clima aurora boreal temperatura pressió atmosfèrica serveis privats aeri marítim sereis públics per carretera transport ferroviari funcions urbanes sistema de ciutats jerarquia urbana grandària de les ciutats estructura per activitat econòmica estructura per edat i sexe factors de producció el món del treball sistemes econòmics béns econòmics emigració oceànica éxode rural immigració aqüifer cabal règim fluvial conca hidrogràfica estiatge bosc de coníferes cardo tabaiba estepa màquia bosc i matoll mediterrani gariga vertisòls horitzons sòlgris mediterrani terra bruna perfil del sòl terra rossa clima oceànic clima de muntanya clima mediterrani marítim o de costa climogrma clima mediterrani sec clima de cnàries temps atmosfèric jet stream pressió oratge rocam silici relleu rocam argilós localització de la península rocam calcari mapes temàtics gràfics espai geogràfic revoluci russa revoluci bloxevic estalinisme vells imperis gran bretanya triple aliana triple entesa conferncia de berln imperialisme imperis colonials estructura de la poblaci creixement natural poblaci demografia creixement real revolucions del 1848 revolucions del 1820 revolucions del 1830 revolucions liberals alemanya bismarck mazzini itlia cavour presa de la bastilla revoluci revoluci francesa revoluci industrial
Ver más