14000412 مفهوم پولشویی.pptx

28 de Mar de 2023
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
14000412 مفهوم پولشویی.pptx
1 de 28

Más contenido relacionado

Destacado

Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani

Destacado(20)

14000412 مفهوم پولشویی.pptx

Notas del editor

 1. نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آل‌کاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. او برای پنهان‌سازی درآمد قاچاق فروش مشروبات الکلی و سایر درآمدهایی با منشأ غیرقانونی، تعداد زیادی ماشین سکه‌ای خشکشویی در سراسر شهر نصب کرد. از آنجا که میزان درآمد این ماشین‌ها مشخص نبود وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به‌دست می‌آورند، نه از راه غیرقانونی. اصطلاح پول‌شویی money laundering این‌چنین شکل گرفت.
 2. 90 فرد زیر 18 سال در شش ماهه ابتدای سال 97 بیش از 55000 میلیارد ریال (5 هزار و 500 میلیارد تومان)
 3. 90 فرد زیر 18 سال در شش ماهه ابتدای سال 97 بیش از 55000 میلیارد ریال (5 هزار و 500 میلیارد تومان)
 4. 90 فرد زیر 18 سال در شش ماهه ابتدای سال 97 بیش از 55000 میلیارد ریال (5 هزار و 500 میلیارد تومان)
 5. 90 فرد زیر 18 سال در شش ماهه ابتدای سال 97 بیش از 55000 میلیارد ریال (5 هزار و 500 میلیارد تومان)
 6. 90 فرد زیر 18 سال در شش ماهه ابتدای سال 97 بیش از 55000 میلیارد ریال (5 هزار و 500 میلیارد تومان)
 7. 90 فرد زیر 18 سال در شش ماهه ابتدای سال 97 بیش از 55000 میلیارد ریال (5 هزار و 500 میلیارد تومان)
 8. 90 فرد زیر 18 سال در شش ماهه ابتدای سال 97 بیش از 55000 میلیارد ریال (5 هزار و 500 میلیارد تومان)
 9. 90 فرد زیر 18 سال در شش ماهه ابتدای سال 97 بیش از 55000 میلیارد ریال (5 هزار و 500 میلیارد تومان)
 10. 90 فرد زیر 18 سال در شش ماهه ابتدای سال 97 بیش از 55000 میلیارد ریال (5 هزار و 500 میلیارد تومان)
 11. 90 فرد زیر 18 سال در شش ماهه ابتدای سال 97 بیش از 55000 میلیارد ریال (5 هزار و 500 میلیارد تومان)