Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a #Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx(20)

Publicidad

Más de Baldandorj Khavalkhaan(18)

Último(20)

Publicidad

#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx

 1. Түрүү булчирхайн хоргүй томрол Бэлтгэсэн: АУС-ийн 402-р хэсгийн оюутан Х.Балдандорж
 2.  Тархвар зүй
 3. Шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйлс
 4. Бүтэц зүй Захын бүс: Төвийн бүсийн ар , хажуу , доодталаар тойрч байрлана.Түрүү булчирхайн шүүрэл үүсгэгч эпителийн 65-70% эзэлнэ. Захын бүс нь том биш, бөөрөнхий хэлбэртэй нэг үе бортгон эсээр хучигдаж гадуур нь сэвсгэр тулгуур эд бүрхэнэ. Шүүрэл ялгаруулагч сувгууд нь шээдэг сүвний доод хэсэгт нээгдэнэ. Энэ бүсэд ТБХХ-ын 65-70% тохиолддог. Андроген дааврын хяналтан дор идэвхжин хөгжинө. Төвийн бүс: Конус хэлбэртэй булчирхайлаг эдээс тогтоно, ТБ булчирхайлаг эдийн 25% эзэлнэ. Гадуур нь хөхлөгөн хучуур эд , тулгуур эд нягт тойрон хүрээлнэ. Энэ бүсэд ТБХХ-ын 5-10% тохиолдоно. Эстроген дааврын хяналтан дор хөгжинө. Шилжилтийн бүс: Шээдэг сүвний дотор хуниасны доод хязгаараас шаантаг хэлбэрийн хэсэгт байрлаж , үрийн төвгөрийн дээд хэсгийг хучдаг. Булчирхайлаг эдийн 2-5% г бүрдүүлнэ. Энэ бүсэд ТБХХ-ын 25% тохиолдоно . Хоргүй томрол нь энэ бүсээс эхэлж томордог гэж үздэг. Булчирхйлаг болн тулгуур эд ургаж шинэ бүтэц хэлбэржиж зангилаа хэлбэртэй бүрдэл хэсэг үүснэ.
 5. Secretions • Prostatic secretions vary among species. They are generally composed of simple sugars and are often slightly alkaline.[21] In human prostatic secretions, the protein content is less than 1% and includes proteolytic enzymes, prostatic acid phosphatase, beta-microseminoprotein, and prostate-specific antigen. The secretions also contain zinc with a concentration 500–1,000 times the concentration in blood.
 6. Эмгэг жам 25-30 насны эрчүүдэд бэлгийн булчирхайн эр бэлгийн даавар хамгийн ихээр ялгарна , цаашдаа нас ахих тусам 40-50 насанд дааврын гүнзгий өөрчлөлт явагддаг Тестостероний бай эрхтэн нь түрүү булчирхай бөгөөд идэвхгүй замаар нэвчиж идэвхтэй бодисын солилцоонд оролцоно. 5α редуктазын идэвхжил ихэсч ингэснээр ДГТ- той холбогддог дааврын тэнцвэр алдагддаг. Нас ахих тусам эстроген нь түрүү булчирхайн тулгуур эдэд өтгөрлийн түвшин ихэсдэг. Үүний нөлөөгөөр андрогений хүлээн авагчдын нийлэгшил ихэсч , элэг , бэлгийн дааврын холбогч , глобулинийг ихээр боловсруулна , цусны сийвэнгийн пролактин түвшин өсдөг. Даавруудийн биологийн үүрэг нь бэлгийн булчирхайн завсрын эд , гөлгөр булчин , холбогч эд , хучуур эдэд сэдээх нөлөө үзүүлж хоргүй томролд хүргэдэг
 7. Androgen & estrogen + Cell proliferation - Cell death
 8. • Inductive potential • Growth factors • Dormant stem cell activation • Aging process • Genetic & Familial Factors
 9. Age related detrusor dysfunction • Prostatism- traditional term of prostatic symptoms • Voiding symptoms • Obstructing symptoms • Urethral stricture • Post micturition symptoms • Storage symptoms(Over Active Bladder syndrome OAB) Other conditions: • Polyuria • Sleep disorders • Variety of systemic medical conditions unrelated to the prostatic-bladder unit • Bladder stones, carcinoma, • carcinoma-in situ in the bladder
 10. Female: • Detrusor dysfunction • Outlet obstruction of bladder • Both Voiding symptoms Male: BOO BPO BPE
 11. Hyperplasia • Түрүү булчирхайн эсийн ургалт нь өсөлтийн хүчин зүйлүүдийн хориглох , сэргээх нарийн үйлчлэлээр зохицуулагдаж байдаг. Өөрийн эсээс ялгарна.  3 аргаар үйлчилнэ. • -аутокрин • -паракрин • - эндокрин 3 бүлэг болгож хуваана • - фибробластын бүлгийн өсөлтийн хүчин зүйл • -тээвэрлэгч бүлгийн өсөлтийн хүчин зүйл • -эпидермал бүлгийн өсөлтийн хүчин зүйл • Эсийн өсөлтийг сэдээгч фактор • Эпидермаль өсөлтийн фактор (EGF) • Тээвэрлэгч өсөлийн фактор альфа(TGFα) • Фибробластын өсөлтийн үндсэн фактор(bFGF) • Тээвэрлэгч өсөлийн фактор бета(TGFβ) Эдгээр факторуудын үйлчилгээг саатуулснаар тэнцвэрждэг. Эсийн өсөлтийг хориглогч фактор багассанаар сэдээгч фактор ихэсч тэнцвэр алдагдаж ТБХТ үүсэлт идэвхждэг.
 12. Prostatic Hyperplasia-д нөлөөлөх хүчин зүйлс • ɑ adrenergic pathway • Androgen • Estrogen • Programmed cell death • Growth factors • Stromal-epithelial interaction • Aging process -secretory activity maybe decreasing -reducing cell death • Reawakening of embryonic process • Inflammatory pathways
 13. Prostate hyperplasia • Prostate hyperplasia is probably due to an imbalance between cell proliferation & cell death. • Androgens play a necessary but probably permissive role. • Growth factors are more likely to be sites of primary defects.
 14. ТБХТ-ын хөгжлийн үе шат
 15. Эмнэл зүйн ангилал Америкийн урологийн нийгэмлэгийн онооны шалгуур 1. Шээх давтамж 2. Шөнө шээх 3. Шээсний урсгалын хүч сул 4. Шээж байхад шээс үе үе тасалдах 5. Шээсний дараа шээс үлдсэн юм шиг санагдах 6. Шээсээ барихгүй өмдөндөө дусаах 7. Шээс хүрээд байгаа боловч шээс гарахгүй байх
 16. Guyon-ы ангилал I үе шат • Шээх үйл ажиллагаанд хямрал үүссэн ч давсаг бүрэн суларч , шээсний дээд зам , бөөрний талаас өөрчлөлт үүсээгүй байна. . II үе шат • Давсагны үйл ажиллагаа нилээд хямарч , үлдэгдэл шээс үүсэх эмнэлзүйн явцтай . • Бөөр , шээс дамжуулах дээдзамд үйл ажиллагаа нь муудаж эхэлнэ. Ээнэгшлийн бус III үе шат • Давсангы үйл ажиллагаа бүрэн алдагдаж , парадоксал ишури ажиглагдана. • Бөглөрөх үйлийн улмаас дээд зам илэрхий өргөсөж , бөөрний цуллагийн үйл ажиллагаа хэсэгчилсэн байдлаар давшингуй муудна.
 17. Эмнэлзүй • Удаан давшингуй явцтай • Эмнэлзүйн явц нь долгион хэлбэртэй • ТБХТ нь хэлтэнт бүтэцтэй ,ихэнхдээ баруун зүүн хэлтэнд үүснэ • Шээс гадагшлуулалт хямралын шинж • Шээс хуримтлуулах хямралын шинж
 18. Symptoms • Lower urinary tract symptoms (non-specific, can also include those with prostatitis, prostate cancer, bladder outlet obstruction like urethral stricture, stones, etc.) • Hesitancy, frequency, urgency, straining, weak flow, prolonged voiding, partial or complete urinary retention, small voided volumes, nocturia, painful urination. • If peak urinary flow rate <10 mL/s, then subvesical obstruction seen in 90% patients • Risk factors: changes to bladder anatomy and function, UTI, formation of bladder stones, renal failure
 19. Diagnosis • Careful history and physical examination including DRE • DRE notoriously unreliable in assessing size, in fact, shown to underestimate size of prostate • Still important because some men found to have prostate cancer based on DRE • UA, serum Cr. PSA depending on patient’s life expectancy and circumstances. • PSA is an individualized decision to be made with patient and physician
 20. Diagnosis • Further evaluate with AUA Symptom Score, or International Prostate Symptom Score (IPSS)—7 questions each on severity scale of 0-5: frequency, nocturia, weak urinary stream, hesitancy, intermittence, incomplete emptying, and urgency. • If score <8, mildly symptomatic and recommend yearly reevaluation • If 8-35, may consider additional tests if history confounded by neurological diseases, prior failed BPH therapy, and those considering surgery. • Optional tests: • Urinary flow rate <10 mL/s highly suggestive of outlet obstruction • Postvoid residual urine measurement with transabdominal ultrasound or in-and- out catheterization.
 21.  Оношлогоо • Асуумж • Түрүү булчирхайн өвчний шинж тэмдгийг нэгтгэн дүгнэх тогтолцоо • Шээсний давтамж , хэмжээг бүртгэх • Биеийн үзлэг • Үрийн цэврүү , түрүү булчирхайг шулуун гэдсээр тэмтрэх • Лаборатори шинжилгээ • Урофлоуметр , хэт авиан шинжилгээ хийж үлдэгдэл шээсийг тодорхойлно
 22.  Асуумж
 23.  Биеийн үзлэг • Давсаг хэт дүүрсэн эсэхийг шалгаж , умдагны дээгүүр тэмтрэх • Гадна бэлэг эрхтний үзлэг • Шулуун гэдэсний хурууны үзлэг: түрүү булчирхайн хэмжээ , тогтоц , хэлбэр дүрс , өвчтэй хэсгийг тэмдэглэх , үрийн цэврүүний өөрчлөлт , шулуун гэдэсний хуниасны чангарал болон хөндийлөг булцуут хэсгийн рефлексийг үнэлнэ.
 24.  Лаборатори шинжилгээ
 25. PSA гэж юу вэ? • Prostate-specific antigen (PSA), also known as gamma- seminoprotein or kallikrein-3 (KLK3), is a glycoprotein enzymeencoded in humans by the KLK3 gene. PSA is a member of the kallikrein- related peptidase family and is secreted by the epithelial cells of the prostate gland. PSA is produced for the ejaculate, where it liquefies semen in the seminal coagulum and allows sperm to swim freely.[5] It is also believed to be instrumental in dissolving cervical mucus, allowing the entry of sperm into the uterus.[6] • PSA is present in small quantities in the serum of men with healthy prostates, but is often elevated in the presence of prostate cancer or other prostate disorders.[7] PSA is not a unique indicator of prostate cancer, but may also detect prostatitis or benign prostatic hyperplasia.[8]
 26. PSA түвшин • In the past, most doctors considered PSA levels of 4.0 ng/mL and lower as normal. Therefore, if a man had a PSA level above 4.0 ng/mL, doctors would often recommend a prostate biopsy to determine whether prostate cancer was present.
 27. PSA-н үүрэг. • Prostate specific antigen (PSA) is a protease whose function is to break down the high molecular weight protein of the seminal coagulum into smaller polypeptides. This action results in the semen becoming more liquid. PSA is produced by epithelial prostatic cells, both benign and malignant.
 28. Урофлоуметр
 29. э
 30. LUTS: Эмчилгээ Treatment Options 1) Lifestyle Measures 2) Watchful Waiting 3) Medical Management a) Alpha blockers b) 5-alpha reductase inhibitors (5 ARI’s) c) PDE5 inhibitors (Tadalafil 5mg po qDay) 4) Surgical Management
 31. Management • If no obstruction and limited discomfort, do not need to treat!!
 32. 1. Treatment Options: Lifestyle Measures • Fluid modification • Reduce fluid intake in the evening • Avoid caffeine, alcohol • Timed voiding • Regular timed voiding of the bladder • Modify medications • I.e: change time of dosing diuretics • Avoid cold remedies (anti-histamines) • Avoid anti-cholinergics • Avoid alpha-agonists (i.e. decongestants)
 33. Non-pharmacological Management • Non-pharmacological Management • · Mild symptoms or limited discomfort? • o Watchful waiting and annual evaluation • o Lifestyle Modifications •  Avoid fluids prior to bedtime or going out •  Reduce caffeine and alcohol •  Scheduled urination at least once every 3 hours. •  Double voiding: after urinating, wait and try to urinate again.
 34. 2. Treatment Options: Watchful Waiting Watchful Waiting: • Patient monitored by physician without active intervention for LUTS • Safe in patients with mild, stable symptoms • Intervene when symptoms worsen or complications arise such as acute retention, recurrent hematuria, recurrent UTI, hydronephrosis, bladder calculi
 35. Medical Treatment: Long-acting Non-selective 1-blockers • The prostate has a muscular “dynamic” component (centrally) • These fibers are alpha-receptor mediated
 36. Pharmacological Treatment • Alpha-1-adrenergic antagonists • Relax smooth muscle in the bladder neck, prostate capsule, and prostatic urethra • Immediate relief! • Examples • Terazosin, Doxazosin • Initiate at bedtime (hypotension) • Tamsulosin, Alfuzosin • Lower potential to cause hypotension, syncope • Minor differences in the adverse events profiles, equal clinical effectiveness • Major Side Effects • HYPOTENSION! • Ejaculatory Dysfunction (particularly Tamsulosin) • Interaction with phosphodiesterase-5 inhibitors • Potentiated effects of hypotension • Separate doses by at least 4 hours
 37. Medical Treatment: Long-acting Non-selective 1-blockers • Dosage is increased in a stepwise fashion at weekly intervals • Does not affect PSA • Acts to relax prostatic/bladder neck smooth muscle (& vascular smooth muscle - non selective) • Doxazosin (Cardura) • Dosage: 1-2 mg qDay, titrate up to 4-8 mg OD • Terazosin (Hytrin) • Dosage: 1 mg OD, titrate up to 2, 5, or 10 mg • Not usually first line anymore
 38. Medical Management: Long-acting Selective 1A-blockers Long-acting selective 1-blockers • Specifically relaxes the smooth muscle of the prostate and bladder neck • Does not interfere with bladder contractility • Does not affect PSA • Alfuzosin (Xatral) • Dosage: 10 mg qDay • Tamsulosin (Flomax) • Dosage: 0.4 mg qDay • Silodosin (Rapaflo) • Dosage: 8mg qDay
 39. 1-Blockers: Side Effects • 5 known side effects of alpha blockade for LUTS • Asthenia • Hypotension • Retrograde ejaculation • Dizziness • Flu-like syndrome
 40. Pharmacological Treatment • 5-alpha-reductase inhibitors • Reduces the size of the prostate gland • Prevents conversion testosteronedihydrotestosterone (DHT) • ~ 6 to 12 months before prostate size is sufficiently reduced to improve symptoms!! • Indefinite treatment, as discontinuation may lead to symptom relapse. • Examples • Finasteride (initiated and maintained at 5 mg once daily) • Dutasteride • Side Effects • Sexual dysfunction • Decrease PSA • Take into account during interpretation
 41. 5--reductase Inhibitors • Men with larger prostates (> 40 g) respond most favorably • Finasteride (Proscar) • Dosage: 5 mg OD – type II inhibitor • Dutasteride (Avodart) • Dosage: 0.5 mg OD – type I and II inhibitor
 42. *percentages reflect upper estimates of incidence 5--reductase Inhibitors: Side Effects
 43. Medical Management: Daily PDE5 Inhibitor Tadaladfil 5mg qDay: • Improves male LUTS • Exact mechanism unknown • Helps concurrent erectile dysfunction • May potentiate hypotension in men taking concurrent alpha- blockers
 44. Pharmacological Treatment • Anticholinergics • monotherapy for patients with predominately irritated symptoms related to overactive bladder • Frequency, urgency, incontinence • Examples • Oxybutynin, Tolterodine • Side Effects • Extensive! • Dry mouth, blurred vision, tachycardia, constipation etc
 45. Pharmacological Treatment • Combination therapy • Severe symptoms without maximal response to maximal monotherapy • Alpha 1 and anticholinergics • Alpha 1 and reductase inhibitors
 46. If still fails? • If all else fails: Surgery or Minimally Invasive Surgical Therapies • Many surgical/interventional options • MIST • Transurethral needle ablation (TUNA), transurethral microwave therapy (TUMT), Transurethral Electroevaporation of The Prostate TUVP • Surgery • Open Prostatectomy • Endoscope • Transurethral Incision of the Prostatce (TURP)
 47. Management • When to get Urology involved? • Bladder Obstruction syndrome • Men <45 years old • Presence of hematuria in the absence of infection • Abnormality on prostate exam (nodule, induration, or asymmetry) • Men with incontinence • Severe symptoms
 48. Мэс засал эмчилгээ • Давсагны • Умдагны араар • Хярзангаар • Хэвлийн • Суудалын-шулуун гэдэсний завсраар шулуун гэдэсээр • Шээдэг сүвээр аденоэктоми хийх
 49. LUTS: Мэс засал эмчилгээний заалтууд Indications for Surgery • Bothersome symptoms despite treatment • BPH-related complications • Urinary Retention (inability to void) • Bladder calculi • Recurrent UTI • Recurrent hematuria from the prostate • Upper tract dysfunction (hydronephrosis, renal dysfunction) • Surgical approach will depend on: • Patient’s prostate size • Surgeon’s judgment • Patient’s co-morbidities
 50. BPH Surgery: Transurethral Resection of Prostate (TURP) is the Most Common Surgery for BPH Transurethral resection of the prostate (TURP) Standard of care Uses electrosurgery to “core” out the obstructive tissue
 51. LUTS: Surgical Techniques TURP - Transurethral Resection of Prostate • Gold standard for surgical treatment of BPH if prostate has moderate size Minimally invasive surgeries • Numerous laser vapourization techniques Open prostatectomy to remove the central/transtion zone when prostate is very large (>100cc)
 52. Complications: Хүндрэл TURP • Retrograde ejaculation (very common>90%) • Incontinence (1-2%) • Erectile Dysfunction (rare) • Bladder neck Contracture/Urethral Stricture (1-10%) • Bleeding (~5% need a transfusion) • Risks of any Operation
 53. Treatment of BPH: Эмчилгээг дүгнэвэл Summary • Watchful Waiting • Patients with mild symptoms • Alpha Blocker • Relaxes prostatic smooth muscle • Rapid relief of symptoms (within 2 weeks) • May not address eventual progression • 5--reductase inhibitor • Decreases prostate volume • “Slower” acting (3-6 months) • May reduce risk of progression • More suitable for larger prostates • Combination Therapy
Publicidad