PLAN DE NOVAS
TECNOLOXÍAS


C. EL CASTRO
CURSO 2009 – 10
PLAN DE INTEGRACIÓN DAS T.I.C.


1. O NOSO CENTRO

1.1.- Presentación do Centro
O Colexio “El Castro” está situado na cida...
1.2.- Medios informáticos

Ordenadores e instalacións
O colexio dispon de os seguientes espacios informáticos:

     ...
⋅Software de procesamento de textos.
⋅Software de folla de cálculo.
⋅Software de creación de presentacións gráficas.
⋅Soft...
instrumentais básicos, de aspectos repetitivos, de aspectos espazo-temporais e de autonomía de
traballo, ademais de favore...
2.  OBXETIVOS XERAIS


O proxecto persigue os seguientes obxetivos:

   •Promover a incorporación dos instrumentos info...
de aproveitar a información que delas poida sacar, e para mellorar a formulación
  pedagóxica a través da súa utilización...
3.  ORGANIZACIÓN


3.1 Persoal

Coordinador/as

A figura de alguén que coordine e motive o traballo coas TIC resulta obvi...
•Rexistraranse as incidencias ocasionadas polo uso dos Ordenadores para informar ao
   persoal técnico e poder reparar ...
3.4 Horario

oCando sexa necesario (O profesor na súa hora de materia).
oTraballar aspectos concretos que se están traball...
4.  METODOLOXÍA

    Acudir cos alumnos a unha actividade de informática supón unha preparación e unha
planificación....
buscadores ou a través de actividades guiadas (listas activas, procuras, cazas do tesouro ou
webquest).4.2 Antes de ir...
4.4Despois

Realizar algunha anotación: que fixemos, aspectos interesantes, modificacións para o curso
próximo ou para o p...
5.CONTIDOS


Formulación xeral do Centro


  Medios informáticos en Infantil

  - Dentro do aula ben no recuncho do Orde...
• Discriminación sensorial.
• Series de razoamento lóxico.
• Serie numérica: do 1 ó 6 e os seus correspondentes conceptos ...
Segundo Ciclo

  Perfeccionar as aprendizaxes fundamentais:

    •Comprensión lectora e interpretación correcta das o...
6.  Niveles competenciales en habilidades informáticas

As habilidades en o manexo dos Ordenadores que irán adquirindo os...
Neste período de tempo, cóntase co Ordenador como un recuncho máis de actividades.
Nel poderanse incluír tarefas referidas...
Manexo do rato. Botón dereito para obter "propiedades".
Uso completo do rato.
Manexo do teclado. Localización de todas as ...
7.PROPOSTA METODOLÓXICA

Incluír o uso do Ordenador como un recurso máis, é unha innovación especialmente significativa.
A...
9.AVALIACIÓN

Avaliación Inicial.
Realizarase a través das asembleas, nas que os nosos alumnos indicarannos o grao de
fam...
10. El proyecto TIC en la ESO

Departamento de Lenguas Extranjeras
Inglés / Francés

A competencia en tratamento da inform...
Acudir cos alumnos a unha actividade de informática supón unha preparación e unha
planificación. Iso esixe unha programaci...
4 Después realizar algunha anotación: que fixemos, aspectos interesantes, modificacións para o
curso próximo ou para o pró...
Documentais
Sobre Anxel Fole / Rafael Dieste / Os trobadores medievais /

Fonoteca:
Cantigas medievais
Cantigas populares
...
•Uso de recursos multimedia, que permiten facer presentacións audiovisuais. Presentacións que
poden proxectarse de dúas ma...
1.programa Click
 2.Noebook
 3.Hot potatoes
 4.Software de iniciación a la orientación:ORI3D
 5.Software de iniciación a l...
- Traballo con programas educativos do tipo JCLIC, para as distintas unidades didácticas.
- Recollida de información na re...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Sin título 1

907 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
907
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Sin título 1

 1. 1. PLAN DE NOVAS TECNOLOXÍAS C. EL CASTRO
 2. 2. CURSO 2009 – 10
 3. 3. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS T.I.C. 1. O NOSO CENTRO 1.1.- Presentación do Centro O Colexio “El Castro” está situado na cidade de Vigo, provincia de Pontevedra. Actualmente o Centro componese de 13 unidades: 3 de Educación Infantil, con 75 alumnos; 6 de Educación Primaria, con 150 alumnos e 4 de Ed. Secundaria, con 100 alumnos. A plantilla do Centro está composta por 35 profesores, un auxiliar administrativo, 2 especialistas en Ed. Especial e un psicólogo. A maioría dos pais do noso alumnado traballa no sector secundario e terciario. O porcentaxe de mulleres que siguen realizando o seu traballoo no domicilio familiar é bastante elevado. 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º Prim Prim Prim Prim ESO ESO ESO ESO Alumnos con ordenadores en 22 / 22 22 / 25 23 / 26 23 / 25 25 / 26 / 21 24 / 24 21 / 25 casa: Acceso a Internet: 19 15 22 22 25 24 19 Usuarios: Padre P:14 P: P: 12 P: P: 15 P: P: 15 P: 16 Madre M: 11 M: M: 16 M: M: 17 M: M: 14 M: 9 Uso del Ordenador - trabajos cole 18 15 19 17 25 24 21 - Juegos 18 17 20 17 16 9 7 - Chatear o email 7 10 14 18 22 23 20 - Buscar información en 18 16 20 23 25 24 17 internet Asistencia clases informática 6 6 15 10 13 11 14 Manejo de Word: 12 (con 5 10 5 11 20 18 ayuda)
 4. 4. 1.2.- Medios informáticos Ordenadores e instalacións O colexio dispon de os seguientes espacios informáticos: Equipo electrónico Cantidad Ubicación Ordenadores AMD Athlom (64x2 Dual) con procesador 5000+, 1.75 gb de RAM, disco 15 Aula de informática duro de 30 gb, lector de DVD e pantalla plana de 17´. Ordenador Pentium 4 con lector Dvd e 2 Aula de informática disqueteira. Monitor de 17´IBM. Ordenador portatil, con pantalla 17´. 1 Aula Educación infantil Ordenadores AMD Athlom (64x2 Dual) con procesador 5000+, 2 Aula de Educación Especial Ordenador 1 Biblioteca Ordenador 2 Secretaría Impresora HP 1 Aula Informática Multifunción HP 1500 1 Aula Informática Multifunción HP 1500 1 Biblioteca Impresora-fax 1 Secretaría Fotocopiadora 1 Biblioteca Pizarra dixital Smartboard 1 Aula Usos Múltiples (Infantil) E-beamer 1 Aula Informática Canón (proyector) 2 Aula Informática / Infantil Televisor de tubo 1 Aula de infantil Televisor de tubo + DVD incorporado 3 Aulas de 2º e 3º ciclo Televisor pantalla plana 1 Portátil Reproductor de DVD 3 Aulas infantil – 2 portátiles Radio CD – cassette 10 Nas aulas Reproductor de vídeos 1 Aula Ed. Infantil Programas / Software ⋅Sistemas operativos de interface gráfica.
 5. 5. ⋅Software de procesamento de textos. ⋅Software de folla de cálculo. ⋅Software de creación de presentacións gráficas. ⋅Software de retoque fotográfico. ⋅Software de desenvolvemento de páxinas WEB. ⋅Software de edición de audio e vídeo. ⋅Software antivirus. O centro dispon de programas variados facilitados polas editoriales. Asimismo, todo o traballo tutorial (boletíns de notas, actas, historiais, …) lévase a cabo a través do programa “XADE” facilitado pola Xunta de Galicia. Formación del profesorado O profesorado do centro, na sua maioría, participou en cursos de formación no Centro e fora del. Estos cursos foron: “Manexo del Power Point”, “Curso sobre a utilización da Pizarra Dixital”, e “Uso e Manexo do Programa XADE”. Esta formación permitiu que o profesorado coñeza a informática educativa e a informática de usuario. Actividades realizadas Desde ou curso 2004 -05 realízanse actividades cós Ordenadores. O planteamento foi posibilitar que o profesorado co seu grupo de alumnos/as utilizase os medios informáticos nun proceso de ensiñanza- aprendizaxe. Cada vez utilízanse con máis frecuencia estes medios. Xeralmente utilizanse programas educativos adaptados o nivel dous alumnos/as, procesador de textos e Internet. Desde o curso 2005-06 púxose en marcha un espazo web propio do Centro dirixido tanto aos pais, como aos alumnos e profesorado onde se dá información sobre horarios, comedor, profesorado, actividades extraescolares, saídas... Asímismo, o profesorado comeza a utilizar esta web para engadir recursos e propostas de actividades, links con páxinas interesantes e blogs de departamentos. Tamén desde o ano 2007-2008, intensificouse a comunicación cos pais e cos propios alumnos a través do correo electrónico, posibilitando este a chegada de información os pais por parte dos profesores, a aclaración de dúbidas por parte dos alumnos cara os profesores, ou o envío de exercicios de reforzo por parte dos profesores cara os alumnos. O centro atende a unha grande diversidade de alumnado. Nenos con discapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais, con trastornos de conduta, nenos en situacións sociais ou culturais desfavorecidas e outros provintes de contextos socioculturais e lingüísticos diferentes. Estes alumnos son atendidos polo profesorado de PT, ademais dos titores e especialistas. A súa atención realízase a nivel individual dentro do aula ordinaria, efectuando intervencións de reforzo educativo das aprendizaxes básicas e en pequenos grupos nas aulas de PT e AO. Este grupo de alumnos tamén traballa cos recursos informáticos, tanto dentro das actividades do seu grupo clase, como dunha forma máis individualizada, que permita incidir mellor nalgúns aspectos educativos. O aula de PT consta de dous Ordenadores Pentium II, o que permite traballar de forma individual neste aula. O traballo con estes medios permítenos favorecer a aprendizaxe de aspectos
 6. 6. instrumentais básicos, de aspectos repetitivos, de aspectos espazo-temporais e de autonomía de traballo, ademais de favorecer a creatividade e a expresión. Tamén permite o acceso á información a alumnos con algún tipo de deficiencia motora ademais de servirlle como medio de expresión e comunicación. Actividades Extraescolares O colexio oferta os alumnos de primaria e secundaria clases de informática en horario de tarde, onde se imparte o uso e manexo de Procesador de Texto, Folla de Cálculo, Base de Datos, Programas de Mecanografía e uso de Internet. Tamén se ofertou ós pais un curso de informática a nivel usuario (nivel principiante e avanzado) pero este ano non se realizou por falta de alumnado.
 7. 7. 2. OBXETIVOS XERAIS O proxecto persigue os seguientes obxetivos: •Promover a incorporación dos instrumentos informáticos e audiovisuales, como medio de obter recursos didácticos, a todo o profesorado e alumnado do centro. •Sensibilizar a toda a comunidade educativa sobre a importancia que ten a adaptación das metodoloxías educativas, as posibilidades que ofrece a informática como fonte de contidos audiovisuais. •Correxir as posibles desigualdais sociais e económicas no acceso as novas tecnoloxías, situando ao alumnado en igualdade de condicións e oportunidades. •Favorecer que o alumnado tome contacto con outras culturas e outras realidades sociais, a través das moitas posibilidades que lles ofrece Internet. •Transformar os métodos didácticos tradicionais, incorporando a aplicación de novos medios tecnolóxicos. •Conseguir ca innovación multimedia e a audiovisual sexa soporte do aprendizaxe. •Despertar o interés no profesorado pola búsqueda de deseños educativos baseados nas novas tecnoloxías e levar isto acabo experimentando nas aulas e intentando a interactividade con outras experiencias educativas na rede. Obxectivos para os alumnos: •Utilizar programas e contornos que faciliten a súa aprendizaxe das diferentes áreas de contido: Matemáticas, Lingua, Coñecemento do medio, Idiomas e resto de materias, e favorezan a adquisición de habilidades, destrezas, e coñecementos das mesmas. •Potenciar a súa comunicación con outros compañeiros e compañeiras do seu contorno e de fóra do seu contorno mais próximo. •Espertar o interese por coñecer cousas diversas e darlles as pautas para acceder á información precisa. Potenciar o seu razoamento e o seu afán de coñecemento. •Utilizar o ordenador como medio de investigación para ampliar coñecementos e elaborar pequenos proxectos a nivel individual e/ou colectivo. •Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, de potenciación de valores sociais e de expresión das ideas de cada un. Obxetivos para o profesorado: •Utilizar as TIC como medio de perfeccionar a actividade docente a través da súa utilización,
 8. 8. de aproveitar a información que delas poida sacar, e para mellorar a formulación pedagóxica a través da súa utilización. •Empregar os Ordenadores para o traballo cotián e as actividades de aula: programacións, actividades, controis, fichas, circulares, información ás familias, etc. Intensificar a utilización das TIC co fin de unificar todos os documentos do Centro e todas as informacións co mesmo formato, potenciando o correo electrónico como medio de contactar coas familias. •Saber consultar información a través do Ordenador, tanto de temas profesionais: concursos, cursos de formación, convocatorias... como de temas interesantes para a súa actividade docente. •Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades, e/ou participar en faladoiros, debates, chats, a través de Internet. •Participación do profesorado na creación e evolución de páxina Web do colexio ou blogs de dar a coñecer as nosas inquietudes, ideas e alternativas e ofertar actividades de reforzo e ampliación das materias, ademais de como escaparate das actividades realizadas ao longo do ano. •Así mesmo participar activamente na creación e realización da revista anual “La Voz del Cole”, como medio de divulgación das actividades realizadas durante o curso escolar. Obxectivos da Comunidade Educativa: •Potenciar a comunicación coa Comunidade Educativa e o seu contorno: follas informativas, páxinas Web, correo electrónico, no que se divulgue o Centro e a súa oferta educativa, diferentes informacións, relación co AMPA, e intercambio de información coas familias. •Manterse informado de todo o concernente a Leis, información educativa e normativa, así como de convocatorias, competencias e demais temas lexislativos a través de a Xunta de Galicia e organismos competentes. •Potenciar actividades de participación de toda a Comunidade Educativa: xornal escolar, páxina web, Semana Cultural, Entroido, Festival de Fin de Curso. •Intensificar a utilización das TIC co fin de unificar todos os documentos do Centro e todas as informacións co mismo formato, potenciando o correo electrónico como medio de contactar cas familias e a sua comunicación de incidencias ou simplemente como medio de comunicación vivo e activo.
 9. 9. 3. ORGANIZACIÓN 3.1 Persoal Coordinador/as A figura de alguén que coordine e motive o traballo coas TIC resulta obvia e necesaria. A persoa que actúe como coordinador/a realizará as seguintes funcións: - Manter contactos periódicos cos responsables dos equipos informáticos do centro. - Preparar actividades xerais e sobre todo motivar e facilitar o traballo de todos os demais membros. - Promover a realización de actividades no Centro. - Intentar facilitar o traballo aos compañeiros, axudando na planificación e preparación das programacións. Persoal para impartir as TICS Por norma xeral cada profesor será o responsable da integración curricular das TIC na súa materia e da realización das actividades que esta supoña. - Unha alternativa a realizar será desdobrar os grupos, traballando cun grupo de alumnos fora e outra metade dentro do aula. Para iso aproveitaríase a presenza doutro profesor/a no aula. Pode ser un método que facilite o traballo con grupos pequenos. Posibilita o traballar aspectos das TIC máis difíciles ou máis específicos: navegación, procura de información, correo, chat, etc. - Traballo individual ou de grupo na propia aula para realizar traballos concretos, aprendizaxes individuais, reforzos, ampliación de contidos, etc. Para iso tenderase a dotar ás aulas, ben dun ordenador por clase, ou ben de dispositivos móbiles que permitan a utilización colectiva das TIC dentro das aulas. - Traballo individual ou de pequeno grupo con alumnos con necesidades educativas especiais, realizadas por o Profesorado de P.T. ou de Logopedia para traballar aspectos concretos das adaptacións curriculares, reforzos educativos, ou actividades de creación ou de aprendizaxe individualizadas. - Actividades de pequeno grupo en un recuncho do Ordenador, realizadas polos titores ou polo profesorado de apoio nas aulas de Educación Infantil, buscando a participación activa dos alumnos, a motivación e o traballo interactivo. Poucos alumnos para conseguir unha maior implicación e un mellor control dos medios informáticos. Cada alumno e alumna practica cun ordenador. 3.2 Ordenadores. A súa utilización. Sala de ordenadores. A situación física dos ordenadores tamén é importante e hai que ter en conta unha serie de factores que poden incidir na súa utilización: •Por unha banda o ter duas aulas de informática no Centro á que acoden todos os alumnos/as desde 1º Ciclo de Primaria, obríganos a ter un horario e respectalo; a manter o aula ordenada e ben localizados e clasificados os programas.
 10. 10. •Rexistraranse as incidencias ocasionadas polo uso dos Ordenadores para informar ao persoal técnico e poder reparar o dano. •O ordenador da sala de profesores é de libre disposición para o profesorado nas súas actividades de planificación e programación didáctica, tutoría ou procura de recursos didácticos. •En Educación Infantil trabállase a iniciación ao ordenador, polo que haberá que ir valorando a súa posible incorporación a aula como Recuncho do Ordenador, e así facilitar que exista un ordenador en cada aula para facilitar un traballo máis próximo á actividade destes alumnos máis pequenos nun prazo máximo de tres anos. •Realizarase un esforzo en dotar dun ordenador por aula en todas as aulas de Primaria para utilizalo como apoio, reforzo e ampliación dos contidos das diferentes áreas. Teremos que traballar previamente o tema da autonomía e ter os programas moi claramente preparados para que os alumnos puidésenos traballar por si mesmos. Sería bo para poder realizar traballos e portadas na propia aula, e para todo o traballo de expresión con alumnos que mostren algunha dificultade. •Nun prazo de 1 curso académico preténdese dotar todo o edificio dunha rede wi-fi . •Nun prazo de 1 curso académico preténdese dotar a unha aula de Primaria de vídeo proxector, lousa branca e ordenador portátil para potenciar o uso habitual das novas tecnoloxías. 3.3 Organización do alumnado Número de alumnos para cada ordenador. Sempre dependerá o número de alumnos do número de Ordenadores e do tipo de traballo ou actividade que se realice. No entanto, o número ideal de alumnos por Ordenador no aula de informática é dun máximo de 2. (A maior número de alumnos, maior é a distracción). Para os traballos ou proxectos de investigación potenciarase o traballo en pequenos grupos (4-5 como máximo), que supón para os alumnos/as a posta en práctica de habilidades de cooperación e traballo en equipo, imprescindibles para a aprendizaxe compartida. Desdobles Tamén haberá momentos nos que a metade de alumnos estea no aula de TIC e a outra metade no aula habitual. Pode ser un método que facilite o traballo con grupos pequenos. Isto permitiría aos alumnos familiarizarse co manexo do Ordenador e o seu contorno, utilizando software que lle axude no proceso de ensino aprendizaxe nas distintas materias. Individual ou en pequeno grupo. Para traballar con alumnos con necesidades educativas especiais, alumnos cun gran desfasamento curricular ou algúns aspectos de lingua con alumnos inmigrantes, vese interesante o traballo individual ou en pequenos grupos, como forma de favorecer a autonomía e atender mellor aos ritmos de aprendizaxe. Isto podería realizarse nas aulas de PT e Logopedia ou na Biblioteca.
 11. 11. 3.4 Horario oCando sexa necesario (O profesor na súa hora de materia). oTraballar aspectos concretos que se están traballando na aula, e que non precisan dun tempo concreto. (Ex: Necesítanse tres días seguidos para potenciar as fraccións, e facilitar a súa aprendizaxe. Adáptase o horario para poder acudir a traballar co Ordenador). Desta forma adáptase mellor á programación. oTrabállase cando é necesario e o que é necesario, co que a motivación é moito maior.
 12. 12. 4. METODOLOXÍA Acudir cos alumnos a unha actividade de informática supón unha preparación e unha planificación. Se estar con 25 alumnos xa supón un esforzo de preparación e de programación, estar á vez con 25 Ordenadores, tamén supón un esforzo que esixe levar todo ben preparado, para evitar problemas innecesarios. Iso esixe unha programación que como todas, sexa flexible, e adaptada aos nosos alumnos, e susceptible de modificala ou mellorala os poucos. Pero aparte desa programación xeral de actividades e contidos, haberá algúns pasos que deberemos considerar: 4.1 Xeral Concretar as ideas xerais a ter en conta para intervir cos alumnos/as no aula de Informática: •Facilitar a autonomía nos alumnos para o uso dos Ordenadores. Non darlles todo feito. Que sexan eles os que o poñan en marcha, entran no programa, saen e apagan o Ordenador. •Potenciar a participación de todos os alumnos, valorando actitudes de respecto, cooperación e integración. •Inculcar que o emprego educativo do Ordenador leva consigo traballo, aprendizaxe, actividade, diversión e esforzo. Non só é xogar. •Realizar actividades adaptadas aos alumnos, e nas que cada un poida desenvolver a actividade segundo o seu nivel, os seus ritmos de aprendizaxe e se é posible as súas aptitudes. •Fomentar actitudes de coidado do material, coidado dos Ordenadores e do mobiliario. Pormenorizar: onde empezar o uso de a informática, como iniciarse en o emprego do rato, como introducir o teclado, onde empezar a inculcarlles a autonomía do emprego do Ordenador (pór en marcha, iniciar un programa, pechalo, apagar o Ordenador...). •En Primaria fomentarase a autonomía no emprego do Ordenador, en especial a partir do Segundo Ciclo, onde serán os propios alumnos os que fagan todas as actividades, sempre que sexa posible pero con axuda do profesor. •Procesador de Textos iniciarase como forma de facilitar a expresión e a comunicación a partir de 3º de Primaria, e atenderase non só a que sirva como medio de expresión, senón tamén a coñecer as posibilidades fundamentais desta ferramenta informática: Edición (Tipos de letra, cor, tamaños, mover ou copiar texto, Formato, Inserir imaxes, Liñas, Bordos...), Impresión (imprimir, tamaño da páxina...) e Mantemento (Gardar, Cargar un documento) •Potenciarase o intercambio de información entre os alumnos de diferentes Centros de España e outros países en o Segundo e Terceiro Ciclo. •Iniciarase o emprego de Internet como forma de acceder a a información en o Primeiro Ciclo, mediante actividades dirixidas e moi sinxelas, e posteriormente, en o Segundo e Terceiro Ciclo procurando que sexan eles mesmos os que accedan a unha información determinada utilizando
 13. 13. buscadores ou a través de actividades guiadas (listas activas, procuras, cazas do tesouro ou webquest). 4.2 Antes de ir o aula - Planificar a actividade •Seleccionar os programas ou recursos que se van a utilizar. •Prever as actividades a realizar. (Ás veces, unhas actividades dun mesmo programa ou recurso valen e outras non). •Planificar o número de sesións e como se van a organizar. •Integrar o traballo na aula de informática, dentro da programación do curso e dos contidos a traballar nel. Non ao traballo illado de informática. •Enmarcar o traballo informático, sempre que se poida, dentro de unha actividade máis ampla: actividades previas, actividades no aula de informática, e actividades posteriores. 4.3 No aula de TIC Presenza directa do profesor: Maior canto máis pequenos sexan os alumnos. Máis dirixida a clase, e máis controlada, canto máis pequenos. Aos poucos ir dando maior iniciativa e máis autonomía. Nas primeiras sesións investir tempo en: Ordenador: acender, apagar, tapar, coidar... Discos: Posición correcta ao introducilos, que se pode facer e que non, introducir e sacar... Manexo básico por unha fiestra: maximizar, minimizar, pechar Como abrir un programa. Pechalo correctamente. Teclear correctamente. Uso do rato. Apagar adecuadamente o Ordenador. Sempre: Ir ó Aula de Informática con lapis e papel (Traballar tamén en papel. Algunhas actividades precisan realizalas previamente). Deixarlles sempre o máis claro posible o que pretendemos e que é o que van realizar. Varias posibilidades: 1. Explicación inicial e traballo posterior. 2. Folla de traballo pormenorizando o que se vai a realizar. 3. Pequenas explicacións e traballo posterior. Afacerlles desde o principio a respectar o material, a recoller e ordenar o aula ao finalizar.
 14. 14. 4.4Despois Realizar algunha anotación: que fixemos, aspectos interesantes, modificacións para o curso próximo ou para o próximo día, problemas que xurdiron, comentarios...
 15. 15. 5.CONTIDOS Formulación xeral do Centro Medios informáticos en Infantil - Dentro do aula ben no recuncho do Ordenador (cando as aulas estean dotadas) ou a través dun recuncho móbil que se traslada dun aula a outra. As aulas de 3 anos só utilizarán esta modalidade. - Fóra do aula en grupos de 12 alumnos no aula de informática. Realizarao o titor ou titora, quedándose a profesora de apoio coa metade da clase. Podemos valorar varios aspectos: Pode ser máis motivante: aula máxica, aula da fantasía na que imos atopar un ser marabilloso (o Ordenador) con personaxes que nos van a dicir ou mostrar cousas (os programas). É un lugar onde vas e algo pasa... Organización do traballo: Uns alumnos van ao aula máxica e outros permanecen en a súa aula. Isto supón: planificar e prepara diversas e diferentes actividades; necesidade de organizar ben ao profesorado, pois se necesitan dous profesores nese momento; previamente programouse a actividade a realizar. Os contidos propios da Educación Infantil que a través destas novas habilidades e destrezas se van poder desenvolver serán: Para 3 anos: • Movemento co rato, sinalar co rato, facer clic co rato, facer clic e arrastrar. • As cores vermella, amarela e azul. • Algúns conceptos espaciais. • Sons e instrumentos musicais. • Números 1, 2 e 3 e os conceptos correspondentes a estas cantidades. • Cuantificadores e nocións básicas de medida. • Parellas escondidas. • Educación do trazo e direccionalidade. • Introdución ás primeiras vogais. • Descubrimento do medio: estacións, paisaxes, animais, tendas, medios de transporte… • Figuras: círculo, cadrado e triángulo. Para 4 anos: • Grafomotricidade a través do trazo e a direccionalidade. • Cores: verde, laranxa, morado, rosa, branco, negro, gris e marrón. • Algunhas nocións espaciais.
 16. 16. • Discriminación sensorial. • Series de razoamento lóxico. • Serie numérica: do 1 ó 6 e os seus correspondentes conceptos de cantidade. • Algúns cuantificadores e nocións básicas de medida. • Iniciación á lectoescritura a través dun xogo de vogais que consiste no recoñecemento das distintas vogais dentro de debuxos e palabras que as conteñen. • Figuras: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo e rombo. Para 5 anos: • Grafomotricidade a través da realización dos distintos trazos e xogos de labirintos. • Cores: tons dalgunha delas, azul claro, azul escuro, amarelo claro e escuro e reforzaranse o resto de cores primarias e as súas combinacións. • Algúns conceptos espaciais. • Educación musical. • Representación numérica; practicarán a través das actividades de aprendizaxe dos números do 1 ó 9 e do 0 e a súa asociación coas cantidades correspondentes. • Algúns cuantificadores e nocións básicas de medida. • Algunhas propiedades dos obxectos. • Composición de quebracabezas. • Razoamento lóxico. Medios informáticos en Primaria - Como contido: o Coñecer basicamente as partes do Ordenador: teclado, monitor, rato, ordenador, CDRom, altofalantes... o Coñecer as posibilidades do Ordenador e da informática. o Coñecer as súas aplicacións en a vida cotiá: actividades de lecer e xogo, laborais, creativas e de deseño, educativas e de coñecemento, etc. Como herramienta o método didactico Primero Ciclo •Apoiar en o desenvolvemento das destrezas fundamentais: lectura, comprensión lectora, auditiva, escritura- expresión, cálculo, numeración, series e clasificacións. •Afianzar aspectos espaciais e temporais. •Favorecer a creatividade e a comunicación.
 17. 17. Segundo Ciclo Perfeccionar as aprendizaxes fundamentais: •Comprensión lectora e interpretación correcta das ordes. •Creación de textos. Corrección. Expresión. •Cálculo e cálculo mental. Numeración. Xeometría. •Iniciarse no coñecemento do seu Medio próximo. •Realizar actividades de Resolución de Problemas. •Iniciarse no mundo das comunicacións: Correo electrónico con alumnos da mesma Comunidade ou doutros países. •Iniciarse na utilización de Internet para procuras de información. •Comunicación: Correo electrónico e contactos con outros compañeiros e con outros contornos. •Posibilidade de intercambiar información noutros idiomas, ou de contactar con países aos que pertencen alumnos e alumnas do centro. Tercer Ciclo Actividades de apoio, reforzo ou perfeccionamento para as diferentes áreas: •Matemáticas, Lingua, Coñecemento do Medio, Idiomas, Plástica, Música, E. Física... Será unha ferramenta para reforzar os contidos conceptuais ou procedimentales que se traballan no aula. •Procura dunha maior autonomía no traballo, preparación para a vida laboral. •Procesador de Textos •Adquirir coñecementos novos. Buscar información ou estudar determinados temas aproveitando CDs multimedia, Enciclopedias, ou investigando en direccións de Internet que lles proporcionemos. •Internet e a procura de información. Navegación. Depuración da información. Buscar información sobre contidos conceptuais dalgunhas áreas. •Comunicación: Correo electrónico e contactos con outros compañeiros e con outros contornos. Posibilidade de intercambiar información noutros idiomas, ou de contactar con países aos que pertencen alumnos e alumnas do centro.
 18. 18. 6. Niveles competenciales en habilidades informáticas As habilidades en o manexo dos Ordenadores que irán adquirindo os nosos alumnos/as deben ser consecuencia do traballo con eles, non o obxectivo a conseguir. No entanto serán unhas habilidades que interesará observar e alcanzar para que o traballo co recurso informático poida progresar e dar mellores froitos. En cada nivel exprésanse as competencias posibles, considerando alcanzadas as que se indicaron nos niveis previos. EDUCACIÓN INFANTIL (plazo: 3 anos) Manexo do rato. Forma correcta e cómoda de usalo. Movemento. Pulsar botón esquerdo para efectuar selección e executar acción. Pulsar e arrastrar para mover elementos. Dobre clic para executar accesos directos do escritorio. Manexo do teclado. Uso de cursores para moverse pola pantalla. Uso de teclas concretas marcadas con "gomets" Programas. Selección de iconas do escritorio para executar programas. Uso de programas sinxelos nos que se fagan seleccións con rato e/ou teclado. ACTIVIDADES Supomos que as maioría das familias dispón no seu fogar dun equipo informático ao que os nenos poden acceder, ben de forma habitual ou esporadicamente. Realizarase unha avaliación inicial para valorar o nivel de manexo do Ordenador: o uso do rato, o vocabulario específico. Despois realizaranse actividades na que os profesores serán os propios modelos para aprender o seu uso: apagado e aceso, altofalantes, auriculares. Gustaríanos utilizar programas específicos para o uso e manexo do rato: de posicionamento, de clic e de arrastre; de momento non é posible, pois non dispomos de ningún. Propomos distintos tipos de actividades a realizar co Ordenador, atendendo ás distintas organizacións do traballo no aula: 1.-Relacionadas coa unidade didáctica que se traballa. Na fase inicial buscando información referida ao tema: imaxes, contos, fotos, través de Internet ou con enciclopedias visuais adaptadas á súa idade. Todas estas posibilidades aproveitaranse especialmente con aqueles contidos máis afastados da súa contorna. Na fase final actividades de sínteses, de ampliación e reforzo ao tema que se traballou na unidade didáctica. Moitos dos xogos permiten utilizar a información que se foi obtendo, aplicando os conceptos matemáticos adquiridos, utilizando as nocións espaciais novas polo que supón un excelente medio para avaliar o grao de consecución dos diferentes obxectivos expostos. 2.- Relacionadas coa metodoloxía dos Rincóns.
 19. 19. Neste período de tempo, cóntase co Ordenador como un recuncho máis de actividades. Nel poderanse incluír tarefas referidas a calquera capacidade: desenvolvo linguaxe oral, grafomotricidad, conceptos espaciais, temporais, matemáticos, cuantificadores, propiedades dos obxectos físicos. Todas estas actividades referidas e relacionadas coa unidade didáctica que esteamos traballando. A organización por recunchos cando é posible permítenos atender máis individualmente aos alumnos, polo que é un momento idóneo para presentar novos xogos, para practicar actividades en pequeno grupo e como avaliación de conceptos traballados na clase. 3.- Actividades relacionadas con talleres. No horario exponse actividades de talleres. Algunhas delas exporémolas co uso de programas específicos relacionados co desenvolvemento da creatividade. Dadas as características motrices dos alumnos de E. Infantil o emprego de programas de expresión artística é altamente motivador, posto que o uso virtual dos obxectos ofrécelles moitas mais posibilidades que as que a súa incipiente capacidade permítelle. Poden utilizar os recursos das aplicacións para inserir debuxos, incluír modificacións, xogar coas cores, realizar composicións, collages, isto permítenlles xogar e obter traballos desenvolvendo a súa imaxinación. 4.- Actividades relacionadas co desenvolvemento de pequenos proxectos. Estas actividades teñen no Ordenador unha fonte de información, como complemento ao rexistro do desenvolvemento do proxecto. 5.- Relacionadas co ensino incidental. Esta desenvólvese nas aulas de infantil paralelamente ao currículo. O nacemento de irmáns, as viaxes especiais, animais que se traen ao aula, preparación de saídas extraescolares, visitantes especiais… Todo iso é un recurso, un estímulo para aproveitalo cunha intención educativa, e por iso, a consulta no ordenador de dúbidas, de preguntas ten que chegar a ser un recurso habitual. A maioría destas actividades na actualidade non é posible realizalas debido a que non dispomos dos medios necesarios para iso; esperamos que nun tempo curto si sexa posible. PRIMER CICLO DE PRIMARIA Uso do teclado. Localización das letras. Escritura para completar actividades dalgúns programas. Uso da tecla "Intro" para executar accións. A tecla “May" para obter letras maiúsculas. Programas. Procura de enlaces no Menú Inicio- Programas... Programa de debuxo simple para uns primeiros trazados. Pode ser Paint. Uso de programas con diferentes niveis e/ou alternativas. Buscar aplicacións a través o " Menú Inicio"- "Programas", etc... SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
 20. 20. Manexo do rato. Botón dereito para obter "propiedades". Uso completo do rato. Manexo do teclado. Localización de todas as letras e aumento da velocidade de escritura. Obtención de símbolos incluídos no teclado. Uso da tecla "AltGr". Programas. Procesador de textos con formato de fontes, parágrafo. Copiar, cortar e pegar fragmentos de texto Programa de debuxo simple, para uns primeiros debuxos sinxelos. Pode ser *Paint. Navegación en Internet en páxinas propostas polo profesor mediante enlaces postos nun documento ou o escritorio. Uso simple do correo electrónico. "Correo Novo" con dirección e asunto e "Responder". Programas educativos de case calquera tipo. Usuario. Manipular correctamente os CDs. Abrir arquivos xa existentes no cartafol "Os meus documentos" ou nun pen drive. Gardar arquivos na mesma cartafol, ou nun pen drive. Crear novo cartafol en "Os meus documentos" para gardar e abrir arquivos propios ou do nivel. Coñecemento do vocabulario técnico que designa os elementos cos que se traballa habitualmente. TERCER CICLO DE PRIMARIA Manexo do teclado. Uso competo do teclado incluíndo algúns "atajos" para facilitar os traballos. Programas. Procesador de textos con formato de fontes, parágrafo e inclusión de gráficos. (Word) Copiar, cortar e pegar fragmentos de texto. Uso do WordArt (no caso de Word). Navegación en Internet. Uso do correo electrónico con arquivos adxuntos en correo Web .Descompresión e compresión de arquivos. Usuario. Obtención dunha conta de correo electrónico propia. Uso dos buscadores en Internet. Organizar os "Favoritos". Xestionar cartafois e arquivos, CD, pen drive, como no disco duro. Recoñecemento das partes dun Ordenador, os seus periféricos e as funcións e propiedades básicas dos mesmos.
 21. 21. 7.PROPOSTA METODOLÓXICA Incluír o uso do Ordenador como un recurso máis, é unha innovación especialmente significativa. A metodoloxía ten que ser activa, participativa, favorecedora do intercambio social, lúdica, respectuosa cos distintos ritmos e todas estas calidades son compatibles co uso do Ordenador. Só é preciso por parte do profesorado unha planificación adecuada para que se favorezan as aprendizaxes cun rendemento óptimo. Tendo en conta a agrupación de alumnos: • Gran grupo, en actividades de motivación, de síntese, como recurso fronte ao ensino incidental • Pequenos grupos, como un recuncho, de apoio ás actividades de pequenos proxectos • Individuais en talleres para o desenvolvemento de capacidades creativas. 8. EDUCACIÓN PARA NENOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E TRATAMENTO DA DIVERSIDADE As TIC proporcionan múltiples funcionalidades ás persoas que requiren unha atención especial, ao facilitar  A comunicación  O acceso á información  O desenvolvemento cognitivo  A adaptación das aprendizaxes a distintos ritmos  A adaptación e a autonomía no contorno.  O Ocio, o traballo,... Así, traballaranse e deseñaranse actividades que respecten os diversos ritmos da clase e que lles permitan pasar progresivamente a dificultades maiores. Polo tanto, a atención á diversidade, a integración e a colaboración, son conceptos que estarán sempre presentes na práctica docente. Os programas e actividades de reforzo son imprescindibles para traballar coa diversidade existente na aula, afianzando conceptos básicos e ampliando outros ao tempo que respectan distintos ritmos de aprendizaxe .
 22. 22. 9.AVALIACIÓN Avaliación Inicial. Realizarase a través das asembleas, nas que os nosos alumnos indicarannos o grao de familiaridad que teñen cos ordenadores, cantos o teñen, se o utilizan. Rexistrarase se os alumnos cumpren as normas de uso, de seguridade e a adquisición do manexo do rato, para poder iniciar con eles os xogos máis avanzados. Avaliación Continua. Levará a cabo ao longo de todo o proceso de ensino aprendizaxe. Realizaranse táboas de dobre entrada na que os alumnos marcarán que programas foron realizando e con que nivel de éxito. Como moitos dos xogos inclúen avaliación, os mesmos alumnos poden rexistrar os acertos e os fallos, e a propia iniciativa poden repetir a actividade se fose necesario, ou continuar á seguinte proposta. Revisarase a adecuación dos programas aplicados tanto aos nenos como aos obxectivos que nos propomos, a adecuación aos contidos traballados, se son suficientemente motivadores, se dan cabida á creatividade avaliándoos en rexistros acumulativos. Avaliación Final Nela o profesorado intercambiará a información máis significativa para valorar a metodoloxía empregada, o tempo, as necesidades de novos programas, a adecuación ao método que seguen os alumnos, o enriquecemento que supoña para o labor docente. Esta reflexión reflectirase na memoria do curso, e nela proporanse cantas melloras sexan necesarias.
 23. 23. 10. El proyecto TIC en la ESO Departamento de Lenguas Extranjeras Inglés / Francés A competencia en tratamento da información e competencia dixital, que consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, seleccionar, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento utilizando técnicas e estratexias diversas segundo a fonte a que se acuda e o soporte que se utilice, pretende desenvolver as capacidades do alumnado para facer del persoas autónomas,eficaces na formulación de traballos e resolución de problemas, responsables, críticas e reflexivas na valoración e contraste da información dispoñible así como respectuosos coas normas de uso da información e as súas fontes nos distintos soportes. Desde o Departamento de Inglés trataremos de sacar vantaxe desde o punto de vista educativo, pero tendo sempre en mente que ante todo temos que axudar ao alumnado a ser reflexivo e crítico coa información que recibe. A función nosa non se limita a ensinar senón tamén a axudar aos nosos alumnos e alumnas a intervir directamente no seu proceso de aprendizaxe. A nosa modesta contribución a este proceso de aprendizaxe e desenvolvemento da capacidade do alumnado para ser competente no tratamento da información e na competencia dixital é: - Actividades de DVD do libro de recursos do profesor, para levar a cabo na aula de Idiomas. - O alumnado conta con CD-ROMs con práctica interactiva, sección de vídeo e material de audio, así como exercicios variados relacionados co material curricular. Tamén temos DVD con temas relacionados cos adolescentes, exercicios de comprensión e léxico, etc. - Cando sexa posible, o alumnado acudirá a aula de informática para levar a cabo actividades relacionadas coa lingua ( inglés on-line) ou para buscar información de distintos contidos do currículo para a elaboración de proxectos, traballos de aula e carteis, que logo se exporán na aula. - Fomentarase o uso do chat para ter correspondencia con alumnos de colexios de países de fala inglesa ou de outros países usando a lingua inglesa como vehículo de comunicación. Páxinas webs recomendadas aos alumnos: http://www.wherewhenwhathow.co.uk/ http://www.oup.com/elt/global/products/englishalive/ http://www.english-area.com/ http://www.esl-lounge.com/student/ http://a4esl.org/ http://www.tolearnenglish.com/ Departamento de Lengua Castelá e Literatura
 24. 24. Acudir cos alumnos a unha actividade de informática supón unha preparación e unha planificación. Iso esixe unha programación que como todas, sexa flexible, e adaptada aos nosos alumnos, e susceptible de modificala ou mellorala pouco a pouco. Pero á parte desa programación xeral de actividades e contidos, haberá algúns pasos que deberemos considerar: 1 Xeneral Concretar as ideas xerais a ter en conta para intervir cos alumnos/ás na aula de Informática: - Facilitar a autonomía nos alumnos para o uso dos ordenadores. Non lles dar todo feito. Que sexan eles os que o poñen en marcha, entran no programa, saen e apagan o ordenador. - Potenciar a participación de todos os alumnos, valorando actitudes de respecto, cooperación e integración. - Inculcar que o emprego educativo do ordenador leva consigo traballo, aprendizaje actividade, diversión e esforzo. Non só é xogar. - Realizar actividades adaptadas aos alumnos, e nas que cada un poida desenvolver a actividade segundo o seu nivel, os seus ritmos de aprendizaxe e se é posible as súas aptitudes. - Fomentar actitudes de coidado do material, coidado dos ordenadores e do mobiliario. Pormenorizar: onde empezar o uso da informática, como iniciarse no emprego do rato, como introducir o teclado, onde empezar a inculcarlles a autonomía do emprego do ordenador (poñer en marcha, iniciar un programa, pechalo, apagar o ordenador,...). 2 Antes de ir ó aula - Planificar a actividade - Seleccionar os programas ou recursos que se van utilizar - Prever as actividades a realizar. (Ás veces, unhas actividades dun mesmo programa ou recurso valen e outras non). - Planificar o número de sesións e como se van organizar. - Integrar o traballo na aula de informática, dentro da programación docurso e dos contidos a traballar nel. Non ao traballo illado de informática. 3 Na aula de TIC Presenza directa do profesor: - Maior canto máis pequenos sexan os alumnos. - Máis dirixida a clase, e máis controlada canto máis pequenos. - Pouco a pouco ir dando maior iniciativa e máis autonomía. - Nas primeiras sesións inverter tempo en: - Ordenador: acender, apagar, tapar, coidar... - Manexo básico por unha ventá: maximizar, minimizar, pechar - ¿Como abrir un programa? Pechalo correctamente. - Teclear correctamente. - Uso do rato. - Apagar axeitadamente o ordenador. - Sempre Ir á Aula de Informática con lapis e papel (Traballar tamén en papel. - Algunhas actividades precisan realizalas previamente) - Deixarlles sempre o máis claro posible o que pretendemos e que é o que van realizar: Varias posibilidades: 1. Explicación inicial e traballo posterior. 2. Folla de traballo pormenorizando o que se vai realizar. 3. Pequenas explicacións e traballo posterior. - Acostumalos dende o principio a respectar o material, a recoller e ordenar a aula ao finalizar.
 25. 25. 4 Después realizar algunha anotación: que fixemos, aspectos interesantes, modificacións para o curso próximo ou para o próximo día, problemas que xurdiron, comentarios... A utilización das TIC permitiranos traballar aspectos como: -Adquisición de técnicas de busca de información en Internet (está previsto que o alumnado participe actividades promovidas polo profesor con respecto aos temas que se van explicando en clase e tamén en actividades relacionadas coa celebración do día do libro.) -Criterios que axuden a identificar as páxinas web fiables (corrección lingüística,actualización e estabilidade, obxectividade e formulación ética,referencias ás fontes utilizadas, calidade técnica, etc.) -Utilización de Aulas Virtuais para traballar distintos aspectos da lingua: vocabulario, ortografía, etc. -Elaboración e posterior presentación de determinados contidos en Power Point. -Creación de blogs de contido, sobre todo literario. -Utilización de contas-correo colectivas (por clase) para o intercambio de información na realización de traballos, e para compartir traballos tales como redaccións, contos, poesías etc elaborados individualmente. -Emprego de xornais dixitais para lectura e selección de noticias. -Redacción de textos a partir de imaxes. -Emprego de procesadores de texto para unha correcta presentación de traballos. -Utilización de correctores, tradutores e dicionarios- RECURSOS 1.Programa Word e Power Point, básicamente 2.Uso de Web Quest para adquirir por sí mesmos algúns coñecementos, ou recordalos antes de iniciar un novo tema 3.Webs sobre: i.Búsqueda de información sobre autores, obras, características de periodos literarios, comentarios, etc ii.Búsqueda de textos para lectura iii.Audición e visionado de vídeos de recitales de poesía ou cancions con elas relacionadas Departamento de Lengua Galega e Literatura En base ás ideas , principios e obxectivos enunciados no Plan de Integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, deséñanse unha serie de actividades e unhas variacións na metodología que permitan, a través do uso dos medios ó noso alcance, mellorar a capacidade de aprendizaje dos nosos alumnos dotándoos de ferramentas que lles permitan unha optimización na adquisición de coñecementos e , sobre todo, alcanzar o mellor dominio dos novos medios de información e comunicación para acceder ó coñecemento de maneira cada vez máis autónoma. Preténdese Integrar estas novas posibilidades como ferramentas fundamentais do coñecemento dos contidos desta materia e abrir o camiño da adquisición autónoma e futura de coñecementos por parte do/a alumno/a. Concretamente, e partindo do material dispoñible, intégranse no desenvolvemento de cada tema, os seguintes recursos: Medios cinematográficos : Curtos de Chano Piñeiro: Mamasunción / Esperanza A lingua das bolboretas O bosque animado
 26. 26. Documentais Sobre Anxel Fole / Rafael Dieste / Os trobadores medievais / Fonoteca: Cantigas medievais Cantigas populares Cantigas de Rosalía de Castro Linguaxes dialectais Sobre Autores: Otero Pedrayo / Ramón Cabanillas / Fermín Bouza Brey / Elaboración de revistas: Alicerces nº 22 . Mediante os medios de comunicación tradicionais e informáticos , e mediante a consulta de bibliografía e experiencias familiares. Con elaboración e procesamento informático de materiais procedentes da fotografía dixital. Aprendendo o uso de programas informáticos que permitan a maquetación e organización dos diferentes contidos e temáticas deste boletín impulsado polo Equipo de Normalización Lingüística. Internet: buscar e peneirar información sobre asuntos relacionados con autores e fenómenos lingüísticos, así como ordenalos de forma secuencial lóxica. Prensa dixital: para o seguimento de asuntos relacionados cos temas do currículum, discriminando a información segundo a categoría generalista ou especializada de cada medio informativo e a tendencia de opinión que representen. Proceso informático de datos. Enquisas realizadas polos propios alumnos que terán que procesar por medios informáticos para tirar as súas conclusións. A aplicación e a destreza amosadas na utilización destes medios será avaliado como parte importante do proceso de adquisición de coñecementos da materia. Departamento de CC. Sociales, Xeografía e Historia e Música Os Obxectivos previstos con relación ao uso das TIC son: •Utilizar programas e entornos que faciliten a súa aprendizaxe dos diferentes aspectos do contido da materia e, favorezan a adquisición de habilidades, destrezas e coñecementos das mesmas. •Potenciar a súa comunicación con outros compañeiros do seu contorno e de fóra do seu contorno próximo. •Despertar o interese por coñecer cousas diversas e darlles as pautas para acceder á información precisa. Potenciar o seu razoamento e o seu afán de coñecemento. •Utilizar o ordenador e outros medios como elemento de investigación para ampliar coñecementos e elaborar pequenos proxectos a nivel individual e/ou colectivo. •Utilizar o ordenador e outros medios como elementos de creación, integración, cooperación e potenciación de valores sociais e de expresión das ideas de cada quen. oNo presente curso académico ofrecemos varias posibilidades de traballar coas novas tecnoloxías: •Actividades de busca de información en Internet pautadas (actividades curtas a realizar no marco temporal dunha clase, pero tamén susceptibles de ser actividades na casa).
 27. 27. •Uso de recursos multimedia, que permiten facer presentacións audiovisuais. Presentacións que poden proxectarse de dúas maneiras: ben nun encerado dixital, ben simplemente cun ordenador e un canón. •Proxectos específicos de investigación pautada en Internet: as WebQuests. (Trátase de propostas de investigación que os alumnos realizan en grupo e que ocupan varias clases). Departamento de Ed. Física FINALIDADES • Incorparación das TIC ao proceso de ensinanza-aprendizaxe como un recurso máis. •Adquicisión de coñecementos e habilidades para o seu uso nos contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer. •Acadar una competencia dixital. OBXECTIVOS •Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de coñecemento. •Espertar o interese por coñecer cousas diversas e lograr que utilicen as pautas adecuadas para chegar á información precisa. •Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración,de cooperación e de expresión das propias ideas. •Potenciar a comunicación cos seus semellantes. •Utilizar programas e contornas que faciliten a súa aprendizaxe das diferentes áreas do Currículo, así como favorecer a adquisición de habilidades e destrezas. •Potenciar o emprego das TIC como ferramenta de traballo no proceso de ensino-aprendizaxe. •Facilitar o acceso a estas ferramenta por parte dos alumnos con necesidades educativas especiais e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. •Conseguir que o alumnado acceda ao mundo de Internet con capacidade de procura de información e de tratamento crítico da mesma. •Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das tecnoloxías da información e a comunicación. •Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades de aula •Conocer y por en marcha as novas tecnoloxías aplicadas ao mundo da educación física. PROCEDEMENTOS/ACTIVIDADES 1.- Procura de información (basadas en sistemas digitales), lectura e exposición (valiéndonos de un soporte digital) ante a clase de diferentes temas/actividades relacionadas coa educación física. 2-. Visionado de videos y diferentes páginas web para la mejor comprensión de aspectos técnicos y tácticos de las habilidades específicas. 3.- Visionado de videos y diferentes páginas web para la adquisición de contenidos conceptuales y actitudinales. 4.- Utilización del pulsometro como medidor de la frecuencia cardíaca e intensidad del ejercicio. RECURSOS
 28. 28. 1.programa Click 2.Noebook 3.Hot potatoes 4.Software de iniciación a la orientación:ORI3D 5.Software de iniciación a ls bailes de salón: Animation & dance 6.Programa Datagim 7.Webs: http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/ http://feb.sportec.es/3x3/3x3.htm www.pequevolei.com Departamento de Ética e Cidadanía ACTIVIDADES En referencia á búsqueda de información: . búsqueda guiada de información mediante buscadores de Internet. . proposta de direccións web específicas. . diccionarios e enciclopedias dixitais. . xornais e revistas con formato dixital. En referencia á seleción de información: •Coñecer os criterios de selección de información, qué páxinas web son máis fiables e axeitadas, cómo ordenar a información obtida,… En referencia á produción da información: •Redactar textos sobre soportes dixitais e elaborar gráficos ou esquemas empregando os programas axeitados. Todo isto concrétase na elaboración e presentación de traballos impresos ou en formato power point que teñan relación cos contidos dos temas de cada curso ou co desenvolvemento dos temas transversais. Estes traballos poden ser de carácter obrigatorio e, ás veces, voluntarios e ben propostos polo libro de texto ou polo propio mestre. RECURSOS . Ordenadores persoais e do centro educativo. Departamento de Matemáticas e CC. Natureza e Bioloxía As novas tecnoloxías vanse empregar como un elemento motivador para o alumnado, como un sistema de recollida de información e como sistema de comunicación dos traballos realizados. Traballaremos coas novas tecnoloxías da seguinte forma: - Traballo con programas básicos como Word ou Power Point para a elaboración de tarefas en grupo ou individuais.
 29. 29. - Traballo con programas educativos do tipo JCLIC, para as distintas unidades didácticas. - Recollida de información na rede, guiado polo profesor. - Traballo cos blogues do departamento : http://departamentodecienciasge.blogspot.com http://matematicascastrosanmiguel.blogspot.com/ - Emprego de vídeos educativos a través de páxinas web. Departamento de Física e Química As actividades relacionadas co fomento das novas tecnoloxías serán as seguintes: •Búsqueda xeral de información en Internet a partir de conceptos, autores, ou cuestións relacionadas cos temas da materia. •Emprego de direccións de páxinas web para ampliar os contidos dos temas. •Proxectos específicos de investigación pautada en Internet: as WebQuests. •Animarase o alumno a resolver algúnhas cuestións, como traballo para a casa, despois comentaranse os resultados na aula. •Visualización de dvd tanto coma temas extraídos de Internet . Departamento de Tecnoloxía As novas tecnoloxías vanse empregar como un elemento motivador para o alumnado, como un sistema de recollida de información e como sistema comunicación dos traballos realizados. Así traballaremos coas novas tecnoloxías da seguinte forma: - Traballo con programas básicos como Word para a elaboración de tarefas en grupo ou individuais. - Traballo con programas educativos, para as distintas unidades didácticas. - Recollida de información na rede, guiado polo profesor. - Emprego de vídeos educativos a través de páxinas educativas da rede. Departamento de Informática Pola súa propia natureza, a asignatura de informática fai unha utilización intensiva das diferentes tecnoloxías TIC, coma ordenadores, Internet, proxector, etc. Trataráse de fomentar o uso responsable das tecnoloxías e a utilización creativa das mesmas non só no relativo a esta asignatura, senón ás demáis que forman o currículo de secundaria.

×