Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài

ATHLSolutions
ATHLSolutionsATHLSolutions

Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại, Giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm các chi phí liên thông nội mạng, tận dụng các thiết bị tổng đài nền tảng TDM sẳn có, cũng như các Analog phone.

Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài

GIẢI PHÁP KẾT NỐI ĐA CHI NHÁNH
THOẠI – TỔNG ĐÀI

Trình bày : Trần Anh Tuấn
ATHL Solutions Co., Ltd

Tp.HCM, Ngày 02 tháng 06 năm 2011
309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 1
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài

Giải pháp kết nối đa chi nhánh tổng đài
Các doanh nghiệp hiện có nhiề u chi nhánh nằ m rải rác ở nhiề u khu vực , tỉnh thành,
thâ ̣m chí ở nhiề u quố c gia , mong muố n quản lý tâ ̣p trung hay vâ ̣n hành liên thông nô ̣i
mạng, thì giải pháp kết nối đa chi nhánh sử dụng các thiết bị Voice Gateway của hang
̃
AudioCodes là mô ̣t giải pháp thực tiễn và tiế t kiê ̣m chi phí . Không chỉ tương thich với
́
nhiề u loa ̣i tổ ng đài khác nhau (từ Avaya, Cisco, Nortal, Siemens, Alcatel-Lucent,
Pansonic, Ericsson,... cho đế n các tổ ng đài vận hành trên hệ thống mã nguồn mở
Astersik), các Voice Gateway của AudioCodes còn có khả năng hoạt động như một
tổ ng đài thu nhỏ cho số lươ ̣ng User ta ̣i chi nhánh vâ ̣n hành lên tới hàng trăm , thâ ̣m chí
hàng ngàn. Ngoài ra, viê ̣c tâ ̣n du ̣ng la ̣i hê ̣ thố ng Telephony hiê ̣n hành bao gồ m cả các
tổ ng đài Analog và thiế t bi ̣điê ̣n thoa ̣i Analog cũng là mô ̣t tiê ̣n ích không nhỏ cho giải
pháp này.
Sơ lược các hình thức kết nối:
1. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway trong mô hình remote extensions

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 2
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài







Mô hình remote extensions cho phép kéo dài extensions ở khoảng cách xa mà vẫn
sử dụng extensions của tổng đài.
Để dùng mô hình này chúng ta cần 02 thiết bị là MediaPack FXO và MediaPack
FXS.
Extensions được kéo dài qua IP và số extensions là số do tổng đài trung tâm cấp
Mô hình có thể sử dụng cho bất cứ loại tổng đài TDM nào như Panasonic,
Siemens, Alcatel, Nortal, Avaya
Mô hình này thích hợp cho các khu vực có khuôn viên lớn và có số extensions ít
như phòng bảo vệ, khu vực điều kiện đi dây cáp đồng không được hoặc quá xa .

Phòng bảo vệ, khu vực ở xa khác:


Sử dụng trong mô hình cảng biển tất cả đi cáp quang

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 3
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài


Mô hình resort với khoảng cách từ IT ROOM đến phòng bảo vệ xa, cần đi cáp
quang



Giải quyết vấn đề ghi âm bằng analog trên hệ thống contact center trong khi các
agent có thể nằm ở các địa điểm khác nhau.

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 4
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài

2. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway trong mô hình branch office

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 5
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài





Giải pháp này sử dụng voice gateway của AudioCodes như một tổng đài ở chi
nhánh.
Các tổng đài hiện tại có thể sử dụng mô hình này là AVAYA, Siemens, Alcatel,
3COM , Asterisk ….
Mô hình này đặc biệt thích hợp cho ngân hàng hoặc hệ thống bán lẻ với đặc thù là
các điểm giao dịch nhỏ và nhiều, cần số lượng máy điện thoại ít.

Trong mô hình các chi nhánh, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến tính năng auto fallback to
PSTN của AudioCodes voice gateway trong trường hợp kết nối với trung tâm bị rớt.
AudioCodes Mediapack hỗ trợ tính năng SAS (Stand Alone Survivability ) – khả năng tự
phục hồi. Tính năng SAS được build-in bên trong thiết bị MediaPack và miễn phí.

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 6
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 7
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 8
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài

3. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway trong mô hình kết nối hai chi
nhánh

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 9
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài








Mô hình giải pháp này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp có hai hay nhiều
chi nhánh và muốn gọi nội bộ với nhau. Vấn đề đặt ra ở đây là các chi nhánh lại
sử dụng các tổng đài khác nhau và do đó không thể sử dụng các giải pháp
chuẩn như giải pháp của Siemens, AVAYA hay Alcatel.
Chúng tôi đưa ra mô hình giải pháp sử dụng voice gateway của hãng AudioCodes.
Mô hình này cũng có thể dùng cho nhiều chi nhánh khác nhau.
Điều kiện sử dụng mô hình này:
o Đã có mạng WAN, LAN hoặc thiết lập IPSEC – VPN
o Có sẵn analog line hoặc port trung kế trên tổng đài
Sử dụng IPSEC – VPN trong mô hình gọi point - to - point

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 10
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài



Sử dụng mô hình hỗn hợp gồm IPSEC – VPN, lease line trong mô hình gọi
point - to - multipoint

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 11
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài
4. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway trong mô hình hotel , resort




Mô hình này sử dụng trong trường hợp hotel hoặc resort sử dụng cáp quang kéo
đến từng phòng.
Để giảm chi phí tại các room hoặc villa , chúng tôi sẽ đưa ra mô hình giải pháp sử
dụng analog phone thay thế cho mô hình ip phone trong lúc vẫn đảm bảo các tính
năng khách sạn như yêu cầu:
o MWI
o DND
o Check In
o Check Out
o Room Status

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 12
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài

5. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway trong mô hình trung tâm
Contact Center cho thuê

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 13
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài




Mô hình giải pháp này áp dụng cho Contact Center cho thuê.
Bài toán này chúng ta giải quyết yêu cầu cho doanh nghiệp như sau:
o Doanh nghiệp sẽ sử dụng số extensions của doanh nghiệp
o Agent phục vụ cho Contact Center lại là của trung tâm Contact Center cho
thuê
o Khách hàng sẽ vẫn xem Contact Center outsource này như là trung tâm
dịch vụ của khách hàng.
o Đáp ứng cho nhu cầu ngắn hạn của doanh nghiệp theo kế hoạch Marketing

6. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway như là trung kế của tổng đài dạng
SoftSwitch

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 14
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài



Mô hình này đề xuất áp dụng voice gateway của AudioCodes cho các SIP – PBX.
Hiện tại các hệ thống SoftSwitch hỗ trợ SIP protocol đang phát triển nhanh chóng
và nhu cầu cần các thiết bị voice gateway để kết nối với các SoftSwitch cho phép
các terminal gọi từ VoIP ra PSTN.
Các hệ thống SoftSwitch chuẩn có thể áp dụng mô hình này. Điển hình chúng ta
sẽ áp dụng cho mô hình này gồm:
o Microsoft Office Communication Server ( OCS )
o Asterisk
o SipXecs
AudioCodes hỗ trợ các trung kế dạng analog hoặc ISDN ( BRI, PRI) hoặc SS7



Mô hình này áp dụng cho Asterisk opensource software



Mô hình này dùng cho Microsoft Office Communication Server và kết nối trực
tiếp với PSTN





309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 15
Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài

o

Mô hình này áp dụng trong trường hợp muốn kết nối OCS với hệ thống
tổng đài sẵn có.

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu thực tế của từng doanh nghiệp sẽ có những mô hình,
giải pháp tương ứng. Để có thêm thông tin tư vấn cụ thể, xin vui lòng liên hệ đến
bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty chúng tôi theo số 08.39683821 .

309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com
Trang 16

Recomendados

Johnnie Walker Gold Label Reserve Thăng Long 1000 năm por
Johnnie Walker Gold Label Reserve Thăng Long 1000 nămJohnnie Walker Gold Label Reserve Thăng Long 1000 năm
Johnnie Walker Gold Label Reserve Thăng Long 1000 nămLinh Nguyen
526 vistas8 diapositivas
1000 cau dam thoai tieng anh por
1000 cau dam thoai tieng anh1000 cau dam thoai tieng anh
1000 cau dam thoai tieng anhlaonap166
504 vistas241 diapositivas
Bao cao thuc tap nguyen van linh final por
Bao cao thuc tap nguyen van linh finalBao cao thuc tap nguyen van linh final
Bao cao thuc tap nguyen van linh finalNam Le
1.3K vistas44 diapositivas
Thiết kế xây dựng trạm bts phục vụ cho một vùng và kiểm tra hoạt động trạm bt... por
Thiết kế xây dựng trạm bts phục vụ cho một vùng và kiểm tra hoạt động trạm bt...Thiết kế xây dựng trạm bts phục vụ cho một vùng và kiểm tra hoạt động trạm bt...
Thiết kế xây dựng trạm bts phục vụ cho một vùng và kiểm tra hoạt động trạm bt...Đinh Công Thiện Taydo University
6.4K vistas64 diapositivas
Mobile part13 por
Mobile part13Mobile part13
Mobile part13vanliemtb
1.3K vistas42 diapositivas
Tài liệu Full VOIP por
Tài liệu Full VOIPTài liệu Full VOIP
Tài liệu Full VOIPThanh Sơn
24.9K vistas68 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài

Giải pháp hội nghị truyền hình 02 điểm por
Giải pháp hội nghị truyền hình 02 điểmGiải pháp hội nghị truyền hình 02 điểm
Giải pháp hội nghị truyền hình 02 điểmSAVITEL
106 vistas8 diapositivas
Thanh chống đa năng por
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngHTun26
12 vistas14 diapositivas
Thanh chống đa năng por
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngPhuoc Hai
21 vistas14 diapositivas
HSNL 3Ctelecom.pdf por
HSNL 3Ctelecom.pdfHSNL 3Ctelecom.pdf
HSNL 3Ctelecom.pdf3c telecom
369 vistas100 diapositivas
Giải pháp viễn thông tổng thể openscape voice [thegioitongdai.com.vn] por
Giải pháp viễn thông tổng thể openscape voice [thegioitongdai.com.vn]Giải pháp viễn thông tổng thể openscape voice [thegioitongdai.com.vn]
Giải pháp viễn thông tổng thể openscape voice [thegioitongdai.com.vn]www.thegioitongdai .com.vn
1.2K vistas39 diapositivas
Giai phap hoi thao truc tuyen por
Giai phap hoi thao truc tuyen Giai phap hoi thao truc tuyen
Giai phap hoi thao truc tuyen leminh_27
690 vistas16 diapositivas

Similar a Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài(20)

Giải pháp hội nghị truyền hình 02 điểm por SAVITEL
Giải pháp hội nghị truyền hình 02 điểmGiải pháp hội nghị truyền hình 02 điểm
Giải pháp hội nghị truyền hình 02 điểm
SAVITEL106 vistas
Thanh chống đa năng por HTun26
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
HTun2612 vistas
Thanh chống đa năng por Phuoc Hai
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
Phuoc Hai21 vistas
HSNL 3Ctelecom.pdf por 3c telecom
HSNL 3Ctelecom.pdfHSNL 3Ctelecom.pdf
HSNL 3Ctelecom.pdf
3c telecom369 vistas
Giải pháp viễn thông tổng thể openscape voice [thegioitongdai.com.vn] por www.thegioitongdai .com.vn
Giải pháp viễn thông tổng thể openscape voice [thegioitongdai.com.vn]Giải pháp viễn thông tổng thể openscape voice [thegioitongdai.com.vn]
Giải pháp viễn thông tổng thể openscape voice [thegioitongdai.com.vn]
Giai phap hoi thao truc tuyen por leminh_27
Giai phap hoi thao truc tuyen Giai phap hoi thao truc tuyen
Giai phap hoi thao truc tuyen
leminh_27690 vistas
Huong dan cau hinh dinstar fxo_asterisk por laonap166
Huong dan cau hinh dinstar fxo_asteriskHuong dan cau hinh dinstar fxo_asterisk
Huong dan cau hinh dinstar fxo_asterisk
laonap166556 vistas
gioi thieu dich vu i voice fpt por laonap166
gioi thieu dich vu i voice fptgioi thieu dich vu i voice fpt
gioi thieu dich vu i voice fpt
laonap166263 vistas
Vdc intro final por besuhao
Vdc intro finalVdc intro final
Vdc intro final
besuhao538 vistas
Viettronics profile viet por Incotec Jsc
Viettronics profile vietViettronics profile viet
Viettronics profile viet
Incotec Jsc624 vistas
MRV Leaflet Vietnamese por Skeye
MRV Leaflet VietnameseMRV Leaflet Vietnamese
MRV Leaflet Vietnamese
Skeye468 vistas
Giai phap dien thoai ip por VNG
Giai phap dien thoai ipGiai phap dien thoai ip
Giai phap dien thoai ip
VNG222 vistas
Giai phap dien thoai ip por Tran Thanh
Giai phap dien thoai ipGiai phap dien thoai ip
Giai phap dien thoai ip
Tran Thanh288 vistas
Giai phap dien thoai ip (1) por Tran Thanh
Giai phap dien thoai ip (1)Giai phap dien thoai ip (1)
Giai phap dien thoai ip (1)
Tran Thanh357 vistas
Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-NS 300 por 3c telecom
Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-NS 300Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-NS 300
Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-NS 300
3c telecom2.7K vistas
Nhom 11 9001 por Ngoc Dep
Nhom 11 9001Nhom 11 9001
Nhom 11 9001
Ngoc Dep719 vistas

Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài

 • 1. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài GIẢI PHÁP KẾT NỐI ĐA CHI NHÁNH THOẠI – TỔNG ĐÀI Trình bày : Trần Anh Tuấn ATHL Solutions Co., Ltd Tp.HCM, Ngày 02 tháng 06 năm 2011 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 1
 • 2. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài Giải pháp kết nối đa chi nhánh tổng đài Các doanh nghiệp hiện có nhiề u chi nhánh nằ m rải rác ở nhiề u khu vực , tỉnh thành, thâ ̣m chí ở nhiề u quố c gia , mong muố n quản lý tâ ̣p trung hay vâ ̣n hành liên thông nô ̣i mạng, thì giải pháp kết nối đa chi nhánh sử dụng các thiết bị Voice Gateway của hang ̃ AudioCodes là mô ̣t giải pháp thực tiễn và tiế t kiê ̣m chi phí . Không chỉ tương thich với ́ nhiề u loa ̣i tổ ng đài khác nhau (từ Avaya, Cisco, Nortal, Siemens, Alcatel-Lucent, Pansonic, Ericsson,... cho đế n các tổ ng đài vận hành trên hệ thống mã nguồn mở Astersik), các Voice Gateway của AudioCodes còn có khả năng hoạt động như một tổ ng đài thu nhỏ cho số lươ ̣ng User ta ̣i chi nhánh vâ ̣n hành lên tới hàng trăm , thâ ̣m chí hàng ngàn. Ngoài ra, viê ̣c tâ ̣n du ̣ng la ̣i hê ̣ thố ng Telephony hiê ̣n hành bao gồ m cả các tổ ng đài Analog và thiế t bi ̣điê ̣n thoa ̣i Analog cũng là mô ̣t tiê ̣n ích không nhỏ cho giải pháp này. Sơ lược các hình thức kết nối: 1. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway trong mô hình remote extensions 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 2
 • 3. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài      Mô hình remote extensions cho phép kéo dài extensions ở khoảng cách xa mà vẫn sử dụng extensions của tổng đài. Để dùng mô hình này chúng ta cần 02 thiết bị là MediaPack FXO và MediaPack FXS. Extensions được kéo dài qua IP và số extensions là số do tổng đài trung tâm cấp Mô hình có thể sử dụng cho bất cứ loại tổng đài TDM nào như Panasonic, Siemens, Alcatel, Nortal, Avaya Mô hình này thích hợp cho các khu vực có khuôn viên lớn và có số extensions ít như phòng bảo vệ, khu vực điều kiện đi dây cáp đồng không được hoặc quá xa . Phòng bảo vệ, khu vực ở xa khác:  Sử dụng trong mô hình cảng biển tất cả đi cáp quang 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 3
 • 4. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài  Mô hình resort với khoảng cách từ IT ROOM đến phòng bảo vệ xa, cần đi cáp quang  Giải quyết vấn đề ghi âm bằng analog trên hệ thống contact center trong khi các agent có thể nằm ở các địa điểm khác nhau. 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 4
 • 5. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài 2. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway trong mô hình branch office 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 5
 • 6. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài    Giải pháp này sử dụng voice gateway của AudioCodes như một tổng đài ở chi nhánh. Các tổng đài hiện tại có thể sử dụng mô hình này là AVAYA, Siemens, Alcatel, 3COM , Asterisk …. Mô hình này đặc biệt thích hợp cho ngân hàng hoặc hệ thống bán lẻ với đặc thù là các điểm giao dịch nhỏ và nhiều, cần số lượng máy điện thoại ít. Trong mô hình các chi nhánh, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến tính năng auto fallback to PSTN của AudioCodes voice gateway trong trường hợp kết nối với trung tâm bị rớt. AudioCodes Mediapack hỗ trợ tính năng SAS (Stand Alone Survivability ) – khả năng tự phục hồi. Tính năng SAS được build-in bên trong thiết bị MediaPack và miễn phí. 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 6
 • 7. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 7
 • 8. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 8
 • 9. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài 3. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway trong mô hình kết nối hai chi nhánh 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 9
 • 10. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài     Mô hình giải pháp này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp có hai hay nhiều chi nhánh và muốn gọi nội bộ với nhau. Vấn đề đặt ra ở đây là các chi nhánh lại sử dụng các tổng đài khác nhau và do đó không thể sử dụng các giải pháp chuẩn như giải pháp của Siemens, AVAYA hay Alcatel. Chúng tôi đưa ra mô hình giải pháp sử dụng voice gateway của hãng AudioCodes. Mô hình này cũng có thể dùng cho nhiều chi nhánh khác nhau. Điều kiện sử dụng mô hình này: o Đã có mạng WAN, LAN hoặc thiết lập IPSEC – VPN o Có sẵn analog line hoặc port trung kế trên tổng đài Sử dụng IPSEC – VPN trong mô hình gọi point - to - point 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 10
 • 11. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài  Sử dụng mô hình hỗn hợp gồm IPSEC – VPN, lease line trong mô hình gọi point - to - multipoint 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 11
 • 12. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài 4. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway trong mô hình hotel , resort   Mô hình này sử dụng trong trường hợp hotel hoặc resort sử dụng cáp quang kéo đến từng phòng. Để giảm chi phí tại các room hoặc villa , chúng tôi sẽ đưa ra mô hình giải pháp sử dụng analog phone thay thế cho mô hình ip phone trong lúc vẫn đảm bảo các tính năng khách sạn như yêu cầu: o MWI o DND o Check In o Check Out o Room Status 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 12
 • 13. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài 5. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway trong mô hình trung tâm Contact Center cho thuê 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 13
 • 14. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài   Mô hình giải pháp này áp dụng cho Contact Center cho thuê. Bài toán này chúng ta giải quyết yêu cầu cho doanh nghiệp như sau: o Doanh nghiệp sẽ sử dụng số extensions của doanh nghiệp o Agent phục vụ cho Contact Center lại là của trung tâm Contact Center cho thuê o Khách hàng sẽ vẫn xem Contact Center outsource này như là trung tâm dịch vụ của khách hàng. o Đáp ứng cho nhu cầu ngắn hạn của doanh nghiệp theo kế hoạch Marketing 6. Giải pháp sử dụng AudioCodes voice gateway như là trung kế của tổng đài dạng SoftSwitch 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 14
 • 15. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài  Mô hình này đề xuất áp dụng voice gateway của AudioCodes cho các SIP – PBX. Hiện tại các hệ thống SoftSwitch hỗ trợ SIP protocol đang phát triển nhanh chóng và nhu cầu cần các thiết bị voice gateway để kết nối với các SoftSwitch cho phép các terminal gọi từ VoIP ra PSTN. Các hệ thống SoftSwitch chuẩn có thể áp dụng mô hình này. Điển hình chúng ta sẽ áp dụng cho mô hình này gồm: o Microsoft Office Communication Server ( OCS ) o Asterisk o SipXecs AudioCodes hỗ trợ các trung kế dạng analog hoặc ISDN ( BRI, PRI) hoặc SS7  Mô hình này áp dụng cho Asterisk opensource software  Mô hình này dùng cho Microsoft Office Communication Server và kết nối trực tiếp với PSTN   309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 15
 • 16. Giải pháp kết nối đa chi nhánh thoại tổng đài o Mô hình này áp dụng trong trường hợp muốn kết nối OCS với hệ thống tổng đài sẵn có. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu thực tế của từng doanh nghiệp sẽ có những mô hình, giải pháp tương ứng. Để có thêm thông tin tư vấn cụ thể, xin vui lòng liên hệ đến bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty chúng tôi theo số 08.39683821 . 309/25 Vo Van Ngan St., Linh Chieu Ward, Thu Duc District , Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 08 37228780 | 39683821 | Fax: 08 37228782 | Email: info@athlsolutions.com | Web:http:// www.athlsolutions.com Trang 16