FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA
Professor/a: Laura Pareras
Centre: CEIP Els Grecs Localitat: Roses
Context educatiu
El cen...
amplada el temps expressat en segons).

Reconèixer el timbre dels/de les companys/es de la classe.

Observar els principal...
•  Reconèixer el timbre dels/de les companys/es de la classe.

    •  La veu i la correcta emissió.

    •  Recon...
Descripció    de  l’activitat  que  han   de  realitzar  els  estudiants:
 1a sessió: sessió de música

  Int...
cooperatius realitzem un petit mural amb petites cartolines que unides
 formaran un mural conjunt. Tasques del grups: tít...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Vivenciem El So

685 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
685
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Vivenciem El So

 1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Laura Pareras Centre: CEIP Els Grecs Localitat: Roses Context educatiu El centre és de dos línies i està situat al barri amb el mateix nom del centre, a la part nord de Roses. La tipologia de l'alumnat és d'un nivell sòcio-econòmic mitjà amb força diversitat. Les dades al principi de curs era del 20’5 % del alumnes provenen de l’estranger, dels quals un 57’5 % de països del Nord d’Àfrica, un 16’25 % de països de la Comunitat Econòmica Europea i un 12’5 % de l’Amèrica Llatina i un 6’25% d’Àsia. La implicació i la relació amb l'alumnat és adequada. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Vivenciem el so. (UD: Els sons ens envolten). Nivell educatiu i curs: Primer curs de cicle inicial. Primària. Nombre d’alumnes: 25. Característiques generals: El grups són força diversos. Hi ha un grup-classe més mogut que l'altre. Tenen música una hora setmanal i 45 minuts d'informàtica amb la meitat del grup. Al realitzar la mateixa mestra la informàtica s'ha aprofitat per a complementar àrees curriculars, entre elles l'artística. Per a la setmana cultural dedicada a l'aigua que coincideix amb Sant Jordi es realitzarà una marató literària per cicles. Es realitza un treball interdisciplinar amb l'àrea de llengua en l'aprenentatge d'un rodolí, poesia, embarbussament o endevinalla sobre la temàtica de l'aigua. En relació al seu nivell de desenvolupament l’alumne serà capaç de: Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): Escoltar en respecte i silenci les explicacions de la mestra i companys. Demanar dubtes per tal d'assolir la tasca. Esforçar-se per a treballar per parelles o en petit grup. Col·laborar en el mural del grup-classe. Objectius procedimentals i conceptuals: Discriminar les característiques principals de les ones sonores (llargada,
 2. 2. amplada el temps expressat en segons). Reconèixer el timbre dels/de les companys/es de la classe. Observar els principals elements del programari Audacity. Reconèixer visualment i auditiva les ones sonores. Usar l'ordinador per a percebre elements bàsics de la música. Objectius competencials: Quines competències es treballaran amb aquesta activitat? COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: Competència Comunicativa: escoltar les instruccions de la mestra, demanar dubtes al company/a i a la mestra aprendre vocabulari específic a nivell musical i informàtic (engegar, clicar, parar, ones sonores,etc). Competència Artística i cultural: Es garanteix a través dels diversos continguts que es desenvolupen en aquesta unitat didàctica. CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competència del coneixement i interacció amb el món: descobrir la diversitat de sons mitjançant diferents estímuls sonors. Competència tecnològica: conèixer les característiques principals del programari Audacity. Competència social i ciutadana:Mantenir una actitud de silenci i escolta atenta en la mestra i companys. Col·laborar en la realització d'un mural. Competència d’aprendre a aprendre: resoldre les activitats pas a pas. Competència matemàtica: els segons que dura la gravació, l'amplitud de l'ona (grandària, llargada, amplada), les comparacions amb la dels altres. Continguts que es tractaran Musicals: • L'ona sonora i característiques. • Les qualitats del so: durada, intensitat, altura i timbre.
 3. 3. • Reconèixer el timbre dels/de les companys/es de la classe. • La veu i la correcta emissió. • Reconèixer visualment i auditivament les ones sonores. • Tecnològics: • Coneixement de l'Audacity, ús de l'ordinador i dels seus components (altaveus, auriculars, ratolí, teclat). • Socials: • Respectar els companys, col·laborar amb les aportacions del grup-classe, a destacar. D’altres àrees: Àrea de llengua: comunicar-se a nivell oral, recitar un text curt, Àrea de matemàtiques: grandària, comparacions, el temps. Àrea de medi: elements de l'entorn que ens envolten, l'aire, la nostra veu i la seva cura. Temporalització: 3 sessions (2 d'una hora en gran grup a l'hora de música i 1 en mig grup de 45 minuts a l'hora d'informàtica. Tercer trimestre. Agrupament dels alumnes: dos sessions en gran grup i una en mig grup. Recursos que s’utilitzen: - Eines TIC: els 6 ordinadors de l'aula, el projector i auriculars amb micròfon. - Programari: Audacity. - Instruments de l’aula: no se'n necessiten (si de cas com activitat d'ampliació). Professorat implicat: la mestra de música que és la mateix que la d'informàtica. Les tutores del curs en l'àrea de llengua.
 4. 4. Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants: 1a sessió: sessió de música Introducció del concepte de música a partir de l'activació dels coneixements previs. Definim el concepte i expliquem com la música és un conjunt de sons. A partir del programari Audacity expliquem les característiques principals del programa. Cada alumne/a dirà el seu nom i el compararem primer a nivell primer visual i després a nivell auditiu. Un cop gravats els nostres noms cantem tots junts una cançó i l'escoltem. La mestra varia la tornada a partir del menú efectes tot explicitant les qualitats del so: durada, intensitat, altura i timbre. Com a activat d'ampliació podem jugar a endevinar els timbres dels nostres companys/s. Uns surten a fora de l'aula i els altres graven sons quotidians. Com a activitat de reforç podem demanar als alumnes aspectes més bàsics com són aspectes de les qualitats del so pel que fa referència a durada i intensitat. 2a sessió: sessió d'informàtica Recordem els conceptes treballats en l'anterior sessió. Per parelles es col·loquen als ordinadors i realitzen proves tot recitant rodolins, poesies o endevinalles que estan preparant a l'àrea de llengua. A continuació observen les ones i apunten a una fitxa: data, títol i característiques principals de la seva gravació (durada - número de segons; timbre - el propi nom, intensitat – si les ones són més aviat grans o petites i altura – si la veu resulta més aviat aguda o greu) i dibuix. S'ajuden per parelles. 3a sessió: sessió de música Recordem el treball que estem realitzant. Exposen la fitxa realitzada en gran grup. Els companys escolten en silenci i respecte. A la pissarra realitzem entre tots un esquema del que hem aprés. Per grups
 5. 5. cooperatius realitzem un petit mural amb petites cartolines que unides formaran un mural conjunt. Tasques del grups: títol, descriure el programari utilitzat, dibuixar les ones, descriure les qualitats del so i el que hem aprés, per exemple. Dependrà un xic de les aportacions de l'alumnat. Com a activitat d'ampliació podem afegir-hi un títol i presentar les gravacions totes seguides realitzant un treball en conjunt. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: Principalment s'han assolit els objectius ja que hem treballat en gran i en petit grup i estaven molt motivats. Anotem els objectius i algun altre criteri d'avaluació en una graella i ho valorem amb una gradació: sempre, sovint, li costa, encara no assolit. Què prova que va funcionar bé? Els alumnes es mostraven receptius i motivats per aprendre. Van utilitzar correctament les principals funcions amb ajuda de la mestra tot i que alguns grups ja eren més autònoms (gravar, parar i escoltar). Què sembla que no va funcionar? En general va haver-hi alumnes que van ser reagrupats de parelles a grups de tres ja que s'ajudaven més. En un grup vam necessitar més temps. Què et va sorprendre? La facilitat en l'aprenentatge quan estan tan motivats. Canvis que el professorat farà en la activitat la propera vegada: Podríem haver realitzat la tercera sessió en mig grup amb el grup-classe més mogut per tal de realitzar el tancament de la unitat didàctica amb el mural sense que s'esveressin.

×