Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Създаване на сайт за рекламна агенция - Курсова работа

3.275 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Marketing
 • Sé el primero en comentar

Създаване на сайт за рекламна агенция - Курсова работа

 1. 1. Икономически университет – Варна Център „Магистърско обучение“ Курсова работа По „Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации” На тема: Създаване на сайт за рекламна агенция Изготвили: Проверил: 41 гр. , специалност „Реклама и медийни комуникации”: Доц. д-р Стефан Дражев Анита Несторова Ф.Н. 11672 Ивайло Димитров Ф.Н. 11670 2014 г. гр. Варна
 2. 2. Създаване на сайт за рекламна агенция 2 Съдържание I. Въведение ............................................................................................................................................3 1. Какво е уеб сайт?.............................................................................................................................3 2. Ползи от създаването на уеб сайт..................................................................................................3 3. Стъпки по разработката на уеб сайт..............................................................................................5 II. Описание на сайта...............................................................................................................................7 Стъпка 1: Подготовка .............................................................................................................................7 Стъпка 2: Дефиниране на стратегия....................................................................................................10 Стъпка 3: Архитектура.........................................................................................................................10 Стъпка 4: Разработка на сайта и базата данни ...................................................................................11 Стъпка 5: Вътрешни тестове................................................................................................................21 Стъпка 6: Пускане на сайта..................................................................................................................21 III. Заключение....................................................................................................................................22 IV. Библиография................................................................................................................................23 V. Приложения.......................................................................................................................................24
 3. 3. Създаване на сайт за рекламна агенция 3 I. Въведение 1. Какво е уеб сайт? - Web страниците представляват файлове, които са написани на специален език за програмиране (например HTML, PHP, Perl и др.). Всяка страница също има свой адрес, който се състои от адреса на сайта плюс името на файла. На сървърa работи програма, която "следи" дали други компютри изпращат заявки за web страници и когато получи такава заявка, тази програма обработва файла на съответната страница и изпраща резултата. Един интернет сайт представлява съвкупност от web страници. Web страниците биват статични и динамични. Статичните са написани само на HTML и те винаги имат едно и също съдържание. Можете да мислите за тях като за напечатани на хартия - каквото е напечатано - то си остава така "завинаги" (поне от ваша гледна точка. Програмист може да ги промени). Динамичните web страници се наричат така, защото тяхното съдържание (текста/картинките/снимките) се генерира динамично, т.е. при всяко поискване на дадена страница съдържанието може да е различно. За целта обикновено се ползват бази данни и когато сървърът обработва дадена страница, той се обръща към базата данни и извлича необходимата информация. Когато един сайт е съставен изцяло от статични страници той се нарича статичен. Ако има и динамични страници (и най-вече, когато те преобладават) се нарича динамичен сайт.1 2. Ползи от създаването на уеб сайт - Предимствата на уеб сайта не се изчерпват с рекламата в Интернет или с предоставянето на информация за фирмата/ организацията на клиентите й/ членовете й. Един професионално изграден уеб сайт може да допринесе изключително за един успешен бизнес/ кауза. Уеб сайт, богат на текстова и графична информация за услугите и продуктите на фирмата/ организацията, има огромно въздействие върху потенциалните и настоящите клиенти на дадена компания и повишава доверието към нея. 1 Достъпно на: http://www.ikratko.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5- %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/ ; Последен достъп: 01.05.2014 г.; 13:21 часа
 4. 4. Създаване на сайт за рекламна агенция 4 Интернет е най-голямата медия в света и фирмите/ организациите, разполагащи с интернет сайтове неизменно се ползват с високо доверие сред клиентите си. И нещо много важно - ако поради някаква причина се наложи да се смени адреса на офиса или телефоните, една проста промяна на контактната информация в уеб сайта и вече всеки нов или настоящ клиент ще е информиран.  Уеб сайтът осигурява непрекъсната връзка с клиентите. Те ще посещават уеб сайта винаги, когато имат какъвто и да е въпрос към фирмата/ организацията. Това е великолепен начин, както да се отговори на въпросите им и да се разреши техния проблем, така и да се информират за новите продукти и услуги на фирмата/ организацията;  Чрез уеб сайта се получава обратна връзка от клиентите. Много компании по света биха дали всичко, за да узнаят мнението на своите клиенти за своите стоки и услуги. Недоволният клиент рядко се свързва с доставчика, за да сигнализира за проблем. Той просто престава да бъде клиент и забравя за организацията. Ако на уеб сайта обаче има лесен начин да изкажат своето мнение, се дава уникалния шанс, както да се запазят като клиенти, така и да се подобри качеството на бизнеса.  През уеб сайта може да се генерират допълнителни поръчки. Ако продуктите или услугите са достатъчно добре описани и илюстрирани в сайта убеждаването на посетителите да направят поръчка е по-лесно. Така работят редица фирми (не само онлайн магазини), които използват предимствата на интернет разплащанията. Това спестява време и за двете страни - и за купувача, и за продавача.  С един добре оптимизиран уеб сайт получавате конкурентно предимство. Клиентите все по-често избират именно фирми, които имат богат на информация сайт в Интернет и пренебрегването на този фактор сериозно вреди на бизнеса ви! Замислете се, бихте ли се свързали с фирма, която просто е написала, че извършва професионално почистване на офиси и домове или ще предпочетете фирма, която подробно е описала услугите си, начина си на работа, клиентите и схемите на плащане.  Уеб сайтът осигурява глобално покритие на всеки бизнес.  Уеб сайтът може да се превърне в инструмент за целенасочен маркетинг. Търсенето по ключови думи в Мрежата става все по-масов метод за издирване на
 5. 5. Създаване на сайт за рекламна агенция 5 подходящ доставчик. Ако имате професионално изграден сайт, до него ще достигат именно тези хора, които се интересуват точно от вашата стока или услуга. Никой друг метод за реклама няма целевата насоченост на Интернет сайта.2 3. Стъпки по разработката на уеб сайт - В зависимост от типа на проекта, някои елементи може да отсъстват и/или да са добавени други: Стъпка 1: Подготовка • Дефиниране на главното предназначение/главната цел на сайта - това е първата и най-важна стъпка. За да бъде наистина полезен сайта за нашата фирма е необходимо да бъде дефинирана ясна цел, която трябва да бъде постигната с него. В допълнение могат да бъдат дефинирани и подцели, които да са в хармония с главната. • Преглед на съществуващите маркетингови материали - подбират се материалите, които могат да бъдат използвани за съдържанието сайта. Определя се, кои от тях могат да бъдат използвани "на готово" и кои имат нужда от редактиране. Изяснява се и какви други материали и източници ще бъдат предоставени. • Идентифициране и проучване на конкурентите - идентифициране на конкурентите и оценка на тяхното присъствие в Интернет. • Дефиниране на аудиторията на сайта и клиентите - на базата на съществуващата фирмена маркетингова политика се дефинира аудиторията на сайта и потенциалните клиенти, към които ще е насочен. • Разговори с ключови служители - набиране на информация от служителите на фирмата относно идеи за предназначението и разработката на сайта. • Избор на интернет име (интернет адрес) на сайта и закупуването му Стъпка 2: Дефиниране на стратегия • Разработване на стратегия на сайта - cъдържа описание на основните принципи, които ще бъдат следвани за постигането на основната цел. 2 Достъпно на: http://bulinfo.bg/bg/pages/view/benefits_web_site; Последен достъп на: 01.05.2014 г.; 13:22 часа;
 6. 6. Създаване на сайт за рекламна агенция 6 • Определяне на основните задачи - на базата на стратегията се определят основните задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне изпълнение на предназначението на сайта. Стъпка 3: Архитектура • Дефиниране на архитектурата на сайта - определят се основните компоненти на сайта и тяхната взаимосвързаност. • Дефиниране на функционалността, изработване на спецификация - детайлно описание на цялата функционалност и на базата на това - изработване на спецификация. • Дефиниране на изискванията към визуалната структура на сайта - определяне на цветова схема, организация на съдържанието и др. Стъпка 4: Разработка на сайта и базата данни • Изпозлване на безплатен онлайн инструмент за създаване на сайт – www.wix.com • Проектиране на базата данни • Попълване на сайта - Слагане на окончателните текстове, графики и снимки в сайта. • Оптимизация на страниците - "донастройка" на съдържанието и връзките във всяка страница с цел повишаване леснотата и удобството на ползване. Стъпка 5: Вътрешни тестове • Проверка за съвместимост със различни брaузъри • Проверка дали всички връзки работят • Проверка на поведението на сайта при натоварване • Проверка на правописа на текстовете Стъпка 6: Приемане на сайта • Инсталиране на сайта на сървър за тестване • Тестове за съответствие на функционалността според спецификация • Съставяне на списък с желаните малки промени по сайта
 7. 7. Създаване на сайт за рекламна агенция 7 • Извършване на промените от предишната точка Стъпка 7: Пускане на сайта • Пускане на интернет сайта • Регистриране на сайта в различни "машини за търсене" и директории Стъпка 8: Поддръжка • Отстраняване на евентуално възникнали проблеми • Добавяне на нова функционалност (след съответно нова спецификация) II. Описание на сайта Описанието на създадения уеб сайт в изложението по-долу е адаптирано към стъпките за създаване на интернет страница в предходната точка. Изпълнените стъпки са в съответствие със спецификата на сайта и инструмента, използван за неговото създаване. В случая изграждането на уеб страницата на CreAgency мина през следните шест стъпки: Стъпка 1: Подготовка  Дефиниране на главното предназначение/главната цел на сайта – Сайтът ще има за цел да представи фиктивнта рекламна агенция “CreAgency”, която работи по осъществяването на студентски проекти. Акцент в сайта ще бъде текущо разработвания проект на агенцията – “Car(е)Share”: - Рекламна агенция „CreAgency” CreAgency е рекламна агенция, създадена от млади маркетолози в процеса им на обучение в „Икономически университет – Варна”. Творчеството на тази формация от креативност, стил и рационалност, обслужва интересите на първо място на обществото, а след това на бизнеса. Въпреки че е съставена от уникални по характер и дарби личности, CreAgency работи като механизъм за генериране на красиво и интелигентно рекламно съдържание. - Проект „Car(e)Share” за доброволно споделяне на превоз в градска среда
 8. 8. Създаване на сайт за рекламна агенция 8 Идеята за проекта Car(e)Share изплува на повърхността на обикновена дискусия относно ежедневния ни начин на придвижване и свързания с това сблъсък с трафика по варненските улици. Car(e)Share има за основна задача да покаже, че всеки има възможност да се включи в ефективното управление на движението по пътищата, като по този начин допринася за устойчивото развитие и социалната интеграция в страната ни. Целта на проекта е да се внедри Carshare моделът на предвижване на територията на град Варна. Пестенето на време и средства, намаляването на градския трафик, намаляване нивата на шумово замърсяване, намаляване вредните емисии и запознанството с нови хора са някои от основните, но далеч не всички положителни ефекти от споделянето на личния превоз. Car(e)Share е разделен на три вълни: - Wave 1 – „Информирай се!” – В тази част от проекта следва да бъде осведомена целевата аудитория за Carshare метода на придвижване и ползите от него; - Wave 2 – „Активизирай се!” – В тази част от проекта следва да се провокира целевата аудитория към действие чрез демонстрация на това как се случва Carsharing-ът в действителност; - Wave 3 – „Мобилизирай се!” – След установяване нивата на заинтересованост сред целевата аудитория след Wave 1 и Wave 2 следва да се разработи мобилно приложение за Android устройства, което да способства свързването на шофьори с пътници;  Преглед на съществуващите маркетингови материали – Материалите, които ще бъдат включени в съдържанието на сайта ще бъдат: - Лого на CreAgency; - Снимки на екипа на CreAgency; - Лого на проекта Car(e)Share; - Тийзър на проектa Car(e)Share; - Постери за проекта Car(e)Share; - Снимки на пътуващи хора, набрани чрез кампания във Facebook; - Презентации на минали и настоящи проекти – “Бъдеще за Варна”, „Комуникационна кампания на Swiss Med Service”; “Self Made Service Pack”;
 9. 9. Създаване на сайт за рекламна агенция 9 - Свободни за достъп изображения от Google Images; - Текстове към всяка уеб страница;  Идентифициране и проучване на конкурентите – За да се осигури максимално конкурентен изглед на сайта на CreAgency, бяха посетени сайтовете на рекламните агенции, членове на Българска асоциация на комуникационните агенции: - АРТ ПИКЧЪРС - www.artpicturesbg.com - АРЧЪР АЙДИАС - www.archerideas.bg - БРАНД НЮ АЙДИЪС - www.brandnew.bg - Г.И.Д. КОНСУЛТ - www.gidconsult.com - ГРАФИТИ ББДО - www.graffiti-bbdo.bg - ГРЕЙ БЪЛГАРИЯ - http://grey.com/bulgaria/ - ДДБ СОФИЯ - www.ddb.com ; www.ddb.bg - ДЕКОНИ - www.deconi.bg - ЕУРО АР ЕС СИ ДЖИ СОФИЯ - www.eurorscg.bg - ИНТЕЛДЕЙ СОЛУШЪНС - www.intelday.com - ИНТЕРПАРТНЕРС КОМЮНИКЕЙШЪНС - www.interpartners.bg - ЛОУ СУИНГ КОМЮНИКЕЙШЪНС - www.loweswing.com - МАГ АДВЪРТАЙЗИНГ - www.mag.bg - НОУБЪЛ ГРАФИКС - www.noblegraphics.eu - НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КЪМПАНИ - www.newmoment.bg - ОГИЛВИ ГРУП - www.ogilvy.bg - ПУБЛИСИС СОФИЯ - www.publicis.bg - РА КРЕС - www.kres.com - РЕФОРМА - www.reforma.bg - ХАТС JWT - www.hutsjwt.com - ЮРАПЕЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС - www.eurapel.com  Дефиниране на аудиторията на сайта и клиентите - Това са ползвателите на проектите; работодатели, в лицата на рекламни агенции; други млади предприемачи, готови за колаборации и разработване на подобни проекти;
 10. 10. Създаване на сайт за рекламна агенция 10 Стъпка 2: Дефиниране на стратегия  Разработване на стратегия на сайта – Стратегията на сайта е да представя CreAgency пред широката аудитория чрез нейната работа и проекти. Стратегията за позициониране е „Пазарен последовател”, тъй като за да бъде конкурентоспособен, сайтът е изграден на база бенчмаркинг;  Определяне на основните задачи – Задачите са: 1) Да се представя екипът на CreAgency, чрез периодичен update на информацията за всеки от членовете; 2) Да се представят проектите на CreAgency по креативен начин; 3) Да се поддържа връзка с евентуални спонсори; рекламодатели; съмишленици и др. лица; Стъпка 3: Архитектура  Дефиниране на архитектурата на сайта – След направения оглед и анализ на сайтовете на функциониращи рекламни агенции бе решено, че сайтът ще съдържа следните страници и елементи: 1) Страница „Начало” 2) Страница „За нас” 3) Страница „Car(e)Share” с подстраница „Галерия” 4) Страница „Нашите проекти” с подстраници за проектите “Бъдеще за Варна”, „Комуникационна кампания на Swiss Med Service”; “Self Made Service Pack”; 5) Страница „Контакти” 6) Хедър – Меню-бар занавигация между страниците и връзка към социалните профили на CreAgency и блога на Car(e)Share; 7) Футър – Разбито съдържание на сайта, представено с различни наименования на елементите;  Дефиниране на изискванията към визуалната структура на сайта – За сайта бе определено използването на цветове в зелената гама и бял цвят за хедъра и футъра. Изборът на зеленият цвят се обуславя от страмежа за постигане на бранд идентичност и обвързване всички елементи на бранда CreAgency под една обща визия. Тъй като логото на CreAgency е зелено, а и в част от идеологията си агенцията застъпва желанието си да работи по екологични проекти, плюс факта, че
 11. 11. Създаване на сайт за рекламна агенция 11 екипът на CreAgency се състои само от млади хора, подходящата гама за сайта е именно зелената. След няколко теста на различните нюанси на зеленото бе избран #2DAD2E, който е основен цвят на шрифтове, background-и, рамки и меню-бара: Стъпка 4: Разработка на сайта и базата данни • Изпозлване на безплатен онлайн инструмент за създаване на сайт – За направата на сайта бе избран www.wix.com. Този избор се обуславя от факта, че на първо място инструментът е безплатен, а освен това с него се постига една „по-разчупена” визия на сайта, в сравнение например с инструмента на Google. • Попълване на сайта - Слагане на окончателните текстове, графики и снимки в сайта. - Създаване на страниците – Това става от първата икона в най-лявата част на сайта – Pages. Добавянето на отделните страници става от Add page, а индивидуалните настройки от иконата, която се появява при mousover на всяка страница:
 12. 12. Създаване на сайт за рекламна агенция 12 В настройките на всяка страница има две основни направления – Page Name, където се задават имената и адреса на всяка страница и SEO Page Settings, където се поставят заглавие и описание на страницата, както и ключовите думи, които могат да доведат интернет потребителите до някоя от подстраниците в сайта. За страницата „Начало” се маркира полето Set as home page. След нанасяне на промените те се запаметяват чрез натискане на Done бутона в долния десен ъгъл на UI.
 13. 13. Създаване на сайт за рекламна агенция 13 - Дизайн на страниците – За да се определи общия изглед на страниците – фон, шрифтове, цветове и т.н. се използва втория бутон в лявата част на сайта Design: От бутона Background се подават настройките за фона на сайта:
 14. 14. Създаване на сайт за рекламна агенция 14 От тук могат да се изберат готови цветове и стилове или фонът да се къстъмизира спраямо желанията на юзъра. Така бе избрано за фон да бъде сложен обикновен Stripe със цвят #2DAD2E и Opacity на цвета 50%. От Fonts бутона се настройват шрифтовете на ниво страница:
 15. 15. Създаване на сайт за рекламна агенция 15 За шрифт на основния контент на страниците бе избран Arial, като към него са прилагани различни стилове спрямо значимостта на текста – Bold, Italic и т.н. - Слагане на окончателните текстове, графики и снимки в сайта. – Добавянето на тези елементи става от третия бутон в най-лявата част на сайта Add: При клик на бутона Text се появяват двете опции за вмъкване – на параграф и на заглавия: При кликане на коя да е от двете опции се появява text box с възможности за редактиране на шрифт, цвят, големина, сенки, стилове и др. Text box-овете могат да бъдат лесно
 16. 16. Създаване на сайт за рекламна агенция 16 позиционирани, в която и да е част на страницата благодарение на лесния за ползване drag and drop интерфейс. При кликане на бутона Image се появяват три опции – за вмъкване на обикновена картинка, за вмъкване на картинка без рамка и за вмъкване на картинка от Clip Art: В изграждането на сайта са използвани само лични изображения без нуждата от ползване на Clip Art такива. При натискане на Image/Image without Frame се отваря нов прозорец с два таба – My Images, където се качват всички изображения, които създателят на сайта иска да ползва, и Free from Wix, където са всички свободни за достъп изображения от Wix галерията. Качването на снимки от лични компютър става от Upload Images бутона в горния десен ъгъл на UI, а самото добавяне на изображението към дадена страница – от Add images бутона в долния десен ъгъл на UI:
 17. 17. Създаване на сайт за рекламна агенция 17 От бутона Buttons & Menus се добавят бутоните и менюто в сайта: В сайта са добавени два Image бутона, които препращат към други страници на сайта. Това са Портфолио бутона, който води към страницата „Нашите проекти” и Creagency бутона, който води към страницата „За нас”:
 18. 18. Създаване на сайт за рекламна агенция 18 При добавянето на изображения на началната страница и подстраницата „Галерия” към страницата „Car(e)Share” е използвано добавянето на Gallery от Add интерфейса, с цел по- атрактивно представяне на съдържанието. За началната страница е избрано Slideshow, а за галерията - Grid:
 19. 19. Създаване на сайт за рекламна агенция 19 • Оптимизация на страниците - "донастройка" на съдържанието и връзките във всяка страница с цел повишаване леснотата и удобството на ползване. Това става от последния бутон в най-лявата част на сайта – Settings. Тук има няколко безплатни начина за оптимизация:
 20. 20. Създаване на сайт за рекламна агенция 20 1) SEO Google бутонът отваря нов прозорец, в който може да се впишат заглавие и описание на сайта, както и ключовите думи, по които може да излезе при търсенето му в мрежата: 2) Social settings бутонът отваря нов прозорец с възможност да се определи как да изглежда сайтът във Фейсбук при споменаване в коментар, споделяне и т.н. Има опция за поставяне на Thumbnail image и поле за вписване на акаунта във социалната мрежа:
 21. 21. Създаване на сайт за рекламна агенция 21 Стъпка 5: Вътрешни тестове • Проверка за съвместимост със различни брaузъри – Сайтът е тестван на Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 28, Google Chrome и Safari; • Проверка дали всички връзки работят – Тествани са всички линкове към профилите в социалните мрежи на CreAgency, както и на профилите на членовете на екипа към LinkedIn. Тествани са още вътрешните връзки в самия сайт между отделните страници; • Проверка на правописа на текстовете – Преди официалния Publish на сайта всички текстове бяха щателно проверени за правописни и стилистични грешки; Стъпка 6: Пускане на сайта • Пускане на интернет сайта – става от бутона Publish в лентата с инструменти:
 22. 22. Създаване на сайт за рекламна агенция 22 III. Заключение Всяка съвременна организация трябва да бъде еднакво лесно намирана както във физическата, така и във виртуалната среда. Интернет обладава голяма част от живота ни, работата ни е свързана с присъствието ни онлайн. Ето защо е необходимо да се обърне изключително внимание на начина, по който се представя дадена фирма пред обществото в Интернет пространството. Онлайн имиджът се гради основно свърху фирмения сайт и се обогатява от присъствието в социални мрежи и поддържането на блогове. В Приложения може да се види как CreAgency представя себе си на обществото. Посетете сайта на: http://creagencyinfo.wix.com/creagency
 23. 23. Създаване на сайт за рекламна агенция 23 IV. Библиография http://www.ikratko.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5- %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/ http://bulinfo.bg/bg/pages/view/benefits_web_site
 24. 24. Създаване на сайт за рекламна агенция 24 V. Приложения
 25. 25. Създаване на сайт за рекламна агенция 25
 26. 26. Създаване на сайт за рекламна агенция 26
 27. 27. Създаване на сайт за рекламна агенция 27
 28. 28. Създаване на сайт за рекламна агенция 28
 29. 29. Създаване на сайт за рекламна агенция 29
 30. 30. Създаване на сайт за рекламна агенция 30
 31. 31. Създаване на сайт за рекламна агенция 31
 32. 32. Създаване на сайт за рекламна агенция 32

×