Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Mesopotamia i

 1. MESOPOTÀMIA •MARC GEOGRÀFIC •HISTÒRIA •ECONOMIA •SOCIETAT
 2. PRIMERES CIVILITZACIONS URBANES PRIMERES CIVILITZACIONS URBANES Desenvolup. de les primeras civilitzacions (fa 6.000 anys) al voltant d’un riu Terres fèrtils Grans collites Canvis econòmics i socials Excedents agrícoles genera Augment de la població Desenvolupament del comerç Aparició de nous oficis (ceràmica, orfebrería….) nous grups socials Canvis polítics Creixement dels poblats genera Aparició de les ciutats Naixement de l’Administració de l’Estat Reis i sacerdots prenen el poder i cobren impostos Canvis culturals Naixement de l’escriptura cap al 3500 a.C. Egipte: jeroglífica, símbols en papir o pedra Mesopotàmia: cuneïforme, signes amb forma de cunya en argila tova secada al sol Naixement de la Història, les escoles, la ciència i les biblioteques
 3. MESOPOTÀMIA MESOPOTÀMIA 1. MARC GEOGRÀFIC 2. HISTÒRIA 3. ECONOMIA 4. SOCIETAT 5. RELIGIÓ 6. CULTURA i CIÈNCIA 7. ART
 4. MESOPOTAMIA 1. MARC GEOGRÀFIC Mesopotàmia en grec significa Situada entre dos rius Terra fèrtil Tigris Èufrates Alta Mesopotàmia Dividida en dos territoris Baixa Mesopotàmia Dominada per diferents pobles Assiris Alta Mesopotamia Acadis Zona muntanyosa al Nord Zona pantanosa al Sud Sumeris al Sud Sumeris Accadis Baixa Mesopotàmia Assiris Entre les valls dels dos rius al Nord
 5. Mapa de Mesopotàmia
 6. Babilònia Territoris i ciutats importants Ur Eridu
 7. PRIMERS DOCUMENTS ESCRITS PRIMERS DOCUMENTS ESCRITS EDAT DEL EDAT DEL BRONZE BRONZE INICI DE LA HISTÒRIA INICI DE LA HISTÒRIA EDAT DEL FERRO EDAT DEL FERRO 3400 a.C. 3400 a.C. 1.200 a.C. 3.500 a.C. 1.900 a.C. SUMERIS SUMERIS 4.000 a.C. 3.000 a.C. 539 a.C. 331 a.C. ASSIRIS ASSIRIS 2.000 a.C. PERSES PERSES 1.000 a.C. 0
 8. MESOPOTAMIA 2. HISTÒRIA Podem establir diferents etapes en funció dels pobles conquestadors SUMERIS i ACCADIS -Destaquen els SUMERIS: primera civilització urbana. Van crear el primer sistema d’escriptura fins ara descobert. -Posteriorment són conquistats pel rei Sargó I rei d’Akad: ACCADIS -Els ACCADIS unifiquen a sumeris i accadis en un sol imperi ASSIRIS i BABILONIS 1900- 539 a.C. -Els ASSIRIS van ser grans guerrers i conquestadors de nous territoris. Capital Nínive. -Primer Imperi BABILÒNIC: Capital Babilònia. Van unificar Mesopotàmia. Van conquerir Nínive i es van expandir pel Pròxim Orient PERSES i GRECS 539- 331 a.C. -Cir II converteix babilònia en una província PERSA al 539 a.C. -Al 331 a.C. Alexandre el Gran va sotmetre als perses baix el domini GREC.
 9. MESOPOTAMIA 3. ECONOMIA Riu Agricultura Font de Vida Principal font econòmica gràcies a la canalització de les agües L’Administració de l’Estat emmagatzemava el gra per poder pagar als treballadors i per a èpoques de sequera. Ramaderia Caça i pesca Artesania Cria de vaques i cabres Caça d’antílops, gaceles, llebres i altres aus com les guatlles i les grulles Paper destacat Ceràmica Metal·lúrgia Segells Comerç Cistelleria Teixits Esmalts i Joies Els excedents agrícoles i artesanals s’intercanviaven per cereals o plata
 10. MESOPOTAMIA 4. SOCIETAT Societat jerarquitzada al voltant de la Ciutat Estat Patesi: Príncep- sacerdot REI ALTS FUNCIONARIS, NOBLES i SACERDOTS COMERCIANTS i FUNCIONARIS CAMPEROLS ARTESANS ESCLAUS Tots els poders: polític, religiós i militar, a més d’administrar jusícia Poder econòmic i social Administren terres Grup privilegiat que poseeix terres Destacquen els escribes Treballen les terres del rei, dels sacerdots i dels funcionaris Pertanyen a persones particulars, a temples o a l’Estat
 11. Reis
 12. Sacerdot Ziggurat
 13. NOBLES Vestits amb capa i amb els peus descalços ESTANDART D’UR ESTANDART D’UR CAP RELIGIÓS I MILITAR Enemic derrotat GUERRERS
Publicidad