SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
Ураг орчмын шингэн гарах үед захын цусанд интерлейкин-6 /IL-6/
үзэх талаар заавар
Х.Балдандорж2
Резидент эмч, АШУҮИС
Оршил
Дэлхий дахинд нийт төрөлтийн 11%-ийг дутуу төрөлт эзэлж, жил бүр 15
сая хүүхэд дутуу төрж байна. АНУ-д 8-10 төрөлт тутмын нэг нь Европт 20 төрөлт
тутмын 1 нь, Африкт 5 төрөлт тутмын 1 нь жирэмсний 37 долоо хоногоос өмнө
буюу дутуу төрж байна[1]. Монгол улсад 2016-2020 оны байдлаар нийт төрөлтөнд
дутуу төрөлт 4.1-4.6 хувийг эзэлж, Улаанбаатар хотод 5.6%, аймгуудын дундаж
3.6% байна.
Жирэмсэн үед ураг орчмын шингэний хальс урьтаж хагарах нь дутуу
төрөлтийн гол үндсэн шалтгаан бөгөөд 25-40% эзэлж байна. Үүний үндсэн
шалтгаан нь халдвар байна.
Интерлейкин-6 нь үрэвсэл, эс болон эдийн гэмтлийн үед хормын төдийд
ялгардаг эзэн биеийн хамгаалалтын хариу урвал, гематопоэз болон дархлааны
хариу урвалын үр дүн юм. Түүний зохицуулга нь маш нарийн гинжин хэлхээний
үр дүн бөгөөд архаг халдвар болон аутоиммунны эмгэгийн үед зохицуулга
алдагддаг. Иймд тоцилизумаб болон хүний IL-6 ийн эсрэг эсрэг биеийг гаргаж
авсан[2].
Тодорхойлолт
Интерлейкин-6 нь 212 амин хүчлээс бүрдсэн, хромосоын 7p21-нд кодлогддог. 21-
26 кДа молекул жинтэй цитокин юм. IL-6 нь үрэвсэл, дархлааны хариу урвал,
гематопоэзын үед pleiotropic (олон янзын) үйлдэл үзүүлдэг уусамтгай медиатор
юм. Тус цитокин нь биологийн үйлдлээс хамаарч дараах нэршлээр нэрлэгддэг.
 BSF-2 (B-cell stimulatory factor-2)-B эс идэвхижүүлэгч хүчин зүйл. Гэхдээ
энэ нь санамжийн эсээс ялгаатай ойлголт юм.
 HSF (hepatocyte-stimulating factor)-Элэгний эс идэвхижүүлэгч хүчин зүйл.
Элэгний эсээс цочмог үрэвслийн үеийн уургууд нийлэгжих
 HGF (hybridoma growth factor) гибрид эс үүсгэгч хүчин зүйл. Ялтас эс,
мейлома эсүүдийн нэгдэл.
Үрэвсэл болон дархлаа тогтолцооны үед үзүүлэх биологийн үүрэг
Бие махбодын үрэвслийн эхний шатанд цусны урсгалаар дамжин элгэнд хүрч Ц-
урвалж уураг, сийвэнгийн амилойд А уураг (serum amyloid A), фибриноген,
гаптоглобин болон алфа-1 антихимотрипсины ялгаралтыг сэдээнэ. Нөгөөтэйгүүр
фибронектин, албумин болон трансферрины нийлэгжилийг бууруулдаг.
Сийвэнгийн амилойд А уураг нь (SAA-serum amyloid A) цусанд удаан хугацаагаар
өндөр байх нь архаг үрэвсэл хүндийг илтгэнэ. IL-6 гийн тээвэрлэлтэнд сийвэнгийн
төмөр, цайрын ион оролцдог. Сийвэнгийн төмөр болон IL-6 гийн хоорондийн
хамаарлаас болж гепсидиний ялгарал буурдаг. Энэ гижин хэлхээ цаашлаад архаг
үрэвслийн үед анеми үүсэхэд хүргэдэг. Мөн ясны чөмгөнд зөөгдөн очиж
мегакариоцит эсийн нийлэгжилтэнд нөлөөлж улмаар ялтас эсийн тоо ихсэдэг.
Зураг 1 Интерлэйкин-6-ийн үрэвсэл болон дархлаа тогтолцооны биологийн
үүрэг
Ураг орчмын шингэн гарсан эхчүүдэд IL-6-г хэзээ үзвэл үр дүнтэй вэ?
Amy болон бусад судлаачдын судалгаанаас харахад УОШ гарснаас хойш 48
цагийн дотор IL-6-г эхийн цусанд тодорхойлох нь хориоамнионитын оношилгоонд
чухал ач холбогдолтой байна[3]. IL-6 захын цусанд 8.5 pg/ml-с дээш (Мэдрэг
чанар-81%, өвөрмөц чанар-99%) байх нь хориоамнионит эхэлж буйг илтгэх ба 20
pg/ml-с дээш байх нь хориоамнионитыг заана[4].
IL-6 үзэхтэй холбоотой анхаарах зүйлс
1. IL-6 нь маш өргөн хүрээний үйлдэлтэйг анхаарах (Зураг 1).
2. IL-6-г УОШ гараад 48 цагийн дотор үзэх нь оношилгооны ач
холбогдолтой[5].
3. IL-6-г С-урвалж уурагтай холбож дүгнэх нь оношилгооны чадамжийг
нэмэгдүүлнэ[6].
4. Умайн хүзүү урт богиноссон ээжүүдийн (<2.5 см) үтрээ-умайн хүзүүний
шүүрэлд IL-6 тодорхойлогдох нь 7 хоногийн дотор дутуу төрөх эрсдэл
өндөртэйг илтгэнэ[1], [7].
Ном зүй
[1] Z. A. Oskovi Kaplan and A. S. Ozgu-Erdinc, “Prediction of Preterm Birth: Maternal
Characteristics, Ultrasound Markers, and Biomarkers: An Updated Overview,” J.
Pregnancy, vol. 2018, p. e8367571, Oct. 2018, doi: 10.1155/2018/8367571.
[2] T. Tanaka, M. Narazaki, and T. Kishimoto, “IL-6 in Inflammation, Immunity, and Disease,”
Cold Spring Harb. Perspect. Biol., vol. 6, no. 10, p. a016295, Oct. 2014, doi:
10.1101/cshperspect.a016295.
[3] A. P. Murtha, P. C. Greig, C. E. Jimmerson, B. Roitman-Johnson, J. Allen, and W. N. P.
Herbert, “Maternal serum interleukin-6 concentrations in patients with preterm
premature rupture of membranes and evidence of infection,” Am. J. Obstet. Gynecol.,
vol. 175, no. 4, pp. 966–969, Oct. 1996, doi: 10.1016/S0002-9378(96)80033-0.
[4] W. A. Sayed Ahmed, M. R. Ahmed, M. L. Mohamed, M. A. Hamdy, Z. Kamel, and K. M.
Elnahas, “Maternal serum interleukin-6 in the management of patients with preterm
premature rupture of membranes,” J. Matern.-Fetal Neonatal Med. Off. J. Eur. Assoc.
Perinat. Med. Fed. Asia Ocean. Perinat. Soc. Int. Soc. Perinat. Obstet., vol. 29, no. 19, pp.
3162–3166, Oct. 2016, doi: 10.3109/14767058.2015.1118036.
[5] I. Kushner, “The phenomenon of the acute phase response,” Ann. N. Y. Acad. Sci., vol.
389, pp. 39–48, 1982, doi: 10.1111/j.1749-6632.1982.tb22124.x.
[6] I. Kushner, D. Rzewnicki, and D. Samols, “What does minor elevation of C-reactive
protein signify?,” Am. J. Med., vol. 119, no. 2, p. 166.e17–28, Feb. 2006, doi:
10.1016/j.amjmed.2005.06.057.
[7] S. E. Bedell and B. T. Bush, “Erythrocyte sedimentation rate. From folklore to facts,” Am.
J. Med., vol. 78, no. 6 Pt 1, pp. 1001–1009, Jun. 1985, doi: 10.1016/0002-
9343(85)90224-4.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

B12 фолийн хүчлийн дутагдлын анеми ppt
B12 фолийн хүчлийн дутагдлын анеми pptB12 фолийн хүчлийн дутагдлын анеми ppt
B12 фолийн хүчлийн дутагдлын анеми ppt
 
Huuhed sudlal
Huuhed sudlalHuuhed sudlal
Huuhed sudlal
 
Ih emch elselt 2
Ih emch elselt 2Ih emch elselt 2
Ih emch elselt 2
 
Emch 24 100
Emch 24 100Emch 24 100
Emch 24 100
 
Emch 14 100
Emch 14 100Emch 14 100
Emch 14 100
 
Soril 5 emch davtan
Soril 5 emch davtanSoril 5 emch davtan
Soril 5 emch davtan
 
Eronhii emchiin jishig soril 2
Eronhii emchiin jishig soril 2Eronhii emchiin jishig soril 2
Eronhii emchiin jishig soril 2
 
Meszasal 1
Meszasal 1Meszasal 1
Meszasal 1
 
Ih emch elselt 1
Ih emch elselt 1Ih emch elselt 1
Ih emch elselt 1
 
Nem 1
Nem 1 Nem 1
Nem 1
 
Haldvart 1
Haldvart 1Haldvart 1
Haldvart 1
 
Eronhii emchiin jishig soril 7
Eronhii emchiin jishig soril 7Eronhii emchiin jishig soril 7
Eronhii emchiin jishig soril 7
 
Emegteichuuud dotood shuurel
Emegteichuuud dotood shuurelEmegteichuuud dotood shuurel
Emegteichuuud dotood shuurel
 
Nyarain parintal sudlal
Nyarain parintal sudlalNyarain parintal sudlal
Nyarain parintal sudlal
 
Huuhed uushgi
Huuhed uushgiHuuhed uushgi
Huuhed uushgi
 
Huuhdiin emch 2
Huuhdiin emch 2Huuhdiin emch 2
Huuhdiin emch 2
 
Emch 8 100
Emch 8 100Emch 8 100
Emch 8 100
 
Emch 11 100
Emch 11 100Emch 11 100
Emch 11 100
 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй - 83
 
Haldvart ovchin sudlal
Haldvart ovchin sudlalHaldvart ovchin sudlal
Haldvart ovchin sudlal
 

Similar a Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6

шингэн сэлбэх эмчилгээ
шингэн сэлбэх  эмчилгээшингэн сэлбэх  эмчилгээ
шингэн сэлбэх эмчилгээZoridan Puntuuz
 
Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн
Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн
Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн univ.medical healt
 
Эрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүн
Эрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүнЭрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүн
Эрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүнuniv.medical healt
 
Цагаан хоолны ач тус
Цагаан хоолны ач тусЦагаан хоолны ач тус
Цагаан хоолны ач тусuniv.medical healt
 
Presentation (хүнс тэжээлийн хангамж)1
Presentation (хүнс тэжээлийн хангамж)1Presentation (хүнс тэжээлийн хангамж)1
Presentation (хүнс тэжээлийн хангамж)1Freedom Billy
 
Presentation (Хүнс тэжээлийн хангамж)1
Presentation (Хүнс тэжээлийн хангамж)1Presentation (Хүнс тэжээлийн хангамж)1
Presentation (Хүнс тэжээлийн хангамж)1Freedom Billy
 
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйл
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйлPresentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйл
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйлbatsuuri nantsag
 
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйл
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйлPresentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйл
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйлbatsuuri nantsag
 
биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн аргабиохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн аргаӨөдөө Архадий
 
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121tuugiii898989
 
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121Tuugii Erdenedalai
 
Shingenselbekh
ShingenselbekhShingenselbekh
ShingenselbekhSh Mikah
 
Harshil-Niigem Eruul Mendiin tulgamdsan asuudal
Harshil-Niigem Eruul Mendiin tulgamdsan asuudalHarshil-Niigem Eruul Mendiin tulgamdsan asuudal
Harshil-Niigem Eruul Mendiin tulgamdsan asuudalebmsa
 
Хүүхдэд хэрэглэх Ковид-19 вирусийн эсрэг эмийн мэдээлэл
Хүүхдэд хэрэглэх Ковид-19 вирусийн эсрэг эмийн мэдээлэлХүүхдэд хэрэглэх Ковид-19 вирусийн эсрэг эмийн мэдээлэл
Хүүхдэд хэрэглэх Ковид-19 вирусийн эсрэг эмийн мэдээлэлNinaMuratkhan
 
Сэдэв_ Полинноз, Атопийн дерматит.docx
Сэдэв_ Полинноз, Атопийн дерматит.docxСэдэв_ Полинноз, Атопийн дерматит.docx
Сэдэв_ Полинноз, Атопийн дерматит.docxZayaBatkhuyag
 

Similar a Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6 (20)

шингэн сэлбэх эмчилгээ
шингэн сэлбэх  эмчилгээшингэн сэлбэх  эмчилгээ
шингэн сэлбэх эмчилгээ
 
Фибронектин.docx
Фибронектин.docxФибронектин.docx
Фибронектин.docx
 
Emnelzuin emgeg sudlal
Emnelzuin emgeg sudlalEmnelzuin emgeg sudlal
Emnelzuin emgeg sudlal
 
Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн
Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн
Олон улсын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүн
 
Эрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүн
Эрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүнЭрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүн
Эрүүл мэндийн олон улсын судалгааны үр дүн
 
Цагаан хоолны ач тус
Цагаан хоолны ач тусЦагаан хоолны ач тус
Цагаан хоолны ач тус
 
Presentation (хүнс тэжээлийн хангамж)1
Presentation (хүнс тэжээлийн хангамж)1Presentation (хүнс тэжээлийн хангамж)1
Presentation (хүнс тэжээлийн хангамж)1
 
Presentation (Хүнс тэжээлийн хангамж)1
Presentation (Хүнс тэжээлийн хангамж)1Presentation (Хүнс тэжээлийн хангамж)1
Presentation (Хүнс тэжээлийн хангамж)1
 
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйл
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйлPresentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйл
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйл
 
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйл
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйлPresentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйл
Presentation 1. эпизоотологийн шу ны судлах зүйл
 
биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн аргабиохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
 
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
 
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
 
Shingenselbekh
ShingenselbekhShingenselbekh
Shingenselbekh
 
7 хоног, 08.26 мэдээ
7 хоног, 08.26 мэдээ7 хоног, 08.26 мэдээ
7 хоног, 08.26 мэдээ
 
Harshil-Niigem Eruul Mendiin tulgamdsan asuudal
Harshil-Niigem Eruul Mendiin tulgamdsan asuudalHarshil-Niigem Eruul Mendiin tulgamdsan asuudal
Harshil-Niigem Eruul Mendiin tulgamdsan asuudal
 
Emnelzuin emgeg sudlal
Emnelzuin emgeg sudlalEmnelzuin emgeg sudlal
Emnelzuin emgeg sudlal
 
Хүүхдэд хэрэглэх Ковид-19 вирусийн эсрэг эмийн мэдээлэл
Хүүхдэд хэрэглэх Ковид-19 вирусийн эсрэг эмийн мэдээлэлХүүхдэд хэрэглэх Ковид-19 вирусийн эсрэг эмийн мэдээлэл
Хүүхдэд хэрэглэх Ковид-19 вирусийн эсрэг эмийн мэдээлэл
 
Сэдэв_ Полинноз, Атопийн дерматит.docx
Сэдэв_ Полинноз, Атопийн дерматит.docxСэдэв_ Полинноз, Атопийн дерматит.docx
Сэдэв_ Полинноз, Атопийн дерматит.docx
 
Emnelzuin emgeg sudlal
Emnelzuin emgeg sudlalEmnelzuin emgeg sudlal
Emnelzuin emgeg sudlal
 

Más de Baldandorj Khavalkhaan

Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptxИхэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptxӨндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdfКесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdfBaldandorj Khavalkhaan
 
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdfКесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdfBaldandorj Khavalkhaan
 
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptxИхсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxЖирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Жирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинЖирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинBaldandorj Khavalkhaan
 
Жирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинЖирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинBaldandorj Khavalkhaan
 
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлтУмайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлтBaldandorj Khavalkhaan
 
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptxуян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptxБэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...Baldandorj Khavalkhaan
 
SPSS татаж суулгах заавар.pdf
SPSS татаж суулгах заавар.pdfSPSS татаж суулгах заавар.pdf
SPSS татаж суулгах заавар.pdfBaldandorj Khavalkhaan
 
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx Baldandorj Khavalkhaan
 
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docxКесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docxBaldandorj Khavalkhaan
 
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолох
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолохУргийн хөдөлгөөнийг тоолох
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолохBaldandorj Khavalkhaan
 

Más de Baldandorj Khavalkhaan (19)

Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptxИхэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
 
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptxӨндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
 
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdfКесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
 
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdfКесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
 
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptxИхсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
 
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxЖирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
 
Жирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинЖирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижин
 
Жирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинЖирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижин
 
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлтУмайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
 
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptxуян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx
 
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptxБэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
 
Ходоодны хавдар.pptx
Ходоодны хавдар.pptxХодоодны хавдар.pptx
Ходоодны хавдар.pptx
 
Гэр бүл төлөвлөлт
Гэр бүл төлөвлөлтГэр бүл төлөвлөлт
Гэр бүл төлөвлөлт
 
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
 
SPSS татаж суулгах заавар.pdf
SPSS татаж суулгах заавар.pdfSPSS татаж суулгах заавар.pdf
SPSS татаж суулгах заавар.pdf
 
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
 
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
 
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docxКесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
 
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолох
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолохУргийн хөдөлгөөнийг тоолох
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолох
 

Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6

 • 1. Ураг орчмын шингэн гарах үед захын цусанд интерлейкин-6 /IL-6/ үзэх талаар заавар Х.Балдандорж2 Резидент эмч, АШУҮИС Оршил Дэлхий дахинд нийт төрөлтийн 11%-ийг дутуу төрөлт эзэлж, жил бүр 15 сая хүүхэд дутуу төрж байна. АНУ-д 8-10 төрөлт тутмын нэг нь Европт 20 төрөлт тутмын 1 нь, Африкт 5 төрөлт тутмын 1 нь жирэмсний 37 долоо хоногоос өмнө буюу дутуу төрж байна[1]. Монгол улсад 2016-2020 оны байдлаар нийт төрөлтөнд дутуу төрөлт 4.1-4.6 хувийг эзэлж, Улаанбаатар хотод 5.6%, аймгуудын дундаж 3.6% байна. Жирэмсэн үед ураг орчмын шингэний хальс урьтаж хагарах нь дутуу төрөлтийн гол үндсэн шалтгаан бөгөөд 25-40% эзэлж байна. Үүний үндсэн шалтгаан нь халдвар байна. Интерлейкин-6 нь үрэвсэл, эс болон эдийн гэмтлийн үед хормын төдийд ялгардаг эзэн биеийн хамгаалалтын хариу урвал, гематопоэз болон дархлааны хариу урвалын үр дүн юм. Түүний зохицуулга нь маш нарийн гинжин хэлхээний үр дүн бөгөөд архаг халдвар болон аутоиммунны эмгэгийн үед зохицуулга алдагддаг. Иймд тоцилизумаб болон хүний IL-6 ийн эсрэг эсрэг биеийг гаргаж авсан[2]. Тодорхойлолт Интерлейкин-6 нь 212 амин хүчлээс бүрдсэн, хромосоын 7p21-нд кодлогддог. 21- 26 кДа молекул жинтэй цитокин юм. IL-6 нь үрэвсэл, дархлааны хариу урвал, гематопоэзын үед pleiotropic (олон янзын) үйлдэл үзүүлдэг уусамтгай медиатор юм. Тус цитокин нь биологийн үйлдлээс хамаарч дараах нэршлээр нэрлэгддэг.  BSF-2 (B-cell stimulatory factor-2)-B эс идэвхижүүлэгч хүчин зүйл. Гэхдээ энэ нь санамжийн эсээс ялгаатай ойлголт юм.  HSF (hepatocyte-stimulating factor)-Элэгний эс идэвхижүүлэгч хүчин зүйл. Элэгний эсээс цочмог үрэвслийн үеийн уургууд нийлэгжих  HGF (hybridoma growth factor) гибрид эс үүсгэгч хүчин зүйл. Ялтас эс, мейлома эсүүдийн нэгдэл. Үрэвсэл болон дархлаа тогтолцооны үед үзүүлэх биологийн үүрэг Бие махбодын үрэвслийн эхний шатанд цусны урсгалаар дамжин элгэнд хүрч Ц- урвалж уураг, сийвэнгийн амилойд А уураг (serum amyloid A), фибриноген, гаптоглобин болон алфа-1 антихимотрипсины ялгаралтыг сэдээнэ. Нөгөөтэйгүүр
 • 2. фибронектин, албумин болон трансферрины нийлэгжилийг бууруулдаг. Сийвэнгийн амилойд А уураг нь (SAA-serum amyloid A) цусанд удаан хугацаагаар өндөр байх нь архаг үрэвсэл хүндийг илтгэнэ. IL-6 гийн тээвэрлэлтэнд сийвэнгийн төмөр, цайрын ион оролцдог. Сийвэнгийн төмөр болон IL-6 гийн хоорондийн хамаарлаас болж гепсидиний ялгарал буурдаг. Энэ гижин хэлхээ цаашлаад архаг үрэвслийн үед анеми үүсэхэд хүргэдэг. Мөн ясны чөмгөнд зөөгдөн очиж мегакариоцит эсийн нийлэгжилтэнд нөлөөлж улмаар ялтас эсийн тоо ихсэдэг. Зураг 1 Интерлэйкин-6-ийн үрэвсэл болон дархлаа тогтолцооны биологийн үүрэг Ураг орчмын шингэн гарсан эхчүүдэд IL-6-г хэзээ үзвэл үр дүнтэй вэ? Amy болон бусад судлаачдын судалгаанаас харахад УОШ гарснаас хойш 48 цагийн дотор IL-6-г эхийн цусанд тодорхойлох нь хориоамнионитын оношилгоонд чухал ач холбогдолтой байна[3]. IL-6 захын цусанд 8.5 pg/ml-с дээш (Мэдрэг чанар-81%, өвөрмөц чанар-99%) байх нь хориоамнионит эхэлж буйг илтгэх ба 20 pg/ml-с дээш байх нь хориоамнионитыг заана[4]. IL-6 үзэхтэй холбоотой анхаарах зүйлс 1. IL-6 нь маш өргөн хүрээний үйлдэлтэйг анхаарах (Зураг 1). 2. IL-6-г УОШ гараад 48 цагийн дотор үзэх нь оношилгооны ач холбогдолтой[5]. 3. IL-6-г С-урвалж уурагтай холбож дүгнэх нь оношилгооны чадамжийг нэмэгдүүлнэ[6].
 • 3. 4. Умайн хүзүү урт богиноссон ээжүүдийн (<2.5 см) үтрээ-умайн хүзүүний шүүрэлд IL-6 тодорхойлогдох нь 7 хоногийн дотор дутуу төрөх эрсдэл өндөртэйг илтгэнэ[1], [7]. Ном зүй [1] Z. A. Oskovi Kaplan and A. S. Ozgu-Erdinc, “Prediction of Preterm Birth: Maternal Characteristics, Ultrasound Markers, and Biomarkers: An Updated Overview,” J. Pregnancy, vol. 2018, p. e8367571, Oct. 2018, doi: 10.1155/2018/8367571. [2] T. Tanaka, M. Narazaki, and T. Kishimoto, “IL-6 in Inflammation, Immunity, and Disease,” Cold Spring Harb. Perspect. Biol., vol. 6, no. 10, p. a016295, Oct. 2014, doi: 10.1101/cshperspect.a016295. [3] A. P. Murtha, P. C. Greig, C. E. Jimmerson, B. Roitman-Johnson, J. Allen, and W. N. P. Herbert, “Maternal serum interleukin-6 concentrations in patients with preterm premature rupture of membranes and evidence of infection,” Am. J. Obstet. Gynecol., vol. 175, no. 4, pp. 966–969, Oct. 1996, doi: 10.1016/S0002-9378(96)80033-0. [4] W. A. Sayed Ahmed, M. R. Ahmed, M. L. Mohamed, M. A. Hamdy, Z. Kamel, and K. M. Elnahas, “Maternal serum interleukin-6 in the management of patients with preterm premature rupture of membranes,” J. Matern.-Fetal Neonatal Med. Off. J. Eur. Assoc. Perinat. Med. Fed. Asia Ocean. Perinat. Soc. Int. Soc. Perinat. Obstet., vol. 29, no. 19, pp. 3162–3166, Oct. 2016, doi: 10.3109/14767058.2015.1118036. [5] I. Kushner, “The phenomenon of the acute phase response,” Ann. N. Y. Acad. Sci., vol. 389, pp. 39–48, 1982, doi: 10.1111/j.1749-6632.1982.tb22124.x. [6] I. Kushner, D. Rzewnicki, and D. Samols, “What does minor elevation of C-reactive protein signify?,” Am. J. Med., vol. 119, no. 2, p. 166.e17–28, Feb. 2006, doi: 10.1016/j.amjmed.2005.06.057. [7] S. E. Bedell and B. T. Bush, “Erythrocyte sedimentation rate. From folklore to facts,” Am. J. Med., vol. 78, no. 6 Pt 1, pp. 1001–1009, Jun. 1985, doi: 10.1016/0002- 9343(85)90224-4.