Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Седм.№   Дата            Тема на урока                 Цели на урока            ...
Събиране и изваждне на числата до 100      Събиране и изваждане на кръгли                      ...
VІІ  Събиране и изваждане на                         - да се усвоят случаите на устно пресмятане...
Събиране и изваждане на       - да се затвърдят знанията и уменията за допълване до 100 и40.       двуцифрени ...
62.      Деление с 3            - да се осмисли съчетанието „пъти по-малко ”63.      Минута     ...
с7                         - усвояване и систематизиране на таблично умножение и85.      Дел...
до 100        Събиране и изваждане на числата106.        до 100107.  ХХVІІ  Таблично умножение и делени...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Математика_ 2клас_Новакова

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Математика_ 2клас_Новакова

 1. 1. Седм.№ Дата Тема на урока Цели на урока Бележки Начален преговор І - да се актуализират знанията за числата от 0 до 201. Числата от 0 до 20 - да се актуализират знанията за действията събиране и изваждане до 20 Събиране и изваждане на числата2. до 20 - да се усъвършенстват уменията за извършване на действията Събиране и изваждане на числата - разпознаване на геометрични фигури, за чертане, за измерване3. до 20 - за решаване на текстови задачи Събиране и изваждане на числата4. до 20 ІІ - да се проверят знанията за знанията за числата от 0 до 20, за5. Първо математическо състезание действията събиране и изваждане до 20, разпознаване на геометрични фигури, за решаване на текстови задачи Числата от 21 до 1006. Числата от 21 до 60 - да усвоят знанията за числата от 21 до 100 и умения за записване, четене, броене, в прав и обратен ред, сравняване и7. Числата от 21 до 60 нареждане на числата в числовата редица - да се усвои мерната единица за дължина - дециметър Формиране на понятието за числото, умения за броене.8. Дециметър Запознаване със знаците за релациите и правилното им използване.9. ІІІ Числата от 61 до 99 - да се усвоят знанията за числата от 61 до 100 и умения за записване, четене, сравняване10. Числото 100 - да се запознаят със стотицата като нова бройна единица Метър11. - да се усвои мерната единица за дължина – метър - обобщаване и систематизиране на знанията за числата от 21 до12. Числата от 21 до 100 100 ІV Първи математически турнир за13. - проверка и оценка на математическите знания второкласници
 2. 2. Събиране и изваждне на числата до 100 Събиране и изваждане на кръгли - да се усвоят случаите на устно пресмятане14. десетици 40+30=70 - да се осмисли разместителното свойство на събирането 40+30=30+40 70-30=40 Събиране и изваждане от вида - да се усвоят случаите на устно пресмятане15. 30+5=35 35-5=30 35-30=5 - да се усъвършенстват уменията за събиране и изваждане - да се запознаят със скобите като знак, определящ реда на16. Скоби действията V Съдружително свойство на сбора - да се осмисли съдружителното свойство на събирането17. (7 + 4) + 5 = 7 + (4 + 5) - да се формират умения за сбор на три числа Събиране и изваждане на - да се усвоят случаите на устно пресмятане двуцифрено с едноцифрено число18. - да се формират умения за пресмятане на сбор на повече от без преминаване 3 числа 23+5=28 27-6=21 Събиране и изваждане на - да се усвоят случаите на устно пресмятане двуцифрено число с кръгла19. - да се усъвършенстват уменията за събиране и изваждане и за десетица представяне на числата като сбор на десетици и единици 27+10=37 56-30=26 Събиране на двуцифрени числа без - да се изясни алгоритъмът за писмено събиране на числата до20. преминаване 35+23=58 100 без преминаване VІ Изваждане на двуцифрени числа - да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане на числата до21. без преминаване 56-32=24 100 без преминаване Събиране и изваждане до 100 - да се затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията за22. без преминаване събиране и изваждане до 100 без преминаване - да се осмисли понятието обиколка на триъгълник, Събиране и изваждане до 100 правоъгълник и квадрат23. без преминаване -да се запознаят със съставна текстова задача с 2 преминавания - да се проверят и усъвършенстват знанията и уменията на24. Второ математическо състезание учениците за „+” и „-‘’ и намиране на обиколка на геометрични фигури
 3. 3. VІІ Събиране и изваждане на - да се усвоят случаите на устно пресмятане; събиране до кръгла25. двуцифрено с едноцифрено число с десетица и изваждане от кръгла десетица на едноцифрено число преминаване Събиране и изваждане на26. двуцифрено с едноцифрено число с - да се усвоят случаите на устно пресмятане с преминаване преминаване35+7=42 42-9=33 Събиране и изваждане на - да се затвърдят знанията за извършване на устно събиране и27. двуцифрено с едноцифрено число изваждане с преминаване (изучените случаи ) преминаване Събиране на двуцифрени числа с - да се усвои алгоритъмът за писмено събиране на числата до28. преминаване 37+25=62 100 с преминаване VІІІ Събиране на двуцифрени числа с - да се затвърдят знанията и уменията за писмено събиране на29. преминаване числата до 100 с преминаване30. Триъгълници - да се осмислят видовете триъгълници според страните им31. Триъгълници - да се усъвършенстват уменията за събиране и изваждане с32. Триъгълници преминаване ІХ - да се проверят уменията на учениците за събиране и33. Трето математическо състезание изваждане, за видове триъгълници и за решаване на текстови задачи Изваждане на двуцифрени числа с - да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане на числата до34. преминаване 43-27=16 100 с преминаване Изваждане на двуцифрени числа с - да се затвърдят знанията и уменията за писмено изваждане с35. преминаване преминаване Изваждане на двуцифрени числа с - да се усъвършенстват уменията за писмено изваждане с36. преминаване преминаване37. Х Намиране на неизвестно събираемо - да се усвои правилото за намиране на неизвестно събираемо38. Намиране на неизвестно събираемо Събиране и изваждане на - да се усвоят случаите на писмено пресмятане със сбор 100 и39. двуцифрени числа (сбор и умаляемо изваждане от 100 100)
 4. 4. Събиране и изваждане на - да се затвърдят знанията и уменията за допълване до 100 и40. двуцифрени числа до 100 и от 100 изваждане от 10041. ХІ Събиране на три числа - да се усъвършенства случаят на писмено събиране на повече от42. Събиране на повече от две числа две числа с преминаване,43. Събиране на повече от две числа - за събиране и изваждане до 100 с преминаване - за намиране на неизвестно събираемо44. Събиране и изваждане до 100 ХІІ Втори математически турнир за - да се проверят знанията за събиране и изваждане, намиране на45. второкласници обиколка, неизвестно събираемо, текстови задачи Таблично умножение и деление46. Умножение - да разберат смисъла на действие умножение47. Умножение - да затвърдят знанията за действие умножение Разместително свойство на48. - да се ос мисли разместителното свойство на умножението умножението ХІІІ - да осъзнаят принципа за съставяне на таблица за умножение с49. Умножение с 2 250. Умножение с 2 - да се автоматизира табличното умножение с 251. Деление - да се разбере смисъла на действието „ деление ”52. Деление - да се осмисли връзката между умножение и деление53. ХІV Деление - да се усвои табличното деление с 2; да се затвърдят знанията за умножение и деление с 254. Деление - да се запознаят с четно и нечетно число55. Умножение и деление с 2 - да се обобщят знанията за умножение и деление с 2 - да се проверят знанията за умножение и деление, за връзката56. Четвърто математическо състезание между умножение и събиране, умножение и деление ХV57. Умножение с 3 - да осъзнаят принципа на съставяне на таблица за умножение с 358. Умножение с 3 - да се автоматизира таблично умножение с 359. Умножение с 3 - да се осмисли словосъчетанието „пъти повече”60. Деление с 3 - да се усвои таблично деление с 361. ХVІ Деление с 3 - да се автоматизира таблично деление
 5. 5. 62. Деление с 3 - да се осмисли съчетанието „пъти по-малко ”63. Минута - да се запознаят с мерната единица за време минута - да се осъзнае принципът за съставяне на таблица за умножение64. Умножение с 4 с465. ХVІІ Умножение с 4 - да се автоматизира умножение с 466. Деление с 4 - да се усвои таблично деление с 467. Деление с 4 - да се усвои деление по съдържание68. Деление с 4 - да се усвои деление по съдържание69. Денонощие - да се запознаят с мерната единица за време денонощие70. ХVІІІ - да се обобщят и задълбочат знанията за умножение и деление с Умножение и деление с 2,3,4 2, 3, 4, мерните единици минута и денонощие, умение за71. Пето математическо състезание определяне на времето по часовник - да осъзнаят принципа за съставяне на таблица за умножение с72. Умножение с 5 573. Умножение с 5 - да се автоматизира умножение с 574. ХІХ Деление с 5 - да се усвои таблично деление с 575. Намиране на неизвестен множител - да се усвои правилото за намиране на неизвестен множител76. Намиране на неизвестен множител - да се усвои правилото за намиране на неизвестен множител77. Седмица, месец, година - да се запознаят с мерните единици за време ХХ - да се осъзнае принципа за съставяне на таблица за умножение78. Умножение с 6 с6 Съдружително свойство на - да се осмисли съдружителното свойство на умножението ,79. умножението формиране на умения за пресмятане на произведение на 3 числа80. Деление с 6 - да се усвои и автоматизира таблично деление с 6 - да се формира умение за решаване на прости текстови задачи81. Деление с 6 за сравняване на две числа по тяхното частно ХХІ - да се проверят знанията за умножение и деление; за82. Умножение и деление с 6 мерни единици за време; за произведение на 3 числа;83. Шесто математическо състезание за намиране на неизвестен множител84. Умножение със 7 - осъзнаване на принципа за съставяне на таблица за умножение
 6. 6. с7 - усвояване и систематизиране на таблично умножение и85. Деление със 7 деление със 786. ХХІІ Умножение и деление със 7 - автоматизиране на знанията за таблично умножение и деление със 787. Умножение и деление със 7 - усъвършенстване на уменията за спазване реда на действията в88. Умножение и деление със 7 числените изрази със и без скоби - осъзнаване на принципа за съставяне на таблица за умножение89. Умножение с 8 с890. ХХІІІ Деление с 8 - да се усвои табличното деление с 891. Умножение и деление с 8 - да се автоматизира таблично умножение и деление с 892. Умножение и деление с 8 - намиране на обиколка на правоъгълник с умножение93. Умножение и деление с 8 - спазване на реда на действията със и без скоби ХХІV94. Седмо математическо състезание - проверка на знанията на учениците - да се усвои принципа за съставяне на таблица за умножение с95. Умножение и деление с 9 996. Умножение и деление с 9 - да се автоматизира умножението и делението с 997. Умножение и деление с 9 - намиране страна на правоъгълник по дадена обиколка98. ХХV Умножение и деление с 9 - да се обобщят знанията за умножение и деление с 9 - да се осъзнаят принципите за съставяне на таблица за99. Умножение с 10 умножение с 10 - да се усвоят и автоматизират уменията за умножение и деление100. Умножение и деление с 10 с 10 Умножение и деление с 10 - да се формират умения за използване на зависимостта101. между дължините на страните на правоъгълник и квадрат, ХХVІ начертани върху мрежа и дължината на страната на102. Умножение и деление с 10 квадратчетата на тази мрежа - да се обобщят знанията и усъвършенстват умения за спазване Трети математически турнир за103. реда на действията в числени изрази; извършване проверка на второкласници делението с умножение Годишен преговор104. Числата до 100 - да се актуализират знанията на учениците за числата105. Събиране и изваждане на числата до 100,
 7. 7. до 100 Събиране и изваждане на числата106. до 100107. ХХVІІ Таблично умножение и деление - мерните единици за дължина (дм, м)108. Таблично умножение и деление - броене, равняване, събиране, изваждане, умножение и деление Четвърти математически турнир с числата до 100;109. - за реда на действията в числените изрази със и без скоби; за второкласници - намиране и оценка на математическите знания на - проверка на неизвестно събираемо, множител;110. Изходно ниво второкласниците111. ХХVІІІ Нещо интересно112. Да играем

×