Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Arbeiders-Bedienden
Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014

6 februari 2014 : Kortrijk – Gent – Antwerpen – Brussel – G...
I.

INLEIDING

2
A.

Verschillende behandeling van arbeiders/bedienden op
het vlak van...
Opzeggingstermijnen
Carenzdag
Duur proeftijd
Vaka...
B.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011
“prejudicieel” arrest

verschil in behandeling tussen arbeiders ...
C.

Finaal compromisvoorstel

Drie luiken

1

• ONTSLAGREGELING

2

• CARENZDAG

3

• “ANDERE ELEMENTEN”
5
II.

De Wet van 26 december 2013

6
II.

De Wet van 26 december 2013
Herschrijving/herschikking van de Arbeidsovereenkomstenwet van
3 juli 1978
Overgangsbepal...
II.

De Wet van 26 december 2013
Overzicht
A. De nieuwe ontslagregels
B. De opzeggingstermijnen voor arbeidsovereenkomsten...
A.

De nieuwe ontslagregels

1.

Anciënniteit
Enige criterium om opzeggingstermijn te bepalen
Verworven op het ogenblik da...
2.

Aanvang opzeggingstermijn
Behoud van vormvereisten en verplichte vermeldingen in de
opzeggingsbrief
Aanvang opzeggings...
3.

Opzegging door de werkgever
Met ingang van 1 januari 2014 (ook voor ‘oude contracten’)
Opzegging door de werkgever:
– ...
anciënniteit

opzeggingstermijn

< 3 maanden

2 weken

tussen 3 maanden en < 6 maanden

4 weken

tussen 6 maanden en < 9 m...
Anciënniteit

Opzeg

Anciënniteit

Opzeg

Anciënniteit

Opzeg

Anciënniteit

Opzeg

0-3 mnd

2w

5j

18w

16j

51w

27j

6...
4.

Opzegging door de werknemer
½ opzegtermijn van de werkgever
-

afgerond op de laagste eenheid
maximum 13 weken
uitz.: ...
anciënniteit

opzeggingstermijn

< 3 maanden

1 week

tussen 3 maanden en < 6 maanden

2 weken

tussen 6 maanden en < 12 m...
5.

Tegenopzegging door de werknemer
Dezelfde termijnen als voor de opzegging door de WN
(maar: plafond max. 4 weken)
anci...
6.

Afwijkingen?
(1)

Pensioenleeftijd:
Einde AO onbepaalde tijd vanaf 1ste dag van de maand volgend op de
maand waarin de...
6.

Afwijkingen?
(2)

SWT
In geval van opzegging door de WG met het oog op SWT: verkorting
opzeggingstermijn tot minimaal ...
6.

Afwijkingen?
(3)

Tijdelijke werkloosheid
WN kan AO beëindigen zonder opzegging:
- gedurende periodes van volledige sc...
6.

Afwijkingen?

(4)

Afwijkende sectorale CAO’s

• niet toegelaten (ongeacht gunstiger/minder gunstig voor de
WN)

20
6.

Afwijkingen?

(5)

Ondernemingsregeling/individuele regeling
• niet uitdrukkelijk verboden
• voor zover niet minder gu...
6.

Afwijkingen?
(6)

Uitzondering voor bepaalde sectoren
Indien KB op 31 december 2013 met opzeggingstermijn voor WG <
CA...
6.

Afwijkingen?
(6)

Uitzondering voor bepaalde sectoren
-

Opzeggingen door WN tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017...
6.

Afwijkingen?
(6) Uitzondering voor bepaalde sectoren
-

Vanaf 1 januari 2018:
(1) Algemene opzeggingstermijnen (snelle...
6.

Afwijkingen?
(6)

Uitzondering voor bepaalde sectoren
e)
f)
g)
h)
i)

wegenwerken;
landbouwwerken;
plaatsing van nutsl...
7.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd /
duidelijk omschreven werk
Behoud van de mogelijkheid tot verbreking:
- loon v...
Voorbeeld 1: AO bepaalde tijd 8 maanden
4 maanden

4 maanden

• Regel 1: normale opzeggingstermijn 1/2de duur = eerste 4 m...
8.

Ontslag en arbeidsongeschiktheid
(1) Arbeidsongeschiktheid na kennisgeving opzegging door de werkgever
Werkgever kan d...
8.

Ontslag en arbeidsongeschiktheid
(2) Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan drie
maanden
Indien arbeids...
8.

Ontslag en arbeidsongeschiktheid
(3) Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten minste drie
maanden
Indien arbeids...
9.

Sollicitatieverlof

- ½ dag per week
- tijdens laatste 26 weken van de opzeggingstermijn: 1 of 2 x /
week, max. 1 voll...
10.

Opzeggingsvergoeding
Behoud van begrip ‘lopend loon’
Variabel loon: gemiddelde van de 12 voorafgaande maanden
• ‘rech...
Art. 63 WAO houdt op van toepassing te zijn vanaf:
- inwerkingtreding van NAR-CAO (alg. verb. bij KB) betreffende de
motiv...
12.

Proefbeding afgeschaft
-

Nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014: geen
proefbeding mogelijk

-

Uitzonderi...
B. De opzeggingstermijnen van arbeidsovereenkomsten die
vóór 2014 ingegaan zijn
1.

Opzeggingen betekend vóór 1 januari 20...
3.

Ontslag tijdens proeftijd

1/12/2013

AO onbepaalde duur

Ontslag
25/03/2014

Proefperiode 6 maanden
31/05/2014 (+ eve...
4.

De regel van de ‘dubbele foto’

Principe: optellen opzegtermijn bepaald in stap 1 en in stap 2
Stap 1: berekend op bas...
4.

De regel van de ‘dubbele foto’

•

Arbeider: toepassing van (sectorale) opzeggingstermijn
 uitz.: arbeiders van bepaa...
4.

De regel van de ‘dubbele foto’
• Hogere bediende (loon op 31 december 2013 > 32.254 EUR bruto):
 indien WG opzegt: 1 ...
4.

De regel van de ‘dubbele foto’
Stap 2: berekend op basis van de ononderbroken
dienstanciënniteit verworven vanaf 1 jan...
Voorbeelden
(1) - Bediende met jaarloon in 2013 32.254 EUR
- Aanvang arbeidsovereenkomst: 1 juli 2010
- Ontslag in septemb...
Voorbeelden:
(3) - Bediende met jaarloon in 2013 32.254 EUR
- Aanvang van de arbeidsovereenkomst: 1 juli 2004
- Neemt onts...
C.

Outplacement
Wijziging hoofdstuk V van de Wet 5 september 2001 tot de
verbetering van de werkgelegenheidsgraad.
Behoud...
C.

Outplacement
Optie 1: WN ontslagen met een opzeggingsvergoeding van min. 30 weken:
- recht op ‘ontslagpakket’:
(1) 60 ...
C.

Outplacement
Optie 1: WN ontslagen met een opzeggingsvergoeding van min. 30
weken:
- gedurende een maximumperiode van ...
C.

Outplacement
Optie 1: WN ontslagen met een opzeggingsvergoeding van min. 30
weken:
- schriftelijk aanbod door WG binne...
C.

Outplacement
Optie 2: WN ontslagen met een opzeggingstermijn van min. 30 weken:
- recht op ‘ontslagpakket’:
(1) 60 ure...
C.

Outplacement
Optie 2: WN ontslagen met een opzeggingstermijn van min. 30
weken:
- in geval van tegenopzegging: behoud ...
D.

Begeleidende maatregelen

1.

Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders
RVA betaalt aan werknemers met een anciënnit...
D.

Begeleidende maatregelen
Modaliteiten bij KB:
• Werknemer voldoet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden:
1) AO voor...
D.

Begeleidende maatregelen

2.

Geleidelijke afschaffing van de ontslaguitkering voor arbeiders
Arbeiders behouden het r...
D.

Begeleidende maatregelen

3.

Bijzondere compenserende bijdrage op de verbrekingsvergoeding
Verschuldigd door de WG op...
E.

Extra to do’s door de nieuwe ontslagwetgeving
Overzicht van uw personeelsbestand op 31 december 2013
Aanpassing van uw...
54
Contact

Offices:
Brussels office - Boulevard du Souverain/ Vorstlaan 280, B-1160 Brussels
Tel. +32 2 761 46 00 Fax +32 2 ...
Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 voor arbeiders en bedienden
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 voor arbeiders en bedienden

1.381 visualizaciones

Publicado el

De presentatie van het Accent Jobs Moving Forward serminarie rond het eenheidsstatuut op 6 en 13 februari 2014.

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 voor arbeiders en bedienden

 1. 1. Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 6 februari 2014 : Kortrijk – Gent – Antwerpen – Brussel – Genk 13 februari 2014: Brugge – Gent – Herentals - Leuven www.opzegging.be
 2. 2. I. INLEIDING 2
 3. 3. A. Verschillende behandeling van arbeiders/bedienden op het vlak van... Opzeggingstermijnen Carenzdag Duur proeftijd Vakantiegeld Gewaarborgd loon bij ziekte Economische werkloosheid Willekeurig ontslag Concurrentiebeding Tijdstip betaling loon Arbeidsduur Sociale zekerheidsbijdragen Paritaire comités Sociale verkiezingen Vakbondsafvaardiging Samenstelling arbeidsgerechten Aanvullende pensioenen 3
 4. 4. B. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 “prejudicieel” arrest verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden op vlak van: • opzeggingstermijnen (art. 59 AOW) • carenzdag (art. 52, 1, 2de-4de lid AOW)  strijdig met grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (ongrondwettig) IPA-wet van april 2011 slechts stap naar een verdere harmonisatie... MAAR: • gevolgen van beide ongrondwettige wetsbepalingen worden gehandhaafd tot wetgever nieuwe bepalingen aanneemt • uiterlijk tot 8 juli 2013 4
 5. 5. C. Finaal compromisvoorstel Drie luiken 1 • ONTSLAGREGELING 2 • CARENZDAG 3 • “ANDERE ELEMENTEN” 5
 6. 6. II. De Wet van 26 december 2013 6
 7. 7. II. De Wet van 26 december 2013 Herschrijving/herschikking van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 Overgangsbepalingen en begeleidende maatregelen ‘Work in progress’: - koninklijke besluiten - ontslagmotivering 7
 8. 8. II. De Wet van 26 december 2013 Overzicht A. De nieuwe ontslagregels B. De opzeggingstermijnen voor arbeidsovereenkomsten die vóór 2014 ingegaan zijn C. Outplacementbegeleiding D. Begeleidende maatregelen E. Extra to do’s door de nieuwe ontslagwetgeving 8
 9. 9. A. De nieuwe ontslagregels 1. Anciënniteit Enige criterium om opzeggingstermijn te bepalen Verworven op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat = periode gedurende welke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming Gelijkstelling periode van uitzendarbeid bij de WG-gebruiker ! indien WG opzegt identieke functie gelijkstelling van periode van inactiviteit max. 7 dagen aanwerving volgt op periode van uitzendarbeid Opgelet: afwijkende regeling voor ‘anciënniteit’ in geval van aanwerving na uitzendarbeid in het kader van het motief ‘instroom’ (Uitzendarbeidswet 24 juli 1987 en CAO nr. 108, sinds 1 september 2013)  geldt 9 niet voor bepaling van de opzeggingstermijn
 10. 10. 2. Aanvang opzeggingstermijn Behoud van vormvereisten en verplichte vermeldingen in de opzeggingsbrief Aanvang opzeggingstermijn: maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn betekend werd (dus: te verzenden ten laatste op woensdag (of dinsdag indien er een feestdag volgt)) Aanvang tegenopzegging door WN: idem 10
 11. 11. 3. Opzegging door de werkgever Met ingang van 1 januari 2014 (ook voor ‘oude contracten’) Opzegging door de werkgever: – Geleidelijke opbouw gedurende eerste vijf jaren – Vanaf het 5e jaar: 3 weken per begonnen anciënniteitsjaar – Op 20 jaar anciënniteit wordt de opbouw vertraagd (‘scharnierjaar’) Nieuwe schijf zodra WN nieuw kwartaal/jaar aanvat 11
 12. 12. anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken tussen 3 maanden en < 6 maanden 4 weken tussen 6 maanden en < 9 maanden 6 weken tussen 9 maanden en < 12 maanden 7 weken tussen 12 maanden en < 15 maanden 8 weken tussen 15 maanden en < 18 maanden 9 weken tussen 18 maanden en < 21 maanden 10 weken tussen 21 maanden en < 24 maanden 11 weken tussen 2 jaar en < 3 jaar 12 weken tussen 3 jaar en < 4 jaar 13 weken tussen 4 jaar en < 5 jaar 15 weken vanaf 5 jaar + 3 weken per begonnen jaar anciënniteit tussen 20 jaar en < 21 jaar + 2 weken per begonnen jaar anciënniteit vanaf 21 jaar + 1 week per begonnen jaar anciënniteit 12
 13. 13. Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg 0-3 mnd 2w 5j 18w 16j 51w 27j 69w 3-6 mnd 4w 6j 21w 17j 54w 28j 70w 6-9 mnd 6w 7j 24w 18j 57w 29j 71w 9-12 mnd 7w 8j 27w 19j 60w 30j 72w 12-15 mnd 8w 9j 30w 20j 62w 31j 73w 15-18 mnd 9w 10j 33w 21j 63w 32j 74w (+ 1w/j) 18-21 mnd 10w 11j 36w 22j 64w 33j 75w 21-24 mnd 11w 12j 39w 23j 65w 34j 76w Vanaf 2j 12w 13j 42w 24j 66w 35j 77w 3j 13w 14j 45w 25j 67w 36j 78 w 4j (+3w/j) 15w 15j 48w 26 j 68w ... ... 13
 14. 14. 4. Opzegging door de werknemer ½ opzegtermijn van de werkgever - afgerond op de laagste eenheid maximum 13 weken uitz.: ‘wedertewerkstellingsprogramma’ (max. 7 dagen) Nieuwe schijf zodra WN nieuw kwartaal/jaar aanvat 14
 15. 15. anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 6 maanden 2 weken tussen 6 maanden en < 12 maanden 3 weken tussen 12 maanden en < 18 maanden 4 weken tussen 18 maanden en < 24 maanden 5 weken tussen 2 jaar en < 4 jaar 6 weken tussen 4 jaar < 5 jaar 7 weken tussen 5 jaar en < 6 jaar 9 weken tussen 6 jaar en < 7 jaar 10 weken tussen 7 jaar en < 8 jaar 12 weken vanaf 8 jaar 13 weken 15
 16. 16. 5. Tegenopzegging door de werknemer Dezelfde termijnen als voor de opzegging door de WN (maar: plafond max. 4 weken) anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 6 maanden 2 weken tussen 6 maanden en < 1 jaar 3 weken vanaf 1 jaar 4 weken 16
 17. 17. 6. Afwijkingen? (1) Pensioenleeftijd: Einde AO onbepaalde tijd vanaf 1ste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt Dezelfde opzeggingstermijn als voor de opzegging door de werkgever (zie hoger), maar plafond max. 26 weken 17
 18. 18. 6. Afwijkingen? (2) SWT In geval van opzegging door de WG met het oog op SWT: verkorting opzeggingstermijn tot minimaal 26 weken indien: onderneming erkend als:   onderneming in moeilijkheden of onderneming in herstructurering Modaliteiten en voorwaarden bij KB 18
 19. 19. 6. Afwijkingen? (3) Tijdelijke werkloosheid WN kan AO beëindigen zonder opzegging: - gedurende periodes van volledige schorsing van de uitvoering van de AO en van gedeeltelijke arbeid wegens economische oorzaken - Na schorsing wegens slecht weer > 1 maand 19
 20. 20. 6. Afwijkingen? (4) Afwijkende sectorale CAO’s • niet toegelaten (ongeacht gunstiger/minder gunstig voor de WN) 20
 21. 21. 6. Afwijkingen? (5) Ondernemingsregeling/individuele regeling • niet uitdrukkelijk verboden • voor zover niet minder gunstig voor de WN 21
 22. 22. 6. Afwijkingen? (6) Uitzondering voor bepaalde sectoren Indien KB op 31 december 2013 met opzeggingstermijn voor WG < CAO nr. 75 - Opzeggingen door WG tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017: anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken tussen 3 maanden en < 6 maanden 4 weken tussen 6 maanden en < 5 jaar 5 weken tussen 5 jaar en < 10 jaar 6 weken tussen 10 jaar en < 15 jaar 8 weken tussen 15 jaar en < 20 jaar 12 weken minstens 20 jaar 16 weken 22
 23. 23. 6. Afwijkingen? (6) Uitzondering voor bepaalde sectoren - Opzeggingen door WN tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017: anciënniteit < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 5 jaar 2 weken tussen 5 jaar en < 10 jaar 3 weken tussen 10 jaar en < 15 jaar 4 weken tussen 15 jaar en < 20 jaar 6 weken minstens 20 jaar - opzeggingstermijn 8 weken Dit geldt niet: - wanneer het KB enkel een lagere termijn bepaalt voor een anciënniteit beperkt tot 1 jaar (bv. horeca) - voor de bij KB vastgelegde opzeggingstermijnen in het kader van herstructurering, met het oog op rustpensioen, of in het kader van SWT 23
 24. 24. 6. Afwijkingen? (6) Uitzondering voor bepaalde sectoren - Vanaf 1 januari 2018: (1) Algemene opzeggingstermijnen (snellere evolutie naar algemene opzeggingstermijnen kan bij sector-CAO) voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014 (2) Voor ‘oude’ arbeidsovereenkomsten: ‘dubbele foto’ (zie verder) (3) Uitzondering: Voormelde termijnen blijven van toepassing op de werkgevers en de werknemers, indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. 2. 3. Ze vallen op 31 december 2013 onder KB op basis van art. 61 of 65/3, 2 WAO dat in lagere termijnen voorziet dan de hoger vermelde termijnen (slides 29 en 30) de werknemer heeft geen vaste plaats van tewerkstelling de werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één of meer van volgende activiteiten uit: a) graafwerken; b) grondwerken; c) funderings- en verstevigingswerken; 24 d) waterbouwkundige werken;
 25. 25. 6. Afwijkingen? (6) Uitzondering voor bepaalde sectoren e) f) g) h) i) wegenwerken; landbouwwerken; plaatsing van nutsleidingen; bouwwerken; montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen; j) inrichtings- of uitrustingswerken; k) verbouwingswerken; l) vernieuwbouw; m) herstellingswerken; n) ontmantelingswerken; o) sloopwerken; p) instandhoudingswerken; q) onderhouds-, schilder- en reinigingswerken; r) saneringswerken; s) afwerkingswerkzaamheden behorende bij 1 of meer werken bedoeld 25 in a) tot r)
 26. 26. 7. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / duidelijk omschreven werk Behoud van de mogelijkheid tot verbreking: - loon verschuldigd tot einde termijn - maar maximum 2 x opzeggingstermijn indien AO voor onbepaalde tijd Opzegging/verbreking tijdens eerste helft van de overeengekomen duurtijd (maar maximum 6 maanden) + enkel voor de 1ste overeenkomst 26
 27. 27. Voorbeeld 1: AO bepaalde tijd 8 maanden 4 maanden 4 maanden • Regel 1: normale opzeggingstermijn 1/2de duur = eerste 4 maanden • Regel 2: normale opzeggingstermijn = 2 weken eerste 3 maanden/4 weken tijdens de 4de maand • Regel 3: ontslag na de eerste 4 maanden → sanctie = loon tot einde van de 8e maand met maximum dubbel normale opzeggingstermijn Voorbeeld 2: AO bepaalde tijd 24 maanden 6 maanden 18 maanden • Regel 1: normale opzeggingstermijn 1/2de duur, maar max. 6 maanden • Regel 2: normale opzeggingstermijn = 2 weken eerste 3 maanden/4 weken 2de kwartaal • Regel 3: ontslag na de eerste 6 maanden → sanctie = loon tot einde van de 24 maanden met maximum dubbel normale opzeggingstermijn 27
 28. 28. 8. Ontslag en arbeidsongeschiktheid (1) Arbeidsongeschiktheid na kennisgeving opzegging door de werkgever Werkgever kan de AO tijdens opzeggingstermijn verbreken met een verbrekingsvergoeding = saldo niet gepresteerde termijn, onder aftrek van periode gedekt door gewaarborgd loon betaald in het begin van de arbeidsongeschiktheid tijdens dewelke de WG overgaat tot onmiddellijk ontslag • ‘geldige reden?’ 28
 29. 29. 8. Ontslag en arbeidsongeschiktheid (2) Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan drie maanden Indien arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval meer dan 7 dagen duurt: WG mag de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding beëindigen nà verstrijken van periode waarin opzegging mogelijk is (zie hoger) 29
 30. 30. 8. Ontslag en arbeidsongeschiktheid (3) Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten minste drie maanden Indien arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van meer dan 6 maanden: WG kan de arbeidsovereenkomst steeds beëindigen met vergoeding: - loon dat nog moest worden uitbetaald tijdens de overeengekomen tijd - maximum 3 maanden loon - onder aftrek van wat betaald werd sedert het begin van de arbeidsongeschiktheid 30
 31. 31. 9. Sollicitatieverlof - ½ dag per week - tijdens laatste 26 weken van de opzeggingstermijn: 1 of 2 x / week, max. 1 volledige arbeidsdag Indien WN geniet van outplacement: tijdens volledige opzeggingstermijn 1 of 2 x / week, max. 1 volledige arbeidsdag Deeltijdse WN: afwezigheid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties 31
 32. 32. 10. Opzeggingsvergoeding Behoud van begrip ‘lopend loon’ Variabel loon: gemiddelde van de 12 voorafgaande maanden • ‘recht op betaling eisbaar’ Omzetregel voor WN betaald met maandloon: maandloon x 3 = weekloon 13 32
 33. 33. Art. 63 WAO houdt op van toepassing te zijn vanaf: - inwerkingtreding van NAR-CAO (alg. verb. bij KB) betreffende de motivering van het ontslag door de werkgever - inwerkingtreding van vergelijkbare ‘regeling’ voor werkgevers die niet onder het toepassingsgebied van de CAO-wet vallen (contractuele tewerkstelling in publieke sector) 33
 34. 34. 12. Proefbeding afgeschaft - Nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014: geen proefbeding mogelijk - Uitzonderingen: • studentenarbeid • tijdelijke arbeid en uitzendarbeid  de eerste drie werkdagen = proeftijd (automatisch, dus geen beding vereist)  eenmalige proef!  tijdens proeftijd mag elke partij de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegging noch vergoeding - Gevolgen voor scholingsbeding en concurrentiebeding  maar quid gevolgen voor andere regelingen? (bv. bescherming preventieadviseur, CAO’s werkzekerheid (ontslagprocedure)) 34
 35. 35. B. De opzeggingstermijnen van arbeidsovereenkomsten die vóór 2014 ingegaan zijn 1. Opzeggingen betekend vóór 1 januari 2014 Behoud van al hun gevolgen 2. Opzegclausule arbeiders < 6 maanden anciënniteit Indien uitvoering AO is aangevangen vóór 1 januari 2014: behoud van gevolgen van beding tot het verstrijken ervan 35
 36. 36. 3. Ontslag tijdens proeftijd 1/12/2013 AO onbepaalde duur Ontslag 25/03/2014 Proefperiode 6 maanden 31/05/2014 (+ event. schorsing) Quid opzeggingstermijn? 36
 37. 37. 4. De regel van de ‘dubbele foto’ Principe: optellen opzegtermijn bepaald in stap 1 en in stap 2 Stap 1: berekend op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 • opzeggingstermijn vastgesteld op basis van de wettelijke, reglementaire en conventionele regels die gelden op 31 december 2013  Dus: ‘foto’ op 31 december 2013 van: - statuut arbeider of bediende - loon: lagere of hogere bediende? - anciënniteit - ontslagregels alsof opzeggingstermijn berekend had moeten worden op 31 december 2013 37
 38. 38. 4. De regel van de ‘dubbele foto’ • Arbeider: toepassing van (sectorale) opzeggingstermijn  uitz.: arbeiders van bepaalde sectoren! (zie hoger slides 22 e.v.) • Lagere bediende (loon op 31.12.2013 32.254 EUR):  indien WG opzegt: 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit  indien WN opzegt: 1,5 maand < 5 jaar anciënniteit 3 maanden 5 jaar anciënniteit 38
 39. 39. 4. De regel van de ‘dubbele foto’ • Hogere bediende (loon op 31 december 2013 > 32.254 EUR bruto):  indien WG opzegt: 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van drie maanden • Wat is het lot van de opzeggingsclausule?  indien WN opzegt: - 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar - max. 4,5 maand indien jaarloon op 31 december 2013 64.508 EUR bruto - max. 6 maand indien jaarloon op 31 december 2013 > 64.508 EUR bruto ! Belang voor de WG om loonbedrag op 31 december 2013 bij te houden. 39
 40. 40. 4. De regel van de ‘dubbele foto’ Stap 2: berekend op basis van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (‘nieuwe anciënniteit’) • opzeggingstermijn vastgesteld volgens de wettelijke of reglementaire regels die gelden op ogenblik van de opzegging • ! opzegging door bediende: stap 2 is niet van toepassing indien op 31 december 2013 plafond voor lagere bedienden (3 maanden) en nieuwe maxima voor hogere bediende bereikt werden (zie slide 40) Indien niet  stap 1 + stap 2 = max. 13 weken 40
 41. 41. Voorbeelden (1) - Bediende met jaarloon in 2013 32.254 EUR - Aanvang arbeidsovereenkomst: 1 juli 2010 - Ontslag in september 2016  Stap 1: 3 maanden Stap 2: 12 weken (2) - Arbeider PC 116 (Chemie) - In dienst op 1 januari 2010 - Ontslag in november 2017  Stap 1: 42 dagen Stap 2: 13 weken 41
 42. 42. Voorbeelden: (3) - Bediende met jaarloon in 2013 32.254 EUR - Aanvang van de arbeidsovereenkomst: 1 juli 2004 - Neemt ontslag in september 2016  Stap 1: 3 maanden Stap 2: / (want plafond voor lagere bediende is bereikt in stap 1) (4) - Bediende met jaarloon in 2013 > 32.254 EUR maar < 64.508 EUR - Aanvang van de arbeidsovereenkomst: 1 juli 2012 - Neemt ontslag in september 2016  Stap 1: 1,5 maand Stap 2: 6 weken (want nieuw plafond is niet bereikt in stap 1)  1,5 maand (= 6,5 weken?) en 6 weken < plafond van 13 weken 42
 43. 43. C. Outplacement Wijziging hoofdstuk V van de Wet 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad. Behoud regeling outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar ( afdeling 2 Wet van 5 september 2001) Nieuwe regels (afdeling 1) gelden voor: - WN ontslagen door WG met opzeggingstermijn/-vergoeding van minstens 30 weken (dus ongeacht de leeftijd) - Niet voor: • WN onder toepassingsgebied van hoofdstuk V van titel IV Wet van 23 december 2005 (Generatiepact) • WN ontslagen wegens dringende reden 43
 44. 44. C. Outplacement Optie 1: WN ontslagen met een opzeggingsvergoeding van min. 30 weken: - recht op ‘ontslagpakket’: (1) 60 uren outplacementbegeleiding, waarde = 1/12 jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, min. 1.800 EUR en max. 5.500 EUR. Gewaardeerd op 4 weken loon (proratisering voor deeltijdsen). (2) opzeggingsvergoeding = minstens 30 weken waarop vier weken worden aangerekend  Tot 31 december 2015: WN heeft keuze 44
 45. 45. C. Outplacement Optie 1: WN ontslagen met een opzeggingsvergoeding van min. 30 weken: - gedurende een maximumperiode van 12 maanden: - 1ste fase: max. 2 maanden vanaf aanvangsdatum programma (20 uren) - 2de fase: voortzetting gedurende daaropvolgende max. 4 maanden (20 uren) - 3de fase: voortzetting gedurende daaropvolgende max. 6 maanden (20 uren) - indien WN de WG verwittigd heeft, en nieuwe betrekking verliest binnen 3 maanden, wordt outplacement aangevat of hervat (maar max. 12 maanden na aanvatting) 45
 46. 46. C. Outplacement Optie 1: WN ontslagen met een opzeggingsvergoeding van min. 30 weken: - schriftelijk aanbod door WG binnen 15 dagen na uitdiensttreding (WN beschikt over 4 weken om schriftelijk instemming met het aanbod te geven; mag ten vroegste op tijdstip van ontslag; moet in document dat enkel betrekking heeft op outplacement) - kennisgevingen uitgaande van de WN: aangetekend of door de WG ondertekend voor ontvangst; kennisgevingen uitgaande van de WG: aangetekend (opgelet taalwetgeving!) - WN herwint recht op de betaling van een volledige opzeggingsvergoeding indien geen (geldig) aanbod ontvangen, of als WG aanbod niet uitvoert 46
 47. 47. C. Outplacement Optie 2: WN ontslagen met een opzeggingstermijn van min. 30 weken: - recht op ‘ontslagpakket’: (1) 60 uren outplacementbegeleiding, aangerekend op sollicitatieverlof (2) opzeggingstermijn = minstens 30 weken - indien WN de WG verwittigd heeft dat hij een nieuwe betrekking heeft, en deze verliest binnen 3 maanden, wordt outplacement aangevat of hervat (saldo uren, max. 12 maanden) 47
 48. 48. C. Outplacement Optie 2: WN ontslagen met een opzeggingstermijn van min. 30 weken: - in geval van tegenopzegging: behoud tot 3 maanden na einde AO (saldo, max. 12 maanden) - schriftelijk aanbod door WG binnen 4 weken na aanvang opzeggingstermijn (WN beschikt over 4 weken om schriftelijk instemming met het aanbod te geven; mag ten vroegste na de betekening van de opzeggingstermijn; moet in document dat enkel betrekking heeft op outplacement) - kennisgevingen uitgaande van de WN: aangetekend of door de WG ondertekend voor ontvangst; kennisgevingen uitgaande van de WG: aangetekend (opgelet taalwetgeving!) 48
 49. 49. D. Begeleidende maatregelen 1. Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders RVA betaalt aan werknemers met een anciënniteit als arbeider vóór 1 januari 2014 het verschil tussen de opzeggingsvergoeding en het bedrag waarop de arbeider volgens de nieuwe wetgeving recht heeft Gelijkgesteld met een gewone opzeggingsvergoeding (opent recht op werkloosheidsuitkering) - maar: niet cumuleerbaar met werkloosheidsuitkering noch inschakelingsvergoeding = nettobedrag zonder fiscale of sociale bijdragen of inhoudingen 49
 50. 50. D. Begeleidende maatregelen Modaliteiten bij KB: • Werknemer voldoet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden: 1) AO voor arbeider met begindatum vóór 1 januari 2014 2) Ontslag door de WG na 31 december 2013 3) Anciënniteit van de WN: - minstens 20 jaar op 1 januari 2014 - minstens 15 jaar op 1 januari 2015 - minstens 10 jaar op 1 januari 2016 - minder dan 10 jaar op 1 januari 2017 • Berekeningsmodaliteiten 50
 51. 51. D. Begeleidende maatregelen 2. Geleidelijke afschaffing van de ontslaguitkering voor arbeiders Arbeiders behouden het recht op de ontslaguitkering indien nog geen recht op de ontslagcompensatieregeling Niet voor de WN die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 1) AO met begindatum na 31 december 2013 2) AO met begindatum vóór 1 januari 2014, ontslag na 31 december 2013, en de WN heeft de volgende anciënniteit: - minstens 20 jaar op 1 januari 2014 minstens 15 jaar op 1 januari 2015 minstens 10 jaar op 1 januari 2016 minder dan 10 jaar op 1 januari 2017 51
 52. 52. D. Begeleidende maatregelen 3. Bijzondere compenserende bijdrage op de verbrekingsvergoeding Verschuldigd door de WG op de verbrekingsvergoeding (ontslag door WG of beëindiging in onderling akkoord) die is opgebouwd op basis van de geleverde prestaties vanaf 1 januari 2014 (in functie van jaarloon): bijdrage jaarloon 1% tussen 44.509 EUR en 54.508 EUR 2% tussen 54.509 EUR en 64.508 EUR 3% hoger dan 64.508 EUR Specifieke berekening van het jaarloon (+ ook te bepalen bij KB) Bestemd voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen 52
 53. 53. E. Extra to do’s door de nieuwe ontslagwetgeving Overzicht van uw personeelsbestand op 31 december 2013 Aanpassing van uw standaard arbeidsovereenkomst: schrapping proefbeding + aanpassing niet-concurrentiebeding en scholingsbeding Nieuwe opzeggingsclausules: OK, indien termijnen niet lager dan de nieuwe wettelijke termijnen Aanpassing van uw arbeidsreglement (verwijzing naar ontslagregels) Aanpassing van de ontslagbrieven en dadingen (‘weken’, ‘maanden’, ‘kalenderdagen’) 53
 54. 54. 54
 55. 55. Contact Offices: Brussels office - Boulevard du Souverain/ Vorstlaan 280, B-1160 Brussels Tel. +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Antwerp office - Generaal Lemanstraat 74, B-2600 Antwerpen Tel. +32 3 285 97 80 Fax +32 3 285 97 90 Ghent office - Ferdinand Lousbergkaai 103/4-5, B-9000 Gent Tel. +32 9 261 50 00 Fax +32 9 261 55 00 Hasselt office - Luikersteenweg 227, B-3500 Hasselt Tel. +32 11 24 79 10 Fax +32 11 24 79 11 Kortrijk office - Ring Bedrijvenpark, Brugsesteenweg 255, B-8500 Kortrijk Tel. +32 56 26 08 60 Fax +32 56 26 08 70 Liège office - Boulevard Frère Orban 25, B-4000 Liège Tel. +32 4 229 80 11 Fax +32 4 229 80 22 www.claeysengels.be www.opzegging.be www.iuslaboris.com 55

×