Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a JVM Iceberg... we need to go deeper(20)

Más de Artur Skowroński(20)

Publicidad

JVM Iceberg... we need to go deeper

 1. Artur Skowroński JVM Iceberg We need to go deeper
 2. Spring Spring Boot Micronaut RXJava Project Panama Project Amber Project Loom Project Valhalla Jakarta EE Micropro fi le Microsoft ❤ Java Quarkus Helidon JSR381 Visual Recognition API Project Lanai GraalVM espresso Project Layden Project CRaC Project Liliput
 3. 19
 4. 19
 5. 129 Slajdów / 45 minut 20 Tematów
 6. Spring Spring Boot Micronaut RXJava
 7. Spring Spring Boot Micronaut RXJava Project Panama Project Amber Project Loom
 8. Project Amber Celem Projektu Amber jest zbadanie i inkubacja mniejszych, zorientowanych na produktywność funkcji języka Java.
 9. Project Amber 286: Local-Variable Type Inference (var) 395: Records 378: Text Blocks 361: Switch Expressions 427: Pattern Matching for switch (Third Preview)
 10. Project Amber
 11. Project Amber public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World"); } } void main() { println("Hello World"); }
 12. Project Loom Celem Project Loom jest stworzenie wysokowydajnego, lekkiego modelu współbieżności w Javie.
 13. Project Loom NASZA APLIKACJA JVM System Operacyjny Wątki Systemu Operacyjnego JVM Thread = OS Thread Scheduler
 14. Wątki Systemu Operacyjnego Scheduler Project Loom NASZA APLIKACJA JVM System Operacyjny JVM Thread = OS Thread Scheduler
 15. Project Loom
 16. Project Loom Virtual Threads Structure Concurrency Scope Locals
 17. Project Panama Celem Project Panama jest upraszczenie procesu łączenia programów w Java z komponentami nie-Javowymi
 18. Project Panama NASZA APLIKACJA JVM System Operacyjny Pamięć Zarządzana Pamięć
 19. Project Panama NASZA APLIKACJA JVM System Operacyjny Pamięć Zarządzana Pamięć
 20. Project Panama NASZA APLIKACJA JVM System Operacyjny Pamięć Zarządzana Pamięć
 21. Project Panama NASZA APLIKACJA JVM System Operacyjny Pamięć Zarządzana Pamięć
 22. Project Panama NASZA APLIKACJA JVM System Operacyjny Zewnętrzne programy
 23. Spring Spring Boot Micronaut RXJava Project Panama Project Amber Project Loom Project Valhalla Jakarta EE GraalVM
 24. Project Valhalla
 25. Project Valhalla JVM
 26. Project Valhalla JVM Stos Sterta
 27. Project Valhalla JVM Stos Sterta Chars Integers Floats Objects
 28. Project Valhalla JVM Stos Sterta Chars Integers Floats Objects References
 29. Project Valhalla JVM Stos Sterta Chars Integers Floats Objects References NASZA APLIKACJA
 30. Project Valhalla JVM Stos Sterta Chars Integers Floats Objects References NASZA APLIKACJA
 31. Project Valhalla JVM Stos Sterta Chars Integers Floats Objects References NASZA APLIKACJA
 32. Project Valhalla JVM Stos Sterta Chars Integers Floats Objects References NASZA APLIKACJA Value Types
 33. Project Valhalla JVM Stos Sterta Chars Integers Floats Objects References NASZA APLIKACJA Value Types = Agregaty Danych
 34. Project Valhalla
 35. GraalVM
 36. GraalVM
 37. GraalVM Kubernetes
 38. Project CRaC JVM Byte Code Interpreter Just-in-Time Compiler Compiled Code 🚀 GraalVM
 39. Project CRaC GraalVM SubstratVM Just-in-Time Compiler Java GraalVM
 40. GraalVM SubstratVM GraalVM Just-in-Time Compiler Java Just-in-Time Compiler Python Just-in-Time Compiler Ruby GraalVM
 41. GraalVM SubstratVM GraalVM Just-in-Time Compiler Java Just-in-Time Compiler Python Just-in-Time Compiler Ruby GraalVM
 42. GraalVM System Operacyjny JVM NASZA APLIKACJA
 43. GraalVM
 44. GraalVM
 45. GraalVM System Operacyjny JVM NASZA APLIKACJA
 46. GraalVM Kubernetes NASZA APLIKACJA Skompilowana Ahead-of-Time GraalVM Just-in-Time Compiler Java
 47. GraalVM
 48. GraalVM
 49. Jakarta EE
 50. Jakarta EE
 51. Jakarta EE
 52. Jakarta EE
 53. Jakarta EE
 54. Jakarta EE
 55. Spring Spring Boot Micronaut RXJava Project Panama Project Amber Project Loom Project Valhalla Jakarta EE Micropro fi le Microsoft ❤ Java GraalVM
 56. Microprofile
 57. Microprofile Full Profile
 58. Microprofile Web Profile Full Profile
 59. Microprofile Full Pro fi le
 60. Microprofile Web Pro fi le
 61. Microprofile
 62. Microprofile Web Profile Full Profile Core Profile
 63. Microsoft ❤ Java
 64. Microsoft ❤ Java
 65. Microsoft ❤ Java
 66. Microsoft ❤ Java
 67. Project Panama Project Amber Project Loom Project Valhalla Jakarta EE Micropro fi le Microsoft ❤ Java Quarkus Helidon GraalVM
 68. Quarkus/Helidon
 69. Quarkus/Helidon
 70. Project Valhalla Jakarta EE Micropro fi le Microsoft ❤ Java Quarkus Helidon JSR381 Visual Recognition API Project Lanai GraalVM
 71. JSR381 Visual Recognition API
 72. JSR381 Visual Recognition API
 73. JSR381 Visual Recognition API
 74. JSR381 Visual Recognition API JSR381 "VisRec" to standardowy interfejs API dla podstawowego uczenia maszynowego (ML), klasy fi kacji obrazów i rozpoznawania obiektów.
 75. JSR381 Visual Recognition API
 76. Project Lanai
 77. Project Lanai
 78. Project Lanai
 79. Project Lanai
 80. Project Lanai
 81. Micropro fi le Microsoft ❤ Java Quarkus Helidon JSR381 Visual Recognition API Project Lanai espresso Project Layden
 82. Project Leyden Celem projektu Leyden jest poprawa czasu uruchamiania, czasu do osiągnięcia szczytowej wydajności programów napisanych Java.
 83. Project Leyden
 84. Kubernetes NASZA APLIKACJA Skompilowana Ahead-of-Time Project Leyden
 85. Project Leyden Compile time Runtime time Class Data Sharing Generation Time Link Kompilacja Ahead-of- Time Application Class Data Sharing JiT Project CRaC ?
 86. Project Leyden Compile Runtime time Class Data Sharing Link Kompilacja Ahead-of-Time Application Class Data Sharing JiT Project CRaC ?
 87. Project Leyden Compile Runtime time Class Data Sharing Link Kompilacja Ahead-of-Time Application Class Data Sharing JiT Project CRaC ? Kod
 88. Project Leyden Compile Runtime time Class Data Sharing Link Kompilacja Ahead-of-Time Application Class Data Sharing JiT Project CRaC ? Skompilowany kod
 89. Project Leyden Compile Runtime time Class Data Sharing Link Kompilacja Ahead-of-Time JiT Kod
 90. Project Leyden Compile Runtime time Class Data Sharing Link Kompilacja Ahead-of-Time JiT Interpretowany Bajtkod
 91. Project Leyden Compile Runtime time Class Data Sharing Link Kompilacja Ahead-of-Time JiT Skompilowany kod
 92. Project Leyden Kompilacja Ahead-of- Time Application Class Data Sharing JiT Project CRaC Condensers
 93. Project Leyden Kompilacja Ahead-of- Time Application Class Data Sharing JiT Project CRaC Condensers
 94. espresso GraalVM Runtime (SubstratVM)
 95. espresso GraalVM JIT Compiler GraalVM Runtime (SubstratVM)
 96. espresso GraalVM JIT Compiler Truf fl e GraalVM Runtime (SubstratVM)
 97. espresso GraalVM Runtime (SubstratVM) GraalVM JIT Compiler Truf fl e
 98. espresso NASZA APLIKACJA
 99. espresso GraalVM JIT Compiler Truf fl e Espresso GraalVM Runtime (SubstratVM)
 100. espresso GraalVM JIT Compiler Truf fl e Espresso GraalVM Runtime (SubstratVM)
 101. espresso NASZA APLIKACJA Espresso
 102. espresso NASZA APLIKACJA Espresso
 103. espresso
 104. espresso
 105. Quarkus Helidon JSR381 Visual Recognition API Project Lanai espresso Project Layden Project CRaC Project Liliput
 106. Project Liliput Obiekt Java Obiekt Java Obiekt Java Obiekt Java
 107. Project Liliput Obiekt Java Obiekt Java Obiekt Java Obiekt Java 128 Bits 128 Bits 128 Bits 128 Bits
 108. Project Liliput 64 Bity dla Garbage Collectora / Locka / etc 64 Bity dla Wskaźnika Klasy
 109. Project Liliput 64 Bity dla Garbage Collectora / Locka / Identity 32 Bity dla Wskaźnika Klasy
 110. Project Liliput 32 Bity dla Garbage Collectora / Locka / Identity 32 Bity dla Wskaźnika Klasy
 111. Project CRaC
 112. Project Coordinated Restore at Checkpoint
 113. Project CRaC JVM Byte Code Interpreter Just-in-Time Compiler Compiled Code 🚀
 114. Project CRaC JVM Byte Code Interpreter Compiled Code 🚀
 115. Project CRaC
 116. Project CRaC JVM Byte Code Interpreter Just-in-Time Compiler Compiled Code 🚀
 117. Project CRaC JVM Byte Code Interpreter Just-in-Time Compiler Compiled Code 🚀
 118. Project CRaC JVM Byte Code Interpreter Compiled Code 🚀
 119. Project CRaC JVM Byte Code Interpreter Compiled Code 🚀
 120. vived.io
 121. Thank you 🙇 @ArturSkowronski
Publicidad