Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)

zoran radovic
zoran radovicWeb Developer at P.F. Chang's China Bistro en P.F. Chang's China Bistro

zoran

BIBLIOTEKA A L AA A N A H
91
t
hLL.
r
'./f.
I
J
^3 '
A
yjf
*
n/ -
4
rj
/
/
%
/>>
On O —
✓ s
APASKA POLICIJA
BIBLIOTEKA A L M A N A H
^S
n
?c
8?
a
>VV
14
APASKA POLICIJA
23. 01. 2007.
Crtez:
Ernesto Garcia Seijas
Tekst:
Mauro Boselli
Preklop:
Quaresma
k
i
V

W
7Z
/
n n
L
1
U u
w
/
f
'
n
o
I
#
^v
1 kx
0oe>L-u
<r:
c>gUAe>
V^v __
ra
-iW.
> Ml
ro
■»>
■a
•w
«T<'A^
r»TO»'
£Z *s
V
h&3 Jft
VJ-r j*V
<0.
£M
J5
k-S-
f5
//*
*3J -7v'
^r >»r: >'
rrr;
->
—OA
i^-'
£p f o
Jjc?
- -
?5f
>t '•5 «N
»>
'
%
iVv
y V
SP1
V
>'
s*
il
s
JEVERMA ARIZONA
JEDNOGA VRUCEGA LJETNOG
<v s
POSUJEPOONEVA
-^v
-
f
c?
^Sr C
-t-
Ni-/
4ritE®
k, c
Al
^Tai
St.
X,
7S2L
>
/,
sr
3
"5
woah;
V
T
J
"WTT
i
>0
MM. j - _□ v.
'N
<^b
£
SALGADOVA
PORUKA. JESJ LI
JE RAZUMIOP
UH/
>
VI
3 _
-•/<
YAAHl iim.
iV
?j»
-I'm-
V . . .
t
*z
J
J-
v.
£
1
r
7'
N.
L
■>v
ow
-3
^ -
V >
*
■ -t U&l U KOLIBU,
MO/ IMP<XO Ml
ZENO! NESTO NIJE
U REDU...
7*
% t

s

w D

N
/ 1
AKO SE PLA§JS, STARVE,
Tl I TVOCTA 2ENA NE BISTE
TREBALI 2IVJETI SAMJ
OVOJE GORE...
5
NASA KOUBA UVICTEK SE NALAZ/LA
U ©RAN/CAMA REZERVATA. MOJA
2ENA I OA NE S/N/MO N/STA
U AGUASU CAL/ENTESU,
©LAVNOM SELL! REZERVATA
CH/RICAHUA. /MA MJESTA
LOSE
ZA SVE
*
I
k
'/
4
f7
MOZDA ON
N/CTE NAS
PRIJATELJ,
SOMBRA...
...I
BLJEPOL/K/
FARRELL TO
ZNA/
JEZIK TI JE
LAZLCTIV, STAR/
NATANE/
NE ODNOS/
SE TAKO PRE
MA PR/JA-
TELa/MA...
f'T
M
WW; rh
OBZIROM DA MOJ BRAT JUH /MA
PRAVO/ SPUST/ TA©
STAP, NATANE/ MORAMO
RAZSOVARAT/ S
TOBOM.
OOCEKUJE
NAS
STAPOM
SA
RUC/
STO
2EL/TE OD
NASP
/
/
V
II'
<
O-r
-c
6
AKO STE GLAPNI,
MOJA 2ENA UPRAVO
PE6E KUKURUZNE
DOBRO ZNAM ZA
KOGA IH PECE... POBUNJE
NIKE/
POGA&E
AH
7*
'Tr,
m
y
W r
& A
<5
Ml
5^
N
STOJ.
#
<? ZBNOl
<?
y.
r
Sn
/
wv
#
Tl OS/SURAVAS
HRANU SVOM
S/NU / BJEGUN—
c/ma Koa; su
S Na/M/
GOuE SE KRiaur.
eovoRi/
t;

>t<E
•ii*
SK-
-o
ZA$TO TO 2EL/$ ZNATJ,
SOMBRA?'... DA POMO©NE$
SVOJIM BLC7EDOLIKIM ©OS-
PODAR/MA DA ©A
^ UBUUr...
OSTAL/
T
STE SLU©E
SAMO
V
5^

e
NEE!
VEZl GA,
JUH/
WOAH!
A
I T/ 5C.
// /
X
/-
W
-V
■p^v
=£;
POSESNUT 
<5U ZA UZlNKO-
VITIJOM METO-
DOM KAKO B/H
RAZVEZAO JEZIK )
STARO© /
NATANA. /
ZEUS OA
mu<5it/p... Sto
<5E REd/ SAL- SALSADO
N/aE OVOOE.
©ADOP.
Ml
I ''
1/^
8
I ON Bl HTIO OA POO SVAKU CIJENU
PRONAOBMO KLANAVA / NJBGOVE
POBUNJBNIKE... SALSADO VEC
OUGO OPLAKUJE SVOJE
MRTVE...
...I ZATO NE
VJERUJEM OA
JE STALO OO Zl
OVO OVOJE
STARACA.'
MU
ZIVOTA
- >
✓
r
X
j£*L
AKO Ml KAZES GOJE SB
KRiaU, OBEdAVAM Tl OA £u
POSTEOOEri TVOG S/NA
BONITA I POUBIJATI
SVE OSIM NJEGA!
IM
SAMO
OTROVNICA
POPUT TEBE
MOZE PREOUO
ZlTI TAKVU
IZOAJU/
< •
Vv-r^^v
5
m
NNNGHHl
5
i
//■>,

r
KAKO
Zeus
c
S
Jl
6
HA >w " ov.
i^--'
%.
m ^ xN
'••|»v * •
^ VUiV
r*
.^>>V
>v - J±-
iMf>-
j&.~ *Ar
STARI NATAN OVISI
O TEBI,
NATANB
JE TVRD ORAH NE
BISTE... NE
BISTE SE
USUDfLJ...
ZASTO
SOMBRA
POKUSAMO
NE SA
t
SQUAWP
/
o
KLANAYdE
TE UB/Tt/... /
A^C?»7 SW BON/TO
UZET dETVOJ
SKALP, PRO—
KLETNICE/
r
T
fl1
mo2oa...
NO Tl CE$
UMRIJETI PRUE
MENE, STARO
KOPILE/
Ml
 i
mmm
10
CVRSTO
JE DRZl,
JUH/
-A
-
¥ N
J
^r/ M^OAA//
TKO.. .F/
K
i
-M
v
r . .*>'•»
V
»

I
SAVvJETOVAO B/H Tl PA
SPUST/S TU PUSKU, BRATE.'
IL.I CU Tl PROSV/RAT/
GUAVU!
0
w%
ir
t
%
I
V r^/N^
AV
11
NEMAM A/1NOGO
RAZUMUEVANJA ZA
TIPOVE KOa/
BESPOMOdNE
fENE I VEZANE
STARCE..
ZATO BAG TU
W/NCHESTERKU
MUCE
OPMAH/
E
1
«IM
IM
TAKO JE VEC
BOLJE! JZSLEDA
DA U TOJ TIKVI IRAK
IMAB ZRNO
^ sol;/ ^
Tl... Tl SI NOON/
ORAO, BL-JEDOLIKI
POGLAVICA
NAVAJA!
--v LIT
L,
G' Ah'*'1
•"*• 'J" *•
ScTWu.'
ZL.s>v V x
AKO ME POZNAJES,
ZNA§ DA SA MNOM
nema Sale!
UH
Tl oslobod;
STARCA
rv
ScKt
<3^
12
NEMOJ TO
UCINITI, JUH/ NE
MORAMO SLUSATI
NJEGOVE ZAPO-
VIOEOI! Ml SMO
INDIJANSKI POU-
CAJCI AGENCIJE IZ
WARM SPRING—
SA... I NA§ PO-
GLAVICA JE
SALGADO/
I.
USUeUJES SE
GOVORITI TAKO
SAMO ZATO $TO
SE KRUEf> IZA
PUSZANE CIJEVl,
_ BL.JEOO-
L./KI/
POZNAJEM ©A. I
CUDIM SE $TO ©E
U SLUZBU UZEO
BiaESNO PSETO
POPUT TEBE/...
rm.
OUH... NAPAM SE DA SE
MOGU POUZDATl U TEBE
ako odlo2im svoau
PUSKU SA STRANE.
NOCNI
ORAO NE
MORA SE
PLASlTI.
JUH N/KAD
NE NAPADA
SLEDA KAO
ZMIJA.

1
MO^DA U TEBI JO£ IMA DOBROSA,
JUH. KAKO SE ZOVE TVOJ
PRAZNOGLAVI PRIJATELJr'
SOMBRA
ON JE VELIK
RATNIK.
^.6

TO TEK TREBA DOKAZATI.
JESI U SPREMAN, SOMBRA?'...
SAD SMO RAVNO-
^ PRAVNI.
^4
1
^ V
0
ymhhT)
r
13
14
MORAO SAM TE
UPARIT/ NOGOM
«AKO B1H Tl VRA—
T/O ZA ONAJ NE—
SASNI NAPAP. SAP
USTANI I PO(5Nl-
MO ISPOfiETKA...
LEKCiaA NIOE
ZAVR^ENA!
A
£
<(
/
o>v *.*%
vw
%
* . - —>>>
4
O
PLAT/T CES
Ml ZA OVO,
NOCNI
HMM
ORLE

V

"X
rO
o
SAP CES UMRIJETI,
BLJEPOLIKI
^ PSU.I
L,
v/V//
I
V
✓
t'j
l
/9
fL
15
razo<5arao s/ 1
ME, SOMBRA. UMRl!
...NO VIOIM
DA SI OBlCAN
KOJOT.
SMATRAO
SAM TE RAT
N/KOM
—.
4
.r^rsr-
/
VP 
)
/
J
I"'
IJU/.
y-
V
SvN
. I
sty
-sS-
~L>
0^:
'A ^
»
-V
GLUPA
UHl
o
NE
S
V.VSN ^=5
€
//
v/
V
f
^ y
-N
/
J /a
.v
x,
W/
i
/i
r
!7NB
Vv-
S
o
j
16
MA TO 
JE OB/CNA
OGREBO- y
tina... y
RANIO TE
JE, no6ni
ORLE.
"VELIKI
RATNIK"
IZBAeEN JE
IZ STROJA.
jr.
^,.T
V ,
 J*.
i
1S«
1
■r-.j
v *
>
2
juiVV"'..'1
"
OVA ZMUA NITI JE BILA
OOVOLJNO BRZA NITI OOVOLJNO
OTROVNA... iUVAJ GA SE, BRATE/
OPTU2IT 6E TE DA MU NISI
POMOGAO/
r/.
Jv
»v
v
-"m C" _
V
JM
U
S,<
V' -
- - .Mt
e_s
A SALGADU RECl DA
BOLJE BIRA SVOJE
LOVAeKE PSE!
TO MU
MOZES REdl
SAM, NOdNl
ORLE/...
&
M)
1
0
o
V
I UK4-
X"
L
5*^
&
fx
L..~^
s - A
r -
17
r JaR SAL6
JE OVOJEl
JJ'
f ^
^ z/,^
*v'"» *
-f*
-'tk
'<a0
-
v^t
-- V
- s
v,^
'
■v -
o"' ^ifji
o o
Jte
ju,- •
* o
.-■v

V
>x N
N
X

I//
Z2
^r"
z:
♦ v
lS.
OOBRO
DOSAO
SAL-GADO
J
<r^:
r
■j»
18
o
/MAO SAM MALU
RAZMJENU M/SLJENJA
s rvoa/M Zovje-
KOM I...
NEMA POTREBE ZA
OBJASNJENCT/MA, /MOdr/MI
ORLE/ / SAM VIOIM
§TO SE OVOJE
DO&OOILO!
-X N
^ 
'Vk;
>''■ F
19
SMATRAO SAM
TE MUORfM / PRA-
VEDN/M RATN/KOM,
SALSADO, AL/
POSR/JES/O
SAM/
PO&RIJESIO SI
UM/JE^AVS/ SE U
STVAR1 KOJE TE SE
NE T/fiU, BLaEDOUKH...
NALAZlS SE DALEKO
OP SVO© TER/TO-
OVOJE SAM ZNACI, LOV1S SKUPINU
BJEGUNACA IZ
REZERVATA... U REPU,
ZNAM PA JE TVOJA
PU2NOST VRATIT/ IH
NATRAG...
ZAKON
JA
R/JA
&
41/
E
...NO TO Tl NE PAJE ZA PRAVO PA
SE PONA§A§ POPUT KRVO^EPNE
ZV/JERJ / MUZlS STAROG OCA KAKO
Bl Tl OTKRIO GPJE SE NALAZI
NJEGOV SIN/
OVO PVOJE STARACA
IZ TVOG SU PLEMENA,
SALGAPO/
//
1
v
JEPNAKO
KAO LCJuPI
LOVIM
KOJE
ONI SU OPASNI I
NEM/LOSRPNI UBO-
JICE!... POSLU2/T dU
SE SV/M SREPSTVIMA
PA IH UHVATIM... I UBIT
dU SVAKOGA TKO Ml
V PRITOM STANE ,
NA PUT/
PRIJETIS Ml
BRATEr.
r
i
LU»>
/
r
5- o
V
£
20
Tl SI ZOVJEK OD ZAKONA
JEONAKO KAO / JA, NOdNI
ORLE! IZME&U MAS NE Bl TRE-
BALO BIT/ NERAZUMIJE-
VANJA!
w/.;.
ALI MOOI LJUDI DRZAT CE TE NA OKU,
NATANEJ BROJNUI SU OD BJEGUNACA
KOJI SU SE PR/DRU2/U KLANAYU I
BONITU!... NASTRADAT dES AKO
IM BUDE$ POMAGAO.'

NEGO, /MAS
PRAVO U JED/MOM
STARI NATAN
PRIJE Bl DO-
PUSTIO DA GA
UB/JEMO NEGO
STO Bl IZOAO
SINA! GLUPO
< JE I UZALUDNO
y MU6/T/
. GA.'...
£
s*
yy
y,
v.
1.
aUH! MOO KONO NALAZI SE IZA
BREZULOKA! PRI6EKAJ OA SE SOMBRA
OSV/aEST/ PR/JE NEGO BTO SE
PRIORU2ITE OSTAUMA... BOLJE
OA GA PO^TEOIMO OOOATNOG
PONllENOA!
UGH
>.v*-
-O
SP
7 S
HOCES LI
NAOZIRATI I
MENE, SAL-
GADOP...
ZAR JE MOGUCE
NAOZIRATI ORUAP
NO PRIPAZI OA Ml
NE STA/MES V/$E
NA PUT!
I
VAAAHHl
r S
CiP;
.i k 
21
CEMU TOUKA
MRZNJA, aUHP...
Sro su u<5/n(l/
KLANAY I
OSTAL/P
<
VIDIM DA NE
ZNA$, NOCNI
ORLE...
4^)

1

KLANAY JE
SAL©ADOV
BLIZAK RODAK
NEKOd SU SE
MEDUSOBNO
VEOMA
CIJENILI...
^5s
V
7
2
POSVADAL/ SU SE.
SALSADO JE TVRD/O
DA TREBAMO PRIHVATITI
POMOd: BLJEOOLIKOG
FARRELLA, AGENTA ZA
INDIJANSKA PiTANJA,
DOK C7E KLANAV HT/O
OTICI...
STO SE
ONDA DO
SOD/LOP
!9
PRIJE OVA MJESE-
CA NAPUSTIO JE RE-
ZERVAT U DRUSTVU
PET RATNIKA... ZA-
TJM SU ©A SLIJE-
OILI I OSTALI...
I TO JE SVEP...
KLANAY SE NJJE
POKOR/O SALSA—
DOVU AUTOR/TETU
/ OVAJ SE NA TO
UVR/JED/OP
X
1
w
NE, TO N/JE SVE. KLANAY JE OTROVAO JEOAN
OD 1ZVORA KOJI REZERVAT OPSKRBLJUJU VOOOM
STOKA SE RAZBOLJELA I SVI KOJI SU JELI
MESO ILI PILI MLIJEKO ZARA2ENIH
ZlVOTINJA UMRLI SU...
ss
/
f
¥5
t:-Z
22
ME£>U
NJIMA I
SALGADOVA
OBITELJ
i
TO NIJE ISTINA/ MOO
SIN NIKAO Ml NIJE
SPOMENUO TAKO
NEf>TO/... A
, >
#
sA .'i
VI
m&^Ki
1
)
ALl TO SE OOSODILO, NATANE.' SV1
ZNAJU KOLIKO KUANAY MRZI CHIRICAHUE
KOJI SU OSTAL1 U WARM SPRIN&SU!
NIAZIVA IH SLUGAMA BLJEOOLIKIH! ,
OTKUD ZNATE OA
JE TO NJEGOVO
OJELOr
1
i -C.'
f 4
!

a)
AGENT FARRELL DAO JE ISPITATI VOOU.
UOSTALOM, TKO B1 TO MOGAO UZlNITI
OS1M KLANAVAP NJE&OVA MR2NJA
PREMA BLJEOOLIKIMA POMUTILA
MU JE RAZUM! ^
HMM
17
'/ /.if
n
k
JA SAD IDEM. DRAGO Ml
JE STO SAM TE UPOZNAO,
NOCNI ORLE. DANAS SAM I
JA NAUCIO JEONU /
LEKCIJU.
a
N
AO/OS/ I
<5uvaj tu
USIJANU GLAVU
KOJU NAZ1VAS
PRIJATELJEM.'
23
ved SJ ui/N/o
DOVOLJ/MO ZA MENE,
NOdNI ORL-E! RANE
NA MOM TIJEL-U NISU
OZBIL.JNE...
SAO SE MOGU
POBRINUTI ZA
TEBE, STAR-
VE!
O:
J
—
.T-
o
E
-C-
4-
j
...NO MOC7A OUSA
aE U TE^KU
STANOU! NE MOGU
VJEROVATI U OVO
$TO SAM UPRAVO
iuo ;z auHoviH
USTA! /
SMRT SALSAOOVE
OBITELJI DOVOLJAN
JE RAZL.OG OA Bl SE
SHVATIL.A NJEGOVA
MRlNOA...
...NO I MEN/ BESM/SLENO
ZVU<5/ PR/<5A O OTROVANOCT
VOOI! I ZATO B/H JE HT/O
RAZJASNITI...
L
r
i
I
cu>
ZNAS ZASTO
U
SALGAOO VGE
RUJE U NJU..
I BL.JEOOUKI
SE TVOJ SIN ZIVOT
PRIORUZIO
BON/TO REZERVATU JE
POBUNJENICIMA TEZAK NOCNI WARM
FARRELL NATANEP ORLE SPRINGS
Ml JE USPUT
du
POO/
POPRKiAT/
FARRELLOM
iiw<
24
Apaski rezervat warm springs. ..
• 7,V.".
J'. .»vv^
ntmn'ry "VYIK
*
-y
-pv
>
pa •••- . «a^*»v
3f4ifl
5s^.
K
KN
»n^
Ma
-c-
fc^x
^
m
_<
?v
>
h.
mlt:
-r S? S
V Tim m.
z
fl
N
k
Si
v
<>-•
-5!
25
NOCW
ORLEi
N£ SaECAS ME SEP... BORIO
SAM SE UZ TEBE PROT/V KOMAN-
(5ERA IZ SONORE/
JA
>-v
A
yC'y.*..-:
P.
T . ^ . i/v
4
r" r?
w-». *•
-i) e?
^ >^v
NX!
Is*
OA SAM S/V/
VUK, AVATHLA
VEV S(N.
MOOE SRCE SRETNO
JE STO TE VIDl, A
TVOJE RIOEtl PRU2AOU
Ml UTOEHU. MNOGO
VREMENA aE
PRO^LO...
DA, SIV/ VUCE,
SOEdAM TE SE.
TESKO JE ZABO
RAVITI TAKO VELI
KA RATNIKA...
r
OTKAKO SAM SE VRIOEME
MOSAO SMATRAT/ SV/MA I
LAZI. S/V/
PRO
VUCE
MOESTO
RATNIKOM MOOE
SAO OVOOE
OE OV M ALI
STO CE OSTALO OD MO©
NARODA SAM SAM
« SE UVEU/KE PROM/
OENIO o«"
I'll,
kW
y//
s.
r
/,
<r^
U ^
>
c
V
/
26
...ONO STO
ae U MAMA NE
MIJENJA SE.
ONAa KOJI <5asno
POSTANE RATNIK
k UVIOEK TO /
OSTAJE.
^ _~
iU>
o?
/ST/NA C7E.
Tl dE§ ZA
MENE UVIJEK
BITI HRABAR
PRIJATEUJ KOJI
JE UZA ME RIS-
K/RAO SVOJ ,
ZlVOT...
HT/O
B/H DA
JE TO
ISTINA.
ZNAM DA S/ ISKREN. BLJEOOUKI
POGLAV/CA NAVA3A UVIJEK GOVORI
ISTINU. NO NE VJERUJEM DA BI
OPET TRA2IO
OD OVOSA
OSTARJELOS
I UMORNOG
RATNIKA DA
SE PONOV-
NO BOR/ UZ
TEBE...
N
-.cr^
r
t
*
CSU/EN
SABE...
n
r
XVi*
Tl SE,
PAK, ZA
RAZLIKU OD
MENE, NISI
NIMALO
PROM/JE-
N/O...
GASES LI I
DALGE STAZOM
PRAVDEP
UVIJEK

ifT 
ZNAM. / OBEdAVAM Tl
OA CU OATI SVE OD SEBE
KAKO B/H TO PROMI-
V. GEN/O. ^
OVDGE
MNOSO
TOGA N/GE U
REDU...
r
-U/-5-
/i
27
»>.
DO SKORA
S/V/ VU<5E;
2vi_
rviTniM
r>
ON
t
^ v^,
M
Vk rrss»;
»W
Tl SI PR/JA-
TELJ ONO&A
BL-JEDO-
LIKO&r'...
ON JE NOCNI
ORAO/I JA
SAM PONO-
SAN §TO
SAM NJE- i
GOV PR/- J
JATELJ! 1
DA. DOBRO ©A
POGEEDAO. JER ON
NUE BL.JEDOUKI POPUT
OSTAL/H...
Tl V%
'
^3r'

/ V
I
I
v^;
f
<7ii r-
*
*3
>v
MSbiJk
28
——
r
m
an
H JJ
■sn
Vi,;-
E
SPRINSS
INDIAN AGENCY
Sii
£::::iii
«
>i
n
□□
ftk m
r
O' >

B
M/STER FARRELL
UOP6E NE 2IVI
I_0§E...
Oo
ji Z/Jy
&
*4
s>
I
-
M
0
I
|| -^r
zvm/oi
i
N
0
N
5^
a
%
♦
o
XSSI
#
A
'A
:
11
V
a
/
/
r
>
e2j:
29
TKO SI Tl, STRAN<5EP.,
I KO© VRA&A RADlS
OVDC7EP...
>
7.
tra2;m
ASENTA ZA
INDUANSKA
PITANJA.
i
WARM
INDIAN, A
OVO JE
AGENCUA WVARA/l
SPRINGS, ZAR ISIEP...
;ako mi prue sliC/
HACIENDI BO&ATO&A
MEKSICKOG RANCE-
RA NESO VEADINU
UREPU/...

%
/
(MISAM TRA2JO
OP TEBE PA IZNO-
SlS ©LURE PR/M-
OEDBE, STRANGE,
VE6 PA OPGOVOR/S
IMA MOOA PITANOA!
PITAO SAM KAKO
SE ZOVE§/
RAPO CU Tl OOGOVORITI, PRIOATEEOU.
OA SAM TEX WILLER. I PITAM SE
TKO SI Tl! KAP SAM ©A ZAPNJI PUT
V/PIO, FARREUL UZA SE IMICTE
IMAO PVONOZ/MA PSA
CUVARA/
VIPIM. BAS
NEOBICNO ZA
JEPNO
PSETO...
OVAvJ PAS
IMA PVA RE-
VOEVERA
0
I'
E
[L
30
STO Mil
6R0M0I/A!
SVOG POMOCNIKA
TREBAM 2/VA,
GL.UPANE.'..
A
0
way
J0£'
ll
i
/
•«
IK
%
L
&
V a
y
rr
%
]
OA SI IZVUKAO TAJ COLT,
BIO Bl MRTAV PRUB NEGO
STO Bl USPIO PRITISNUTI
OKIOAC! NE M/SL/S VALJOA
OA SI BR2l OO TEXA
^ WILLERAr'... ^
ZORAVO
PARRELLE X
SEFE
>* JA
A -ST-
X
X
X -N
AV
X( L
<r
'/VX
A
• i.S
• v — > i i
' » ;
R >
T) OOSECI OO
RIJEKE I BACI
SE U NJU,
BUOALETINO!
X
JViV;
lil
£
Xi
^ii m
: 11
ill
31
UNAJMIO SAM BIL.LYJA
JOEA THORNTONA
KAO SVOG TAJNIKA I
POMOdNIKA.
I REVOL
VERASA 1 ,
>7
P
t
<3
s
pUGH
VEC NEKO VRIJEME
PUA$/M SE ZA VLASTITI
2IVOT. TEX!
NARAVNO! CINOVNIK Ml
NE Bl BIO OD VELIKE
KORISTI OVOJE NA
GRANICI...
HMM...
1
*
6
e
1
1
RASKOMOTI SE.
KOLEGA!... OVOJE
dEMO MO£I
razgovarat; u
V MIRU!
c:
71
/
n
C.O
/
4
32
IZGRAdO
SI L.IJEP DOM
FARKELLE
NA
m
/j.
tm
I*
■" >vK«7>/V i, , . ,v
. ^ytcw-, •■■.■LAISLIII'V '
AKO JB SALGADO /!_(
NEKI OD NJEGOVIH UJUDI
PREKORA^/O OVLASTI,
BIT 6B KA2NJEN/...
y•*
r '
warm
WJHfl
!/1'«
/♦
PRIJETNJA DA CE IM BITI
ODUZETA ZNAiKA REZERVATSKE
POLICIJE UZlNIT £B IH KROT-
KICJIMA OD JANJADI!
SITUACIOA TO
ZAHTIJBVA, TEX!
KL-ANAY PRED-
STAVLJA VELIKU
OPASNOST/
V/SE
MENE
POOSJECAJU NA
I
VUKOVE
mm* tm %
<?E^
^V-
33
7 ALI SPREMNI SU NA
SVE! I AKO USPIJU U
SVOME NAUMU PRIVUdl
6E I DRUSE NA SVO-
^ JU STRANU.'
ON UZA SE IMA
SAMO $AKU
L.JUOI I...
jp?Vk
i
jfer
Tl BOUSE OD MENE ZNA$ KAKO TO
IDE... IMA MNOGO MUADIH USIJANIH
GLAVA KOSIMA SE DOSADILO ZlVJETI
POPUT SQUAW TE Bl HTJELI UZETI
PU^KE I BORITI
SE!
r
e?
D
5^
DA SAM PRI-
SILJEN 2IVJETI S
NJIMA, I OA BIH
POSEGISIUO ZA
STO $AUI§ SE
CO
o
o
KOLEGA ZAR NE"
PRIZNASEM DA UVJETI
OVDJE
SE U WARM
SPRINGSU NISU
IDEALISII...
1
ORUZSEM
Jl
£13
r j
1
(UU
■«W
...NO NAS REZERVAT SE
SIROMASAN. Tl SI SPOSOB-
NISI OD MENE, IMAS POUI-
TI(5KE VEZE... KRU2E SLASI-
NE I O BASNOSUOV-
NU BOSATSTVU
KOSE KRISE
ZEMLSA
NAVASA...
ONI KOSI
SU TO PRI-
GAUI UOKOUO
NISU DUGO
POZlVSEUI,
FARRELUE/
8
%
IAKO ZNAM DA SE £ALI$. TEX, PRILlC-
NO ME PLA$I$ TOM IZSAVOM/...
UGUAVNOM, MORAS PRIZNATI
I DA SU APASl
NAVIKNUTI
NA TE2AK
2IVOT...
34
UM/RAL/ SU OD
©LAD/ I PRiae
NESO $TO SU
ZATVORBNI U
REZERVATE...
ALI SU
BILI SLO-
BODNI.
K
1
TO M/SU
RiaEZl KOJE
Bl TREBAO
IZGOVARATI
VLAD/N
PREDSTAV-
NIK!
SVATKO PREOSTAVLJA
VLADU NA SVOa NA(5lM.
EARREULE/ A MO© MAC/N
drukZiji OE OD
TVOGA! -
n o
BP
s
N
, ^
22221
TVOJA NAZOiNOST OVDC7E
POSTAvTE M/ N/EPODNOSLa/VA,
W/LLERE.' M/SL/O SAM DA Sf
DO^AO PONUD/T/ PRIJATELJ-
SKU POMOd KOLEGI U NEVO-
LJI, ALI, MAPROT/V...
o
o
X
*
N
C/A SAMO
TRA2/M
ISTINU.
OPET ONA PRliA O
KRAVAMAP... PA VEC^
SAM T/ SVE OBJASNIO!
KLANAY IH JE OTROVAO/
OM CTE LUDAK/
© ©
L
MTal
m
V
.1=
^2
NISI U SVOM REZERVATU,
TEX!... NE SV1DA M/ SE
TVOJ UOBRA2EN PRISTUP
NITI NAMJERAVAM POD-
NOSITI TVOJA PRLaAVA
PODMETAN/aA/
HMM
rs
L//
o
mo2da s/ ipak ti u pravu. kole-
GA! PRETJERAO SAM / ISPRlZAVAM
SE... NADAM SE DA SMO I DALJE
PRIJATELJI. A SAD BIH TE
ZAMOL/O ZA JEONU VELIKU
USLUGU...
✓W ^ V
a0
to
LJ
35
rv
0
IHPIAN
A ^ w , '
LW >
P:^
L ^ ^
#n
MM
n
x
V
r
« ~^-
X
■UW
r
1
W^-
^x3>
N
V - J > -
o^
0
sim
$
VUCEl
&
w
1
>
X
s&
m
5*-
sc
NOCNI ORAO 2EL/
RAZSOVARATJ S
TOBOM/
Ps
^..ti ."'t
:V
*
/-
/O- '
£ '>
/■
*
/* ^ 5»l
^V,
/,
M
"Mo
O ^ -
o
36
WOAH.' OCEKIVAO SAM DA
CU VIDJETI BLaEDOL/KO©
izujeCe
EARRELLA KAKO
KROZ ZATVOREN PROZOR
UH B/LO PRE
LIJEPO DA SE TO
OSTVARILO
rvoa SAN UMALO C/E POSTAO JAVA,
BRATE! DOSAO SAM U NAPAST DA MU
PROMIJENIM LliNI OPIS PO^TENOM
PORCIJOM
^ -/5^ BAT/NA.'...
PRONASAO J DAO
T/ ©A CTE/
POGLAVICI
NAVACTA NE
M02E SE
RECil NE/
NO
SAM SNASE DA
NASM/JES/M
SE
ZATRAZ/M P/SMENO
DOPUSTENJE DA
TE SA
POVEDEM
SOBOM
*
r
N/aE M/ SE USUDIO SUPROTSTAVITI... MIS-
LI OA 2ELIM PO6I S TOBOM U LOV, KAO
U DOBRA STARA VREMENA/ V/D/$ LI, SIVI
VUiEP OPET ©A^EMO ZAJEDNO...
JEOAN OD TVOJIH SNOVA SE
OSTVARIO!
UH! AKO
ME VELIKI
OUH NOdAS
OOLUdl UZE—
Tl K SEBI,
UMRIJET dU
KAO SRETAN
dOVJEK!
ONDA REC/ VEL/KOM
OUHU NEKA PRldEKA,
JER NOdAS SI Ml
4
POTREBAN
r
37
BLJEOOLIKI THORNTON
SIGURNO JE UPOZNAT 5
FARRELL.OVIM POSLOV/MA...
NO ON SE GOTOVO NIKAO
NE UOALJUJE IZ
AGENCUE... TO NIJE
JEDINI
PROBLEM
>■
<SUO SAM ZA BILLYJA JOEA..
NIJE BA$ NAJPAMETNIJI. OO
NJEGA NEdEMO USPJETI
IZVUCtl BOGZNA
STO
m
W1
Ji.
1
ONOA MORAMO
POTRAf/TI CADVaA. ON
N/JE (SVRST KAXV/M SE
PRIKAZUJE...
BUD/
JASNIJI,
SIVI vu£e.
NA KOGA
toCno
MISLI^P
!
X
MOZDA JE
UPRAVO ON
COVJEK KAK—
VA TREBAMO.
ZNA$ LI SDJE
©A MOfEMO
NA JACKA CADVJA,
JEDNOG OD KAUBOJA
ZADUZEN/H ZA ©ONJENJE
STOKE NAM/JENJENE
REZERVATU. ON JE
PRAT/ OD POSTAJE
PRONACI
SANTA FEU
■A
NE ZNAM SDJE Z/VL AL/ VOL/ POPITI.
A U OKOLINI NEMA MNOGO
MJESTA NA XOJ/MA SE MOZE
PRONAdl VATRENA
VODA
y
Z
38
>
7
y
Lii
pSAI
ESNAKE
T
SALOON Sc POST
"Js. ML
£ #Li
*•
4ssS
r
v' A
B^l ! i 1
I k#'i
A few
r
/ f fZATTLfeSNifkE
t-SALOON & POST
;
U ZAMJENU ZA
Stop... za Sto
SI TRAMPIO TE
KOtE, SIVI
vuCEP
S VREMENA MA
VRIJEME PROOAJEM KOlE
VLASMIKU...
w
UZAL-UO JE im
KRITl, NOdMI —NJ
ORLE. ZA VATREMU
VOOU. jP^O'.
I'S
39
ALI MORAT
NE ZNA—
MO JE LI JACK
CADV VEiERAS
POMAGALA M/ SAD Ml V/SE NE
TREBA, VJERUJ Ml!...
NE 2EI_/M N/TI
KROdlTI NOSOM
UNUTRA!
OA NE
JE OA
RAZMI5LJAM
PREVISE
OVOJE
fl
DA
L
TE POLAKO
1>
DOTUCE TO
OB/CAN
GE
OTROV; n
a.
0
I
.
'i . '
1
i
CADY C7E
ROB VATRENE
VODE. OVOJE
PROVOOI SVOJE
Nodi...
V
AKO aE TAKO,
ONOA £eS Ml
GA MORATI PO-
KAZATI... ZATIM
OSTANI VANI
I PAZI NA
KONJE!
L-
V
W
OVOJE
JE
y.
r
r
y&jk
?'Kl
40
r7
ONAJ SRED/N
JEDAN PRUGASTOJ
OD ONE KOSULJI
TROJI
CEP
«■
v
/Zi
tf
■)(*
n:
55
AKO ZEL/S,
ODAVDE IH
MOGU ORfATI
NA OKU...
CINI Ml SB DA
SAM IH NEXOL/KO
PUTA VIDIO S
NJIM...
OSTANI VAN/,
S/V) VU£B. NISAM
TE IZVUKAO IZ
REZERVATA DA TE
UVAL/M U NE-
VOLJE...
' '(
OSTAL/P...
//
M
f i4ii
:V
t ; #
(?
£
»
vv
♦ V
B
41
HBO, CHUCK.'... VIOIO SAM
aED/SIU CRVBNU NJU^KU
KAKO VIRI KROZ
PROZOR!
I $TO ONDAP...
NEMA$ SE
ZA§TO TOL/KO
UZBU&IVATI,
SANDERSE/
f
Be
n
NEMAM, KAZESP..
A $TO JE S
KLANAYEVIM
KOLJA^/MA
KOa/ LUTAJU
UOKOLOP...
MOMCI (Z INDIJAN-
SKE POUCiaE DRZE
IH OALJE OD NAS/..
A TU CRVENU
NJU^KU VIDIO
SAM / SAM...
TV
MM iUi
RITTII
i
/
7
UE>I SLOBODNO, SIVI VUCE!
AKO IMA*> OOBRE KOtE ZA
MENE, OOBIT dE$ JOS
VATRENE VOPEf...
DOBRO SA
POZMACJEM TO JE
BEZAZLEN STAR/
PIJANAC

SO N
fa
42
p"
POZPRAV
SVIMA/
:•
Ar> ^
v A 
/.
,/ ■
bi
m:
VEciERAS SAM
JA TVOJ SOST,
CHUCK! A ME/ME
ME ZAM/MA
MAPOJ Koai
ISPOD $AMKA
PRODAJES
INDIJAN—
CIMA!
7S
V
I
V
1"!
/■
r,^
TAKO Ml
PAKUA! TEX
W/LLER/
z
TTr
*
R Hi'
ME IZSLEDA^ SRETAM $TO
ME V/DI$. AKO MA TAS MA<5/M
GLEDAS SVE MOSUdE GOSTE,
TVOME MOVOM LOKALU ME
PREOV/OAM USPJEH...
1
—
i
I, I
f I
Tl
ftj^
sosti Koae imam
SASV/M SU Ml
DOVOLJNI. OPET
SI ME DO^AO
UVAL/TI U MEVO—
L-JE, TEXP...
43
GOJE JE
SIVI VUKP
i »
:
VANI.
OOLUClO
JE POSTATI
TREZVENaAK.
STI
I NEMOa SE LJUTITI NA NJEGA. N/T/
M/ JE ON REKAO PA DOPEM OVAMO
NITI TEBE TRA2IM, CHUCK. BAREM
NE OVOG PUTA!
*
r
n
A
tinmrinni
3
VIOITE, HOMBRES, OVOJE
NAZOdNI CHUCK I JA STAR!
SMO PRIJATELJI...
liitT .k/H'if"
"H it i
i'rjV
> i
t J
VRAGA
SMO PRIJATE-
LJI! KAO SAM TE
ZAONJI PUT VIOIO,
PRIJE OESETAK
&OOINA, ZAPALIO
SI Ml LO-
l. KAL!... s
U TO DOBA MOJIM
NAVAJIMA SI PRO-
DAVAO OTROV OO
KOJE& SU GUBILI
VIO I RAZUM!...
MORAO SAM TE
NEKAKO KAZ-
NITI...
4
■>
7
I
<2
%
i
H

ALI SAP
N/SMO MEPU
TVOJIM NA-
VAJIMA! (=? m--
m
7
ONOA SE MOZPA ^
KAKVOdA TVOG WHISKEYJA
POPRAVILA. NA PRIMJER, SIVI
VUK POS UVIJEK SE MOZE
ORZATI U SEOLU...
44
...AL/ PONAVLCTAM Tl DA NISAM
DO$AO OVAMO RAD/ TEBE... I
AKO BUDES DOBAR, OVOG PUTA
POSTEDaET <iU Tl
BRLOS/
^8
rr
' //
#
I
TKO aE ONACT
NAPUHANKOP
JEZIK
ZA ZUBE,
GLUPA-
/
NE
%
A
N
TO JE TEX W/LLER, AGENT
ZA INOIJANSKA PITANJA U REZERVATU
NAVAJA!... FARRELL M/ GA CJE UVIJEK
SPOMINJAO KAO dOVJEKA KOJEG TREBA
ZAOB/LAZm U SlROKOM LUKU!... I
PITAM SE §TO TRAtl OVDJE!
'y - o NEGO, CHUCK... KAKO B/SMO PRO-
SLAVILI SVOJ PONOVNI SUSRET, ZEUM
DA ODNESE$ aoS JEDNU BOCU
WHISKEYJA ONOJ TROOICI KAUBOJA.
NAJBOLai KOOI /MA$... NA-
' RAVNO. NA MOa RACUN/ >
&
►
HMM
vv
S
,V
Y v1
5
imj
45
3= SA ZADO
BAH. HVALA A AKO
B/STE NAM
SE PRIORU-
2(L; I U PO-
KERU...
VOL-JST VRLO
RAOO, ALI
IMAM
POSLA...
MISTER NE PRE VOM
OSTACTE Ml NEGO DA
VAS POZOVEM DA
PODiaELITE
SA
NAMA
a
N,
s
11
&lf L
r
MA DAvJTE/ NIKAD
SE NE ODBIJA
PRUATELJSKI POZIV
NA PARTIJU
POKERA/
A KAKVA BISTE
POSLA MOSLI
IMATI U OVO
DOBA NOdl NA
MJESTU ZABO—
RAVLJENU OD
BOSA KAO STO
JE (SEGRTUSlN
KANJON r*...
TO SE
HMM.
VAS NE
TICE
e"
il
JESTE LI CULL MOMCIP...
OVO POSTAJE ZANIMLCIVO.
USLAVNOM, ZNAJTE OA I Ml
(MAMO POSLA... I VRLO
_ CE UNOSAN! ^
SMIRI SE,
SANDERSE/
HEJ/... KOG
VRASA...P/
JE LI
ZAKONITP
V
1
i
46
STO ZEL/TE
OD NAS, W/LLE —
_ REP
ZANIMA ME
STOKA NAMIJE-
NJENA REZER-
VATU INARM
SPRINGS...
ZEL/M ZNATI ZARA&UJB U NETKO
NA NJOJ. NE Bl BILO PRVI PUT DA
D/O STOKE KOJU JE POSLAUA VLADA
BUDE ZAMUENJEN DRUGOM STOKOM
LO^IJE KAKVOdE... ILI CAK ONOM
BOLESNOM...
a
r
*
r
STO TIME
tEUTE REdlP.
ZAR STE PO-
LUDJELIP...
PRI ZDRAVOJ
SAM PAMETI. TVOJ
ZADATAK JE PRATNJA
STOKE KOJA DOUAZI
IZ SANTA FEA,
CADV... >
_ A.
N
/-
STAV/T (iU TISUCU DOUARA NA STOL I
U SLJEDEdEM DUELJENJU POVUCl SE
IZ IGRE... NO MORAS Ml REC^I JE LI
NETKO ZAMUENIO ZDRAVA SRUA,
KOJE JE POSLALO M/NISTARSTVO
ZA INDIJANSKA PITANJA,
BOUESN/MA KOJA SU
UZROKOVALA SMRT
U REZERVATU...
ii
i; >
Pi r
iri
E_
i
i
IGRAS PRLJAVO, WILLERE!
fEL/S LI SMJESTITI
FARRELLU... ILI MOfDA
Udl U POSAOP
iijliii:;,; li'iiiiirf':,
«e mm-
mfr
SS'' 1-1 '
S1
?:!
OAKLE.
PRIZNAJES
DA TU NESTO
IMA...
1
1
r
w
—
NISTA JA NE PRIZNAJEM. DA SAM HTIO
UZETI NOVAC OD TEBE MOGAO SAM Tl
(SPRKiATI VELIKU LA2... ALI ZASTO
BIH DOVEO U OPASNOST KOKU KOJA
NESE ZLATNA JAJAP... ULOG U TOJ
ISRI MNOGO JE VE6l... ^
PK
47
DAKLE. OOGOVOR
JE - NE/ §TO Tl UOPdE
PADA NA PAMET?'... Ml
SMO PO$TEN/ KAUBOJI
I NE PRISTAJEMO Nl
NA KAKVE SVINJA-
RIJE/
'A
ALI OVIH TISUdU
DOLARA OSTAVI GDJE
JESU... ULOflO SI IH,
ZAP NE?'...
i
r
TROJICA SMO PROTIV JEONOGA... SAO
OOLUZl HOdES LI OTKtl OPMAH ILI 6E§
OOI&RATI OVO POSLOEONJE
Tl SI PRVI NA
POTEZU, JACK. OA
iUJEMO, $TO MAM
IMA$ ZA REd/P...
VISOK
ULOG JE
ISPLATI SE
NE
OIJELJENJE OOUSTATI
)
S
f
w
OAJ
(7( TRI
Ml
KARTE
POKER KRALJEVA! NIJE
LOSE, AM/GO/ JACK 6E
IPAK UZETI TVOJ NOVAC!
TO SE OOGAOA ON/MA
KOJI SE PRAVE
PAMETNI!
r
...A MOGU
RE(tl I OA
SAM VEdE-
RAS SRETNE
RUKE!

A
4>-
a
BiPJo
m HMM...
TU LEKCIJU
VRIJEOI UPAMTITI,
SANOERSE...
0
*L*.
m
48
JBR POKER PROKLETSTVO/...
KAKO OE TO
MO&UdEr*!...
TICE SE ASEVA
NAROCITO
TEBE
V
Q
y
/
a
1>
V

r
'L
VARAO
KOPIL.E
0
ft.
/)/'
F
y
f
RAVOSi
•c
.
u
49
50
Sank
RUKE NA CHUCK
SE SL.JEOECI
L rt METAK
ZAVRS/T/ CEUA
POSRED
»
as
C3
2
KOCJI Tl JE
VRAG, TEXP...
JES/ LI
POLUDIO?'...
w
4i
0
r aA cu se
POBRfNUT/ ZA
i NJEGA, NOd:-
L N/ ORLE/
L
:
* 4
'V,
TRA2/S
NEVOLJE,
CRVENA
NaUSKO/
CIGtsIl RUKE UVIS,
3UJEPOU/K// DOBRC
ZNAA/1 Sro cr2;S
/SPOD SANKA/...
51
IZA TBBB NALAZILA SB ZMIJA
SPREMNA UGRISTI NA PRVI ZNAK:
NBPA2NJE!
POGLBDAJ.
NOdNI ORLE/
HVALA Tl,
SIVI vu£b! dr2i
GA NA OKU...
/ /

w mv
OTTnirO
u. »
f
/
vw
CD
...I AKO NB BUDB MIRAN,
/MAS MOaE DOPUSTEN/aE
DA ©A USTR/CJEL/S POPUT
BIJB5NA PSA!
JBSl U
£UOr'... NB
Mlil SB I
SVB £B BITI
U REDU/
P
0
, o C3
oO
VRIJBMB JB OA NAS
DVOa/CA MALO POPRI-
<5amo...
JA... MEMAM
Tl BAS N/STA
ZA RB(5l!
SJBONI
CADV'

>5
7
/
i
^ - r
■<
s.
52
ZBH-JAr*
AH'
0
r-
P
z:
...I ZATO Tl
PREDL-AiEM DA
JE OLAK$A$/
V DAKLEP...
KLADIM SE DA Tl MNOSO
TOGA LEfl NA SAVJESTI.
CADV... NE
ZMAM
O £emu
pr/CAS.
KOPILE!
0
V
A*1
o
G3
r
wk ■y
v
v.
cmssH
* /
53
VIOIS, AM/GO, JA OOMAH NANOUSIM KAD ME NBTKO ZELI
PREVARIT//... Tl SI JEOAN OBI^AN KRAOLJIVAC KOKOSl
I S/SURAN SAM PA fsl/SI PJELOVAO -
NA SVOJU RUKU/... ^Sk-r,
f.M [Rri
/3
ai
m;
k
(4
KAP TE VI$E
NIE BUPEM
TREBAO, BIT 6E§
SLOBODAN KAO
PTICA!...
STO TICE
MENE HOCE$ LI ME PUSTI
Tl DA OPEM AKO Tl
KAZEM OfMO $TO
ZELI§ (ZUTIP...
MOGU PROVESTI CUELU
IMOC KULTURNO Tfc
NAGOVARAJUCI PA
PROGOVOR/S
CEKAa
5
2^
//
M 7
f/L
.i i
■ i
»
POCI CE§ S MAMA / RAZSOVARAT CEMO NA
NEKOME M/RN/JEM MJESTU!... SIVI VU£E,
POKUPI SVE ORUlJE KOJE V/P/$/
U REDU
ONDA!..
ALL.. UH!
I
/ /
* • 
Y//
54
PLATIT CieS Ml ZA OVO, CRVEMA
NJU^KO!... FARRELLU MEdE BIT/
DRAGO KAD £UJE $TO SI
IZVEO MOCHAS/
OSTAVIT CEMO VA$E
KONJE I ORU2JE KOJU
MILJU OOAVOE... $ET—
NJA dE POMOdl TEBI I X"
TVOM PRUATELJU OA f >
SMIRITE 2IVCE/ 1
* 4
#

I hi
S-
/ss
HEJ, CHUOd
SAGMSE!
m
UP
P /I
£
I
M
>
S
- ^ *- s^~7 ^ >*"
' o ! '• C
Mil I' >»<
o^A
n
-murni
HE
w
AHH.
p j a
IP.
'A
CP.
^7
£5^ ^^3 •e«>g^ « <£3^5
13.
55
r
// BEZ PRUETNvJI,
CHUCK/ ZABORAVI
§TO SE OVOJE
DOGODILO ILI KAO
SLCEDEdES PUTA
PROE>EM OVUDA,
OD TVOG BRUOGA
NEdE OSTATI N/
KAMEN NA KA-
MENU/ AOidS,
AM/GO/ A
4
PRO
KLETNI
<5e ci-
N
777
L
i
»
/
('<.
<iE
OHUAD/T SE
ZNA
NAPOSLC7ETKU DOBRO
PROSAO
IZGUEDAO JE DA JE JEFTINO
PUSKU ZADRZ/
IZVAN SEBE OD ZA SEBE
TU
B/CESA BRATE ZARADIO C7E
4
i
e
i' 11
•iw
HAJDE, JACK!... I NE BR/N/ SE ZA SVOJU
BUOUdNOST! AKO OD TEBE SAZNAM
STOGOD ZAN/MUaiVO, NIECES
OT/dl PRAZN/H
RUKU/ ^
m;su/S
MA OMIH
Tisudu DO-
UARAP...
PRETGERUC7E§/... AU NEKAKO dEMO
SE VEd DOGOVORIT//... MO MORAT
dE$ B/T/ SASV/M ISKREN/ KAO $TO
SAM REKAO TVOM PRIJATELJU
SANOERSU, ME VOU/M
PAMETNJAKOVldE!
SALOON A ^OST I
rc
- M.
C <
56
ovo ae
PRIKLADNO
MJESTO, SIVI
vu£b! mo2e$
OSLOBOD/T/
KONJE!...
J OA BIH ONE KOOOTE
OSTAV/O POE^ICE,
W NOdNI ORLE.'
NISU Ml IZ&LE-
DALI KAO TIPO —
VI ZBOG KOOIH
BISMO TREBALI
BITI ZABRINU-
T/, BRATE.'
KLADIM SE OA OEOVA CEKAOU
OA SE VRATE OOMA I ZABORAVE
PONI2ENOE KOOE SU UPRAVO
002IVOEU!... ZA^TO BISMO
V 'H SPRIOEilLI U ^
9^. TOMEP...
> j
OPUSTI SE, SIVI VUCE! OSIM NOIHOVIH
KONOA, OO ONA OVA KOOA SMO UZELI IZ
CHUCKOVA KORALA, VRATIT dEMO SAMO
OEONOGA! TAO NA KOOEM OASES
^ SAD OE TVOO!... OEONAKO KAO
mtT* ^ I TA PU^KA! ^
A ZASTO
TE TO
BRINEP
WOAH/
IMAS PRAVO!
YAAH/
A r
i
HIHHI
BL.OEOO —
L-IKI CHUCK
NEdE BITI
SRETAN!
VOW
»oooq
oV oo0
on IZQ
57
USREP pusr/Mae
BEZ KONC7A MENIPEZ
CE
SANPERS B T
OSUPEfN NA
SMRT
TA PVA GLUPANA NE Bl
PREPOZMALI ZPENAC
N/ PA UPADNU U NJEGA!
NISU U STANJU
NITI...
rr*.
M/SL/O S/ PA IGRAS NA S/GURNO...
JER U $P/LU SU TREBALA NEOOSTAJATI
OVA ASA, ZAP NE.
©
.VARAT/ NA
POKERUP
C7ACK
OTKUP
ZNA§
1
<3 ~H
cvub
J£ OLAMOM POKUP/O
OM
"OOK J£ CHUCK STA VLJAO BOCU MA
STOL, 77 5/ M£MO£ZU PPUZ/O SP/L OA &A
PR£SICr£&£..
KAPTE S VRHA
ft)
/

V v -
SS
58
izveo ae to
BRZO I VJB^TO
NO NEDO-
VOLJNO DA MEN/
PROMAKNE!
TE OVIJE KARTE TREBAUE SU
NESTATI... OS/M TOGA. Tl SI
NAMJESTIO §P/L TAKO DA
DOBIJE^ SVOO POKER
%
KRALJEVA
/
Mr
I
ut
NO MENDEZ JE STAVIO
ASEVE NA VRH HRPE OTPRIJE
ODBAdEN/H KARATA... V/D/O
SAM KOJE KARTE Ml TREBA-
JU I pri£ekao PRIUKU DA IH
ZAMIJENIM S ON/MA KOJE
SI Ml DODIJELIO!
TJAH, PRETPOSTAVIO SAM DA
NE Bl UKLONIO NEKE SLABIJE
KARTE U ZAVRSNOM DUE-
L-JENJU... RISKIRAO SAM I
AL-I...
KAKO
SI ZNAO
DA JE
RIJEd: O
ASEVI—
MAP...
POGODIO
0
y •
i
K0>
KAKO BILO, U TOJ PARTIJI MOGAO SI SAMO
IZGUBITI. JACK!... IMAJ TO NA UMU! PROTIV MENE
N&TARIJE NIKAD NE POBJEDUJU, OS/M AKO
ZAI&RAJU PO^TENO!...
u ZORU
A
^9
PROKLETSTVO/
OS/M $TO
SAM IZGUBIO
RENDZEROV
TRAG, I SAM
SAM SE
IZGUBIO/...
ALI OVA OKOLINA Ml JE
POZNATA... TREBAO BIH
SE NALAZITI U BLIZINI
SALOONA STAROG
CHUCKA!... M
1
N
r
V
a«
Sal/ca vruCe kave
S MALO WH/SKEVCJA
RAZBISTRIT £E
Ml MISLI U
DOVOLJNOJ
MJERI OA...
KONJI BEZ
JAHAZA!
* 0
"
l -r^V"^
V,
Li
60
/ /
/
x
VN
f*
?>
»c
Wvc
Z
**-
ZDRAVO!
TO J£ KAI/A!
OSJECAS LI aVOT.
OVAa MIRIS...
O
hL
w *■
I ^
ll!P
*fc
^ -,sJ» -
3^0
t
e* w>m
i*
jp- o *
£*
r
///
BIUY
JOE!
U>- ~. s't:
-:
V
■a.
ZSILJA IZGLEDATE
LO$E# MOMCI/ HAJDE!
IZA OVE STUENE
£eka vas vruCa
KAVA... I VA§/
KONJI/
61
HMM/... ZASTO NAM DO
VRAGA NISI PO$AO U
SUSRETr'... POSTEDIO B/
MAS NEKOLIKO MILJA
HODA/
KAKVA IRONIOA SUDB/NE.'...
NAMJERAVAO SAM
DORU&KOVATI U TVOM
LOKALU, CHUCK/... A SAD
JA TEBE <5AST/M
doruCkom/
• ' fiN
5^
SO
/
i-N*
; MEN/ aE TREBAO ODMOR. A I
DAROVANU KONJU NE SLEDA SE U ZUBE
CHUCK!... DA JE UMCTESTO MENE VA§E
BE$TIJE NASAO NEK/ /ND/JANAC,
SAD B/STE BIU PRISILJENI HODATI
SVE DOK NE /STROS/TE
POTPLATE SVOdH
ZlZAMA!
%

N
V!
TAKO M/ PAKEA! IMAO SAM DVA
KON3A, A OVDJE V/D/M SAMO
JEDNOSA... I TO ONOGA
LO§/aEG/
DRUGOG JE
S/GURNO UZEO
TVOa INDIJANSKI
PRiaATEEJ,
CHUCK! a
v
_
///
'i
' SIVI VUK...
ju£er posli-
JEPODNE V/D/O
SAM GA KAKO
IZLAZI IZ REZER—
VATA ZAJEDNO S
TEXOM W/LEEROM/
I
P/TAO SAM SE
STO SM&LJAJU PA
SAM PO^AO
ZA NJIMA!
m
^Nv
X-
DO/STAP
ONDA as PRAVA
STETA STO ZA
aoE
KASN/O B/LLV
62
KOG VfSAGA HOCES OD MENE,
SANDERSEr'... PA NISAM JA
POLUINDIJANAC POPUT W/LLERA.'
NE ZNAM SEIJEOITI TRAGOVE
I _ NOCU'
NO BILLV aOE
THORNTON ZNA
RUKOVATI COLTOM
BOLJE OD BILO KOGA
OD NAS! ZATO DRll
JEZIK ZA ZUBIMA,
MENDEZE!
A Nl DANJU,
KAD SMO
VE6 KOD
TOGA.'
£
HMM.
*
v
«
r
I.
M
11
VvV
vVVv
REKL.I STE DA SU
1A//LLER / INDUANAC
ODVELI JACKA
CADVaA... §TO SU
HTJELI OD
NJEGAP
WILLERA JE
ZANIMALA
STOKA...
''N
:•.'i
; : :
/
i
I STO
S TIMP..
Tl NE IDES
NIKAMO,
SANDERSE.'
TJAH, PUSTI SAD
TO, BILLY JOE!...
JA SAMO 2ELIM
OTldl ODAVDE!
L
C.
ScN

:
/>
3^
63
NIJEOAN OO VAS NE MOZE OTICI
DOK SE OVA SITUACIJA NE RUES!/
TEX WILLER LOVI U MUTNOME...
CAti.
CE
OVOASNJI ZRAK BIT MNOSO
ZA OISANJE KAD GA
UGOONIJI
POSALaEMO PAXAO
DA UKLO
N/MO TEXA
WiLLERAr
MENE IZO
STAVI IZ TE
'T'rr"^ ,'.—
PRICE
4.
/
li. f/
• •
A.
3A CU SE POBRINUTI
ZA NJ! VI Ml MORATE
SAMO BITI VOD/dl XAD
SE MADEMO U PLA-
N/NAMA/ SLABO
POZNAJEM OVE
SJNOC SAM /MAO
POSLA S NCIM I PRAVIM
dUDOM SAM IZVUKAO
2lVU GLAVU! a
PREuJEL-E
?S
z DAXLEP
3
u," i
rviu^-js
.pn-WU* l-jj
N/TKO NE Bl
VOL/O VIDJETI TO KOPILE
MRTVO VI$E OD MENE...
£
B/T dEMO Cetvorica protiv ctednoga...
STAROG APA^A NE MORAMO UZIMATI U
OBZ/R. A I SALGADOVA INOIJANSKA POLI-
CIC7A STAT <SE NA NA§U STRANU
XAD SHVATZ 1N/LLEROVE
NAMJERE...
V"
r
y
1
s.
»
7
IONAKO SVI ZNAMO
KAMO aE KRENUO, ZAR
NEP... U PLAN/NE...
KLANAYU/
•:i
r:
. :««
•r. .
64
Tog posujepodneva ...
VIDIM DA
SI PRILlCNO
NEM/RAN, CADV.
UMORAN S/P...
GORE, MEDU
OVIM PLAN/NAMA,
POBUNJEN/ APA$/
MOGLI Bl SE NAUAZ/T/
B/LO GDJE. /ZA SVAKE
STUBNE!...
-»» ;
K'
NEK/ OD NJ/H SI&URNO
NAS DR2E NA OKU
OTKAKO SMO ZASU/ U
S/ERRU... A / SAD VJE-
ROJATNO DR2E STR/JEUE
ZAPETE U UUKOV/MA /
UPERENE U NAS/
DAKLE, N/JE
RIJEZ O UMO-
RU... VEd O
STRAHU/ ME-
DUT/M, TREBA
PR/ZNAT/ DA
S/ U PRAVU,
HOMBRE...
I- -X
2
-rr ■ i1
i / '
AU/ NE BOJ SE... KLANAV / NJE&OVI UJUD/ POZNAJU
S/VO© VUKA... A SI&URNO SU PREPOZNAL/ / SVETI
WAMPUM KOai NOS/M OKO ©LAVE/ DOK S/ S
NAMA, CADY, SIGURAN SI KAO POD
STAKLEN/M ZVONOM/
HMM...
5:
65
UH/ vUECAN
STRA2AR NA-
LAZI SE NA
L-ITICI (SPRED
NAS/ PROMATRA
MAS...
VJEROJATISIO
JE POSLAO S/S
MALE OSTALIM
PRIPADN/C/MA
BAMDE.'... ]
UVIJEK SMO
ULJEZI MA ^
NJIHOVU ^
PODRUZaU
I ZATO...
AKO SE POKAZAO
SIVI VUCE, ZMA6/
DA MEMA ZLE
MAMaERE/...
t!

'n
v
i
kj
rr^cr
SM/RI SE, CADV/
OVO NUE TRE-
NUTAK ZA UZBU-
D/VAMaE...
APASI
STO aEP...
ME^TO
S/ V/D(OP
©DJE.. .P
ME VOLE
5^ ZIVCAME
OSOBE
ZABOGA
0 *2^
I
JEDMOSTAVMA
MJERA OPREZA/
OPUSTI SE I
SVE 6E BITI U
REDU!
OPKOLILl
SU MAS.'
IT. ■ -
66
1
/
i
L
y
L
rVA
...
i
9*
VIDIM SAMO
PET-$EST
RATNIKA... I
SVI 5U VRLO
MLADI!
UZ ONE KOJI
NAS SUJEOE I
JOS TRI STRAfARA
UKUPNO IH JE
OVANAEST...
KOLIKO LJUOI
SALGAPO IMA
UZA SEP
/(
ZA LOV NA
KLANAVA MO^E
RA<5UNAT1 NA
TR/PESETAK
RATNIKA/
*
$
*
C3
C3
%
9
(I
/
STO VELIKI
POGLAV/CA
NAVAJA RAPI
OVPGEP OOLAZI
LI U MIRU ILI
NEP
U MIRU,
KLANAY.
MORAM Tl PRE-
NIJETI VA2NE
VIOESTI.
rvocrvi orle/
OA SAM
KLANAY...
V.
v
t!
♦
67
REKLI SU Ml
DA 51 ZOVOBK
KOJI ZASLU2UJE
DIVL-JENJE, NOCS—
Ml ORLE. SAD /
SAM TO MOGU
POTVRDITI...
#
♦
V
...JER KREMUO SI
MA OVAKO TEtAK
PUT U IME IST/ME
I PRAVDE. ZMAil,
Tl TVRD/S DA SMO
LA2MO OPTU2ENI
ZA STRA§AM
ZLOC/M...
AGEMT ZA INDIiJAM—
SKA PITANJA FARRELL
SVAL/O JE MA TEBE
KR/VNC7U ZA ZLOi/M
KOJI JE ON
K POilM/O. ^
p-x
v
' V
PONOVI I NJIMA 
OMO $TO SI OTKR/O ) A
MEMI, CADY/ / I JA...
rs
■»
>*
•S
"N
BIO SAM MEDU LJUD/MA KOJI SU
DOVELI BOLESME llVOTINJE U REZER—
VAT. UJUOI IZ WARM SPRIMGSA POJELI
SU ZARA2EMO MESO / ZATO SU
MMOGI UMRU...
>
1
68
VI NEMATE N&TA
S OTROVANOM
VODOM/ TO JE
SAMO SLASINA
KOJU JE FARRELL
PROSlRIO
UOKOLO/
ZA$TO
JE TO
U^IN/OP
P I
?n
»"
5^^
'4
il
VE<i du2e vrijeme farrell u
OOGOVORU SA SVOJIM PRIJATELJEM,
JEDNIM MEKSI&KIM RANeEROM, ZA-
DR2AVA STOKU KOJU SALJE VLAOA I
ZAMJENJUJE JU S DRUGOM KOJA JE
STARIJA, U LOS/JEM STANJU ILI, KAO
U OVOM SLUCAJU, BOLESNA.
3
OVO© PUTA JE PRETJE-
RAO / NEKI APA$f POO
NJE&OVOM PASKOM
SU UMRLI. PRIJETILO
MU JE POKRETANJE
ISTRAGE...
2^
SsV
%
♦
...PA JE ZATO SJCRENIUO PO-
ZORNOST SA SEBE PRONA-
SAV§I U VAMA SAVR§ENE
KRIVCE. NIKOME V1§E NE
BJ PALO MA PAMET JSTRA-
21VATI NJEGA I NJEGOVE A
PRLJAVE POSLOVE... C* I
gy ...MAKOM STO
VAS S L/CA
 ZEMLJE
 IZBRlSU...
t
...SALGADO
/ NJEGOVI
l. LJUOI.
V9
-w
'^12^
IIUZi'Ky
69
OA. £lNI SE OA 3B TVOd
ROOAK PLEMENSKU
POUCIJU PRETVORIO U
PRAVU MALU VOJSKU
KAKO B) TE
ULOV/O.
OA, MRZI
ME IZ
OUBINE
OU^E...
AL/ ONI
SU BIL.I MOOI
ROOACI. TREBAO
BIH UBITI
ONO PSETO
PARRELLA.'
SMATRA TE
&LAVNIM KRIVCEM
ZA SMRT SVOaiH
ROOITELJA.
v-lt
r
#
1
o
5
Pi
OD
1
if
r~x
KM
O o
NE IZAZIVAJ NOVE
NEVOLJE, BRATE/ 2EUM
OA POOES SA MNOM
I PORAZSOVARA$ SA
SALGADOM.
VI STE
ROOACI.
NEK06 STE
SE VOLJELI
I UVA2A-
VAU...
TO OE
SAO PROS-
LOST...
fl
Ui
N
SlNOENICU OA SAM
NAPUSTIO REZERVAT
SA SAZICOM RATNIKA
SMATRA OSOBNOM
UVREOOM. UVREOOM
KOJA SE M02E
(SPRAT/
SAMO
CRVLaU!
POZNAJEM SALGAOA BOLJE OO
VAS. ON NIKAO NICE PRIHVATIO
TO STO SAM OA OOVEO U PITA-
NJE AUTORITET KOJI MU JE
OOOI3ELIO BL3EOOLIKI
PARRELL
*
4 ♦
SITUACI3A
SE PROMI-
3ENILA! KAO
SAZNA OA
3E PARRELL
HUL3A...
70
AKO Tl POVJERUJE,
MOZOA 6E &A OT/dl UB/TI
AL( BIT 6E Tl SA TE^KO
UVaEPITI, NOdNI
ORLE!
V
«•
*
2'
43
V
o •
aws?1
^.
mi
VNV*'
f/
SALGADO IMA
ZAPATAK KOJI
MORA IZVR§ITI:
PRIVESTI ILI UBITI
BJEGUNCE IZ
REZERVATA. I
ON dE TO
UcSlNITI/
UH!
*
BILO Bl SLUPO DA SE
PREDAM SVOME MOSU^EM
UBOaiCI A BONITO SE SLA-
2E SA MNOM. SALSADU
mo2eS poru<5iti
SL-JEPEdE...
DAKLE,
NEdES
POdl S
NAMAP.
K
V.
1
MOJI RATNICI I aA OTIC!
dEMO U MEKSIKO I VISE
MU NEdEMO STVARATI
PROBLEME. VEd SE
NOd: dETE
SMRACILO
PROVESTI
NAMA

-S
V.
s
>
SAMO DO
C7ESMO
OPUST)
aUTRA
LI ZAROB
CADV/
SE
LC7ENIP
IN
Vv
i w
)
V/.J
 Ui
1
71
AU PAZI OA OSTANE§ BLIZU MAS I
OA NE PO«U§A$ POBJEdl/ NEKI OO
OV/H MUAOIH RATNIKA MOGAO Bl
SE PRISJETITI OA SI Tl IPAK
FARRELLOV KAUBOJ.'
NEMA VEZE. IONAKO
IMAMO CAOYJA.
PREOSTAJE NAM OA
POKUSAMO URAZU-
MITI SALGAOAf
OVO NIJE
OOBRO
PROSLO
TEX
^s*ss>
a
f'm
vr-.'
N
v
N

4 m
w.:ruw'' "v •• W ^ *
UTRA&AM UJUTRO...
^ l
%

&
&
1-
<5

eP
V
& WM:^
,
ifMzmbsi
<&-
r
X
A
2^^
NECE NECE KLANAV /MA POVJERENJA U
NAS / ZNA OA GA NE^EMO
IZOATl, IAKO SU NAM NEK/
OD NJEGOVIH PATNI- ^
KA NOdAS HTJEL-I
PREREZATI
GRKLJANE!
NAM PRIREOITI
OALJE NEKU NESLANU
ORZE SALU
NAS ZAP
NA OKU NEP
"T . :
t
72
KAKO BILO, NE(tE DUSO
OSTATI TAMO SORE.
NAMJERAVAJU PRIJEdl
U MEKSIKO. •x-
OA SE
SAMO IH JE DVA—
NIAEST / /MAJU PET
KONJA. MADAM SE
DA dE USPaETI!
MADAM S/VI
VUCE
A
>V-
v
*;
EMO IH MORAM
P02UR/T/
OBAVIJESTITI
OSTALE/
o
b?-
- X
s c:
x 
^—a-^>T
Maao posuje X-O'
v>
■wi
'Vy
M/Z
x ; PLAM/MU VOD/
SAMO JEDAM PUT
B/T
DAKUE
STO
OVDJE ZA MAMC7E
MAMJERAVAS
OD SATA
UCINITI BILLY
joep
i- .
• ^
rv- a*
a*
■5^
Yk
d
2
a ^
73
ao$ pitaSp 2el/m
UKL-ONITI TEXA W/LLERA,
MARAVNO/
r v^
n
y
k
!
ST/aENE MECU
KOJIMA SE MALA
ZIMO PRUZ/T dE
MAM ODLlCAN
ZAKLOM...
V
&
'E
C3
F
...POK dE SE OM/ MAd/ MA
OTVOREMOM MA SAMO MEKO-
LIKO METARA OP CUEVI MA^IH
PU^AKA/ ME^EMO IH mo6I
promaS/t/. Cetvor/ca SMO
PROT/V PVOa/CE.'
r-;P

<^V:i
o o
0.
• F3
- o a
^ - O JT i
ZAPRAVO, JEP/MU
OPASMOST PREPSTAV-
LJA TEX.' USMJERIT 6E-
MO SVU VATRU PREMA
NJEMU... ZA STAROG
IMP/GAMCA POBR/MUT ^
<iEMO SE POSU/-
REJcAO SI
PA dE$ SVE
UZlNITI S&M,
BILLY JOE, I
OA <iE§ MAS
/ZOSTAVm /Z
PRICE
OVE
JE
N
I)
I
c
SAMO V( PER/TE RUKE OP GRIJEHA... TEX
VAS SVEJEONO SMATRA KRIVCIMA.' BOLJE
OA RAP/MO ZAJEONO KAKO B/SMO BILI
SIGURNI U USPJEH! PA U ISTOJ
KASl
SMO ZAR MEP
V
II' pi
I
V
ZAUZET (iEMO
POLOlAJE MA
SUPROTM/M STRA-
MAMA KLAMCA.
REOU ALI
OVO MI SE ME
SVIPA MIMALO
SE ME
Ml
ME SM/CEMO SVIOA
POOBACITI
£
y
is1
•'•v
74
I OSTALI SU GA VIOJEU. AKO
ZAPUCAMO I5TOVREMENO,
ONAJ PROKLETI REND2ER NEMA
IZGLEDA OA SE IZVUSE...
PALJBA ZA PET
SEKUNd/
IMAM TEXA W/LLERA
NA NI$ANU... VI$E
B/H VOL/O OA SAM
GA MOGAO POBIJE-
OITI U OVOBOOU, Si
NO ZOVJEK NE
MOlE /MAT/
SVE U 2/VO-
TU...
N
o
O
m
-
»•
T5
itr
"Nllf
77
^ :
>SK
/ "
*
/
f ■
c *
^ ' /
■_x
4,k-
v
I
Wl
/
x
V
sx
1j
75
ao$ £btiri
SEKUNDE TRI
OVIJE
f SC.
P
f
IS-
«
(• 'III

%
V;
^5
k 3=
AAHHI
>
/
V
V
/:
f
vN^NG
&
t
>v
^Av
w
veliki ouiei '
5
sr
N l v x
sjasite! i
ZAKLONmSE
IZA KONJA!
 
i <
h
1
^ r
C
//X
/
=r- X
, I
76
tWANM& AAH'
fa /
<*#<*■
 w
.'
77
VAHHHHl)
ZAO Ml OE, CHUCK/
STALO Ml CTE DO
MOG SKALPA/
DERSE/
NE OSTAV-
LJAJ ME/
X

O
-V

N
TROJICA SU
NAM ZA PETA
MA, BILLY!
RAZDVO-
CIMO SE,
SANDERSE/
TAKO dEMO
POOIJELITI
I NJIH!
r
ce
1
c
1
3
>=
NE/
MOL/M WAS/
NEE!
1
/
dZ.
78
7^
i n Nocrn
ORLEl
CRKNI, >
BLJEDO-
UKU j
4
•a
«
s-j. l:
STfiNI,
BONITO!

/,
&
i-ill
o
Q -• -»>>>
Oo
CV"
V
.o
•<i

C2-S.
ovaj ZovaeK spremao
TE SE UBITI!
I JA Tl ZAHVALaUJEM
Sro SI GA SPRIJE&O U
TOME, BRATE! NO NUE
POTREBNO OA PRLJATE
RUKE NOVOM
KRVLJU!
V
v
s-
[7-
UOdlLI SMO
OVE BLJEOO-
L/KE I KLANAY
NAM JE ZA-
POVOEOIO OA
IH ORZlMO
NA OKU...
JESI LI SHVATIO,
CHUCKP TESKO
SE IGRATI
skriva£a S
APA^IMA U
NJIHOVU OVO-
R&TU...
CESTITAM, MOMCI.' I HVALA... BEZ
VAS, NA$LI BISMO SE U OZBILJNOJ
NEVOLJI.' ZAHVALITE I
KLANAYU. ^
SIGUR-
NO JE GUO
PUCNJAVU.
USKORO dE
BITI OVOJE.
or
^ -
f
7,
79
( BOLJE OA
I ZAIGRAM NA SVE
 ILI NI$TA/
IMAO SAM VISE SRECE OO
SANDERSA. SAMO M/ JE
JEOAN ZA PETAMA.
o
o
U."Vr«
m
^3
•" ••
V
yr-

V ^
s
>
P
LBZIl
'w^A O
Si--
S
!P
e
/5
x
>
&
*v,
&
80
WOAH'
SAD
CEMO VIDJETI
CE
TKO SE iU. l-l-
3^
ZAONOI
SMIJATI
o
o
-*• X. • "»
- O
»V .V
N o
♦*> »/
~—s;
AAHI
# f ^-
> -
i ^
J
^rvT^ AXO Ml KONJ
POBJEGNE,
IZGUBLJEN SAM! )
MOO SI!
r
r
")0
0 o
o
e?
T
*c.
«»
"a
0
t, .
. ■ >VVX-
^'ll
A
J
I
81
HOP!
aO§ SE NUE ROOIO
DIVLJAK KOJI dE NAD-
MUPR/T/ BILLYJA JOEA
THORISITOMA/
JD
, i».
m
'H
//^5=
"—^ ~
rJ'
•^k
•k*-. . I'. '
I ■ rr-^^i
^ i
|j.,,||r
i ^ ' '■
v'' III W-0
'
" ijv*
>N%# ^ "" -^ ^ % ^ »>
- ^ >v J Jl
^' yJ
(lUl
^v.
/ /
n* to*
y4
Slg
> »
a
r,
h P-"Sm
" ^... A#
* w-*
7
PROKLETSTVO/
OVUPA SE /ME
MOZE

S
■ i
9
cno
'
i
1^'
Sgl* , .iv-
>xv Mlfl
t —
•iV uV
L
KRAJ/
OVO JE
Q
3;
i
7N
>
^»5

/-
V
I
82
AHi
1
a

0.
vz.
4L
Y/.
x ,
> _/ SV/H M/
VRAGOVA/
Ix'
^Vtfc
N n
3d
NAS SE NE MORAS PLAS/T/,
BLJEPOL/Kl. TKO
SI TIT'
ZOVEM
SE SANDERS.
OB/CAN SAM
KAUBOCT... a. fA
X7.
HEJ/ POLA
KO/ NE PU
CAarei

t
POZNAC7EM TE. JA SAM SALGADO
/z apaSke poucias warm
SPR/NGSA. TRA-
flM KLANAYA ^—
I NJEGOVE £0^^^
POBUNJE- ifl
VJERUJEM m
DA SAM / Tj
IH
5RO_
naSao... / ^ t .10^. ^ VVKt^V

83
U ME&UVREMENU...
ovo ae jeoan od bloe-
OOLIKIH KOJI SU DOVELI
ZARA2ENE krave u rezer-
VATP... ZASL.U2UJE SMRT
MUCENJEM!
NE!... JA NE
ZISIAM NI^TA
O TOME/...
WILLERE/
s
,>.V
1

84
ovo Je Jumov
KOHJl
¥7
UWHifi
m
cC
vv
>>
MHHI HAPfiOfiJU
U ZAKLONi
MSI
i
sr '~v
rN
ti
'&£
n
^ .//L
*
i//a
_i
*
4^
iiin'
Wte
ri
 '
X
T
.4 i,!
%
' ,^V
^HlU
r:va ^Cn s
85
V
Vs
6
V
VN
9
-OSTANI BL/ZU MENE
CAOY! NE ZEUM TE
IZ&UBITI IZ VIOA!
^I'A^
PROKLETSTVO!
A TKO SU SAO
OVIP... NEZemo
PREZlVJETI!
6
w"N1
%
G
N>;;
Si
0W6
SALGAOO/
MOZE
TO BITI
SAMO TAJ
PROKI-ETnIK SLUSAJ ME
KLANAY
■CN xV"
/<
y-
MORA§ ZAPOVJEOITI
SVOJIM RATNICIMA NEKA
NE OOGOVARAJU NA
VATRU!
£
S3
o;
/ (i •
to ;
I (
NEKI CO NJIH
VEd: SU UBIJENI/
ZAR OA IH OSTAVIMO
neosveCenep...
cro§ UVIJEK moZe£ spasiti ostale...
POD UVJETOM OA OA USPIJEM URA-
ZUMITI ONOG TVROOGUAVCA SAL.GAOA!
OVAJ BRATOUBILAdKI POKOLJ
POTPUNO JE BESMISL.EN
PRAVI
KRIVCI NISU
OVOJE!
UH... OOPUSTIT CU Tl OA
POKUSAS, NOdNI ORUE!
SAK I AKO NE USPIJE$,
BAREM dETE Tl I SIVI VUK
PREZlVJETI, OOK NAS
<5eka <5asna smrt/
*
86
RATNICI, SLU^AJTE ME/
NE PUCAJTE/... PUSTtTE
NOdNOG ORLA NEKA
GOVORH
5^
w
SOMBRA/
OVO ae XLAMAVEV
GL-AS!
r>s v
UH!
SKRIVEN JE
MEE>U ON/M
STIJENAMA
TAMO...
a
N
N

&

m
V
x

xx
3
m
m
SALGADO/ OOSTA/ NEKA
NITKO V/SE NE
PUCA BEZ MOJE
ZAPOVIOEOI!
CUJES MEF
U OVDJE
TEX yV/LLEP/
M
i
&H6
i
o
'J


jE=l
SLUSAM TE, NOON/
ORLE/ STO Tl RAC?/$ ME€>U
APA$/MA ODBJEGL.IMA
IZ REZERVATAP...
ll
■y
87
LOVI$ LI IH I
Tl KAKO Bl IH
PREDAO ZAKO-
NUP... IU SI
IM SE PR/—
DRU2IOP...
^ k
ir
fy

fL
S MAMA OB I
JBDAN KAUBOJ
KOJI POZNAJB
FARRELLA...
ispr/Cao MAM
JE fiUPNU
pr/<5U...
REKAO MAM JE DA STE SA
Tl I KLAMAV POKU^AU
UBITIJ
SITUACIJA ^
NIJE OMAKVA
KAKVOM JE
ZAM&LJAS,
SAUGADO/... OD
MA^EGA ZADMJEG
SUSRETA PROVEO
SAM OSOBMU
/STRAGU...
"N

...I OTKRIO DA .JE
KLAMAY IMAO PRAVO
U VEZI S FARRELLOM.'
AGENT ZA INDIJANSKA
PITANJA IZ WARM
SPR/MGSA ZAO JE I
KORUMPIRAN.'
f
s
A 
TE$KO Ml JE
POVJEROVATI U TO,
MOdM/ ORLE/
(MAM
DOKAZE KOJI
TO POTVROUJU!
JEOAN OD
FARRELLOV/H
SURADM/KA vJE
PRIZNAO
Ss
Q
' NEMOJ VISE
PROLIJEVATI KRV
PR/PADM/KA SVOJE
RASE, SALGADO/
TRA2/M SAMO KRATAK
PREK/D VATRE OA
TE UPOZMAM
L S ISTINOM! j
./ 0
/
V-
88
U REDU, NOCNI ORLE
MOJI LJUOI NEdE
OTVARATI VATRU, ALI
IZAE>I BEZ...
OMO KOPILE WV/LLER KRIJE SE ISPOO
ONE NA&NUTE STIJENE ZAJEDNO S
KL-ANAYEM!... UZ MALO SPECIE,
MOSAO BIH IH OBOJICU UBITI
ODBIJEN/M
MECIMA! — r—L ^
y
VSfOAHl
AHH£
G
So
y.
Jk
N
s
o
&
>^5
1
r
/./
_ •
r-^ r-
z
JESTE LI CULir... POGOD/O SAM
NAJMANOE JEONOG OD ONIH
KLANAYI
h

 PROKLETNIKA PUCAJTE V
y BRACO
r
.
V
Wn/X

r
#
■»
r

m
89
N
, PREKRSIO SI MOJU
ZAPOVIJED, SOMBRA!
REKAO SAM DA ME
PUCATE...


m

<r I STO OMDAP
UB/O SAM TVOS
NEPRIJATELJA,
SALSADO/ ZASLU
2uaEM TVOJU
ZAHVALNOST/
r
STO VAM
JEP...
/
EVO Tl
'61
JE
V"
Or/Vi.
. — ^
.
r
j0
-
•a
O'/
IAV';
/////,
r Or
■ O
s-v.
44K
B r
A/Ialo posuje. ..
TVOJ RODAK
rpvCTr
teSko
KLAMAV
JE RANJEN
Vf
m
SALSADO
T
 -
VEC SAM
KAZNIO
KRIVCA, MOOMI
ORLE. NISAM
HT/O DA SE
OVO DO-
GOD/...
r
90
A $TO dE
BITI S MLAD/M
RATNICfMA
KOJI SU BIU S
NOIMr'...
dETVORICA SU VEd
POSINUL/. PRE2IVJEU
dE BITI PREDANI
PRAVOI...
f
K

-/*
u
'S
¥
4
sM'^~ An.Hu
TO ZNAdl DA dE IH VJEROC7ATNO
DEPORT/RAT/ U ZAROBLJENidKI
LOGOR NA FLOR/D/... A ISTO dE
SE DOSOD/T/ / S KLANAYEM
AKO SE USPIJE OPORAVITI.
w%
ZA SVAKOS APA^A,
TAKVA SUDBJNA SORA
aE OD SMRTI.
PREKR^ILI SU
ZAKON
ZAKON BIJEL-ACA,
SALGADO... Tl SI RATNIK.
ZISIAM KAKO RAZM&LJAS.
NE SUUtlS ZAKONU,
VEd POGL-AVIdl...
BLJE —
DOL/KOM
POGLAV/C/
FARRELLU.
A.

r
)
HOCES u; OSLOBODIT/ OVE LOUOE
AKO T/ DOKA2EM DA FARRELL NE
ZASUU2UJE TVOJE
POSTOVANJE

OBECAO
SAM DA CU TE
SASLUSATI, NOdfsll
ORLE. SAD MO-
ZES GOVORIT/.
91
UHRA TKO, TEX IZNOSI SAL.GAOU SVOJA
otkri£a...
Tl
NA REDU
0
CAPV
zaSto bih trebao povjerovati
U TOP TU JE TVOJA RIJEd PROTIV
FARRELLOVE...
PITAJ
NC7EGA.'
•T
JACK CADV ZNA SVE. RECI £E Tl I /ME
RANKSERA KOJI SURA&UJE S UVAZEN/M
SOSPOD/NOM FARRELLOM. C7ESAM LI U
PRAVU. CADYP
DAKLEP... DA CUCJEM
ISTINU!
JA...
r
r
ife*
Wr
/
TRAZ/M TVOJU ZASTITU,
SALSADO. NI^TA OD TOGA
NIJE ISTINAJ ^
0
ZNATE
hvT
H'
K
u •
c
92
TEX WILLER
JE LAG
M!
'h.
POKVARENI
GADE!
&
&
€
SAO CU TE MATaERATI
OA ISPL-OUNES ISTINU
ZAJEDNO SA SVIM ZUBIMA
NiSTARIJO/
UFF
NOOVIORIB! PUST1
706 tOVJBKA!
a.
r1
Ho.
a
1!
G 1 m
RAZMISLI, SAL&APO/ PRtA O
OTROVANOJ VODI PRJL/dNO JE $UPUJA/
KAKO )NA(5E OBJA$NJAVA$ DA NISU
UGINULE I SVE OSTALE 2/VOT/NJE
KOJE SU P/LE /Z TOG
ZDENCAP
/
A i
ZARAZENA SU SAMO
GRUA KOJA JE FARRELL
ZAMIJENIO/ SALGADO...
I
v"
/
V
V/
NOdNI ORAO
JE CASTAN
(SOVJEK...
TREBALA BJ Tl
BITI DOVOUJ-
NA... NJEGOVA
R/JE<5...
%
a
93
TAKO JE! I Ml SMO BiaEL-CU...
DOK JE TEX WILL-ER PRIJATELJ
POBUNJEN IKA! TO SVI
ZNAJU!
A §TO JE
S MA^OM I
FARRELLOVOM
RIJEZJUr'!
r
X
KUGOl
%
Ya
D ■-
PAZI DA
NE POGRIJE^lS,
SALGADO/ I Tl
SI, POPUT NAS,
POD FARRELLO-
VIM ZAPOVJED-
N&TVOM! NE 2ELf§
SE VALGDA OORE6l
SVOS POUOlAJA?
Tl SI VODA
PLEMENSKE
POUCIJE!
X.
Tc
fr
y
A
MOZDA SALGADO / DONESE
POGRE^NU ODLUKU... NO VI STE
POGR/JES/Ll ZA CIJELI llVOT... KA
KO GOO SE OVA PRI£A RASPLELA,
ZNAJTE OA NEdU ZABORAVITI
VASE NJUSKE
GNJUSOVI
k
%
V
i?
IH
DO VRAGA, MOZDA I
JESAM TVROOGLAV, NO
NE DO TE MJERE DA
NE ZNAM IZVUdl POUKU
IZ VLASTITIH GRE^AKA!
A NAU^/O SAM DA SE
NIKAO NE TREEA
SUPROTSTAV-
LJAT! TEXU
kV/LLERU/ y
I JA
IMAM
NE§TO ZA
RE6l!
*
/
1
<
/
7L
w
94
LAZU
Moai PRIJATELJI SALGAPO CHUCK/
SVOM SALOONU PUTA
MMOGO PROKLET
duo
SAM KAKO SB SMIJU TOME
H
n/£e/
KAKO SU (ZIGRALI VAS
//J
APASE
<3
c
CINI SE DA SI
DON/O ODLUKU,
SALGADO/
JESAM
no£NI
ORLE
xVl/J
3V
I//#/
«N
/

1
DO VRAGA / SA
ZAHVALNO^dU,
SIVI VUdiE.' Bl LI
SE NETKO
UDOSTOa/O DA Ml
izvu£e OVU PRO-
KLETU STRIJELU
IZ RAMENAP
ZNAM RAZLIKOVATI
ISKRENA ZOVJEKA OD
PODL/H LA2LJIVACA SA
ZMUSK/M OEZIKOM!
RAZORUiAOTE IH
I veZ/te/
NIKAD TO ISIE
B/H POM/SLIO,
MO i/MI SE DA
Tl DUGUJEMO
ZAHVALNOST.
CHUCK/
#
r n
i
f>
95
NAKO/M NBKOUKO PANA, U
REZERVATU INARM SPRINGS
KAKO JE
MOJ ROEMK
KLANAVr'
"V,
3
p. ^.*v-
w
&
l-V
Tn '
f.
Y
BOL-JE.
USKORO CU OPET
MOdl JAMATI.
NARAVNO, AKO ME
FARRELL NE STRPA
U ZATVOR!
ON JE TAJ
KOJl dE ZAVRSm
IZA RE§ETAKA/ NO
NIGDJE GA NEMA...
SALGADO I JA NA§L/
SMO PRAZNU
KUdU...
V
r
II
i1
— OO I 4
4
>s
UHJ BILLY JOE GA JE
UPOZOR/O... POBJEGLI
SU ZAJEDNO.
ALI ZNAMO
KAMO SU
OT/SUJ...
,
=;H
$
&
NA RANd SVOG
KOMPANJONA
HERNANDEZA.
KLAD/M SE DA
MISLE KAKO
dE TAMO
B/TI NA
S/GUR-
NOM
DOK
SE NE
SUEGNE
PRA§/NA...
96
Hernanoezov utvr&emi ram£, ha jugu
AR/ZONE...
STIZU DVA JAHACA... I
<5/NI SE DA IM SE VRA^KI
tURI!
&
-r •
OlABLO/
JEDAN OD
NJIH JE BUD
FARREUL.'
OTVORiTB
VRATA!
23
r-w
'h
%
rr*» ^
n
-T
/>
;o^
DOSAO SAM RAZGOVARATl S
TVOJIM GAZDOM, DON/ FEU/PEOM
HERNIAN/DEZOM.' RECITE MU
DA JE H/TNO/
r
*7-
97
7 I TO JE SVEP...
(ilfM/LO SB KAO OA
VAM JE ZA PETAMA
LEGIJA PAKLEN/H
PEMONA/...
■4
M
A ZAPRAVO. SUOECI
PREMA TVOJOJ PRl6l.
PRAGI MOJ FARRELLE
POBJEGAO SI IZ
REZERVATA ZBOS
STRAHA OP
JEONOGA JEOI- I M
NOG COVJEKA! I M
Z,
t
u
#
SLUPOSTf/
PRIZNAJEM OA
TEXA lAIILLERA
PRAT/ ZAO GLAS,
NO ON NEMA
(5VRSTE OOKA-
ZE PROTIV
TEBE...
TAJ COVJEK
MO2E B/T/
OPASN/a/ OP
T/SUdU VRAGOVA,
HERNANPEZE.'
4
0
I
o
CAPY JE
MOlOA PRO
PJEVAO...
S/GURNO C7E
SVE IZBRBL-JAO/
JACK CAPY GE
KUKAVICA/... _
%
■f^

□
i
N
1

ZBIL.JAr'...
MISUO SAM
PA VAM JE
POTREBNA
ZAST/TA MO-
GE MALE
VOJSKE/...
...AL/ M) N/SMO/
CTES) U ME <5UO,
me/<s/kan<5ep...
SAMO SMO TE
PO§L/ UPOZO-
RITI!
'^d
/
LZiZ^
98
NECU SB OBAZ/RATI NA ORSKO
PONASANJE TVOG POTRKALA,
FARRELLE/... m
SMIRI SB. BILLY
JOB! Ml SMO OVDJB
GOSTI!
V
j Q} _
. 1^1 ■ T
^
KAKO BILO, VI—
DIM SAMO DVA
RJB^BNJA OVOG
PROBLEMA...
| U PRVOM SLU-
| £aju, mogao
 BIH TE PO-
V SLATI NATRAG
kV U REZERVAT
U DRU^TVU
NEKOLICINE
SVOJIH
REVOLVE-
RA§A...
y
/M
4
1Z
/,
.
v*
...S OBZIROM DA TE
N&TARIJA KOJU SI UNAJMIO
NUB MOGAO ZASriTITI
KAKO TRBBA!
0
V=v
1S
HOMBRBS
MOJl
CB
OSLOBODIT
RENDZERA
TE
DAP
DRUGOM
SLUCAJU
vt
f
*
1
Cf
///
i
/#
TP
Pi
XV
I:
MOGAO BIH VAS OBOJICU DATI
UBITI I SKRATITI MUKB SVIMA
ZAJEDNO.' A AKO WILLER IKAD
USPUE 006l DO MENB,
ZNAT £U GA
doCekati...
xN
r>
/
99
PRUATE —
LJU/... NE..
NEdES
.VALJDA.. .r'l
VIOITE. NE VOL/M
POSLOVATI S LJUOIMA
KOJI NEMAJU KONTRO
LU NAD VLAST/T/M 2/V-
C/MA / KOJI, $TO JE
aoS GORE, DOPU§TA-
JU DA IH UHVATE S
RUKAMA U VRE(tl!
mmi
&
7U
e
k.
.^V
LJ 1
v-f
s;
v/ ^
^ /
*
'k
—cx/
/Vff/
PRIJATEUJSTVO I
POSAO NIKAD NE /DU
ZAJEDNO. FARREU-E!
ra<5una SE SAMO
KORIST...
0
I '
k

/
AAHf
A. ^
n,
DO
100
CARAMM!
MH/
AH!
DU
To
hi P
£>
Y
NE Ml£l SE, PROKLETt MEKS/KAN£E/
RADO BIH TE POSLAO U PAKAO, NO
TREBAT dE$ NAM KAO TALAC OA SE
IZVUiEMO OOAVOB!
BIO SI BRll
OO MUNJB,
BILLY JOE/
OSTANI IZA
MENE, FARRELLE!
I OR2l JEZIK ZA
ZUBIMA!
k
£
<
L_f.l
J
!/
SN
t
8
DON BACITE
M
ORU2JE
HERMAN OOVE
NASE
NE PU OITE NAM
&E2-/
KONJE CABRO
CAJTE/ cu
/YES/
GA UBITI
PSA
KAO
i'r n
✓
n
r.
2
V^iw
101
U ISTOM TRENUTKU...
ONO OE
HERNANOEZOV
RANC... OKRUZEN
JE NISKOM
OGRADOM.'
UPAMTI, SALGADO, Ml
MORAMO ZAROBITI FARRELLA.
HERNANDEZA / BILLYJA
aOEA... A NE PO<5/NIT/
POKOEJ!
1
4i
—- '
SAMO SAM HT/O
BIT/ S/GURAN
DA... HEJ/
OA SAM APASKI
POLICAJAC, TEX!
COVJEK OD
ZAKONA.
7
II
i
J
s
NA RANCU JE
POSTALO ZlVO... ALI
NEKA SAM PROKLET
AKO ZNAM
s. ZA§TO...
11
nwKutu,
^MO!
pokaZimo
SB!
•z. . ~
V.
ir
V
)1
>
r^ih
102
7
77
X. 3
-«v
&
S>s
*r
*-VV* .
%iir *
r: x ^ - V^O
APASll 1
A
//?/.
iro...?!
WE
e v. % -
V
(li
%
T
MIL
OJABLOS/ A
TKO SU SAD
OV)P...
Iv
dS
m/
AKO SU OVDJE,
TO MO2E ZNAdlTI
SAMO JEONO...
TEX WILLER PRI-
DOB/O IH JE NA
SVOJU STRA-
NU!
0
PROKLETSTVO/ TO JE
SALGAOO SA SVOJIM
LJUOIMA/
IZGUBLJENI
f
SMO
A
■%
&
WTi /
V .
1
J
103
OONIO TE VRAG,
FARREUUE/ NIKAD SE Nl-
SAM TREBAO UPU^TATI
U POSLOVE S SLUPA-
NOM POPUT TEBE/
S NJIMA
ere I TEX
/V/LLER.'
PROKLETO
KOP/LE/
h
/
L
)
/V£/
KU601
AHHi
LUOACE!
I'
8^
F3
"
>d
»■
rx
Sk
s
Y/MtMHU'
UZVRAT/TE
VATRU
 >•
e
"W "l_p
y-N
O
2
Vi J
104
AHH'
TREBALI SMO PREGOVARATI, 
SLUPANE/ SAE? <iE MAS APA§/ )
RASKOMAPAT// >// M
/=»
7
f/A
w
L
CRKNIl
5A
Tl SI KRIV ZA...
AHH/
*-r
c?
(fr.
V
!«lh
M
£ A
' fS/cr
BILLY JOE
BWr
CEKAJ
I NQ
1." —,
r_
AMU/
m
%
rV
 11
^5
105
ZAPALJENE STRUELE/
UPOTRUEBITE ZAPA -
LJENE STRUELE/ ,
r
YAHBHUHl
h ■>
%
mr
- ^
'ta/t
s
so
<r
> fcO
X
%
*>/
<r
>-.
6
z
AH
71
%
L'
ZHii
r
^3
v
v
rx
r

r
r
106
3
I
I
/r
i^-
D
5
1 .
/*
. <• or f
*.-
' ", ^VV
-- mSh
z_
tj.
ENO
FARRELLA
}
k_
r:
i
:
V'
i
nO
c
fi
2 t:
Cr
~
~7
VAHMHi
©A MEN/
PREPUST/
i
SALSADO
«
«
a

ft
m
K y
s ^
V>-
in^
i >^E- <w
-j- ^
Z
107
m
T777, AM'
%
'mi
/>!
♦
 -
"^-I
x_-> ^ r -
KLANAV/
TVOJA RANA
OPET SE
OTVOR/LA'
TO JE OD NAPORA,
SIVI VU<5E/ MO MNOGO
VAlNUE OD TOGA JEST
OA SU MOJI PRIJATEL-JI
SAO OSVEC^ENI!
JT^--
Ji i
-
o
V
/
%
rc -£3^
., ><.
SL.USAJTE APASI
LJUOt/
ME OV( PRIPAOAJU
INOIJANSKOJ POLICIJI IZ REZERVATA WARM
CETE
ORUZJE
SPRINGS BAC/TE BIT
POSTEOENI
m:
108
VAS
&OJE OE
SAZDAP GPJE JE
HERNANDEZ?'
NEPU-
CAJTElNE
PUCAJTEl
l# ^r
r«
>
w**,
x
vw
ft
y
#
MRTAV JE.
UB/O SA JE
PLAVOKOS/
GRINGO.'
L.
S/sti
V
2^
iN
r
NITKO ME NE
SUJEOI/... MO2OA
Ml SE / OVOG
PUTA SRE<iA
NASMUeSlLA!
oO
is^.
i
I
y
n
SV/ SU ZAUZETI BITKOM I NITKO NIJE
OBRATIO POZORNOST NA MENE/ JOS SE
N/JE ROOIO ONAJ KOJI 6E NADMUORITI
BIL-LYJA aOEA THORNTONA/
*
CP
>^5lV
109
HAJOE, PROKLE-
TA RAGO/ TRCl!
NECES SE VALJ-
OA SAD ZAUSTA-
VITI, PROKLET-
NlCEr'.'...
%
0
y
Ofo vs-—.
k
TO JE ON/ KAD B/H BAREM /MAO
PU^KU, MOSAO B/H GA SKINUTI ODAVDE
AU ONI VRAZJI VAGUEROS NISU
JE OSTAVILI U SEDLU, PRO-
^ KLETI BIU!
1
o**
o
o
r~
POGRIJESIO SI IZMORIVSI
SVOS KONJA DO /ZNEMOSLOST/,
BILLY JOE!
KUCO!
s
r
/>/
/
>•
sJ-
110
TAKO CEMO
NAPOKOM V/D-
jeti Koai ae
OD MAS DVO-
a/CE BR2I.'
DO&I, REfsl —
OtERU! CEKAM
TE/... SAMO
S REVOLVE-
R/MA/
•««>
SS>
3^)
iJ
d
KAKO /
^- /
ZEUS
I
V
N
^ I
& C«
I
cr
IS
y
NJ
r.
ii
^/.
Z

B/LA JE
OVO TVOJA
POSLaED-
NJA GRESKA,
BILLY OOE.
I'SS1
;
TT
77
/
X
7 ., . t
4>t — ^r
^r
- -Trs^T-.-»--T:
>.. *• , ,-J^L
^ T.»
r *fc
t:
V>'0
Q±
111
F
h
k
4
k*Att Zi&Ap/Mj&fJA*.
_1^—z_z
OVO STO SMO
UC/NJ1_I aE PRA-
VEDNO. NO ZA-
KON BLJEDOU-
KIH M02PA SB
NEdE suoZm
S T/ME.
NADAM SE OA CETE U
BUDU(±NOST/ U WARM
SPR/NSSU DOBITI
BOLJBG ASENTA ZA
JNO/CTANSKA P/TANaA
OD FARRELLA. POKU-
SAT <iU VAM POMO-A
Ct U TOME.
HERNANDEZ I
FARREUL. POUBIJAU
SU SE MEDUSOBNO-
TO CTE MOCJA VERZICTA
DOGADAaA I NUB
DALBKO OD
VEC S/
MNOGO U<5l-
NIO ZA NAS,
NOdNI
ISTINE ORL.E
T
%
#
J 1
VJ )k
p«
AXO NAKON SVEGA
OVOGA STVAR/ OPET
PODU PO ZLU, VJERUJBM
DA dU JOS JEDNOM
razmjsl.iti o svoaoj
ODLUC/ DA ODEM U
S. MBKSIKO! / U TOM
SUUCAJU I
SALGADO dE
JAHATl UZA TE#
KLANAV/
vr
MJ
.^7
SVRSETAK
112
BIBLIOTEKA A L M A N A H
Banda pobunjenih Apachea koji
su pobjegli iz rezervata je op-
tuzena da je zatrovala plemen-
ske bunare. Medu zrtvama tog
trovanja su i roditelji Salgada,
sefa plemenske policije, koji se
zakleo na osvetu i koji nece
birati sredstva da se domogne
optuzenih za taj cin. Voda tih
istih pobunjenika, Salgadov
rodak, Klanay, tvrdi da je
neduzan. Hoce li Tex uspjeti
sprijeciti krvoprolice izmedu
dva rodaka i prave krivce
privesti pravdi?
Tex Wilier - Almanah 14 - 2007.
w.

Recomendados

Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
220 vistas306 diapositivas
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf) por
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)zoran radovic
194 vistas99 diapositivas
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom por
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomTex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomStripovizijacom
836 vistas241 diapositivas
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf) por
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)zoran radovic
238 vistas115 diapositivas
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf) por
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)zoran radovic
208 vistas115 diapositivas
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf) por
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)zoran radovic
178 vistas115 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
194 vistas354 diapositivas
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf) por
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)zoran radovic
166 vistas115 diapositivas
Tex LIB 070 - Obracun kod korala por
Tex LIB 070 - Obracun kod koralaTex LIB 070 - Obracun kod korala
Tex LIB 070 - Obracun kod koralaStripovizijacom
669 vistas236 diapositivas
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf) por
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)zoran radovic
317 vistas107 diapositivas
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)zoran radovic
196 vistas99 diapositivas
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta por
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz LamontaTex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz LamontaStripovizijacom
925 vistas248 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic194 vistas
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
zoran radovic166 vistas
Tex LIB 070 - Obracun kod korala por Stripovizijacom
Tex LIB 070 - Obracun kod koralaTex LIB 070 - Obracun kod korala
Tex LIB 070 - Obracun kod korala
Stripovizijacom669 vistas
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)
zoran radovic317 vistas
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
zoran radovic196 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz LamontaTex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Stripovizijacom925 vistas
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)
zoran radovic324 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonjaTex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja
Stripovizijacom949 vistas
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic299 vistas
Tx lib alb 4 izazov u montani [matorimikica&amp;magicni vetar] (coa-backup ... por zoran radovic
Tx lib alb 4  izazov u montani [matorimikica&amp;magicni vetar] (coa-backup ...Tx lib alb 4  izazov u montani [matorimikica&amp;magicni vetar] (coa-backup ...
Tx lib alb 4 izazov u montani [matorimikica&amp;magicni vetar] (coa-backup ...
zoran radovic249 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osvete por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osveteTex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osvete
Tex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osvete
Stripovizijacom908 vistas
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic166 vistas
Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf)Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf)
Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf)
zoran radovic149 vistas
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back... por zoran radovic
Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
zoran radovic273 vistas
Tw almanah 017 banda meksikanaca (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 017  banda meksikanaca (coa backup pdf)Tw almanah 017  banda meksikanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 017 banda meksikanaca (coa backup pdf)
zoran radovic237 vistas
Zagor - VC 164 - Banda nemilosrdnih por Stripovizijacom
Zagor - VC 164 - Banda nemilosrdnihZagor - VC 164 - Banda nemilosrdnih
Zagor - VC 164 - Banda nemilosrdnih
Stripovizijacom467 vistas
Tx sak 1 osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf) por zoran radovic
Tx sak 1  osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)Tx sak 1  osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)
Tx sak 1 osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)
zoran radovic361 vistas
TX KLSP 5 - Delta Queen (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
TX KLSP 5 - Delta Queen (Coa_backup PDF).pdfTX KLSP 5 - Delta Queen (Coa_backup PDF).pdf
TX KLSP 5 - Delta Queen (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic220 vistas
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
zoran radovic202 vistas

Similar a Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)

Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)zoran radovic
207 vistas99 diapositivas
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf) por
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)zoran radovic
227 vistas107 diapositivas
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
336 vistas322 diapositivas
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
224 vistas354 diapositivas
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
267 vistas626 diapositivas
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
211 vistas266 diapositivas

Similar a Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)(20)

Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
zoran radovic207 vistas
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
zoran radovic227 vistas
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic336 vistas
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic224 vistas
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic267 vistas
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic211 vistas
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
zoran radovic188 vistas
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic39 vistas
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic162 vistas
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic179 vistas
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic39 vistas
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf) por zoran radovic
Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
zoran radovic302 vistas
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic180 vistas
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic382 vistas
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic184 vistas
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic34 vistas
Aw phpr 1 robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup... por zoran radovic
Aw phpr 1  robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...Aw phpr 1  robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...
Aw phpr 1 robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...
zoran radovic140 vistas
LUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic18 vistas
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf) por zoran radovic
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
zoran radovic229 vistas
AF CMI NS 001 - Gadna Banda (540) (zviznemte) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
AF CMI NS 001 - Gadna Banda (540) (zviznemte) (Coa_backup PDF).pdfAF CMI NS 001 - Gadna Banda (540) (zviznemte) (Coa_backup PDF).pdf
AF CMI NS 001 - Gadna Banda (540) (zviznemte) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic71 vistas

Más de zoran radovic

Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf por
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfzoran radovic
117 vistas308 diapositivas
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf por
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfzoran radovic
32 vistas297 diapositivas
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf por
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdfzoran radovic
376 vistas532 diapositivas
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf por
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
221 vistas366 diapositivas
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf por
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfzoran radovic
42 vistas63 diapositivas
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf por
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdfzoran radovic
67 vistas67 diapositivas

Más de zoran radovic(20)

Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf por zoran radovic
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
zoran radovic117 vistas
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf por zoran radovic
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
zoran radovic32 vistas
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf por zoran radovic
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
zoran radovic376 vistas
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic221 vistas
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf por zoran radovic
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
zoran radovic42 vistas
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf por zoran radovic
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
zoran radovic67 vistas
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf por zoran radovic
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdfLMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
zoran radovic136 vistas
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf por zoran radovic
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdfE. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf
zoran radovic143 vistas
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf por zoran radovic
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdfE. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf
zoran radovic333 vistas
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdfAdam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic150 vistas
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf por zoran radovic
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdflex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf
zoran radovic222 vistas
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf por zoran radovic
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdfzagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf
zoran radovic164 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdfMagicni Vjetar Knjiga 44.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdf
zoran radovic112 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdfMagicni Vjetar Knjiga 43.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdf
zoran radovic61 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdfMagicni Vjetar Knjiga 42.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdf
zoran radovic115 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdfMagicni Vjetar Knjiga 41.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdf
zoran radovic82 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdfMagicni Vjetar Knjiga 40.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdf
zoran radovic92 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdfMagicni Vjetar Knjiga 39.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdf
zoran radovic78 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdfMagicni Vjetar Knjiga 38.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdf
zoran radovic92 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdfMagicni Vjetar Knjiga 37.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdf
zoran radovic94 vistas

Último

Marketing and Community Building in Web3 por
Marketing and Community Building in Web3Marketing and Community Building in Web3
Marketing and Community Building in Web3Federico Ast
15 vistas64 diapositivas
ATPMOUSE_융합2조.pptx por
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptxkts120898
35 vistas70 diapositivas
The Dark Web : Hidden Services por
The Dark Web : Hidden ServicesThe Dark Web : Hidden Services
The Dark Web : Hidden ServicesAnshu Singh
16 vistas24 diapositivas
hamro digital logics.pptx por
hamro digital logics.pptxhamro digital logics.pptx
hamro digital logics.pptxtupeshghimire
10 vistas36 diapositivas
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx por
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxHow to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxLibbySchulze1
7 vistas33 diapositivas
Affiliate Marketing por
Affiliate MarketingAffiliate Marketing
Affiliate MarketingNavin Dhanuka
18 vistas30 diapositivas

Último(6)

Marketing and Community Building in Web3 por Federico Ast
Marketing and Community Building in Web3Marketing and Community Building in Web3
Marketing and Community Building in Web3
Federico Ast15 vistas
ATPMOUSE_융합2조.pptx por kts120898
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptx
kts12089835 vistas
The Dark Web : Hidden Services por Anshu Singh
The Dark Web : Hidden ServicesThe Dark Web : Hidden Services
The Dark Web : Hidden Services
Anshu Singh16 vistas
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx por LibbySchulze1
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxHow to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
LibbySchulze17 vistas

Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)

 • 1. BIBLIOTEKA A L AA A N A H 91 t hLL. r './f. I J ^3 ' A yjf * n/ - 4 rj / / % />> On O — ✓ s APASKA POLICIJA
 • 2. BIBLIOTEKA A L M A N A H ^S n ?c 8? a >VV 14 APASKA POLICIJA 23. 01. 2007. Crtez: Ernesto Garcia Seijas Tekst: Mauro Boselli Preklop: Quaresma
 • 4. 0oe>L-u <r: c>gUAe> V^v __ ra -iW. > Ml ro ■»> ■a •w «T<'A^ r»TO»' £Z *s V h&3 Jft VJ-r j*V <0. £M J5 k-S- f5 //* *3J -7v' ^r >»r: >' rrr; -> —OA i^-' £p f o Jjc? - - ?5f >t '•5 «N »> ' % iVv y V SP1 V >' s* il s JEVERMA ARIZONA JEDNOGA VRUCEGA LJETNOG <v s POSUJEPOONEVA -^v - f c? ^Sr C -t- Ni-/ 4ritE® k, c Al ^Tai St. X, 7S2L > /, sr 3
 • 5. "5 woah; V T J "WTT i >0 MM. j - _□ v. 'N <^b £ SALGADOVA PORUKA. JESJ LI JE RAZUMIOP UH/ > VI 3 _ -•/< YAAHl iim. iV ?j» -I'm- V . . . t *z J J- v. £
 • 6. 1 r 7' N. L ■>v ow -3 ^ - V > * ■ -t U&l U KOLIBU, MO/ IMP<XO Ml ZENO! NESTO NIJE U REDU... 7* % t s w D N / 1 AKO SE PLA§JS, STARVE, Tl I TVOCTA 2ENA NE BISTE TREBALI 2IVJETI SAMJ OVOJE GORE... 5
 • 7. NASA KOUBA UVICTEK SE NALAZ/LA U ©RAN/CAMA REZERVATA. MOJA 2ENA I OA NE S/N/MO N/STA U AGUASU CAL/ENTESU, ©LAVNOM SELL! REZERVATA CH/RICAHUA. /MA MJESTA LOSE ZA SVE * I k '/ 4 f7 MOZDA ON N/CTE NAS PRIJATELJ, SOMBRA... ...I BLJEPOL/K/ FARRELL TO ZNA/ JEZIK TI JE LAZLCTIV, STAR/ NATANE/ NE ODNOS/ SE TAKO PRE MA PR/JA- TELa/MA... f'T M WW; rh OBZIROM DA MOJ BRAT JUH /MA PRAVO/ SPUST/ TA© STAP, NATANE/ MORAMO RAZSOVARAT/ S TOBOM. OOCEKUJE NAS STAPOM SA RUC/ STO 2EL/TE OD NASP / / V II' < O-r -c 6
 • 8. AKO STE GLAPNI, MOJA 2ENA UPRAVO PE6E KUKURUZNE DOBRO ZNAM ZA KOGA IH PECE... POBUNJE NIKE/ POGA&E AH 7* 'Tr, m y W r & A <5 Ml 5^ N STOJ. # <? ZBNOl <? y. r Sn / wv # Tl OS/SURAVAS HRANU SVOM S/NU / BJEGUN— c/ma Koa; su S Na/M/ GOuE SE KRiaur. eovoRi/ t; >t<E •ii* SK- -o
 • 9. ZA$TO TO 2EL/$ ZNATJ, SOMBRA?'... DA POMO©NE$ SVOJIM BLC7EDOLIKIM ©OS- PODAR/MA DA ©A ^ UBUUr... OSTAL/ T STE SLU©E SAMO V 5^ e NEE! VEZl GA, JUH/ WOAH! A I T/ 5C. // / X /- W -V ■p^v =£; POSESNUT <5U ZA UZlNKO- VITIJOM METO- DOM KAKO B/H RAZVEZAO JEZIK ) STARO© / NATANA. / ZEUS OA mu<5it/p... Sto <5E REd/ SAL- SALSADO N/aE OVOOE. ©ADOP. Ml I '' 1/^ 8
 • 10. I ON Bl HTIO OA POO SVAKU CIJENU PRONAOBMO KLANAVA / NJBGOVE POBUNJBNIKE... SALSADO VEC OUGO OPLAKUJE SVOJE MRTVE... ...I ZATO NE VJERUJEM OA JE STALO OO Zl OVO OVOJE STARACA.' MU ZIVOTA - > ✓ r X j£*L AKO Ml KAZES GOJE SB KRiaU, OBEdAVAM Tl OA £u POSTEOOEri TVOG S/NA BONITA I POUBIJATI SVE OSIM NJEGA! IM SAMO OTROVNICA POPUT TEBE MOZE PREOUO ZlTI TAKVU IZOAJU/ < • Vv-r^^v 5 m NNNGHHl 5 i //■>, r KAKO Zeus
 • 11. c S Jl 6 HA >w " ov. i^--' %. m ^ xN '••|»v * • ^ VUiV r* .^>>V >v - J±- iMf>- j&.~ *Ar STARI NATAN OVISI O TEBI, NATANB JE TVRD ORAH NE BISTE... NE BISTE SE USUDfLJ... ZASTO SOMBRA POKUSAMO NE SA t SQUAWP / o KLANAYdE TE UB/Tt/... / A^C?»7 SW BON/TO UZET dETVOJ SKALP, PRO— KLETNICE/ r T fl1 mo2oa... NO Tl CE$ UMRIJETI PRUE MENE, STARO KOPILE/ Ml i mmm 10
 • 12. CVRSTO JE DRZl, JUH/ -A - ¥ N J ^r/ M^OAA// TKO.. .F/ K i -M v r . .*>'•» V » I SAVvJETOVAO B/H Tl PA SPUST/S TU PUSKU, BRATE.' IL.I CU Tl PROSV/RAT/ GUAVU! 0 w% ir t % I V r^/N^ AV 11
 • 13. NEMAM A/1NOGO RAZUMUEVANJA ZA TIPOVE KOa/ BESPOMOdNE fENE I VEZANE STARCE.. ZATO BAG TU W/NCHESTERKU MUCE OPMAH/ E 1 «IM IM TAKO JE VEC BOLJE! JZSLEDA DA U TOJ TIKVI IRAK IMAB ZRNO ^ sol;/ ^ Tl... Tl SI NOON/ ORAO, BL-JEDOLIKI POGLAVICA NAVAJA! --v LIT L, G' Ah'*'1 •"*• 'J" *• ScTWu.' ZL.s>v V x AKO ME POZNAJES, ZNA§ DA SA MNOM nema Sale! UH Tl oslobod; STARCA rv ScKt <3^ 12
 • 14. NEMOJ TO UCINITI, JUH/ NE MORAMO SLUSATI NJEGOVE ZAPO- VIOEOI! Ml SMO INDIJANSKI POU- CAJCI AGENCIJE IZ WARM SPRING— SA... I NA§ PO- GLAVICA JE SALGADO/ I. USUeUJES SE GOVORITI TAKO SAMO ZATO $TO SE KRUEf> IZA PUSZANE CIJEVl, _ BL.JEOO- L./KI/ POZNAJEM ©A. I CUDIM SE $TO ©E U SLUZBU UZEO BiaESNO PSETO POPUT TEBE/... rm. OUH... NAPAM SE DA SE MOGU POUZDATl U TEBE ako odlo2im svoau PUSKU SA STRANE. NOCNI ORAO NE MORA SE PLASlTI. JUH N/KAD NE NAPADA SLEDA KAO ZMIJA. 1 MO^DA U TEBI JO£ IMA DOBROSA, JUH. KAKO SE ZOVE TVOJ PRAZNOGLAVI PRIJATELJr' SOMBRA ON JE VELIK RATNIK. ^.6 TO TEK TREBA DOKAZATI. JESI U SPREMAN, SOMBRA?'... SAD SMO RAVNO- ^ PRAVNI. ^4 1 ^ V 0 ymhhT) r 13
 • 15. 14
 • 16. MORAO SAM TE UPARIT/ NOGOM «AKO B1H Tl VRA— T/O ZA ONAJ NE— SASNI NAPAP. SAP USTANI I PO(5Nl- MO ISPOfiETKA... LEKCiaA NIOE ZAVR^ENA! A £ <( / o>v *.*% vw % * . - —>>> 4 O PLAT/T CES Ml ZA OVO, NOCNI HMM ORLE V "X rO o SAP CES UMRIJETI, BLJEPOLIKI ^ PSU.I L, v/V// I V ✓ t'j l /9 fL 15
 • 17. razo<5arao s/ 1 ME, SOMBRA. UMRl! ...NO VIOIM DA SI OBlCAN KOJOT. SMATRAO SAM TE RAT N/KOM —. 4 .r^rsr- / VP ) / J I"' IJU/. y- V SvN . I sty -sS- ~L> 0^: 'A ^ » -V GLUPA UHl o NE S V.VSN ^=5 € // v/ V f ^ y -N / J /a .v x, W/ i /i r !7NB Vv- S o j 16
 • 18. MA TO JE OB/CNA OGREBO- y tina... y RANIO TE JE, no6ni ORLE. "VELIKI RATNIK" IZBAeEN JE IZ STROJA. jr. ^,.T V , J*. i 1S« 1 ■r-.j v * > 2 juiVV"'..'1 " OVA ZMUA NITI JE BILA OOVOLJNO BRZA NITI OOVOLJNO OTROVNA... iUVAJ GA SE, BRATE/ OPTU2IT 6E TE DA MU NISI POMOGAO/ r/. Jv »v v -"m C" _ V JM U S,< V' - - - .Mt e_s A SALGADU RECl DA BOLJE BIRA SVOJE LOVAeKE PSE! TO MU MOZES REdl SAM, NOdNl ORLE/... & M) 1 0 o V I UK4- X" L 5*^ & fx L..~^ s - A r - 17
 • 19. r JaR SAL6 JE OVOJEl JJ' f ^ ^ z/,^ *v'"» * -f* -'tk '<a0 - v^t -- V - s v,^ ' ■v - o"' ^ifji o o Jte ju,- • * o .-■v V >x N N X I// Z2 ^r" z: ♦ v lS. OOBRO DOSAO SAL-GADO J <r^: r ■j» 18
 • 20. o /MAO SAM MALU RAZMJENU M/SLJENJA s rvoa/M Zovje- KOM I... NEMA POTREBE ZA OBJASNJENCT/MA, /MOdr/MI ORLE/ / SAM VIOIM §TO SE OVOJE DO&OOILO! -X N ^ 'Vk; >''■ F 19
 • 21. SMATRAO SAM TE MUORfM / PRA- VEDN/M RATN/KOM, SALSADO, AL/ POSR/JES/O SAM/ PO&RIJESIO SI UM/JE^AVS/ SE U STVAR1 KOJE TE SE NE T/fiU, BLaEDOUKH... NALAZlS SE DALEKO OP SVO© TER/TO- OVOJE SAM ZNACI, LOV1S SKUPINU BJEGUNACA IZ REZERVATA... U REPU, ZNAM PA JE TVOJA PU2NOST VRATIT/ IH NATRAG... ZAKON JA R/JA & 41/ E ...NO TO Tl NE PAJE ZA PRAVO PA SE PONA§A§ POPUT KRVO^EPNE ZV/JERJ / MUZlS STAROG OCA KAKO Bl Tl OTKRIO GPJE SE NALAZI NJEGOV SIN/ OVO PVOJE STARACA IZ TVOG SU PLEMENA, SALGAPO/ // 1 v JEPNAKO KAO LCJuPI LOVIM KOJE ONI SU OPASNI I NEM/LOSRPNI UBO- JICE!... POSLU2/T dU SE SV/M SREPSTVIMA PA IH UHVATIM... I UBIT dU SVAKOGA TKO Ml V PRITOM STANE , NA PUT/ PRIJETIS Ml BRATEr. r i LU»> / r 5- o V £ 20
 • 22. Tl SI ZOVJEK OD ZAKONA JEONAKO KAO / JA, NOdNI ORLE! IZME&U MAS NE Bl TRE- BALO BIT/ NERAZUMIJE- VANJA! w/.;. ALI MOOI LJUDI DRZAT CE TE NA OKU, NATANEJ BROJNUI SU OD BJEGUNACA KOJI SU SE PR/DRU2/U KLANAYU I BONITU!... NASTRADAT dES AKO IM BUDE$ POMAGAO.' NEGO, /MAS PRAVO U JED/MOM STARI NATAN PRIJE Bl DO- PUSTIO DA GA UB/JEMO NEGO STO Bl IZOAO SINA! GLUPO < JE I UZALUDNO y MU6/T/ . GA.'... £ s* yy y, v. 1. aUH! MOO KONO NALAZI SE IZA BREZULOKA! PRI6EKAJ OA SE SOMBRA OSV/aEST/ PR/JE NEGO BTO SE PRIORU2ITE OSTAUMA... BOLJE OA GA PO^TEOIMO OOOATNOG PONllENOA! UGH >.v*- -O SP 7 S HOCES LI NAOZIRATI I MENE, SAL- GADOP... ZAR JE MOGUCE NAOZIRATI ORUAP NO PRIPAZI OA Ml NE STA/MES V/$E NA PUT! I VAAAHHl r S CiP; .i k 21
 • 23. CEMU TOUKA MRZNJA, aUHP... Sro su u<5/n(l/ KLANAY I OSTAL/P < VIDIM DA NE ZNA$, NOCNI ORLE... 4^) 1 KLANAY JE SAL©ADOV BLIZAK RODAK NEKOd SU SE MEDUSOBNO VEOMA CIJENILI... ^5s V 7 2 POSVADAL/ SU SE. SALSADO JE TVRD/O DA TREBAMO PRIHVATITI POMOd: BLJEOOLIKOG FARRELLA, AGENTA ZA INDIJANSKA PiTANJA, DOK C7E KLANAV HT/O OTICI... STO SE ONDA DO SOD/LOP !9 PRIJE OVA MJESE- CA NAPUSTIO JE RE- ZERVAT U DRUSTVU PET RATNIKA... ZA- TJM SU ©A SLIJE- OILI I OSTALI... I TO JE SVEP... KLANAY SE NJJE POKOR/O SALSA— DOVU AUTOR/TETU / OVAJ SE NA TO UVR/JED/OP X 1 w NE, TO N/JE SVE. KLANAY JE OTROVAO JEOAN OD 1ZVORA KOJI REZERVAT OPSKRBLJUJU VOOOM STOKA SE RAZBOLJELA I SVI KOJI SU JELI MESO ILI PILI MLIJEKO ZARA2ENIH ZlVOTINJA UMRLI SU... ss / f ¥5 t:-Z 22
 • 24. ME£>U NJIMA I SALGADOVA OBITELJ i TO NIJE ISTINA/ MOO SIN NIKAO Ml NIJE SPOMENUO TAKO NEf>TO/... A , > # sA .'i VI m&^Ki 1 ) ALl TO SE OOSODILO, NATANE.' SV1 ZNAJU KOLIKO KUANAY MRZI CHIRICAHUE KOJI SU OSTAL1 U WARM SPRIN&SU! NIAZIVA IH SLUGAMA BLJEOOLIKIH! , OTKUD ZNATE OA JE TO NJEGOVO OJELOr 1 i -C.' f 4 ! a) AGENT FARRELL DAO JE ISPITATI VOOU. UOSTALOM, TKO B1 TO MOGAO UZlNITI OS1M KLANAVAP NJE&OVA MR2NJA PREMA BLJEOOLIKIMA POMUTILA MU JE RAZUM! ^ HMM 17 '/ /.if n k JA SAD IDEM. DRAGO Ml JE STO SAM TE UPOZNAO, NOCNI ORLE. DANAS SAM I JA NAUCIO JEONU / LEKCIJU. a N AO/OS/ I <5uvaj tu USIJANU GLAVU KOJU NAZ1VAS PRIJATELJEM.' 23
 • 25. ved SJ ui/N/o DOVOLJ/MO ZA MENE, NOdNI ORL-E! RANE NA MOM TIJEL-U NISU OZBIL.JNE... SAO SE MOGU POBRINUTI ZA TEBE, STAR- VE! O: J — .T- o E -C- 4- j ...NO MOC7A OUSA aE U TE^KU STANOU! NE MOGU VJEROVATI U OVO $TO SAM UPRAVO iuo ;z auHoviH USTA! / SMRT SALSAOOVE OBITELJI DOVOLJAN JE RAZL.OG OA Bl SE SHVATIL.A NJEGOVA MRlNOA... ...NO I MEN/ BESM/SLENO ZVU<5/ PR/<5A O OTROVANOCT VOOI! I ZATO B/H JE HT/O RAZJASNITI... L r i I cu> ZNAS ZASTO U SALGAOO VGE RUJE U NJU.. I BL.JEOOUKI SE TVOJ SIN ZIVOT PRIORUZIO BON/TO REZERVATU JE POBUNJENICIMA TEZAK NOCNI WARM FARRELL NATANEP ORLE SPRINGS Ml JE USPUT du POO/ POPRKiAT/ FARRELLOM iiw< 24
 • 26. Apaski rezervat warm springs. .. • 7,V.". J'. .»vv^ ntmn'ry "VYIK * -y -pv > pa •••- . «a^*»v 3f4ifl 5s^. K KN »n^ Ma -c- fc^x ^ m _< ?v > h. mlt: -r S? S V Tim m. z fl N k Si v <>-• -5! 25
 • 27. NOCW ORLEi N£ SaECAS ME SEP... BORIO SAM SE UZ TEBE PROT/V KOMAN- (5ERA IZ SONORE/ JA >-v A yC'y.*..-: P. T . ^ . i/v 4 r" r? w-». *• -i) e? ^ >^v NX! Is* OA SAM S/V/ VUK, AVATHLA VEV S(N. MOOE SRCE SRETNO JE STO TE VIDl, A TVOJE RIOEtl PRU2AOU Ml UTOEHU. MNOGO VREMENA aE PRO^LO... DA, SIV/ VUCE, SOEdAM TE SE. TESKO JE ZABO RAVITI TAKO VELI KA RATNIKA... r OTKAKO SAM SE VRIOEME MOSAO SMATRAT/ SV/MA I LAZI. S/V/ PRO VUCE MOESTO RATNIKOM MOOE SAO OVOOE OE OV M ALI STO CE OSTALO OD MO© NARODA SAM SAM « SE UVEU/KE PROM/ OENIO o«" I'll, kW y// s. r /, <r^ U ^ > c V / 26
 • 28. ...ONO STO ae U MAMA NE MIJENJA SE. ONAa KOJI <5asno POSTANE RATNIK k UVIOEK TO / OSTAJE. ^ _~ iU> o? /ST/NA C7E. Tl dE§ ZA MENE UVIJEK BITI HRABAR PRIJATEUJ KOJI JE UZA ME RIS- K/RAO SVOJ , ZlVOT... HT/O B/H DA JE TO ISTINA. ZNAM DA S/ ISKREN. BLJEOOUKI POGLAV/CA NAVA3A UVIJEK GOVORI ISTINU. NO NE VJERUJEM DA BI OPET TRA2IO OD OVOSA OSTARJELOS I UMORNOG RATNIKA DA SE PONOV- NO BOR/ UZ TEBE... N -.cr^ r t * CSU/EN SABE... n r XVi* Tl SE, PAK, ZA RAZLIKU OD MENE, NISI NIMALO PROM/JE- N/O... GASES LI I DALGE STAZOM PRAVDEP UVIJEK ifT ZNAM. / OBEdAVAM Tl OA CU OATI SVE OD SEBE KAKO B/H TO PROMI- V. GEN/O. ^ OVDGE MNOSO TOGA N/GE U REDU... r -U/-5- /i 27
 • 29. »>. DO SKORA S/V/ VU<5E; 2vi_ rviTniM r> ON t ^ v^, M Vk rrss»; »W Tl SI PR/JA- TELJ ONO&A BL-JEDO- LIKO&r'... ON JE NOCNI ORAO/I JA SAM PONO- SAN §TO SAM NJE- i GOV PR/- J JATELJ! 1 DA. DOBRO ©A POGEEDAO. JER ON NUE BL.JEDOUKI POPUT OSTAL/H... Tl V% ' ^3r' / V I I v^; f <7ii r- * *3 >v MSbiJk 28
 • 30. —— r m an H JJ ■sn Vi,;- E SPRINSS INDIAN AGENCY Sii £::::iii « >i n □□ ftk m r O' > B M/STER FARRELL UOP6E NE 2IVI I_0§E... Oo ji Z/Jy & *4 s> I - M 0 I || -^r zvm/oi i N 0 N 5^ a % ♦ o XSSI # A 'A : 11 V a / / r > e2j: 29
 • 31. TKO SI Tl, STRAN<5EP., I KO© VRA&A RADlS OVDC7EP... > 7. tra2;m ASENTA ZA INDUANSKA PITANJA. i WARM INDIAN, A OVO JE AGENCUA WVARA/l SPRINGS, ZAR ISIEP... ;ako mi prue sliC/ HACIENDI BO&ATO&A MEKSICKOG RANCE- RA NESO VEADINU UREPU/... % / (MISAM TRA2JO OP TEBE PA IZNO- SlS ©LURE PR/M- OEDBE, STRANGE, VE6 PA OPGOVOR/S IMA MOOA PITANOA! PITAO SAM KAKO SE ZOVE§/ RAPO CU Tl OOGOVORITI, PRIOATEEOU. OA SAM TEX WILLER. I PITAM SE TKO SI Tl! KAP SAM ©A ZAPNJI PUT V/PIO, FARREUL UZA SE IMICTE IMAO PVONOZ/MA PSA CUVARA/ VIPIM. BAS NEOBICNO ZA JEPNO PSETO... OVAvJ PAS IMA PVA RE- VOEVERA 0 I' E [L 30
 • 32. STO Mil 6R0M0I/A! SVOG POMOCNIKA TREBAM 2/VA, GL.UPANE.'.. A 0 way J0£' ll i / •« IK % L & V a y rr % ] OA SI IZVUKAO TAJ COLT, BIO Bl MRTAV PRUB NEGO STO Bl USPIO PRITISNUTI OKIOAC! NE M/SL/S VALJOA OA SI BR2l OO TEXA ^ WILLERAr'... ^ ZORAVO PARRELLE X SEFE >* JA A -ST- X X X -N AV X( L <r '/VX A • i.S • v — > i i ' » ; R > T) OOSECI OO RIJEKE I BACI SE U NJU, BUOALETINO! X JViV; lil £ Xi ^ii m : 11 ill 31
 • 33. UNAJMIO SAM BIL.LYJA JOEA THORNTONA KAO SVOG TAJNIKA I POMOdNIKA. I REVOL VERASA 1 , >7 P t <3 s pUGH VEC NEKO VRIJEME PUA$/M SE ZA VLASTITI 2IVOT. TEX! NARAVNO! CINOVNIK Ml NE Bl BIO OD VELIKE KORISTI OVOJE NA GRANICI... HMM... 1 * 6 e 1 1 RASKOMOTI SE. KOLEGA!... OVOJE dEMO MO£I razgovarat; u V MIRU! c: 71 / n C.O / 4 32
 • 34. IZGRAdO SI L.IJEP DOM FARKELLE NA m /j. tm I* ■" >vK«7>/V i, , . ,v . ^ytcw-, •■■.■LAISLIII'V ' AKO JB SALGADO /!_( NEKI OD NJEGOVIH UJUDI PREKORA^/O OVLASTI, BIT 6B KA2NJEN/... y•* r ' warm WJHfl !/1'« /♦ PRIJETNJA DA CE IM BITI ODUZETA ZNAiKA REZERVATSKE POLICIJE UZlNIT £B IH KROT- KICJIMA OD JANJADI! SITUACIOA TO ZAHTIJBVA, TEX! KL-ANAY PRED- STAVLJA VELIKU OPASNOST/ V/SE MENE POOSJECAJU NA I VUKOVE mm* tm % <?E^ ^V- 33
 • 35. 7 ALI SPREMNI SU NA SVE! I AKO USPIJU U SVOME NAUMU PRIVUdl 6E I DRUSE NA SVO- ^ JU STRANU.' ON UZA SE IMA SAMO $AKU L.JUOI I... jp?Vk i jfer Tl BOUSE OD MENE ZNA$ KAKO TO IDE... IMA MNOGO MUADIH USIJANIH GLAVA KOSIMA SE DOSADILO ZlVJETI POPUT SQUAW TE Bl HTJELI UZETI PU^KE I BORITI SE! r e? D 5^ DA SAM PRI- SILJEN 2IVJETI S NJIMA, I OA BIH POSEGISIUO ZA STO $AUI§ SE CO o o KOLEGA ZAR NE" PRIZNASEM DA UVJETI OVDJE SE U WARM SPRINGSU NISU IDEALISII... 1 ORUZSEM Jl £13 r j 1 (UU ■«W ...NO NAS REZERVAT SE SIROMASAN. Tl SI SPOSOB- NISI OD MENE, IMAS POUI- TI(5KE VEZE... KRU2E SLASI- NE I O BASNOSUOV- NU BOSATSTVU KOSE KRISE ZEMLSA NAVASA... ONI KOSI SU TO PRI- GAUI UOKOUO NISU DUGO POZlVSEUI, FARRELUE/ 8 % IAKO ZNAM DA SE £ALI$. TEX, PRILlC- NO ME PLA$I$ TOM IZSAVOM/... UGUAVNOM, MORAS PRIZNATI I DA SU APASl NAVIKNUTI NA TE2AK 2IVOT... 34
 • 36. UM/RAL/ SU OD ©LAD/ I PRiae NESO $TO SU ZATVORBNI U REZERVATE... ALI SU BILI SLO- BODNI. K 1 TO M/SU RiaEZl KOJE Bl TREBAO IZGOVARATI VLAD/N PREDSTAV- NIK! SVATKO PREOSTAVLJA VLADU NA SVOa NA(5lM. EARREULE/ A MO© MAC/N drukZiji OE OD TVOGA! - n o BP s N , ^ 22221 TVOJA NAZOiNOST OVDC7E POSTAvTE M/ N/EPODNOSLa/VA, W/LLERE.' M/SL/O SAM DA Sf DO^AO PONUD/T/ PRIJATELJ- SKU POMOd KOLEGI U NEVO- LJI, ALI, MAPROT/V... o o X * N C/A SAMO TRA2/M ISTINU. OPET ONA PRliA O KRAVAMAP... PA VEC^ SAM T/ SVE OBJASNIO! KLANAY IH JE OTROVAO/ OM CTE LUDAK/ © © L MTal m V .1= ^2 NISI U SVOM REZERVATU, TEX!... NE SV1DA M/ SE TVOJ UOBRA2EN PRISTUP NITI NAMJERAVAM POD- NOSITI TVOJA PRLaAVA PODMETAN/aA/ HMM rs L// o mo2da s/ ipak ti u pravu. kole- GA! PRETJERAO SAM / ISPRlZAVAM SE... NADAM SE DA SMO I DALJE PRIJATELJI. A SAD BIH TE ZAMOL/O ZA JEONU VELIKU USLUGU... ✓W ^ V a0 to LJ 35
 • 37. rv 0 IHPIAN A ^ w , ' LW > P:^ L ^ ^ #n MM n x V r « ~^- X ■UW r 1 W^- ^x3> N V - J > - o^ 0 sim $ VUCEl & w 1 > X s& m 5*- sc NOCNI ORAO 2EL/ RAZSOVARATJ S TOBOM/ Ps ^..ti ."'t :V * /- /O- ' £ '> /■ * /* ^ 5»l ^V, /, M "Mo O ^ - o 36
 • 38. WOAH.' OCEKIVAO SAM DA CU VIDJETI BLaEDOL/KO© izujeCe EARRELLA KAKO KROZ ZATVOREN PROZOR UH B/LO PRE LIJEPO DA SE TO OSTVARILO rvoa SAN UMALO C/E POSTAO JAVA, BRATE! DOSAO SAM U NAPAST DA MU PROMIJENIM LliNI OPIS PO^TENOM PORCIJOM ^ -/5^ BAT/NA.'... PRONASAO J DAO T/ ©A CTE/ POGLAVICI NAVACTA NE M02E SE RECil NE/ NO SAM SNASE DA NASM/JES/M SE ZATRAZ/M P/SMENO DOPUSTENJE DA TE SA POVEDEM SOBOM * r N/aE M/ SE USUDIO SUPROTSTAVITI... MIS- LI OA 2ELIM PO6I S TOBOM U LOV, KAO U DOBRA STARA VREMENA/ V/D/$ LI, SIVI VUiEP OPET ©A^EMO ZAJEDNO... JEOAN OD TVOJIH SNOVA SE OSTVARIO! UH! AKO ME VELIKI OUH NOdAS OOLUdl UZE— Tl K SEBI, UMRIJET dU KAO SRETAN dOVJEK! ONDA REC/ VEL/KOM OUHU NEKA PRldEKA, JER NOdAS SI Ml 4 POTREBAN r 37
 • 39. BLJEOOLIKI THORNTON SIGURNO JE UPOZNAT 5 FARRELL.OVIM POSLOV/MA... NO ON SE GOTOVO NIKAO NE UOALJUJE IZ AGENCUE... TO NIJE JEDINI PROBLEM >■ <SUO SAM ZA BILLYJA JOEA.. NIJE BA$ NAJPAMETNIJI. OO NJEGA NEdEMO USPJETI IZVUCtl BOGZNA STO m W1 Ji. 1 ONOA MORAMO POTRAf/TI CADVaA. ON N/JE (SVRST KAXV/M SE PRIKAZUJE... BUD/ JASNIJI, SIVI vu£e. NA KOGA toCno MISLI^P ! X MOZDA JE UPRAVO ON COVJEK KAK— VA TREBAMO. ZNA$ LI SDJE ©A MOfEMO NA JACKA CADVJA, JEDNOG OD KAUBOJA ZADUZEN/H ZA ©ONJENJE STOKE NAM/JENJENE REZERVATU. ON JE PRAT/ OD POSTAJE PRONACI SANTA FEU ■A NE ZNAM SDJE Z/VL AL/ VOL/ POPITI. A U OKOLINI NEMA MNOGO MJESTA NA XOJ/MA SE MOZE PRONAdl VATRENA VODA y Z 38
 • 40. > 7 y Lii pSAI ESNAKE T SALOON Sc POST "Js. ML £ #Li *• 4ssS r v' A B^l ! i 1 I k#'i A few r / f fZATTLfeSNifkE t-SALOON & POST ; U ZAMJENU ZA Stop... za Sto SI TRAMPIO TE KOtE, SIVI vuCEP S VREMENA MA VRIJEME PROOAJEM KOlE VLASMIKU... w UZAL-UO JE im KRITl, NOdMI —NJ ORLE. ZA VATREMU VOOU. jP^O'. I'S 39
 • 41. ALI MORAT NE ZNA— MO JE LI JACK CADV VEiERAS POMAGALA M/ SAD Ml V/SE NE TREBA, VJERUJ Ml!... NE 2EI_/M N/TI KROdlTI NOSOM UNUTRA! OA NE JE OA RAZMI5LJAM PREVISE OVOJE fl DA L TE POLAKO 1> DOTUCE TO OB/CAN GE OTROV; n a. 0 I . 'i . ' 1 i CADY C7E ROB VATRENE VODE. OVOJE PROVOOI SVOJE Nodi... V AKO aE TAKO, ONOA £eS Ml GA MORATI PO- KAZATI... ZATIM OSTANI VANI I PAZI NA KONJE! L- V W OVOJE JE y. r r y&jk ?'Kl 40
 • 42. r7 ONAJ SRED/N JEDAN PRUGASTOJ OD ONE KOSULJI TROJI CEP «■ v /Zi tf ■)(* n: 55 AKO ZEL/S, ODAVDE IH MOGU ORfATI NA OKU... CINI Ml SB DA SAM IH NEXOL/KO PUTA VIDIO S NJIM... OSTANI VAN/, S/V) VU£B. NISAM TE IZVUKAO IZ REZERVATA DA TE UVAL/M U NE- VOLJE... ' '( OSTAL/P... // M f i4ii :V t ; # (? £ » vv ♦ V B 41
 • 43. HBO, CHUCK.'... VIOIO SAM aED/SIU CRVBNU NJU^KU KAKO VIRI KROZ PROZOR! I $TO ONDAP... NEMA$ SE ZA§TO TOL/KO UZBU&IVATI, SANDERSE/ f Be n NEMAM, KAZESP.. A $TO JE S KLANAYEVIM KOLJA^/MA KOa/ LUTAJU UOKOLOP... MOMCI (Z INDIJAN- SKE POUCiaE DRZE IH OALJE OD NAS/.. A TU CRVENU NJU^KU VIDIO SAM / SAM... TV MM iUi RITTII i / 7 UE>I SLOBODNO, SIVI VUCE! AKO IMA*> OOBRE KOtE ZA MENE, OOBIT dE$ JOS VATRENE VOPEf... DOBRO SA POZMACJEM TO JE BEZAZLEN STAR/ PIJANAC SO N fa 42
 • 44. p" POZPRAV SVIMA/ :• Ar> ^ v A /. ,/ ■ bi m: VEciERAS SAM JA TVOJ SOST, CHUCK! A ME/ME ME ZAM/MA MAPOJ Koai ISPOD $AMKA PRODAJES INDIJAN— CIMA! 7S V I V 1"! /■ r,^ TAKO Ml PAKUA! TEX W/LLER/ z TTr * R Hi' ME IZSLEDA^ SRETAM $TO ME V/DI$. AKO MA TAS MA<5/M GLEDAS SVE MOSUdE GOSTE, TVOME MOVOM LOKALU ME PREOV/OAM USPJEH... 1 — i I, I f I Tl ftj^ sosti Koae imam SASV/M SU Ml DOVOLJNI. OPET SI ME DO^AO UVAL/TI U MEVO— L-JE, TEXP... 43
 • 45. GOJE JE SIVI VUKP i » : VANI. OOLUClO JE POSTATI TREZVENaAK. STI I NEMOa SE LJUTITI NA NJEGA. N/T/ M/ JE ON REKAO PA DOPEM OVAMO NITI TEBE TRA2IM, CHUCK. BAREM NE OVOG PUTA! * r n A tinmrinni 3 VIOITE, HOMBRES, OVOJE NAZOdNI CHUCK I JA STAR! SMO PRIJATELJI... liitT .k/H'if" "H it i i'rjV > i t J VRAGA SMO PRIJATE- LJI! KAO SAM TE ZAONJI PUT VIOIO, PRIJE OESETAK &OOINA, ZAPALIO SI Ml LO- l. KAL!... s U TO DOBA MOJIM NAVAJIMA SI PRO- DAVAO OTROV OO KOJE& SU GUBILI VIO I RAZUM!... MORAO SAM TE NEKAKO KAZ- NITI... 4 ■> 7 I <2 % i H ALI SAP N/SMO MEPU TVOJIM NA- VAJIMA! (=? m-- m 7 ONOA SE MOZPA ^ KAKVOdA TVOG WHISKEYJA POPRAVILA. NA PRIMJER, SIVI VUK POS UVIJEK SE MOZE ORZATI U SEOLU... 44
 • 46. ...AL/ PONAVLCTAM Tl DA NISAM DO$AO OVAMO RAD/ TEBE... I AKO BUDES DOBAR, OVOG PUTA POSTEDaET <iU Tl BRLOS/ ^8 rr ' // # I TKO aE ONACT NAPUHANKOP JEZIK ZA ZUBE, GLUPA- / NE % A N TO JE TEX W/LLER, AGENT ZA INOIJANSKA PITANJA U REZERVATU NAVAJA!... FARRELL M/ GA CJE UVIJEK SPOMINJAO KAO dOVJEKA KOJEG TREBA ZAOB/LAZm U SlROKOM LUKU!... I PITAM SE §TO TRAtl OVDJE! 'y - o NEGO, CHUCK... KAKO B/SMO PRO- SLAVILI SVOJ PONOVNI SUSRET, ZEUM DA ODNESE$ aoS JEDNU BOCU WHISKEYJA ONOJ TROOICI KAUBOJA. NAJBOLai KOOI /MA$... NA- ' RAVNO. NA MOa RACUN/ > & ► HMM vv S ,V Y v1 5 imj 45
 • 47. 3= SA ZADO BAH. HVALA A AKO B/STE NAM SE PRIORU- 2(L; I U PO- KERU... VOL-JST VRLO RAOO, ALI IMAM POSLA... MISTER NE PRE VOM OSTACTE Ml NEGO DA VAS POZOVEM DA PODiaELITE SA NAMA a N, s 11 &lf L r MA DAvJTE/ NIKAD SE NE ODBIJA PRUATELJSKI POZIV NA PARTIJU POKERA/ A KAKVA BISTE POSLA MOSLI IMATI U OVO DOBA NOdl NA MJESTU ZABO— RAVLJENU OD BOSA KAO STO JE (SEGRTUSlN KANJON r*... TO SE HMM. VAS NE TICE e" il JESTE LI CULL MOMCIP... OVO POSTAJE ZANIMLCIVO. USLAVNOM, ZNAJTE OA I Ml (MAMO POSLA... I VRLO _ CE UNOSAN! ^ SMIRI SE, SANDERSE/ HEJ/... KOG VRASA...P/ JE LI ZAKONITP V 1 i 46
 • 48. STO ZEL/TE OD NAS, W/LLE — _ REP ZANIMA ME STOKA NAMIJE- NJENA REZER- VATU INARM SPRINGS... ZEL/M ZNATI ZARA&UJB U NETKO NA NJOJ. NE Bl BILO PRVI PUT DA D/O STOKE KOJU JE POSLAUA VLADA BUDE ZAMUENJEN DRUGOM STOKOM LO^IJE KAKVOdE... ILI CAK ONOM BOLESNOM... a r * r STO TIME tEUTE REdlP. ZAR STE PO- LUDJELIP... PRI ZDRAVOJ SAM PAMETI. TVOJ ZADATAK JE PRATNJA STOKE KOJA DOUAZI IZ SANTA FEA, CADV... > _ A. N /- STAV/T (iU TISUCU DOUARA NA STOL I U SLJEDEdEM DUELJENJU POVUCl SE IZ IGRE... NO MORAS Ml REC^I JE LI NETKO ZAMUENIO ZDRAVA SRUA, KOJE JE POSLALO M/NISTARSTVO ZA INDIJANSKA PITANJA, BOUESN/MA KOJA SU UZROKOVALA SMRT U REZERVATU... ii i; > Pi r iri E_ i i IGRAS PRLJAVO, WILLERE! fEL/S LI SMJESTITI FARRELLU... ILI MOfDA Udl U POSAOP iijliii:;,; li'iiiiirf':, «e mm- mfr SS'' 1-1 ' S1 ?:! OAKLE. PRIZNAJES DA TU NESTO IMA... 1 1 r w — NISTA JA NE PRIZNAJEM. DA SAM HTIO UZETI NOVAC OD TEBE MOGAO SAM Tl (SPRKiATI VELIKU LA2... ALI ZASTO BIH DOVEO U OPASNOST KOKU KOJA NESE ZLATNA JAJAP... ULOG U TOJ ISRI MNOGO JE VE6l... ^ PK 47
 • 49. DAKLE. OOGOVOR JE - NE/ §TO Tl UOPdE PADA NA PAMET?'... Ml SMO PO$TEN/ KAUBOJI I NE PRISTAJEMO Nl NA KAKVE SVINJA- RIJE/ 'A ALI OVIH TISUdU DOLARA OSTAVI GDJE JESU... ULOflO SI IH, ZAP NE?'... i r TROJICA SMO PROTIV JEONOGA... SAO OOLUZl HOdES LI OTKtl OPMAH ILI 6E§ OOI&RATI OVO POSLOEONJE Tl SI PRVI NA POTEZU, JACK. OA iUJEMO, $TO MAM IMA$ ZA REd/P... VISOK ULOG JE ISPLATI SE NE OIJELJENJE OOUSTATI ) S f w OAJ (7( TRI Ml KARTE POKER KRALJEVA! NIJE LOSE, AM/GO/ JACK 6E IPAK UZETI TVOJ NOVAC! TO SE OOGAOA ON/MA KOJI SE PRAVE PAMETNI! r ...A MOGU RE(tl I OA SAM VEdE- RAS SRETNE RUKE! A 4>- a BiPJo m HMM... TU LEKCIJU VRIJEOI UPAMTITI, SANOERSE... 0 *L*. m 48
 • 50. JBR POKER PROKLETSTVO/... KAKO OE TO MO&UdEr*!... TICE SE ASEVA NAROCITO TEBE V Q y / a 1> V r 'L VARAO KOPIL.E 0 ft. /)/' F y f RAVOSi •c . u 49
 • 51. 50
 • 52. Sank RUKE NA CHUCK SE SL.JEOECI L rt METAK ZAVRS/T/ CEUA POSRED » as C3 2 KOCJI Tl JE VRAG, TEXP... JES/ LI POLUDIO?'... w 4i 0 r aA cu se POBRfNUT/ ZA i NJEGA, NOd:- L N/ ORLE/ L : * 4 'V, TRA2/S NEVOLJE, CRVENA NaUSKO/ CIGtsIl RUKE UVIS, 3UJEPOU/K// DOBRC ZNAA/1 Sro cr2;S /SPOD SANKA/... 51
 • 53. IZA TBBB NALAZILA SB ZMIJA SPREMNA UGRISTI NA PRVI ZNAK: NBPA2NJE! POGLBDAJ. NOdNI ORLE/ HVALA Tl, SIVI vu£b! dr2i GA NA OKU... / / w mv OTTnirO u. » f / vw CD ...I AKO NB BUDB MIRAN, /MAS MOaE DOPUSTEN/aE DA ©A USTR/CJEL/S POPUT BIJB5NA PSA! JBSl U £UOr'... NB Mlil SB I SVB £B BITI U REDU/ P 0 , o C3 oO VRIJBMB JB OA NAS DVOa/CA MALO POPRI- <5amo... JA... MEMAM Tl BAS N/STA ZA RB(5l! SJBONI CADV' >5 7 / i ^ - r ■< s. 52
 • 54. ZBH-JAr* AH' 0 r- P z: ...I ZATO Tl PREDL-AiEM DA JE OLAK$A$/ V DAKLEP... KLADIM SE DA Tl MNOSO TOGA LEfl NA SAVJESTI. CADV... NE ZMAM O £emu pr/CAS. KOPILE! 0 V A*1 o G3 r wk ■y v v. cmssH * / 53
 • 55. VIOIS, AM/GO, JA OOMAH NANOUSIM KAD ME NBTKO ZELI PREVARIT//... Tl SI JEOAN OBI^AN KRAOLJIVAC KOKOSl I S/SURAN SAM PA fsl/SI PJELOVAO - NA SVOJU RUKU/... ^Sk-r, f.M [Rri /3 ai m; k (4 KAP TE VI$E NIE BUPEM TREBAO, BIT 6E§ SLOBODAN KAO PTICA!... STO TICE MENE HOCE$ LI ME PUSTI Tl DA OPEM AKO Tl KAZEM OfMO $TO ZELI§ (ZUTIP... MOGU PROVESTI CUELU IMOC KULTURNO Tfc NAGOVARAJUCI PA PROGOVOR/S CEKAa 5 2^ // M 7 f/L .i i ■ i » POCI CE§ S MAMA / RAZSOVARAT CEMO NA NEKOME M/RN/JEM MJESTU!... SIVI VU£E, POKUPI SVE ORUlJE KOJE V/P/$/ U REDU ONDA!.. ALL.. UH! I / / * • Y// 54
 • 56. PLATIT CieS Ml ZA OVO, CRVEMA NJU^KO!... FARRELLU MEdE BIT/ DRAGO KAD £UJE $TO SI IZVEO MOCHAS/ OSTAVIT CEMO VA$E KONJE I ORU2JE KOJU MILJU OOAVOE... $ET— NJA dE POMOdl TEBI I X" TVOM PRUATELJU OA f > SMIRITE 2IVCE/ 1 * 4 # I hi S- /ss HEJ, CHUOd SAGMSE! m UP P /I £ I M > S - ^ *- s^~7 ^ >*" ' o ! '• C Mil I' >»< o^A n -murni HE w AHH. p j a IP. 'A CP. ^7 £5^ ^^3 •e«>g^ « <£3^5 13. 55
 • 57. r // BEZ PRUETNvJI, CHUCK/ ZABORAVI §TO SE OVOJE DOGODILO ILI KAO SLCEDEdES PUTA PROE>EM OVUDA, OD TVOG BRUOGA NEdE OSTATI N/ KAMEN NA KA- MENU/ AOidS, AM/GO/ A 4 PRO KLETNI <5e ci- N 777 L i » / ('<. <iE OHUAD/T SE ZNA NAPOSLC7ETKU DOBRO PROSAO IZGUEDAO JE DA JE JEFTINO PUSKU ZADRZ/ IZVAN SEBE OD ZA SEBE TU B/CESA BRATE ZARADIO C7E 4 i e i' 11 •iw HAJDE, JACK!... I NE BR/N/ SE ZA SVOJU BUOUdNOST! AKO OD TEBE SAZNAM STOGOD ZAN/MUaiVO, NIECES OT/dl PRAZN/H RUKU/ ^ m;su/S MA OMIH Tisudu DO- UARAP... PRETGERUC7E§/... AU NEKAKO dEMO SE VEd DOGOVORIT//... MO MORAT dE$ B/T/ SASV/M ISKREN/ KAO $TO SAM REKAO TVOM PRIJATELJU SANOERSU, ME VOU/M PAMETNJAKOVldE! SALOON A ^OST I rc - M. C < 56
 • 58. ovo ae PRIKLADNO MJESTO, SIVI vu£b! mo2e$ OSLOBOD/T/ KONJE!... J OA BIH ONE KOOOTE OSTAV/O POE^ICE, W NOdNI ORLE.' NISU Ml IZ&LE- DALI KAO TIPO — VI ZBOG KOOIH BISMO TREBALI BITI ZABRINU- T/, BRATE.' KLADIM SE OA OEOVA CEKAOU OA SE VRATE OOMA I ZABORAVE PONI2ENOE KOOE SU UPRAVO 002IVOEU!... ZA^TO BISMO V 'H SPRIOEilLI U ^ 9^. TOMEP... > j OPUSTI SE, SIVI VUCE! OSIM NOIHOVIH KONOA, OO ONA OVA KOOA SMO UZELI IZ CHUCKOVA KORALA, VRATIT dEMO SAMO OEONOGA! TAO NA KOOEM OASES ^ SAD OE TVOO!... OEONAKO KAO mtT* ^ I TA PU^KA! ^ A ZASTO TE TO BRINEP WOAH/ IMAS PRAVO! YAAH/ A r i HIHHI BL.OEOO — L-IKI CHUCK NEdE BITI SRETAN! VOW »oooq oV oo0 on IZQ 57
 • 59. USREP pusr/Mae BEZ KONC7A MENIPEZ CE SANPERS B T OSUPEfN NA SMRT TA PVA GLUPANA NE Bl PREPOZMALI ZPENAC N/ PA UPADNU U NJEGA! NISU U STANJU NITI... rr*. M/SL/O S/ PA IGRAS NA S/GURNO... JER U $P/LU SU TREBALA NEOOSTAJATI OVA ASA, ZAP NE. © .VARAT/ NA POKERUP C7ACK OTKUP ZNA§ 1 <3 ~H cvub J£ OLAMOM POKUP/O OM "OOK J£ CHUCK STA VLJAO BOCU MA STOL, 77 5/ M£MO£ZU PPUZ/O SP/L OA &A PR£SICr£&£.. KAPTE S VRHA ft) / V v - SS 58
 • 60. izveo ae to BRZO I VJB^TO NO NEDO- VOLJNO DA MEN/ PROMAKNE! TE OVIJE KARTE TREBAUE SU NESTATI... OS/M TOGA. Tl SI NAMJESTIO §P/L TAKO DA DOBIJE^ SVOO POKER % KRALJEVA / Mr I ut NO MENDEZ JE STAVIO ASEVE NA VRH HRPE OTPRIJE ODBAdEN/H KARATA... V/D/O SAM KOJE KARTE Ml TREBA- JU I pri£ekao PRIUKU DA IH ZAMIJENIM S ON/MA KOJE SI Ml DODIJELIO! TJAH, PRETPOSTAVIO SAM DA NE Bl UKLONIO NEKE SLABIJE KARTE U ZAVRSNOM DUE- L-JENJU... RISKIRAO SAM I AL-I... KAKO SI ZNAO DA JE RIJEd: O ASEVI— MAP... POGODIO 0 y • i K0> KAKO BILO, U TOJ PARTIJI MOGAO SI SAMO IZGUBITI. JACK!... IMAJ TO NA UMU! PROTIV MENE N&TARIJE NIKAD NE POBJEDUJU, OS/M AKO ZAI&RAJU PO^TENO!...
 • 61. u ZORU A ^9 PROKLETSTVO/ OS/M $TO SAM IZGUBIO RENDZEROV TRAG, I SAM SAM SE IZGUBIO/... ALI OVA OKOLINA Ml JE POZNATA... TREBAO BIH SE NALAZITI U BLIZINI SALOONA STAROG CHUCKA!... M 1 N r V a« Sal/ca vruCe kave S MALO WH/SKEVCJA RAZBISTRIT £E Ml MISLI U DOVOLJNOJ MJERI OA... KONJI BEZ JAHAZA! * 0 " l -r^V"^ V, Li 60
 • 62. / / / x VN f* ?> »c Wvc Z **- ZDRAVO! TO J£ KAI/A! OSJECAS LI aVOT. OVAa MIRIS... O hL w *■ I ^ ll!P *fc ^ -,sJ» - 3^0 t e* w>m i* jp- o * £* r /// BIUY JOE! U>- ~. s't: -: V ■a. ZSILJA IZGLEDATE LO$E# MOMCI/ HAJDE! IZA OVE STUENE £eka vas vruCa KAVA... I VA§/ KONJI/ 61
 • 63. HMM/... ZASTO NAM DO VRAGA NISI PO$AO U SUSRETr'... POSTEDIO B/ MAS NEKOLIKO MILJA HODA/ KAKVA IRONIOA SUDB/NE.'... NAMJERAVAO SAM DORU&KOVATI U TVOM LOKALU, CHUCK/... A SAD JA TEBE <5AST/M doruCkom/ • ' fiN 5^ SO / i-N* ; MEN/ aE TREBAO ODMOR. A I DAROVANU KONJU NE SLEDA SE U ZUBE CHUCK!... DA JE UMCTESTO MENE VA§E BE$TIJE NASAO NEK/ /ND/JANAC, SAD B/STE BIU PRISILJENI HODATI SVE DOK NE /STROS/TE POTPLATE SVOdH ZlZAMA! % N V! TAKO M/ PAKEA! IMAO SAM DVA KON3A, A OVDJE V/D/M SAMO JEDNOSA... I TO ONOGA LO§/aEG/ DRUGOG JE S/GURNO UZEO TVOa INDIJANSKI PRiaATEEJ, CHUCK! a v _ /// 'i ' SIVI VUK... ju£er posli- JEPODNE V/D/O SAM GA KAKO IZLAZI IZ REZER— VATA ZAJEDNO S TEXOM W/LEEROM/ I P/TAO SAM SE STO SM&LJAJU PA SAM PO^AO ZA NJIMA! m ^Nv X- DO/STAP ONDA as PRAVA STETA STO ZA aoE KASN/O B/LLV 62
 • 64. KOG VfSAGA HOCES OD MENE, SANDERSEr'... PA NISAM JA POLUINDIJANAC POPUT W/LLERA.' NE ZNAM SEIJEOITI TRAGOVE I _ NOCU' NO BILLV aOE THORNTON ZNA RUKOVATI COLTOM BOLJE OD BILO KOGA OD NAS! ZATO DRll JEZIK ZA ZUBIMA, MENDEZE! A Nl DANJU, KAD SMO VE6 KOD TOGA.' £ HMM. * v « r I. M 11 VvV vVVv REKL.I STE DA SU 1A//LLER / INDUANAC ODVELI JACKA CADVaA... §TO SU HTJELI OD NJEGAP WILLERA JE ZANIMALA STOKA... ''N :•.'i ; : : / i I STO S TIMP.. Tl NE IDES NIKAMO, SANDERSE.' TJAH, PUSTI SAD TO, BILLY JOE!... JA SAMO 2ELIM OTldl ODAVDE! L C. ScN : /> 3^ 63
 • 65. NIJEOAN OO VAS NE MOZE OTICI DOK SE OVA SITUACIJA NE RUES!/ TEX WILLER LOVI U MUTNOME... CAti. CE OVOASNJI ZRAK BIT MNOSO ZA OISANJE KAD GA UGOONIJI POSALaEMO PAXAO DA UKLO N/MO TEXA WiLLERAr MENE IZO STAVI IZ TE 'T'rr"^ ,'.— PRICE 4. / li. f/ • • A. 3A CU SE POBRINUTI ZA NJ! VI Ml MORATE SAMO BITI VOD/dl XAD SE MADEMO U PLA- N/NAMA/ SLABO POZNAJEM OVE SJNOC SAM /MAO POSLA S NCIM I PRAVIM dUDOM SAM IZVUKAO 2lVU GLAVU! a PREuJEL-E ?S z DAXLEP 3 u," i rviu^-js .pn-WU* l-jj N/TKO NE Bl VOL/O VIDJETI TO KOPILE MRTVO VI$E OD MENE... £ B/T dEMO Cetvorica protiv ctednoga... STAROG APA^A NE MORAMO UZIMATI U OBZ/R. A I SALGADOVA INOIJANSKA POLI- CIC7A STAT <SE NA NA§U STRANU XAD SHVATZ 1N/LLEROVE NAMJERE... V" r y 1 s. » 7 IONAKO SVI ZNAMO KAMO aE KRENUO, ZAR NEP... U PLAN/NE... KLANAYU/ •:i r: . :«« •r. . 64
 • 66. Tog posujepodneva ... VIDIM DA SI PRILlCNO NEM/RAN, CADV. UMORAN S/P... GORE, MEDU OVIM PLAN/NAMA, POBUNJEN/ APA$/ MOGLI Bl SE NAUAZ/T/ B/LO GDJE. /ZA SVAKE STUBNE!... -»» ; K' NEK/ OD NJ/H SI&URNO NAS DR2E NA OKU OTKAKO SMO ZASU/ U S/ERRU... A / SAD VJE- ROJATNO DR2E STR/JEUE ZAPETE U UUKOV/MA / UPERENE U NAS/ DAKLE, N/JE RIJEZ O UMO- RU... VEd O STRAHU/ ME- DUT/M, TREBA PR/ZNAT/ DA S/ U PRAVU, HOMBRE... I- -X 2 -rr ■ i1 i / ' AU/ NE BOJ SE... KLANAV / NJE&OVI UJUD/ POZNAJU S/VO© VUKA... A SI&URNO SU PREPOZNAL/ / SVETI WAMPUM KOai NOS/M OKO ©LAVE/ DOK S/ S NAMA, CADY, SIGURAN SI KAO POD STAKLEN/M ZVONOM/ HMM... 5: 65
 • 67. UH/ vUECAN STRA2AR NA- LAZI SE NA L-ITICI (SPRED NAS/ PROMATRA MAS... VJEROJATISIO JE POSLAO S/S MALE OSTALIM PRIPADN/C/MA BAMDE.'... ] UVIJEK SMO ULJEZI MA ^ NJIHOVU ^ PODRUZaU I ZATO... AKO SE POKAZAO SIVI VUCE, ZMA6/ DA MEMA ZLE MAMaERE/... t! 'n v i kj rr^cr SM/RI SE, CADV/ OVO NUE TRE- NUTAK ZA UZBU- D/VAMaE... APASI STO aEP... ME^TO S/ V/D(OP ©DJE.. .P ME VOLE 5^ ZIVCAME OSOBE ZABOGA 0 *2^ I JEDMOSTAVMA MJERA OPREZA/ OPUSTI SE I SVE 6E BITI U REDU! OPKOLILl SU MAS.' IT. ■ - 66
 • 68. 1 / i L y L rVA ... i 9* VIDIM SAMO PET-$EST RATNIKA... I SVI 5U VRLO MLADI! UZ ONE KOJI NAS SUJEOE I JOS TRI STRAfARA UKUPNO IH JE OVANAEST... KOLIKO LJUOI SALGAPO IMA UZA SEP /( ZA LOV NA KLANAVA MO^E RA<5UNAT1 NA TR/PESETAK RATNIKA/ * $ * C3 C3 % 9 (I / STO VELIKI POGLAV/CA NAVAJA RAPI OVPGEP OOLAZI LI U MIRU ILI NEP U MIRU, KLANAY. MORAM Tl PRE- NIJETI VA2NE VIOESTI. rvocrvi orle/ OA SAM KLANAY... V. v t! ♦ 67
 • 69. REKLI SU Ml DA 51 ZOVOBK KOJI ZASLU2UJE DIVL-JENJE, NOCS— Ml ORLE. SAD / SAM TO MOGU POTVRDITI... # ♦ V ...JER KREMUO SI MA OVAKO TEtAK PUT U IME IST/ME I PRAVDE. ZMAil, Tl TVRD/S DA SMO LA2MO OPTU2ENI ZA STRA§AM ZLOC/M... AGEMT ZA INDIiJAM— SKA PITANJA FARRELL SVAL/O JE MA TEBE KR/VNC7U ZA ZLOi/M KOJI JE ON K POilM/O. ^ p-x v ' V PONOVI I NJIMA OMO $TO SI OTKR/O ) A MEMI, CADY/ / I JA... rs ■» >* •S "N BIO SAM MEDU LJUD/MA KOJI SU DOVELI BOLESME llVOTINJE U REZER— VAT. UJUOI IZ WARM SPRIMGSA POJELI SU ZARA2EMO MESO / ZATO SU MMOGI UMRU... > 1 68
 • 70. VI NEMATE N&TA S OTROVANOM VODOM/ TO JE SAMO SLASINA KOJU JE FARRELL PROSlRIO UOKOLO/ ZA$TO JE TO U^IN/OP P I ?n »" 5^^ '4 il VE<i du2e vrijeme farrell u OOGOVORU SA SVOJIM PRIJATELJEM, JEDNIM MEKSI&KIM RANeEROM, ZA- DR2AVA STOKU KOJU SALJE VLAOA I ZAMJENJUJE JU S DRUGOM KOJA JE STARIJA, U LOS/JEM STANJU ILI, KAO U OVOM SLUCAJU, BOLESNA. 3 OVO© PUTA JE PRETJE- RAO / NEKI APA$f POO NJE&OVOM PASKOM SU UMRLI. PRIJETILO MU JE POKRETANJE ISTRAGE... 2^ SsV % ♦ ...PA JE ZATO SJCRENIUO PO- ZORNOST SA SEBE PRONA- SAV§I U VAMA SAVR§ENE KRIVCE. NIKOME V1§E NE BJ PALO MA PAMET JSTRA- 21VATI NJEGA I NJEGOVE A PRLJAVE POSLOVE... C* I gy ...MAKOM STO VAS S L/CA ZEMLJE IZBRlSU... t ...SALGADO / NJEGOVI l. LJUOI. V9 -w '^12^ IIUZi'Ky 69
 • 71. OA. £lNI SE OA 3B TVOd ROOAK PLEMENSKU POUCIJU PRETVORIO U PRAVU MALU VOJSKU KAKO B) TE ULOV/O. OA, MRZI ME IZ OUBINE OU^E... AL/ ONI SU BIL.I MOOI ROOACI. TREBAO BIH UBITI ONO PSETO PARRELLA.' SMATRA TE &LAVNIM KRIVCEM ZA SMRT SVOaiH ROOITELJA. v-lt r # 1 o 5 Pi OD 1 if r~x KM O o NE IZAZIVAJ NOVE NEVOLJE, BRATE/ 2EUM OA POOES SA MNOM I PORAZSOVARA$ SA SALGADOM. VI STE ROOACI. NEK06 STE SE VOLJELI I UVA2A- VAU... TO OE SAO PROS- LOST... fl Ui N SlNOENICU OA SAM NAPUSTIO REZERVAT SA SAZICOM RATNIKA SMATRA OSOBNOM UVREOOM. UVREOOM KOJA SE M02E (SPRAT/ SAMO CRVLaU! POZNAJEM SALGAOA BOLJE OO VAS. ON NIKAO NICE PRIHVATIO TO STO SAM OA OOVEO U PITA- NJE AUTORITET KOJI MU JE OOOI3ELIO BL3EOOLIKI PARRELL * 4 ♦ SITUACI3A SE PROMI- 3ENILA! KAO SAZNA OA 3E PARRELL HUL3A... 70
 • 72. AKO Tl POVJERUJE, MOZOA 6E &A OT/dl UB/TI AL( BIT 6E Tl SA TE^KO UVaEPITI, NOdNI ORLE! V «• * 2' 43 V o • aws?1 ^. mi VNV*' f/ SALGADO IMA ZAPATAK KOJI MORA IZVR§ITI: PRIVESTI ILI UBITI BJEGUNCE IZ REZERVATA. I ON dE TO UcSlNITI/ UH! * BILO Bl SLUPO DA SE PREDAM SVOME MOSU^EM UBOaiCI A BONITO SE SLA- 2E SA MNOM. SALSADU mo2eS poru<5iti SL-JEPEdE... DAKLE, NEdES POdl S NAMAP. K V. 1 MOJI RATNICI I aA OTIC! dEMO U MEKSIKO I VISE MU NEdEMO STVARATI PROBLEME. VEd SE NOd: dETE SMRACILO PROVESTI NAMA -S V. s > SAMO DO C7ESMO OPUST) aUTRA LI ZAROB CADV/ SE LC7ENIP IN Vv i w ) V/.J Ui 1 71
 • 73. AU PAZI OA OSTANE§ BLIZU MAS I OA NE PO«U§A$ POBJEdl/ NEKI OO OV/H MUAOIH RATNIKA MOGAO Bl SE PRISJETITI OA SI Tl IPAK FARRELLOV KAUBOJ.' NEMA VEZE. IONAKO IMAMO CAOYJA. PREOSTAJE NAM OA POKUSAMO URAZU- MITI SALGAOAf OVO NIJE OOBRO PROSLO TEX ^s*ss> a f'm vr-.' N v N 4 m w.:ruw'' "v •• W ^ * UTRA&AM UJUTRO... ^ l % & & 1- <5 eP V & WM:^ , ifMzmbsi <&- r X A 2^^ NECE NECE KLANAV /MA POVJERENJA U NAS / ZNA OA GA NE^EMO IZOATl, IAKO SU NAM NEK/ OD NJEGOVIH PATNI- ^ KA NOdAS HTJEL-I PREREZATI GRKLJANE! NAM PRIREOITI OALJE NEKU NESLANU ORZE SALU NAS ZAP NA OKU NEP "T . : t 72
 • 74. KAKO BILO, NE(tE DUSO OSTATI TAMO SORE. NAMJERAVAJU PRIJEdl U MEKSIKO. •x- OA SE SAMO IH JE DVA— NIAEST / /MAJU PET KONJA. MADAM SE DA dE USPaETI! MADAM S/VI VUCE A >V- v *; EMO IH MORAM P02UR/T/ OBAVIJESTITI OSTALE/ o b?- - X s c: x ^—a-^>T Maao posuje X-O' v> ■wi 'Vy M/Z x ; PLAM/MU VOD/ SAMO JEDAM PUT B/T DAKUE STO OVDJE ZA MAMC7E MAMJERAVAS OD SATA UCINITI BILLY joep i- . • ^ rv- a* a* ■5^ Yk d 2 a ^ 73
 • 75. ao$ pitaSp 2el/m UKL-ONITI TEXA W/LLERA, MARAVNO/ r v^ n y k ! ST/aENE MECU KOJIMA SE MALA ZIMO PRUZ/T dE MAM ODLlCAN ZAKLOM... V & 'E C3 F ...POK dE SE OM/ MAd/ MA OTVOREMOM MA SAMO MEKO- LIKO METARA OP CUEVI MA^IH PU^AKA/ ME^EMO IH mo6I promaS/t/. Cetvor/ca SMO PROT/V PVOa/CE.' r-;P <^V:i o o 0. • F3 - o a ^ - O JT i ZAPRAVO, JEP/MU OPASMOST PREPSTAV- LJA TEX.' USMJERIT 6E- MO SVU VATRU PREMA NJEMU... ZA STAROG IMP/GAMCA POBR/MUT ^ <iEMO SE POSU/- REJcAO SI PA dE$ SVE UZlNITI S&M, BILLY JOE, I OA <iE§ MAS /ZOSTAVm /Z PRICE OVE JE N I) I c SAMO V( PER/TE RUKE OP GRIJEHA... TEX VAS SVEJEONO SMATRA KRIVCIMA.' BOLJE OA RAP/MO ZAJEONO KAKO B/SMO BILI SIGURNI U USPJEH! PA U ISTOJ KASl SMO ZAR MEP V II' pi I V ZAUZET (iEMO POLOlAJE MA SUPROTM/M STRA- MAMA KLAMCA. REOU ALI OVO MI SE ME SVIPA MIMALO SE ME Ml ME SM/CEMO SVIOA POOBACITI £ y is1 •'•v 74
 • 76. I OSTALI SU GA VIOJEU. AKO ZAPUCAMO I5TOVREMENO, ONAJ PROKLETI REND2ER NEMA IZGLEDA OA SE IZVUSE... PALJBA ZA PET SEKUNd/ IMAM TEXA W/LLERA NA NI$ANU... VI$E B/H VOL/O OA SAM GA MOGAO POBIJE- OITI U OVOBOOU, Si NO ZOVJEK NE MOlE /MAT/ SVE U 2/VO- TU... N o O m - »• T5 itr "Nllf 77 ^ : >SK / " * / f ■ c * ^ ' / ■_x 4,k- v I Wl / x V sx 1j 75
 • 77. ao$ £btiri SEKUNDE TRI OVIJE f SC. P f IS- « (• 'III % V; ^5 k 3= AAHHI > / V V /: f vN^NG & t >v ^Av w veliki ouiei ' 5 sr N l v x sjasite! i ZAKLONmSE IZA KONJA! i < h 1 ^ r C //X / =r- X , I 76
 • 79. VAHHHHl) ZAO Ml OE, CHUCK/ STALO Ml CTE DO MOG SKALPA/ DERSE/ NE OSTAV- LJAJ ME/ X O -V N TROJICA SU NAM ZA PETA MA, BILLY! RAZDVO- CIMO SE, SANDERSE/ TAKO dEMO POOIJELITI I NJIH! r ce 1 c 1 3 >= NE/ MOL/M WAS/ NEE! 1 / dZ. 78
 • 80. 7^ i n Nocrn ORLEl CRKNI, > BLJEDO- UKU j 4 •a « s-j. l: STfiNI, BONITO! /, & i-ill o Q -• -»>>> Oo CV" V .o •<i C2-S. ovaj ZovaeK spremao TE SE UBITI! I JA Tl ZAHVALaUJEM Sro SI GA SPRIJE&O U TOME, BRATE! NO NUE POTREBNO OA PRLJATE RUKE NOVOM KRVLJU! V v s- [7- UOdlLI SMO OVE BLJEOO- L/KE I KLANAY NAM JE ZA- POVOEOIO OA IH ORZlMO NA OKU... JESI LI SHVATIO, CHUCKP TESKO SE IGRATI skriva£a S APA^IMA U NJIHOVU OVO- R&TU... CESTITAM, MOMCI.' I HVALA... BEZ VAS, NA$LI BISMO SE U OZBILJNOJ NEVOLJI.' ZAHVALITE I KLANAYU. ^ SIGUR- NO JE GUO PUCNJAVU. USKORO dE BITI OVOJE. or ^ - f 7, 79
 • 81. ( BOLJE OA I ZAIGRAM NA SVE ILI NI$TA/ IMAO SAM VISE SRECE OO SANDERSA. SAMO M/ JE JEOAN ZA PETAMA. o o U."Vr« m ^3 •" •• V yr- V ^ s > P LBZIl 'w^A O Si-- S !P e /5 x > & *v, & 80
 • 82. WOAH' SAD CEMO VIDJETI CE TKO SE iU. l-l- 3^ ZAONOI SMIJATI o o -*• X. • "» - O »V .V N o ♦*> »/ ~—s; AAHI # f ^- > - i ^ J ^rvT^ AXO Ml KONJ POBJEGNE, IZGUBLJEN SAM! ) MOO SI! r r ")0 0 o o e? T *c. «» "a 0 t, . . ■ >VVX- ^'ll A J I 81
 • 83. HOP! aO§ SE NUE ROOIO DIVLJAK KOJI dE NAD- MUPR/T/ BILLYJA JOEA THORISITOMA/ JD , i». m 'H //^5= "—^ ~ rJ' •^k •k*-. . I'. ' I ■ rr-^^i ^ i |j.,,||r i ^ ' '■ v'' III W-0 ' " ijv* >N%# ^ "" -^ ^ % ^ »> - ^ >v J Jl ^' yJ (lUl ^v. / / n* to* y4 Slg > » a r, h P-"Sm " ^... A# * w-* 7 PROKLETSTVO/ OVUPA SE /ME MOZE S ■ i 9 cno ' i 1^' Sgl* , .iv- >xv Mlfl t — •iV uV L KRAJ/ OVO JE Q 3; i 7N > ^»5 /- V I 82
 • 84. AHi 1 a 0. vz. 4L Y/. x , > _/ SV/H M/ VRAGOVA/ Ix' ^Vtfc N n 3d NAS SE NE MORAS PLAS/T/, BLJEPOL/Kl. TKO SI TIT' ZOVEM SE SANDERS. OB/CAN SAM KAUBOCT... a. fA X7. HEJ/ POLA KO/ NE PU CAarei t POZNAC7EM TE. JA SAM SALGADO /z apaSke poucias warm SPR/NGSA. TRA- flM KLANAYA ^— I NJEGOVE £0^^^ POBUNJE- ifl VJERUJEM m DA SAM / Tj IH 5RO_ naSao... / ^ t .10^. ^ VVKt^V 83
 • 85. U ME&UVREMENU... ovo ae jeoan od bloe- OOLIKIH KOJI SU DOVELI ZARA2ENE krave u rezer- VATP... ZASL.U2UJE SMRT MUCENJEM! NE!... JA NE ZISIAM NI^TA O TOME/... WILLERE/ s ,>.V 1 84
 • 86. ovo Je Jumov KOHJl ¥7 UWHifi m cC vv >> MHHI HAPfiOfiJU U ZAKLONi MSI i sr '~v rN ti '&£ n ^ .//L * i//a _i * 4^ iiin' Wte ri ' X T .4 i,! % ' ,^V ^HlU r:va ^Cn s 85
 • 87. V Vs 6 V VN 9 -OSTANI BL/ZU MENE CAOY! NE ZEUM TE IZ&UBITI IZ VIOA! ^I'A^ PROKLETSTVO! A TKO SU SAO OVIP... NEZemo PREZlVJETI! 6 w"N1 % G N>;; Si 0W6 SALGAOO/ MOZE TO BITI SAMO TAJ PROKI-ETnIK SLUSAJ ME KLANAY ■CN xV" /< y- MORA§ ZAPOVJEOITI SVOJIM RATNICIMA NEKA NE OOGOVARAJU NA VATRU! £ S3 o; / (i • to ; I ( NEKI CO NJIH VEd: SU UBIJENI/ ZAR OA IH OSTAVIMO neosveCenep... cro§ UVIJEK moZe£ spasiti ostale... POD UVJETOM OA OA USPIJEM URA- ZUMITI ONOG TVROOGUAVCA SAL.GAOA! OVAJ BRATOUBILAdKI POKOLJ POTPUNO JE BESMISL.EN PRAVI KRIVCI NISU OVOJE! UH... OOPUSTIT CU Tl OA POKUSAS, NOdNI ORUE! SAK I AKO NE USPIJE$, BAREM dETE Tl I SIVI VUK PREZlVJETI, OOK NAS <5eka <5asna smrt/ * 86
 • 88. RATNICI, SLU^AJTE ME/ NE PUCAJTE/... PUSTtTE NOdNOG ORLA NEKA GOVORH 5^ w SOMBRA/ OVO ae XLAMAVEV GL-AS! r>s v UH! SKRIVEN JE MEE>U ON/M STIJENAMA TAMO... a N N & m V x xx 3 m m SALGADO/ OOSTA/ NEKA NITKO V/SE NE PUCA BEZ MOJE ZAPOVIOEOI! CUJES MEF U OVDJE TEX yV/LLEP/ M i &H6 i o 'J jE=l SLUSAM TE, NOON/ ORLE/ STO Tl RAC?/$ ME€>U APA$/MA ODBJEGL.IMA IZ REZERVATAP... ll ■y 87
 • 89. LOVI$ LI IH I Tl KAKO Bl IH PREDAO ZAKO- NUP... IU SI IM SE PR/— DRU2IOP... ^ k ir fy fL S MAMA OB I JBDAN KAUBOJ KOJI POZNAJB FARRELLA... ispr/Cao MAM JE fiUPNU pr/<5U... REKAO MAM JE DA STE SA Tl I KLAMAV POKU^AU UBITIJ SITUACIJA ^ NIJE OMAKVA KAKVOM JE ZAM&LJAS, SAUGADO/... OD MA^EGA ZADMJEG SUSRETA PROVEO SAM OSOBMU /STRAGU... "N ...I OTKRIO DA .JE KLAMAY IMAO PRAVO U VEZI S FARRELLOM.' AGENT ZA INDIJANSKA PITANJA IZ WARM SPR/MGSA ZAO JE I KORUMPIRAN.' f s A TE$KO Ml JE POVJEROVATI U TO, MOdM/ ORLE/ (MAM DOKAZE KOJI TO POTVROUJU! JEOAN OD FARRELLOV/H SURADM/KA vJE PRIZNAO Ss Q ' NEMOJ VISE PROLIJEVATI KRV PR/PADM/KA SVOJE RASE, SALGADO/ TRA2/M SAMO KRATAK PREK/D VATRE OA TE UPOZMAM L S ISTINOM! j ./ 0 / V- 88
 • 90. U REDU, NOCNI ORLE MOJI LJUOI NEdE OTVARATI VATRU, ALI IZAE>I BEZ... OMO KOPILE WV/LLER KRIJE SE ISPOO ONE NA&NUTE STIJENE ZAJEDNO S KL-ANAYEM!... UZ MALO SPECIE, MOSAO BIH IH OBOJICU UBITI ODBIJEN/M MECIMA! — r—L ^ y VSfOAHl AHH£ G So y. Jk N s o & >^5 1 r /./ _ • r-^ r- z JESTE LI CULir... POGOD/O SAM NAJMANOE JEONOG OD ONIH KLANAYI h PROKLETNIKA PUCAJTE V y BRACO r . V Wn/X r # ■» r m 89
 • 91. N , PREKRSIO SI MOJU ZAPOVIJED, SOMBRA! REKAO SAM DA ME PUCATE... m <r I STO OMDAP UB/O SAM TVOS NEPRIJATELJA, SALSADO/ ZASLU 2uaEM TVOJU ZAHVALNOST/ r STO VAM JEP... / EVO Tl '61 JE V" Or/Vi. . — ^ . r j0 - •a O'/ IAV'; /////, r Or ■ O s-v. 44K B r A/Ialo posuje. .. TVOJ RODAK rpvCTr teSko KLAMAV JE RANJEN Vf m SALSADO T - VEC SAM KAZNIO KRIVCA, MOOMI ORLE. NISAM HT/O DA SE OVO DO- GOD/... r 90
 • 92. A $TO dE BITI S MLAD/M RATNICfMA KOJI SU BIU S NOIMr'... dETVORICA SU VEd POSINUL/. PRE2IVJEU dE BITI PREDANI PRAVOI... f K -/* u 'S ¥ 4 sM'^~ An.Hu TO ZNAdl DA dE IH VJEROC7ATNO DEPORT/RAT/ U ZAROBLJENidKI LOGOR NA FLOR/D/... A ISTO dE SE DOSOD/T/ / S KLANAYEM AKO SE USPIJE OPORAVITI. w% ZA SVAKOS APA^A, TAKVA SUDBJNA SORA aE OD SMRTI. PREKR^ILI SU ZAKON ZAKON BIJEL-ACA, SALGADO... Tl SI RATNIK. ZISIAM KAKO RAZM&LJAS. NE SUUtlS ZAKONU, VEd POGL-AVIdl... BLJE — DOL/KOM POGLAV/C/ FARRELLU. A. r ) HOCES u; OSLOBODIT/ OVE LOUOE AKO T/ DOKA2EM DA FARRELL NE ZASUU2UJE TVOJE POSTOVANJE OBECAO SAM DA CU TE SASLUSATI, NOdfsll ORLE. SAD MO- ZES GOVORIT/. 91
 • 93. UHRA TKO, TEX IZNOSI SAL.GAOU SVOJA otkri£a... Tl NA REDU 0 CAPV zaSto bih trebao povjerovati U TOP TU JE TVOJA RIJEd PROTIV FARRELLOVE... PITAJ NC7EGA.' •T JACK CADV ZNA SVE. RECI £E Tl I /ME RANKSERA KOJI SURA&UJE S UVAZEN/M SOSPOD/NOM FARRELLOM. C7ESAM LI U PRAVU. CADYP DAKLEP... DA CUCJEM ISTINU! JA... r r ife* Wr / TRAZ/M TVOJU ZASTITU, SALSADO. NI^TA OD TOGA NIJE ISTINAJ ^ 0 ZNATE hvT H' K u • c 92
 • 94. TEX WILLER JE LAG M! 'h. POKVARENI GADE! & & € SAO CU TE MATaERATI OA ISPL-OUNES ISTINU ZAJEDNO SA SVIM ZUBIMA NiSTARIJO/ UFF NOOVIORIB! PUST1 706 tOVJBKA! a. r1 Ho. a 1! G 1 m RAZMISLI, SAL&APO/ PRtA O OTROVANOJ VODI PRJL/dNO JE $UPUJA/ KAKO )NA(5E OBJA$NJAVA$ DA NISU UGINULE I SVE OSTALE 2/VOT/NJE KOJE SU P/LE /Z TOG ZDENCAP / A i ZARAZENA SU SAMO GRUA KOJA JE FARRELL ZAMIJENIO/ SALGADO... I v" / V V/ NOdNI ORAO JE CASTAN (SOVJEK... TREBALA BJ Tl BITI DOVOUJ- NA... NJEGOVA R/JE<5... % a 93
 • 95. TAKO JE! I Ml SMO BiaEL-CU... DOK JE TEX WILL-ER PRIJATELJ POBUNJEN IKA! TO SVI ZNAJU! A §TO JE S MA^OM I FARRELLOVOM RIJEZJUr'! r X KUGOl % Ya D ■- PAZI DA NE POGRIJE^lS, SALGADO/ I Tl SI, POPUT NAS, POD FARRELLO- VIM ZAPOVJED- N&TVOM! NE 2ELf§ SE VALGDA OORE6l SVOS POUOlAJA? Tl SI VODA PLEMENSKE POUCIJE! X. Tc fr y A MOZDA SALGADO / DONESE POGRE^NU ODLUKU... NO VI STE POGR/JES/Ll ZA CIJELI llVOT... KA KO GOO SE OVA PRI£A RASPLELA, ZNAJTE OA NEdU ZABORAVITI VASE NJUSKE GNJUSOVI k % V i? IH DO VRAGA, MOZDA I JESAM TVROOGLAV, NO NE DO TE MJERE DA NE ZNAM IZVUdl POUKU IZ VLASTITIH GRE^AKA! A NAU^/O SAM DA SE NIKAO NE TREEA SUPROTSTAV- LJAT! TEXU kV/LLERU/ y I JA IMAM NE§TO ZA RE6l! * / 1 < / 7L w 94
 • 96. LAZU Moai PRIJATELJI SALGAPO CHUCK/ SVOM SALOONU PUTA MMOGO PROKLET duo SAM KAKO SB SMIJU TOME H n/£e/ KAKO SU (ZIGRALI VAS //J APASE <3 c CINI SE DA SI DON/O ODLUKU, SALGADO/ JESAM no£NI ORLE xVl/J 3V I//#/ «N / 1 DO VRAGA / SA ZAHVALNO^dU, SIVI VUdiE.' Bl LI SE NETKO UDOSTOa/O DA Ml izvu£e OVU PRO- KLETU STRIJELU IZ RAMENAP ZNAM RAZLIKOVATI ISKRENA ZOVJEKA OD PODL/H LA2LJIVACA SA ZMUSK/M OEZIKOM! RAZORUiAOTE IH I veZ/te/ NIKAD TO ISIE B/H POM/SLIO, MO i/MI SE DA Tl DUGUJEMO ZAHVALNOST. CHUCK/ # r n i f> 95
 • 97. NAKO/M NBKOUKO PANA, U REZERVATU INARM SPRINGS KAKO JE MOJ ROEMK KLANAVr' "V, 3 p. ^.*v- w & l-V Tn ' f. Y BOL-JE. USKORO CU OPET MOdl JAMATI. NARAVNO, AKO ME FARRELL NE STRPA U ZATVOR! ON JE TAJ KOJl dE ZAVRSm IZA RE§ETAKA/ NO NIGDJE GA NEMA... SALGADO I JA NA§L/ SMO PRAZNU KUdU... V r II i1 — OO I 4 4 >s UHJ BILLY JOE GA JE UPOZOR/O... POBJEGLI SU ZAJEDNO. ALI ZNAMO KAMO SU OT/SUJ... , =;H $ & NA RANd SVOG KOMPANJONA HERNANDEZA. KLAD/M SE DA MISLE KAKO dE TAMO B/TI NA S/GUR- NOM DOK SE NE SUEGNE PRA§/NA... 96
 • 98. Hernanoezov utvr&emi ram£, ha jugu AR/ZONE... STIZU DVA JAHACA... I <5/NI SE DA IM SE VRA^KI tURI! & -r • OlABLO/ JEDAN OD NJIH JE BUD FARREUL.' OTVORiTB VRATA! 23 r-w 'h % rr*» ^ n -T /> ;o^ DOSAO SAM RAZGOVARATl S TVOJIM GAZDOM, DON/ FEU/PEOM HERNIAN/DEZOM.' RECITE MU DA JE H/TNO/ r *7- 97
 • 99. 7 I TO JE SVEP... (ilfM/LO SB KAO OA VAM JE ZA PETAMA LEGIJA PAKLEN/H PEMONA/... ■4 M A ZAPRAVO. SUOECI PREMA TVOJOJ PRl6l. PRAGI MOJ FARRELLE POBJEGAO SI IZ REZERVATA ZBOS STRAHA OP JEONOGA JEOI- I M NOG COVJEKA! I M Z, t u # SLUPOSTf/ PRIZNAJEM OA TEXA lAIILLERA PRAT/ ZAO GLAS, NO ON NEMA (5VRSTE OOKA- ZE PROTIV TEBE... TAJ COVJEK MO2E B/T/ OPASN/a/ OP T/SUdU VRAGOVA, HERNANPEZE.' 4 0 I o CAPY JE MOlOA PRO PJEVAO... S/GURNO C7E SVE IZBRBL-JAO/ JACK CAPY GE KUKAVICA/... _ % ■f^ □ i N 1 ZBIL.JAr'... MISUO SAM PA VAM JE POTREBNA ZAST/TA MO- GE MALE VOJSKE/... ...AL/ M) N/SMO/ CTES) U ME <5UO, me/<s/kan<5ep... SAMO SMO TE PO§L/ UPOZO- RITI! '^d / LZiZ^ 98
 • 100. NECU SB OBAZ/RATI NA ORSKO PONASANJE TVOG POTRKALA, FARRELLE/... m SMIRI SB. BILLY JOB! Ml SMO OVDJB GOSTI! V j Q} _ . 1^1 ■ T ^ KAKO BILO, VI— DIM SAMO DVA RJB^BNJA OVOG PROBLEMA... | U PRVOM SLU- | £aju, mogao BIH TE PO- V SLATI NATRAG kV U REZERVAT U DRU^TVU NEKOLICINE SVOJIH REVOLVE- RA§A... y /M 4 1Z /, . v* ...S OBZIROM DA TE N&TARIJA KOJU SI UNAJMIO NUB MOGAO ZASriTITI KAKO TRBBA! 0 V=v 1S HOMBRBS MOJl CB OSLOBODIT RENDZERA TE DAP DRUGOM SLUCAJU vt f * 1 Cf /// i /# TP Pi XV I: MOGAO BIH VAS OBOJICU DATI UBITI I SKRATITI MUKB SVIMA ZAJEDNO.' A AKO WILLER IKAD USPUE 006l DO MENB, ZNAT £U GA doCekati... xN r> / 99
 • 101. PRUATE — LJU/... NE.. NEdES .VALJDA.. .r'l VIOITE. NE VOL/M POSLOVATI S LJUOIMA KOJI NEMAJU KONTRO LU NAD VLAST/T/M 2/V- C/MA / KOJI, $TO JE aoS GORE, DOPU§TA- JU DA IH UHVATE S RUKAMA U VRE(tl! mmi & 7U e k. .^V LJ 1 v-f s; v/ ^ ^ / * 'k —cx/ /Vff/ PRIJATEUJSTVO I POSAO NIKAD NE /DU ZAJEDNO. FARREU-E! ra<5una SE SAMO KORIST... 0 I ' k / AAHf A. ^ n, DO 100
 • 102. CARAMM! MH/ AH! DU To hi P £> Y NE Ml£l SE, PROKLETt MEKS/KAN£E/ RADO BIH TE POSLAO U PAKAO, NO TREBAT dE$ NAM KAO TALAC OA SE IZVUiEMO OOAVOB! BIO SI BRll OO MUNJB, BILLY JOE/ OSTANI IZA MENE, FARRELLE! I OR2l JEZIK ZA ZUBIMA! k £ < L_f.l J !/ SN t 8 DON BACITE M ORU2JE HERMAN OOVE NASE NE PU OITE NAM &E2-/ KONJE CABRO CAJTE/ cu /YES/ GA UBITI PSA KAO i'r n ✓ n r. 2 V^iw 101
 • 103. U ISTOM TRENUTKU... ONO OE HERNANOEZOV RANC... OKRUZEN JE NISKOM OGRADOM.' UPAMTI, SALGADO, Ml MORAMO ZAROBITI FARRELLA. HERNANDEZA / BILLYJA aOEA... A NE PO<5/NIT/ POKOEJ! 1 4i —- ' SAMO SAM HT/O BIT/ S/GURAN DA... HEJ/ OA SAM APASKI POLICAJAC, TEX! COVJEK OD ZAKONA. 7 II i J s NA RANCU JE POSTALO ZlVO... ALI NEKA SAM PROKLET AKO ZNAM s. ZA§TO... 11 nwKutu, ^MO! pokaZimo SB! •z. . ~ V. ir V )1 > r^ih 102
 • 104. 7 77 X. 3 -«v & S>s *r *-VV* . %iir * r: x ^ - V^O APASll 1 A //?/. iro...?! WE e v. % - V (li % T MIL OJABLOS/ A TKO SU SAD OV)P... Iv dS m/ AKO SU OVDJE, TO MO2E ZNAdlTI SAMO JEONO... TEX WILLER PRI- DOB/O IH JE NA SVOJU STRA- NU! 0 PROKLETSTVO/ TO JE SALGAOO SA SVOJIM LJUOIMA/ IZGUBLJENI f SMO A ■% & WTi / V . 1 J 103
 • 105. OONIO TE VRAG, FARREUUE/ NIKAD SE Nl- SAM TREBAO UPU^TATI U POSLOVE S SLUPA- NOM POPUT TEBE/ S NJIMA ere I TEX /V/LLER.' PROKLETO KOP/LE/ h / L ) /V£/ KU601 AHHi LUOACE! I' 8^ F3 " >d »■ rx Sk s Y/MtMHU' UZVRAT/TE VATRU >• e "W "l_p y-N O 2 Vi J 104
 • 106. AHH' TREBALI SMO PREGOVARATI, SLUPANE/ SAE? <iE MAS APA§/ ) RASKOMAPAT// >// M /=» 7 f/A w L CRKNIl 5A Tl SI KRIV ZA... AHH/ *-r c? (fr. V !«lh M £ A ' fS/cr BILLY JOE BWr CEKAJ I NQ 1." —, r_ AMU/ m % rV 11 ^5 105
 • 107. ZAPALJENE STRUELE/ UPOTRUEBITE ZAPA - LJENE STRUELE/ , r YAHBHUHl h ■> % mr - ^ 'ta/t s so <r > fcO X % *>/ <r >-. 6 z AH 71 % L' ZHii r ^3 v v rx r r r 106
 • 108. 3 I I /r i^- D 5 1 . /* . <• or f *.- ' ", ^VV -- mSh z_ tj. ENO FARRELLA } k_ r: i : V' i nO c fi 2 t: Cr ~ ~7 VAHMHi ©A MEN/ PREPUST/ i SALSADO « « a ft m K y s ^ V>- in^ i >^E- <w -j- ^ Z 107
 • 109. m T777, AM' % 'mi />! ♦ - "^-I x_-> ^ r - KLANAV/ TVOJA RANA OPET SE OTVOR/LA' TO JE OD NAPORA, SIVI VU<5E/ MO MNOGO VAlNUE OD TOGA JEST OA SU MOJI PRIJATEL-JI SAO OSVEC^ENI! JT^-- Ji i - o V / % rc -£3^ ., ><. SL.USAJTE APASI LJUOt/ ME OV( PRIPAOAJU INOIJANSKOJ POLICIJI IZ REZERVATA WARM CETE ORUZJE SPRINGS BAC/TE BIT POSTEOENI m: 108
 • 110. VAS &OJE OE SAZDAP GPJE JE HERNANDEZ?' NEPU- CAJTElNE PUCAJTEl l# ^r r« > w**, x vw ft y # MRTAV JE. UB/O SA JE PLAVOKOS/ GRINGO.' L. S/sti V 2^ iN r NITKO ME NE SUJEOI/... MO2OA Ml SE / OVOG PUTA SRE<iA NASMUeSlLA! oO is^. i I y n SV/ SU ZAUZETI BITKOM I NITKO NIJE OBRATIO POZORNOST NA MENE/ JOS SE N/JE ROOIO ONAJ KOJI 6E NADMUORITI BIL-LYJA aOEA THORNTONA/ * CP >^5lV 109
 • 111. HAJOE, PROKLE- TA RAGO/ TRCl! NECES SE VALJ- OA SAD ZAUSTA- VITI, PROKLET- NlCEr'.'... % 0 y Ofo vs-—. k TO JE ON/ KAD B/H BAREM /MAO PU^KU, MOSAO B/H GA SKINUTI ODAVDE AU ONI VRAZJI VAGUEROS NISU JE OSTAVILI U SEDLU, PRO- ^ KLETI BIU! 1 o** o o r~ POGRIJESIO SI IZMORIVSI SVOS KONJA DO /ZNEMOSLOST/, BILLY JOE! KUCO! s r />/ / >• sJ- 110
 • 112. TAKO CEMO NAPOKOM V/D- jeti Koai ae OD MAS DVO- a/CE BR2I.' DO&I, REfsl — OtERU! CEKAM TE/... SAMO S REVOLVE- R/MA/ •««> SS> 3^) iJ d KAKO / ^- / ZEUS I V N ^ I & C« I cr IS y NJ r. ii ^/. Z B/LA JE OVO TVOJA POSLaED- NJA GRESKA, BILLY OOE. I'SS1 ; TT 77 / X 7 ., . t 4>t — ^r ^r - -Trs^T-.-»--T: >.. *• , ,-J^L ^ T.» r *fc t: V>'0 Q± 111
 • 113. F h k 4 k*Att Zi&Ap/Mj&fJA*. _1^—z_z OVO STO SMO UC/NJ1_I aE PRA- VEDNO. NO ZA- KON BLJEDOU- KIH M02PA SB NEdE suoZm S T/ME. NADAM SE OA CETE U BUDU(±NOST/ U WARM SPR/NSSU DOBITI BOLJBG ASENTA ZA JNO/CTANSKA P/TANaA OD FARRELLA. POKU- SAT <iU VAM POMO-A Ct U TOME. HERNANDEZ I FARREUL. POUBIJAU SU SE MEDUSOBNO- TO CTE MOCJA VERZICTA DOGADAaA I NUB DALBKO OD VEC S/ MNOGO U<5l- NIO ZA NAS, NOdNI ISTINE ORL.E T % # J 1 VJ )k p« AXO NAKON SVEGA OVOGA STVAR/ OPET PODU PO ZLU, VJERUJBM DA dU JOS JEDNOM razmjsl.iti o svoaoj ODLUC/ DA ODEM U S. MBKSIKO! / U TOM SUUCAJU I SALGADO dE JAHATl UZA TE# KLANAV/ vr MJ .^7 SVRSETAK 112
 • 114. BIBLIOTEKA A L M A N A H Banda pobunjenih Apachea koji su pobjegli iz rezervata je op- tuzena da je zatrovala plemen- ske bunare. Medu zrtvama tog trovanja su i roditelji Salgada, sefa plemenske policije, koji se zakleo na osvetu i koji nece birati sredstva da se domogne optuzenih za taj cin. Voda tih istih pobunjenika, Salgadov rodak, Klanay, tvrdi da je neduzan. Hoce li Tex uspjeti sprijeciti krvoprolice izmedu dva rodaka i prave krivce privesti pravdi? Tex Wilier - Almanah 14 - 2007.
 • 115. w.