Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

El Celrè 83

598 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

El Celrè 83

 1. 1. revista d’informació del municipi de Quart AJUNTAMENTDEQUART El Celrè abril 2014 [83]
 2. 2. [Índex] [03] Editorial [04] L’Ajuntament informa [08] Viu Quart! [09] Educació [15] Entitats [22] Comerç local [24] Esports [27] Cultura [30] L’entrevista [31] Salut [32] Natura i Medi Ambient [ 34] Espai pels sentits Parlem de cultura Des de la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Quart ens agradaria fer-vos partícips de les deci-sions que des d’aquesta regidoria s’han de prendre. Ens agradaria que digueu la vostra sobre el pressu-post que li dediquem a la cultura, sobre com i quan hem d’apropar la cultura a la ciutadania i sota quins formats. I per això us toca tenir la paraula. Veniu a compartir les vostres idees i fem créixer la cultura entre tots. Preparats per parlar de concerts, de teatre, d’es-pectacles infantils, d’equipaments culturals i de fires, entre altres? Perquè la cultura és cosa de tots i tots formem part d’aquest gran municipi, us esperem el dimecres 21 de maig a les 18:00h a la sala de plens de l’Ajun-tament de Quart. Regidoria de cultura L’APUNT
 3. 3. EDITORIAL [3] Edita AJUNTAMENTDEQUART Plaça de la Vila, 2 17242 Quarrt Tel. 972 46 91 71 elcelrè@quart.cat Equip de El Celrè Amadeu Breva Eloi Mora Gemma Prats Joan de Domingo Joan Vicens Laura Vall-llosera Lluís Lloret Mateu Ciurana Mònica González Santi Puerto Fotografia de la coberta Jordi S. Carrera Disseny original Laura Ensesa/info@clam.cat Maquetació Laura Ensesa Impressió Impremta Pagès Amb el suport de Tots cap a la fira de la terrissa! Benvolguts, EL passat 13 de març es va aprovar el pressupost general del 2014 amb 6 vots a favor i 5 abstencions i cap en contra, fet inusual en el nostre municipi i senyal de que les coses s’estan fent bé. Som un dels municipis catalans amb l’economia més sanejada malgrat la crisi que hem patit . A més, es preveu tancar aquest exercici amb superàvit si no hi ha imprevistos d’última hora. D’aquest pressupost m’agradaria destacar el gran augment que hem contem-plat per ajudes i serveis socials, la reforma dels vestidors del camp de futbol, la pista de skate pels joves que ubicarem al costat del camp de futbol i el canvi de la piscina municipal, que ara passarà a ser d’aigua salada per evitar els possibles riscos que comporta l’aigua amb clor. També destacar la convocatòria d’una plaça per la brigada amb coneixements d’electricista. De tots aquests temes en teniu més informació en pàgines següents. I ara, el 17 i 18 de maig el poble s’engalana i celebra la XXIV Fira de la Terrissa, amb moltes novetats i la presència de les cinc zones d’interès artesanal de Cata-lunya: Quart, La Bisbal, Verdú, Breda i Miravet que també ens portaran productes gastronòmics de la seva zona. Hi esteu tots convidats i espero que en gaudiu molt. I llavors ja ve l’excursió amb la gent gran, la Quartum, I marató de muntanya, la festa major... El poble és dinàmic, molt dinàmic, en bona part gràcies a la bona salut que gaudeixen les més de 40 associacions que hi ha al municipi. Per últim, m’agradaria poder fer una estirada d’orelles a tots aquells quartencs que tenen gossos i permeten que els seus animals defequin en espais públics. Es-tem dedicant massa temps i massa recursos en aquest tema i si no es soluciona aviat haurem de prendre mesures al respecte. No costa res ser una mica més cívic i responsable. Us esperem a la Fira de la Terrissa! Fem poble! Lluís Lloret Alcalde de Quart Visita la microsite de la www.firaterrissa.cat
 4. 4. [4] L’AJUNTAMENT INFORMA Conveni piscina Cassà de la Selva Quart, juntament amb els pobles de Caldes de Mala-vella, Sant Andreu Salou, Riudellots de la Selva, For-nells de la Selva, Llambilles, Campllong, Llagostera i Cruïlles, seguint una política d’aprofitament dels re-cursos existents en municipis propers, ha firmat un conveni amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la utilització de la piscina coberta d’aquest municipi. A través d’aquest conveni, els veïns i veïnes de Quart podran fer servir les instal·lacions de la piscina coberta en les mateixes condicions que els usuaris del municipi de Cassà. En contrapartida, els veïns i veïnes de Cassà podran gaudir de les infraes-tructures municipals de Quart en les mateixes con-dicions que els habitants de Quart. A continuació podeu consultar les tarifes esti-pulades. I per qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar a la piscina de Cassà de la Selva al 972 46 15 27. n Text: Regidoria d’Esports PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA SELVA ABONAMENTS MENSUALS MODALITAT TOTAL MODALITAT “CAP DE SETMANA” DESCOMPTES UNITAT FAMILIAR* aplicables tan sols a la mod. “total” Infantil (4-15 anys) 22,00 € Infantil (4-15 anys) 20,00 € 3 membres 15% dte. Jove (16-24 anys) 33,00 € Jove (16-24 anys) 20,00 € 4 membres 20% dte. Adult (25-64 anys) 39,90 € Adult (25-64 anys) 31,50 € 5 membres o més 25% dte. Pensionista (fins a 64 anys) 33,00 € Pensionista (fins a 64 anys) 20,00 € *Presentant document acreditatiu de con- Edat d’Or (des de 65 anys) 29,50 € Edat d’Or (des de 65 anys) 20,00 € vivència MODALITAT “MATÍ” MODALITAT “PISCINA” DESCOMPTES GRAU MINUSVALIDESA* aplicables a qualsevol quota Jove (16-24 anys) 25,00 € Jove (16-24 anys) 20,00 € 33%-59% reconegut ICASS 20% dte. Adult (25-64 anys) 30,00 € Adult (25-64 anys) 29,90 € 60%-100% reconegut ICASS 40% dte. Pensionista (fins a 64 anys) 25,00 € Pensionista (fins a 64 anys) 25,00 € *No acumulable a altres descomptes Edat d’Or (des de 65 anys) 20,00 € Edat d’Or (des de 65 anys) 22,00 € CURSOS DE NATACIÓ PREESCOLAR de 3 a 5 anys INFANTIL de 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys JOVES -entrenament-de 12 a 17 anys DILLUNS I DIMECRES, de 17.30 a 18.15 h DIMARTS I DIJOUS, de 18.15 a 19.00 h DILLUNS I DIMECRES, de 18.30 a 19.15 h DIMARTS I DIJOUS, de 17.30 a 18.15 h DIVENDRES, de 18.15 a 19.00 h DIVENDRES, de 17.30 a 18.15 h DISSABTE, de 10.45 a 11.30 h PREUS DISSABTE, de 10.00 a 10.45 h 1 dia/setmana (11 sessions) 75,00 € 2 dies/setmana (22 sessions) 108,00 € ADULTS -iniciació-a partir de 18 anys ADULTS -entrenament-a partir de 18 anys DESCOMPTES (*) DIMARTS I DIJOUS, DE 20.30 A 21.15 h DILLUNS I DIMECRES, de 20.30 a 21.45 h Abonat i/o fill d’abonat 10% dte. 2 o més germans inscrits 10% dte. *Descomptes acumulables ENTRADES I BONS DE 10 CONTACTA AMB NOSALTRES Passeig Ferrocarril, núm. 119 17244 Cassà de la Selva (Girona) piscina@cassa.cat Tel. 972 46 15 27 ENTRADES PUNTUALS BONS 10 ENTRADES de 4 a 15 anys 5,00 € de 4 a 15 anys 40,00 € de 16 a 64 anys 7,00 € de 16 a 64 anys 60,00 € a partir de 65 anys 5,00 € a partir de 65 anys 40,00 €
 5. 5. L’AJUNTAMENT Nous productes al Mercat Municipal INFORMA [5] El Mercat Municipal de Quart encara la tempora-da de primavera amb un increment de l’oferta de pro-ductes, tot incorporant parades de roba infantil, roba interior i merceria. L’increment de parades i d’afluèn-cia de públic, diumenge rere diumenge, ens demostra la consolidació d’aquesta activitat que, el passat mes de desembre, va celebrar el seu quart aniversari. Seguint la línia iniciada per la dinamització i promoció del Neteja i tancament de parcel·les El Ple de l’Ajuntament del passat 13 de març de 2014, va aprovar per unanimitat, l’Ordenança Municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars del municipi de Quart. L’objectiu d’aquesta or-denança és regular el deure legal que tenen els pro-pietaris dels terrenys i solars situats en sòl urbà, d’evi-tar perills, problemes d’insalubritat i riscos d’incendi. L’obligació de neteja Les persones propietàries hauran de vetllar perquè en els seus terrenys i solars no hi hagi restes de deixalles, materials en desús, residus (sòlids, pas-tosos o líquids), runes, dipòsits de terres, vegetació (abandonada o morta) o qualsevol altra substància o material que pugui produir males olors, servir de focus d’aparició de plagues o ser responsable de l’inici de propagació d’un incendi. L’incompliment d’aquestes obligacions legals, que té greus conseqüències pel que fa a problemes d’insalubritat i risc d’incendi, podrà suposar una in-fracció urbanística que pot ser sancionada amb una multa de fins de a 150.000€. Tancament de solars i terrenys Per raons de seguretat, salubritat i ornat pú-blic, els propietaris dels solars o terrenys en sòl Mercat, el diumenge 20 d’Abril, vigílies de la Diada, s’hi ha organitzat un taller infantil de Roses de Sant Jordi. Una ac-tivitat més per donar color i vida a un mercat que cada dia té més bona salut. n Text: Regidoria de Promoció Econòmica urbà o finques amb edificis en construcció amb les obres aturades, podran mantenir-los tancats respecte a l’espai públic, amb un tancament auto-ritzat de forma provisional i inscrit al registre de la propietat. Aquest tancament provisional, que estarà sub-jecte a la concessió de llicència d’obra menor prèvia, haurà de complir amb les següents característiques: • Ajustar-se a les alineacions de l’edificació que determini el planejament. • Tenir una alçada màxima de 1,80m. • Ser fixes i de simple torsió. • Els terrenys tancats hauran de ser accessi-bles per tal de dur a terme els treballs de manteniment. • Les tanques hauran de mantenir-se en bon es-tat de seguretat, salubritat i decòrum públic. • No es permetran tancaments que limitin el camp visual, trenquin l’harmonia del paisatge o desfigurin la perspectiva pròpia del mateix. • No es permetran les tanques amb coronació de vidres o material similar. • No podrà sobresortir de la tanca cap element que posi en perill la seguretat dels vianants i/o del trànsit rodat. n Text: Regidoria d’Urbanisme
 6. 6. [L’6AJ]UNTALM’AENJUT NTAMENT INFORMA INFORMA [6] Pressupost 2014 El Ple de l’Ajuntament del passat 13 de març de 2014 va aprovar, amb l’abstenció del grup munici-pal del PSC i els vots a favor dels grups de CiU i AxQ el Pressupost General per a l’exercici 2014. L’import d’aquest pressupost ascendeix a 2.710.869,13 €, cosa que suposa un increment de l’1,25% respecte a l’exercici 2013, complint així amb el marc pressupostari que preveu, pel 2014, un in-crement màxim de l’1,5% en els pressupostos dels organismes locals. INGRESSOS PER CAPÍTOLS (2014) Import % respecte al total Impostos directes 1.242.400,00 € 45,83% Impostos indirectes 5.000,00 € 0,18% Taxes i altres ingressos 585.466,63 € 21,60% Transferències corrents 681.713,74 € 25,15% Ingressos patrimonials 39.860,00 € 1,47% Transferències de capital 156.428,76 € 5,77% 2.710.869,13 € 100,00% DESPESES PER CAPÍTOLS (2014) Import % respecte al total Despeses personal 978.297,41 € 36,09% Despeses corrents 1.202.972,08 € 44,38% Despeses financeres 6.000,00 € 0,22% Transferències corrents 129.241,19 € 4,77% Despeses de capital 294.358,45 € 10,86% Passius financers 100.000,00 € 3,69% 2.710.869,13 € 100,00% Compte enrere per a La Qvartum El proper dia 1 de juny se celebrarà per pri-mera vegada una marató i una mitja ma-rató al municipi de Quart, pel Massís de les Gavarres i amb l’eix central a St. Ma-teu de Montnegre. Serà una marató difícil INVERSIONS 2014 Inversió Cost total Finançament SUBVENCIONS SOL·LICITADES A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (2014) Programa Import sol·licitat Acció social 15.000,00 € Cooperació Local 30.106,00 € Cooperació Cultural 5.312,85 € Serveis de Monuments 14.640,00 € Medi Ambient i Territori 11.500,00 € Promoció Econòmica 2.700,00 € 79.258,85 € propi Finançament aliè Pista skate 15.000,00 € 15.000,00 € Reposició de tanques 7.600,00 € 4.600,00 € Millora de la xarxa d'aigua potable 31.998,45 € 6.399,69 € 25.598,76 € Tancament pati exterior del Museu 31.000,00 € 31.000,00 € de la Terrissa Reforma dels vestidors Camp de Futbol 158.000,00 € 48.000,00 € 110.000,00 € Caldera calefacció edifici Ajuntament 8.100,00 € 8.100,00 € Eficiència energètica enllumenat públic 16.700,00 € 16.700,00 € Redacció POUM 20.830,00 € 20.830,00 € Promoció patrimoni natural 3.630,00 € 3.630,00 € Fons Museu de la Terrissa 1.500,00 € 1.500,00 € Per una banda, les inversions previstes per aquest 2014 ascendeixen a un total de 294.358,45 €, dels quals un 46,86% es finança amb fons propis i la resta, via subvencions de la Generalitat de Catalunya o Diputació de Girona. Finalment, tot i que encara estan pendents de resolució, l’Ajuntament de Quart s’ha acollit a les se-güents línies de subvencions de la Diputació de Girona: n Text: Regidoria d’hisenda i dura que esperem atregui als amants d’aquest esport. Aquesta és una iniciativa més de l’ajunta-ment per donar a conèixer el nostre municipi ar-reu. Per a més informació podeu consultar la web www.laquartum.com. n Text: Regidoria d’esports
 7. 7. La Cristina Sencianes (La Creueta, 1970) és la responsable tècnica de controlar els diners que entren i surten de l’Ajunta-ment. Poca broma. Aquesta llicenciada en Pedagogia i Diplomada en Gestió i Admi-nistració Públiques, casada i mare de dos fills (en Miquel de 17 anys i la Júlia de 3) és una lectora impenitent de novel·la i té un gran interès en què les persones i l’ad-ministració pública es relacionin amb nor-malitat i eficàcia. Una pedagoga fent de tresorera! (riu)… És la meva formació de base. També estic diplomada en Gestió i Administació Pública. Vaig exercir poc en el camp de la educació, no m’hi vaig implicar perquè de seguida vaig descobrir altres camps que m’atreien més. Què feia abans de treballar a l’Ajuntament de Quart? Vaig passar per diferents empreses i instituci-ons com “la Caixa” o la Biblioteca de la Generalitat. Al 2001 vaig treballar per l’INE en l’actualització del Cens de Quart i això em va portar a l’Ajuntament de Quart, on treballo des del 2003. Vaig entrar portant l’àrea de recaptació. TREBALLANT PEL POBLE [7] Ara fa de tresorera. Deu tenir una gran llista de responsabilitat. Moltes. Control dels efectius de l’Ajuntament, fons i valors, el que entra, el que surt... A part de la tasca estrictament de tresorera, també formo part d’Intervenció. Per tant tens una bona visió de com estan els números municipals. La gent de Quart pot estar contenta de les fi-nances municipals. Si ens comparem amb molts al-tres pobles aquí tenim una situació molt bona. Això és una satisfacció. Problemes per a cobrar? Hi ha morositat? La crisi es nota. L’Ajuntament, des del 2007, té transferida la gestió de molts impostos i taxes a l’entitat XALOC , creada per la Diputació. Ens porten els impostos de vehicles, IBI, IAE, cementiri, escom-braries. Jo procuro fer de pont entre les persones i Xaloc, facilitant les coses als veïns. Però hi ha altres cobraments, com les llicències d’obres, plusvàlu-es… que portem directament. I, pagar? Paga bé l’Ajuntament de Quart als seus proveïdors? Molt bé. Ho tenim controlat i complim amb els terminis que marca la llei. Sembla que la feina t’omple. A l’Ajuntament tenim un bon ambient de tre-ball. Hi ha molta feina i tot està orientat al servei dels ciutadans. És un bon lloc per treballar, sí. Per finalitzar. Sabem que ets una gran lec-tora. Recomana’ns una parell de llibres que t’ha-gin agradat. Per citar-te un parell: els dos últims que he llegit, “Promet-me que seràs lliure” de Jordi Molist i “L’hivern del món” de Ken Follet. n Text: Mateu Ciurana / Foto: Santi Puerto Cristina Sencianes [Tresorera de l’Ajuntament]
 8. 8. [8] VIU QUART! Quartnestoltes 2014 El passat dissabte 8 de març va tenir lloc la celebració del Quartnestoltes. Va haver un total de 16 comparses que participaven en la rua que va passar pels principals carrers de Quart, fins acabar com cada any al Local Social on més de 500 persones van as-sistir al sopar i posteriorment van gau-dir del ball a càrrec d’una discomòvil. Agraïm a totes les comparses: Anem Cremats, Parchís, Bitxos Palol, La Colla, Ai! Que Em Pica!, Testos i Olles, Quarttamar-xa, Rolofe, M’ho passo bé, Les Baldufes en Color, Les Pitjoretes, Cavallets, Salsa Jove, Els Mosqueters, Colla les Xufles i Els Mims, que vinguessin i participessin en la celebració del Carnaval a Quart. Moltes gràcies a tots i fins l’any que ve! n Text: El Celrè / Fotos: Laura Ensesa
 9. 9. Els guanyadors PREMI MILLOR CARROSSA 1r QUARTTAMARXA PREMI MILLOR COREOGRAFIA 1r ROLOFE PREMI MILLOR CONFECCIÓ 1r LA COLLA PREMI MILLOR COMPARSA 1r M’HO PASSO BÉ PREMI MILLOR D. INDIVIDUAL 1r ADRIÀ GUILLEM
 10. 10. [10] EDUCACIÓ Mes de març a La Baldufa El passat 8 de març la Llar d´Infants “La Baldufa” va par-ticipar, un any més a la Rua de Carnestoltes de Quart. Aquest any cal destacar especialment, la par-ticipació i col.laboració dels pares de la llar, tant en allò referent a l´organització i a la coreografia, com a la realització de la carrossa. Des d´aquí els volem agrair les ganes, l´enginy i la traça que van demostrar i felicitar-los per la feina feta. Cal agrair també a totes aquelles persones que ens han permès poder apropar el món dels vehicles als nens i nenes de La Baldufa, en aquest mes que treballavem els transports: al pare d´en Jaume Ruiz pel TRENET (Trenes Turísticos Eu-ropa), al tiet de la Iona Cruz, per la GRUA (Grues Ger-mans Cruz), a la brigada de l’Ajuntament pel TRAC-TOR, al pare d´en Marc Calero per l´EXCAVADORA i a la Dolors d´ExpoCamping per posar al nostre abast les AUTOCARAVANES. I per últim també volem donar les gràcies a totes aquelles famílies que s´han implicat en les ex-periències que hem programat pels nens de La Bal-dufa tot “tunejant” les caixes de cartró en vehicles i proporcionant-nos rodes: d´ambdues coses n´hem tingut de tota mena i mida. n Text i fotos: Equip Educatiu de la Llar d’Infants “La Baldufa”
 11. 11. Les caixes niu En Marc, pare de la Bruna, ens ha vingut ha explicar un conte d’ocells i també ens ha portat unes caixes niu que hem decorat entre tots. Hem demanat als companys grans que al taller de fusteria ens clavin uns filferros per po-der- les penjar. N’hem penjat dues al bosc i dues a les moreres del pati de l’escola. Quan anem als bosc ens parem per veure si hi ha algun animalet. Quan passeu pel bosc de Can Fer-riol, si us plau, no toqueu les caixes niu. Moltes gràcies. n Text: Grup de 5 anys de l’Escola 9d4t / Fotos: Escola 9d4t El dia de Carnestoltes Van venir els nens grans per dir-nos que faríem uns tallers de carnestoltes. Els tallers de carnestoltes eren: – Perruqueria – Vestits i llaços – Tunejar patinets – Pastisseria – Maquillatge – Bigotis – Corones, barrets i nassos – Capgrossos Després, a la tarda, vam sortir al pati a fer una desfilada. Els nens grans tocaven música i nosaltres ba-llàvem pel pati. Quan vam acabar de ballar, els nens grans ens van fer un passadís i vam menjar magdalenes, bi-quinis i pinxos de fruita. Ens ho vam passar molt bé. Ens va agradar molt i ho tornaríem a fer. n Text: Aula de 4 anys de l’Escola 9d4t / Fotos: Escola 9d4t
 12. 12. EDUCACIÓ [12] Escola Santa Margarida Estudiem el nostre patrimoni natural Els alumnes de l’escola Santa Margarida estem es-tudiant el nostre patrimoni natural com a projecte interdisciplinari d’enguany. Cicle inicial està treballant els Aiguamolls de l’Empordà; cicle mitjà el Parc Natural del Montgrí, Baix Ter i les Illes Medes; cicle superior el Delta de l’Ebre i nosaltres, els alumnes d’educació infantil, estem estudiant la Zona Volcànica de la Garrotxa. Estem aprenent moltes coses sobre els volcans: com són, tipus, com explosionen... Ara estem fent tallers relacionats amb aquest tema i d’aquí uns dies anirem a visitar el Volcà Montsacopa d’Olot. L’última setmana de maig farem una exposició de tots els treballs que hem fet. Hi esteu tots convidats!!! n Text i fotos: Escola Santa Margarida de Quart X Certamen de Lectura en Veu Alta El dia 4 d’abril de 2014, es va celebrar el desè Cer-tamen de Lectura en veu alta. Uns dies abans, els nens i nenes de l’escola vam decidir qui llegia millor, i van sortir: la Paula Brossa i l’Oriol Angelats. Uns dies desprès ens vam dirigir a l’IES Vi-cens Vives, on s’acollien moltíssims nens de la província de Girona que hi volien participar. Un cop havien llegit tots, el jurat, va dir el nom dels guanyadors. L’Oriol no es va poder classificar, tot i que ho va fer súper bé. La Paula va tenir més sort i es va poder clas-sificar per les semifinals del pròxim Certamen del Caixa Forum, el dia 29 d’abril. Esperem que tingui molta sort! n Text: Anna Castelltort, 6è de l’Escola Santa Margarida de Quart
 13. 13. EDUCACIÓ [13] Una visita al Centre Nacional de Microelectrònica de la UAB El passat 27 de març els alumnes de 1r i 2n del Batxi-llerat científic i tecnològic de l’Institut de Vilablareix vam realitzar una sortida didàctica al Centre Nacio-nal de Microelectrònica (CNM), institut que pertany al CSIC i que està situat al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Al voltant de tres quarts de deu del matí vam arribar al CNM acompanyats de quatre professors de l’institut. Ens hi va rebre el vicedirector, el doctor Enric Cabruja. En aquest centre s’hi realitzen recerques rela-cionades amb el camp de la ciència i la tecnologia. Concretament, estudien els àmbits de la micro i la nanoelectrònica. Per introduir-nos en el tema de la microelec-trònica, ens van fer una xerrada sobre els equips que es fan servir per a la fabricació de xips de silici. Tot seguit, ens vam dividir en dos grups i vam tenir l’oportunitat de veure una sala blanca des de l’exterior. La sala blanca és una instal·lació de 1.500 m2 formada per diferents sales que estan disse-nyades per obtenir baixos nivells de contaminació. Això s’aconsegueix a partir d’unes determinades condicions de temperatura, humitat, pols, corrent d’aire i il·luminació. Els operaris que treballen dins una sala blanca han d’anar vestits d’una manera especial per protegir els elements que es mani-pulen, com es pot veure a la foto. La finalitat de tot aquest procés és que s’introdueixin dins la sala el mínim d’elements contaminants provinents de l’exterior. Els xips que es preparen en aquesta sala tenen aplicacions en els camps de la biomedicina, el medi ambient, l’alimentació, l’energia i la mobi-litat, la seguretat, les comunicacions i l’electrònica de consum, entre d’altres. Per acabar, vam poder visitar el museu del CNM, on hi havia un recull d’equips que s’han utilitzat en anys ante-riors per fer recerca en tecnologia micro-electrònica. El doctor Enric Cabruja ens va comentar que ell els havia utilitzat en els seus inicis a la recerca. Un cop finalitzades les visites, vam disposar de temps lliure per visitar les di-ferents facultats de la universitat i així fer-nos una idea de com és el campus de la UAB. n Text: Crisitna Aranjuelo i Pau Taberner / Fotos: INS Vilablareix
 14. 14. EDUCACIÓ [14] AFA Les famílies de l’escola 9d4t sabem de la importàn-cia que preneu els mestres en l’educació dels nostres fills. Sabem que vosaltres sou una part sinó vital, molt important al llarg de la vida dels nostres infants. La vostra aportació en la seva educació i en la seva formació són i seran claus en la seva formació com a persones. A més, a ningú se li escapa que el 9d4t requereix que el mes-tre cregui en el projecte educatiu que s’hi fomenta i per tant és necessari, perquè no dir-ho, donar-hi aquell plus que aquest projecte en qüestió mereix. Són aquests precisament, els aspectes que hem trobat i estem trobant les famílies de P3 (moltes d’elles noves a l’es-cola) en les mestres dels nostres fills. I aquest és el motiu principal del nostre escrit. Des de la classe de P3 volem donar les gràcies a una de les mestres que va iniciar el curs, però que malauradament no l’acabarà. Lia! Gràcies per tot. Com t’hem dit avui a la sortida, mol-tíssimes gràcies per com has treballat amb els nostres fills, per com t’has fet estimar, per com t’has implicat en la seva formació i també per la paciència que no has perdut en aquells moments on molt segurament, nosaltres sí l’hauríem perduda. Gràcies perquè amb la teva feina has provocat que tots nosal-tres tinguem aquests sentiments en saber que ja has acabat la teva tasca al 9d4t i sobre-tot moltes gràcies, perquè per mestres com tu, l’escola pública és aquella escola de qualitat que tots els pares i mares volen pels seus fills. Pares i mares de P3 Quart, 31 de març del 2014 n Text i fotos: Pares i mares de P3 Escola 9d4t Novament, gràcies!
 15. 15. ENTITATS [15] S’ACOSTA L’ESTIU Ja la tenim aquí, sí, la pri-mavera ja ha arribat i co-mença a ser ja tradició per aquestes dates que rebeu informació de l’activitat principal que realitzem des de la regidoria de joventut i l’Estació Jove de Quart: el projecte Treballa’t l’Estiu. Com portem fent els darrers anys, l’estiu és moment de di-versió, de trobar-se amb els amics, de fer tot allò que durant el curs ens ha quedat pendent! I l’Estació Jove us en dóna l’oportunitat. Ja estem preparant la nova edició del camp de treball per a joves de 12 a 16 anys, i a més amb moltes nove-tats! Ben aviat rebreu la carta dirigida exclusivament a vosaltres on trobareu tota la informació i les dates per realit-zar la inscripció al camp de treball. Estigueu atents a la bústia, aviat rebreu notícies! I si torna el camp de treball, també torna la brigada jove! Com cada estiu, des de l’Ajuntament us donem l’oportunitat d’introduir-vos en el mercat de treball i realitzar una primera fei-na al mateix poble. Tots aquells que sigueu majors de 16 anys i fins a 25, rebreu a la vostra bústia de casa, una carta amb les explicacions de com fun-cionarà el procediment d’enviament del currículum i també com farem la selecció dels candidats! BÚSTIA DE SUGGERIMENTS Des del PIJ – Estació Jove estem oberts a qualsevol proposta que els joves de Quart tingueu i us passi pel cap. No dubtis en proposar-nos-ho ja sigui acos-tant- te a l’Estació o bé enviant-nos un missatge per e-mail o pel facebook/estacio.jove.quart BORSA DE TREBALL Com sabeu l’ajuntament té un servei de borsa de tre-ball local. És un servei gratuït i públic on a part d’ins-criure- us en les ofertes existents, us ofereix assessora-ment i orientació en temes laborals, així com suport tècnic en la confecció de currículums, cartes de pre-sentació o recerca d’ofertes via Internet. Aquest servei està adherit a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció econòmica de la Diputació de Girona i està en contac-te permanent amb el SOC i el Feina Activa. Per apuntar-te a la borsa, has de passar pel PIJ - Estació Jove de Quart, preferiblement en horari de matí: els dimarts i dijous de 10.00h a 13.00h. n Text i fotos: Amadeu Breva
 16. 16. ENTITATS [16] Aquests primers mesos de l’any han estat molt pro-ductius a la nostra associa-ció. No hem parat! Finalment vam poder gaudir de la presentació del darrer llibre de l’Assumpta Montellà, “115” un tí-tol ben original per una novel·la que relata els fets que es van viure a la batalla de l’Ebre. La sala del museu va quedar petita per la quantitat de gent que s’hi va congregar. Tot un èxit que tindrà la seva segona part amb la sortida a l’escenari on va passar tot, les terres de l’Ebre. Sortida que ja tenim preparada pel proper 11 de maig. Passejarem pel poble derruït de Corbera, entrarem a les trinxeres, ... El mes de febrer va ser molt atapeït: el dijous 27 de febrer en Joan Cabello (mestre Reiki) ens va fer una interessant xerrada sobre Reiki . Moltes per-sones es van interessar pels beneficis d’aquesta tèc-nica japonesa que ens aporta benestar i el dissabte següent ell mateix i altres Mestres ens van oferir una marató (que es va allargar tota la tarda) de sessions de Reiki individualitzades. Tot un luxe i gratuït. Us vam proposar un taller de maquillatge, a càrrec de la Sílvia Planella, representant de Mary Kay. Es va dur a terme en dos matins de dissabte consecutius, el 22 de febrer i l’1 de març. Va ser, una altra vegada, gratuït. La primera sessió va tractar so-bre el maquillatge i la segona sessió es va centrar en la cura de la pell. I també, vam realitzar l’Assemblea anual de l’Associació on repassàrem les activitats realitzades durant el 2013 i es van fer interessants propostes per a nous cursos, xerrades, tallers,... D’aquesta reunió, per exemple, en van sortir dues propostes que es realitzaran en breu: el 25 d’abril, la Maribel Espeso, ens farà una xerrada so-bre estilisme, com tenir un bon fons d’armari, què ens pot afavorir més,... El 30 de maig, vindrà l’Helena Rufí a parlar-nos sobre la bioneuroemoció, què és i com ens pot ajudar. El 9 de maig, en Jaume Paúl ens vindrà a presentar el documen-tal “Les mestres de la república” on es barreja la ficció de la vida d’una mestra, basada en una no-vel ·la de Josefina Aldecoa, amb imatges inèdites de l’època, relats de familiars i la participació de cinc professors universitaris. El mes de març passat, continuant amb les activi-tats realitzades, vam fer la presentació d’ un nou espai dins la nostra associació, es tracta d’Eco-Mama. Un espai per a mares i fills (de 2 anys o més petits) o per a dones embarassades, un espai per passar l’estona juntes, fer una infusió, compartir experiències, dubtes, ajudar-se,… Un espai per a fer TRIBU. Es troben cada 15 dies, els dijous, a partir de les 5-2/4 de 6 de la tarda a la sala de manualitats del Local Social de Quart. Si esteu en aquesta meravellosa època de la vostra vida, encara sou a temps d’afegir-vos-hi i gaudir-ne. El passat 4 d’abril, a la Sala de Lectura “Miquel Pairolí, vam presentar “Com llunes de Saturn” la pri-mera novel·la de l’escriptora local i professora de l’INS de Vilablareix, Mercè Saurina . Relata la història d`un amor de joventut im-possible, dibuixa una nova mirada sobre l’exili re-publicà i recull petites experiències, extretes de di-verses fonts –relats familiars, documents històrics, mitjans de comunicació, etc. Ara que ja ha publicat la seva segona novel·la, ens ha promès que vindrà aviat a presentar-nos-la. Es titula “Rèquiem per a contrabaix” i ha estat guar-donada amb el Premi de novel·la breu Ciutat de Mollerussa, 2013. Enhorabona, Mercè! I per últim, recordar-vos que cada dijous, de 7 a 9 del vespre, ens trobem a la Sala de manualitats del Local Social de Quart, per fer això, manualitats. Ara mateix estem fent “Fofuchas”. Totes les sòcies esteu convidades a venir, quan us vingui de gust o pugueu. A les dones de Quart que encara no us heu fet sòci-es us volem animar a ser-ho i a participar activament en totes les nostres activitats. Aquí us deixem el nostre contacte : ambullsdedona@ gmail.com. També ens podeu se-guir clicant el nostre blog: http:// ambullsdedona.blogspot.com n Text: i fotos: Associació Amb Ulls de Dona
 17. 17. ENTITATS [17] Ja hem fet 15 anys! Enguany la festa del soci, celebrada el passat 3 de març, va tenir una solemnitat especial, perquè coin-cidia amb el quinzè aniversari de la Llar de Jubilats a Quart. En aquests quinze anys s’han organitzat un munt de coses i allò més interessant, és que al-gunes festes s’han consolidat i tenen continuïtat. Alegrem-nos que puguem seguir trobant-nos i crei-xent en nombre de socis, això vol dir que és un lloc d’acolliment i germanor. El diumenge 30 de març, hem celebrat per primera vegada la festa dels avis i els néts, amb la participació d’un centenar de persones, entre grans i petits. Els nens van poder gaudir d’allò més amb els inflables i els pallassos i els grans veient jugar i divertir-se la mainada. Esperem poder fer-la cada any i que sigui un èxit de participació. Posats a fer celebracions, encara en tenim una més, el 23 d’abril, Sant Jordi. Aquesta diada tan significativa i popular a la nostra terra també té un ressó molt especial a l’associació des de fa anys. A les sis de la tarda hi haurà un petit concert de la Coral Santa Margarida al Museu de la Terrissa i seguidament un pica-pica i lliurament d’una rosa als socis assistents. Finalment esperem trobar-nos a l’activitat que l’Ajuntament ha organitzat el dia 17 de maig, amb motiu de la Fira de la Terrissa i agraïm aquesta defe-rència que han tingut les nostres autoritats munici-pals envers la gent gran del municipi. n Text: Regidoria de la Gent Gran / Fotos: El Celrè Programació de festes dels Habitatges Barceló DIUMENGE, 22 DE JUNY 10:30h a 11:30 h Jocs populars per als nens i nenes i festa de l’aigua 11:30h a 13:00 h Inflable 15:00 h a 17:00 h Inflable 18:30 h Concurs de rebosteria 21:00 h Festa nocturna Pica-pica per als que han contribuït econòmicament amb la festa. Recordeu portar els coberts. I a continuació, música DILLUNS, 23 DE JUNY 15:00 h IV Campionat de botifarra 16:00 h Festa de l’Escuma 21:00 h Sopar de Sant Joan 22:00 h Una altra nit per a moure el cos amb música
 18. 18. ENTITATS [18] Associació teatral Q-art i acció! Després de compartir amb tots vosaltres, grans i petits, el màgic espectacle nadalenc dels “Pastorets de les Ga-varres”, el grup de teatre Q-art i acció! torna el proper 3 i 4 de maig amb l’estrena de l’obra teatral Rumors. Concebuda per l’escriptor Neil Simon, se’ns narra una trama d’embolics i mal entesos protago-nitzats per un grup d’amics de la classe alta Bar-celonina dels anys 80. Quan els personatges, que assisteixen a la festa del 10è aniversari de casa-ment d’una de les parelles, van arribant, de forma escalonada, a la casa, troben a l’amfitrió ferit i sol. Tots intentaran ocultar el que sembla evident: un intent de suïcidi. Mentides i especulacions, nervis i crits, sarcasme i hipocresia, imaginació i sentit de l’humor. Voleu passar? La farsa està servida. n Text i foto: Q-art i acció Tot preparant el concert de Setmana Santa Quan van acabar les Festes de Nadal, ens recava d’alguna ma-nera deixar les peces relaciona-des amb les grans festes religi-oses i vam pensar en preparar un repertori especial pensant en les Festes de Setmana Santa i Pasqua. Es tractava d’un repte important perquè és un tipus de música molt seleccionada i d’autors difícils d’inter-pretar, alguns d’ells barrocs, i per tant exigia un es-forç per part del grup i especialment per la directora, però tot i així emprenguérem la tasca amb il·lusió i el resultat ha estat un concert el dia 6 d’abril a l’església de Santa Margarida, un cop acabada la missa de les deu del matí. La coral de grans ha interpretat quatre peces i la de joves tres, acompanyats pel violinista Jaume Francesch. També tenim programada una trobada de corals sèniors, organitzada per la Federació de Ca-sals de Jubilats, que tindrà lloc a Celrà, el diumen-ge 27 d’abril festa de la patrona de Catalunya. Ens trobarem unes 11 corals d’arreu de les comarques gironines, cadascuna de les quals interpretarà tres peces i finalment ens ajuntarem prop de tres-cents cantaires en un cant comú. Segur que serà una festa molt lluïda i que ens donarà l’oportunitat de conèi-xer altra gent que fa la mateixa activitat. n Text i foto: Coral Santa Margarida de Quart
 19. 19. ENTITATS [19] 23a Trobada de Ruta del Carrilet Especial Sidecars 12 de Gener del 2014 La primera trobada de l’any de l’Asso-ciació de Motos Històriques Gironines com tots ja sabeu és l’especial Sidecars. El punt de trobada a Girona és al restaurant El Cabrit situat a la carretera de Barcelona. A tres quarts de vuit del matí ja han arribat al-guns dels membres de junta i cadascú prepara la seva parcel·la de feina! l’Agustí posant alguna pan-carta perquè els assistents a la trobada tinguin més fàcil trobar el lloc d’aparcament, en Jordi, l’Adela i en Manel preparant les taules amb els plànols de la ruta, tiquets, canvi, les fitxes per fer les inscripcions, etc, i en Gus donant la benvinguda als participants jun-tament amb l’Ester que pren una foto amb el mòbil i tot seguit la penja al Facebook. Aquesta trobada aglutina a molta gent de l’associació; serem cap a un centenar de participants, i com sol passar tot sovint sembla que tothom es posi d’acord per arribar a la mateixa hora, i hi ha moments en què a la taula no donen l’abast. Però tots tenen una cosa en comú i és que venen amb ganes de moto i de passar-ho bé. A les nou en punt s’obre la porta del menja-dor per començar l’esmorzar de “forquilla” a base d’amanides, embotits amb pa i tomata, mongetes amb botifarra, vedella i costelles de cabrit. Mentre xerrem i mengem, el President ens dóna instruccions de com farem el recorregut, les parades que farem per prendre alguna foto per al record i ens desitja un bon any 2014 a tots. A quarts d’11 sortim per fer la ruta 5 sidecars i 65 motos, esperant que el temps ens respecti i ens permeti fer la ruta sense cap incident; surt el sol a es-tones i no fa massa fred. Passem per Fornells, on pa-rem per fer una foto al davant de la màquina de tren que hi ha a l’entrada del poble; per Quart on fem una breu parada i per Castell d’Aro, on parem a l’antiga estació del carrilet a fer la foto de tot el grup. Arribem a Sant Feliu de Guíxols on ens es-pera una dotació de la policia municipal per guiar-nos cap a la Porta Ferrada. Allà podem gau-dir del conjunt arquitectònic del Monestir Benedictí que actualment acull el museu d’història de la ciutat. Dos guies ens divideixen en dos grups i ens expliquen i mostren el museu i el monestir. Des de dalt de la torre medieval o torre del fum gaudim d’una magnífica vista de la ciutat. A continuació i per part del representant de l’Ajuntament que en aquesta ocasió és Juan José Garcia, es fa el lliurament d’obsequis als pilots que han vingut amb sidecar i tot seguit ens acomiada amb un parlament i un aperitiu. Nosaltres l’obsequiem amb un llibre resum amb to-tes les trobades que hem fet durant l’any 2013. La tornada a Girona és directa i sembla que tothom té pressa per arribar al restaurant i és que la gana i el bon dinar que ens espera ens fa còrrer. Ummmh.....dinar excel·lent i ganes de tornar a trobar-nos altra vegada!!! Salutacions i fins a la propera. n Text i fotos: Asso-ciació de Motos Històriques Gironines
 20. 20. ENTITATS [20] SolidariQuart Benvolgudes i benvolguts, Des de la nostra entitat volem que aquest article posi de manifest la SOLIDARITAT que hi ha al nostre mu-nicipi i, alhora també, prengui forma d’ AGRAÏMENT. Com molts dels lectors de la revista sabran, el passat mes de Gener les escoles del poble (Sta. Mar-garida, 9d4t i La Baldufa) van organitzar una Cursa Solidària per celebrar, un any més, la Diada de la Pau. El total de la recaptació (aprox. 800€) ha sigut lliurada en forma de donatiu a SolidariQuart: MOL-TES GRÀCIES als nens i nenes pel seu esforç físic, als familiars per les aportacions econòmiques desinte-ressades i als respectius equips educatius per a la bona organització i gestió d’aquesta activitat. Parròquia Ara som nosaltres qui, d’alguna manera, vo-lem tornar-vos aquest regal que heu fet. Com a entitat sense ànim de lucre, aquests diners els des-tinarem a parts iguals per a recolzar 2 serveis que ofereix el nostre municipi i que creiem essencials: al BENESTAR SOCIAL amb la Recollida d’ Aliments per als veïns/es més necessitats i a l’ EDUCACIÓ amb una dotació de material de lectura per a la Sala de Lectura Miquel Pairolí. Ens sentim molt contents i satisfets de poder anar posant granets de sorra com aquests a casa nostra i, sobretot, gràcies a l’altruisme dels quar-tencs i quartenques! Esperem que també compar-tiu aquesta il·lusió! n Text i foto: SolidariQuart Campanya de recollida d’aliments sota el lema: “T’has aturat a pensar si hi ha gent de Quart que passa necessitat?” La parròquia de Santa Margarida, amb la col·labo-ració de l’Ajuntament de Quart, va organitzar una recollida d’aliments entre els dies 10 i 16 del pas-sat mes de març a les botigues del nostre poble, les escoles i el temple parroquial durant les misses del cap de setmana. La resposta ha estat molt genero-sa. El repartiment dels queviures i altres coses per a les necessitats primàries de les persones soles o famílies que passen necessitat al nostre poble es fa de forma totalment discreta comptant amb la professionalitat de les assistents socials de l’Ajunta-ment Celebracions pasquals a l’Agrupació Parroquial de Quart-Llambilles Peregrinació a Terra Santa de l’Agrupació Parroquial de Quart-Llambilles Organitzat per les parròquies de Quart i Llambilles s’ha programat un viatge peregrinació a la Terra de Jesús pels dies 4 a 11 del proper desembre. Són vuit dies. que són les qui coneixen (i només elles han de saber-ho!) qui en té necessitat. Agraïm molt sin-cerament la col·laboració de totes les persones que han participat en aquesta campanya: els botiguers, les escoles i tots els qui generosament han fet la seva aportació. Cal dir que s’ha recollit tal quantitat d’aliments que les assistents socials preveuen exis-tències per a dies llargs, mesos. Com que tothom té el “vici” de menjar cada dia, esperem repetir aquest recapte tant punt calgui a indicació de les professi-onals que tenen cura del seu seguiment. Les celebracions de la Primera Comunió tindran lloc enguany el diumenge dia 4 de maig a Llambilles, i els diumenges 11 i 18 del mateix mes a Quart. Sem-pre, aquesta missa serà a les 12 del migdia (per tant a Quart, els diumenges 11 i 18 no hi haurà missa a les 10 del matí). El diumenge de Pentecosta, el 8 de juny, el Sr. Bisbe donarà el Sagrament de la Confir-mació als nois i noies de l’agrupació parroquial que s’hi han preparat al llarg de dos anys. Serà a la missa de les 12 del migdia a Llambilles. El preu final dependrà del grup que podem formar, amb un màxim de 40 persones. Els interessats podeu comen-tar- ho amb Mn. Pere (972 46 90 83 - 666 00 62 84). n Textos: Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de les parròquies de Quart, Sant Mateu de Montnegre, Sant martí del Castellar i Sant Cristòfol de Llambilles
 21. 21. ENTITATS [21] Associació Excursionista Quart (AEQuart) associació excursionista Quart La Colla Excursionista Quart és una agrupació for-mada l’any 1995 per un petit grup de grans conei-xedors i enamorats de la natura, en especial de les nostres inigualables Gavarres. Actualment, amb un grup aproximat de 60 socis, cada darrer diumenge de mes, de setembre fins a juny, organitzem una sortida a peu que ens convida a recórrer diversos indrets del nostre territori. Per això aprofitem aquestes pàgines per fer-vos arribar un petit recull de les sortides d’aquest primer trimestre del 2014: Sant Roc de Barroca (Ge-ner); Balcó i Gorgs de Penjacans (Febrer); Camí de Ronda de Palafrugell (Març). Tot i el caràcter institucional que pot suposar una associació, la nostra agrupació és, en realitat, una colla d’amics, un grup d’enamorats del nostre entorn natural que té els braços oberts a tothom que vulgui gaudir amb la natura i d’un ambient agradable. Així que animeu-vos a conèixer-nos i veniu a fer una sortida amb nosaltres. Podeu trobar més informació a: http://aequart.blogspot.com.es/ n Text i fotos: AEQuart
 22. 22. [22] COMERÇ LOCAL Can Mascort, 50 anys d’un popular restaurant Camí dels Àngels, amb una espectacular vista so-bre Girona i tota la comarca hi trobem l’endreçada masia de Can Mascort. Des de fa exactament mig segle, la casa rep amb cordialitat els seus clients. No és exactament una casa de pagès transformada en restaurant, perquè sota el seu sostre, a més de l’ac-tivitat culinària, hi viuen 4 generacions de la família Mascort. Ens rep la Joana Noguer i Andreu, de 89 anys en una confortable sala, que seria l’enveja dels que viuen en un pis. La Joana és la història viva del restaurant. És filla de Sant Daniel i es va casar amb en Pere Mascort. Ens explica que es van conèixer a la po-pular sala de ball “El Glo-bo” de Girona, avui con-vertida en taller mecànic. En Pere era de la família dels masovers de Can Mascort. És una casualitat que el seu cognom coincideixi amb el nom de la casa. Incorporada a la masia, es va integrar a les feines pròpies de la pagesia de l’época: el bestiar, el bosc, els camps... I justament, ara fa 50 anys, la casa va començar a servir berenars. Els seus clients eren els soldats que feien la mili a Girona i que anaven a fer pràctiques de tir per la zona. Aquest és l’origen del restaurant. De seguida es va veure que les virtuts de la Joana com a cuinera i l’empeny de la família podien obrir-se al pú-blic en general. I fidels a la cuina tradicional, amb bons productes i un servei amable, s’han anat fent un nom entre milers d’amics-clients que hi pugen, tant per a fer-hi celebracions com per als àpats de feina. El guisat de conill amb pebrot i tomata és una de les especialitats de la casa. Botifarres, bona carn i bons embotits. La Joana amb el seu fill Àngel a la falda. La cuina de Can Mascort, posada al dia.
 23. 23. Ja fa anys que la Joana es va anar retirant dei- COMERÇ LOCAL [23] xant pas a les noves generacions, però encara exer-ceix la seva influència matriarcal. Dissortadament va quedar vidua com a con-seqüència d’un accident de tractor. Varen tenir dos fills, l’Àngel i la Roser (EPD). La Maria Solé, la seva jove, els seus néts, la Maria Àngels i en Xavier i les seves besnetes, van seguint la nissaga que ja no s’ocupa de les feines tradicionals de pagès, només del manteniment dels camps en bon estat. 4 gene-racions sota un mateix sostre. Els seus molts clients de totes les comarques de Girona i de més enllà –la variant els va ajudar en aquest senit– s’hi senten com a casa. Una casa on 4 generacions atenen aquest popular negoci familiar. Per molts anys! n Text: Mateu Ciurana / Fotos: Can Mascort i Laura Ensesa
 24. 24. [24] ESPORTS Miquel Soler i Mireya Arizmendi , sots-campions d’Espanya de 10 balls Bones notícies: El passat diumenge dia 9 de fe-brer, la parella del nostre Club formada per en Miquel Soler i la Mireya Arizmendi varen quedar sots-campions en el Campionat d’Espanya de 10 Balls que es va celebrar a Benalmàdena (Mála-ga). Varen ser guanyadors en vals anglès, tango, vals vienès i quickstep, segons en samba, cha cha cha, rumba i pasodoble, i tercers en jive. En el còmput general, el resultat va ser SEGONS. Aques-ta parella, l’any passat ja van quedar sots-campi-ons d’Espanya de 10 balls, quarts en el campio-nat de balls standar i tercers en el de balls llatins. n Text i foto: El Doll. Club Ball Esportiu de Quart Una primavera/estiu molt atapeïda! Un cop passada la Setmana Santa, durant la qual vam realitzar el nostre casal artístic, ara toca prepa-rar- nos per al reguitzell d’activitats que ens venen els propers mesos de primavera i estiu, que com veureu no són poques! Diumenge 4 de maig, al pavelló de Quart, pro-va Interclub (Participació de tots els patinadors). Dissabte 17 de maig, final territorial de pati-natge escolar a Alp ( Cerdanya), amb molta partici-pació per part del nostre club! El cap de set-mana del 21-22 juny el club ska-ting Quart-pati, organitza el cam-pionat provincial de la categoria preliminar de pa-tinatge artístic, en què hi participaran algunes de les patinadores més joves del club, juntament amb varis clubs de la província. Aquest és el primer cam-pionat provincial federatiu que organitza el nostre club. L’entrada serà lliure. Val la pena veure’l! I a més, encara participarem en diversos festivals de la província, amb els nos-tres Quartets i Xou. Des del Club desitgem molta sort a tots els nostres represen-tants a cada una de les proves. Per últim, també us volem anunciar que des del club ja es-tem ultimant els preparatius del casal que volem organitzar aquest estiu durant els mesos de juliol i agost (per a més informació truqueu al 677 79 80 83). Busqueu-nos a http://www.patinatge.net/ o al Facebook (Club Esportiu Skating Quart-Llambi-lles). n Text i fotos: Club Skating Quart-Patí
 25. 25. ESPORTS [25] 3er Ral·li la Terrissa Quart - Llambilles - Girona Camps, que amb un Ford Focus 1.6 van ser els primers en dues rodes motrius. Molina i Camps serien sisens a la general i es van adjudicar, a més , la Challenge Focu-xtrem. Pere Rovira i Marta Ylla, també amb un Ford Focus 1.6, van acabar en segon lloc, a sis segons dels guanyadors, després de marcar dos escratx. La terce-ra posició del podi en l’Open va ser per a Abel Alonso i Josep Otero, amb idèntica muntura i van acabar la cursa a 24 segons dels guanyadors. En aquesta cate-goria, Laia Sanz abandonaria la cursa per una sortida de carretera en el primer tram de la jornada. Per classes, Jordi Terricabras i Yerai Sotos es van endur la classe 1 amb un Peugeot 107 i Oscar Triano i Carlos Vega van guanyar la classe 2, amb un Peugeot 206 RC. La classe 3 se la van adjudicar Erik Jan Zimmer i Joan Argemí, amb un Subaru Impreza STI, mentre que la 7 va ser per a Joan Alsina i Ser-gi Masmiquel, amb un Opel Corsa GSI. Finalment, Joan “Nani” Roma i Pilar Barceló, es van endur la classe 8, amb un Mini Cooper Countryman. n Text: Regidoria d’Esports / Fotos: Anna Solé Genescà, Contravolant i Aneu Massa Tibats La tercera edició del Ral·li de la Terrissa, a Quart, al Gironès, va obrir la temporada del Campionat de Catalunya de ral·lis de terra. La prova era puntuable, a més del Campionat de Catalunya de ral·lis, per a la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra i l’Open Cata-lunya de Ral·lisprints de Terra. Organitzat per l’escu-deria Peu a Baix, el ral·li constava de dos trams, Sant Cristòfol i Quart, als quals els prop de 30 vehicles participants havien de fer tres passades, fins a com-pletar 60 quilòmetres cronometrats. El Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau, juntament amb Josep Pujols, president de la De-lagació de Girona, i LLuis Lloret alcalde de Quart i Josep Mª Vidal, alcalde de Llambilles, es va encarre-gar de donar el tret de sortida a una prova, que va aplegar un bon nombre de públic. Peu a Baix vol agrair la col.laboració de l’ Ajun-tament de Quart i Llambilles, la Secreteria General de l’Esport, la Federació Catalana, Seguretat Viària i Mos-sos d’ Esquadra, agents rurals de Medi Natural, tots els veïns, bars-restaurants , comerços, Escuderia Baix em-pordà, escuderia Osona, Auto Sport Igualada, Escu-deria Mollerussa i els més de 170 voluntaris, fotògrafs, videoaficionats i tot els espectadors presents que van col.laborar en la organització de la prova. Nani Roma, amb Pilar Barceló de copilot, va guanyar la prova. El campió de l’últim ral·li Dakar, amb un Mini Cooper Countryman, va dominar el ral· li des de l’inici, marcant l’escratx en les sis especials. El segon lloc del ral·li va ser per Carles Llinàs i Joan Tor-ra, amb un Mitsubishi EVO X. Els actuals campions de Catalunya van rodar a un fort ritme però van quedar finalment a 1 minut i 13 segons dels guanyadors. La tercera posició del podi va ser per Xavier Domènech. L’Open de Catalunya de Ral·lisprints de Terra el van guanyar Alejandro Molina i Laura
 26. 26. ESPORTS [26] VIII Campus de Futbol “Xuta a l’estiu” UE Quart OBJECTIUS CAMPUS Un any més, i ja en van vuit de consecu-tius, l’UE QUART organitza el campus de futbol “XUTA A L’ESTIU” al llarg de tot el mes de juliol. El campus adreçat a nens i nenes nascuts entre l’any 2007 i 2000, té com a objectiu aconseguir que els participants gaudeixin d’un gran estiu de futbol, mitjançant un munt d’activitats diferents, variades i acompanyades de moltes novetats. • Gaudir de l’esport del futbol conjuntament amb altres activitats complementàries • Desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i tàctics del futbol • Col·laborar en l’educació integral del jugador • Potenciar valors com el companyerisme, el fair play i els bons hàbits d’alimentació i higiene ALTRES ACTIVITATS • Excursions i sortides vàries • Visites a altres Campus • Xerrades de jugadors professionals • Campionats de ping-pong • Campionat de futbol cada setmana • Pràctica d’altres esports • Piscina matí i tarda • Torneig i jocs de nit EQUIP MONITORS Tots els monitors seran titulats: • Diplomats o llicenciats en l’àmbit de l’educació física • Entrenadors / monitors titulats FCF CAPACITAT La capacitat serà de 80 nens/es per setmana. Se seguirà l’ordre d’inscripció, en cas d’alguna baixa es comunicarà als interessats que estiguin en llista d’espera. INSTAL·LACIONS • Camp municipal de gespa artificial • Pista poliesportiva • Piscina municipal • Local Social • Pavelló municipal cobert • Zona de bosc natural • El dinar s’efectuarà en el menjador escolar. • La distancia màxima entre equipaments són 200 m MATERIAL A cada nen/a se li farà entrega d’una samarreta del CAMPUS En el cas que la inscripció sigui de més d’una setmana se li farà entrega d’una samarreta complementària Es dóna un mossec per berenar Jocs i partidets de nit Sortides HORARIS I PREUS Opció 1 jornada complerta (de 9h a 18h) 130 € *120€ Opció 2 jornada complerta (sense dinar) 100 € *95€ Opció 3 mitja jornada 70 € *70€ (de 9h a 13h) Opció 4 mitja jornada/dinar 100 € *95€ (de 9h -15h)+dinar *jugadors de la UE Quart i empadronats a Quart Servei d’acollida matinal de 8h a 9h : 8€ suplement A QUI VA ADREÇAT Nens/es nascuts entre el 2007 i el 2000 SETMANES • del 30/6 al 4/7 • del 7/7 a l’11/7 • del 14/7 al 18/7 • del 21/7 al 25/7 • del 28/7 al 31/7* *20% de descompte per ser setmana de quatre dies Informació i inscripcions C. Modaguer, 37 · 17242 Quart Tel. 972 468 805 (de les 18 h a les 21 h) Mòbil 660 598 397 uequart@gmail.com Del 7 a l’11 d’abril jugadors de la UE Quart, empa-dronats a Quart i els inscrits en edicions anteriors. A partir del 22 d’abril obert a noves inscripcions fins a exhaurir les places ofertades.
 27. 27. CULTURA [27] El Municipi de Quart representant de Catalunya a Brussel·les El passat mes de gener una delegació de l’Ajuntament de Quart va participar a Brussel·les en la presentació de l’Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica. Aquest acte va incloure també una trobada d’alcaldes de l’Agrupació a Brussel·les i una trobada amb responsables de la Comissió Europea, coinci-dint amb el plenari del Comité de les Regions. Aquesta Agrupació, es va crear a finals del 2013 i està formada per Itàlia, França, Romania i Es-panya, agrupant a més de 90 ciutats europees. Hi han 5 representants de cada país membre, i Quart és la representant de Catalunya. Es tracta d’una de les poques Agrupacions que són de tipus temàtic (en aquest cas sobre ceràmica). Per part de la Unió Europea hi ha interès en potenci-ar les Agrupacions temàtiques i transversals, fet pel qual la constitució de l’AECT ha generat gran interès. La AECT Ciudades de la Cerámica preveu tre-ballar amb programes finançats per la Unió Eu-ropea en quatre grans eixos: desenvolupament econòmic; desenvolupament turístic i cultural; for-mació i patrimoni. n Text i foto: Joan Vicens Signatura de conveni entre l’Ajuntament de Quart i Ceràmiques Marcó de Quart Aquest divendres dia 21 de febrer s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Quart i Ceràmiques Marcó de Quart. El conveni proposa la cessió per part de Cerà-miques Marcó a l’Ajuntament de Quart (Museu de la Terrissa de Quart) d’un espai de 90 metres quadrats aproximadament, situat a la part de la planta baixa de l’edifici de Ceràmiques Marcó, per un període de 15 anys, per poder-ne fer ús de forma compartida com a espai públic-privat. Aquesta cessió pot complementar l’oferta del Mu-seu de la Terrissa de Quart, perquè si bé un equipament és públic i un altre privat, existeix la voluntat de cercar sinèrgies comunes que potenciïn i complementin les activitats d’ambdós equipaments. Donant com a resul-tat una marca única de qualitat de turisme cultural. A la foto es pot veure el moment de la signa-tura amb l’Alcalde Lluís Lloret i en Jaume Marcó. n Text i foto: Joan Vicens
 28. 28. CULTURA [28] Associació de Terrissaires Artesans de Quart L’Associació de terrissaires de Quart continuem amb una dinàmica molt activa. Seguim el pla d’ac-tuació establert i la nostra tasca se centra en l’elabo-ració d’un diccionari de mots terrissaires de Quart. La nostra intenció és recollir aquells mots dels terrissers i rajolers que els avantpassats han anat uti-litzant per desenvolupar la seva activitat artesanal i s’han consolidat fins els nostres dies. Un tresor lèxic que no volem deixar perdre. Som conscients que els terrissers som uns artesans en perill d’extinció, d’aquí pocs anys a Quart serà una activitat artesanal residu-al. El nostre compromís amb el passat, el present de la nostra activitat i l’estima que li tenim ens convida i ens compromet a recollir el màxim d’informació del passat terrissaire, perquè no quedi, amb el pas dels anys, en l’oblit. Aquesta és la intenció del treball. El diccionari en aquests moments recull unes 300 paraules espe-cífiques del vocabulari terrisser i rajoler autòc-tones del nostre poble. Paraules que estem recollint de nosaltres mateixos i també d’al-tres artesans que ja no estan en actiu. Les paraules les recollim i les expliquem a la nostra manera perquè es pugui XVIII Fira del Col·leccionisme Festa Major 2014 Dissabte 12 i Diumenge 13 de Juliol Al Local Social • EXPOSICIÓ DE COL·LECCIONISME Més de 100 mostres de col·leccionisme popular Horari de visita: Matí de 10.00 h a 14.00 h Tarda de 17.00 h a les 21.00 h Visita comentada: La tarda del diumenge els expositors comentaran les seves col·leccions Diumenge 21 de juliol Al davant del Local Social • FIRA / MERCAT DE COL·LECCIONISME Compra, venda i intercanvi de tot tipus de col·leccionisme • TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA Al gimnàs de l’Escola Santa Margarida Horari de la fira/mercat i trobada: De les 10.00 h a les 14.00 • DEMOSTRACIÓ DE CAMIONS TELEDIRIGITS A l’exterior del Local Social (Escales 1/14 i 1/16) A càrrec de Colomers R.C. Horari de la demostració: De les 10.00 h a les 17.00 h Informació i reserva de taules: Tel. 629831595 – 650845128 · e-mail: narcis@capside.com Organitza: Amics del Col·leccionisme de Quart Col·laboren: AJUNTAMENT DE QUART El TROC (Butlletí de col·leccionisme) www.eltroc.org entendre en el context terrisser el seu significat. A cada trobada el diccionari creix i sembla no parar. Aquesta recerca de mots ens ha obert una altra línia de treball igual d’interessant. Estem en-trevistant a persones grans, que al llarg de la seva vida han desenvolupat l’activitat terrissera o rajo-lera, terrissers jubilats, persones moltes d’elles fora de Quart i escampades pel territori. Les trobades són molt entranyables, plenes de records, i d’elles aprenem nous coneixements, noves paraules, i nous continguts que ens ajuden a ampliar el gran trencaclosques del passat terrisser de Quart. Els en-registrem amb la voluntat de construir a poc a poc, un arxiu; arxiu que serà la nostra història. La voluntat és acabar aquest diccionari a prin-cipis de l’any vinent i publicar-lo posteriorment per oferir-lo al poble. La feina és intensa, però gratifi-cant, i estem il·lusionats per acabar-lo. La Fira de la Terrissa s’apropa i l’Associació de Terrissers estem plenament integrats també, en la seva organització. Cada any estem il·lusionats per poder organitzar una fira diversa, oberta al poble, intensa i interessant que pugui atreure la major quantitat de públic possible. Esperem que enguany la torneu a gaudir i desitjar que la terrissa sigui l’eix d’interès, el motiu que ens ajudi a descobrir i com-partir el poble, al llarg del cap de setmana de la fira. n Text i foto: Associació de Terrissaires Artesans de Quart Entrevista al terrisser Narcís Calvet de Llagostera
 29. 29. CULTURA [29] Adquisició d’una nova peça pel fons del Museu Recentment el Museu ha adquirit una nova peça de terrissa. Es tracta d’una olla xata del segle XX proce-dent de Can Xico, Ca l’Agustí del Pont donada pel Sr. Jordi Vall·llosera Noguer. Ha quedat registrada a l’inventari municipal i ha passat, juntament amb una anterior donació d’un fragment de cossi per part del Sr. Pere Mateu, a formar part del fons patrimonial del museu. Vo-lem agrair aquesta generosa donació que ajuda a enriquir el fons del museu. n Text i foto: Joan Vicens Dissabte 17 de maig Diumenge 18 de maig 10h. Apertura de la de la XXIV Fira Mercat de la terrissa Catalana. 10h a 20h. Fira mercat i exposició de les 5 zones catalanes d’interès artesanal i brocanters de la terris-sa. Mostra gastronomia local de les 5 zones d’interès artesanal que venen a la fira. 10h a 19h. Exposició temporal de l’AECC: “Ceràmica tradicional i creativa de les ciutats terrissaires espanyoles” a la Sala Temporal del Museu de la Terrissa. 10h a 14h. Fangoteràpia amb Fo-noll Teràpies Naturals - Eva Duch. Sessions de 30 min. Local social. 10’30h a 14h. Inflables infantils. Escola Santa Margarida. 11’30h a 13’30h. Demostració de roda. Carpa gran davant museu - zona tallers. 12h. Inauguració de la XXIV Fira mercat de la Terrissa catalana a càrrec de les autoritats. Museu de la Terrissa. 12’30h. Espectacle de percussió a càrrec de Tamborian’s. 15h a 19h. Fangoteràpia amb Fo-noll Teràpies Naturals - Eva Duch. Sessions de 30 min. 15’30h. Concurs de Petanca. Les inscripcions seran a les 15:00. Zona darrera local social, pistes petanques. 16h a 19h. Visites guiades al Museu de la Terrissa. Inscripció prèvia. 16h a 19h. Trenet visita als obra-dors terrissaires de Quart. Sortida plaça Estació. 16h a 19’30h. Taller familiar de torn. Carpa gran davant Museu. 16’30h a 20’00h. Inflables infanti-ls. Escola Santa Margarida. 17h a 20h. Tallers familiars de manualitats, fang i galetes a càrrec de les Associacions Amb Ulls de dona i Artqdèmia. Carpa gran davant Museu. 9h. Excursió a peu per les Gavarres fins a l’església de Palol. Visita comentada dels mosaics a càrrec de l’Associació Excursio-nista de Quart. Punt trobada a la plaça de l’estació. 10h a 20h. Fira mercat i expo-sició de les 5 zones catalanes d’interès artesanal i brocanters de la terrissa. Mostra gastrono-mia local de les 5 zones d’interès artesanal que venen a la fira. 10h a 19h. Exposició temporal de l’AECC: “Ceràmica tradi-cional i creativa de les ciutats terrissaires espanyoles” a la Sala Temporal del Museu de la Terrissa. 10h a 12h. Visites guiades al Museu de la Terrissa. Inscripció prèvia. 10h a 13h. Taller familiar de torn. Carpa gran davant museu - zona tallers. 10’30h a 13’30h. Trenet visita als obradors terrissaires de Quart. Sortida plaça Estació. 10h a 14h. Fangoteràpia amb Fo-noll Programació Teràpies Naturals - Eva Duch. Sessions de 30 min. Local social. 10’30h a 14h. Inflables infantils. Escola Santa Margarida. 11h a 13h. Espai lúdic familiar “Quart de jocs” Sessions obertes de jocs de taula educatius per famílies. Carpa gran davant museu - zona tallers. 12h a 13h. Demostració de roda a càrrec dels expositors de la fira. Carpa gran davant museu - zona tallers. 13’30h. Tastets a càrrec de les Cuineres de Sils. Local social de Quart. 15h a 19h. Fangoteràpia amb Fonoll Teràpies Naturals - Eva Duch. Sessions de 30 min. 16h a 18h. Trenet visita als obradors terrissaires de Quart. Sortida plaça Estació. 16h a 19h. Taller familiar de torn. Carpa gran davant museu - zona tallers. 16h a 19h. Visites guiades al Museu de la Terrissa. Inscripció prèvia. 16’30h a 20h. Inflables infantils. Escola Santa Margarida. 18h a 20h. Globus aerostàtic. Horari lligat a condicions cli-matològiques. Zona C/Pi, Escola 9d4t. Inscripció prèvia. 19h. Rifa de productes de la fira. Stand de l’ajuntament. 19h a 20h. Concert de 40 bate-ries en directe. Direcció Musical Jordi Brull. Plaça de l’Estació. 20h. Tancament de la fira.
 30. 30. [30] L’ENTREVISTA Andreu Vilar Juanola, músic de Quart “A sol i a serena” és el títol del CD de presentació d’ANDREU VILAR QUARTET. L’Andreu (Quart, 1984) és un jove que ha dedicat gran part de la vida a estudiar música. Quins estudis de música has realitzat? Primerament vaig estudiar al Conservatori Isaac Albéniz de Girona, per a passar al Bruc, conservato-ri municipal de Barcelona i després vaig fer estudis superiors als Conservatori del Liceu. Vaig estudiar per-cussió i especialment el meu instrument: el vibràfon. Però, a la vida d’un músic, la formació no s’acaba mai, no? Mai. Després vaig estar un any a Porto perfec-cionant el coneixement del vibràfon amb un gran mestre canadenc que és Jeffery Davis i més tard una estada a Berlin. El teu CD conté 8 peces de jazz, de les quals ets autor. Com es va formar el grup? Són músics amics que he anat coneguent, especialment a Barcelona. El saxofonista valencià Vicent Macian, el bateria argentí Carlos Falanga i el contrabaixista colombià Juan Pablo Balcázar. El que hi hem enregistrat és un recull de peces que he anat composant al llarg del temps. Són un total de 8 temes enregistrats a l’Estudi Laietana, de Barcelona. I com tenim l’agenda? Costa molt tot. El CD és autoeditat i ara estem treballant per a fer presentacions en directe. Ja ho hem fet a Olot, el 23 d’abril a l’Auditori Viader de Gi-rona i el portarem allà on sigui possible tocar. Els músics de jazz el que volem és, sobretot, tocar en directe. Seria fantàstic poder-se dedicar només a la música, però per a obrir-se pas cal fer totes les feines de promoció i trucar moltes portes. En els títols de les obres hi veiem referències Quartenques. Sí, el Pas Traginer, per exemple, que és un in-dret que m’agrada molt, o llocs de les Gavarres on m’agrada anar a córrer amb els meus gossos. També hi ha un tema dedicat al bar L’Arc de Giro-na, on et sents tant petit davant de la façana de la catedral..., i altres composicions dedicades a llocs importants per a mí.
 31. 31. L’ENTREVISTA [31] Nou “Club de Passeig” a Quart Aquest passat diumenge dia 6 d´Abril vam celebrar El Dia Mundial de l´Activitat Física i amb motiu d´aquest esdeveniment des del C.L de Quart vam pensar que seria una bona idea crear un Club de Passeig de Quart. Vam citar la gent el divendres dia 11 d´Abril a les 9.15 per fer la primera trobada. L´activitat cons-tava d´una caminada d´uns 30’ aproximadament fins al Parc Saludable de Llambilles, allà un dinamitzador del Dipsalut ens explicava el funcionament dels apa-rells del Parc i després retornàvem cap al Consultori. Sabem que d´entrada hi haurà gent amb reti-cències per si el grup va massa depressa o massa a poc a poc, però la idea és que dins el grup gran de gent es puguin fer subgrups i així tothom trobi el seu propi ritme. La idea és poder donar continuïtat al grup, fent sortides setmanals cada divendres a la mateixa hora, per promocionar l´activitat física. Des del con-sultori, si la idea té èxit, ens comprometem a fer sor-tides mensuals amb el grup i aprofitar per fer educa-ció sanitària per a la promoció d´hàbits saludables. n Text i foto: Equip d’Infermeria. Consultori Local Quart. ABS Cassà de la Selva SALUT I, com a músic, quins són els teus referents? Sobretot el pianista Bill Evans, el saxofonista John Coltrane i el vibrafonista Milt Jackson. M’agra-da molt escoltar-los i són per a mí font d’inspiració. Tinc la impressió que, en aquest país, del jazz sol no se’n deu viure. De moment és molt difícil. Els músics hem de dur a terme diferents activitats. Jo mateix em dedi-co a la docència, dono classes a Torroella de Mont-grí. També em dedico a la composició, fent bandes sonores per a obres audiovisuals, que és un tema que m’agrada molt. Tothom que ho vulgui pot visitar la teva pàgi-na www.andreuvilarjuanola.com, sentir un tast de la teva música, adquirir el disc, contactar amb el grup o saber-ne més coses de la teva activitat i currículum. Et desitgem que el teu treball i el teu talent es vegin compensats. Moltes gràcies. n Text i fotos: Mateu Ciurana
 32. 32. [32] NATURA I MEDI AMBIENT Quines són les obligacions de les persones posseïdores d’animals de companyia – Eviteu que l’animal pugui molestar les persones i/o la fauna. En els espais públics, sempre ha d’estar sota vigilància directa d’una persona adulta i responsable. – Recolliu els excrements que facin a la via pública. – Preneu les mesures que calgui per a que els sorolls (lladrucs, miols...) i les olors dels vostres animals de companyia no molestin. – Valoreu la possibilitat d’esterilitzar el vostre ani-mal de companyia. Controlant la natalitat evitem problemes de salut i comportament I contribuïm a evitar abandonaments. Se li han d’administrar les vacunes recomanades pel vostre veterinari. – Heu d’evitar que la vostra mascota fugi de casa i rondi lliurement sense control. – Per mantenir un animal en condicions higièni-co- sanitàries correctes li heu de facilitar sempre aigua neta al seu abast, alimentació adequada, aixopluc i jaç per descansar, tenir el seu lloc net d’excrements i orins, i facilitar-li la llibertat de mo-viments necessaris per la seva mida i espècie (cal evitar mantenir-lo lligat permanentment). Com s’han d’identificar? Amb microxip homologat (implantat per un veteri-nari). A més, en els espais públics i a la via pública, els animals han de dur de manera permanent una placa identificadora adaptada al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la per-sona responsable (Nom i cognom i telèfon). Quan s’han d’identificar? Prèvia i obligatòriament abans de comprar-los o de vendre’ls. Abans de 30 dies si l’animal l’hem trobat o ens l’han regalat. Abans de 3 mesos des del seu naixement. Quins animals de companyia s’han de censar? Els gossos, els gats i les fures. On s’han de censar? A l’Ajuntament del municipi on els animals residei-xen de manera habitual. Quan s’han de censar? Com a màxim als tres mesos del seu naixement. Com a màxim als 30 dies de la seva adquisició (com-pra, regal o troballa). Requisits per al cens Ha d’estar identificat amb microxip. Document de la identificació de l’animal (el que lliura el veterinari quan li implanta el microxip). Document d’identitat de la persona posseïdora. Què fer si l’animal s’extravia? Comunicar-ho a l’Ajuntament abans de 48 hores. Si l’han sostret, a més, cal fer denúncia als Mossos d’Esquadra. Canvi de residència o mort de l’animal En el cas de canvi de residència o mort de l’animal cal comunicar-ho a l’Ajuntament. n Tex: Regidoria de Medi Ambient
 33. 33. NATURA I MEDI AMBIENT [33] Substitució del clor a la piscina municipal de Quart MeteoQuart Pluviometria a Quart en litres per m2 Dades facilitades per: Observatori Narcís Gibert ngvquart@hotmail.com Tel. 650 84 51 28 GENER FEBRER MARÇ 2014 41 46 25 2013 10 45 155 2012 21 1+4cm neu 46 2011 57 11 104 2010 48 117 96 2009 42 74 38 2008 33 45 112 2007 7 79 36 2006 147 17 47 2005 0 112 32 2004 14 78 102 2003 69 99 38 2002 21 37 41 2001 86 32 22 2000 19 1 21 Enguany, des de l’Ajuntament de Quart, hem deci-dit realitzar una inversió per tal de millorar les con-dicions de la piscina municipal. Donats alguns dels problemes patits l’anterior temporada d’estiu respecte el manteniment de l’ai-gua dels vasos, des de l’Ajuntament s’ha treballat per reconèixer els problemes i trobar la millor solu-ció, aquella que sigui efectiva i poc costosa. Finalment, s’ha escollit tractar l’aigua de les piscines per electròlisi salina, la qual cosa signifi-carà canviar les bombes i el sistema per al saneja-ment regular de l’aigua. Aquest tractament oxidant, bactericida i antiplagues substituirà el del clor sen-se plantejar tants inconvenients, aconseguint un control del pH (que serà aproximadament del 7’2) sent l’aigua lleugerament salada (unes 10 vegades menys salada que l’aigua de mar). Aquest sistema de control permetrà una mi-llora del confort dels banyistes, ja que l’aigua té un medi més natural, que no provoca irritació a la pell ni als ulls. A més, l’acció de desinfecció es produeix de forma més natural, utilitzant-se aigua i sal, les quals es recuperen ja que es realitza en un circuit tancat, produint-se una pèrdua de sal pràcticament insignificant, i per tant, és econòmica (només con-sumeix energia elèctrica). L’electròlisi ofereix la possibilitat d’utilitzar de forma raonable aquests dos elements mediambi- entals comuns, com són l’aigua i la sal, realitzant-se el reciclatge per reutilitzar-los de nou. El clor quí-mic utilitzat fins ara per eliminar les bacteries, té un cost superior i amb més impacte ambiental, i també, és més perjudici-al per la salut i no es pot recuperar aquest ele-ment químic. Així doncs, s’ha considerat aquest sis-tema perquè és més res-pectuós amb el medi am-bient, és més fàcil i senzill d’utilitzar i el seu manteniment és raonablament econòmic. S’acon-seguirà alhora evitar costoses reparacions causades per la corrosió provocada pel clor. Sabem també que hi ha altres millores a fer a la piscina municipal de Quart, com puguin ser l’ad-quisició de més plaques solars que permetin escal-far més aigua per al consum en les dutxes dels ves-tidors, però hem cregut prioritari adequar l’aigua de les piscines. Esperem que gaudiu d’aquesta temporada d’es-tiu a la piscina municipal de Quart. Us hi esperem! n Textos: Regidoria de Medi Ambient
 34. 34. [34] ESPAI PELS SENTITS Llibres Música Rèquiem per un contrabaix Mercè Saurina Pagès Editors La Lys, una contrabaixista que viu atrapada en una relació malaltissa, lluita per compaginar la seva estre-nada maternitat amb una carrera professional incipi-ent. Les situacions d’extrema tensió a què es veurà abocada ens mostraran la cara més fosca de la na-turalesa humana i ens descobriran com el dolor i la ràbia, la impotència i l’instint de protecció, poden generar reaccions absolutament imprevisibles. Són aquests comportaments inesperats els que capgi-raran del tot el desenllaç de la novel·la. La quartenca Mercè Saurina (Girona, 1966) ha ob-tingut amb aquesta obra el Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa, 2013. Josafat Prudenci Bertrana Ed. de la Ela Geminada Una de les joies de la lite-ratura gironina i catalana ha estat reeditada. D’ençà de la seva publicació, l’any 1906, la història d’amor sacrílega entre el campaner de Santa Maria i Fineta ha despertat tant d’escàndol com fascinació entre diverses generacions de lectors. Al llarg del segle xx, Josafat ha conegut una cinquan-tena llarga d’edicions. Aquesta nova edició de Josafat, a cura de Xavier Pla (director de la Biblioteca Prudenci Bertrana), reprèn el text de la primera edició i n’ofereix una versió normalitzada amb criteris filològics mo-derns i respectuosos amb la intenció de l’autor. On és la màgia? La Iaia Música Global, 2014 El segon disc de La Iaia després de Les ratlles del banyador (Música Global, 2011) representa un gir copernicà en pràcticament tots els sentits. És una obra inequívocament valenta, indubtable-ment valuosa i radicalment diferent del que, molt probablement, esperaven la immensa majoria dels seus seguidors. La Iaia es transmuta en un power-trio i ens ofereix un arriscat aiguabarreig de cançons de temàtica onírica i, en conseqüèn-cia, menys explícita. Embolcallades amb un nou so electrònic, internacional, tremendament com-pacte, cerquen la transcendència mitjançant el risc premeditat, el criteri artístic, la llibertat inter-pretativa i una notable manca de concessions a la galeria. L’ànsia que cura Mishima The Rest is Silence / Warner Music, 2014 L’ànsia que cura és el setè disc d’estudi de Mishima. El grup barceloní el va enregistrar durant el mes de gener als estudis Black Box, situats a la regió d’An-jou, a la vall del Loira (França), amb la coproducció de l’alemany Peter Deimel, que ha treballat amb grups com The Kills, The Last Shadow Puppets i Ana Calvi. El nou àlbum de David Carabén i companyia es manifesta obertament pop i cerca en les melodi-es i les lletres més obertes i optimistes una teràpia que encomani esperança a l’oient. n Text: Mateu Ciurana
 35. 35. ESPAI PELS SENTITS [35] Carbassada Mercè Saurina i Clavaguera La Mercè Saurina es va llicenciar en filologia mentre seguia estudis musicals i és professora a l’institut de Vilablareix. És mare de quatre nenes i canta al Cor de Cambra de la Diputació de Girona. Tot plegat no li deixa gaire temps per escriure, una activitat que l’acompanya des de que era una criatura. La seva primera novel, “Com llunes de Saturn” (2013), va ser Finalista al premi Just Manuel Casero 2010. Algú em podria explicar per què, de vegades, col·loquen les taules dels bars i dels res-taurants tan juntes que et fan venir ganes d’allargar el braç i robar una oliva als comensals del costat? En aquests casos, també, sovint et sents més atret per la conversa aliena que per la pròpia, i això és exactament el que m’ha passat: jo, en principi, només volia llegir tranquil· lament el diari mentre feia un mos, però vet aquí que just darrere meu –quasi ens fregàvem l’espinada- s’ha assegut una noia. Al cap d’uns instants ha arribat el seu acompanyant. No els he vist la cara, només he sentit la salutació i el cop sec a la meva cadira – i, de retruc, a la meva esquena- quan ella s’ha alçat per fer-li dos petons... Aleshores ella ha iniciat decidida la conversa: no tenia una veu qualsevol, no us penseu, era una veu atractiva i sensual, gairebé de locutora nocturna, que feia proposicions honestes –si és que n’hi ha de deshonestes- a una indecisa veu masculina, més aviat melosa i espessa... La primera proposició no era gaire inte-ressant, però la segona -un concert de primavera amb un posterior passeig ran de mar, sota la llum de la lluna (bé, això de la lluna ho afegeixo jo)- era prou seductora, ho confesso; per això, he abandonat l’article sobre l’avorrida escena política i he optat per dedicar-me de ple a la his-tòria que s’esdevenia al meu clatell. Estava del tot convençuda que la veu masculina acceptaria la proposta (si jo hagués estat home, no hauria dubtat a acompanyar on fos aquella vellutada veu de noia), però no. Ella parlava de pressa, com si parlés pel mòbil amb la convicció que es quedaria sense bateria en qualsevol moment. Ell, ben al contrari, responia lentament i amb un to amortit aquells no-demà-tinc-una-reunió, dissabte-m’he-apuntat-a-un-tast-de-vins, i arros-segava una mica les paraules, com si enraonar li suposés un gran esforç. Després han canviat de tema i han passat a qüestions menys musicals. Ella ha mantingut el ritme viu d’abans: “Ah, saps?”, “Ai, que me n’oblidava!”, com si dues carbasses seguides no l’haguessin ensopida gens (ell tenia dues “raons de pes” per dir-li que no). Mentre s’alçaven –la meva esquena ha tornat a rebre-, ell li ha dit que si de cas el programa de dissabte se n’anava en orris ja li faria un truc. Han pagat i han marxat. Jo, escolta circumstancial, m’he quedat amb un pam de nas i amb el cor encongit de pen-sar com n’eren, de rucs, els homes, perquè jo sabia, igual que aquelles dues veus, que ell, dis-sabte, no li telefonaria, i he pensat que a tots plegats ens agradava de complicar-nos la vida i de buscar excuses absurdes per amagar una veritat que, al cap i a la fi, era evidentíssima. I al vespre, colgada al llit, encara he sentit el ressò magnetitzant d’aquella veu femenina que ha rebut, en menys d’un minut i segurament sense esperar-s’ho, dues carbasses. Ara que... Potser eren carbasses de cabell d’àngel!
 36. 36. Ajuntament de Quart Tel. 972 46 91 71 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h i els dimecres de 18.00 h a 21.00 h Museu de la Terrissa Tel. 972 46 93 70 www.museuterrissa.cat firadelaterrissa@quart.cat Horari: dissabtes de 10.30 h a 14.00 h i de 16.30 h a 20.00 h; diumenges i festius de 10.00 h a 15.00 h Local Social - Sala de Lectura Tel. 972 46 90 73 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h PIJ - Estació Jove Tel. 972 46 94 51 www.quartjoventut.blogspot.com joventut@quart.cat Horari: de dilluns a divendres de 16.30 h a 20.30 h i els dimarts i dijous de 10.00 h a 13.00 h Ràdio Quart FM Tel. 972 46 87 81 www.quart.cat radio@quart.cat Escola Santa Margarida Tel. 972 46 93 81 www.xtec.cat/ceipstamargarida b7002922@xtec.cat Escola 9d4t Tel. 972 46 83 44 www.blocs.xtec.cat/escolanovadequart b7002942@xtec.cat Llar d’infants La Baldufa Tel. 972 46 81 17 www.wix.com/baldufaquart/llar-infants baldufa.quart@gmail.com IES Vilablareix Tel. 972 40 60 05 http://insvilablareix.cat iesdevilablareix@xtec.cat Escola de Música del Gironès Tel. 972 21 32 62 emg@girones.cat Pavelló poliesportiu Tel. 972 46 87 11 Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 21.00 h CAP Tel. 972 18 90 45 www.ias.cat 26 i 27 abril Trailwalker 27 abril V Enduret del Gironès 3 i 4 maig Rumors Ass. Teatre Quart i acció. Local Social de Quart. 4 maig Prova Interclubs de Patinatge Pavelló Municipal Organitza: Club Skating Quart-Patí 9 maig Presentació documental “Les mestres de la república” per Jaume Paúl Organitza: Associació Amb Ulls de Dona 11 maig Festa del Roser Local Social de Quart 17 i 18 maig XXIV Fira Mercat de la Terrissa catalana. 1 juny La Quartum: marató de muntanya 2014 8 juny Pista que vinc de la Cia. Tot Circ 18.00 h Palol d’Onyar 15 juny Excursió anual gent gran 21 i 22 juny Campionat provincial de patinatge Organitza Skating Quart Patí - Pavelló 22 i 23 de juny Festa major Habitatges Barceló 12 i 13 de juliol XVIII Fira del col.leccionisme Local Social de Quart Urgències 112 Incidències aigua i llum municipals 972 202 078 [36] AGENDA

×