Número:

900

Govern d’Andorra

Autoliquidació de l'IGI
 Mensual

 Trimestral

 Semestral

1. Dades de la persona decla...
5. IGI suportat en les operacions interiors corrents
Base de tributació			Tipus %			Quota (base imposable x tipus %)
0,00
...
9. Forma de pagament
 Domiciliació bancària		

 Transferència bancària 10		

 Altres

IBAN:11 AD     ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

LIQUIDACIO D'IGI

340 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
340
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
9
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

LIQUIDACIO D'IGI

  1. 1. Número: 900 Govern d’Andorra Autoliquidació de l'IGI  Mensual  Trimestral  Semestral 1. Dades de la persona declarant Núm. de registre tributari (NRT): Nom i cognoms o raó social: Representant legal:1 Passaport/DNI: 2. Període de liquidació Any: Número del període: Tipus de declaració:  Declaració d'autoliquidació  Declaració complementària Núm. declaració original: 3. IGI repercutit Base de tributació Tipus % Quota (base imposable x tipus %) 1. ..................................................................................... € 0,00 9,5 % 2. ..................................................................................... € 0,00 3. ..................................................................................... € 0,00 4,5 % 4. ..................................................................................... € 0,00 5. ..................................................................................... € 0,00 1 % 6. ..................................................................................... € 0,00 0,00 7. ..................................................................................... € 0 % 2 0,00 8. ..................................................................................... € 0,00 0,00 9. ..................................................................................... € Altres 3 10. ..................................................................................... € 0,00 11. ..................................................................................... € 0,00 Béns immobles (4,5 %) 4 12. ..................................................................................... € 0,00 13. ..................................................................................... € Béns usats (4,5 %) 0,00 14. ..................................................................................... € 15. ..................................................................................... € 0,00 Béns usats (1 %) 16. ..................................................................................... € 0,00 0,00 17. Total:...................................................................... € 18. Total: .................................................................... € 0,00 4. IGI suportat en les importacions 0,00 0,00 19. ..................................................................................... € % 20. ..................................................................................... € 4,5 0,00 21. ..................................................................................... € % 22. ..................................................................................... € 1 0,00 0,00 0,00 23. ..................................................................................... € Altres 24. ..................................................................................... € H5 003 - 12/06/2013 0,00 25. Total:...................................................................... € 26. Total: .................................................................... € 0,00 1. Només per a les societats o persones físiques amb poders especials. 2. Aquest concepte inclou les transmissions d’habitatges previstes en l’article 59.10 de la Llei de l’IGI. Igualment s’ha d’ajuntar el formulari notarial 100-IGI. 3. Aquest concepte inclou les factures d’auto repercussió en aplicació de l’article 52.1.b) de la Llei de l’IGI. 4. En cas que es declari IGI suportat o repercutit de transmissions i adquisicions de béns immobles, adjunteu el formulari notarial 100-IGI.
  2. 2. 5. IGI suportat en les operacions interiors corrents Base de tributació Tipus % Quota (base imposable x tipus %) 0,00 27. ..................................................................................... € 9,5 % 0,00 28. ..................................................................................... € 29. ..................................................................................... € 0,00 4,5 % 30. ..................................................................................... € 0,00 0,00 31. ..................................................................................... € 1 % 0,00 32. ..................................................................................... € 0,00 33. ..................................................................................... € 0,00 0 % 2 34. ..................................................................................... € 0,00 0,00 35. ..................................................................................... € Altres 3 36. ..................................................................................... € 0,00 37. ..................................................................................... € 0,00 Béns immobles (4,5 %) 4 38. ..................................................................................... € 39. Total:...................................................................... € 40. Total: .................................................................... € 0,00 0,00 6. Càlcul de la quota de liquidació de l'IGI 0,00 Total IGI repercutit - total IGI suportat (18 - (26+40)) 41. ..................................................................................... € (-) Quotes que cal compensar de períodes anteriors 0,00 42. ..................................................................................... € (-) Quotes que cal compensar de modificacions de quotes anteriors 0,00 43. ..................................................................................... € (-) Quotes que cal compensar d'impostos indirectes suportats anteriorment 5 0,00 44. ..................................................................................... € 0,00 Subtotal: 45. ..................................................................................... € (-) Crèdit fiscal de règim transitori dels inventaris pendents de deduir 6 0,00 46. ..................................................................................... € 0,00 = Resultat 47. .................................................................................. € 7. Devolucions a exportadors en règim comercial 7 (art. 71) o exportacions de béns (art. 14) Només si 45 és negatiu Total exportacions de l'any anterior 48. ..................................................................................... € 0,00 Total exportacions de l'any en curs 49. ..................................................................................... € 0,00 Total exportacions subjectes a la devolució 8 50. ..................................................................................... € 0,00 IGI que cal retornar (50 x 4,5 %), com a màxim valor absolut de 45 51. ..................................................................................... € 0,00 IGI que cal compensar en propers períodes, valor absolut de (45)-(51) 52. ..................................................................................... € 0,00 8. Càlcul final Resultat de la casella 47 53. ..................................................................................... € 0,00 IGI que cal pagar (si 47 és positiu) 54. ..................................................................................... € 0,00 IGI que cal compensar en propers períodes (si 45 és negatiu) 55. ..................................................................................... € 0,00 IGI que cal retornar 9 (si 45 és negatiu) 56. ..................................................................................... € 0,00 Crèdit fiscal de règim transitori d’inventaris que cal deduir en propers períodes 57. ..................................................................................... € 0,00 5. Disposició transitòria de la Llei 11/2012. 6. El crèdit fiscal provinent de l’autoliquidació d’estocs té caràcter deduïble, però no és reemborsable. 7. Només per als obligats tributaris que hagin exportat béns i/o hagin prestat serveis relacionats amb aquestes exportacions, per un import superior a 100.000 euros l’any en curs o l’anterior. 8. El dret a la devolució només inclourà el saldo existent que tinguin al seu favor en el termini de cada període. 9. Només es pot sol·licitar la devolució amb la declaració corresponent a l’últim període de liquidació de l’any (art. 70).
  3. 3. 9. Forma de pagament  Domiciliació bancària  Transferència bancària 10  Altres IBAN:11 AD       (si és diferent de l'informat en la declaració censal) Titular del compte: 12 10. Forma de devolució  Transferència bancària  Xec IBAN:11 AD       (si és diferent de l'informat en la declaració censal) Titular del compte: 12 11. Data i signatura La persona declarant manifesta que la quota de liquidació consignada en aquesta autoliquidació s’ha calculat d’acord amb el que estableixen les disposicions legals que regulen l’impost objecte d’aquesta declaració. , d del Signatura del/de la representant 10. Si feu el pagament per transferència bancària, heu d’adjuntar una còpia del comprovant de la transferència. 11. Adjunteu una còpia de la targeta de domiciliació bancària, el número de compte només s’utilitzarà per a aquesta autoliquidació. 12 . Indiqueu el titular del compte en el cas de domiciliació bancària..

×