De les TIC a les TAC

2.922 visualizaciones

Publicado el

Presentació a la Jornada del CEP de Palma (4/11/2011)

Publicado en: Educación
0 comentarios
3 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.922
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
46
Acciones
Compartido
0
Descargas
35
Comentarios
0
Recomendaciones
3
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

De les TIC a les TAC

 1. 1. De les TIC a les TAC:Una mirada diacrònica i cartogràfica Jordi Vivancos CEP de Palma 4 de Novembre 2011
 2. 2. Guió• Objectius de la sessió• Avaluació inicial• Una perspectiva diacrònica de la tecnologia educativa• Les TIC al currículum = TAC• Usos metodològics de les TAC• Competència digital docent• Conclusions• Avaluació final i deures
 3. 3. Avaluació inicial1. Qui té més de 2 6. Qui fa servir la PDI? comptes de correu? 7. Qui treballa amb2. Qui té algun blog actiu? Webquest?3. Qui té compte a alguna 8. Qui ha fet alguna xarxa social? contribució a la4. Qui té compte a Wikipèdia? Twitter? 9. Qui ha generat algun5. Qui està subscrit a recurs educatiu digital? RSS? 10. Qui ha participat en algun curs de formació telemàtica?
 4. 4. Les TIC a l’educació no són una novetat Volum d’informació = 6 x 1010 GbEscriptura Impremta Internet-3500 1450 1990 Gràfic inspirat en l’estudi “How Much Information” (UC Berkeley)
 5. 5. L’escriptura també és tecnologia http://www.omniglot.com/writing/
 6. 6. L’escola neix amb la tecnologia de la informació 1000AC Escola d’escribes budista (Fresc del Monestir de Karashahr – Xina)
 7. 7. Aprendre de lletra, encara ésla clau de la resta de sabers Al·legoria de la Gramàtica (S.XVI)
 8. 8. Cronograma de les tecnologies educativeshttp://www.xtimeline.com/timeline/Theoretical-Foundations-of-Educational-Technology
 9. 9. Quin és el problema del monjo? http://www.youtube.com/watch?v=93SgXeu-SeY
 10. 10. L’ecosistema de les TIC és més additiu, que substitutiu
 11. 11. Marc normatiu de les TIC (LOE)Preámbulo: Desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación,Educación infantil: Artículo 14.5: “experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión visual y musical”.Educación primaria Artículo 17.i: Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. Artículo 19.2: Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.Educación Secundaria Artículo 23.e: Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Artículos 24.7 y 25.5: Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.Bachillerato: Artículo 33.g: Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.Artículo 102.3: Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos de formación en este ámbito.Artículo 112 “ los centros dispondrán de la infraestructura informática necesaria para garantizar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos".
 12. 12. Una classificació compartida de les TIC a l’educació
 13. 13. Les TAC = usos curriculars de les TIC
 14. 14. Diferents trasnscripcions de l’acrònim TACTecnologies per a l’aprenentatge i el coneixementTecnologies per a l’aprenentatge i la comunicacióTecnologies per a l’aprenentatge i la col·laboracióTecnologies per a l’aprenentatge de competències
 15. 15. Espectre d’usos de les TACAMB DE SOBRE
 16. 16. Quina preposició falta?
 17. 17. No confonguem les TAC amb un TACEscáner TAC de 64 capes “Brilliance”, perTomografía Axial Computeritzada (TAC)
 18. 18. Les TAC: altres accepcions... Revista la Puça 6/2008 (IES Serrallarga , Blanes)
 19. 19. Visió de la tecnologia al’Educació (vers 1900)
 20. 20. Visió de la tecnologia al’Educació (Japó 1960)
 21. 21. Informàtica educativa Logo 1980
 22. 22. Internet a l’Aula (2000)
 23. 23. Escuela 2.0 (2009)Alumnes d’ESO del col·legi Joan XXIII de LHospitalet de Llobregat,Foto: ELISENDA PONS
 24. 24. Evolució de les TAC a l’Educació Context Com aprendre més i millor amb les TIC? Recurs Les TIC al currículum quan, quant i com? Objecte Què hem d’ensenyar dinformàtica? 1986 1996 2006 201x
 25. 25. Robots professors a Corea (2011)http://utopianist.com/2011/03/korea-aims-to-have-robot-teachers-in-every-kindergarten-by-2013/
 26. 26. El futur de les TAC ?http://www.youtube.com/watch?v=N5b4_5hvOog
 27. 27. Tendències TAC: Informe Horizon Una visió prospectiva de les tecnologies educatives net.educause.edu/ir/library/pdf/HR2011.pdf
 28. 28. Les tecnologies són sols eines? Eina Instrument Suport Mitjà Pròtesi Aplicacions, programari, processos, recursos...
 29. 29. Les tecnologies digitals aporten noves visions del món
 30. 30. Les tecnologies s’adopten enfunció del model d’ensenyament
 31. 31. Mirades sobre les TACMacro: País Meso: centre Micro: Aula
 32. 32. EXO: OCDE (PISA 2009) Nivell de lectura digital
 33. 33. Nivell Macro
 34. 34. Escuela 2.0 / Xarxipèlag 2.0Equipaments informàtics i connectivitatFormació del professoratRecursos educatius en format digital
 35. 35. Nivell Meso: Pla TAC de centre
 36. 36. Pla TAC de centre: un instrument de planificació i gestió del canviEl Pla TAC ha de fixar directrius per a: – Garantir la inclusió digital – Desenvolupar la competència digital de l’alumnat – Facilitar l’ús de les TAC a les diferents matèries àrees curriculars – Promoure la innovació metodològica amb suport tecnológic http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Pla_TAC_centre/ARXIUS/TAC_1.pdf
 37. 37. Qui ha de desplegar laCompetència digital?
 38. 38. Descriptors de la Competència Digital Generat con www.wordle.net
 39. 39. Competència digital = suma d’alfabetitzacionsTICD= Alfabetització informacional + Alf. Audiovisual+ Alf. TIC
 40. 40. Nivells funcionals de les TIC al centre docent Gestió del coneixement MetodologiaGovernança de la tecnologia Continguts digitals curriculars + Projectes i activitats en xarxa Organització Ús responsable de la tecnologia Programari + Entorn operatiu EVEA de centre serveis Programari bàsic Portal dinàmic Manteniment i suport Maquinari + Ordinadors, pissarra digital, cablat, servidors,... connectivitat
 41. 41. Presència de les TAC al currículum Incorporació Integració Impregnació
 42. 42. Nivell micro: Aula
 43. 43. Materialsde referència Cercadors www.searchcredible.com
 44. 44. Materialsde referència Enciclopèdies
 45. 45. Recursos Pissarres, posters,expositius presentacions,...
 46. 46. Visualització Bancs d’imatges / Vídeos http://www.cellimagelibrary.org/
 47. 47. Visualització Línies del temps
 48. 48. Visualització 3D i Realitat augmentada Realitat augmentada Representació de mol·lècules 3D
 49. 49. Exercitacions Programari d’exercitació
 50. 50. Simulacions Simulacions
 51. 51. Simulacions Laboratoris virtuals http://phet.colorado.edu/ http://www.latenitelabs.com/
 52. 52. Jocs educatius “Jocs Seriosos”
 53. 53. Tipologies d’activitats webActivitats Web Descriptives Analítiques Exploració Selecció Construcció Cerca Resolució oberta de mitjans de coneixements dinformació de problemesViatge Vincles Àlbum Wiki Cacera WebQuestVirtual temàtics Multimèdia projecte del tresor MiniQuest EarthQuest
 54. 54. Projectestelecol·laboratius Aprenentatge basat en Projectes Taxonomia de J.Harris
 55. 55. Aplicacions de treball Intel·lectual Programari per pensar i crear Learning Tools 2011: http://c4lpt.co.uk/Directory/
 56. 56. Aplicacions de treball Intel·lectual Programació i Micromons Micromons Squeak
 57. 57. Xarxes socials La xarxa som les persones http://tiching.com/ http://www.madsciencekidsclub.com
 58. 58. Continguts adaptatius Personalització de l’aprenentatge
 59. 59. EXAO Mesures amb sensors digitals
 60. 60. EXAO Experiments remots http://bugscope.beckman.uiuc.edu/
 61. 61. “Llibres de text” digitals o digitalitzats? Il·lustració: Ryan Etter
 62. 62. Cartografia dels recursos digitals Interacció oberta Focus Focus disciplinar competencial Continguts adaptatius Aplicacions de treball Activitats Web Intel·lectual Visualització EXAO Jocs educatius Projectes Simulacions telecol·laboratius Recursos Exercitacions Materials Xarxes socials expositius Interacció dirigidade consulta
 63. 63. Canvi metodològic i TAC
 64. 64. Taxonomia de Bloom & TAC
 65. 65. Taxonomia de Bloom 2Dhttp://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html
 66. 66. Les TAC impliquen noves competències docents
 67. 67. Un model de competència digital docent http://www.eduteka.org/estandaresmaes.php3
 68. 68. 1. Aprenentatge i creativitat de l’alumnat
 69. 69. 2. Experiencies d’aprenentatge iavaluació pròpies de l’era digital
 70. 70. 3. Treball i aprenentatge característics de l’Era digital• Aprenentatge autèntic• Pensament crític• Resolució de problemes
 71. 71. 4. Ciutadania digital crítica i responsable
 72. 72. 5. Desenvolupament professional
 73. 73. Reflexions per concloure
 74. 74. El professorat som totstecnòlegs de l’educació Rafael Sanzio Escola d’Atenes (1511)
 75. 75. Les TAC no són només artefactes, Són instruments per millorar els aprenentatges.
 76. 76. Les TAC han de facilitar la innovació educativa
 77. 77. La música no és dins el piano (Alan Kay (1985)
 78. 78. Avaluació finalIdentificar tres usos de les TAC per a cadascuna de les modalitats següents:• Aprendre SOBRE les TAC• Aprendre DE les TAC• Aprendre AMB les TAC
 79. 79. Enviar aquesta informació alponent per la via més ràpida. (sense aixecar-se de la cadira)
 80. 80. Moltes gràcies !Els comentaris i debat pot seguir aTwitter al llarg del cap de setmana. @jvivancos

×