Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Седм. №  Дата           Тема на урока                Цели на урока            Беле...
V   Ловене и подаване на топка с две   Развитие на умения да хвърлят, хващат и подават.9.      ръце от място. И...
ІХ  Водене на топка – игра “Огледало”      – начално разучаване. Станционна  Развитие на физически качества и си...
ХІІІ  Опорни прескоци на гимнастическа       пейка. Равновесно ходене по     Умения за изпълнение на скокови у...
ХVІІІ  Комбинация от изучени равновесни                          Разучаване на игрите. Обогатява...
Комбинации от изучени                          Умения за изпълнение на двигателни упр. с определ...
Умение за отскок от място и приземяване с двата       Скок на дължина – игра “Най-малко              ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ФВС_ 2клас

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

ФВС_ 2клас

 1. 1. Седм. № Дата Тема на урока Цели на урока Бележки І Теоретични знания. Скок дължина1. от място. Игра по избор на Знания за същността на ФУ учениците Скок дължина от място – начално Усвояване на основни движения и фази при скок разучаване на играта “Най-далече”. дължина. Усъвършенстване на скокът на дължина от2. Хвърляне на топка 1 кг с две ръце място. Развиване на сила на долните крайници и над глава. “Ти гониш” пъргавина. ІІ Бягане на място – начално разучаване на “ситно бягане”. ПИ Бягане на място с различен темп, координация на3. „Подскачащият кръг”, „Врани и движенията на ръце и крака. врабци” Измерване на физическа4. Измерване на бързина. Измерване на взривната сила. дееспособност. ІІІ Хвърляне на малка топка – начално разучаване на играта “Кой ще Развитие на взривната сила на горните крайници.5. улучи?” Бягане на място – “ситно Усъвършенстване на умения за концентрация на бягане”. Скок дължина от място – вниманието, развитие на окомер. игра “Най-далече” Скок дължина от място – начално Умение за отскок от място и приземяване след скока с разучаване на играта. Игри: “Най- двата крака. Усъвършенстване на уменията за6. малко скокове”, “Бягане на място – хвърляне. Възпитаване на толерантност и “ситно бягане” (в станц. комб.) спортсменско поведение. ІV Бягане по разстоянието – начално Пробягване на отсечки с по-ниска скорост.7. разучаване на играта “Най-малко Бягане на място с различен темп. скокове”. Игра “Кой ще улучи?” Бягане по разстоянието – начално Разучаване на играта. Умение да прилагат наученото. разучаване на играта “Врани и8. Развитие на сила на горните крайници. Активно врабци”. Игра “Най-малко скокове”. участие в подвижните игри. Хвърляне на топка 1 кг с две ръце
 2. 2. V Ловене и подаване на топка с две Развитие на умения да хвърлят, хващат и подават.9. ръце от място. Игра “Лови топката”. Прилагане на изучаваните упражнения в Игра “Врани и врабци” съревнователни условия. Ловене и подаване на топка с две Развитие на умения да хвърлят, хващат и подават. ръце начално разучаване на играта10. Прилагане на изучаваните упражнения в “Не излизай от кръга”. Игра “Топка съревнователни условия. на съседа”. Игра “Ти гониш” VІ Ловене и подаване в движение – Развитие на умения да хвърлят, хващат и подават. нач. разучав. Игра “Топка на11. Прилагане на изучаваните упражнения в съседа”. Игра със скачане “Кой ще съревнователни условия. стигне пръв до линията?” Ловене и подаване на топка в Развитие на умения да хвърлят, хващат и подават.12. движение. Хвърляне в цел. Прилагане на изучаваните упражнения в Шафетна игра съревнователни условия. VІІ Водене (тупкане) на топка на място – начално разучаване. Ловене и Познава и изпълнява точно изучените упражнения.13. подаване в движение. Игра Прилага ги в състезателни игри. “Опашчици” Ловене и подаване на топка с две ръце в движение – игра “Насрещна Познава и изпълнява точно изучените упражнения.14. щафета” – начално разучаване. Прилага в състезателни игри. Водене на топка на място. VІІІ Хвърляне в цел – игра “Атакувана топка” – начално разучаване. Развитие на умения за спазване на правила в играта.15. Ловене и подаване в движение – Активно участие и воля за победа. игра “Насрещна щафета”. Водене (тупкане) на топка на място Станционна комбинация с изучени Развитие на физически качества и сила. Усвояване на16. елементи от баскетбола. Игра правилата на играта. “Атакувана топка”
 3. 3. ІХ Водене на топка – игра “Огледало” – начално разучаване. Станционна Развитие на физически качества и сила. Усвояване на17. комбинация с баскетболни правилата на играта. елементи. Игра“Атакувана топка” Равновесно ходене по гимнастическа пейка. Катерене по Умения за изпълнение на динамични равновесни18. гимнастическа стена. Гръбно упражнения. Развитие на внимание и координация. търкаляне Х Равновесен стоеж на гимнастическа пейка – начално разучаване. Умения за изпълнение на динамични равновесни19. Отскачане и приземяване от високо упражнения. Развитие на внимание и координация. на ниско Колянна опорна везна – начално Умения за изпълнение на динамични равновесни20. разучаване. Кълбо. Отскачане и упражнения. Развитие на внимание и координация приземяване от високо на ниско ХІ Отскачане и приземяване от ниско Умения за изпълнение на скокови упражнения, умения21. на високо. Колянна опорна везна. да се приземява от високо на ниско. Кълбо Равновесно ходене по гимнастическа пейка с разминаване Усъвършенстване на внимание и координация при22. по двойки – начално разучаване. изпълнението на равновесни упражнения. Отскачане и приземяване от ниско на високо. Колянна опорна везна ХІІ Полушпагат – начално разучаване.23. Отскачане и приземяване от ниско Умение да изпълнява полушпагат на земя и пейка. на високо Равновесно ходене по наклонена гимнастическа пейка – начално Усъвършенстване на внимание и координация при24. разучаване. Полушпагат. Отскок и изпълнението на равновесни упражнения. приземяване от ниско на високо
 4. 4. ХІІІ Опорни прескоци на гимнастическа пейка. Равновесно ходене по Умения за изпълнение на скокови упражнения, умения25. наклонена гимнастическа пейка. да се приземява от високо на ниско. Игра “Пъргави колари” Мост от тилен лег – начално Развитие на умения за изпълняване на земни разучаване. Опорни прескоци на гимнастически упражнения. Обогатяване на26. гимнастическа пейка. Игра моториката с двигателни умения за управление на “Пъргави колари” с музика тялото. ХІV Станционни комбинации от изучени Развитие на умения за изпълняване на земни27. гимнастически упражнения. Мост от гимнастич. упражнения. Обогатяване на моториката с тилен лег двигателни умения за управление на тялото. Музикална игра “Калоянчо” – начално разучаване. Мост от тилен Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с28. лег. Игра “Пъргави колари” с двигателни умения за управление на тялото. музика ХV Щафетни игри с гимнастически Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с29. елементи двигателни умения за управление на тялото. Музикални игри: “Калоянчо”, Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с30. “Пъргави колари”, “Статуя” двигателни умения за управление на тялото. ХVІ “Я скокнете да скокнем” – начално разучаване. Станционна Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с31. комбинация от изучени двигателни умения за управление на тялото. гимнастически упражнения Ритмични упражнения с музика. Затвърдяване на изучаните упражнения. Умения за32. Полушпагат. “Я скокнете да изпълнение на двигателни упражнения с определен скокнем” ритъм и темп. ХVІІ Щафетни игри с гимнастически Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с33. елементи двигателни умения за управление на тялото. Тилна стойка – начално разучаване. Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с34. Опорни прескоци. “Гатанка”. двигателни умения за управление на тялото.
 5. 5. ХVІІІ Комбинация от изучени равновесни Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с35. упражнения. Тилна стойка. “Я двигателни умения за управление на тялото. скокнете да скокнем” Равновесно ходене по наклонена гимнастическа пейка. Скачане и Умения за изпълнение на динамични равновесни36. приземяване от високо на ниско с упражнения. Развитие на внимание и координация. обръщане. Тилна стойка ХІХ Равновесно ходене по гимнастическа пейка с разминаване Умения за изпълнение на динамични равновесни37. по двойки. Тилна стойка. Скачане и упражнения. Развитие на внимание и координация. приземяване от високо на ниско “Луд гидия” – начално разучаване. Умения за изпълнение на двигателни упражнения с38. Комбинирано изпълнение на определен ритъм и темп. Развитие на внимание и изучени гимнастически упражнения координация. ХХ Равновесно ходене по гимнастическа пейка, разминаване. Умения за изпълнение на динамични равновесни39. “Луд гидия”. Щафетни игри с упражнения. Развитие на внимание и координация. гимнастически елементи Начално разучаване на “Самоковско Умения за изпълнение на двигателни упражнения с хоро”. Станционна комбинация от40. определен ритъм и темп. Развитие на внимание и изучени гимнастически упражнения. координация. Музикална игра “Гатанка” ХХІ “Самоковско хоро”, “Луд гидия”, Умения за изпълнение на двигателни упражнения с “Гатанка”. определен ритъм и темп. Развитие на внимание и41. Хоро “Седенчица” – начално координация. разучаване “Самоковско хоро”. Щафетна игра с Умения за изпълнение на двиг. упр. с определен42. гимнастически елементи ритъм и темп. Развитие на внимание и координация. ХХІІ Комбинация от изучени гимнастич. Умения за изпълнение на динамични равновесни43. упражнения. “Седенчица” упражнения. Развитие на внимание и координация.
 6. 6. Комбинации от изучени Умения за изпълнение на двигателни упр. с определен44. гимнастически упражнения. Хоро ритъм и темп. Развитие на внимание и координация “Седенчица” ХХІІІ Хвърляне в цел – игра “Биене в Развитие на взривната сила на горните крайници.45. цел” – начално разучаване. Усъвършенстване на умения за концентрация на Щафетни игри вниманието, развитие на окомер. Ловене и подаване – игра “Не Развитие на взривната сила на горните крайници.46. излизай от кръга”. Водене на Усъвършенстване на умения за концентрация на топката. Игра “Биене в цел” вниманието, развитие на окомер. ХХІV Игра “Народна топка” – начално Усвояване правилата на играта. Усъвършенстване на47. разучаване, водене на топка уменията за хвърляне, подаване и ловене. Игра “Народна топка”. Щафетни Усвояване правилата на играта. Усъвършенстване на48. игри уменията за хвърляне, подаване и ловене. ХХV Ловене и подаване в движение –49. Усвояване правилата на играта. Усъвършенстване на “Насрещна щафета”, “Атакувана уменията за хвърляне, подаване и ловене. топка” Водене на топка на място. Щафетни Усвояване правилата на играта. Усъвършенстване на50. игри уменията за хвърляне, подаване и ловене. ХХVІ Водене на топка на място. “Биене в Усвояване правилата на играта. Усъвършенстване на51. цел” уменията за хвърляне, подаване и ловене. Игра “Огледало”. Игра “Народна Усвояване правилата на играта. Усъвършенстване на52 топка” уменията за хвърляне, подаване и ловене. ХХVІІ Станционни комбинации от изучени Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с53. баскетболни елементи. Игра “Две двигателни умения за управление на тялото. топки се гонят в кръг” Щафетни игри с баскетболни Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с54. елементи двигателни умения за управление на тялото ХХVІІІ Бягане на място – начално55. разучаване на бягане с високо Развитие на сила на долните крайници. повдигане на коленете
 7. 7. Умение за отскок от място и приземяване с двата Скок на дължина – игра “Най-малко крака. Усъвършенстване на уменията за хвърляне.56. скокове”. Хвърляне на малка топка Възпитаване на толерантност и спортсменско в цел поведение. ХХІХ Скок дължина – начално разучаване на играта “Кой ще Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с57. стигне пръв до линията?”. Бягане по двигателни умения за управление на тялото. разстоянието Бягане по разстоянието. Игра “Кой58. ще стигне пръв до линията?”. Развитие на сила на долните крайници. Хвърляне на топка 1 кг ХХХ Станционни комбинации от изучени Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с59. лекоатлетически упражнения двигателни умения за управление на тялото. Игра “Врани и врабци” – във60. вариант. Щафетни игри с Развитие на сила на долните крайници. лекоатлетически елементи ХХХІ Измерване на физическа Измерване на бързина. Измерване на взривната сила.61. дееспособност. Игра по избор на ПИ „Бягай за място”. учениците Измерване на физическа Измерване на бързина. Измерване на взривната сила.62. дееспособност. Игра по избор на ПИ „Бягай за място”. учениците XXXII Щафетни игри с лекоатлетически Разучаване на игрите. Обогатяване на моториката с63. упражнения двигателни умения за управление на тялото. Обогатяване на моториката с двигателни умения за64. Игри по желание на учениците управление на тялото.

×