Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ii. dau 3. danova evidence

719 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Ii. dau 3. danova evidence

 1. 1. JAK ZAČÍT PODNIKAT 2. kurz projektu „Začátek ve svém“ Daně a účetnictví 3. DAŇOVÁ EVIDENCE PODNIKATELŮJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 2. 2. Právní úprava daňové evidence Daňová evidence je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (§7b).JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 3. 3. Právní úprava daňové evidence Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou, nejsou zapsány v OR, nejsou součástí sdružení, kde alespoň jeden vede účetnictví a jejich obrat nepřekročil za minulý rok 25 mil. Kč.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 4. 4. K čemu je dobrá daňová evidence Daňová evidence slouží k zajištění podkladů pro správné určení základu daně Eviduje majetky a závazky podnikatelky Zajišťuje podklady pro rozhodovací procesy ve firemním řízeníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 5. 5. Forma vedení DE Jakou formou vedeme DE ?JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 6. 6. Vyberte správnou odpověď Pomocí specializovaných programů Wordu Excelu Svačinovém papíře Vydaném formuláři Doma vyrobeném formulářiJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 7. 7. Všechny jsou správně Pomocí specializovaných programů Wordu Excelu Svačinovém papíře Vydaném formuláři Doma vyrobeném formulářiJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 8. 8. Forma není určena Zákon nenařizuje jakou formou vedeme daňovou evidenci. Zákon vyžaduje věrné a poctivé určení daňového základu Dává důraz na průkaznost, dokladovost, legálnostJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 9. 9. Průkaznost V daňovém řízení je podnikatelka povinná prokázat svá tvrzení. Vše co ve své DE a daňovém přiznání tvrdí, musí prokázat. Rozdíl oproti trestnímu právu, kde platí presumpce nevinny. Před finančním úřadem leží důkazní břemeno na podnikatelce, nikoli na finančním úřadu. Pozor nemáte imunituJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 10. 10. Dokladovost, legálnost Na vše musím mít doklad. Na co nemám papír, jako když neexistuje.  Informace k vydávání dokladů o prodeji zboží nebo poskytnutí služby MFČR  Od 1.7.2005 povinnost vydat zákazníkovi doklad o prodeji zboží a poskytnutí služeb, přesáhne li cena částku 50 Kč Legálnost – nelegální doklad nemá právní váhu. Skutečný stav věcí je nadřazen zastíracím právním aktům.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 11. 11. Daňová evidence podnikatelkyobsahuje Deník příjmů a výdajů Pokladní knihu  Karta zásob Knihu pohledávek a  Karta dlouhodobého závazků majetku Knihu jízd  Karty pro nepeněžní Mzdová evidence transakce Knihu stálých plateb  Karty úvěrů a půjčekJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 12. 12. Vedení deníku příjmů a výdajů Doporučený peněžní deník Jméno, příjmení: IČO: rok: číslo Pokladna Bankovní účty Průběžné položky Celkem řádku Datum číslo dokladu popis Příjem výdej Příjem výdej příjem výdej příjem výdej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 převedeno: 2 3 4 5 Příjmy zahrnované do základu daně Výdaje na dosažení a udržení příjmů příjmy neovlivňující základ daňě výdaje neovlivňující základ daně zboží služby ostatní materiál zboží drobný majetek režie vklad ostatní Dlouhodobý majetek osobní spotřeba 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 13. 13. Povinné náležitosti deníku Datum finanční transakce Označení dokladu Popis transakce Celkový výdaj Rozdělení transakce na daňově uznatelnou nebo neuznatelnou část. Přehled o úpravách podle § 23 zákona o daních z příjmů. Položky snižující a zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji.
 14. 14. Malý hlavolam V jaké měně vedou zahraniční firmy na území ČR pokladnu? A v jakých měnách vedou účetnictví?JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 15. 15. Pokladna – v Kč Podnikatelka eviduje příjmy a výdaje podle §39 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v Kč.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 16. 16. Valutová pokladna Musí být vedena tak, aby bylo možné inventarizovat konečný stav a dávala přehled o přírůstku a úbytku stavu deviz v pokladně. Zákon o daních z příjmů umožňuje vést devizovou pokladnu dvěma způsoby.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 17. 17. Způsoby přepočítávání valut Podnikatelka sleduje příjmy a výdaje v zahraniční měně. Po skončení roku přepočítá valuty vyhlášeným kurzem ve Finančním zpravodaji neboJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 18. 18. Způsoby přepočítávání valut Kurzem devizového trhu – již v průběhu roku budete přepočítávat valuty vyhlášeným kurzem ČNB nebo pevným kurzem, který si stanovíte na dané období. Pevný kurz se stanoví podle běžného směnného kurzu ČNB, který je platný k prvnímu dni zvolené doby platnosti.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 19. 19. Daňová evidence v Kč Na území ČR musí být DE vedena v Kč.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 20. 20. Bankovní účet Má podnikatelka povinnost mít podnikatelský účet? A proč?JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 21. 21. Bankovní účet Podnikatelka přímo nemá povinnost mít bankovní účet. ale Při komunikaci s FÚ budou po vás vyžadovat BÚ. Podle zákona o DPH vám přeplatek bude poukázán na váš BÚ.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 22. 22. Bankovní účet Podle §4 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, stanoví limit pro platby v hotovosti 15000,- EUR za jeden kalendářní den. Chystaná změna ! V připomínkovém řízení je rozšíření o omezení na jakýchkoli 28 dní za sebou Podnikatelka je povinná předložit FÚ všechny účty na kterých se nachází peníze z podnikání. Když nebude mít podnikatelský účet a peníze si bude nechávat poukazovat na soukromý účet, musí předložit ke kontrole svůj soukromý účet.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 23. 23. Bankovní účet Vedení DE ze soukromého účtu je nepřehledné, nepohodlné, zdlouhavé a velmi drahé. Výsledkem je, že podnikatelka nemusí mít BÚ, ale bude mít podnikatelský BÚ.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 24. 24. Kniha pohledávek a závazků Eviduje pohledávky a závazky podnikatelky vůči obchodním partnerům. Nezáleží na formě, ale na obsahuJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 25. 25. Doporučené náležitosti Označení dokladu Označení dlužníka Popis pohledávky Částka Datum vzniku pohledávky Datum zaplacení pohledávky Číselná řadaJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 26. 26. Kniha jízd Knihu jízd vede podnikatelka používající k podnikání motorové vozidlo. Nezáleží zda je vozidlo v obchodním majetku, pronájmu, vypůjčeno. Problematiku upravuje § 2 až 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 27. 27. Kniha jízd – náležitosti evidenční číslo záznamu, obchodní jméno jméno a příjmení řidiče, státní poznávací značku, výchozí a cílové místo dopravního výkonu, datum a čas započetí jízdy,JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 28. 28. Kniha jízd – náležitosti datum a čas ukončení jízdy, údaje o bezpečnostních přestávkách, stav tachometru před a po jízdě, objednatele dopravního výkonu, podpis odpovědné osoby dopravce.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 29. 29. Evidence zásob Podnikatelka je povinná prokázat stav zásob. A nejméně jednou za rok provést inventarizaci.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 30. 30. Evidence zásob V evidenci je dobré sledovat  Datum pořízení  Datum vyřazení  Popis  Pořizovací cenu  Počet jednotek  Způsob vyřazeníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 31. 31. Evidence cenin Ceniny jako například  Kolky  Poštovní známky  Stravenky  Dálniční známky Podléhají inventarizaci, proto vedeme záznamy o přírůstcích a úbytcích Častá chyba se dělá v nedostatečné evidenci stravenek.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 32. 32. Jak evidujeme Modrý Mauricius ?
 33. 33. Řešení Pokud se nechystáme známku Modrý Mauricius nalepit na obálku a poslat poštou nejde o ceninu, ale o umělecký předmět V evidenci majetku budeme sledovat umělecká díla, která podléhají inventarizaci.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 34. 34. Dlouhodobý majetekZnáte základní členění dlouhodobého majetku?A co ještě víte o dlouhodobém majetku?JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 35. 35. Základní členění Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek
 36. 36. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek má životnost delší než jeden rok. Spotřeba probíhá delší časový úsek a pořizovací cena přesáhla zákonem stanovenou úroveň. Do nákladů nevstupuje okamžitě, ale jeho pořizovací cena se rozpouští formou odpisů do nákladů v průběhu zákonem stanovených let.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 37. 37. Dlouhodobý nehmotný majetek Cena pořízení je vyšší než 60 000 Kč Doba užití delší než 1 rok Příklady  Software  Licence  Firemní značka  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  ……JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 38. 38. Dlouhodobý nehmotný majetek V daňové evidenci jsou výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku daňově uznatelné hned při pořízení.naproti tomu V účetnictví dochází k odpisování  Audiovizuální díla 18 měsíců  Soft. a nehmot. výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců  Zřizovací výdaje 60 měsíců  Ostatní 72 měsíců více v bloku 5. ÚčetnictvíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 39. 39. Dlouhodobý hmotný majetek Cena pořízení je vyšší než 40 000,- Kč. Doba použitelnosti delší než jeden rok. Příklady  Pozemky, stavby  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením  Pěstitelské celky s dobou plodnosti delší než 3 roky.  Základní stádo a tažná zvířata  Otvírky nových lomů, pískoven, technické rekultivaceJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 40. 40. Odpisové skupiny Odpisová skupina Minimální doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Příloha č. 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 41. 41. Odpisování Druhy  Rovnoměrné  Zrychlené použití odpisových sazeb a daných výpočtů§§ 26 – 33 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 42. 42. Odpisování rovnoměrnéOdpisová Odpis v % Odpis v % v Odpis v % proskupina prvním roce dalších letech zvýšenou odpisování odpisování vstupní cenu1 20 40 33,32 11 22,25 203 5,5 10,5 10… dále viz §31 ZDPVýpočet1. rok: vstup.cena * sazba % pro první rok odpisování2. rok: vstup.cena * sazba % v dalších letech odpisováníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 43. 43. Odpisování zrychlenéOdpisová Koeficient v Koeficient v Koeficient proskupina prvním roce dalších letech zvýšenou odpisování odpisování vstupní cenu1 3 4 32 5 6 53 10 11 10… dále viz §32 ZDPVýpočet1. rok: vstup.cena : koeficient v prvním roce2. rok: (2x ZC) : (koeficient pro další roky – počet let, kdy byl majetek již odepisován)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 44. 44. Odpisování - Příklad 1. Vypočítejte odpisy (rovnoměrně, zrychleně) pro počítač  pořizovací cena 60 000 Kč  patří do 1. odpisové skupiny  odepisuje se 3 roky  předpokládané účetní použití je také 3 rokyJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 45. 45. Finanční majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok. Neodpisuje se Při pořízení nevstupuje do nákladů jako daňově uznatelný výdaj.  Akcie  Obligace  Majetkové účasti v jiných firmách  Majetkové cenné papíryJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 46. 46. PŘESTÁVKA

×