Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a 3. Circuitul fondurilor europene.pptx(20)

Publicidad

3. Circuitul fondurilor europene.pptx

  1. Circuitul fondurilor europene
  2. I. Negocierea Cadrului Financiar Multianual cu Comisia Europeană  În urma negocierilor, România a obținut următoarele alocări de fonduri europene:  23 miliarde euro pentru implementarea politicii de coeziune în perioada 2014-2020, sumă care include și finanțarea pentru cooperarea teritorială europeană;  8 miliarde euro pentru dezvoltarea rurală;  168 milioane euro pentru sectorul pescuitului și cel maritim.
  3. II. Adoptarea regulamentelor la nivel european  Regulamentele europene care guvernează utilizarea fondurilor UE în actuala perioadă de programare au fost publicate la sfârșitul anului 2013  http://mfe.gov.ro/minister/legislatie/
  4. III. Adoptarea Acordului de Parteneriat  Comisia Europeană a adoptat Acordul de Parteneriat cu România în data de 6 august 2014. România a fost al 11-lea stat UE căruia i-a fost aprobat acest document.  Acordul de Parteneriat este documentul prin care a fost stabilită strategia de utilizare optimă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) în întreaga țară.
  5. IV. Aprobarea Programelor Operaționale Programele Operaționale prin care România atrage banii europeni au fost aprobate astfel:  noiembrie 2014 – Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate  decembrie 2014 – Programul Operațional Asistență Tehnică  decembrie 2014 – Programul Operațional Competitivitate  februarie 2015 – Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Capacitate Administrativă  mai 2015 – Programul Național de Dezvoltare Rurală  iunie 2015 – Programul Operațional Regional  iulie 2015 – Programul Operațional Infrastructură Mare
  6. V. Acreditarea Autorităților de Management Autoritățile de Management au fost acreditate succesiv:  decembrie 2016  de Management pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate  iulie 2017  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Inițiativa pentru IMM  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă  august 2017  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
  7. Etapele atragerii banilor europeni Lansarea în consultare publică a ghidurilor  Înainte de lansarea apelurilor de proiecte, Autoritățile de Management lansează în consultare publică ghidurile. În timpul consultării publice, actorii interesați pot transmite propuneri și sugestii pe marginea acestor documente, la adresele de e-mail indicate în anunuțul de lansare a consultării publice. Deschiderea apelurilor de proiecte  După consultarea publică, Autoritatea de Management publică ghidul și anunță perioada în care va fi deschis apelul de proiecte. În acest interval de timp, solicitanții vor putea depune proiectele în sistemul informatic MySMIS2014. Depunerea proiectelor de către beneficiari  Cei care doresc să ia bani europeni depun proiectele în sistemul informatic MySMIS2014, confirm cerințelor din ghidul solicitantului. Răspunsurile la întrebările ce pot apare în timpul încărcării proiectelor pot fi obținute de la Helpdesk.
  8. ii  1. Programe: https://mfe.gov.ro/programe/  Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR):  https://www.nord-vest.ro/  http://www.adrcentru.ro/  https://www.adrnordest.ro/  http://www.adrse.ro/  https://www.adrbi.ro/  https://www.adrmuntenia.ro/  https://adrvest.ro/  https://www.adroltenia.ro/
  9.  POR 2014-2020 https://www.slideshare.net/edezvoltare/pezentare-por-05mai2015finalrefacut  Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii locale: https://www.slideshare.net/edezvoltare/dezvoltarea-local-plasat-sub-responsabilitatea-comunitatii- comisia-europeana-2014?next_slideshow=1  Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile defavorizate din Regiunea Nord-Vest: https://www.slideshare.net/edezvoltare/elaborare-strategii-integrare-pt-zone-srcie-i-comuniti- defavorizatereg-n-v18-feb2015  Vademecum: cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor: https://www.slideshare.net/edezvoltare/vademecum-cele-10-principii-de-baz-comune-privind- incluziunea-romilorcomisia-europeana-2014?next_slideshow=2
Publicidad