Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Informe del CEB sobre l'inici del curs escolar 2013-14

984 visualizaciones

Publicado el

Informe del Consorci d'Educació de Barcelona sobre l'inici del curs escolar 2013-14 presentat a la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació el 8 d'octubre de 2013.

El Consorci d'Educació de Barcelona està format per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Informe del CEB sobre l'inici del curs escolar 2013-14

 1. 1. edubcn.cat Inici curs escolar 2013-2014 Consorci d‘Educació de Barcelona 30 setembre 2013
 2. 2. Consorci d’Educació de Barcelona 2 Index 1. Aspectes destacables .........................................................................................3 2. Inici del curs 2013-14 en xifres. Taula resum ......................................................4 3. Alumnat...............................................................................................................5 4. Gestió de l’escolarització ....................................................................................9 5. Professorat........................................................................................................12 6. Centres .............................................................................................................12 7. Formació Professional ......................................................................................13 8. Educació inclusiva ............................................................................................13 9. Escoles plurilingües ..........................................................................................14 10. Ajuts de menjador escolar.................................................................................16 11. Noves construccions.........................................................................................18
 3. 3. Consorci d’Educació de Barcelona 3 1. Aspectes destacables El 12 de setembre d’enguany es van iniciar les classes a l'educació infantil i l'educació primària i el 13 de setembre als ensenyaments d'educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Una setmana més tard, el 19 de setembre, ho van ferels cicles formatius de grau superior, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d'idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes. El curs s’ha iniciat amb completa normalitat, un cop fets els darrers nomenaments de substitucions derivades de baixes, reduccions de jornada, permisos i altres circumstàncies. El 9 de setembre passat es van nomenar més de 500 professors i professores. Les accions per a la millora de l’èxit escolar, continuarl’impuls a la formació professional i apostar per les escoles plurilingües són eixos prioritaris per al nou curs escolar. En aquesta línia, s’ha dut a terme durant l’estiu el Pla de suport a l’alumnat d’ESO per a preparar els exàmens de setembre, s’ha incrementat el nombre d’alumnes que accedeixen als cicles formatius, dos centres més s’incorporen a la modalitat de formació professional dual i hi ha un augment substancial de centres educatius que imparteixen matèries en llengües estrangeres. Un total de 233.334alumnes d’ensenyaments de règim general (educació infantil i primària, ESO, batxillerat i formació professional), a partir de 3 anys, iniciarà el curs 2013-2014. Aquesta xifra suposa un increment de 4.783 alumnes respecte a la del curs anterior. Una part important d’aquest increment (3.307 alumnes) és deguda a la previsió d’augment d’alumnat d’ensenyaments postobligatoris. Aquesta dada se situa en la línia de la progressiva reducció de la taxa d’abandonament prematur. D’altra banda, el Consorci d’Educació ha convocat ajuts individuals de menjador per a alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats. Enguany, una aportació extraordinària de l’Ajuntament de Barcelona ha permès destinar a la convocatòria per al curs 2013-2014 un import màxim inicial de 8.500.000 d’euros Durant l’estiu ha finalitzat la construcció del nou edifici de l’Escola Mediterrània. El nombre de mòduls provisionals ha disminuït i s’han dut a terme71 actuacions d’obres de reforma i rehabilitació que milloren les instal·lacions dels centres i permetran començar el curs amb total normalitat.
 4. 4. Consorci d’Educació de Barcelona 4 2. Inici del curs 2013-14 en xifres. Taula resum (9setembre2013) Alumnat Ensenyaments règim general: (Ensenyaments bàsics, batxillerat, formació professional i ed. especial) Total 233.334 Ensenyaments bàsics (3-16 anys) Total 176.357 Públics 70.801 Concertats 101.515 Privats no concertats 4.041 Educació infantil i Primària Total 123.227 Públics 51.787 Concertats 68.292 Privats no concertats 3.148 ESO Total 53.130 Públics 19.014 Concertats 33.223 Privats no concertats 893 Batxillerat Total 23.686 Formació professional Total 31.121 Grau Mitjà 11.952 Grau Superior 19.169 Ed. Especial Total 2.170 Les dades d’alumnat d’ensenyaments postobligatoris per al curs 2013-2014 són previsions. Professorat Centres públicsdependents del Consorci Total 7.785 Centres Ensenyaments de règim general Total 506 Centres públics 247 Centres privats concertats 214 45
 5. 5. Consorci d’Educació de Barcelona 5 3. Alumnat Inclou l’alumnat que cursa ensenyaments de règim general a partir de 3 anys en tots els centres: públics, concertats i privats no concertats curs 2013-2014 curs 2012-2013 Educació infantil (3-6 anys) 41.880 +187 41.693 Educació primària (6-12 anys) 81.347 +1362 79.985 Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) 53.130 -84 53.214 Total ensenyaments bàsics (3-16 anys) 176.357 +1465 174.892 Batxillerat 23.686 +1882 21.864 Formació Professional de Grau Mitjà 11.952 +608 11.344 Total ensenyaments secundaris (16-18 anys) 35.638 +2430 33.208 Formació Professional de Grau Superior 19.169 +877 18.292 Educació Especial 2.170 +11 2.159 Total Barcelona 233.334 +4783 228.551 Font del curs 2013-2014: Previsions a partir de les dades provisionals de matrícula a 3/09/2013. Les dades dels centres privats no concertats són les del curs anterior. Font del curs 2012-2013: Dades estadístiques del curs. Març 2013 Les dades de matrícula són encara una previsió, especialment pel que fa als ensenyaments secundaris. Quan tots els centres hagin aportat les dades dels alumnes matriculats es podran obtenir les estadístiques definitives. Distribució del conjunt de l’alumnat de la ciutat segons titularitat del centre Centres públics Centres concertats Centres privats no concertats 40,9% 49,4% 9,6% Distribució de l’alumnat en finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria Batxillerat 63,2 % Cicles formatius de grau mitjà i PQPI 36,8 %
 6. 6. Consorci d’Educació de Barcelona 6 Alumnat per districte i titularitat dels centres Total centres públics, concertats i privats no concertats Infantil (3-6) Primària ESO Total Barcelona 41.880 81.347 53.130 Ciutat vella 1.918 3.627 2.403 L'Eixample 5.556 11.313 7.205 Sants – Montjuïc 3.611 6.531 4.524 Les Corts 3.290 6.435 4.362 Sarrià - Sant Gervasi 6.357 13.284 9.983 Gràcia 3.038 5.645 2.847 Horta – Guinardó 4.333 8.882 5.414 Nou Barris 3.632 7.061 5.128 Sant Andreu 4.166 7.389 4.654 Sant Martí 5.979 11.180 6.610 Nota: Les dades dels centres privats no concertats corresponen al curs anterior Centres públics Infantil (3-6) Primària ESO Total Barcelona 18.239 33.548 19.014 Ciutat vella 1.128 2.052 1.172 L'Eixample 1.956 3.539 1.615 Sants – Montjuïc 1.965 3.656 2.513 Les Corts 930 1.768 1.014 Sarrià - Sant Gervasi 779 1.564 1.307 Gràcia 1.451 2.514 871 Horta – Guinardó 1.912 3.692 1.903 Nou Barris 2.118 3.897 2.956 Sant Andreu 2.255 3.803 1.785 Sant Martí 3.745 7.063 3.878 Centres concertats Infantil (3-6) Primària ESO Total Barcelona 22.076 46.216 33.223 Ciutat vella 778 1.575 1.231 L'Eixample 3.402 7.652 5.509 Sants – Montjuïc 1.476 2.875 2.011 Les Corts 1.740 3.548 2.884 Sarrià - Sant Gervasi 5.340 11.549 8.382 Gràcia 1.515 3.065 1.976 Horta – Guinardó 2.292 5.085 3.457 Nou Barris 1.514 3.164 2.172 Sant Andreu 1.819 3.586 2.869 Sant Martí 2.200 4.117 2.732
 7. 7. Consorci d’Educació de Barcelona 7 Alumnat estranger Previsions per al curs 2013-14 d’alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys. Total alumnes estrangers 20.700 % sobre el total d’alumnes 12,0% Centres públics 15.550 Centres privats 5.150 La previsió és de 340 alumnes estrangers menys que el curs passat. Ràtios alumnes/grup Centres públics i concertats Infantil 2n cicle Primària 25 alumnes o menys 64,8% 66,9% 26 o 27 alumnes 25,9% 24,9% 28 alumnes o més 9,3% 8,2% 100,0% 100,0% ESO 30 alumnes o menys 74,0% 31, 32 o 33 alumnes 21,8% 34 alumnes o més 4,2% 100,0% Centres públics Infantil 2n cicle Primària 25 alumnes o menys 75,8% 88,7% 26 o 27 alumnes 23,4% 11,1% 28 alumnes o més 0,8% 0,1% 100,0% 100,0% ESO 30 alumnes o menys 77,0% 31, 32 o 33 alumnes 22,1% 34 alumnes o més 0,9% 100,0%
 8. 8. Consorci d’Educació de Barcelona 8 Una vegada confirmada la matrícula i cobertes les necessitats d’escolarització,el Consorci d’educació ha aprovat la normalització de la capacitat autoritzada dels centres que tenien una ràtio superior a 25 en els grups d’infantil i primària i de més de 30 en el cas de la ESO. En aquest sentit, si es produeixen baixes en els centres en que es va augmentar la ràtio per raons d’escolarització, queda normalitzada la seva capacitat. D’altre banda, amb l’objectiu de millorar en la distribució equitativa i evitar la concentració de l’alumnat que arriba fora de termini en determinats centres, s’ha aprovat la disminució de la ràtio dels grups, en 28 centres de primària. Reducció de concerts curs 2013-2014 Per resolució del Departament d’Ensenyament s’han revocat a Barcelona els concerts de 34 grups. La distribució per districtes i nivells és la següent: Districte Grup que disminueix Infantil Primària ESO Ciutat Vella 1 0 1 Eixample 6 0 2 Sants Montjuïc 1 0 0 Les Corts 1 0 0 Sarrià-Sant Gervasi 10 0 1 Gràcia 2 2 1 Horta-Guinardó 3 0 0 Nou Barris 1 0 1 Sant Andreu 0 1 0 Total 25 3 6
 9. 9. Consorci d’Educació de Barcelona 9 4. Gestió de l’escolarització Del procés d’escolarització anual se’n poden distingir tres fases correlatives diferents: el període ordinari de preinscripció, l’admissió abans de l’inici del curs escolar i l’admissió durant el curs escolar, les quals d’acord amb la normativa dictada cada any, es desenvolupen en terminis de temps i en condicions diferents. Pel curs escolar 2013-2014 el detall d’aquestes fases és el següent: Demanda període ordinari de preinscripció Es va desenvolupar entre els dies 11 al 22 de marçde 2013 curs escolar 2013-2014 curs escolar 2012-2013 dif. Educació infantil de segon cicle 13.967 14.278 -311 Educació primària 3.183 3.179 4 Educació secundària obligatòria 7.714 7.955 -241 Total 24.864 25.412 -548 Enguany la demanda global ha disminuït en 548 sol·licituds, respecte al curs passat.S’ha mantingut la demanda de primària i ha disminuït tant a l’educació infantil com a l’educació secundària. Admissió abans de l’inici del curs escolar Atesa entre els dies 27 de maig i 11 de setembre de 2013. Una vegada conclòs el període ordinari de preinscripció, les sol·licituds d’admissió presentades a partir d’aquest moment, es varen poder admetre atenent qualsevol motivació. Una vegada els centres varen confirmar les seves matrícules pel curs actual i varen gestionar les seves possibles llistes d’espera, es varen poder atendre aquestes sol·licituds. curs escolar 2013-2014 (del 27 de maig a l’11 de setembre de 2013) oficina d'escolarització centres total Educació infantil de segon cicle 861 1.055 1.916 Educació primària 984 1.048 2.032 Educació secundària obligatòria 848 899 1.747 Total 2.693 3.002 5.695 Globalment la demanda, en aquesta fase, ha disminuït en 925 sol·licituds, respecte del mateix període del curs passat. La demanda atesa directament pels centres s’ha reduït en un 729 sol·licituds, al igual que el nombre de persones que s’han adreçat a l’Oficina d’escolarització, 196 menys que el curs escolar passat.
 10. 10. Consorci d’Educació de Barcelona 10 Admissió durant el curs escolar Fase actual, iniciada el dia 12 de setembre de 2013 curs escolar 2013-2014 (a partir del 12 fins el 30 de setembre de 2013) oficina d'escolarització centres total Educació infantil de segon cicle 281 217 498 Educació primària 367 302 669 Educació secundària obligatòria 345 768 1.113 Total 993 1.287 2.280 A data 15 d’octubre de 2013 i una vegada començat el curs escolar, s’han rebut 2.228 sol·licituds d’admissió, deles quals 1.287 als centres educatius (56,4%) i 993 a la oficina d’escolarització (43,6%) Anàliside l’ impacte de les àrees influència El Consorci d’Educació va aplicar les noves àrees d’influència en la preinscripció del curs2012-2013. Aquesta proposta que parteix de la distribució territorial dels barris va suposar un increment de la capacitat d’elecció de les famílies amb un mínim de 12 escoles i una mitjana de 16,7. Assignació de places de P3 durant el període de preinscripció Assignades en primera opció Assignades en alguna de les opcions 2013-2014 92’0% 98,% 2012-2013 93,0% 98,2% 2011-2012 90,7% 96,8% Assignació de places de 1r. d’ESO durant el període de preinscripció Assignades en primera opció Assignades en alguna de les opcions 2013-2014 91% 97,% 2012-2013 90,9% 97,3% 2011-2012 88,9% 94,9% En els dos últims cursos, tant pel que fa a les assignacions de P-3 com a les 1er ESO, ha augmentat el percentatge de famílies assignades en primera opció o assignades en alguna de les opcions, respecte al curs 2011-2012, abans de l’aplicació de les àrees d’influència.
 11. 11. Consorci d’Educació de Barcelona 11 Impacte de les noves àrees d’influència en la distribució equitativa d’alumnat estranger Curs 2011-12. Abans de l’aplicació del nou model d’àrees d’influència Nombre de centres, segons el percentatge d’alumnat estranger fins al 5% fins al 10% fins al 20% fins al 30% centres públics 29 13% 31 14% 55 24% 32 14% centres privats 109 60% 33 18% 26 14% 7 4% Total 138 34% 64 16% 81 20% 39 9% fins al 40% fins al 50% més del 50% total centres estudiats centres públics 34 15% 26 11% 22 10% 229 100% centres privats 5 3% 1 1% 1 1% 182 100% Total 39 9% 27 7% 23 6% 411 100% Curs 2012-13. Primer any del nou model d’àrees d’influència Nombre de centres, segons el percentatge d’alumnat estranger Fins al 5 % Fins al 10 % Fins al 20 % Fins al 30 % Centres públics 30 13 % 31 13 % 58 25 % 33 14 % Centres privats 107 58 % 33 18 % 28 15 % 8 4 % Total 137 33 % 64 15 % 86 21 % 41 10 % Fins al 40 % Fins al 50 % Més del 50 % Total de centres estudiats Centres públics 31 13 % 24 10 % 23 10 % 230 100 % Centres privats 5 3 % 2 1 % 0 0 % 183 100 % Total 36 9 % 26 6 % 23 6 % 413 100 % Quadre resum comparativa de nombre de centres amb un percentatge d’alumnat estranger superior al 30% Curs 2011-2012* Curs 2012-2013 Centres públics 82 de 229 78 de 230 34 % Centres privats 7 de 182 7 de 183 4 % 89 de 411 85 de 413 21 % *abans de la implementació noves àrees Segons ens indiquen les dades del nombre de centres amb un percentatge superior al 30% d’alumnat estranger, ha disminuït en nombre de centres públics que ha passat de 82 centres a 78 després de l’aplicació de les àrees d’influència. Pel que fa als centres concertats es manté igual. Encara no es disposen de les dades del curs 2013-2014.
 12. 12. Consorci d’Educació de Barcelona 12 5. Professorat Un total de 7.785 docentscomencen el curs als centres públics de la ciutat gestionats des del Consorci d’Educació. Es produeix un augment de 58 docents en total: 35 a l’ESO, batxillerat i FP, 20 a infantil i primària, 2 a escoles Oficials d’Idiomes i 1 a escoles d’art. La distribució segons ensenyaments és la següent (No s’hi inclouen els serveis educatius ni la inspecció) Infantil i primària 3.745 ESO, batxillerat i FP 3.415 Escoles d’art 234 Idiomes 168 Formació d’adults 223 Total 7.785 Novetats en la configuració de les plantilles Enguany les plantilles del centres públics han començat a contemplar llocs de treball específics estructurals, a més dels llocs de treball ordinaris, tal com preveu la Llei d’Educació de Catalunya. Aquesta possibilitat s’ha concretat en que, per al curs 2013-14, les direccions dels centres de la ciutat han demanat, en conjunt, 366 llocs de treball específics. D’aquestes demandes s’han pogut atendre 353, és a dir, un 96,4%, de manera que s’ha avançat en la configuració de plantilles ajustades a les necessitats dels centres. 6. Centres A Barcelona hi ha 506 centres (247 públics i 259 privats) que ofereixen ensenyaments de règim general, des dels 3 fins als 18 anys. Centres públics Escoles 165 Instituts escola 3 (1) Instituts 71 (2) Educació especial 8 247 Centres privats concertats no concertats Educació infantil, primària, ESO, batxillerat i FP 188 44 (3) Educació especial 26 1 214 45 (1) S'hi inclou l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell (2) No s'hi inclou l'Institut Obert de Catalunya (3) Els centres imparteixen un o més d'un dels ensenyaments indicats
 13. 13. Consorci d’Educació de Barcelona 13 7. Formació Professional Els dies 9 i 10 de setembre les persones preinscrites que no havien aconseguit plaça al juliol o persones que no havien fet la preinscripció al maig van disposar d’un període extraordinari de preinscripció en el que van poder optara les 3.291 places vacants disponibles que es van fer publicar el 6 de setembre. D’aquestes places, 1.489, eren de cicles formatius de grau mitjà i 1.802 de grau superior Formació Professional dual La formació professional dual es va posar en marxa el curs 2012-2013 i l’oferta per al curs 2013-14 s’incrementa en tres centres més. En conjunt, a la ciutat de Barcelona el curs 2013-14 uns 300 alumnes es formaran en la modalitat de FP Dual. Curs 2012-2013 Centre Titularitat Cicle formatiu Empresa implicada Institut Ferran Tallada Públic CFGS Educació Infantil Institut Municipal d’Educació Institut Salvador Seguí Públic CFGS Educació Infantil Institut Municipal d’Educació ETP Xavier Públic CFGS Educació Infantil Institut Municipal d’Educació Escola Aprenents SEAT Concertat CFGM manteniment electromecànica SEAT ASET Privat CFGM Comerç i màrqueting ALDI, LIDL, Bauhaus, Media Markt, Grupo Bertelsman Noves incorporacions curs 2013-2014 Centre Titularitat Cicle formatiu Empresa implicada Institut Poble Nou Públic CFGM i CFGS Gestió comercial i màrqueting Media Markt, EATP Clot (en tramitació) Concertat CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids Abantia, CSC, SLU, AtrianTechnical Service, Buderus Robert Bosch, Clece, Controlli Delta, Dalkia Catalunya, Eurofred, Felca, Frogicoll, FrogorífuicsPenedes, Gestióm integral Instalaciones,Sogesa instal·lacions integrales Blancafort Concertat CFGS Audiologia protètica GAES 8. Educació inclusiva
 14. 14. Consorci d’Educació de Barcelona 14 Alumnat en centres ordinaris En la taula següent s’indica l’alumnat amb discapacitats i/o necessitats especials escolaritzat a centres ordinaris que imparteixen ensenyaments obligatoris a la ciutat de Barcelona: Centres Alumnat 2012-2013 Alumnat 2013-2014 En centres públics 1.144 1.159 En centres concertats 642 672 Total 1.786 1.831 Unitats de suport a l’Educació Especial (USEE) Les USEE són un recurs de suport que s’orienta especialment a facilitar la participació i l’aprenentatge de l’alumnat amb manca d’autonomia derivada de discapacitats motores, discapacitats intel·lectuals severes o trastorns greus del desenvolupament i/o la conducta en entorns escolars ordinaris. El curs 2013-2014 la xarxa d’USEE s’incrementa amb 2 noves unitats a l’educació secundaria (Institut Emperador Carles i Institut príncep de Girona) Relació USEE per districtes Primària públiques Secundària públiques Primària concertades Secundària concertades Total Ciutat Vella 2 2 Eixample 4 2 1 7 Sants-Montjuïc 2 1 1 4 Les Corts 0 Sarrià – Sant Gervasi 1 institut escola 1 2 2 6 Gràcia 0 Horta-Guinardó 1 1 Nou Barris 2 2 4 Sant Andreu 3 1 4 Sant Martí 3 1 1 1 6 Total 18 8 1 7 34 Suport de monitors / zeladors Els monitors/zeladors de suport a l’alumnat amb discapacitat o trastorns del desenvolupament o la conducta s’assignen amb una dotació horària ajustada a les necessitats específiques de cada alumne, de manera que es faciliti la seva inclusió en les activitats de l’escola. Una comissió tècnica del Consorci d’educació assigna les hores de monitoratge entre els centres educatius, amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament S’han mantingut respecte el curs 2012-2013 les hores d’assignació de monitoratge en els centres públics, que són un total de 3.804 hores. Pel que fa als centres concertats, el Departament d’Ensenyament estableix la dotació pressupostaria a través d’una subvenció. 9. Escoles plurilingües
 15. 15. Consorci d’Educació de Barcelona 15 Hi ha un augment substancial de centres educatius que imparteixen matèries en llengües estrangeres. Els tres elements que vehiculen la dinamització en aquest àmbit són els següents. PILE (Plans integrats de Llengües Estrangeres) Primària Secundària FP Total 15 10 2 27 Experimentació de nous materials i nous models Primària Secundària Concertats Total 3 3 6 12 Auxiliars conversa i voluntaris lingüístics Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 (previsió) Auxiliars Conversa 7 14 Voluntaris Lingüístics 28 28
 16. 16. Consorci d’Educació de Barcelona 16 10. Ajuts de menjador escolar Des del curs 2008-2009, el Consorci d’Educació de Barcelona gestiona la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per a alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats.En els dos darrers cursosles aportacions extraordinàries de l’Ajuntament de Barcelonaha permèsl’atorgament d’ajut a totes les sol·licituds que complien els requisits de la convocatòria. Ajuts de menjador. Curs 2012-2013. Dades finals. Les dades finals del curs passat són les següents: Despesa final de la convocatòria 8.282.450 € Llindar de renda convocatòria 5.975 € Sol·licituds totals 19.278 Sol·licituds adjudicades 15.479 Renda de tall adjudicació final (€) 5.975 € Convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2013-2014 Una aportació extraordinària de l’Ajuntament de Barcelona ha permès destinar a la convocatòria per al curs 2013-2014 un import màxim inicial de 8.500.000 d’euros. Qui pot sol·licitar aquest ajut Poden sol·licitar aquests ajuts les famílies que el 2012 hagin tinguten conjunt uns ingressos bruts anuals no superiors al 75% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar (5.975 € per càpita). La taula de baremació es fa pública a la resolució. Augment quantia ajut extraordinari El canvi més significatiu respecte a l’anterior convocatòria és l’augment de la quantia de l’ajut extraordinari que passa a ser de 4 a 5 euros/dia. L’ajut ordinari segueix sent de 3 euros/dia. Calendari convocatòria Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar en el centre educatiuon l’alumne/a estigui matriculat per al curs 2013-2014 mitjançant els impresos normalitzats que es trobaran al mateix centre i al web del Consorci d’Educació de Barcelona. Publicació Convocatòria DOGC : primera quinzena d’agost Termini presentació sol·licituds : del 12 al 20 de setembre de 2013 Termini centres envia documentació CEB: fins el 27 de setembre de 2013 Resolució provisional adjudicació : primera quinzena octubre Resolució definitiva adjudicació : segona quinzena octubre Pagament bestreta: 31 d’octubre
 17. 17. Consorci d’Educació de Barcelona 17 Col·laboració entre el Consorci d’Educació i l’Institut de Serveis Socials L’evolució de les situacions de pobresa en alguns barris de la ciutat i la detecció per part dels centres de famílies que no podien fer front a la diferència entre l’ajut i el preu del menjador va motivar, el desembre de 2012, l’activació d’un protocol conjunt entre el Consorci d’Educació i l’Institut de Serveis Socials de l’Ajuntament, amb la finalitat de detectar i valorar aquests possibles casos. La detecció es va fer per part del Consorci mitjançant les escoles i, a continuació, l’Institut de Serveis Socials va intervenir amb els seus dispositius normalitzats. L’actuació es va dur a terme a 249 escoles públiques, concertades i instituts i, en molts casos amb la col·laboració de les treballadores socials dels equips d’assessorament psicopedagògic (EAP). Els serveis socials, després d’estudiar les diverses situacions, van atorgar ajuts per a menjador escolar o altres relacionats amb l’alimentació a 716 alumnes. La col·laboració entre el Consorci i Serveis Socials ha continuat un cop acabat el curs per detectar necessitats d’alimentació entre l’alumnat, als efectes de garantir la cobertura d’aquestes necessitats durant el període de vacances d’estiu. Aquesta col·laboració es mantindrà durant el curs 2013-14.
 18. 18. Consorci d’Educació de Barcelona 18 11. Noves construccions L’Escola Mediterrània inicia el curs escolar en el nou edifici L’obra de construcció de l’Escola Medi- terrània, que es situa exactament en el mateix lloc on hi havia l’antic edifici (que es va enderrocar l’any 2007), al Pg. Marítim de la Barceloneta, l’ha executat l’Ajuntament de Barcelona a través de l’empresa BIMSA i ha suposat una inversió total de 4.657.000€. El consistori va signar un conveni el desembre del 2011 amb la Generalitat de Catalunya que establia l’avançament de la dotació econòmica a càrrec de l’Ajun- tament i que haurà de retornar al govern català a través del Consorci d'Educació de Barcelona. Amb una línia escolar per a ensenyament infantil i primari, el nou edifici compta amb dos blocs interconnectats, amb espais diferenciats per a cadascuna de les etapes educatives. Pel que fa al pati,aquest també està dividit en dues zones diferenciades i disposa d’ una pista poliesportiva i una zona d'horts. Disminució dels mòduls provisionals El nombre de mòduls provisionals a la ciutat de Barcelona disminueix, com a resultat de la construcció de noves escoles (Escola Sant Martí, gener 2013, i Escola Mediterrània, setembre 2013). A l’inici del curs 2013-2014 hi ha 26 mòduls mentre que el curs passat eren 31. Mòduls curs escolar Districte Centre 2012-2013 2013-2014 Ciutat Vella Escola Mediterrània 4 - Sant Andreu Escola La Maquinista 5 6 Sant Martí Escola Sant Martí 4 - Gràcia Escola L'Univers 3 3 Sant Andreu Escola Can Fabra 4 5 L'Eixample Escola Dels Encants 4 5 Ciutat Vella Centre Educatiu Cintra 2 2 Sant Andreu Escola Congrés-Indians 3 3 Horta-Guinardó CEPA Oriol Martorell 2 2 Total mòduls: 31 26
 19. 19. Consorci d’Educació de Barcelona 19 Actuacions de millora El Consorci d’Educació disposa per a l’any 2013 de 8.500.000€ inclosos en el Pla d’inversió municipal de l’Ajuntament de Barcelona i de 1.500.000€ assignats per la Generalitat de Catalunya. Aquestes dotacions econòmiques han fet possible la realització durant l’estiu d’actuacions de millora i manteniment en 71 equipaments educatius de la ciutat. L’activitat del Consorci d’Educació relacionada amb obres i millores dels equipaments educatius durant les vacances d’estiu ha estat intensa, amb l’objectiu d’iniciar el curs escolar amb els centres a punt, o bé avançar al màxim aquelles obres que es mantindran actives convivint amb el curs escolar. Relació d’actuacions de millora estiu 2013 per districtes Ciutat Vella EBM Cadí Realització d'un espai familiar / reparació de les escales d'accés a les aules EBM Portal Nou Pintura i adequació del menjador del professorat Escola Baixeras Reforma parcial dels vestidors Escola Rubén Darío Reforç puntual dels sostres Escola Parc de la Ciutadella Reforma tanca exterior i treballs façana parcial Institut Narcís Monturiol Reforma de lavabos i del laboratori EBM La Mar Climatització Edifici antiga Escola Drassanes Millores per ubicació dels Centres de Recursos Específics (CESIRES) Eixample Escola de La Concepció Treballs de pintura i millores a l’ascensor Escola Diputació Treballs de pintura, separació dels circuits de calefacció i millores a l’ascensor Escola Tabor Treballs de pintura EBM Barrufets Impermeabilització de la coberta Escola Encants Ampliació dels mòduls Institut Lluïsa Cura Condicionament del soterrani Escola Auró Substitució del muntaplats Escola Joan Miró Ampliació de l’edifici EBM El Roure Canvi del paviment EBM El Tren de Fort Pienc Substitució d'una màquina de clima Escola Ramon Llull Reparació puntual de la façana i retirada de la xarxa Sants-Montjuïc Escola Seat Col·locació de fals sostres a la planta baixa i pintura Escola Gayarre Instal·lació a l’ascensor Escola Tres Pins/ Escola Rubió Tudurí Adequació d’espais i ampliació de la xarxa informàtica Escola Enric Granados Reparació dels pilars exteriorsde la planta baixa Escola Can Clos Substitució del muntaplats Institut Emperador Carles (EOI Sants-Montjuïc) Execució de l’aula USEE EBM El Timbal Aïllament acústic de les màquines de clima
 20. 20. Consorci d’Educació de Barcelona 20 Les Corts Escola Les Corts Condicionament dels lavabos de la planta baixa Escola Pau Romeva Adaptació d'uns lavabos per a NEE Escola Ítaca Millores a l’ascensor Escola Barcelona Treballs previs Serveis Educatius a l’antic parvulari Institut Les Corts Adaptació dels espais interiors Sarrià – Sant Gervasi Escola Orlandai Paviment de la pista Escola Poeta Foix Millores al sorral Escola Els Xiprers Canalització de la fibra òptica a través del pati Gràcia Escola Reina Violant Millores als patis Escola Josep Mª Jujol Reforma aules de P3, sala polivalent i antic gimnàs Escola Turó del Cargol Substitució de les canals de la pista Escola Baldiri Reixac Canalització interior de la fibra òptica EBM Sant Medir Millores a l’ascensor Escola Pau Casals-Gràcia Millores a l’ascensor Horta - Guinardó Escola Estel-Guinardó Adequació dels lavabos del parvulari Escola Mas Casanovas Reparació dels balcons de la façana principal Escola Coves d'enCimany Millores en la calefacció Institut M Anna Gironella de Mundet Millores en els aparells elevadors Institut Princep de Girona Coberta EBM Xarlot Millores en el paviment Nou Barris Institut Escola Roquetes (Secundària) Trasllat provisional Institut Gaudí Institut escola Roquetes (Primària) Adequació d’espais, connexió entre edificis Escola Santiago Russinyol Millores en les cobertes Escola Tomàs Moro Trasllat del parvulari a l’edifici principal, cuina i menjador CFA Canyelles Trasllat a l'edifici antic del parvulari Esc.Tomàs Moro Escola Palma de Mallorca Renovació dels lavabos i dels vestidors Escola Ferrer i Guàrdia Millores en la climatització del gimnàs Escola Prosperitat Millores a l’ascensor Sant Andreu EBM Icària Adequació del pati Escola Can Fabra Ampliació dels mòduls Escola Pegaso Renovació dels lavabos i de la cuina CEE Pont del Dragó Trasllat de tres despatxos al pis superior i adequació d'una aula Escola Sant Pere Nolasc Arranjament del mur de tancament de la pista i climatització de l’aula d'informàtica Escola Eulàlia Bota Ampliació de l’edifici
 21. 21. Consorci d’Educació de Barcelona 21 Sant Martí CEE Concha espina Reforma de l’interior Escola Antoni Brusi Substitució de la coberta del parvulari Escola Bogatell Reforma dels lavabos de la planta baixa Escola Catalònia Pistes del pati Escola La Caixa Reforma del pati Escola Brasil Millores en les cobertes Escola La Mar Bella Reparacions estructurals Escola Rambleta del Clot Millores a l’ascensor Escola Poblenou Substitució del muntaplats Escola Dovella Tractament de la paret mitgera i Agenda 21 EBM El Bressol del Poblenou Ampliació del pati (a càrrec del Districte Sant Martí)

×