HHRBROETI...
OR Tl GR... RCJER- J-
V MOO UOMK
THOMRSF
ELZIEM
t.
m.
MOEE VISE LDljO
OVOHITl LIZTR
PODMOLIM
VRE... (DDGCD
VCDRITE Ml/
C/
"T
f
Wh
mMHTRV
<m
W*5a
a
3.
m r
o
i$5VsZ
m,%
&
214
U MEEIUVFIEMENU NHPCDLJU EE BITKFI NnETnVLOn...
R
F-UEFIO. HOEE
PHtOE ILI PCDEL
> _ IOE. ~
KUSCD/ IEGLEOH OR Et
77 EMPROCDV! OOE
. UVIOEK NIEU UMCJn/LI
s> r3^
#>-•
a-
.5>
■~ji
t: .r*
R.r
T!
■K-
■<
¥i
£
i ■
215
(BHCDMCDV!
MUNOE/ CDLCDVCD
EHDH CDDO
EBO
1 m
I
1
%
m
•T->
y. m*.
TP
PHESTHOE/
L
7
ma^14
PIHH
V
'v
'
216
217
CBDOEE ZJE EnVH
SlCD MCDNKEYP
ZJEHEY EH
ZJE CDTI^HO
ROTHHZlTI.
^ CDVDOE NHM
SR LO^E EI^E/ Tl ^LJ
YHHECDVI EHCDNH^U
EIOUHHN EHKLCDhl, /
NE MOZEMCD IM A-
ii£i
rsJIETH
k-
m
^ IMHM VHM 
INE^TCD VHZNCD
" EH HEd.
DECKL. <Ac/N/O GR
VRRClR -
air
Tjf
X
™ MONKEY ^
'ECDBOEGHCDP ...
krs/R MCDGU VOE-
OEEI EIGUHHrVs
U -TO ^TCD C3CD-
vcdhi^P y
ODEMONKEY ZJE
.EBHIEFIO'
ytm >.!§
KHKCD
CJVHF
fisC-
„>
R
)y
s
1
218
CDCUMnVLH^TiriM ^HM CH va o LDCDK
fA
BOECnCDKCDKOU PHEMR ICLRCU OCDLINE TRO
OE (3RD NR VEtOEME EHVRTICD OR CDVDOE
EIOURCIOR ORHUKTRVR
NRRUETICD NRE
4*
A
cm
34
4<
uM*2
UBH^CD SU SE PETOHtCZR KUKRVNIH
BRNOITR ORLR - ——-t—-,
U BIOEG.
aCDBRCDI MCDZETE EE KLRDITI OR
ZIE RRC3ROVZIEDNIK UClNIO
ISTO/ ERMCD Bl lEDICJTl CD^TRU
CDVDOE, ERTO POKUPtMCD /
EVOOU ERRRDU I /
BOEZIMCD.' A JS
KREES.'
IDEMCD
JS-"
<V
'.
MIELIM DR EU Tl
GLURRNI, NRKON ^TCD
EMCD IM DCDBHCD ERR-
RRHILI. CDDLUClLI
RCDBOECl.
NEBIHCINI
CUDICDOE DDOEDN
CDM NRETRLR
MiTIEINRF
DHEI
TINTRHU OCDLOE
BCDLOE
-V"DTKHIVRTI.
UvR
m
219
fV/SRM BHCDOHO KOLIKCD SMO IH BCJBLHLi U
PRKRO. RLI RROJNRM OR IH NECBDZJE ROLOVICZR
VEC KRCZR UELOEN U PRKLENE 4
ERTRNCDVE PECl/
■'
tW^mSSSi
i^MaL
B 'A
%
fiS'
WADoTLE TO OE PIEMO
pni£KOOEM OE
no PIEMO KOOE
NIKPEI
sopoolno
&
tr
inxo PUNO
EEUO nn ERM
TVnPNO PRO
BOOU
m
' h
KA.1E=
1= Sfetx
220
"CDKH^nO SR SIOUXIMR, TCDKCDM
KCDZJEGR ERM RHEMR lEVOE^dU
VOOEKE BIO UBIOEN. OOGODIO
: ERMO RROI MOOE ZELOE ER
RROEEEIONRLNOM
ELRVOM..."
"... POClNIVSl NEOPnOETIVU GHE^KU KROR ERM ROOOIOENIO
NEERIORTELOEKE ENRGE..."
Va A'
a
^■yt
BROONIOEG"... OOVEO ERM
NEEHIORTELOR
OOREO PREO PUTREVOOERM TRI
TOKOM BORBE I
IRhlOEN U GLRVU.
ERM/ ERM
fyy
Ty
Mr A aj|v
,.^^3^-'
!kf .1
:&r *
-N
j'K
•i-A' .---
WJ-TL-i
""'^-"vTY
"... OELOEDR.OECDR NIOE
DOVOLONR
=7 "
BILP
m
OPET ORvSP*
w.
KONOR..
A
J
1>4
■ ,
MA
:
!
TS
221
"RU URRRVCD ME TO ERREILO, OEH ZJE
MOOE TIOELO NRKON RRDR ERVH^ILO
NEGDOE U GHMLZJU. TRKO OR ME
INDIORNOI hJIEU PRONR^LL."
^ V
I
* CP C1
® TtXV
■'V.
"KRDR ERM EE OEVIZDEETIO, BORBR
OE VEd BILR ERVRdlLR I RRLR OE NOd..."
"7 TEK TRDR Ml OE, UE NEORIEIV UdRE,
BILO ORENO 5TO ERM UdlNIO..."
h
<"S.
n,
V
"TEREN OKO MENE BIO OE KRORT LEEEVIMR MOOIH LOUDI. OD KOOIH EU MNOGI BILI GOLI I
UNRKRdENL."
V ,
222
"PEDESET OE LOUDI BILO METVCD MOOOM
GHE^KCDM... SRMCD SRM on RHEZlVIO/- rviKHo rVEBlH
EHEEIVOETIMCDGHCD
TEKVU EHHMCDTU
MCDHHCD EHM NEETET!
EFi LICZH EEMLOE
m
a □
i
"... RLI KRKCD NIERM 2!ELICD DR MCDZJE IME CDETRNE
UMHLZJRNCD. EKINUCD ERM E! UNIECDRMU..."
"... / ETRVICD ERM OU NR OEONCDG BE2GLRVCDO
VCDONIKR KCDOI OE BICD GCDL..."
mm
V.
»
^V-
"CDDMRH NRKCDN TCDGR ERM ROBOEGRO, ZELECOl
NRRRRVm ETCD VEEU MCDGUdU HREDRLOINU
IEMEE3U EEBE I VCDOEKE..."
IRKCD BILI RCDM
OR ERM ERM
CDHUEOEMRRCD ^CDD
NERRIORTELOR.
EOEERNOE
MERE BILCD
errEencd
■v.-I-:
223
"RU KOLIKO BOO SE UDRLORVRO, KRZJRNOE
ME ERRTILO PORUT SOENE, DRNOU / NOOU..."
"OR BIH OTOEHRO DUHOVE KOOI EU ME
RPRTILI. ROdEO ERM EE ORIORTI..."
dm
K ^7-
1
mm
RRETVORIO ERM EE U LOUOEKU
OLURINU. U VRBRBUNDR KOZJEB EU
IEBROIVRLI VRN IE LOKRLR..."
m
i-a
m

ih
s//(A
224
"ROSTnO SHM onONIK
KOOEC3R OU SVI IEBOE-
onvnu i iSMionvnu. i
KRDR ERM VEd BIO DO
TRKRO ERMO DNO, OD
LUdlO ERM, UE ERDNO!
RLRMldRK RONOER,
RONOVO RODIGNUTI
CBLRVU.
R KRKO ERM N
ODLUdlO ERUVIOEK
EE ROVUd! IE OIVILNO
ElVOTR, RRONRERO
ERM IEKURLOENOE
IEVRN ERKONR..." ,
w
7 TRKO OE. U KRRTKOM ROKU. NRETRLR
LEGENDR O OEDNOM OKRUTNOM MIETER-
IOENOM ODMETNIKU, KOOEGR EU RRDI ETILR
ODIOEVRNOR EVRU RROROVOEDNIK..."
"NR ROdETKU ERM HRDIO ERM. RLI ERM EE UBREO
OKRUElO ROMOdNIDIMR, KOOE ERM NRUdlO DR
ME ROETUOU / BOOE ME .
f:
0
^1"
-c
OOE EELNEEKO
HRERRRVLORTl
MOOIM NRREDBRMRF
i■ i'
I
V
225
"OFiNns uzr SEBE IMRM MRLU VOOEKU
KCDOR ME EUOERO SLU^R. MHEZU
SPIOUNR I EKHOVI^TE KCDZJE Ml
OMCDGUdRVR OR CDETRNEM SKHIVEN
OD CDHGRNR REDR..."
•>L—
,l
v
5
El
"RU IRKCD ERM BOGRT EOVOEK KCDOEGR EE LOUD!
BCDOE. NRETRVLORM ZlVOETI RRETRGRN RROI
Gni2rrMOE ervoeeti i krornor..."
ERDR Tl OE ORENl
^rEto RIKRD hiEd
EMCDdl HHRBHCDET!
Tl RCDERLOEM CDVCD
EIEMCDP ZELIM ERMC
OR ME EE EOEdRE
BCD OCDBRCDM..."
OR
■ ,■
% %
ORCDKI UZJRK
THCDMRE KRKRV
ZtVCDTr^EEHETRK
PRCDElVICDOE
EBCDGCDM.
V
^ UER/ EEUM Tl
OR ElVIE ERETNR
I ERCDKCDONR,
CDNRKCD KRKCD
TVCDO UORK ISIIKRD
^hllOE MCDGRCD..." V>
4
226
EO, KIT/
GDOE SIP
OE MOO
U IHE
M JJ-JJMI' • NIETR HECO
m. MOL/M TE/
an
r-■
-o.
U
□
fV/TT^O WEEMIOE •%
ENRTI OR OE MOO
UORK HOETRO ODMET-
NIK. ZELIM OR GR EE
eoecOrou KRO cOrenikr
KOOI OE HOGINUO U
BOOU. UE EVOOE LOU-
OE... OBEERO Ml OR A
NECOEE NIKOME Ai
obecOroem
h
f?.
rHECOI/
MMLliam
SLIER. HHEE^
DETRVLORM
MILO Ml OE OR VRE VIOIM
ElVU / EDHRVU. GOEHO-
RH. lU EVOG OCOR
-ae»
mttn
m
wm
□
m &
111
MCDNKEYEVCD...
j on oe on bi
on CDRLond-
Kno. /
TVOZJE UBICJOOELOP
KS
i
51
h
' Fl CDVCD ZJE DnKLE
nnMoziNi nncDRO- mROKUSnCD
EnM on EnusT-
nvm. nu Tno oe
DEMON USRIO
EBHIEnTI KHOE^-
rhoeoh. ik
YOEDNIKP
■m1 c
AA/AAA
W'm
-y'Zi
C3S
woEoovn nnon
mi zje noENn~rn...
KLnDIO BI EE on
EnM on veO
k NEODOE V
VIOICJr
(f*
}*
am
228
ODSOECZ MHH. THTH. TO
MMLCD VOEHCDOF1ME rF=i OEDNCDG
TWOHOWIKH KOGH
UECDEWECD ECDHT
LnnnMiEU. EEIZJE
OCJETH GOO
k
zz ■iT
Ei
VKGKO ZJE EHOSLOEFRETO Bl EE OEOF1N VOZJN! CHENIK
ETFIVIO Nf=J (IELCD BRNDE
UBOOIERF ^
EUEEH EU.TMMO VEINIF ETHIE
EEIHEON I TIGER OEIC
EU U REDUF„ d
MMM
r
RRHVU
A/
>
%
Ufiffl S
BEINOITI EU GOME ETO ZELRROELI. ONI KOOI NIEU REOIFOTEGLI REIRKE ROBOEGLI
EU PREMR RUETINTJI. ML!
neCe DMLEKO
msr
tea
j
c c;
229
/ NRDRM SE ERMCD OR NEOE n"OEONCDG VECZ
BITI RRETESKE FtUKE, I OR EE | 'MRMO... ONE-
MI RUETITI BRFtEM OEDNOG OR ) SVIOESTIO
CBR MOGU y/ ERM GR U OR
IERITRTI. UGOO SOB/.
NR ZLRZU
KRNOONR C—EKR IH
MIMBRENITO ER DVRN
REETRK GVOOIH
9louai
p'-
n
L
"Zl ZTT" ^-. ^ OVFIO OE EFtMCD FtRNOEN
NlSTR STERSNO.OVOOE
OOEOE
OEDRN/
?»
/
1
IT
i
mi
X
>" O/R... B/O
BB NROMRNOE
Z-LO MEEDU SW-y^^p
^ MR NOIMR.
EOENE
OEE GRPy-
R a'SW
Wk
0X
sc
fi
rr
vo
v.-^y
£J 
230
MOZDRME OE EOKUEIO f^UETirslEI onnGCD
UEINICD ECDVOEKOLOUBLZJFRECD rsjioE ML OE OF?
ELUEHOUEVHKCJM EEH^ICD OE EHBCDHnVIE)
EIVOT.
'O A
"Tl1
SSSn
%L
Nl OF) NEEU ERBCDHFIVITI. I CDBEEROEM
Tl on CtU EE EnUZTET! ER TEBE KROR
BUOE^ BICD PCDEVRN NR EUEDENOE
HRDI EVCDOEG UOEENIEEVR U /
BRNOL if^
sW CJE/RLI / 3W, CDEIM CDNIH KCDOI
EU MRTVIP V SU RCDBOEGLI.
rj
m
mr
far E
rs-
Kfii
vt
0^2
ymmm
TKEMONKEY OE UEEIO
ROBOEEIP TRO MON
KEY?
K•jm
Km
OR T! MOGU ODGOVOR-^. ENRCl TRO EMR-
ITI... MONKEY NIOE MEEDUJ RO OE ROBOE-
ROGINULIMR. GRO
r*
V
mm6-
231
OE^TE VIDZJELI DELI
OE U KCDFtELU OETECD
KCDOI KCDNOP
m.%
^ EEMO y#/
NEKCDLIKCD, ELI L If
ekcd Demo ih /
PFtCDNEdI OCDd. . / ,
BENDITI U /
BIOEGU EU IH 
ECDKUdEL! FtEEF1
Ft-
dm. EL! EU EE
DCDBFtE dlVCDTINOE
VFtETILE NEEED.
MUY BIEN/ NE PEECDETEOE NEM
DRUGCD NEGCD DE PCDKCDPEMCD
MRTVE. E CDNDE dEMCD
^0 EEPELITI CDVCD MOEETCD / /
"rC KRENUTI NEEED.
$
«
rSlEKCDLIKCD EETI KEENIOE, U EVITEO
ECDRE... 
MCDREMCD KRENUl-/.
LIEE... CDVDOE dE
UBRECD BITI VRUdE.
-v
r
R
232
rpiMRLCD khsnioe... f
W W.
r
LIOEE
EF>EKT/=IKL EHH
■■*■ %> (J
rslEF EUHCJ DFtVCDENRCH BRFtRKR ECJFtl ECDERDOVOLORN EIBIEEBUT
r*VCDZIIM OOELCDM
I ETHHI PIFICDM
^ii^ K M}
M ^ ST-
HNUF
C:.
, if'jswtgmr . 1
%
m
Bee GUBLOENOR EUVFtEMEFIR, TEX CJETRU
OETRVIVEIEREUTILI FFtEMR IELREU CJCDLirslE ER
ETUF UEDIERCDECJBUM UMR
NEBUBHEMH
®oc
«s
-«■
sCr
£%
- ^N
w
r
y.i
A.be
233
EHI. TEX. MOHFIMCD EOKUMTI /
CDNO DVOCJE EH ETHRZE. ETO
EMO IH EINOO TU RUETILI
ERVEERNE.
HVRLR ZlR
RODEOETNIK
<3
I
Krenioe. nr ulreku u krno
ON. TEX I OETRLI NRLREE
MIMBRENITR KRKO IH OEKR. ELEORO.
LIER
#■r&K'
a
Js
m
>r
--
234
' MCJHFtU SMO TCD UCIINITI. /N/OCVV/ CDFtLE. OETHU LOUD!
KCDOI SU lERSLI IE KFINOCDIMFI CDOMFIH SU PHEDRU.
RLI OVRO DEMON ER ORNOM BRRDOM ROCEO OE7f
F'UC-Mll OIHEKTNO N/=l KFIE. NIEMCD IMMLI
tEBonn. .W r:
NIETR
STHRSNO
MIMBHERITCJ
W
*
a
Ay
J STi
IMi L'LL
SLJMBM
TESOE BILRVOEHUOEM OR
NCDCINIKR.MNCJGI BLRK
CDRLEr3
RT! OR ROIM
V irf1
/
A*

BILCJ OE MRLCJ KHETRRZJR Y RHEDRT COU IH ZARRE>-
VOEDNIKU UTVHDE DERIR-
NEE. TROR OE NR^ ZARDR-
TRK GOTOW, RRRVDR EE
L. UEINITI OETRLCD.
duoEREER (OLDWEERLI OE BILR OR
NRECDO ZRRCJBLOOR BLUM!ETRROI.
EOIKEPEKRCJMOCJB
lIRR/
h
Df
5?
OA
m
AS?
235
KnShllOE. RFtEOVOEDEhin
KRHRVRNR ZJE
KHENULR.
INDIORNEIMR.
^bi
&
r<A
'"'A
NeKOLIKO ERTI KRENIOE. KROR EE EKURINR RHIBLlZlLR GCDH BEE TVCDOE RCDMCJEl. NE S0
^0R/
NRER Bl MIEIOR BIL )rNy/
^7
"/=7
'
R RUNCD TEER, I NEI- / CDHLE
- MEEtU
EVOEENIOEB /RRIORTELOIMR
ERVFtEETKR. /A R'EEEl EU NER
^ OTHEBNE.
ou CZRHH/EO NEENRM KRKONREI(DVDOE BIH EHHVHLKDRUTEVI RREILREE MIMBRENITO
!/
... OCDK EU TEX I OETRLI RRODUElLI RREMR
RCDRT DERIRNCZEU. JMlNUTU KRENIDE. MIMBRENITO / NOEGOVI LOUDI UR
UTILI EU EE RREMR RODNOEOU GOROR ORRRIEO...
■r^
&
m
^'3
236
/ BHH/ 
sn CDVIM SUNCZEM
NE MCDZEMO lEl
bhZe rsii on
HCDdEMCD. y
^ ^HMCD ECDLHKCJ, 
/ TRKCD U UTVHOU
NEdEMCD ETlOl EHIOE
EUTHF=lENOEG
^ DRNR. ^ m m
e
%
Q
1—rj
m
fl 5S-
ETE NOCh... EEUCD ERM ^
MRLCD RHCDdRVRLO
IT! ER TOBOM. ERL
KRD EMO ERMI.
HEOI
ETR NEETO. EINKO, ^
EINOO. KRDR ERM EE
EPHEMRO HEdl OR ERI
RROEOVOEONIKR VEO
NEGOOE VIOIO. Tl El ME
RREKINUO...
OE
n
TRTRF
ERRVR
t z:rsi-OP
y=x-
V
s
Mm
REOI OEE O^
NOEMU ERROV
OEDNIKU UTVR
OE OERIRNOEr
BILR Bl TO MOOR DUZNOET.
OEIM RKO Ml Tl ORE RRELOG
OR TO NE UOlNIM.
ETVRRNO
OONEKUO ROE
NRVRO TOG
OOVOEKRF
RRIOEEH.
mOOETR GOOINR
RORT LRRRMEU
PRBO OE TO KRR
THCDMRSETRN
LEHK
MM
•:>»3>£> iUiV
237
UH... KHPtzTHPs!
BIO NOE^irsI UOHK. OI=IOIZJRLNO S£
VOD! DR OE ROOINUO U BORBI,
R ZTRRHRVO OE POETRO VOEDR^t
KRVOLOCNIH RREBOONIKR.^T^k
OBEORNOETO OE OEDKO
KOOE ERM ORO RLI ERDR TO
OBEORNOEOE ORERO OR HKO rE EHOEO
MOOEVOHIM B T DRO LIEIF
EHMO EOHE
% %
W4.
X• ---i
y.^'~
m i ■¥-':IT # ■ -? VI.
Drn krenioe, u rort depirnoeu rE
I TRKO NIOE BILO MOGUOE
OTKPITI PRRVI lOENTITET
dOVOEKR KOOEGR EU EVRU
PPOPOVOEDNIKF ^
ERPOVOEDNlCE
NITKO oo ROEGO
LOUD! RIOE ENRO
TKO OE BIO ORP
PRVO
HQ rvS
<■
«h
w.
1
MOOE OEETITKE,
WILLEH/ DRKLE NIERM
pogpioeEio krdr erm
EVE POVOEPIO VRMR.
HVRLRBEH.
/ETPPLOENOR/
NROVRZNIOE OE
DR OE TR OP-
RENR BRNDR
 NRPOKON
. [VRN ETPOOR.
MR DRO/ERPOVOEDNlOE.
POETROERLI ERELUGR OE
PPVRK EKPMIMBPENITOVR
OMROETI/
-i
x- ^5
i sa
238
VOEDNIK
-/(ZE MR DRT! CDTRFtRTm
DO KOLODVORR U GRL-
LURU. R ONDR EE VLRK-
OM VRRCtRM U EHILRDE-
LEHIOU. GDOE ME NRZJV-
OEHOORTNIOE OOEK-
*y^UOE KRRIOERR NR-yfc
(1 /T-^JSTRVMIEE.^f^ I
Mrl ERUH Ml ZIE ZREWCJ UR
ERM OVDOE DO^LR
ERMO KRKO BIH POTR-
RZILR TRRGOVE / EOE-
ORNZJR NR EVOO UZJR-
KR THOMRER...
RLI V&E NEMR
EMIELR...
O KREREJE
ETO ERD N
NRMOERRVRE,
LIERP V
H&
0
ftSS?
m
miw
r?
W 4F1
HP
CTt-r—fZ
■=s±
... rsilKRD neOu erb- S
orrviti nrEe prior-)
^ TELOETVO/EBOGOM.
LIER, ZEUM
Tl EREEU. HVRLR
KIT...
II
w
BE:
IT
-'x I i
iiO"
s)*»
7,
«•
r
;<^
239

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tex L 165 - BlokadaTex L 165 - Blokada
Tex L 165 - BlokadaStripovizijacom
347 vistas116 diapositivas
Teks Viler VC 058 - BekstvoTeks Viler VC 058 - Bekstvo
Teks Viler VC 058 - BekstvoStripovizijacom
517 vistas116 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Similar a Teks viler specijal 16 pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror-bds) (coa backup pdf)

Akame gakiru v01Akame gakiru v01
Akame gakiru v01catherine bico
390 vistas237 diapositivas
DrawingDrawing
Drawingpomptt
277 vistas8 diapositivas

Similar a Teks viler specijal 16 pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror-bds) (coa backup pdf)(20)

Akame gakiru v01Akame gakiru v01
Akame gakiru v01
catherine bico390 vistas
DrawingDrawing
Drawing
pomptt277 vistas
Bachelor Degree DiplomaBachelor Degree Diploma
Bachelor Degree Diploma
Marton Iakab-Peter271 vistas
Mossack 16ap3Mossack 16ap3
Mossack 16ap3
Luiz Carlos Azenha733 vistas

Último(20)

childcare.pdfchildcare.pdf
childcare.pdf
fatma alnaqbi13 vistas
DU_SERIES_Session1.pdfDU_SERIES_Session1.pdf
DU_SERIES_Session1.pdf
RohitRadhakrishnan8807 vistas
Pen Testing - Allendevaux.pdfPen Testing - Allendevaux.pdf
Pen Testing - Allendevaux.pdf
SourabhKumar328076 vistas
google forms survey (1).pptxgoogle forms survey (1).pptx
google forms survey (1).pptx
MollyBrown8614 vistas
DU Series - Day 4.pptxDU Series - Day 4.pptx
DU Series - Day 4.pptx
UiPathCommunity77 vistas
KHNOG 5: APNIC ServicesKHNOG 5: APNIC Services
KHNOG 5: APNIC Services
APNIC414 vistas
WEB 2.O TOOLS: Empowering education.pptxWEB 2.O TOOLS: Empowering education.pptx
WEB 2.O TOOLS: Empowering education.pptx
narmadhamanohar218 vistas
UiPath Document Understanding_Day 3.pptxUiPath Document Understanding_Day 3.pptx
UiPath Document Understanding_Day 3.pptx
UiPathCommunity87 vistas
Audience profile.pptxAudience profile.pptx
Audience profile.pptx
MollyBrown8612 vistas
Is Entireweb better than GoogleIs Entireweb better than Google
Is Entireweb better than Google
sebastianthomasbejan10 vistas
KHNOG 5: RPKI Status UpdateKHNOG 5: RPKI Status Update
KHNOG 5: RPKI Status Update
APNIC401 vistas
Existing documentaries (1).docxExisting documentaries (1).docx
Existing documentaries (1).docx
MollyBrown8613 vistas
informationinformation
information
khelgishekhar6 vistas
 FS Design 2024 V2.pptx FS Design 2024 V2.pptx
FS Design 2024 V2.pptx
paswanlearning7 vistas
Serverless cloud architecture patternsServerless cloud architecture patterns
Serverless cloud architecture patterns
Jimmy Dahlqvist17 vistas

Teks viler specijal 16 pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror-bds) (coa backup pdf)

 • 1. H.-pbK & ino ADOS' H- »? 81 * > /r >* Rrl V -- r % =] fllllOT onnaaaao A V Dlen Spring Fort Dianipc reMACKOVA 'Sofiufa G «OIO f f * M -Su v W '«U STRIP ra /■ tK NEMAN KOJA UMIRE DVAPUT r." 11 P7 ^AVfNrl-H- magazin PS 7 >■n i' rc/ r I^Ae Lr-.- Jar;%'jm KOJNSlt ZI'NiE rr-ir.v5 •TV / ,c- < s«.. NUAMNIK BGKSTVD V- NOCNA ^ ^ PORWKA iWi&Jt: iifv^^TljfTjTTTITAN • LEDtNl DAH 1 I tA '■ Sr fiwT •192 10 r « SARAJEVO TANGO III IIIKI mSlcl extRobert lortuns ^ 2f(0B® UtiKQiltCCt TIS IBkHiI ■2« = » i s ^ f I k - oy.AJ ^uu^ss * «r ^5rvl J *v-ff ■/% T 'lV / 4 v' %UI UUDIUBEKSTVU HERMANN£ NJA TDRGHL > TAUCNITOM J[g 0 ki Meteor LSlri'lci DAIlow POHOVO jaJo m RO&NSKI HAMME.r,'. ese f r.- 4ii GDS G8UPA STRIP 5M 11 £J * > r -- « 4 n ■n MKII'OIKKA PANORAMA ■m
 • 2. 240 STRANA TEX SPECIJAL Br. 16 s .. * H ^y> - Sm Pustinjski razbojnici Disegni di Bruno Brindisi SERGIO BONELLI
 • 3. Tex I predator! del deserto II personaggio di Tex e state create da Giovanni Luigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini (Galep). I predated del deserto. Speciale Tex n. 16, luglio 2002. Periodico annuale. Registrazione Tribunale di Milano n. 134 del 4/03/95. Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 5938 Sergio Bonelli Editore S.p.A., via Buonarroti 38, Milano. Tel. 02/485461. www.sergiobonellieditore.it Direttore Responsabile: Sergio Bonelli. Edizione a cura di Decio Canzio e Graziano Frediani. Progetto grafico di Nico Zardo. Lettering; Marina Sanfelice. Fotolito e stampa: Rotolito Lombarda, via Brescia 53, Cernusco sul Naviglio (Ml). Distribuzione; A&G Marco, via Fortezza 27, Milano. Tutti i diritti riservati. E proibita la riproduzione dell'opera, sia globalmente, sia in parte, sia in ogni forma, senza concessione esplicita dell'editore. © 2002 SERGIO BONELLI EDITORE
 • 4. PUSTINJSKI RAZBOJNICI Tekst: Claudio Nizzi Crtez:Bruno Brindisi Prevod: Dusky Obrada: Zika teror SERGIO BONELLI EDITORE
 • 5. IeIS'SIF' EDNOG VRUC^EG DRfNR, U CDBOZJENOO BUSTINZJI U RRIZTONI 5^X v Vk. Vk. 77~3—^ '-^^O- o1 r* fV C3 -r> (y, V, ias ^5P-~? sp svj» r-y 5^X -r* 4*#AA-tt V ■ /1 o rjr > 0 e?l<^oc^ &*"> -V>' ■fi'Vo'C^"> ^■s> ^ ^ >". . -. nK I 'Tflnw- A - ~ ■ •/ 7 Ai ^a<y te-rn ^i y» ->"rj" ■> r^: C'// - yr/ 15
 • 6. ''• IS - V^V'^O >- *•&&*' 1 rs*. A 3,r— -_ -;V^> r^,- - -^-M MMM... ^ I3GLEDH KRO iNoionrsincz. GLEDRZJ TRMO rr rf Cekrote me... ioem PROVOEHITI/M03DR DOS NIOE MRTRV, PO^TO SE LE^/NRRI NISU SPUSX/LI. BRH/ SUfNCE £^E DOVR^/XI POSRO. 3 f VOI □R (MRS ENERGIOE INR BRC_RfN^JE/ s V^= f Lgii 16
 • 7. 17
 • 8. wmM HEO, CZEKROTE/ n X MORR OR / OXDOE VEd: V DOSXR VREMEfNR... v "TOTRLfMO OE DEHORIRRO. ^ .1 5^ •<> -^V> ¥ ^4Xv fiZ. NX Z-— INE iFN I ERESIRR v ME/ ^ KIRBX 5E NESTO DERE/ ■^ul fit 0, I i^S ^£N RRR ( I 3R NE MOZE Pm /Z" CUTURE... NRVLR^/T d:u MU USNE MOK- ROM MRRRMICOM . BLRS □OBROG o.SRMRRI I RfNCZR INEKR NRE EXIGNE P?N 18
 • 9. EBPtq M c3 ^ - ^ . % Ski^ /C ' -£ 1_ "k KIHBY U2"(VR PROV- OCIRRT/ ME... RHIOE ILI KRSNOE MORRT dU MU CDdlTRTI PROKLEXI IMBEEIL// GLEOHO. MONKEY... OOVODI GR OVOOE/ LEKOIOU& tllHIl; rfer-- c^; .4^ frvS^SsN SXO CZE INRM DOVRRGR TRD PRLORVI INDIOnNRCZFIZTGLEDR LOSE RL DOS UVOEK SlV NIZJE INDIOHNHO BIOELHCZ & TKO Ef" REKRO /DR GR POKUP/S? 19
 • 10. BIOELRd ILI CZRVEfNOKO^RCZ^x MEN! ZJE EYEOEONCD/ EMMIZJErsl- (O SI NRS 3R MOBILNU RMB- ulrinxu? mo2:dr si z:FIBCDFt- / RVIO Z-RSTO SMO _ CDVDOEP - ' ^ MLjr^KEy/ tL TrS ■ 81-i. vWcsi s^5 ? -r^u* MOZDR ces phcdmioeniti MI^LOENOE KRD Tl KFlZTEM DR aE OVO SIN TEXR W/LLERR/ ZNRSKRKO ROZNR-JtM GR. ZJEDNCDM : DOSRO U FORX WINBRTE SR J CDOIM CDCZEM sv # i I MMM/ KRD BE TRKO, DOBRO SI POSXURIO. NmPHIZJEOS 3 L 20
 • 11. p OGLEDF1 TRMO ^GORE/ OLH SRXR KRSfN/GE... T C >-c^: IINOORINC-Jr «l y V r^- b= Q -4^- -J*- NE... VOGN/CZKR PRTROLR/ BOJRCJ SRM KOME ^ BOVORlS/DR 5U RPRCl HVRLR X/ BOZE/ ^v 0 a WvSv. -'■ • ■V ■> •yjcsr ^ r^Tr 21
 • 12. INH POSROINRPRVrNO LJH Utz XO DECK/fNRSn KRRRVF/INR PEXNRSRTO ZIE 'VBRSKOLR KRKOKRRRVRrNR? RSE30V0RE INRORMRO/DE X -t —— an. ga <7 SUPERISKR/ TRKO CEMO ^/NRTI DRLI SMO NR PRRVOM PUTU. ^ RIDDEL/ SU NRS. IOU PREMR NRMR. o- c^' VW - T>i.T 0= :^4^^ »-3 ■ ^ :^:-",r ^v/ 22
 • 13. URRRVOiz: SRIN ( R RER, IDEMCD U PRESCZOXX, RL/ BOZI/MO SE DR SMO PCDGHIOE^ILI PUT. " XRKO. OD KUDR □OLRZ^IXEP ST -o -(WOZ-EXENEMRXE VODlCR? DRLI SKUPIXI OVDZIE vrse5VE LZJUOE? M/SLILl SMO N E SNRCf:/ SRMI, REMR RLI SMO PROBLEMR POGROESILI ZRSXO?RLI Ul JV 23
 • 14. PCDz:CDVI OSTRLEOB^RSIN/X CU VRM VEC NED/ iVv-^^S DR, SVI SMO TU/MRLO KH^NIZJE... VI EMO TUF e 7^ 7^ PREVO^ITE fNOVRC? (MRTE SR SOBOM DRRGULaR, NRKITR I ELldNIH ETVRHIF STO QOGREDRP ZTRSTO XO % PITMNZJEF lOJJ -fe r 24
 • 15. RFiDI OPRE3R. OVO OE RCDDHUdOE / PO KCDZJEM OPERIRRZJU MEKSlCKI ''i BRNOITI. UPRRVO IH LOVIMO, RLI PUSTINZJR 3E VELIKR I " CL NIOE NRM LRKO. J '•*|Mr .j.& ■ * >• 5- .i- =/ •( 1-1>. TO' - — TO SMO VEC... ZTRTO, RKO PREVO^/TE SKUPOCZZJErME STVRR/, PREPORUdRM VRM OR TO DOBRO 5RKRITE. UCIfNILIPRIZE MZESEC DRNR, OVDZE U BLI^INI, OEDNR OE KRRRVRNR OPLZRCKRINR... PORUCINICE. T o» xs ■» a»c X PRVR KOLR IMROU ^ DUPLO DNO KOZE ZE TE^KO OTKRITI, TRMO ZE ) 5PREMLZENO SVO INR^E/ V BLRGO. r VvW / ZRKO □OBRO 25
 • 16. EMRPORUCfNICE, RHIZJE 5XE HEKLI DR SMC RCDGHIOE^IU PUT... ORL/ MRS MOZETE UPUTITI U PRRVOM v SMZJERU? / VRS PUT POTPEBE ZTRVRSRVR HIOMTELOU CDVDZJE/ f s: I-AAH 'A HA 1 »»V /" -2-AT- k ZTRCEP PROKLE I i SROE/ UBILI 5"TEE GR/ ^ GLUPRCO L « V: >4/7 O 26
 • 17. SVIH Ml VRRG- OVR/ 3RR 5TE POLUOaELI? ^HCZEPI, lOIOTE.' / o ft MR VRMR GE RED, OEdKt/ « -^LSliiN 3 IJ r: r VA.^ >a-- rf 1rv S3 >? K F3 --"- 27
 • 18. □OSXR/ SVE SMO IHm POC/STILI/ PREXRRE/TE PRVR KOLR/ *3 5=3®n>'i nOEVOOKR OE ZtlSFI, MONKEX. ^NRM / ~^7>- w •^Vv z4 5JIi ^FNRM OR ZTIVROE "5. c ~ "■fs - o- G> 3= ci: ^> rx 0_ii 28
 • 19. a; O. Yi mz eT. aH- □R VIOIMO CESH SMO SE OOCEPRLI. «■ r. U1 [NR SVRKOZI SE KES/CI NRLR3I IM VLRSfN/KR... REORNTNI LOUO >•: <c>=e - -S- ■SE vjLJM ai si. <-• 1(& >r % 5§S 3 MJ> 29
 • 20. OVO Ml SE NE SVIEDR, MONKEY/ VEC± Tl TO DU2:E VROEME ZELIM REdl/CINI LOS RLICIEN OERROROVZIEONIK Bill STRZ-ROOVOLZ/RN VIEDHF i u ■^c NR LOSEM SI RUTU, OERHY... RLI NRSTRVI STO ^ELlS REClP . ^RSTO SVE IDE RROROVZIEDNIKL) DOK SE Ml KCDOI OBRVLZJRMO RRLORVI ROSRO MORRMO v Z-RDOVOLZJITI OSTROIMR? c /7i i ^2 BEI—I, □OVRRQR, ZIR MI5LIM OR Bl Ml TREB RLI U3IMRTI SLRVNI- NU SVRKOG RLI- _ ZIENR/ . NE3NRM KRKO,R KRO Bl RROROK TO SRZ-NRO? KRKO RLI ON NR KRRZ/L)SRZTNRORO RKO NEBISMO IRRK EVE ERZ-NR/MM REKLJr o r %jz 30
 • 21. 31
 • 22. STR DR URRDIMO W SR DOEVOOKOMP/^s)CECDVLJZJE BITI ULJLJ BNIZIE ^5 w Ai r ■ Al -/T rr 1 /7 '//i SXRVITE CIU NR KOLR, I ONR IDE S fNRMR. PRMETrNR ODLUKR. ^- — MOrsKEY/ #WUlliUmHI ■ - to> A DR NESXO / ODMRHRR3DRSN- /MO, K/RBX... DR 000 V SE N/S/ ERIBLIZR- VRO/ ^ I O -Jt Z'RLOGRDdd: KCDZJI EE NE IERLRTI BRCm/ ? N3 X A '/ii/ 32
 • 23. SXR OE S TOBOM, MONKEYP OR N/S( Z-RLOUBIO U NOU? fNt ^HZJEBMV'MZJ E SRMNOM, KinBY. OR TB ME Z-RKO- ^ LZJEM/ I LI IKRD ROBLBDRO U OGLEDRLOP STR OR i OESRMP N o NE SRMO RRDI TOGR. ^RTO OER SI 11 PROROVOEDrNIKOV MILOENIK, OELDRP S LBOR? TO Bl B/LO U TVOM 5T/LU... VEC SI ME INEKOLIKO RUTR UROZTORIO, RLI M DOBRO Z-NRMO OR TO NEdE^ i UdlNITI. arsoR kreCemo/ SVE ZIE U REOU, MONKEy, M02"EMa KRENUTf. - CUVR3 5E, K/RBy/ NECES SE yaECiNO Mod SKRIV-RTI IER NOESOVIH LEEDR/ r ^r- 33
 • 24. LJ (5TO VROEME, U UXVRDI FORT DEFIRINCE... ... I (RKO 3U (INFORMRCZIZJE KCDOE IMRMO O TOZJ BRINDI KRVNIKR RHILldNCD HIOETKE (ZJEDNOSTRVNO Z"RTO ^TO NJKRD NE OSTRVL3R3U STIVE SVZIEDOKE 3R SOBOM), VEd: SMO POPRILICdrNO SIGURNI DR OPERIRRZJU ^ ^ _ OBUdlENI U VCDONldKE OOORE. IV ■ l :11t RRZTLOG ZTRSTO TO RRDE □E VEOMR GEDNOSTRVRfN; Z-RTO ZJEH IM SE TRKO MRGLRK^E PRIBL/STITI Z'RTVRMR, BEE OR "'(ttig^iEREOVU 5IJMNOU^-< n F UPRRVO TRKO. ORRSONE BRINDITI KOZJI NOSE VOONldlKE OOORE? r J i; «! -jtC iff A5i x 7 RRENE KRRRVRNE, DILIERNSE RRNCEVE. ODREDE KCDZJI SU PRENOSILI ELRTO / SREBRO. OVRO OE POP/S STVRRNO ^ DUGRdlRK. NRRRVNO BIRRCJU OILOEVE KCDZJI SU UDRLOENI OD NRSELOENIH MOESTR, ZJEH Bl U PROTIVNOM B/LO VI^E SVOEDOKR, I NO/HOVR Bl (GRR UBREO BILR RREOTKRIVENR. KOGR SU ;VE NRPRLI DO SRDR? SMOEIvj FOGLEDRTI? ^Fl V l-T & 34
 • 25. PRIMICJtE I ILI SXE Z-RINIMLa/VO? 9AAAAAA... I csrVsir % Q VIDIM PO IMENIMH LCDKHdlOH rvlF? KCDOIMH SU SE DE^FIVFtLI MRPHDI DR NROVISE DOELU3U PO POGRRNICNOO 30NI IZTMEOU HRIEOINE I MEK3IKR. —^ ) . a» o ODL/CfNR M OPSERVRCaR _u □OSDOORX « ZJEDINU I i) m ROGLEORZJXE/ KROR SVE XE LOKREIZIE POVE^EMO 3RM(5LZJEINOM LINIOCDM, DOBIZJEMO fNEKU VRSXU KRUGR... 3RR (NE? RRIEJE I E ov dE□ZIE BCDLZ/E IE rrz:umzj EX J S-» - • •• c 1 AGfi 35
 • 26. E 5RO. RKO PRETPOSTRVIMO DR Tl BRINDITI IMHOU SKLONI^TE U KCDOE EE 3RVUKU (NRKON 5VRKOG NRPRDR, I RKO PREXPOSTRVIMO DR RRDI VLR5XIXE SIGURPMOSTI NEMRGU NRMOERU NRPRORTI RLIZJEN KCDOI Bl IH PREVISE UDRLZJ/O OO NOIHOVE RUPE, REKRO Bl DR Bl SE .g TO TREBRLO INRLRZ'ITI UNUTRR^-^^ OVOG KRUGR."— X IS RLI OfNDR, PUKOVfNIOE, ^TR OEKRTE RCD^RLOITE SVODE LOUOE DR . PROCE^LDRDLI "TO POOHUdOEP _— ... DRKLE INR MCJESTU KO^JE SE INRLR^f NEGDOE U OBOZJENOO PUSXIND/ ILI OKRMEfNDENOD ^UMI. ^ KOLIKO VID/M, SRVRSEfNO se slr2:emo. ^ ME UXRLDRVRDXE SOL MR RRMU . ORRSOME/ . /c N-, bfm O SR I VDERUDEM VRM. KREXRXI SE OMUDR, POSEBICE U OVO DOBR GODIME. MIDE ^RLR. VEC ODRVMO tfifcMJCllM/O, RLI DEDIMO r ^9SXO SRM POSXIGRO Z3E XO DR SU SE LD- UDI OMESVIZJESXILI I . POPRDRLI S KOMDR, X R KOMDI 3RMRLO . DR. SUMCE UDRRR U GLRVL) POPUX DEKIDR. si n 36
 • 27. MlSLZJENZJEMCDOE ZIE on NECZEOREBINU IIH BMrVLJIim am MCDGUCZE PROfNRO BEZL INtKIH KCJINKRt i INICJIH IfNPORMRCiaR KOZJE BHHEM suzt/XI PCDDHUCZOE PRE IRRGE □ T7PEERZ_0 / VOZJSKR NE ^ MCDZE VI^E TRRZlTI ^ TU BRINDU. ISTIfNR, Ml IMRMO PU^KE I T(DROVE, RLI OD XOSR IMRMO MRLO KORISTI U OVOM sluCrbu. / 7 O BRS TRKO WILLER UPRRVO SRM VRS ZTRXO POZTVRO 3» 12 3 / OVDDE NRM DE ROTREBNR DEONR TEMELOITR ISXRRGR. TREBR RRONRdl I NROMRNOI TRRG, I ONDR SE RO^RBRVITI NDIME DO KRROR. RLI ROTREBNO DE IMRTI NDUHRy 3R TRKVE STVRRI, I VELIKO (SKUSTVO. HEAD 3 iT'rH r x. 37
 • 28. -i cuoUKHMIKCJ onnczESOSPOOO ovo 5XIC5LI SMO DOZlHLJHIHK TREfNUTKRUPRRVO ISTllNEsxoLOUljE KRO STOSTE OCEKIV ROP A, /'SIXfN/ TRRS, KR v ZETEP U REDD, PUKOVTMICE, RLI fsiR VRMR ZJE OR NRM ORTE BRREM TOCKU OQ KOZJE KRENUTI, NEKI SITNI XRRG, ZIER RKO KREfNEMO NRSLOEPO VROEME ^ POXRRBE dE SE PROOUSTITI U / ^ BESKOrNRCfNO. pfnp hii v ^5 " ^RR INE/VIR INI ^JELJINCJQ ^ ZJEDINOG SVBEDOKR? NEKOGR TKCD BE C^UO ILI VO/O NE^TO, ILI BRREM L) fNEKOGR SUMfNBR? ^ KOCZGRLLUPU BP BEDRIN IBRS BUI TERPIELDTVHTtCE PREZ-IV/OKCDOI OE INRINRPRO □(LIZRNSUSVOBU MISLILI SU DR BE MRTRV USTVRR BE BIO SRMO RRRBEN CEKRBTE MOZ'DR PRK MR f b imr*Rr— i!y 38
 • 29. □HSTH, PRIPREMIO 5RM TO POSEBNO V. 2:R VRS/ ovo MOBU ZTRDR^RTI? orsl CJt TIM BRlND/TI/WR VOIO LICE. I MOZDR Bl VRM MOGRO POMOd/... SERIP U GRLLUPU CtE VRM HEdl GDZJE DR ^^GR fNRQETE. U RELjU, (DEMO U GRLLUP. rf. SM G G^6^ MrDO VIDEINDR, PUKOVfNICZE.^" ^JNRDRM SE DR dU USKORO) - IMRTI / DOBR/H VIDESTI Z:R VRS. r—'^l 3RVRS/L/ SU /3LR3E. (NRDRM ■ I #yH "1 ;7 !» S! ODMRH KREOEMO SR GRLLUP? NEMR SMISLR ODGRDRTI. Ty 1 W![A. -TT"Sl ij 39
 • 30. M030R BOLOE / DR PRVO OOEMO DO 5ELR. KIT I TIGER INISU BILI TRMO KRD SMO KRENULI. MORRMO IH OBRVaeSTITI. ICZI CZEMO KRENIOE GRLLUP NIOE DRLEKO, DRKLE Tldl EEMCD PRVO POPRICRTI SR PRMO^N/M KOC/DR^OM PRIDE NEGCD EE VRRTIMO U RE3ERVRT. 'L' t4 n & X- r >p u 1 V": fX s: /'/ JO, -EU Ly"UV 40
 • 31. fWllNUXR KHSINOE.. OSOBINE SXVRRIJL 4OESKUDR BRROy? ov^. r■^ •r-' '/* ^sN ■J OfNDR SI SE^^li XREBRO Z-RPOS-Y^" LITI KRO SKRUT, R L NE KRO VOBNI- y-- fS. ClNR. lirip RROBLEMI Nij;l,v^ SR ZENRMR. Mikjm HR? Awl&IJi DOVRRGR/ ZELIO BIH IMRTI TVCDOU SLOBOOU// ENR/XKO : ;; >Y;' —i 5 jw 1 k^2 MORRM irMFORMIRRXI PROPOVZJEONIKR DR OD SRDR NR DRLOE IMR 3R PETRMR OMR DVR RENO^ERR... RU PRVO IMRM OEORN HITRN POSLld 3R OBRVITI. VRRGR *•PROBLEM! SR ZLENRMR / 41
 • 32. CBLJOE XO 'META L? es > "K X INEKR LJU^VCJUKH Or^T r"y i.41 K & NRPOKOPNi KO TP f=ROBUOIOCBLJOEz 5MOP ^rr p?is. *ap < 42
 • 33. Ill Tl Bl MENI THEBRCD RECI TKO SI. KRD SRM OR DCD^LR Tl SI VEd BIO TU UNUTRR... KRKO ^ SI 3RVR^(0 CDVOOEF ^rt SZJEORM SE DR SRM PRELR3IO RREKO RUETINOE KRD ZJE MOG KCDNOR UGRIZTLR ^ ZMIOR...INEZrrNRM nl UA i /M ^ ... CDNDR SRM MORRO INRSTRVITI 1 ROE^ICZE. RLI UBRZ'O SRM POXRO^IO SVU VODU.. SDEORM SE DR Ml DE j ^ SUNCE UDRRRLO U BLRVU... NR- ^4 UGLRVNOM, SHVRXILR SRM DR NISI OEORN OD NOIH, POSXO NE NOSI^ ^ UNIFORMU. INRdE Tl SE NEBI Nl ^ OBRRTILR... I KO ^ U ONIP VISE NISXRON XOGR i i re V'/VOCJNICII KCDOI SU ME ODVELI N 'NRKON dTCD SU ME ONESVOE- STILI. dULR SRM NDIHOV RR3GO VOR... TO NISU PRRVI VODNIOI. NEGO BRNOITI OBUdENI U VOZJ- NldKE ODORE. MRSRKRIRRLI SU L SVE MODE SUPUTNIKE SR-^ MO RRDI RLORdKE... BRNDI / I OBUCENI VOD NICKE ODORE 43
 • 34. ^ "TREiBRLO XI ZJE. VHE- MEfMR DH SE OSVOES Xl^... KRKO SE V CDEOEdR^F URRRVO XRKO ML HLJI RRICJRXE XO fN/^JE BIXINO. 1 X as 5XO□ELI IEXINR XO BOVORI ljoevcdzjkfhf □R RLDRCKERROI MR CIXRVUSRKRIRRLI KRRRVRINUr INEMR SM/SLR NRSEM// LRC5RXI ROSLU fNEMR NZJEZTINOSXI | BRS RE^RRVRLR KZ'EORN KRDR CURREJE rrsRS? IRRK 3RM □RSRM XE ROKUR/O UMHIOETI NEGO ZIVOTSRRSIOMOGRO R/XI NESXOUZzEll oo XEBE □ERO arl A RXNO □ER OO XOQR RS NEKE OR OX// rrfe w puuv 44
 • 35. BUDRfN SI I RRMETRN PORUT" SVOG OCR. HR/ DOBRR KRV fNE LRZE..m SRLIS PR TEX WILLERSTR Tl ^NR^ O RE RRRVR RRR MOM OCU? //// VCRTR LEGEINO OVGRE fNR RUGO ^RRRDU r ^<7= fS^uni X »r Oil 7 NISRM ROS O TOME RRZTM- I^LRRO, RLI OERR NIRE S. LOSn... RRERORUdlT C±U /RLRINIRRTE UCRENRIQR RROROVREDrMIKUVRT/P r T'IKCD RE TRR RRORO 1 VREDINIK? :4 I r i iv: r OMR? ... fMRE^IN RE REDIfNI PROBLEM TO ^TO RE 3RGR/RRLR KRV MOM RR/RRTELRU MOfNKEYU. TESKO RE NR TO ODGOV- ORITI. TKO RE RRORICRTELR NE3NR IN/TKO... RLI Z'R MRS RE ON SEP. I TO RE OOVOLRNO. ^ R LJREV- ' ORKRP I ONR RE 3RROBLR ENICR? 50 iL 55 45
 • 36. RUKE NISXRRLI BR fNI LZJEfRO I C=E du RE BHHNIII & iSc p) NISRR MONKEY □ESRVRNE NISTR ; - f3 - STH SE TO TRMO DE^RVRP r MlMl SE. SRMO EMM PROVZJERRVRO KRKO SU NR^I GOSTI. ^ NRREDIO EMM Tl DM OE EE KLONlE/ EMD KMD ■" I VOIO, EILM^I DOLOE/ ( i •fTV R a wmfngf^. k w)mm 'Mlpmsi 46
 • 37. ZTINHS □OBRO DCJEVOaKR CZE ZlVOETI U MOOCDO KOL/BI, R PROPOVZIEOrNJ/K NECZE CD TOME fNI^TR ENRT/. RECZl EU I OSTRLIMR DR OFiZE ZJEEIK ER EUBIMR, I MCDZES SE KLROITI DR Ee me rcdeluErti. y fNZJEGOVE NRREDBE EELI ZTEME RS OR RROBIfNI DOBRO ^INRS OR OR RIOE TIP KOOI TOLERIRR OR TKO IDE PROTIV ROE GOVE VOLOE .-T", K i rT' r w•, r=,- 47
 • 38. EVO MIZJEKE cs PS S&i as "■ .■-: IDI UROZTORI MRCR ZELIM □R NIEBHDIE KO LR POSKRKUZJU i-ML f*S Pi ■i> e« . -c, <; Sx'-V6.1 "SP POKUSRT CUPRZ"! INH SPU3 / OVRRC5R RLI ovoIWRCZ PRZTI □R ZJE PRVI PUXPREVRNES □R OEM P f KCJLlMR 48
 • 39. 49
 • 40. r BRR/0 USPIO C -aar I =c py0 t •* ✓ 'V. ■tf.* + SMO si C MRINEVRR * I ^z- "~- fe • ■7-^ C&v., % tL£ 50
 • 41. PR/MOET/LR SRM KRKO SU VCDONIdl /SPRED NRS... SKOC/MO SR STRR^NZJE STRRNE? SREOISTRou PREKO HIOEKE VEOMR 5XRRI ERSTOTR K OR ZTRMEXU TRRGOVI sluSR^/ cdndmpKIT/ iA II NRLREMO ^ OfNI TO ^ Z3RKCD OOBRO ENR^U... ^TR MISLI^ ER^TO NR5 fNISU IN/ VEERLI? USREO OGROMiNE PUET KVRRGU/OE TRKO OR BE3 KO NOR INEBI DRLEKO ETIGLI /r Itu ?r U STO VROEME.. Rn' rfw^ /' ,AS g 51
 • 43. V ^ »' ii J ^S /^V0 -3OT3ra in ?Vr!.'ji®^l x :.J /UiM TOVELIKI MHNITU. BRS KONZ) MRLEfNOG SOKOLR f 7 11V= -s v ^ -: 53
 • 44. AAAAM / ^MIZJM ZJE / USRI^LR KOINZJR 3R NOGU, PR GU 3/P KIT UBICD 5RMO PREKRSNO. 5r*i&28C- —. SVE ■•Tf ' % ^ '''iisaw, V 1 Z/RSINO ■i- ' RLI I3GLEDR DR MU GE OOBRO, ROSTCD OE U3EO SEDLO I NRSTR-/ V VIO POE^IEE. (J O iin iC'X - JsJ! siWiNte a R» C1P 2^ 54
 • 45. PRR-rrr cu NZJEGOVE XRRGOVE. SRLJ shvrErm / ER^XO NOE □O^RO U DOQOVO RENO VRIGEME NR V W/NO/NG ROCKS. _ - ' i'. 5=^ : ff' - V / wC ■ ivewv-v r it" 2. i&. c> ^A^> sr 'VJwft ST--" " Nrproeo... prrz:nr MORR □R RU JE LRUXIXO OOBRCIO rs 2^=^ -Z-_ ~ «MV, ^S, gg L 55
 • 46. R COVZJEK BE3 KONOR I VCDDB NE MOZE DUGO IZDRZRTI U OVOG RUSTING/. / RU3NR STVRR. NEMR BUNRRR MILGRMR UOKOLO. ^ I .w- -^='- JR1 -' o •'v 3S oO»» > J V 3 V.-KI f^-srr3 1SW-i 56
 • 47. LOS ZTINRK/ / OVO LJE | KITCDVCD CDMILOBNCD SEQLO, Z-RXO MORH OR ZJE NR I3MRKU SINRSR KRD GR GE ODLUOlO BRCm. ' CDVDOE OE IZCELEDM n PRO... POESRK OE dostr (z:gr2:en oko XRRGR OD NOEBCDVCDG V TIOELR. /i R "TRRGOVI U PIZJESKU POKR^UGU OR 5RD V VES OE OEDVR CJ O O POXE^UOJ NOGE. Cc. — «V-. «r7^ fNETKO GR LJE PRONRSRO I U z:eo sr sobomTU TRRGOVI oo KOlNLJR SR PO f KOVRMR C/^RMR s^C 57
 • 48. □OSiWRLO KHSN/OE... , O LJJ / O / TRHGOVR POTKOVRfNIH NHOVOE ROZJRXfNOEPO I KOVRfNIH KO- INZIR. NROMRNOE v SEORM ILI y OSRM, - ^ PRXROLR r • - • vV1: '-C i y>A IRKO Ml ZJE MRLO OUDNO DR VOONICZI PRETRR^UOU OVRO OIO PUSTINOE. P-e. r* ^ v— - ^-/T r- v% =>» <«• o v*' r^OLR SRTR KRSfNOE... > ^ Iv . .c». 58
 • 49. 59
 • 50. ZJELDHrv OOS uv ^ivlOEK 3o -> r?i 2! 2J 5P^ TKO TO BO? TKO . Bl SUVRS EE VCDZJNRPRO? , T-- rS- >/,' <E r aL> ■NIEE cMOOUdEVOENICI? VCDONICZI KE NRPR DREU KRRRVRNE DOSfELEtfNIKR E E N 60
 • 51. CUDETE OOGOV OR! i E T. o NEMR " SMISLR... MR TRV GE. / KRKO ZJE MOGLI(±E DR SU VOafN/EI ROdlNILI OVRKO fNE^XO?Oo r^i ev 1 r T ": -. 2 KRsrMiaE QRLLURU [NRRRVINO OR BR ROZTlNRM, 30VE 5E RNSUS... RINGUS MRCI DOLRN. XO SXO MU SE DOGODILO OE RRRKTldKI NEVOEROORXNO. OD XRDR SRM XO | ISPRIC^RO NROMRNZJE SXO PUXR, ./ I FNIKRKO DR SE UMOR/M. / J B.J. vUMD >—OKNsWL MWk €sl SI 5kV2 fraJarw n* 61
 • 52. rr iMEBHiE Ehiniri on OE on prvi popio porcou olovh vroeme nrpror nr □(LI^RNSU. BRNOm SU ZTRTIM NRREDILI 5VIM PUTNICIIMR OR 5IQU. TE IH OPLORCKRL/ I POXOM POUBIORLI, ZTRTIM SU SHECD NESTRL VOEHUOUdl OR SU /2R SEBE OSXRVIL/ SRMO GROBLOE... n ?xo r- 0 1S A / KONUI SU ODMRH NRKON / T"OGR SRMI KRENULI PO /PUTU KOUEB SU DOBRO POZNRVRU, I TRKCD DOVELI DfLI^RNSU U MZJESTO. PREOIZNI POPUX SRXR, ZTRUSXRVILI SU SE XIK PRED S. VRRTIMR UREDR XVRXKE ^ "BUXXERP/ELD"... I ONDR ^ NEKI IMROU SROR GOV^ORIXI OR SU W ^(VOXINOE GLUPE/ RUOH/ . ^R NRMNEMR SP RSR oo OVE LOVROKE PR(C_E M/ A MSt*r t- ?! * cui * n! qSa C—UZJXE SER/PE EELOELI ZNRXI GOUE ONOMCJEEMO NRUBOLOE XEK OEKRZIXE SLOEDI/ OEKRUXE 0 u
 • 53. voaevsi DILIZ'RhJSU KRKO dolrz:i SRMR SU OKUPILI OKO NZIE CEMU RIOECZ POSXO□R VOE KUZlTEP'ZZGLELDHLH ppRzrrNJo USXVRR/ Z/E BILR RLI Z)E KH^NIOE PRONRSROINE / KO TIZJELO , 11 vRfNGUSRSXRROQ KOBE BE POCEXfNOG OKR5RBRINRKOIN PRLO FNEQQBE EBEORLR c r RLI RKO 1 SMO OOBRC RREUMBELI, NR KRRBU BE (PRK PR-/ _ EZlVIOF V LJLJMMH SU GR SPUSXILI DOLBE, TE (DONIZJELI U URED I POLEGLI NR SXOL. U MEDUVREMENU PO^VRV^I DOKXORR. OOKXOR BE PRK, NRKON KRRTKOG PREGLEDR, UXVRDIO OR 5E VI^E NI^XR NE MO2:E UdlNITI, I OR OE ZIR OKO ROLF 3RXR LOKRLNI GROBRR BED/NI BITI aD DRLI BE PREZ-IVIO? ... IWO^ETE 5E KLROITI, I NEKR VRRG ODNE5E 5VE NESPOSOBNE OOKTORE/ ni BOS NRRRVNO □R 2:iv( OVO- BE... GDBE Bl TREBRO OTldlP BEDNR MU BE RUKR OSXRLR PRRRLIZ-IRRNR, PR VISE NIBE MOGRO VOZ-(X( DILI2-RNSU, RLI 2R OSXRLO BE SPREMNIBI I OD MENE/ y EIVIUVIBEK GRLLUPU? IE u< w 222 63
 • 54. r MOZETE iNFfS r ... OOVESX N du VRS OS- s. OBNO/ ^ UPUT/T/ PR, NaESOVi ^ KUdlF PHEMH e ZJOS BOLZJE 5 oo TOGO IIm HBr- MM 17 3^ NRKON POVRRXKFI DILIZTRNSE POK RLELUZJR USRLI uci HHt-BLJEI N/CMR XRRG? K NRRRVNO □R OEERM Is r- /z / 5V u P as /OKUP/O SRM DVRNREETRK ' □OBROVOLGROR, SVB LOUOE OD RKCZIZJE, I KRENUO U POT- OEHU 3R NZJIMR OD TOCKE ODZJE SU TIZJELR ONIH NESR- ETNIKR SVDEDOdLR O NDIH-/ OVOM NRPRDL) NR D/LI2-RNSU... wLLI.AR!)?/; lIR site S 0 01 III -L^ ?."■ 64
 • 55. ... FfLl U dEOfNOM SMO XREINU- TKU, IZBUBILI TRRGOVE MR STZJENOVrrOM TEHENU, VI^E IH NIEMCD PROfNRSLI. I TRKO SMO, /RKO XE^KR SRCR, BILI EniEILOENI ODUSXRXlg^ // OD ROTRRGE. OEETE Rl i RLf RFNGUSR KOL/KO RE B/LO KRKO EU I^GLEDRLI NRPRDRCIP X RESRM UELICH 4 W . RLI ^BOG OOGOVORR KORI RE ERMIELITE. REKRO GE KRKO SU IH NRPRLI VOGNICI KOBE ZJE PREDVO D/O NEKI VRRG SR CZRNOM BRRO- UR/fNOM... MR, TKO ENR STO GE OIN VIDIO/ ORO HVRTIO SRM DR MU POM/GESRLEOD ETHRHR NEKE KUGLICE BLRVI «!n => KOOI OOGOVORP f voGrNiczi KOGI DILIERNEENRPRDRGU CUOKUEITEP KVRRGU 1BHiaB EVRETRERM VIDIO RRO OVRR ^OSRO RLI TO PREVISERE BILO «s s ^>1 s. n ~2— 65
 • 56. —-r—Cs-iS? EV^O... RNBUS TU avi/ *a E$; -*■- zst * TU OE (NEKRD BIO SXRRI UHED TVRTKE "BUTTEHEIELD". KOZJI ZJE RHIOE DOSXR SODINR PREBRCl- / EN U SREDI^XE GRRDR, RRDI X. UDOBNOSXI PUTNIKR. / (3GLEOR KRO STRRR KONZIU^NICR. ^3.PRRVU STt miiiiiumi -> s^: <Ok lij NRKON INCZ/DEN I R ZTRXRR^IORNGUS ZIE OO TVHTKE □R MU □OZTVOLI POETCDZIVlOP ovodoe KUOENIGE (MRO c): r J MlWffP -^■ «8*/• —CRrr 66
 • 57. 67
 • 58. 68
 • 59. KUGO/ '''I Kl r ( to NEDRVNO, TIOELO OE 00$ TOPLO. VRHGR ZIE PORN IEBOLI SU GR. r £S r 2i •-■ -v,, -7^ J -43^- W^^NGUS^Q t ^ (NOE /MRO NE^ y XPROR-rELGR/ ,C -Y nT OZK v inrTvv^ GUPIXERR Ml/ UBOG/CR GE MOZOFI OCDS U BLIEINI/ sr-- XKO MU GE TO MOGRO UCHlNITI. 3R (ME j BOGRP A: i0K' SvJ Tn -^1 SJis r h. 69
 • 60. 70
 • 61. 71
 • 62. KUGO/ ... RRCDKLE.TR mhCkr/ £ J .-, - • -- mm m £d % I m »-?*= y^=^. rNHS Z]E we£RRIORTELO OSXRV/O (ZRXU v /i w CJVLJOE (NIKOGRiNEMR TEX mS3 ^ v ^ yrZJERCJLJHTrsCJ, STRRI MOD... RLI, KRD SMO VEd TU, RRCDVO ERIT EU I GORE. r.- TJfLi ts 72
 • 63. 73
 • 64. PR IPRK NETKCJ MU OE JCDDLUdlCD Z'RTVORIT/ USTH OEONCDM ZRUVIZJEK. M i/. .■ UlUUU I XO MRLO PHIUE fNtQO STO SMO GR Ml MISLILI ISPITRTI SXO SE MENE TIC^E. BR^R^. V NITKCD OOE fNEZNR CilME EE BRVIMO, OS/M OfNOG CRSNIKR U PORT DEP/RfNC EU. ORKLE, TV- CDOE 5U SUMINGE . NEUTEMELOENE. tV".: »uo» TT Ti u - 'X Tr a JtL OEM OBRVOEST T STOBROBRRR □RUQO dETESTO PREOETRGE SERIPE? 6 mfii x" 5^OEDR V 74
 • 65. (DEMO S VHMR DO VR^EG UREDR, MORRMO U^ETI KONOE. v- N T/ '^7^Yy s- 5?^/ J^l A . -^ .<N r DO m®liLLUJJJ =js>3L >v -■. #:<3 ■J-?C 98 ^///> Mi •u. -0 i ^ - rf: ra *?IMI V'' Vc-m & s. H >'3.V W ^ /> PROVUKRO ' SRM SE KR03 IGLENE U^l. DOVRRGR/ , VILE SU Ml PRO^LE DVR PRSTR (DO NOSR/ J €^V^ ^fT / asvy /-;j BS )« • /•- >v A •'>■iw: i.?: ( ''jl/^M* %^JS "S 75
 • 66. SVFfKOM SLUCIRZJU PRE VRRIO SRM H/ PROKLE I I GRDOVI/ tH i % — MRLO KRSNIOE. OOK ZIE SUNCE VEd PREO SILRSKOM, TEX I (ZRRSON NRPUfsTROU GRLLUP. f" X NRSR ' /5TRRGR PO- NOVO ROdlNOE OD NULE. / VRRCRMO SE U RE3ERX- RT", KRKO SMO V I REKLI? y PR TREfNUTNO Nl NE M02-EM0 NI^TR orugo. 5.V TO POORUCaE/ SVE STO Z-RERD (MRMO U RUCK KEEU NEPOTVRDENE SUMNKE O TOME GOOE Bl SE TREBRO NRLR^ITI BRLOG TIH BRINOITR/ OBOKENR PU5- KE TOLIKO VELIKO OIVLOE OR NE MOZTEMO NRORTI CZEMOOR SRMIT/rNOR OKRMErMKErNR SUMR USPZJETl •X <s; 76
 • 67. ( URHEBNUTI I KITR I TIGERR? r RLRfN/RRM POSGET/TIX I MIMBRENITR, RRRClKOB POBLRVICLI KCDOI SE 5R SVOGIM LGUDIMR VECfl GODINRMR NRLRZ"! NR ^ BHEZULOdlMFI . CRRRIZ'R. ^ x/" LJM, I NE 3RMO IN3H V Etma a >» jite-r JTSR NOIME I u LJOBR/M ODfNOS (MR RKO NE VRRRS , UV/ZJEK SMO 5E ELRGRLI VRRRM? O 5r: 3SF .> a4~r- ,-y V—-W IR --v. RKO POSTOBI N KRETRINZJE PO TOM RODnUdOU. MIMBREINITO dE TO SIGURINO 3INRT/. / 'OIN INIKRLJ INIZJE BIO OO OlNIH KCDOI PRRVE PROBLEME, R GR . 5RM MU POMOGRO UVIOEK , KRD SRM BIO U —PRILICI. -Sfl ✓ V) ^ I ^ ^ 77
 • 68. ISXO VMIZJEME. rLJLH GOVORE OR OE NRRRO RR KRRRV I >3 RNU BIO UGRGE SRfN 4^ w 4-5- >' •X MOINKEYEVR U KRO RO ULOU. ZIVOELI, deCki/ oeli EVE TEKLCD GLRTKOP EKIRR VRRCR 'V n'] S-. i KRKVOG GE RRSR OLOZ^ENGR PROR OVGEOIN/K NEBIR a ^INRO MO INKEX □RINRG N/GE ROGR MLGIMRO fc* ^ . O , 78
 • 69. □RUG/MR SRM VEC REKRO OR DR2"E OE3IK 3R 3UB/MR, ILI dU IH PRIKLRXI KRO KRKVOG PSR, IETO VRIOEDI I ZTR TEBE... USTVRRI, POSEBINO ZTR TEBE/ EOETI EE OOBRO OIN- OGR ^TO SRM Tl REK- RO, K/RBX... KRDR VOIMO PROPOVOEDNIKR, PRZ^I DOBRO OR DR^I^ Z'RT- VORENR USTR U VEZTI ^ DZJEVOOKE. -JRO, ORO.' PR CITRV Ml DRIN PR(BETIE/ Nl-<((1 UMORIOP V en as? 4r jf--; CA3A £ VC/ 79
 • 70. 5T03 -JC 4 ^ /r - •-' % ^cCr sr K: . c-'i 2 Has m ONDR OOMRH DOfNESI.W' VRS □VO^JICZR S/DIXE I O^EV-N CDZJKU ZR-TVCDHITE. U BRRRtZJ ' KOZJR SLU2ri KRO ZTRXVOR. IOITE V KRO^ DRVEdE DR VRS 'V^ V NITKCD NE VOI. ^ KLOUCZ HIOEC:TE - (rNIKOME/ v- : -- '-5- 5S -C-' ^ R W/LLER-^, " / OVOG SINR NE-V ^ ClE5 3RTVOR-/ /c^p! v"^ m? <;4 >4;j INE ODMRH, MCD2:OR GR PROPO- VOEDNIK 2ELI V/OZJE I I SCz^s EO OZlEVCDJKCD SKOCI OCDLOE 80
 • 71. 81
 • 72. 82
 • 73. 83
 • 74. / HEzdl RROROVZJED- 1 n/ku on srm sprem- HN DRTI MU (2:V3E- / ^TRZJ. ^RH MOrNKEy TiTnr RE 5RD rMONKEY K < KRSNOE n M r SRD SPRVR, I BO- L3E GR GE NE UZTN EMIRRVRTL. PRO^- ivLonvn OEDRN OD SVOGIH LO^IH TRENUTRKR, ^ EHvnOn^p RECl CU MU LJM -rnnzio CIMBR PROBUDI f? K 3/i7-^ RKO ME BUOE^ TREBRO ^TNR^ GOZJE ( K. ME NRCtl. ca P?7 QOVRRGH CJPET NRROL3RO 5^ ff sn 1 84
 • 75. EVO KLOUCZR. MONKEY. OOEYOOKR sxn OEP NIOE TE PRIMIO? RIORN OE, RHOMOENU. OE SREEDENH UOBHO IEjEM OE EHEE LEDHTI £ icr' /0 DEMI WILLfERO- VOG S/NR. SRMO GE OEONR BRRRKR SR E^ETKRMR, PR C±EMO k IH MORRXI ZRXVOR- RL/ BE3 EURBE, EELIM S NOOM MRLO POPRlCRTI U dETIRI OKR. a.m ZIROE □(NO S r i 2a ■ I#" laii O • w _ a ■a. 85
 • 76. 86
 • 77. H| 1 CDHO. CDHO, SMIRI SE/ ^NRM DR SE LOUTlS NR MENE HLI MORR^ RR3 iM&LOHTI P03(- ^ ^XIVNO. SLUSR3 RKLJ POTRUDIS MO^DR BITI THKCD LOSE '//I osrnviTE 1 MOGU Tl LDRTI MNCDGE' DRROVE, R U TVOOCDO THENUTNCDO SITURO- 131, SRMO Tl 3R ^ MOGU POMOEl. JA T 1 TO NE CIN/ Tl SE DR PRET3ERU3ES, ^ MONKEY? ^ PROKLE I N/CZE.' "L 5; w sV 87
 • 78. 88
 • 79. R Tl SE UBUDUdE NE MIOE^RO/J CDVCD TE SE NE TKlE/ U HEDU... RLI MOZ-DR BIH Tl MOSRO ORTI KCDZJI ERVOET CD TOME KRKO OR OS- <&jtiSr|4 VCDOlS TU DOEVOOKU. (y- ril- /// MRLOPRIDE SE NISI ^ ^ POMRSROPOPUX ] DRV-RRBH/ NRUOT QENTLMENR. T CE ONR "rKO ^ "■ QR3QR,' ^ ym^l) H w I E VEOERI, U REZERVRTU fNRVRZIOR ►ROKUSROs SI IH POCMO- VO PRONRCl INR ORUGOM •^MOESTUP^ ... I CDD KRD SRM RRONR- ^RO KRRRVRNU, ELIOEDIO SRM TRRGOVE KOLR I MR- j . . RRDRdR SVE DO ROEKE, — GOZJE SRM IH IZSUBIO. / —r -".•>> IT r 1 ' VO . -Ti1 ^ sc :c^ • * DR. KOLR SLI MO- BLR IZROl (Z RIDEKE SVRKOM TRENUT- J, BEZ DR OSTRVE (KRKRV TRRG NR terenu. DR, RLI UBRZO SRM SHVRTIO DR DE TO BESMISLEfN TRUD. KU / y. y (? If STDEINOVIT TEREN? r 89
 • 80. RHONHSHOUCD2TRLCDM. OH SHM UHVHTEHOK/HHCJ OH Mtz OHHfO ^HM ODLUCOICD VHHTT (OBHVIJES rill VHO OVCJOIOU BUENO MUDno ODLUOIO jy; ft r EUDBINH EE DUDNO ROIGRHVH/ :iTH OE DHKLE OTELH IETH ONR BRNDR KOOU Ml THR^IMO. yRODIUELILI EMO ^RDRT^KE / OR Bl BH^TE EVE OBRVILI. I DOGOVORILI OR EE KRENIOE NRDEMO NR WINDING ROOK- EU. GDOE ON NIKRD NIOE ^ ETIGRO. k ERETOHU ETE KIT RREDVRORLIF s. ^pr 012/ fi RRDI dEGR EU GR UEELI ER EOBOMF STR MIEL&P OEDINO ^TO Ml RRDR NR RRMET OE DR EU GR RREROEN RLI, / UEEU ER ERR- OBLOENIKR. CEKRO/ ... RLI KRKO EU ONI MOGLI ENRTI DR NRE OE ERROVOEDNIK RORT DERIRNOER ROELRO DR ietrrEimo rK *fr s & NE KRZEM OR EU TO ZrslRLI. <wa/noVE RKT VNOETE A' i/r< HZ rc u 90
 • 81. nu u^evSi u cdbein on u owm khfizjevimn mhlcd V nzjih lONoninn (Iinoeniczu on erm on rendEer, /M/=77"/ U RUKRMR MCDG EINR RREDETRVLOR CDDUdRN ti^^ RCDERCD ER LOUDE KCDOI ElVE I ERRREJUOU ER^d IvVW (ONE ETRRNE ERKCDNR. m& m -- - £ Uiiwt a 'fi ^ ^ ETCD CZEMO ERDR TEXFCE DRERTI EIVCDTUERTCD GF7 NR ClMMOHHMCJ (OELCJBCJurr r IRVREVE DO TRENUTKR KRDR ERECZR RRIOEURCDDRMLJGLLJ err KCJRENCD DH DH UDOENU ERMOENUOEBE ER NEDEMCD suBm VRIOE ME BUD! tXV/. BRIBEm w f/DRT DEMCD El ERMCJ f RRR ERTI ENR. R CDNDR DEMCD R(ONCDVCD KRENUT! U RCDTRRGU CDD MOEEDR GDOE El k 77 MCDRRCD ^ CDDUETRTI. tR--? . IR. ERR CDOUETRCD ERMDeEREKRCD OR OD RE IDEOE.MIMBRENITR RIlRll ER RCDMCDDP m 91
 • 82. £WILLVf. Vf- <t V', 5y J NEBIJSTE VISE EMOELI rm.DONESI noos OEDNU II GOSEODINE... ECDNOVCD l^/=7S MUOlTI NOONE Ak MORE... ^ BOOU/ ^s-T .> Mn ftNHEHHVI TO r/TuP m: hSTO SHM HE M &J.4J*>KHO IDIOTE/ c i w f ra N ^=5 92
 • 83. T vTRLl 3/=70 Ml ORZJ V n y/J BCDCZU STCD skhivrS i^nISRHICCRVRM i, WILLY... IMRS RHRYCD. LEEDR rv 'v fi 1 ^a.2^7 He 3 RM EMBCDMMWCJ HECH UH MCDRKEX VHHTICD THRZHCD OE IL L! Tuii □ NEKR IDE aCDVHHGFV SRO rEMDM ER YCDLOE RESTRRI BLEUHTI % V vTmL, ft/ 93
 • 84. ZinDN! WILLY.' Z:fibcjnnYLon ON M/3L/ DH Ml NOONE NOCZNEon ou MOHE OOLHEE Nl/MOHEOD Hion - 1 NHKO EHM KHO OIOETE OO-m NITI ^EET GODINn BILR IEGUBILR obd noDiTELon. oonnELn EDM u kcdlegi::ju u ehilfrdelrhioi. kooi ^^^^^^OE PLRdRO MOO UORK THOMRE.a ?iii||iPSfei BHRT MOOE MROKE. , ,y fmsmM LJotle... u ru ■X /r- Y > u £>r fX^ T- 7HV ' ? n ~Ye TYOO TE UORK NIOE MOGRO UEETI ER EOBOMP ( y NIOE BILO ^ jMOGUOE, ROETO OE BIO YOONI OH- IOIH KOOI OE BIO ETRCIONIHRN OYDOE NR ERHR- GR OH OR KRO ERM IKRD UHOEN Z7WO HRHBLR MHLH RLRF GOD NR ER NRMR IMRO OBIHELO HR GR I OE MOOR MROKR DHR —n GE YOLOE HHIMILR DU & Yi 94
 • 85. MRLCD SE TCDGFI EOEERM IE TCDG VHEMENR... RU EOEORM EE OR ERM GR ORKO VOLOELR. ORK / VlEE OD OOR. KOOI OE v. BIO MRLO LOUBOMO- MOO OE OTRO BIO OEBILORN / EUEDRERN TIR. OOK OE UORK THO MRE BIO ERBRVRN, UVIOEK Ml OE KUROV- RO RRENE ROKLONE i / VOO/O ME NR I ORHRNOE... K HRr lA ILS 7/ f ONOR. KRD OE VEO BIO RREMO- EETEN NR ERRRO. R OR ERM BILR U KOLEGIOU. ELRO Ml OE NOVRO / RIERO RIEMR, OR EE NEBIH U EVOOIM Ml OE RIEMI- MR RRlCRO O OVIM DIV- LOIM RHOETRRNETVIMR.( ^CDBEORVROUOl OR OE me oednog ORNR. KRD BUDEM > VELIKR. ROEVRT! y) OR DOOEM... OEOEORLR UERMLOENO I TO/ ONDR. RRIOE NEKOLIKO^ GODINR, RIEMR EU RREET- RLR ETIERTI. HRERITRLR ERM EE O NOEMU / ERENR- LR DR OE ROGINUO U NEK- OM OKREROU ER INDIOR-j NOIMR. RM THENUT KR ETVRHNO EHMH NR EVIOET TO & u ^£3 95
 • 86. Z7WOTKRKCD KCDLEGOUERVHEILR NEIEDHZIV.ROEl-ROO/N/OM KRHRV V RNOMF VEIZ EEENREKRKCJ IMRM ET ERM ROBOEEI DOEI OVDOE RR ^RRRD !/S >V» A 0 ?! GODINRMR ERM ETEDILR NOVRE KOOI Ml OE ELRO. E TIM ERM El MO GLR RLRTITI RUT... / EVO ME OVDOE U OVOO KREl/ ^ OR ETVRRNO —y | EMO U VELIK rV NEVOLOI. rsllKRD RIERM ZTRBORRVILR ETO M/N aa- UORK THOMRE RIERO O OVIM MOEET- IMR, NRROKON ERM ERMR MOBLR OETVRR- ITI OBEERNOE KOBE Ml OE OR DRO. <~r n&C*.-JZ- yWW MORRMO f - rokuErtimieliE or Bl NRE ME BLI UBITIP ROBOEEl. LIER/ VOEROORTRO hi RU ER VIM ETOORIM E ROIMR vRIKRO ERRMO KRKOFRRE RUETITI OR OTIDEMO s -V Ly 4svi 7 i iu 96
 • 87. BHHVH WEB THE bmlm PHEDSTHVL0/=l PHOBLEM flMi u ^■4 p/7& »4i 5^ 5v5 S;^2: EEET/ ERMCD onNETKO rsllBE MCJrslKEY. NOEGR ME ETHRH/ OCJLME// mzm OCDE BUDNLEMU HHP ■ ^ %. '< 97
 • 88. TlOErEEEMU ETE VHELIOEEOM EHIEl=ILIF y M OBHHEHO DOSHO ERM HO EVE EEETEVRNOEM DOEVEOKU EHEE DEBRF BRLRVEE. EVEEDNIK OU EELETE VIDOEEL EELI IEF 1 I m L* EEERR EDOEHEDU IDEM EHREIEOR/EHEEEVOEDNl EEBE/ EHEBR EEBI EBORENORVREl EVEOE EEEEUEKE/ W '4 n/r-i 98
 • 89. ZJESI CHUCDF BCDLOE OH ZJU ECDELU^H^. KONTHIFtHO MU. KIT. MO- C3HCD Bl TE UBITI/ OEMCD % r ^4 I ■MVJa--' ^ O. Iff- . 'tCMM E!v>.- B IIRHCDECD BEE . i y-OEONIK EITHKOH.CDVOOE ULHEI/27WP Ens SSH s 99
 • 90. UliP HU... GDOE EMCD T( V' 7 KHKCD I Tl EE dlNIP MCDOCDO V KUdl. Jnifavt.TCD? m c~ WM nT <VA ea 11' PF-PHEVRHILI ETE ME/ F>HOF>- OVOEDNIK NIOE THFlZlO CDF) ME WO// ETOEVE OVO VIDlE OE UKHRDENO EEHVO KEHLOEVETWO moEeE BIT KHRLOIOF) H m v P ■ f-'- P ^3S " > ^rrrrtrrr^ MIEF)M LOEEOTF)N. EHIENFIOEM. F)LI E VHEMENOM EeE El VEd RHIVIKNUTI. RHOPOVOEDNIK rv/ NEENF) O/R ROETOOlE. MRILF) MOOR/ Tl El ERD vlreniEtvo ETRROG MONKEYR, / MORRT EEE EE ROMIRITI jfk E TIME/ MRKNITE EE OO MENE. etrrEite ME/ m mLnsi a ■ii 1(X)
 • 92. ^RESTFINI ILI c^L/Vr O ^VEMU OBRVIO- ESTITI RHOROV- OEDNIKR. WCDVCD KMR KCD OR rrelilm CREU KIRBY/ CDRET 11/ V U /¥ ma CDVRO (—URUT 3 llr^V TE UBITI/ Ni lC ■V^^-vo- s 'JotA , 'JfcftPkS&W % B w'tm N nJ 102
 • 93. ■ BCDZE MOO... NIEHM Gf=) VRLO OH UBILRP aN lmPm S BIOUTE MIFtNFI, IMF) TVROU h.. GLRVU.■m^ R»i ;r- V: '.v^' EVO KLOUon oo ERTVOHR. RLI RORIO OE OOBRH UDRHRO NEOE EE TRKO BHEO RFtOBUDITI. I T: s K H' -ii OFiOlTE EE MOHRMO EBHIERTI. DOEDITE ■A T// rc .rw 103
 • 94. 104
 • 95. 2:no mi oe ^to ETE E E U OVO uvnuu MOOOM KHIVIOOM. unnnvo TOME nonnionTi.MonnMoStonuMonno ERM MOHRMO EROEDROOE ERO BITI ENRMRPUER MOHRO ERM POBOEOi VRE ERREITt ^7 :A I AS0 ^ V Oemo roboeOipRLI KRKOERHEMRR ERM PEOroboeOip netko NRE RRIMIOoOet eroOetkrrs//T7-CCJ ME ERUETRVITIRLI ETE NE RRIEILORVR OR EELIO OR TO OEORN oo OETRNEM OVOOE BUDE ER VRMR MOIH VEO ERM UMORRN OO ElVOTR OR OVRKRV NROIN m % V tiSf OUVRETRRER ERMO KRNOON UELI.KROE KOOI EMO RLI ROETOOI OOE ERILOROEORO tELRE KROE TEOE ROTOOlO.KOOU TREBR lOlERMO UE OOEER RRIOE vS Oemo ierOiROELIOE OEEOOE PUS-tinoi Vj m - ^v- ■V-A > • *"■Ox 105
 • 96. m EH. NE... NE MOZE- iA'/lA MOEDH -TO NEEHH-TE. MLI KITCDV CDTHE OE 5 HENDEEH BILO ETVHHNO BLUBCD EOVEET! GH EH ECDBCDM IX bcdboeEi Eemcd ehmi. IMHM MNCDGCD NCDVEH...EH MCD HEEITE GDOE Idl I OH du VHE / ODVEETL U HEDU... CDBEEHVHM VHM OH CD MCDNKEYU VldE HEdEMCD dUTI N BILO GDOE. EHMO CDH EMO CDHLEKO OO OTJOG EELITE MOHETHUMH MOTJKEXH HIOEdlTHMO " 1 /vN r r -X. a■x. -r- 'J^k VE A £3 if J -VT' 106
 • 97. 2:no MI on ^ OE. OFIOhllK. ON Ml OE EOMOGEO R OR MU OVRKO VRRdRM... RLI NE MOOU OTldl BEE KITR. EVO KLOUER ifVV _ap- 'sSis. BS s i fBREO. KIT/ .. BOEElMO// mt/ 'V> 107
 • 98. rsinoBCDLOE on RCDNCDVCD ^HKLZJUCinMCD. THKCD OlELl^R lERHlCRLROE KTU UKHRTKO EVE STO DCDGCDDILO DUZETHEBRTI MRLCD MCDHRMCD KIHBYOR ERVE CDK CDTKHIOU. 2lRll ^RTvcjHrn MU UETR RE BUEG TRKCJ OR KRO BHCJBUOI MOEE CDIERUT/ EBUNU m T5 ROEUFtl 09^ /s i m awMfilcd KFI^NIOE ^=r I:. m tk%EVO OR. 3^ eOVOM OR NEOE RROIOHMLUU TRKCJ BHECJ A JSf. UC J? %2SWl ^^ MIELIM OR RE. RLI RHOVOEHIT Eemo. ERR TRMOwt*' ifyjp ROE ETHRERFOCJ KOHRLR BHECJ/ m t£- X.///V «b ib or 108
 • 99. RKCD / IMM NEKLDOM, ONDF) 1 ^cdo Bnnnczi, i u ovo dcdbr D ERRV-nZJU... TRMCD EU VOEF NO I EECDLR / OETRLO. TRKl MORRM Udll / OR. IDR EU U OBR EIC5UR- VOEHOORT TRKO DR A A-1rCj f' ^5 -Vr- /r-*i ME TU EEKRO EUVRO ^1 w rj r r , - OHUEOEKHO stoOE BOOENR RL BOLOE TO NEOO RHRENE HUK 1 mjt '-—^ — zTrv-Qcn STA, 109
 • 100. 110
 • 101. rcdtoCic: CZUOEM3LIEU. '■ EUBCDH VCDEDE fcS TTl P5-*w 5©,'^ H r?-- iiTb.v> <r -•. IPO p*^■-- ^.. rHKCD BULJEMCD ^ IMHLI EHEdE. hlE EHIOE NEGCD EU- ^THFJ UZJUTFlClA r KIHBXUH EMCJ BBCJBIEWCJ ERRFIKIRFILI. /=? ^TO EE MON- KEYR TlOE. RKO El MU HREBI LR BOOU O GLRYU. NEdE EE W RHOBUOm OO^ OUGO. ER KOLIKO MIELIE OR OE RRIMIOETITI NR^ BIOEGP avT-^a®, -iVv 'LJbSWI. JESF M a ^... ^ .. *9i - - <- ■:- 'fm^ v i5s tappfs^ 111
 • 102. 112
 • 103. n i /fiim1 X o ... ETCD GDOE IEV HE HCDT odiC/ GLEDHO r s Tl ,r w 7S |li^s VV ff CDEOEDHM KHKCD ETHUOI ZZHHK KHDHOMCJ HO LIEU IELHE rsilOE DHLEKO ETHHH ME OD O^OG MOEETH >7 a 113
 • 104. OH r A A & ft k!_ CDO KCDOCDT, OE TO KCDOI OEBEST CDoSno PITI.omp ~ . 1$ BHKLOH NRM VISEr-v NE TREBH. ' "5/ O 1 vrni SMO, m 10 f> 1 ik|^|.a 1 14
 • 105. tjr n sno. u S KOOEM EMOEHU ■L. lOEMOF ECDKUEHT OJ ^ E OHIOENTIRRTI PREMR EVIOEE-. X DRMF). rsUERM TE rvl RITRCD DRU ENRS ORHRTIP EKRLR^IM m m rfrs. !ci 5?) ^3 i®»_ CDNOH HROOEMO.' MCDEHMCD NnPHRVm STO VECU RREDnLOINU lEMEEDU NRE I NOIH PFII3E NEBO / '>. STO ^VRISIE. W9fl A J£i-3jg:n £S? &L ^lL — 115
 • 106. Idl CtEMO PCD NROETOEN- OVmOlM DIOELCDVIMR. TR- KCD OR KCDNOI hlE CDETRV- LOROU PREVISE MCDZEE KLHDrn. PCDKUERT (ZEMCDRLI r^nMIELIE OH ERGCDRERTI NREINPCE rslRE EIVOT i t PRRTITIF TRHOOVH f k! f ■jr-A X JR Au R TCD VRIOEME y*- D/27r/ OED NETKCD DOLREI. s i I 16
 • 107. BMMLJY! LJLJ KUUH CJCJLsSMIHI 5S RZ-/3PT^O OE BHHCjy LBHLLUEFi i SN ■A RESno SRM RUT U OEDNOMTSi£* OUGU. UMORRN SRM K'O^^C^^h^ DONOSIS URHHVCJNHM NOVE SURROTNOINROHMHOIUE ROTENOIZJHL METRMRPN M irlDI KZ^&s.RU USKORO EES I MOEI IEVRLITI NR KHEVETU 1 -2b- 5 •fSmJE-. uOVHU MRM NRORMHE OE KOBE NISU RS VESELE. & Oi ik at ^3■C*. 5= ^'= 117
 • 108. DOVHRBn/ SER OE EWE EUOhllOl I CUDNIOI.Mrlo krenizje... r1 R RRCJRCJWZIELJrsilK TE NE MOZE RRIMITI. ^ BRROY... OCDEDI EUTRR /:*r k UOUTRCD. s&Z CDKEO. RLI REE! MU OR IMRM WRZNE INECDRMREIOE. c/. ^ iliiimunK NRDROMCD EE OR EE neEe nrloRCDRRICRTIIDEM MCDNKEYEM UTITI ETCD OR BUDIM CDWRKCJ KRENCD. . rt SJ K. y % m / rCO a^r1 BRROY/ MCDRRMCD RCDRRIERTI/ 9: -A- y y. 4- 'I/A, I IX
 • 109. ^ro OCJBICJLDRFH MONKEY HOOES. BOOOM EO BLHVI.OEMU TEO vioispDOVHH Z:heEOVEEPGEF ME i V K0/ W Nl 1 OEOBNEOO OOS Ml EE VET! U OLEVI. EE EKO Ml IME^S ETE EE EEEl. NEMOO OUOO. / NOEIM VIBEEE IE EOET DEEIENOEE. ETVEE. NEKOGEP EEIOE TOME 7i % fl h MM n ~ ' / ^EMIEI EE... CD OUdEE ( EU EE NEE EUNO EEEOVZJEDNIK OE EOEVEO WILLEEE I OEEEONE OE lETEE^E OOELOVENOE BENDE. / TE DVIOE EEOKLETE EMIZ3E EU EEIHVETILE. KEKO TO MIELIEF OOBEO ENEE KOLIKO EU TE DVOOIOE OEEENI. MENOE OEEENI. r. % V..TO OE EVEP vKy 1 19
 • 110. z;nHvfrlououdi nrletu ereCe. wllerov ein oe ervrEkd u nrEim rukrmr. / ER TOM KRRTOM U RUE! DRZRT CEMO hlOEGOVOO OOR hJR RRORIENOO UORLOENOETI. RUKOM ERECtOM. REKRO ERM TV. R ERO NEETRNI, k RREGOVRRRTI EEMO RONOVO UOUTRO. ORR/ KRKO ETE GR UEROELI ERROBITIF d 2S: ZJOE (—U rsJE MOGU EROR ROETO ERM OOE RREELRB, RLI KIRBY C±E Ml RLRTITI. ETVRROIOENEKE MORRTI EREUITI EUTRR UZJUTRO -mm Ml V, X c 55s O55 // RROROVOEOKIKU EIMRRTICRN-JE ^RTO MOHRM ROBRINUTI OR KEETRKE TRKO OR EUM V1 rsjoR RRDNE NH UBIT dU TOG GRDR/ 120
 • 111. RHIOETIO OE 0/=? C±E RHCDROV- ZJEDNIKU REEl ER DOEVOOKU. RLI MIELIM OR TO OO^ NIOE uEinicd... r eutrr uoutno ER TO NEdE IMRTI VREMENR. KRO orv HEETRrslE, NEdU VldE IMRTI RRO- BLEMR ER TOM MRLOM KUOOM. ONR ME UDR- HILR. / TO dE Ml EKU- RO RLRTITI. ti V in1 % iSf 7 NEDOETROE TEK hIEKO LIKO ERTI DO EORE, RU TEX. ORHEON I TIGER OROK VEd EU NR RUTU... I: : "" IDEMO RRVNO DO RIOEKE GDOE EU NEETRLI L RENI VOONIOIP MIELIO ERM DR RRIOE NRRR RVIMO NEETO DRUGO f V-w^si c ^•6 A NEMR ROTREBE. TEX. VEd EU TO NRRRRVILI. NOdRE EU Ml NR RR- MET RRLI ONI NEERET- NIOI IE KRRRVRNE, I KRKO Ml OE NEERMIELI- VO DR IH RRERUETIMO KRO HRRNU LEElNRR- /MR. RROdl dEMO Wy IH UERUT ROKORRTI. TKO t3v i2^ 121
 • 112. ^RBOHRVICD SRM VRM RECZI OR ORM OUCZEH OOK ERM EE VHRdRCD EHEO OEONU ERTHCDLU IE ECDRT DEEIRNEER, / HEKRO IM GDOE dE RHCDNRdl KRHRVRNU. TRKCD OR EU TO hlROVOEHOORTISI/OE Ohll RIOEEILI. VRREE/ wP OR ERM ENRO LOEREE BI BIO ERRVRO: Ji J' /> R NROVEEI OOKRE TOME OE OR VEd OOOINRMR OLUMIM DROILOU OEDNOM ETRHOM DEO! EIOEOE KOEE. IE ERdRLOENOR OR ORONIK nebi ervrEio u ^ KRKVOM ( •, Ai2r* <RO MIELIE OR IMRM EROE OO KRMENR. OURITERR Ml/ NIERM MlELIO OR SI TRKO OEOEdR V ORN. xr- ^ "3 HOERIEIOU & I k B ss Si :v H1ft v KRKVO BEERRMN ERO OE.ORRGI IEKRIVLORVRNOE vrEe f RL!BOEE ETR REdl MUIETINE/ RRERIHKEMCJHRM TIGER/ EELIM MIOEERTI.ELUERTI/ u m r v 1 K L. > ^/1V 122
 • 113. ZNflS Tl DCDBRCD, R KCDOR ^( OFiRZE RRRVITI Bl TO BILR IETINRF IRKO Utz IETIRR OE OR BEE EROMERUTOG BEDRET VEDUE EVCDO BOK. ODRVRO RR OBLROIOUKRKVOM EVIRRO HRRRU/ GLUROETI/ k 7 OR NEMRM ELURR ER sy MUEIKU. >5 3s S*s ft'by U REDU. DREhllOE OEDRN/ N VIRRO Bl LO^E, RU Bl EVEOEDNO HOOETE OOE DUGOP JI E (/EVRRO/ OR ERM GOTO SS5 !'»HR HH/ HR/ •*/ 7? mp HWX^VUi]ty TRKO OE. ERVREIMO vr. BUDIMO OEBILONIaf* t-mK - ^44 E^m* ^§*53 123
 • 114. PHIOE E! ME EITHCJ DHLI MIELIM KHENUTI DIFiEKTNCD N/=l HIOEKU GDOE EU NEETHLI f - F* Tl Ml FtFlEBCDONIEI... WIEI CDDGCD ^ VOHICD. CDDGCDVCDHIT EHOR. PHETHFlGn TE HIOEKE EFIEVIM EIOUHKO BILH GUBITHK VEEMErsH 1 A r ^ X T. % 4 NFIOVIEE NRM ^ (DDGOVFtHR DR ^TO EHIOE ETURIMCD U KONTRKT ER MIMBRENITOM. BCDTRIEUJEM .,A' - i hJs-rvi m y CDNI NEENROU ^ OR EE HRDI CD LRZNIM VCDONIOIMR. RU KRETRNOE TCDLIKE GRURE LOUDI EIGURNCD IM OE RRIVUKLCD RRZNOU. A ' ERKLOUEIVRNOE ^ Tl OE IERRRVNCD. ETRRR DEVCD. CDDLU- dENCD OE: IDEMCD DO MIMBRENITR.RRROI IMROU IEOET- REN WO, R KRKO ZtVE NR TOM RODRU- COU, EUMNORM DR IM OE RROMRKRO RRO- LRERK GRURE MOM- K RKR^rt ODOEVE- ^ / NIH U ^SXX /RLRVO. - i- T. 124
 • 115. HHV! ^HRCZ! SUNCin OKUPHLI SU HUS-TINOLI UMHMLI SMOL/Z7=? Crrnvu noc:Civhstcd NECZE ou Bill LHKOEEnvn. UVOEHITI OF? MOHMMO KHErUTI oveiko HENCD Tm 4c / CJCDK ^MCD ULJ- ^JLHEILI CDVDOE. IE- WKOFtlE-TICD ERM EVE f mcdguEe thikcdve KRKCD NEBIEMCD CDET RVLORU THROCDVE, 1=1LI OCDE EMCD RHEB- U-IEU BHLCDGU TIM BR- NDITR OR Bl EE '^SMOGL/ EMRTHRTI ^^EIGUHNIMR. ^ t—UCJEECDLRT KCDROE RHIOE OCDENEGCD RHCDBUDIM NEKR SflMRLCD CDDMCDHI. m 125
 • 116. it- TCD SU PU^TINZISKI ynpnioi... n khkcd s£ KFtEdU. I^BLHOP OP THHZE thficbcdve. I <59liW L ■ ••/ 22^ T32>> .pr. 126
 • 118. LIZZM rVfcSM/^7fc F'MJSII rsJOIHCD y-E HUKE l i- •- 4 LLd. MMMEHOBUO! STFt OEPLIEF OIGKI PsJEMF VHEM EFH/ V U-_ 5v tw I sT5 ?*W r >r MCDEDF NE, FLI NFOBCDLOE ZJE NE HIEKIHFTI. OF dU EE ROKFEFT! DF FOMIELE OF EFM EFM. / FOKUSFTI EHVFTITI STF THFEE. EETIHI INOIOFNOF DOLFEE OVDOE. NEENFM KFKVE EU IM NFMOEFE. EFKFIO EE. —3 % y; MIELIE LJF EU LJEFEFIP f W 128
 • 119. ^v>——=*^<7r CD^TRNI OVOOE. / BILCD SSTFI OH EE DEEILO, NE PCDKR EUZJ EE. BOEE MCJZJ. MKCD UBIOUP P-iE VOEHUOEM OR EE TO UElNITI. NEMROU MOTIVR. RLI RKCD VIOlE OR EE NE VRRdRM, EREEKRO OR OTIEDU / (DNOR ROBOEGNI^ ERMR. i mi OAX U> 129
 • 120. r<2 WCDRH/ MHLl 5CDKCDL, S/ZN' NdCNCJB CDHLn. PCDZDFIFIVLBFI BFtnCu yrvrprioe/ ' ?A 25 1 % £k ^3.«_ BHFtCZFI YRVFIPRI l4 S/J rs/F7 ^thz:I LCDVHF & N; -fe J VIDIM OF? SO" MHLl SOKOL RCDNH^F! KF?0 ZENKR KCDZKDTR. ^ HKCJ MRLCD ^CDKCDLE NR STR CZILORS. BRRTEP M 130
 • 121. /MFRL! SOKOL SIGUHNO ZNR KRKCD ZENKR KCDOCDTR, KRO ORRENOET RHIOETI BHLCDGU BDZJE EE NRLRZTE NOENI MLRDUNCZI. IELREI NR CDTVCDHENCD KRKCD B! RHIVUKLR RRENOU NERHIORTELOR.l 3^ s / ORLOE NE HREUMIOEM CD EEMU EE RRDI, RKCD MIELI^ NR MENE, OR UE EEBE NEM- V RM MLROUNCRO KCDOU ^ . TREBR BRRNITI. X RKCD MRU ECDKCDL RCDG- LEDR IER EE- BE. EHVRTITI CE. -ar % c. it 3 "itr- m. 1 131
 • 122. BEZ: BRIBE. NECZEMCD VRM NRUDITI. / L .A 4fe- m M/ M Yf.i I MRU ECDKOL ORIOESl. vl RREUMIOEM/ ONI EU VRE ROELRLI ER NRMR/ ERMO OEMO VRE VRRTITI U EE- LO RLRVIH OO- ORR IE KOOEG ETE ROBOE-y GL/. ( ^NITKO NRM NIOE / NlETR REKRO O vrEem bioegu, rli u RUETINOl EE Nl MRRV NE MOEE KRETRTI s BEE OR Ml TO NE a^ ERENRMO. / RRDI OEGR x NRE EELlS VRRTITI TIM LOUDIMRF ERR NEENRE OR OE TO BRNOR UBOOIORF m yX-% r NIOE NR OR EUDIM. ONI OE NRE NRGRROITI ER VRE ¥ ROVRRTRK 132
 • 123. LOVFRCKEynvHRnioi OHKLE GLUME RSE TIM NITKOVIMEIP GOOE ZJE :ih ^4 ^OMOEPrsJE^TECJ MUIHCJW SEE VELIKIH HIOEEI MML! iUEOKOLE m vW TEEHK ZJE EIVOT T^^ U EUSTINOI. UMOHN! EMO OO OEDENOH GUTTERFP / EM/OR, KRO 1 EE MOZZE OEETI RUNO BOLZJE. /V ICDEMO/ Jt zz ri- era 's ■W W: 133
 • 124. aSTCD dE EHDR BITI SRMNOMP ... EFflOE OE TU BIO KIHBY OR ME BRRNI, R ERD CtE Ml / ON BITI NERRORTELO. ERO Ml OE. LI^R. ^VE OE BILO UERLUD / T NRV. t )si. ^5 «> # ir m ife m 134
 • 126. MEEDUVHEMEN ThebhS MLTx / rslEM/=l NE^TCD DF1TI, VEEE RKCD GR in A vioimp^L' ' : HBYZJH fyBMH €iNCDCZRE5TVRM kizje ^F-HYHCJ SYCJM KHEVETU ADCJVHRCBR/ -i,V fy.. ■r-'- sH<r>Ay/c/ vBOOE OCD^RRGFI iwHSRKHCDF ?ir y;i RHORCDVOEDNIK TE . ZELI VIDOETI, 1 CDDMRH/ RRCDKLETETVCD VECZERMO OR NIOE IELRORO r o -TV ^., ^ -v:'V s%^. 136
 • 127. -<"• im: DOEdOR /GF?/=7.> GCDEROOINE. / _ yWI MRLO KRSNIOE... W IEVINI STCD TE ^ OUdEFt IMIERM RRIMICD. MONKEY. DRKLE, dTO OE BILO 3 ONOM jk KRRRVRNOMP A Pt • feiL Oooc '->■) as» u v 321 DOBRH ULOVF V EVR EHECZR/ )KIRBY MU IEGLEOR NIOE NldTR REKRO O DOEVOOOI. INRdE Bl ME ODMRH BIO RITRO O NOOO. ■v w,<r V-; VISE NEGO [7 3TO EMO "Ak. MIELILI. h r_- ^7~ TT a I RU TO rV/03 3^3, GOER- ODINE. ER OOd NEdTO NRM EE EREdR OEMI- , H 3Li LOUDI ER EOBOM IMRLI DOEiR OEHNULR... NOVOR DHRGOOOEN OEil ERHEMIO ERM fr EIGURNOEVE NM NRETRVI. TS mm.r 1 ( saa^r Jy. 137
 • 128. 3L/OF7Ff/L/ SMO s/rvoM TEXR WILLEHM KCDOI DCDVEL! 3^" CJE-FECD BEE KCDNOE ETE EH UEHED EUEl-IHOE UMIHHO ZJE CDVDOEF EEED UEELILJLJ EH EH *ECJBCJM UCDVEU CDVLJZ/E :h P P .t;V? m. ? EEMCD NR EEBE RRZNOU noegovcdg CDER. x. ERMCDXHRG ~TE ODNICDTHEHUTHCJ pnivucziMlELIEMCJHKEY/ LDH OEHHLHEI EREVCDHU TO BILO HHMETHOF m y TO EE BILO HEMI- NOVNO, GOEEODINE. EHEdR OE OR U HUKRMR IMRMO NOEGOVOG rv EINR. DO ERDR EE WILLEH NIOE BRVIO NRMR, OVRKO HIEKIHRMO OR NRM EE ROClNE MIOEERTI U ROELOVE. A 3 mc-; LJ « 138
 • 129. ^TO Xs/rvocr ZJE. BHRDY / stigno Gn iNnoHM- x nOIOOM KRKO ZJE ERP- OVOEONIK EOHT DEEIR- •MOEn RNGnZmno WILL- ^Enn i onnsonn on / aik. NRE lETnnZE. yi UOVHHGH ROKUEnV HEOIF !Jk, m h k & ! s STnHnZJOEbpnay OE OEKnEPCJEBILJPCJ OOS TU POEV <—UMT GF? rko EELITE ^5 I I a SV I BAll Nekoliko ouo UEIMnEYE ERM YLRETITIM GOEEOMINU- RENOEERIDINE/ EREOYOEDNIK HEKROTR KRENI MR OR OE GOTOVO EIGUHRN KRKO ROETO RRERUEENRBRNOR KOZJR OEEHIHR YOONIKE -<V DRKLE. NRER OE IGFfR OTKPIVENR f, ■iiifiniii □ E U 139
 • 130. TO NIOE SVE, GOSPCDOIhlE... ENHOU CDTEHILIKE i gdoe oe rsin^n bheh, erkloucIiu eu on NHLHEI NEGDOE U OBCDORNCDO EUETINOI ILI WILLEH / > ORHECDN EU EFtlH- VRTILI ERDRTRKP OKRMENOENCDO EUMl MMM... RIEU DRLEKCD OD lETINE. r NE ERMCD OR EU RFilHVRTILI, KEGCD EU I CDDMRH KHENUU k U RKOIOU. / n 1 *r ERENRVEl OR OE OEOINI RREElVOELI NREIH NRRROR LCDKRLN! GRLLUREKI KLCDERR. KHENUU EU OR GR IEHITROU. OEEU LI UEHOELIP 1 NIEU, EHEOCDM. VIOOELI EU TEP GCDEHCDOINE. OEDVR ERM UEHICD ERdEHm UETR TOM CCDVOEKU, MRLCD HHIOE NE- / GCD EU ONI / E~riGLI UNOEG-I - OVU KUCU/ 140
 • 131. PHCJKLE / VCJ/ OWO NHM MOE v TREBFRLCD/ ✓ i ; - U r ^ ^ FNIKHU ME HUE y BILCD ETHF1H (DO /SOOEKE. RU VVILLEH / / ORHEON EU VEO DH- /UGR HHldR... UVIOEK ERM ' EE BODRO OR Bl EE TO OVODE NOUEKRLR MOGLO UHLEETI U NREE HLRNOVE. / KOLIKO Ml EE dlNI, BIO ERM U HHRVU... itABP '^f//MM//AiiAn^Ai^imM ' PR IHRK. ER WILLEHO- - VIM EINOM U HUKRMR, L RKO dEMO IH ERDHdRTI HODRLOE. ^ ^ IMRE HHRVO. ^ KRO TRKO ETOOE ETVRHI, MOHRMO EVO OEG RER U HUKRVU ODIGHR-TI NROBOLOE MOGUdE. y ^1P, y MMM... IMOHRM HHIEILI- Tl WILLEHOVOG EINR OR NE GO- VOHI NlETR O v DOEVOOOI... V EELIM GR VIDOETI, OOMRH IDI HO NOEGR. T iW jt* z 141
 • 132. Tx XTO NECZE BITI > /^TE^KCD... EHMO MLT^ I MOHHM ERRHIOETITl ^i^/^//y/ DR t -E RKCD POBOE- ! ETHFHDFITI NOE-J gok/^ pnianTE-jL** LZJIOR. Ml* /?^d '-.Xi i '■ V>K *5w - _ S£ K RBY/RHOKLETi* ETVO NEMFtM MORR OR OR KLOUC OE OR UEEO/ j # KVRREU/ DRT CtU DR 1 RROMIOENI ^ BRRVR. ap • < « , z7 nT " (''4;. mm WilfK'K' 142
 • 133. TO KCDRILE. CDDLUCHCD NRE OE IEORTI ERMCD DR Bl ERDRZRO DOEV CDOKU. WILLEFtOVOG EE EINR VRRTITI CDEU U ERMOENU A ER IMUNITET. S ERD Ml OE J ' ORENCD ERETCD^ KIRBY NIOE RREE- RRYRCD U EYCDOCDZl BRRREI. RCDBOEG- RCD OE E NO/MR/ % ETR EE deErvr, MCDNKEYP - I-iui NEEU MU DCDRUETITI. OCDVRROR/ ULCDYIT CU OR I . ft RLI TKCD OE RUERCD/ ) j-ZV_ ^ -- tyr^<f S .J* NOEGR/ s_ r"- — yHttl— —' u yV4 0 V ==. ■ 143
 • 134. 144
 • 135. I N>3, ry %-y<n /VXI 3£ Si-^- «w -r c> m &f: m.-CP .r m STOKIHBY. UZJBVCJZJKH CDNFI ME UDFRRILR... OOVRRGR OCDGCJDILCDP RODE. f' GOYDHI/ &.7P m M hc ; z?5 i TEX / NOEGCDV! HRODR^I ETlZU U ERHHIECD U KRENCD OUTHCD. KRD... o >a '■-V 4.SPUpS 2,v> vy->'■* ■y-i- - 7; C5i, r 145
 • 136. fp O(S'UAJlC.A AFAOA ^ AAlfiA&R&NlTC>'' O&raCA se navajg e>p?A(Zi is : ' G&avu&STn ^ NCXZNGtS' ORU-A J L ■: «ii /4 MQKA 5 NJIM PoPKl&ATl C 1^1/M0.0/ KITUP. /■ nr ■m 146
 • 137. 4^ -i;'^->;> -W>-: - ^n 'X£r£^ <^i ^Sr^l-ti&iVr^^f0 " 6^ Jt«: Z~i ^ V UsKono PRKLH Ml/ U to jsu ors/// E7/ //) V--■> THEBnU EMCD ENFITI DFI IH NFIEI FHIOF1TELOI YFIVFIPFIIOI NEOlE FUETITI OFI CDOU UCDEJI. IljEMCJ oo CDETHLIH OFILEKCJ 2S ^ss K S I j/-) 1 m Ll 147
 • 138. KHmO RCD toeHE/ NRSLI 3MO IH/ r 6'c -- t- 1 X ^r; ICJEMCJ PCJtsh NOIH/KONOE/ J* m.?f/i 4•v x V/ i ^HECZH OE NH TVCDOCDO ETFIFINI, KIRBy. OR BE WILLEnaV EIN uepicd PCDBOECl, PFICJPCDVOEONIK TV "TO /N/ES/ ORROST/O. f'' -> 4« > & X /' * m MM -I'-* M2 148
 • 139. TVOZJOM SHM KHIVICCDM MCDHRCD RHCDROVOED- NIKU lERFtldRTI EVE CD DOEVCDOEI, I OO EHOFI Ee biti rcdd noegcdvcdm eeEtitcdm. /HE DCDEEEDUO VISE/ VEE EF=IM RHIENFICD D/=? S/=7M RCDHICD ECDEUT IDICDTE, ETFI OOE m- r MEN! khEEEP GUBIEMMLLJ i MrsCD TE HUE HTOELFR/ 7)) 11 tm w M * 'MSg>t jflkTEBE OE. HHP HH/ BitHH/ HH/ ;C *1 . ^ '■> # fSi-: MMLO EUTFtM/ ms . & ^7vVT rC .« m i ■ ^ r/ >- uU^fl ■ti >» T! 3/ 3/J 3PF!3/0 OD Z'LOG CTUDO- VtSTn. R OrMR Tl JE ZRUEVRRT •.. NRPHRVILR CVHGU NR glrvv .. |m "-Jd/' "^SraCDBRCD, ^ f ER^nSlMCD _> 3 TIM/ 1 J, r~3c> . k £ r MS r^*/ ■a/fi p:?hV1 V-v yy gs: 149
 • 140. 'MONKEY/ BILO OE EF= OdEKDYHTI OH EEMO EHIOE ILI EOSLIOE BO- NOWO WIOOETI NOE- GOWU HUZNU NOU- ^KU. GLEOHZJ TKO UOLHE!/ % yr* JMk 2% m AW 1 a^ssti^ KHKO OE. BHIOn- TELOI MOOIP 'Z,-=>AA v ^ s* jm * P i ^W WFldS OE lELET^Zi-IW/OEK MO£ , ^RBCJHRWITE/ NBUClLI EMO LEKOI OU. OD EBDB OE WREH BRH- H RKR BITI O/RrVO-^B NOCNO BOD NR- y DEOBOM/ KBRTKO TBRO-EM<:D Ril BONOWORO. KRKO Ml EE ElNI/ @11 TX M B 150
 • 141. NEMFJ^ NIETFl zrn HEd Liz:HP -4/ W/ h' y hi NMBr 2 , r:3 c '' »v - > li HECZI CZU EH(DEOVOEDNIKU dTO ETE UdlNILI. / BUOI SIOU HEN OH dE VEE ZNETI BO- GHTO NHGHRDITI. ^ ODUdNO OBHVLDENO dEMOEHHKEiy/ y PFtEU^ETI. X fi mp* % IDEMCD LOUDI/ VHHd HMO EE KUdl/ ^ d- *** sn .m- J"V / 151
 • 142. 152
 • 143. // MEN! OE DHEIGCD O-R /-frE RCDNOVCD WO/M^ 7 ^ —C MIMBHENITU OE DHRKBO OH RONOVO VIDI NOdNOG ORLR! / NOEGOVE RRIOR}TELOE/ ^=4 f v- £ OOEKIVnONIEHM TE ECDEVRO 3/ M MOEORTRKO BREO RILI EU HRO! MOG ENRP TE MOZJt EIONRILI ERITEKLI URRRIVOVEC.r^FlLJ BICD NR TRIKO OCDLRJEUTU ICJ ERM TEBI. At*— 3 A-eETCJKRO kreee. IMRM VIOEETI MR LOM EOK OLU r* RLI NE REOIMO TU VRNI NR EUNEU UEDITE/ Si isrs t£- 5? m r. 153
 • 144. BHIOE/RF?0377 EE OEEIEirsI oo MCJOIH m HELOIVOE-T. MIMBHENI LZJULJI BE OE wo/oTU EL! DELI EU WOE kKEEE OE OEETI MOM OOBMODOBEEF muujL % Mil DHUEOELI BIO EEM BIO OE BE OE EETKOKEDE BDOE TVU MLEDE BIOELE DEEEOOUTHOE, EE EEHBE WOIOF EUDOEVOOKE. BILIBL EPMELO r-JEKOE EEHOBLOEEIOI UEEEEVrTEEOE. EVOHIOE YEVE EEIOE -4m N iWTO O DOEVOOE! Tl EIBUHEE OE NEETO BOVOEIP OHEEL!EU BILI BIOELEIP MOO OE EOVOEK EIBU HEN TO eoeNIETE s cuVET BE HOEEEEKO £ O. 1< - V tS2iA 154
 • 145. NE. NEMF1 VEEE. TFt EHIE1=1 EH YHVHEHIOIMH ME MU£l. DEEUEEI OH EHIOE ODEEVEHH IEEHIEHM EVE VEE! PsIEETHrslKH MHLCDE EEKCJLH EHEEO yf^~ yr. n t I EX EHEEHlClHVH EVE ETO EE OOCBODILO. GEVEHI E BHNOI HHEBEONIKH KEOI HHHHEE HED XEONldKEM KHINKEM. I NH KHHZJU... I ^ m&W EHVHEHE NHZJVOEHEOHTHIOE El U HHHVU. EHO ehETE EuoneOE OH OE MEO VIEDEN HUKHMH o YHVHEHIOHF BIE EHM EIGUHHN OH LHZNIHNHLHE! KEO VEOHIKH T-Xf. Xr -W**. TM VI MEHHE / MEZVDH OE MHLI EEKEL eekuEhe eeboeEi u dhu- Etvu te doeveoke, hh eu IH YHVHHHIOI UHVHTILI I VH- HLI ENHTI OH EU YHVHHHIOI ELU2VBUETHVILI LOUOI KEOE THHElE. HllLI BIOELIM GEEHEOHHIMH M Q 155
 • 146. -W F OES IMHCJ LRZNIMECJELR SH DIHEKTNCD VCJZJRICZIMHr1 EHRTICD ERM r^OIH CJVCJ KHElRrvZJE, RU rsj/ERM ULREICJ KOKTRKT. E W i9BB hllEU RRM RIKRD EMETRU, RR EMCD GLEDRLI OR EE Nt MIOEERMCD U hlOIHCDVE / ERMCD ENRO 'OR EE RRDI CD 2CLIM LOUD/MR. KCDOI EU URRLORLI HUKE MNCD GIM ELCDdlNIMR. RRDI TCDGR NRE OE ERRCD VOEDNIK UTVHDE DEEIRNEE / ECJELCDVE ^HPCD^LICJ J M- MUDHCD RCDETUPICD DCDLINR DUHCDVRF hllKRD DUO...77 ENRE GDOE IM OE eklopsiiEtef WORM/ U DCDLINI DUHCD VR/ * W -v V ^5 8L w 156
 • 147. / DCDLir^H KHCDZ: KCDZJU PHCDLFlZri RCDTCDK. SKFUVENR OE lER KRNOONR. TO OE IME DOBILR RO GHOBLOU OEDNOG ETRROG NRROOR. i _ ,?i s MILA / RREMR OEONOM ETRROM VOEROVRNOU RRRdR, DUHOV! UMRLIH NIEU NIKRO RREETRU ROHOOITI TO MZJEETO... w MOZJ WRROU ^ TRMO NE ODLR- I IE ETRRHR. / UV IOEK EE DRERO NR UDRLZJEN- 2 OETI. JM !%a e:: Si W&* Tk i■sAu_ /y 3 ... RLI TO OE A lEKUETVO KOOEG SE NE VOLIM RRIEO-, EORTI. AA OEUNOM J ERM EE BIO W RRIEILOEN EKL-I^ ONITI U TOO DOL- INI, OR Bl IEBOEGRO VEOU ORREN- L OET... i BIO KRED TRMO? rv 157
 • 148. 1 VELIKI METUEELEME/ EO TOME KRKO PRldR, lEGLEDR OR OE VIDIO NE^TO CUOEEP EHONRELI TIHEMO BHLCJE GHLOREERER ETO GR OE vrrEki RREETRRElLO. OH cuo OHM aw z tv: UMOEERK.OHOH OH KIT woe MOGLI OBHVIOEET/TI VCDOOKU RRERUETITI NO/MR UERRENI KEOTEN HLI DOKLE GOO OE TVOO TEEKONOIHOVIM RUKRMR MORRMO HOORTI OE RROTURKRO PCD OROIMR OEEITI &"C ■2^ MIMBREKITO NIETR OHL OHM OPRE POMOEINEEMIOE POOU- 'IMRTI OOKLE OE OO KIT U NOIHO- VIM RUKRMR. MHN OH EO LOBOOIMO MOG OINHP i /T. Mi Vh : asi I X 158
 • 149. r ^RKLECD ERM EE OR NECZU NIKRO VlEE NCDGCDM ETURITI NR TO MOEETO, IETO VRIOEOI I ER MOOE LOUDE. j RITRO ME BILO ETO DRUOO. NOONI OHLE. ERMO NE OR EE VHRORM U DOLINU OUHOVR. ® f ^r. n Mf o " vi ZNFtCD SFtM V '£ J* MIMBRENITO EIGURNO NIOE IZlNIMKR KRD EE RROI O HRZrMlELZJRNZJU INOIORNROR KRKO EE ORRENOET! THEBR EURROT- ETRVITI RRER U RRER, U RRVOM REDU. RLI KROR OE RIOEC O RRRENOVOEROU^ ROTRUNO OE NEMOORN. U REDU. MIMBRENITO. RO^TUOEM TVOOU ODLUKU / NEOU NRVRLOIVRTI. * 'U"*aes x X rv I RLI MOLIO BIH TE OR NRE BRREM DOVEDEE NROBLlZE MOGUCtE hlOIH OVOM EKROVlETU. OR NEB! GUBILI VRIOEME. ^ / MOGU VRE DOVEETI EVE DO ULRER KRNOONR KOOI VODI U DOLINU OUHOVR. / WORH/ TO MOGU T * IStr^ feimmj % 159
 • 150. 160
 • 151. MONKEYEVR EE PRTHOLFI VF(F=EF) U EKHCDVIETE TIK EHED EUTCDN... y j ,■ | / v','' sB % MONKEY YH HllLJ EH EHHCDBLO 1 ENIEIMH GOEECD OINE. HYHLH. WILLY mil a a 161
 • 152. ft SILFIZTE/ aV IV . ^ oo Ml ZHHUBLZJErsJIKE MCJIMKEX/ 1 NnPHIOED % •w !«M=riS2=s; D vrC~t V-ff vC^S v, y £= 162
 • 153. n ^W rsioiHov BIZJEG rv/oe DUGCD THHDHCD GCD^PCDDirslE/ XMVMF'MIUI DU NHSLI.bhz:CJ tH ~A /c~- -■^: ¥< SA - ?/=7 DCJDI n vs UNUTRH MCDNKBY. H SHM , v' 5^/Tv / ?-9 /i 163
 • 154. MR STR MU ZJE SROP
 • 155. '' VECI ERM ^ VRM HEKRCD, GO-NM , )ODJE ULCDWO lU EECDOINE... BILR OE DJ . ER KRRRVR- yfjl NOM. ^ B DOEVCDOKUP O plw* WC / M aES ZRSTCD ZELIO O OEERETCD E! Ml HEKRCD ER ISIOU TEK KRD OE ORERT! HCDBOEELRP HKHIVENUP r IE 1 XL *^r #2 frf rv& IEMCJTRVRO EE... ODGCJVCJRI/ mHR... OR ^k£ k ^1 I 165
 • 156. ^3 / RHIZNFIOEM OH SHM K7=?/K GOSRO- EH VIDOELI /ETE OU. NOEZNR OE ECDHUT GHEELE. MIELIO EHM DH Bl MCDGLH ElV- OETI U MCDOCDM KCDLIBI. ENHTE KHKCD OE NHMH MU^KHHEIMH... CD/rsiE. EHIErsiHOEM LJH EHM EELICD DHEHTI V TU OOEVCDOKU ^-v EHMCD EH mmi 11 'fK ■JXXTJl <?<H 3*30 fPSL/ SUGFIVI/.'jfira m P AARCrH... m? Si; «af 5% vi 166
 • 157. 1, EjUBI n m* IWi GL/0/ SE/ ^7 ^ MCJLIM ^ DH Ml OBFtOSTITE. GCDEECDDINE... OR... NIERM MIELIO... j ^rr: I REE! "Vtl1 YOU OR I DOYEDE DO- !4 W r' $^4 13# I ■F/ J. 0 3^ i^r^i f rV£=, ^RTYCJMITE OR U BRRRKU.UR UCDYEDE 1 / VYILLEHOYCDO EINRP A <r 167
 • 158. on OEETO r mEHM MCDEHCD UG037-/7-/ U EVO OOO BHHHCZI, HU CDhi OH/ ... EEECD- V-EKE PHIVILE- IX GIOE/ EhlHCD EHM OH £E lHrCD EHV HElTI/ J >N*X L-m m Eel OOEVCJOKU.CJhJEHF OU UNUT-CDOVEO! HH/ & r*S6u I r61 brlrvCe/HHEI E/ CDVCD 7/ THENUTHKbhErsiioE hlHOBCDLOl ROC"/EHK HHELZJUTlE.OH ME 1 EHMhICDM/ J T lIJVHHGH ruEthm OU EHMU/ r k I HtM 168
 • 159. 3 r T^r If s EVO HVRLF)DOEVCDOKE MOZESGOSPODINE dl 'WMw" i- rain: 'T// w3" £a ^2 T |r sLz 169
 • 160. 7 t m-- 5 ~ nr-. iliilL. ZBLIM SMM (SPRICRTI POfNRSRNZIRHFHLJl r MOOIH INISRM OR VRO OCDVELI i mmm CJVLJOB Ssa.— W/CLY.' f./■ INE MORRTE SE VISE IM/CEGR BODRTI... SRD 5XE POD MCDOCDM 3RSX/XOM. NyTfl. r 170
 • 161. PfECZ/XE. GOSPODIfNE MJ GOSPOED/CR NRSR m JEz QOSCR PCJBRirN/ i-R SMOESTHO NISTRZJCDZJ INE NEDOSXRZJE y .yv£3i: 1_„ oa — POKR^RX d:u [ l| ) VRM VRSU l-'J^ SOBU. □OtJ/XE -i.- > 51/> vfe is '-m v i & » Xs 171
 • 162. "' ^ "—— -H iV' -1 <4 .i Sj^7- ^v^ - 7^, - OOLUClO SHM SR SOBOM POVESXI I OOREQEN BROD RRTNIKR, U SLUCR^U OR SRETNEMO MOZ-EMO KRENUXI NOCfNf LJRLE yRVRPRIZJE >BUENCD =1 r: 7 MISLIS OR OE MOGUCEP OEDRCI STIVE CPISKLOUCITI emioh BIEN TVOOIMUXMOGU xo PU5TINOI : ■ 'Z-IVOXOM RO CZIZIELOa fNRM LZJULJl DOBRONOMRDSKIM NIKRD fNE OE5MO2:ES DOCS/GURRN SDZ3E91 It SUSRESXI fS ;j|v > 172
 • 163. KOME MEBI BIO SRMO INFI ROM/SRO □RZJURI l ERR Ml/ SRM RCJELELJ INR OVE HRRBRE MLRDlCE GRUBOG I3GLEDR POOIGRO Ml OE MORRL. ^5? SRM USU5RET VIM TIMBIO NEVOLZJRMRN3RKP V. ■M S! ^2 rw 173
 • 164. w.Vv-.- I TO NE RR^MISLZJR- Udl NR MIMBHENITOV VESELI OR/5 "TOG MOESTR BOOE IDEMO... ^ MISL/S NR PRICU O OUHOV/MR KOOI OREOEDROU TU OOLINUP C 2•-vW .VT S3 -V Ss r.* S. i mm i am y.a ^£3 Z'RO Ml ZJE STO CU TE RR^OdRRRTI, 5TRHI MOO. RLI OR SRM SE VECt OOBRO NRUdlO OR TRKVE RRlCE NE U3(MRM 30RRVO ZTR ^ CoOTOVO. _ - ' CLAKOt I rsEMOO Ml 5RMO RECl OR TR RHldR NIOE I TEBE RR RL S* w « /4 -Cx »ESi R I Tl BI TO VEC_ TREBRO ZNRTI. KROR GE RIOEd O RRR^NOV OEROU. INDIORNOIMR NEMR RRVNIH/ ^ 4 ; A J'rl rv 174
 • 165. TO 3INF)M, RL» RKO ZJE SRM MIMBHEENITCD OSTRO TOLIKO 3RRREPRSTEN RROI OfNOQR STO ZJE VIOIO U TOO PROKLET- OO OOL/NI, TRMO NE- CEGR MORR BIT!/ ^ MR TKO ZTfNR > STO OE VIOIO ILI . MISLI OR OE k VIOIO... ^r> y h3] wJ) r /4 i(L DOBRO ^fSRS OR OR PRVI INOIROVR VOEROVRINOR INE SHVR- CRM O^BILOINO, I 5VIH OVIH GODIINR STCD ZIVIM SR MOIMR, NRUClO SRM OR SU PUfNO PUTR TE NOIHOVE , VIZTIOE SRMO PLOD OBlCfNE ^ RUTOSUGESTIOE. I > -c ^4. OES oc RL CE SETO □RGR □E ER TRTIGE f ' V ITS
 • 167. NEKRRORUKR PHIMLZJErSH, FIGBR/ (DO CDVCDG XREFNU TKR VISE ME OXVRRRM USTR. £1GRCDMI RKO T|RS RRZIO V3ERU3EM HR..OIM ik > J ^R TO VR/ZJEME... MEMR 5MI5LR, RROKLEXSXVO ME MOGU SRRVRT// Wm m VN hi RROROVZJEDMIK... KRKVR CUOMR (MOIVIDUR... STRLMO Ml Z3E w OKRETRO LEER--- ^OC <ro > - - Ir 177
 • 168. BIO OE VEOMR DOBRR PREMR MENI, ] RLI I OO INZ7EGR ME STRRH...C5 ' REKRO DE OR 5E INE TREBRM BOORTI. RLI DRLI OE XOISXINR? OR SRM BRREM 5R KIT(DM U BRRRCI.. V Iaiarifl i ufa II a fe/ri ■s 7/ «5>.t»«• 178
 • 169. V^3 PRRV/X CU SE OR SPRVRM... Q TK UL OZD V *iA. >> U MRRKU SOBE, PROPOVZIEONIK ZJE OUGO GLEORO U OOEVOOKU 3R KOOU OE M/SLIO CIE sprvr... "I I V. Jl/ /I J C?■s d CJ»C" o- Oi r -- oCk o /V'V" ^7 3Si^g 179
 • 170. 3RTIM oe OX/SRO, U X/SINI, KRKO ZJE ( DOSRO.. ^ Ifl HffiV^>' ^ ^ ■in » ■ H io o ^ ic> i^ ';tM| I C> f C5 Ol C* & HyJ /& CS C3 Cf C8 ^ ' o , Xc ^a U /< 0 j ten o ^ 0 C3 C: ^ 1 C? <5 O RK□L RL •O.. RE V. OOT OS-O // A (V ocC5LE RLE ~ro -Ji- RO TOK fP. 7/. is 'J ■nB A-^r. 'v^ 180
 • 171. CJOS MRLO PR CEMO STICI DO ULR3R U KRNDON, R TRMO SE DR I MODI LZJUOI ^RUSTRVLDRMO. » —^ BE3 BRIBE, ^RMDERRMNE, NOCN/ ORLE/ OSDECRM KRORNOE STO VRM NEGIRRM POMOC, RLI Nl ZJR Nl MODI LOUDI NE MOZEMO UDl U TU DOL/NU. ^ PROM DEN O MIELDENDE DELORr -a? Dvrdesetrk minutr KRSNIDE, SKUPINR DE STIGLR DO ULR3R U KRNDON... ">fUCER DEVU VIXE DE re PR V^IXI □u TE Mfc D E RL DO DE BL ITI on RORSVR maitf <r. r.n? v-'i BIL NEZTNRM KRKO CE SXVRRI TEC—I TRMO UNUTRR, RLI PRETPOSTRVIVSl DR Bl NRS NRSl NEPRIDRTELDI MOGLI PRRTITI, Tl I TVOOI LDUDI BI5XE NRM BID OD VELIKE POMOEl. OB RX ESXRXO MIMB XOXE <S3F •W a 4BI 4TRT rDDE tm 181
 • 172. TEX, CRRSOIN I TIGER URUTILI SU SE U KHNGOIN SR VELIKIM ORREgQM... fT f; ^•//z ««4t 55 PUAHi Z-RSTO E BUN/S SLIM? ZlVOETI OVRKVIM ZIVOTOM BORE BE INEGO SLUZlTI U VOBSCZI/ INEMR ZEINR NEMR SRLUINR... NB/UIA - NlCEOA/ r I MrLJ Ml SVIH V VRRBOVR RRIZOIME/Y OOSROIO Ml BE )l ^ OVRKRV NRClfM A ZIVOTR/ /V w r 1 K- VI OSTRINITE OVDBE, IOEM RROVBERITI. GL La N rr /C ^ 4 182
 • 173. strrztrr; * j*. I"UllMIIIIIIK dg. 1 ( 9 PR/^NRZJEM OR CDVDOE. rNEMR ZTRBRVE RLI IMP. OEDrNR VEL/KR RRZ-LIKR I^MfcQU VCDODKE OVOGR MR NEMOO KOOR I CJr «: , TULJVCJLOPCJr oobro, rli ' .-^Tr ZLFITNIDI KCDOI INRM AyV ' / PRDROU U DSTEPOVEP'^/j^; ^ fMOIH NE ^ brcdoiSF dn I CDVOOE IMRMO DE^URSXVR NR SXRR^I, I CDVDOE IMRMO SEFOVE KOOI SE VOLE PRRV/XI PRMEXINI. RM VIDICD J 5#AlK -S= _j. 183
 • 174. TEX PORUCUaE ijn <1 STIGINEMOBP) w ' %]| ^ * * " % V ^r M^ l ?- «r: r . - A i£S^.^h ; ^ me^AA f s ^ s-.] lLk 5TRREITRMO □VR TIPR NR RRZ-GOVRRRZ/U RR3MISLGRGU CU□RUGIM 5TVRRIMR GR 5REO/TI OSRMUTITEZJEDlNOGR □RUQOGR BEE PREVISE 3UKE VREI i'l > rr v w • i". T VOERUO Tl Nl P.SLIM/ MORRMO OVOGE OSTRTI SRMO r>' r, ^DOS OEEPOVI C-EGOOIfNU >ANRIV TOLIKO CEMO MOCIGOLRRIMR □R EIVOTUPOSVETITI LRGOOrNOM KOLIKO (MRS BE VOLBR Eft (VMM MOEDR (MRS RRRVO ^ 184
 • 175. RLI SVE3EONO ;JI ■ 3LLJPO CDSTFROEMCDOF? CDBH CDVCDOKOH BUDrNl RROBUDI KRD VBUOE VHIOEME h 8 /Lo SXREZ! UM TCD BILCDr Vv'i t' ^i. 2Sj m OCDBHCD CEcdvfro MRLO ODSPRVRXI IJ EL r >. W UH si € m 185
 • 176. MRKNUX CU Tl RUKU SR USXR, RLI RKO (SPU5XIS I rNRDMRNai 3VUK, NRPRRVIX CU X/ OVIM NOZEM CDSMIOEH OO UHR DO UHR. I/ CLRROr rm CM I 2 186
 • 177. SRD 30V0R ORL TRMO BRLOGU tMMTEE ZIEOINOCS 3I3ELOG MOMKR ;: ^RROBLZJEfNIKR? C«t> L DHZBSD3E GR OEDrslCDO SRRRCZ kogu CLJVR3U Kb & -fe £5 KRKO ^RDNZIE PITRNOE: KOLIKO IMR LZJUOI U TOM SVIfNZJCU? CU 3U NRCI? I^OLIRRfNR OO OS I RLIH NRLRZ. L/^U KORRLR S KOfNiZJIMR... PETNRES- V i RK... * 3^ 1 87
 • 178. AAUCHA& C3RACIAS> Wi □OBRO GR Z-RPRKRRGTE LJINDR SRKRITE r/; <V< I r $Otkia. IvTrlo KRSrN/GE VAAAOS ^Jkr -^S ii ^rixl K ii Xvr WKIT BRRR(Z( rRORcELJ KORRLR KOfNGIMR NEBI IREBRLO E3ITI AXESKO -v *5r il p: r <S6 188
 • 179. 189
 • 180. 190
 • 181. I EX /SPUSTR 3VUK ZJEIDNE NCDdE PTIEE. r SR SIGrNRLOM KOZJI CE ^ ON USPGEXI Sa^_ _ PREPO^NRT/. ^*5 1 ¥ v /T7///)lz/ 191
 • 182. moZDH RCDKU VRF1ZE... NE MCDGU VZ3E- ROVRT!/ TO OE EIGNRL MOG OER. OTKHITI LJRLI ERM TU UNUT HH MCJHRM MU CJUGCJVOMITI/ »rs i"i H liK vr- ^ MVm■- —- " - - - m i a, kfm CUOESF EHEKirsil, BRLRVCE.ODGOVO mo oe/ A % sc Ml & '.H* & m5^A. 192
 • 183. 193
 • 184. 194
 • 185. lU (ZIOELn r mi imhmlj RCDSLR. SINKCD/ RCDZOHRVI KRS ^ NIOE/ EKIER KRKCJ VIDIS fOr Iwi K Ov a ■u !rXT a y^%s PCDEUHITE. KRKCD -TO OE OUGR MOHRME) STE ME EHIER KCDOU EHHIERElEH EHON ERD NEMHMO RELIF VHEMENR NE OEKRO/ fE OT/OMOGU BEE OH EH EOBOM TKCD OEHOVEOEM LIEU. DOEVOOKU KOOH EHOEOVOKOITHE TWO ^HLHEI KO EDNIKFEHOHO M, y V . OEONIKH IE ■ OK SF- n ■t'i r* y> '.urn F»3a U=i)k 195
 • 186. BRNDE. NEENRM ER^- TCD GR TRKCD ECDVU. RLI hJOE BCDVI LOUD! RRldRZIU CD NOEMU KRCD OR OE NEKR- KRV RCDLU- DEMCDN/ TR U^R ZJE UZJEVCDZJKR E>R KCDOCDM 3/ RCDKU^RCD ' rcdboeEif KRKCD ENR^F ¥ I n ■M 1 RUE I I ERD TO. IMR NECEG MEEDU VRMRF AAAAAA. mmm IZ^MEEDU KCDGRF MENE N / UEEP ... HE. RLI rhcdSrcd erm sr S'NOCDM PREVISE TO GR R OR Bl OU MO- GRO TEK TRKO ^ OSTRVITI OVOOE. nc A i ^ jS 2^ C^-- ■- - RCDKUSRMCDRKCD &CJELCJBCDOIil OOEVCDOKU RIEKIRRMCJ OR ERRRT IMCD ER CDVRNREETMrs RREBCJURIKR T( gg.i-ilWm' 1 *0 id /V Alib rr amIt mi csElMI 196
 • 187. ZJHMOZEMOHL EFRMCD MOHFtMCJOETRVITI OEDNU ORMU o^Loe00/77CDPnENOETI TIEEE. UOEVCJOKU OnSTH. n KEl MMI MOO r m UZTMI oyo Km IMEBMI EEMUX B/EN/ ONDR EE EV! ELRZEMO. If >T © h» ' r r'-i .1 MEKHO OH UOEVOOKH KUElOHHOBLOEHH OD PHOHO KHEEUEI VOEDNIKH KHKO DH DO 1 HMO MEEDU ETRBUMR MOEEMO ETlCl DO ethhEnoe ETHRNE. BHIVUOEMOETIC3HEMO BE DH ERENOU HH I r. v- V 197
 • 188. nrzjvrZnizje oe DHZHTI SE rcddr- LOE (DO ROGLEDR IE BRHRKR U KCD- OIMR ERRVROU FtREBOONIEI. MRHImy OELJ RCJK RE!BUEIMCJ. Tl El ETR uEnork. RUT. m m JpO! /fi in kh ■%* s€7(WS:Meeiutim UPHnvO U THENUTKU KHDFI tELREE IE BRRRKE, DCDLRE! COVOEK KOOI THEBR PREUEETI ETRREU... L.VIH Ml VHHEiCD VH/ f V' KUGO 1 c> ifmtR a m95 7 IGEH OREK zje nrorhieebnioi oo evih, / NOEGCDV OE NOE EIOEVNUO RREMR RREBCDONIKU RCDGREDROUCZI OR RRVNCD RHER, OR EVOO RIETOLOR /EEIRHK IERHLTI MITMO/ m^ma/ Mm 1 198
 • 189. VHRZO! BEH/ BHLJ SV1 rvnGHNUTi OVOOE/ Zf- EL! THEBET Ee NEKCD SHIOEME 3TOHHIOE NEECD EHV STCD DESRVnHTE C3UBIMCDHHCJLDE VHICJEME/ Ak> V OVUOH/ >rr>• rl *gp m •-'t »satetat -r.- WILLERCDV SIN SE ] OSLOBOOICD/ / VHREOFR KHV!/ ETCD EnSTCD TRO HUERNO/ W V m m r-18 . < 1CD 199
 • 190. f NEVOEHCDOHTNO X F7L/ lETINITCD, EH NO/ME OE I ONH ZTMIOH CDD NOEGCDVOO CDEH. I TO Jx U EHRTNO! a T- OREEONR/ UZBUNm/ 7^ a -vW L■ts i iiC s^3 " TEX WILLEH OE OELOBODIO EVOB INR, RLI OOE UVIOEK EU U EELU/ X. EUTI / THOl. ) EUHEH, OTKHILI EU NRE. r str EE DOVHR-£ GR OEERVR. k monkeyf Jaa T>5- £* ibm m -75 Im^V.»v «>«w M UBHEO EU EV! LOUD! IE BRNDE OKURILI OKO MONKEYR, KOOI IH OBRVOEETRYR DR CE EE MOHRTI OETIHIHOERBRYITI OHRENR HHOTIYNIKR MICZITEICDEMCD OR ILJEM EeerOBHYOEETT EH HHIDHUEITI/YHM r a Wi //i 1 200
 • 191. UtiMCJ m. ',s»Jj'AL m i-£? UC mKQ^} CDNCD OE " ^ffy( EHCDPOVOEO l^r A hllKOVn BFt- HRKR/ / -i; BUENCD1 tt i'i^ A C70S MRLO EE GOEEODRHR KUCZE VFINI PHIVUEl RUENOEVI. RR EE Tl RUT 3ITI ElET... Ml EEMCJ EE U MEEDUVHEME ^m- ^'i ' ROERBRVITI CDVIM OCDBRIM A duErmr vrni. yfi BUD! ORREERN/ V m $ n iJi &■ ^•2-4* A 14 -X; Q •s 201
 • 192. 202
 • 193. 203
 • 194. ^"SfS # .Sj II /X ilMCJ/ r<.A.J *"• x mh 1^"GOOE NRLRZ:! OOEVOOKRF/ EUCDOGCDVOHI OTVOHITI HUEU SLMVI EHDNOCJO RECZI CZU soe/ WF? orsiu A HCDUr^IKH/VFRM EUEHOTE/ fv aa ® k 204
 • 195. HVHLH/ % i feroDosrvo NISTR NIOE lESUBLOENO. GOS- POOINE. "77=7 CETIHI onon NECtE NRM ^ POBZIEd. / BEEHM LI Tl Y FtEKRCD OR OE BILR ^ VEUKR GRESKR CDTETI WILLEREIVCDB EINR? NIKRD ISIE OIRRO MLROUNCE TIGRR RKO NE ZELl£ ZRVR^m U k ROEGCDVIM KRNOZRMR.' > m #^l/A 9 c - 7- ^ nnCZUNRM NR TEBE. MONKEY, Tl El MOOR DEENR HUKR/ IDEM EE OBUOl RR ^ du VRM EE RRIDnUdm. ^ MOEDR WILLEH ER EOBOfr DOVUKRO £777=7WJ VOOEKU... R TO ENRdl KHRO EVE&R *>z k r Wr,; I rr 205
 • 196. L/zyr PHCJKLti7^0 ^ KCDRILE/ RCDETRZJEM NOEGCDVFI "DEENR HUKR" ERMCD KRD TO NIETR IE ,-r^i ^EMtZJE OEGITI. NOEMU CDDGCDVRRR/ RLI ERD OE DOETR TOGR/ y -Au- P^RHOROVOE- ONIK VISE NIOE r^| A// EOENR ONOGR _~x| STO OE hiEKRD QSm BIO. RLI ERTO OE J JO NOEGOV SEE / |n 'b RUN NOVCZR/r^d uj ovo EE TREB RTI NR Km ROU m t •so/vts^ X ^ RLI RRVO MORRM LIEU RR- EDRTI WILLERU, ON EE OU ODVE- ST! NR Ik SIGURNO. sA ^ NE IDEM TRMO DR ME UB OU. ISRRRENIT EU SEROV SEE / NEt TRTI ODRVDOE BEE DR IKOGR ROEDRRVIM. v/ A//lSLU-^a s mwi 206
 • 197. KHKCD 3/ USRICD 'sHIIjlH ■ roboeCi ie Bnnn- jjl KEP / KRKVn OE yMBl Hj TO PUONORVRP rfyT MOB ME ttK/KTW/ft^Ar CDTRO DO^ROOELOBODITI... ROEl dE^ 3 NRMR. , OoTLE KIT LI^XX r/ o WJ £^J Q & & 0 & & C J Cs O 0^ P^-yi w LIER MOHR IMRTI Rt^MH r; KHRZJU OE ME RHEROEN- RTI... ERTO OE OOBRO OR ERENR MOOU IETINU. / w life y* !5^' W " i b/iu (5^ 207
 • 198. MCDNKB 57"/=? 77 7~L/ 0/5P ... 57-^7 HCDdE^F ^TVHFmCJ VFRM NIOE OFRSrsiCDP y e-n f HCDEU ERV NCDVRE KCDOI ETE^% RKUMULIHRLI TOKOM CDVIH GCDCDINR/ ERHROILI GTE OR ZCRHVRLOUOUEl MEN!. R RUETILI ETE Ml ERMCD MFtVIEE^ KRCD ETCD EE REU * BRE! KCDET/ & s:^n .1. CDBIENI ERV/duUZET EFR ECDBCDM DOEVCDOKU/ / & /i MfeSi! 208
 • 199. HLI on NECZUTO DCDEUETITI/ O o CP''- Iah:... ^',!fe /i -..-Ti 'N '"tF .-<P^1 ZIE sve ova SHMCD MOOE.' eSTOZJ MONKEY/ ■igT'f' Mf PC 209
 • 200. 210
 • 201. TFRZJ GRO NRM X I / /, / /VS v AJ OEUSP/O j )| I/Li. ' PCDBOEd!/ siZA /S^L , DCDEDI MCJHHMCD ETICZI MCDB UCZH □ uL: 1 wmn mrsJE. lielm Cekro. * -..%V m us. ,.1 Ss •*T.J ECDBCDEDEK ECDMCDGNI Ml KUdN! cdghtrE. i My,oos ZlV/OE MUOH HEM MCDRHMCD MU EOMOCl K1=1EHCD OE EH -TO M 211
 • 202. PCDGLEOFIO PHVU LnDIEU.... Rl^ndEG ETCDLE... TRMCD OE NOVClR NIK... CDTVCDHI OH... HHCDNHCtl dES OEDNU ECDT-^ ^ CDOHHEIOU...^ [ms HCDELUEHO LIEH / 7^KHKU ^NHTE NMCDZJE IMEF & IP, i'/1 * r «■ <3 ras Tf y^jgEJ V coante ^"TUTfcfili<1 5 k: 212
 • 203. ____ BOZE MOO... KRKO OE TO tin, MOGUdEP^f. HU OVO EF=IM OR/ 1 k L A oo KUDFR VFPM OVH ELIKHP POELFPLFP EHM OE UOMKU THOMREU r iV SHVFITIT ^-v~ <36-7. i=» *& ... ZJ DdERU... CEE EH OhJHdl HIEMH KOOH... El ML. ELHLH... IE KOLEGIOH... sf, Wjtyj^i^r0T% **& f&jjk mme» ia 213
 • 204. HOCZETE RECZI on... TU OE /... ECDELOE- ONOE EIEMCD... KOZJE ERM Tl... NREIERCD... RU rsllKRD NIERM... NR ERO HHRBROETI... OR Tl GR... RCJER- J- V MOO UOMK THOMRSF ELZIEM t. m. MOEE VISE LDljO OVOHITl LIZTR PODMOLIM VRE... (DDGCD VCDRITE Ml/ C/ "T f Wh mMHTRV <m W*5a a 3. m r o i$5VsZ m,% & 214
 • 205. U MEEIUVFIEMENU NHPCDLJU EE BITKFI NnETnVLOn... R F-UEFIO. HOEE PHtOE ILI PCDEL > _ IOE. ~ KUSCD/ IEGLEOH OR Et 77 EMPROCDV! OOE . UVIOEK NIEU UMCJn/LI s> r3^ #>-• a- .5> ■~ji t: .r* R.r T! ■K- ■< ¥i £ i ■ 215
 • 206. (BHCDMCDV! MUNOE/ CDLCDVCD EHDH CDDO EBO 1 m I 1 % m •T-> y. m*. TP PHESTHOE/ L 7 ma^14 PIHH V 'v ' 216
 • 207. 217
 • 208. CBDOEE ZJE EnVH SlCD MCDNKEYP ZJEHEY EH ZJE CDTI^HO ROTHHZlTI. ^ CDVDOE NHM SR LO^E EI^E/ Tl ^LJ YHHECDVI EHCDNH^U EIOUHHN EHKLCDhl, / NE MOZEMCD IM A- ii£i rsJIETH k- m ^ IMHM VHM INE^TCD VHZNCD " EH HEd. DECKL. <Ac/N/O GR VRRClR - air Tjf X ™ MONKEY ^ 'ECDBOEGHCDP ... krs/R MCDGU VOE- OEEI EIGUHHrVs U -TO ^TCD C3CD- vcdhi^P y ODEMONKEY ZJE .EBHIEFIO' ytm >.!§ KHKCD CJVHF fisC- „> R )y s 1 218
 • 209. CDCUMnVLH^TiriM ^HM CH va o LDCDK fA BOECnCDKCDKOU PHEMR ICLRCU OCDLINE TRO OE (3RD NR VEtOEME EHVRTICD OR CDVDOE EIOURCIOR ORHUKTRVR NRRUETICD NRE 4* A cm 34 4< uM*2 UBH^CD SU SE PETOHtCZR KUKRVNIH BRNOITR ORLR - ——-t—-, U BIOEG. aCDBRCDI MCDZETE EE KLRDITI OR ZIE RRC3ROVZIEDNIK UClNIO ISTO/ ERMCD Bl lEDICJTl CD^TRU CDVDOE, ERTO POKUPtMCD / EVOOU ERRRDU I / BOEZIMCD.' A JS KREES.' IDEMCD JS-" <V '. MIELIM DR EU Tl GLURRNI, NRKON ^TCD EMCD IM DCDBHCD ERR- RRHILI. CDDLUClLI RCDBOECl. NEBIHCINI CUDICDOE DDOEDN CDM NRETRLR MiTIEINRF DHEI TINTRHU OCDLOE BCDLOE -V"DTKHIVRTI. UvR m 219
 • 210. fV/SRM BHCDOHO KOLIKCD SMO IH BCJBLHLi U PRKRO. RLI RROJNRM OR IH NECBDZJE ROLOVICZR VEC KRCZR UELOEN U PRKLENE 4 ERTRNCDVE PECl/ ■' tW^mSSSi i^MaL B 'A % fiS' WADoTLE TO OE PIEMO pni£KOOEM OE no PIEMO KOOE NIKPEI sopoolno & tr inxo PUNO EEUO nn ERM TVnPNO PRO BOOU m ' h KA.1E= 1= Sfetx 220
 • 211. "CDKH^nO SR SIOUXIMR, TCDKCDM KCDZJEGR ERM RHEMR lEVOE^dU VOOEKE BIO UBIOEN. OOGODIO : ERMO RROI MOOE ZELOE ER RROEEEIONRLNOM ELRVOM..." "... POClNIVSl NEOPnOETIVU GHE^KU KROR ERM ROOOIOENIO NEERIORTELOEKE ENRGE..." Va A' a ^■yt BROONIOEG"... OOVEO ERM NEEHIORTELOR OOREO PREO PUTREVOOERM TRI TOKOM BORBE I IRhlOEN U GLRVU. ERM/ ERM fyy Ty Mr A aj|v ,.^^3^-' !kf .1 :&r * -N j'K •i-A' .--- WJ-TL-i ""'^-"vTY "... OELOEDR.OECDR NIOE DOVOLONR =7 " BILP m OPET ORvSP* w. KONOR.. A J 1>4 ■ , MA : ! TS 221
 • 212. "RU URRRVCD ME TO ERREILO, OEH ZJE MOOE TIOELO NRKON RRDR ERVH^ILO NEGDOE U GHMLZJU. TRKO OR ME INDIORNOI hJIEU PRONR^LL." ^ V I * CP C1 ® TtXV ■'V. "KRDR ERM EE OEVIZDEETIO, BORBR OE VEd BILR ERVRdlLR I RRLR OE NOd..." "7 TEK TRDR Ml OE, UE NEORIEIV UdRE, BILO ORENO 5TO ERM UdlNIO..." h <"S. n, V "TEREN OKO MENE BIO OE KRORT LEEEVIMR MOOIH LOUDI. OD KOOIH EU MNOGI BILI GOLI I UNRKRdENL." V , 222
 • 213. "PEDESET OE LOUDI BILO METVCD MOOOM GHE^KCDM... SRMCD SRM on RHEZlVIO/- rviKHo rVEBlH EHEEIVOETIMCDGHCD TEKVU EHHMCDTU MCDHHCD EHM NEETET! EFi LICZH EEMLOE m a □ i "... RLI KRKCD NIERM 2!ELICD DR MCDZJE IME CDETRNE UMHLZJRNCD. EKINUCD ERM E! UNIECDRMU..." "... / ETRVICD ERM OU NR OEONCDG BE2GLRVCDO VCDONIKR KCDOI OE BICD GCDL..." mm V. » ^V- "CDDMRH NRKCDN TCDGR ERM ROBOEGRO, ZELECOl NRRRRVm ETCD VEEU MCDGUdU HREDRLOINU IEMEE3U EEBE I VCDOEKE..." IRKCD BILI RCDM OR ERM ERM CDHUEOEMRRCD ^CDD NERRIORTELOR. EOEERNOE MERE BILCD errEencd ■v.-I-: 223
 • 214. "RU KOLIKO BOO SE UDRLORVRO, KRZJRNOE ME ERRTILO PORUT SOENE, DRNOU / NOOU..." "OR BIH OTOEHRO DUHOVE KOOI EU ME RPRTILI. ROdEO ERM EE ORIORTI..." dm K ^7- 1 mm RRETVORIO ERM EE U LOUOEKU OLURINU. U VRBRBUNDR KOZJEB EU IEBROIVRLI VRN IE LOKRLR..." m i-a m ih s//(A 224
 • 215. "ROSTnO SHM onONIK KOOEC3R OU SVI IEBOE- onvnu i iSMionvnu. i KRDR ERM VEd BIO DO TRKRO ERMO DNO, OD LUdlO ERM, UE ERDNO! RLRMldRK RONOER, RONOVO RODIGNUTI CBLRVU. R KRKO ERM N ODLUdlO ERUVIOEK EE ROVUd! IE OIVILNO ElVOTR, RRONRERO ERM IEKURLOENOE IEVRN ERKONR..." , w 7 TRKO OE. U KRRTKOM ROKU. NRETRLR LEGENDR O OEDNOM OKRUTNOM MIETER- IOENOM ODMETNIKU, KOOEGR EU RRDI ETILR ODIOEVRNOR EVRU RROROVOEDNIK..." "NR ROdETKU ERM HRDIO ERM. RLI ERM EE UBREO OKRUElO ROMOdNIDIMR, KOOE ERM NRUdlO DR ME ROETUOU / BOOE ME . f: 0 ^1" -c OOE EELNEEKO HRERRRVLORTl MOOIM NRREDBRMRF i■ i' I V 225
 • 216. "OFiNns uzr SEBE IMRM MRLU VOOEKU KCDOR ME EUOERO SLU^R. MHEZU SPIOUNR I EKHOVI^TE KCDZJE Ml OMCDGUdRVR OR CDETRNEM SKHIVEN OD CDHGRNR REDR..." •>L— ,l v 5 El "RU IRKCD ERM BOGRT EOVOEK KCDOEGR EE LOUD! BCDOE. NRETRVLORM ZlVOETI RRETRGRN RROI Gni2rrMOE ervoeeti i krornor..." ERDR Tl OE ORENl ^rEto RIKRD hiEd EMCDdl HHRBHCDET! Tl RCDERLOEM CDVCD EIEMCDP ZELIM ERMC OR ME EE EOEdRE BCD OCDBRCDM..." OR ■ ,■ % % ORCDKI UZJRK THCDMRE KRKRV ZtVCDTr^EEHETRK PRCDElVICDOE EBCDGCDM. V ^ UER/ EEUM Tl OR ElVIE ERETNR I ERCDKCDONR, CDNRKCD KRKCD TVCDO UORK ISIIKRD ^hllOE MCDGRCD..." V> 4 226
 • 217. EO, KIT/ GDOE SIP OE MOO U IHE M JJ-JJMI' • NIETR HECO m. MOL/M TE/ an r-■ -o. U □ fV/TT^O WEEMIOE •% ENRTI OR OE MOO UORK HOETRO ODMET- NIK. ZELIM OR GR EE eoecOrou KRO cOrenikr KOOI OE HOGINUO U BOOU. UE EVOOE LOU- OE... OBEERO Ml OR A NECOEE NIKOME Ai obecOroem h f?. rHECOI/ MMLliam SLIER. HHEE^ DETRVLORM MILO Ml OE OR VRE VIOIM ElVU / EDHRVU. GOEHO- RH. lU EVOG OCOR -ae» mttn m wm □ m & 111
 • 218. MCDNKEYEVCD... j on oe on bi on CDRLond- Kno. / TVOZJE UBICJOOELOP KS i 51 h ' Fl CDVCD ZJE DnKLE nnMoziNi nncDRO- mROKUSnCD EnM on EnusT- nvm. nu Tno oe DEMON USRIO EBHIEnTI KHOE^- rhoeoh. ik YOEDNIKP ■m1 c AA/AAA W'm -y'Zi C3S woEoovn nnon mi zje noENn~rn... KLnDIO BI EE on EnM on veO k NEODOE V VIOICJr (f* }* am 228
 • 219. ODSOECZ MHH. THTH. TO MMLCD VOEHCDOF1ME rF=i OEDNCDG TWOHOWIKH KOGH UECDEWECD ECDHT LnnnMiEU. EEIZJE OCJETH GOO k zz ■iT Ei VKGKO ZJE EHOSLOEFRETO Bl EE OEOF1N VOZJN! CHENIK ETFIVIO Nf=J (IELCD BRNDE UBOOIERF ^ EUEEH EU.TMMO VEINIF ETHIE EEIHEON I TIGER OEIC EU U REDUF„ d MMM r RRHVU A/ > % Ufiffl S BEINOITI EU GOME ETO ZELRROELI. ONI KOOI NIEU REOIFOTEGLI REIRKE ROBOEGLI EU PREMR RUETINTJI. ML! neCe DMLEKO msr tea j c c; 229
 • 220. / NRDRM SE ERMCD OR NEOE n"OEONCDG VECZ BITI RRETESKE FtUKE, I OR EE | 'MRMO... ONE- MI RUETITI BRFtEM OEDNOG OR ) SVIOESTIO CBR MOGU y/ ERM GR U OR IERITRTI. UGOO SOB/. NR ZLRZU KRNOONR C—EKR IH MIMBRENITO ER DVRN REETRK GVOOIH 9louai p'- n L "Zl ZTT" ^-. ^ OVFIO OE EFtMCD FtRNOEN NlSTR STERSNO.OVOOE OOEOE OEDRN/ ?» / 1 IT i mi X >" O/R... B/O BB NROMRNOE Z-LO MEEDU SW-y^^p ^ MR NOIMR. EOENE OEE GRPy- R a'SW Wk 0X sc fi rr vo v.-^y £J 230
 • 221. MOZDRME OE EOKUEIO f^UETirslEI onnGCD UEINICD ECDVOEKOLOUBLZJFRECD rsjioE ML OE OF? ELUEHOUEVHKCJM EEH^ICD OE EHBCDHnVIE) EIVOT. 'O A "Tl1 SSSn %L Nl OF) NEEU ERBCDHFIVITI. I CDBEEROEM Tl on CtU EE EnUZTET! ER TEBE KROR BUOE^ BICD PCDEVRN NR EUEDENOE HRDI EVCDOEG UOEENIEEVR U / BRNOL if^ sW CJE/RLI / 3W, CDEIM CDNIH KCDOI EU MRTVIP V SU RCDBOEGLI. rj m mr far E rs- Kfii vt 0^2 ymmm TKEMONKEY OE UEEIO ROBOEEIP TRO MON KEY? K•jm Km OR T! MOGU ODGOVOR-^. ENRCl TRO EMR- ITI... MONKEY NIOE MEEDUJ RO OE ROBOE- ROGINULIMR. GRO r* V mm6- 231
 • 222. OE^TE VIDZJELI DELI OE U KCDFtELU OETECD KCDOI KCDNOP m.% ^ EEMO y#/ NEKCDLIKCD, ELI L If ekcd Demo ih / PFtCDNEdI OCDd. . / , BENDITI U / BIOEGU EU IH ECDKUdEL! FtEEF1 Ft- dm. EL! EU EE DCDBFtE dlVCDTINOE VFtETILE NEEED. MUY BIEN/ NE PEECDETEOE NEM DRUGCD NEGCD DE PCDKCDPEMCD MRTVE. E CDNDE dEMCD ^0 EEPELITI CDVCD MOEETCD / / "rC KRENUTI NEEED. $ « rSlEKCDLIKCD EETI KEENIOE, U EVITEO ECDRE... MCDREMCD KRENUl-/. LIEE... CDVDOE dE UBRECD BITI VRUdE. -v r R 232
 • 223. rpiMRLCD khsnioe... f W W. r LIOEE EF>EKT/=IKL EHH ■■*■ %> (J rslEF EUHCJ DFtVCDENRCH BRFtRKR ECJFtl ECDERDOVOLORN EIBIEEBUT r*VCDZIIM OOELCDM I ETHHI PIFICDM ^ii^ K M} M ^ ST- HNUF C:. , if'jswtgmr . 1 % m Bee GUBLOENOR EUVFtEMEFIR, TEX CJETRU OETRVIVEIEREUTILI FFtEMR IELREU CJCDLirslE ER ETUF UEDIERCDECJBUM UMR NEBUBHEMH ®oc «s -«■ sCr £% - ^N w r y.i A.be 233
 • 224. EHI. TEX. MOHFIMCD EOKUMTI / CDNO DVOCJE EH ETHRZE. ETO EMO IH EINOO TU RUETILI ERVEERNE. HVRLR ZlR RODEOETNIK <3 I Krenioe. nr ulreku u krno ON. TEX I OETRLI NRLREE MIMBRENITR KRKO IH OEKR. ELEORO. LIER #■r&K' a Js m >r -- 234
 • 225. ' MCJHFtU SMO TCD UCIINITI. /N/OCVV/ CDFtLE. OETHU LOUD! KCDOI SU lERSLI IE KFINOCDIMFI CDOMFIH SU PHEDRU. RLI OVRO DEMON ER ORNOM BRRDOM ROCEO OE7f F'UC-Mll OIHEKTNO N/=l KFIE. NIEMCD IMMLI tEBonn. .W r: NIETR STHRSNO MIMBHERITCJ W * a Ay J STi IMi L'LL SLJMBM TESOE BILRVOEHUOEM OR NCDCINIKR.MNCJGI BLRK CDRLEr3 RT! OR ROIM V irf1 / A* BILCJ OE MRLCJ KHETRRZJR Y RHEDRT COU IH ZARRE>- VOEDNIKU UTVHDE DERIR- NEE. TROR OE NR^ ZARDR- TRK GOTOW, RRRVDR EE L. UEINITI OETRLCD. duoEREER (OLDWEERLI OE BILR OR NRECDO ZRRCJBLOOR BLUM!ETRROI. EOIKEPEKRCJMOCJB lIRR/ h Df 5? OA m AS? 235
 • 226. KnShllOE. RFtEOVOEDEhin KRHRVRNR ZJE KHENULR. INDIORNEIMR. ^bi & r<A '"'A NeKOLIKO ERTI KRENIOE. KROR EE EKURINR RHIBLlZlLR GCDH BEE TVCDOE RCDMCJEl. NE S0 ^0R/ NRER Bl MIEIOR BIL )rNy/ ^7 "/=7 ' R RUNCD TEER, I NEI- / CDHLE - MEEtU EVOEENIOEB /RRIORTELOIMR ERVFtEETKR. /A R'EEEl EU NER ^ OTHEBNE. ou CZRHH/EO NEENRM KRKONREI(DVDOE BIH EHHVHLKDRUTEVI RREILREE MIMBRENITO !/ ... OCDK EU TEX I OETRLI RRODUElLI RREMR RCDRT DERIRNCZEU. JMlNUTU KRENIDE. MIMBRENITO / NOEGOVI LOUDI UR UTILI EU EE RREMR RODNOEOU GOROR ORRRIEO... ■r^ & m ^'3 236
 • 227. / BHH/ sn CDVIM SUNCZEM NE MCDZEMO lEl bhZe rsii on HCDdEMCD. y ^ ^HMCD ECDLHKCJ, / TRKCD U UTVHOU NEdEMCD ETlOl EHIOE EUTHF=lENOEG ^ DRNR. ^ m m e % Q 1—rj m fl 5S- ETE NOCh... EEUCD ERM ^ MRLCD RHCDdRVRLO IT! ER TOBOM. ERL KRD EMO ERMI. HEOI ETR NEETO. EINKO, ^ EINOO. KRDR ERM EE EPHEMRO HEdl OR ERI RROEOVOEONIKR VEO NEGOOE VIOIO. Tl El ME RREKINUO... OE n TRTRF ERRVR t z:rsi-OP y=x- V s Mm REOI OEE O^ NOEMU ERROV OEDNIKU UTVR OE OERIRNOEr BILR Bl TO MOOR DUZNOET. OEIM RKO Ml Tl ORE RRELOG OR TO NE UOlNIM. ETVRRNO OONEKUO ROE NRVRO TOG OOVOEKRF RRIOEEH. mOOETR GOOINR RORT LRRRMEU PRBO OE TO KRR THCDMRSETRN LEHK MM •:>»3>£> iUiV 237
 • 228. UH... KHPtzTHPs! BIO NOE^irsI UOHK. OI=IOIZJRLNO S£ VOD! DR OE ROOINUO U BORBI, R ZTRRHRVO OE POETRO VOEDR^t KRVOLOCNIH RREBOONIKR.^T^k OBEORNOETO OE OEDKO KOOE ERM ORO RLI ERDR TO OBEORNOEOE ORERO OR HKO rE EHOEO MOOEVOHIM B T DRO LIEIF EHMO EOHE % % W4. X• ---i y.^'~ m i ■¥-':IT # ■ -? VI. Drn krenioe, u rort depirnoeu rE I TRKO NIOE BILO MOGUOE OTKPITI PRRVI lOENTITET dOVOEKR KOOEGR EU EVRU PPOPOVOEDNIKF ^ ERPOVOEDNlCE NITKO oo ROEGO LOUD! RIOE ENRO TKO OE BIO ORP PRVO HQ rvS <■ «h w. 1 MOOE OEETITKE, WILLEH/ DRKLE NIERM pogpioeEio krdr erm EVE POVOEPIO VRMR. HVRLRBEH. /ETPPLOENOR/ NROVRZNIOE OE DR OE TR OP- RENR BRNDR NRPOKON . [VRN ETPOOR. MR DRO/ERPOVOEDNlOE. POETROERLI ERELUGR OE PPVRK EKPMIMBPENITOVR OMROETI/ -i x- ^5 i sa 238
 • 229. VOEDNIK -/(ZE MR DRT! CDTRFtRTm DO KOLODVORR U GRL- LURU. R ONDR EE VLRK- OM VRRCtRM U EHILRDE- LEHIOU. GDOE ME NRZJV- OEHOORTNIOE OOEK- *y^UOE KRRIOERR NR-yfc (1 /T-^JSTRVMIEE.^f^ I Mrl ERUH Ml ZIE ZREWCJ UR ERM OVDOE DO^LR ERMO KRKO BIH POTR- RZILR TRRGOVE / EOE- ORNZJR NR EVOO UZJR- KR THOMRER... RLI V&E NEMR EMIELR... O KREREJE ETO ERD N NRMOERRVRE, LIERP V H& 0 ftSS? m miw r? W 4F1 HP CTt-r—fZ ■=s± ... rsilKRD neOu erb- S orrviti nrEe prior-) ^ TELOETVO/EBOGOM. LIER, ZEUM Tl EREEU. HVRLR KIT... II w BE: IT -'x I i iiO" s)*» 7, «• r ;<^ 239