Creació Duna Historieta Amb Audacity

460 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
460
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
42
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Creació Duna Historieta Amb Audacity

  1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Jordi Martínez i Roncero - Maria del Mar Campmajó i Mira Centre: IES Joaquim Rubió i Ors – Localitat: Sant Boi de Llobregat Context educatiu - Localització del centre: Al Centre de Sant Boi de Llobregat - Tipologia d’alumnat: nivell socio econòmic mig – baix - Tipologia d’alumnat: alumnes de 3r i 4t d’ESO TÍTOL DE L’ACTIVITAT: “Creació d’una historieta amb l’Audacity” Nivell educatiu i curs: 3r i 4t de l’ESO Nombre d’alumnes: 22 alumnes per grup Característiques generals: Activitat on l’alumnat ha de crear una historieta que gravaran a l’audacity i que hauran de completar amb diverses opcions Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): -Afavorir la motivació de l’alumnat vers el seu procés d’ensenyament i aprenentatge -Potenciar la integració de l’alumnat nouvingut amb la creació de grups de treball flexibles. Objectius procedimentals i conceptuals: - Participar de forma activa i responsable en activitats musicals organitzades a l’aula. - Fer us de la tecnologia per a enriquir les creacions musicals. - Comprendre la relació de la música amb altres matèries (concretament la llengua) . - Comparació i reflexió dels ritmes originals d’una cançó i dels resultants al utilitzar-la en un nou context. -Fer ús de la tecnologia de la informació i comunicació perquè l’alumne/a millori la seva expressió, percepció musical i capacitat crítica.. -Descobrir l’ús de les noves tecnologies de forma directa mitjançant la pràctica.
  2. 2. Objectius competencials: Competència Comunicativa: -Potenciar la divulgació i la comunicació de resultats mitjançant una audició de totes les històries escrites. Competència Artística i cultural: -Treballar l’aspecte lúdic de la música, de manera que permeti a l’alumne/a descobrir les possibilitats que té com a font d'informació i expressió creativa. Continguts que es tractaran - Musicals: El valor del silenci, l’escolta reflexiva. Identificació de les característiques del so. Normes bàsiques del llenguatge musical. Tecnològics: Ús audacity. Temporalització: 3 sessions / 1 hora Agrupament dels alumnes: grups de treball (per parelles o en grups de 3) Recursos que s’utilitzen: - Ordinadors amb connexió i programa Audacity Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants • Explicació de l'activitat: • Crear una història de 15 a 20 frases com a màxim. • Hi ha d’intervenir un narrador i dos personatges o tres personatges com a màxim. • Aquesta historieta s’haurà de gravar i posar-hi una o dues músiques de fons, depenent de la trama. • S’hi hauran d’introduir d’entre 3 a 5 sons de fons, també d’acord a la història • Les veus s’hauran de manipular amb l’audacity per fer-les el màxim de creïbles. • Un cop totes les historietes estiguin enregistrades es posaran en comú i s’escollirà entre tots la més “treballada” •
  3. 3. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: Tots els objectius proposats es van assolir Què prova que va funcionar bé? Que tot va funcionar en la temporització prevista. Que molts alumnes es van baixar el programa a casa i van continuar l’activitat a casa. Observacions És difícil que hi hagi silenci quan han d’enregistrar la història i més encara sabent que acostumen a equivocar-se o posar-se a riure i sempre cal repetir-ho diversos cops.

×