Ud 3 societat industrial

287 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
287
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
5
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Ud 3 societat industrial

 1. 1. La societat industrial L’època de les revolucions en tots els aspectes: - política perquè s’acaba amb l’absolutisme, - societat perquè s’acaba la societat estamental, - Economia perquè s’inicia la industrialització.
 2. 2. Definició de Revolució industrial  Fes una definició a partir de la lectura de la p. 75.  Transformació social i econòmica.  Procès lent o ràpid?  Principal canvi? Del ritme de vida del camp a les ciutats. http://www.youtube.com/watch? v=c8LxscnmdNY&feature=related
 3. 3. Conjunt de canvis que deriven en la revolució industrial: CATALUNYA Fases Revolució en el transport Revolució tecnològica Revolució comercial Revolució agrícola Revolució Demogràfica
 4. 4. LA DEMOGRAFIA 1. Què va passar amb la població mundial a partir de 1750? 2. Quines causes podrien explicar aquest fenomen? Recorda per quines causes no augmentava a l’Antic Règim. 3. De quina manera va repercutir en la Revolució industrial?
 5. 5. Al segle XVIII el creixement era moderat per: 1. Les males collites significaven fams i caresties. 2. Manca d’higiene. 3. Malalties infeccioses: pesta bubònica, verola, tifus, dissenteria. 4. Pocs coneixements mèdics.
 6. 6. Completa l’exercici 3 de la p. 91 a partir de la pàgina 78.  Afegeix a l’exercici les conseqüències que va portar: 1. 2. Taula de la p.79.
 7. 7. Revolució Demogràfica  model de transició:  Tm baixa, Tn alta = creixement de la població.  Causes de la disminució de la Tm:  augment de la producció d’aliments  població més ben alimentada  més resistent a les malalties.  Progrés de la higiene: clavegueres, parts.  Progrés de la medicina  vacunes (verola), pasteurització.  Conseqüències:  èxode rural i procés d’urbanització.  Migracions internacionals: taula p. 79  comerç internacional
 8. 8. Revolució agrícola  Augment de la producció per l’augment de la productivitat:  privatització del sòl: tancament de les terres i propietat privada.  noves tècniques: noves arades, sembra mecànica (llavors escampades regularment, llavors dins del solc  no menjar per als ocells, més rapidesa).  nous mètodes de conreu: supressió del guaret, implantació del sistema Norfolk  expansió de la ramaderia.  Nous conreus: patata (Irlanda) i blat de moro.  Conseqüències: més producció amb menys temps i diversificació de la dieta  creixement demogràfic. Ex 7, p. 34
 9. 9. Revolució del comerç: domestic system  Manufactures elaborades a casa. Catalunya:  Indianes, aiguardent i avellanes: comerç d’ultramar  comerç triangular.  Pagesos paraires  manufactures fora de la ciutat per evitar el control gremial. Ex. 8, p. 34.
 10. 10. Revolució tecnològica  Innovació tecnològica posterior que les anteriors, es fa per necessitat.  Conseqüències:  Augment de la productivitat.  Disminució dels costos de producció.  Primera indústria en mecanitzar-se: el cotó.  La màquina de vapor.  Després la siderúrugica:  Per la construcció de maquinària per al tèxtil.  Desenvolupament a partir del descobriment del carbó de coc.
 11. 11. Evolució de la maquinària del tèxtil.  Llançadora volant, 1733
 12. 12. Filadora Spinning Jenny, 1764
 13. 13. Filadora Water- Frame, energia hidràulica, 1769.
 14. 14. Mule Jenny, 1779.
 15. 15. Teler mecànic, 1785, per vapor.
 16. 16. La màquina de vapor, Watt, 1769.
 17. 17. http://www.animatedengines.co m/watt.shtml
 18. 18. Revolució en el transport  Des de mitjans XVIII: millora de camins, canals i ports per al comerç.  Revolució amb la introducció del vapor en transport terrestre i marítim:  ferrocarril: primer a les mines, després amb la locomotora 1829: màquina de vapor arrossegava vagonetes.  Primer: Manchester i Liverpool 1830 i a Espanya: Barcelona i Mataró 1848.  Vaixells de vapor: bucs de ferro. Als Estats Units 1807, a partir 1847 travessia de l’Atlàntic en 15 dies. Ex 2, p. 90.
 19. 19.  http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Walscha erts_motion.gif
 20. 20. Conseqüències  desenvolupament de la indústria siderúrgica: màquines de vapor, locomotores i bucs de ferro.  Avantatges dels nous transports: reducció de la durada dels trajectes, seguretat dels viatges, disminució dels costos de transport de les mercaderies.  Increment del comerç:  Local i regional: apropa consumidors i productors  economia de mercat, especialització de regions.  Mundial: increment considerable, teories lliurecanvistes però alguns estats proteccionisme vers Anglaterra.
 21. 21. La primera Revolució Industrial  S’inicia a Gran Bretanya, 1760.  Es basa en el carbó. (la mineria)  Apareix la fàbrica  revolució tecnològica per la màquina de vapor.  Es va centrar en la indústria tèxtil, a mesura que es va desenvolupar la maquinària es va desenvolupar la indústria siderúrgica.
 22. 22. La segona revolució industrial  pas de la preeminència de la Gran Bretanya a noves potències: Alemanya, Estats Units i Japó.  Noves fonts d’energia:  Electricitat: aplicacions: transport, força motriu de les fàbriques, sistemes de comunicació, oci, enllumenat.  Petroli: cotxes 1885, primer vol 1903.  Nous sectors industrials:  Impuls de la metal·lúrgia: acer inoxidable i alumini.  Indústria de l’automòbil: Ford i el cotxe utilitari.  Indústria química: tints, ...  Construcció: gratacels gràcies al formigó armat.
 23. 23. Model T, Ford
 24. 24. Energia hidroelèctrica
 25. 25.  Nova organització industrial:  Taylorisme i fabricació en sèrie  baixen els costos de producció amb el treball en cadena  producció massiva i estandaritzada i baixen els preus dels productes  més gent compra.  Concentració industrial davant de les grans inversions. Mètodes per combatre la competència: monopoli  Càrtel: associació d’empreses per fixar producció i preus. (ex: OPEP)  Trust: fusió d’empreses d’un mateix ram per crear-ne una de nova.  Hòlding: grup financer per invertir capital. Unions i fusions d’empreses.  Els bancs: capital a les empreses (préstecs) i estalviadors.  Societats anònimes: capital necessari de l’empresa fraccionat en parts = accions.
 26. 26. Països productors de petroli (2006) Font: “The World’s Top Oil Producers, 2006” a Middle East Issues. 6 de setembre de 2007.
 27. 27. Exemple de trust: sistemes analògics de TV
 28. 28. Fitxa- resum  I ex 1, p.90.
 29. 29. Catalunya i la revolució industrial Completa:  Revolució Demogràfica: p. 26:  Concepte extret de la gràfica:  Concepte extret del mapa:  Concepte extret de la taula:  Revolució agrícola: p. 27:  Incrementa per:  es converteix en una agricultura de mercat.  Revolució en el transport i en el comerç:  Ferrocarril.  Mapa del ferrocarril
 30. 30. La societat de classes  Burgesia  Proletariat Lectura de la p. 81. El cas de Catalunya, p. 86 i 87. Ex. 9, p. 91.
 31. 31.  Exercicis d'avaluació: 1, 2, 3, 4, 6 de la p. 99.  Conceptes claus:  Revolució industrial, colònia industrial, model de transició demogràfica, èxode rural, productivitat, sistema Norfolk o rotació quadriennal, domestic system, indianes, burgesia, proletariat, ludisme, moviment obrer.  Eix cronològic:  Primera revolució industrial: 1750 -1870.  Màquina de vapor, 1769.  Segona Revolució industrial: 1870.

×