Desenvolvemento Sostible

1.817 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Empresariales
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.817
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
508
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Desenvolvemento Sostible

 1. 1. DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
 2. 2. 1 ¿Qué é? <ul><li>Chámaselle desenvolvemento sostible a aquel desenvolvemento que é capaz de satisface-las necesidades actuales sin compromete-los recursos e posibilidades das futuras xeracións. Intuitivamente unha actividade sostible é aquela que se pode manter. Por exemplo, cortar árbores dun bosque asegurando a repoblación é unha actividade sostible. Por contra, consumir petróleo non é sostible cos coñecementos actuais, xa que non se coñece ningún sistema para crear petróleo a partir da biomasa. Hoxe sabemos que unha boa parte das actividades humanas non son sostibles a medio e largo plazo tal e como hoxe están plantexadas. </li></ul>
 3. 3. 2 ¿Qué consecuencias traerá? <ul><li>-CAMBIO CLIMÁTICO: Isto traerá como consecuencia o derretimento dos glaciares, aumento da temperatura do mar e sequías ou inundacións, entre outros. </li></ul><ul><li>O vapor de auga, o dióxido de carbono (CO2)e o gas metano forman unha capa natural na atmósfera terrestre que provén do Sol. </li></ul><ul><li>Arredor do 70% da enerxía solar que chega á superficíe da Terra é devolta ó espazo. Pero parte da radiación infravermella é retida polos gases que producen o efecto invernadoiro e volve á superficie terrestre. </li></ul><ul><li>Isto fai posible a vida sobre o planeta. De non existir o fenómeno das fluctuacións climáticas serían intolerables. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>- O PETRÓLEO: dende os gobernos non se lle da a atención que merece, unha crisis que fará temblar a nosa forma de vivir, e nos fará cambiar forzosamente a mentalidade do aforro enerxético e o aproveitamento de enerxías renovables ou de nova xeración (como a do hidróxeno, ou a fusión nuclear). Todo debido ó fin do ouro negro. Cada ano consúmese no mundo 84 millons de barriles de crudo, e a demanda segue aumentando, mentres que as explotacións non dan máis de sí, e a cantidade de descubrimentos de novos xacementos é menor, ó igual que a calidade do petróleo existente neles. </li></ul><ul><li>Ademáis e por si fora pouco, os xacementos que se explotan na actualidade, son relativamente vellos, e están próximo a esgotarse. Dise que xa no 2010, a produción de petróleo iniciará o seu descenso, e non podrá abastecer moito máis ó resto da población, estará máis caro, por consecuencia, os transportes tamén o serán, e a vida será moito máis cara do que é aínda. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>-PROBLEMAS AMBIENTAIS RELACIONADO ÓS RECURSOS HÍDRICOS: </li></ul><ul><li>A. Cuantitativos (afectan as cantidades de aguas dispoñibles) </li></ul><ul><li>a) Agotamento a causa da sobreutilización de ambientes lénticos e lóticos -incluíndo os humedais. </li></ul><ul><li>b) Disminución sensible do caudal, por evaporación ou infiltración. </li></ul><ul><li>c) Trasvases a outras cuncas con perxuicio das cuncas orixinarias. </li></ul><ul><li>d) Disminución o agotamiento de acuíferos por sobreexplotación. </li></ul><ul><li>e) Alteración do ciclo hidrolóxico local por inyección de augas ó subsolo para explotación petrolífera ou gasífera. </li></ul><ul><li>f) Eliminación ou disminución de recurso da agua na atmósfera, por acción antrópica (sobreexplotación de lagos, exemplo: Titicaca) </li></ul><ul><li>g) Alteración do escurrimento natural da agua por acción antrópica (operación de represas, instalación de portos abastecemento para consumo, canalización, etc.) </li></ul><ul><li>h) Inundacións cuxa velocidade perxudique outros bens do home. </li></ul><ul><li>i) Ablación de xeos naturais ou antrópica (por efecto invernadoiro) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>B. Cualitativos (afectan a calidade das aguas </li></ul><ul><li>facéndoas indispoñibles para determinados usos) </li></ul><ul><li>a) Contaminación física, química, biolóxica ou térmica. </li></ul><ul><li>b) Salinización e acidificación de augas doces. </li></ul><ul><li>c) Sedimentación. </li></ul><ul><li>d) Eutrofización. </li></ul><ul><li>e) Intrusión de augas salobres en augas doces. </li></ul><ul><li>f) Alteración do contido biótico dos humedais. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>C. Problemas ambientais emerxentes da interrelación dos recursos hídricos coutros elementos ambientais: </li></ul><ul><li>a) Uso inadecuado dotros recursos (solos, atmósfera, fauna, flora) que afectan ós hídricos: sequías, choivas ácidas, colmatación de canais, contaminación e alteración de humedais.) </li></ul><ul><li>b) Usos inadecuados dos recursos hídricos que afectan a outros recursos naturais ou elementos ambientais: erosión hídrica, revenimento de solos. </li></ul>
 8. 8. 3 ¿Cómo evitar os problemas que isto acarrea? <ul><li>-Finalmente, hai que decir que para que a degradación medioambiental non se convirta nun feito irreversible, é inevitable que se leven a cabo una serie de cambios na forma de producir, utilizar e desfacerse dos residuos. Unha sociedade sostible veríase obrigada a poñer máis énfasis na conservación e eficiencia dos productos, a ter máis en conta as enerxías renovables e a extraer os chamados recursos renovables só ata o punto de que se podan rexenerar por si mesmos. Tamén será necesario que se minimicen os residuos e se aumente a reutilización e a reciclaxe. Así mesmo, terán que desarrollarse máis tecnoloxías de producción favorables ó medio ambiente á vez de que se crean productos máis duradeiros e reparables. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>-A medida que se vaia avanzando cara a estes obxetivos, os maiores agresores do medio ambiente, entre os que se encontran as industrias do petróleo, do carbón, etc., veranse drásticamente reducidas, existindo a posibilidade de que algunhas desaparezan, e no seu lugar aparecerán novas industrias. En definitiva, os rasgos dunha economía sostible podrían dar unha nova forma á vida do siglo XXI. Aínda que son moi difíciles de imaxinar uns cambios drásticos nesta materia, existen moitos antecedentes históricos. Dende a revolución industrial en adiante, tanto na actividade económica como no empleo cambiaron continuamente, dende aagricultura á industria e os servizos. A composición mesma da industria encóntrase en continúo cambio: nos países industrializados das industrias tradicionales como a téxtil, a siderurxía e os transformados metálicos perden forza, mentras que a electrónica, telecomunicacions y biotecnoloxía gañan terreo. A cuestión non é si as economías cambiarán como consecuencia dos intereses medioambientais, senón hacia que direccions evolucionarán, e cómo os gobernos poden encauzar y facer máis levadeiro este proceso. </li></ul>
 10. 10. 4 ¿Cómo lle afectará isto ao planeta? <ul><li>• Preocupación por un desenvolvemento sostible: </li></ul><ul><li>O medio ambiente pasado por alto: </li></ul><ul><li>Os países desenrollados déronse conta de que consumían moitos recursos naturais finitos e que o medio ambiente está descoidado. Os puntos críticos son o agotamento dos recursos naturais (como as materias primas e os combustibles fósiles), a destrucción e fragmentación dos ecosistemas e a pérdida da biodiversidade, o que reduce a capacidade de resistencia do planeta. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>• Xustificación do desenvolvemento sostible: </li></ul><ul><li>A xustificación do desenrolo sostible provén tanto do feito de ter uns recursos naturais limitados (nutrientes no só , na auga potable, minerais, etc.), que se poden agotar, como do feito de que unha crecente actividade económica produce grandes problemas medioambientais que poden chegar a ser irreversibles. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Perda da biodiversidade: </li></ul><ul><li>Hai ata 200 especies extinguidas por día, pero todos os científicos recoñecen que a proporción da pérdida de especies é maior que en calquera época da historia humana. </li></ul><ul><li>Encóntrase ameazada aproximadamente un 12,5 % da vexetación coñecida. </li></ul><ul><li>Todo se debe a actividade humana, incluíndo a destrucción directa de plantas e o seu hábitat. </li></ul><ul><li>Algunhas das actividades de desenvolvemento que poden ter máis consecuecias negativas para a diversidade biolóxica son: </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Algunhas das actividades de desenvolvemento que poden ter máis consecuecias negativas para a diversidade biolóxica son: </li></ul><ul><li>Os proxectos agrícolas e gandeiros que implican o desmonte da terra, a eliminación de terras húmidas, a inundación para reservorios de rego e tamén o uso dos pesticidas. </li></ul><ul><li>Os proxectos forestais que inluian a construcción de camiños de acceso, explotación forestal intensiva,e o establecemento de industrias. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>A canalización dos ríos. </li></ul><ul><li>Os proxectos hidroeléctricos que implican grandes desviacións da auga, inundacións ou outras tranformacións das áreas naturais, producindo a reducción do hábitat. </li></ul><ul><li>Proxectos industriais que produzan a contaminación do aire, auga ou só. </li></ul><ul><li>Pérdida en gran escala do hábitat debido á mineiría e a explotación mineral. </li></ul><ul><li>Conversión dos recursos biolóxicos en combustibles ou alimentos a escala industrial. </li></ul>
 15. 15. Consumo sostible <ul><li>Iniciativas para un estilo de vida sostible. </li></ul><ul><li>¿Todas e todos somos igualmente responsables da huella ecolóxica? ¡Non! O 20% da xente máis rica do mundo consome casi o 75% dos recursos naturais do planeta. Outro dato. A fortuna dos 225 individuos máis adiñeirados do mundo é igual ao ingreso anual do 47% da poboación mundial máis pobre, ou sexa, da de 2.500 millóns de persoas. </li></ul><ul><li>Os feitos poñen en manifesto que o consumo sostible non é únicamente un tema ambiental, senon que é algo que promove un nivel de vida digna para todo-los seres humanos. </li></ul><ul><li>Tráfico, contaminación de aire, ruído… as nosas cidades estanse facendo cada vez máis inhabitables. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Utilizando máis o transporte público, bicicletas, e medios que non contaminen tanto como os millóns de coches particulares que cada día percorren as cidades de todo o planeta. </li></ul>
 17. 18. Ligazóns <ul><li>http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=pt&u=http://www.ecologia.info/biodiversidade.htm&ei=RgkRSpHLIpKqsAbui72ZCA&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dperda%2Bda%2Bbiodiversidade%26hl%3Des%26rlz%3D1G1GGLQ_ESES276%26sa%3DG </li></ul><ul><li>http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=pt&u=http://www.malhatlantica.pt/cnaturais/biodiversidade.htm&ei=RgkRSpHLIpKqsAbui72ZCA&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dperda%2Bda%2Bbiodiversidade%26hl%3Des%26rlz%3D1G1GGLQ_ESES276%26sa%3DG </li></ul><ul><li>http://www.proyectopv.org/1-verdad/perdidabiodiversidad.htm </li></ul><ul><li>http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml </li></ul><ul><li>http://www.ecopibes.com/problemas/biodiversidad/index.html </li></ul><ul><li>http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml </li></ul><ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible </li></ul><ul><li>http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/14PolEcSoc/140DesSost.htm </li></ul><ul><li>http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm </li></ul>
 18. 19. Grupo de traballo <ul><li>Olaya Iglesias Yáñez </li></ul><ul><li>Laura Pego Crugeiras </li></ul><ul><li>Fátima Fontaíña Rego </li></ul><ul><li>1º Bach. D. Curso 2008/09 </li></ul>

×