Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Mesura: Regulació de la
circulació de Vehicles de
Mobilitat Personal (VMP) i
cicles de més de 2 rodes
Comissió d’Ecologia ...
www.bcn.cat
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
1
1
www.bcn.cat
Índex
1.  Introducció: regulació dels vehicles de mobilitat persona...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
2
2
www.bcn.cat
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
3
3
www.bcn.cat
1. Introducció: regulació dels vehicles de mobilitat personal
amb m...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
4
4
www.bcn.cat
És per aquest motiu que es proposa la modificació de l’Ordenança mu...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
5
5
www.bcn.cat
1.3. Grup de treball
A tals efectes, s’ha constituït un grup de tre...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
6
6
www.bcn.cat
BOPB de 07-03-2007. Modificada per acord del Consell plenari de 27 ...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
7
7
www.bcn.cat
Les zones regulades pels actuals permisos són les següents:
Zona re...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
8
8
www.bcn.cat
Zona regulada per l’actual permís de tricicles d’oci (Trixi)
Les co...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
9
9
www.bcn.cat
 Preferentment per la calçada, ocupant el carril més proper a les ...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
10
10
www.bcn.cat
Des d’aquest punt de vista, s’ha detectat una sèrie de problemàti...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
11
11
www.bcn.cat
l’espai públic d’aquests vehicles, especialment en les voreres de...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
12
12
www.bcn.cat
Imatge de noves tipologies de cicles
de més de dues rodes estacio...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
13
13
www.bcn.cat
2.3. Itineraris turístics actuals per a VMP
Tal i com es pot veur...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
14
14
www.bcn.cat
Regulació i inspecció
 Establiment d’un marc legal clar que perm...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
15
15
www.bcn.cat
- Districte de Gràcia: barri de Vila de Gràcia.
- Districte d’Eix...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
16
16
www.bcn.cat
Localització dels locals de lloguer
 La majoria dels locals de l...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
17
17
www.bcn.cat
4.2. Anàlisi i classificació dels vehicles de mobilitat personal....
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
18
18
www.bcn.cat
0 en cas contrari.
Distància de
frenada
És factor important que d...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
19
19
www.bcn.cat
En la següent imatge es pot veure el resultat de l’anàlisi de l’e...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
20
20
www.bcn.cat
Aquest procediment de classificació està representat al diagrama ...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
21
21
www.bcn.cat
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
22
22
www.bcn.cat
5. Proposta d’estudi per la regulació dels VMP a motor i cicles
d...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
23
23
www.bcn.cat
Característiques
A B C0 C1 C2
Interval de velocitat 0-20 km/h 10-...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
24
24
www.bcn.cat
El procediment de classificació que s’està treballant és el següe...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
25
25
www.bcn.cat
- Separació mínima a la façana i espai lliure mínim de circulació...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
26
26
www.bcn.cat
5.5. Identificació dels VMP
D'acord amb la Disposició Addicional ...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
27
27
www.bcn.cat
6. Participació i comunicació
Per dur a terme la regulació dels V...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
28
28
www.bcn.cat
 Incorporació de nous epígrafs a la OMAIA que desglossin venda d...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
29
29
www.bcn.cat
Annexos
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
30
30
www.bcn.cat
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
31
31
www.bcn.cat
Annex I: Decret de 5 de febrer de 2016
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
32
32
www.bcn.cat
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
33
33
www.bcn.cat
Annex II: Mostra dels permisos actuals de VMP
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
34
34
www.bcn.cat
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
35
35
www.bcn.cat
Permís actual per a segway
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
36
36
www.bcn.cat
Permís actual per a tricicle d’oci
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
37
37
www.bcn.cat
Permís actual per a tricicle de càrrega
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
38
38
www.bcn.cat
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
39
39
www.bcn.cat
Annex III: Informe sobre actuació per localització de locals de
l...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
40
40
www.bcn.cat
1
INFORME SOBRE ACTUACIÓ PER
LOCALITZACIÓ DE LOCALS DE LLOGUER DE VMP
(Vehicles de Movilitat Personal) A BARCELONA
2
A continuació presentem el contingut de l´informe estructurat de la següent
manera:
1. Objecte
2. Gestió i recopilació d...
3
L’o je te de la present contractació ha estat l’estudi de la situa i a tual de les e p eses ue
lloguen vehicles de mobil...
4
La gestió del present estudi ha requerit e p i e llo , d’u a e e a i i ial itja ça t i te et dels
possibles locals de ll...
5
Els grups de bicicletes al centre històric dificulten el pas dels vianants, i molt sovint, van sense guia.
En aquest sen...
6
Els patinets elèctrics son els vehicles que més han augmentat últimament en aquestes empreses. La
seva elativa fa ilitat...
7
Entre els tricicles més nombrosos, he t o at els de l’e p esa TRIXI TOURS, ue te e la seva
habitual parada a la Catedral...
8
Rutes més habituals que ofereixen els locals de lloguer de VMP
Les rutes que ofereixen la majoria dels locals de lloguer...
9
Localització dels locals de lloguer
En primer lloc, respecte a la localització i ubicació dels locals de lloguer de vehi...
10
E les utes ue ealitze , s’ha de distingir quan porten guia o quan no el porten. En el lloguer de
Tours amb guia, aquest...
11
Quant es lloga un Tour amb guia i surt des de aquesta zona del casc antic, hem verificat que van amb
molta cura i causa...
12
A continuació acompanyem les fitxes resumint les dades recollides pels nostres agents de camp en
tres documents (un per...
13
A continuació acompanyem les fitxes individuals de les empreses que posen a disposició del públic
els vehicles objecte ...
DISTRICTE CIUTAT VELLA Intensitat: Alta
Mitja
Fitxa	establiments	VMP baixa
Nom	establiment Adreça Horari Bicicletes Tricic...
DISTRICTE SANT MARTI Intensitat: Alta
Mitja
Fitxa	establiments	VMP baixa
Nom	establiment Adreça Horari Bicicletes Tricicle...
DISTRICTE VILA DE GRÀCIA Intensitat: Alta
Mitja
Fitxa	establiments	VMP baixa
Nom	establiment Adreça Horari Bicicletes Tric...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BARCELONA CICLO TOURS 026 CV
AD...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BARCELONA CYCLE CO. ref: 009 CV...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BARCELONA RENT A BIKE ref: 005 ...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BARCELONA RENT A BIKE 031 CV
AD...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BARCELONA SEGWAY TOURS OFFICE 0...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BARCELONA SUN & SEGWAY 025 CV
A...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BARCELONETA BIKES 032 CV
ADREÇA...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BICIRENT 027 CV
ADREÇA C/ Jovel...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BIKE RENT 012 CV
ADREÇA C/ Pas ...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BIKES & RENTALS ref: 008 CV
ADR...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BIKETOURS BARCELONA ref: 006 CV...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BORN BIKE BARCELONA ref: 003 CV...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM BUDGET BIKES ref: 001 CV (PARTN...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM SCOOTER&BIKE 024 CV
ADREÇA Pas ...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM CRUISING BARCELONA BIKES TOURS ...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM 20 ELECTRIC FUN. 023 CV
ADREÇA ...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM EURO SEGWAY BARCELONA 029 CV
AD...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM FREEEL BICICLETAS 004 VG
ADREÇA...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM 17 FUNKY CYCLE BARCELONA 022 CV...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM GO SMART 011 CV
ADREÇA C/ D´And...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM HOLA BIKE TOURS 007 VG
ADREÇA C...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM MATTIA 46 021 CV
ADREÇA Unió 14...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM MONDO RENT: FUN ON 2 WHEELS 033...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM MY BEAUTIFUL PARKING BIKE RENTA...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM RENT-A-BIKE 001 VG
ADREÇA C/ De...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM RENT ELECTRIC 2, 035 CV
ADREÇA ...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM RENT ELECTRIC 034 CV
ADREÇA Pla...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM RENT ELECTRIC.COM ref: 002 CV
A...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM RENT BIKE IN BARCELONA 008 VG
A...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM RICKSHAW TOURS 019 CV
ADREÇA Ro...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM SCOOTER&BIKE 036 CV
ADREÇA Pº B...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM SKYLINEBCN. COM 010 CV
ADREÇA C...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM STORM BIKES 002 VG
ADREÇA C/ Pl...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM TERRA BIKES 005 VG
ADREÇA C/ Sa...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM TRIXI TOURS 020 CV
ADREÇA Punt ...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM VESPA SOUL ref: 007 CV
ADREÇA C...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM VITO TOUR 006 VG
ADREÇA C/ Mari...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM WANTED 013 CV
ADREÇA Passeig de...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM WANTED 2 014 CV
ADREÇA C/ Ample...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM WANTED 3 015 CV
ADREÇA Balboa N...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM WANTED 4 016 CV
ADREÇA C/ Juidi...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM WANTED 5 017 CV
ADREÇA C/ Escud...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM WANTED 6 018 CV
ADREÇA C/ Del p...
C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona
CIF: B-63031462
MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP
NOM WEE WHEELS 030 CV
ADREÇA Carrer...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
41
41
www.bcn.cat
Annex IV: Anàlisi i classificació dels vehicles de mobilitat
pers...
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
42
42
www.bcn.cat
ANÀLISI I CLASSIFICACIÓ DELS
VEHICLES DE MOBILITAT
PERSONAL
Definició de criteris classificadors
segons les característiqu...
CDEI – UPC Client: Ajuntament de Barcelona
Data: 11-01-16 Projecte: Anàlisi i classificació de Vehicles Mobilitat Personal...
CDEI – UPC Client: Ajuntament de Barcelona
Data: 11-01-16 Projecte: Anàlisi i classificació de Vehicles Mobilitat Personal...
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes

1.234 visualizaciones

Publicado el

Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes, presentada a la comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del 18 de maig de 2016.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal i cicles de més de 2 rodes

 1. 1. Mesura: Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i cicles de més de 2 rodes Comissió d’Ecologia Urbanisme i Mobilitat Maig de 2016
 2. 2. www.bcn.cat
 3. 3. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 1 1 www.bcn.cat Índex 1.  Introducció: regulació dels vehicles de mobilitat personal amb motor......................................... 3  1.1.  Objectius.............................................................................................................................. 3  1.2.  Antecedents......................................................................................................................... 4  1.3.  Grup de treball..................................................................................................................... 5  2.  Estat actual en relació als VMP amb motor a Barcelona............................................................. 5  2.1.  Regulació actual.................................................................................................................. 5  2.2.  Problemàtica actual............................................................................................................. 9  2.3.  Itineraris turístics actuals per a VMP................................................................................. 13  3.  Aspectes a considerar en el nou ordenament ........................................................................... 13  4.  Anàlisis i treballs realitzats......................................................................................................... 14  4.1.  Informe sobre actuació per localització de locals de lloguer de VMP a Barcelona .......... 14  4.2.  Anàlisi i classificació dels vehicles de mobilitat personal. Definició de criteris classificadors segons les característiques tècniques.................................................................... 17  5.  Proposta d’estudi per la regulació dels VMP a motor i cicles de més de 2 rodes..................... 22  5.1.  Classificació dels VMP amb motor i cicles de més de 2 rodes......................................... 22  5.2.  Àmbits i condicions de circulació....................................................................................... 24  5.3.  Circulació en grups i rutes marcades per a VMP.............................................................. 25  5.4.  Regulació especifica del territori ....................................................................................... 25  5.5.  Identificació dels VMP ....................................................................................................... 26  5.6.  Estacionament................................................................................................................... 26  5.7.  Regulació dels locals......................................................................................................... 26  5.8.  Règim sancionador........................................................................................................... 26  6.  Participació i comunicació.......................................................................................................... 27  7.  Full de ruta ................................................................................................................................. 27  Annex I: Decret de 5 de febrer de 2016............................................................................................ 31  Annex II: Mostra dels permisos actuals de VMP............................................................................... 33  Annex III: Informe sobre actuació per localització de locals de lloguer de VMP a Barcelona .......... 39  Annex IV: Anàlisi i classificació dels vehicles de mobilitat personal. Definició de criteris classificadors segons les característiques tècniques........................................................................ 41  Annex V: Mostra representativa dels diferents tipus de VMP (A, B, C1 i C2) .................................. 43  Annex VI: Zones amb horari regulat.................................................................................................. 47 
 4. 4. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 2 2 www.bcn.cat
 5. 5. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 3 3 www.bcn.cat 1. Introducció: regulació dels vehicles de mobilitat personal amb motor 1.1. Objectius El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU) és el instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys, tenint com a horitzó estratègic continuar avançant cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. El PMU planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del conjunt del sistema de mobilitat. El PMU conté 39 indicadors agrupats en els quatre eixos estratègics del PMU: mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. L’Ajuntament de Barcelona està treballant en el desenvolupament d’aquets eixos, però ens trobem en que la mobilitat a la ciutat de Barcelona ja no està únicament caracteritzada per una distribució modal tradicional (desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic i en vehicle privat), sinó que la innovació i la tecnologia actual fan que cada vegada proliferen més ginys que faciliten altres tipus de mobilitat i que, necessàriament, han de conviure amb aquells modes tradicionals. La ràpida proliferació i la tendència creixent a la ciutat d’aquests nous modes de transport amb vehicles de mobilitat personal amb motor (en endavant VMP) conjuntament amb la feble situació legal pel que fa a la seva regulació origina que es produeixin certes incidències i disfuncions en la mobilitat, on tothom hi surt perjudicat: per una banda, vianants i ciclistes, que veuen envaït el seu espai per altres tipus de mobilitat amb característiques molt diferents, i per una altra banda, els usuaris dels nous modes de desplaçament ja que actualment existeix un buit normatiu pel que fa a la regulació de les condicions de circulació que els hi és d’aplicació. A més, cal tenir present que aquest tipus de vehicles tant poden ser utilitzats a títol personal com a iniciativa d’emprenedoria, de manera que la seva regulació ha de tenir aquesta doble perspectiva. Davant d’aquesta situació i partint de l’anàlisi de la situació actual, tant pel que fa al marc normatiu com a la problemàtica detectada, s’ha traçat un full de ruta per dotar a la ciutat de Barcelona d’un ordenació d’aquest nou elements i donar així resposta a dos elements principals, resoldre els problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenibles i segura.
 6. 6. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 4 4 www.bcn.cat És per aquest motiu que es proposa la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles per tal d’incorporar-hi l’ordenament dels VMP amb motor i els cicles de més de dos rodes i, d’aquesta manera, establir el marc legal per regular: - Els criteris de classificació i d’identificació d’aquests ginys. - Els àmbits i les condicions de circulació d’aquests ginys a la via pública. - Els àmbits i les condicions d’estacionament d’aquests ginys a la via pública. Seran objecte de regulació tots els VMP d’ús personal assistits amb motor així com els VMP com a ús d’activitat econòmica o d’activitat de caire lucratiu, ja siguin assistits per motor elèctric o per força mecànica, i/o els cicles de més de dos rodes. Amb la regulació d’aquests vehicles es produirà un avanç positiu en la línia de la transformació cap a un model de mobilitat urbana més sostenible així com en l’assoliment d’una mobilitat segura pels usuaris d’aquests ginys i, sobretot, pels vianants. 1.2. Antecedents L'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de l'any 1988 va ser modificada el maig del 2015 per adaptar-la a la nova situació que viu la ciutat de Barcelona com a conseqüència del notable increment dels desplaçaments en bicicleta i la seva relació amb altres vehicles en les calçades i amb els vianants a les voreres. Tal com es descriu en el Preàmbul de la Modificació de la Ordenança, amb aquest document es manifesta la voluntat municipal de seguir compatibilitzant aquest mode de transport perquè segueixi augmentant durant els propers anys garantint la seguretat tant dels propis usuaris com de la resta, especialment dels vianants, a la vista dels múltiples usos d'aquest vehicle que van des de l'ús com a mitjà de transport fins a l'ús turístic. En la situació actual, allò que va motivar la darrera modificació de l’Ordenança es pot estendre als ginys de VMP amb motor ja que la substitució de part dels desplaçaments que actualment es realitzen amb vehicles propulsats amb derivats del petroli per desplaçaments amb VMP amb motor incidiria positivament en un model de mobilitat sostenible i en la millora de la qualitat ambiental de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, cal una regulació que permeti compatibilitzar els diferents modes de transport i garantir en els propers anys la seguretat dels vianants, ciclistes i vehicles per calçada junt amb la dels usuaris de VMP, ja siguin d’ús privatiu o amb fins turístics o d’oci.
 7. 7. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 5 5 www.bcn.cat 1.3. Grup de treball A tals efectes, s’ha constituït un grup de treball per elaborar els criteris d’ordenació dels VMP així com per preveure els mecanismes per portar a la pràctica la proposta d’ordenació. Aquesta taula està composada per:  Gerència de Ciutat Vella  Gerència de Sant Martí  Gerència de Gràcia  Unitat Territorial de Guàrdia Urbana de Ciutat Vella  Unitat Territorial de Guàrdia Urbana de Sant Martí  Servei Jurídic d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat  Barcelona Serveis Municipals, S.A. (B:SM)  Servei Jurídic de Seguretat i Prevenció  Direcció de Turisme  Direcció de Serveis de Mobilitat A banda d’aquests ens, també cal tenir present la col·laboració de:  Gerència de l’Eixample  Gerència de Sants – Montjuïc  Institut Municipal de Persones amb Disminució  Institut del Paisatge Urbà  Departament de Llicències d’activitats  Promoció Econòmica Per últim, cal tenir present la col·laboració amb el Port de Barcelona donat el límit administratiu que existeix dins de la zona de màxima concentració de VMP. 2. Estat actual en relació als VMP amb motor a Barcelona 2.1. Regulació actual El marc legal de referència actualment està composat per:  L’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles, aprovada pel Consell plenari de 27-11-1998. Publicada en el BOPB de 15-01-1999. Modificada per acord del Consell plenari de 20 de juliol de 2001 (en relació a la circulació de bicicletes) BOPB de 14-08-2001 i pel Plenari del Consell municipal el 23 de febrer de 2007,
 8. 8. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 6 6 www.bcn.cat BOPB de 07-03-2007. Modificada per acord del Consell plenari de 27 de febrer de 2015 (en relació a la circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal) BOPB de 22 de maig de 2015  El Decret de 7 de maig de 2013, de Prescripcions de la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) - com ara scooters elèctrics lleugers – homologats de propulsió elèctrica que la seva velocitat màxima per construcció no permeti superar els 25 km/h, no superin una massa en buit inferior als 25 Kg i no tinguin una amplada superior a 80 cm podran circular quan siguin conduïts per persones majors d’edat.  El Decret de 5 de febrer de 2016 mitjançant el qual es delega l’atorgament d’autoritzacions per la circulació de vehicles de mobilitat personal amb motor, definits per l’article 11.6 de l’Ordenança de vehicles i vianants de Barcelona, per usos turístics i d’oci (deixa sense efecte el Decret de 3 de juliol de 2012, del Règim general al que es sotmetran les autoritzacions destinades a usos turístics o d’oci per a circular per Barcelona). El text íntegre es pot consultar en l’annex I.  Els permisos de circulació per a segways, tricicles d’oci i tricicles de càrrega, emesos per l’Ajuntament a l’empara de l'article 11.6 de l'Ordenança de circulació de vehicles i vianants de Barcelona, que estableix la potestat d'autoritzar la circulació de vehicles de mobilitat personal. Els permisos de circulació vigents regulen els següents aspectes: a) Condicions de l’activitat i obligacions de l’autoritzat: referència a la normativa, recursos de l’autoritzat i normes general d’ús. b) Règim general, temporal i d’espais de l'autorització: termini i zones habilitades per a la circulació. c) Condicions de l’ús i circulació pels espais autoritzats: velocitat màxima, elements de seguretat, convivència amb el vianants, prohibicions de tall de trànsit i número de VMP objecte de l'autorització. En l’annex II es pot veure una mostra dels diferents tipus de permís que està concedint actualment l’Ajuntament de Barcelona. En la taula següent es mostra l’estat de la qüestió pel que fa a les renovacions de permisos de circulació de VMP fins el 30 de juny de 2016. S’hi pot veure el nom de l’empresa sol·licitant, la data de petició del permís, l’estat respecte a l’assegurança de responsabilitat civil i el tipus de giny per al que se sol·licita el permís.
 9. 9. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 7 7 www.bcn.cat Les zones regulades pels actuals permisos són les següents: Zona regulada per l’actual permís de segways (5 itineraris) Zona regulada per l’actual permís de tricicles d’oci
 10. 10. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 8 8 www.bcn.cat Zona regulada per l’actual permís de tricicles d’oci (Trixi) Les condicions actuals de circulació de la zona regulada per l’actual permís de tricicles d’oci (Trixi) són les següents:
 11. 11. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 9 9 www.bcn.cat  Preferentment per la calçada, ocupant el carril més proper a les voreres, que no sigui carril bus o taxi.  Carrils bicicleta en calçada quan l’amplada ho permeti.  Àrees de vianants, zona de prioritat invertida, carrers de plataforma única i zones 30.  Excepcionalment: vorera, andanes i passeigs de més de 5 metres (3 m espai lliure i a més d’1 m de les façanes). 2.2. Problemàtica actual La necessitat de regulació dels ginys VMP es fonamenta en la voluntat de prevenir o corregir els conflictes que es puguin originar per la convivència entre aquests nous modes de transport i els vianants i els altres usuaris de la via pública. D’altra banda, l’administració té el deure de vetllar pel bon ús i funcionament de l’espai públic, però el buit legal respecte aquest tipus de ginys en dificulta un bon control. Barcelona és una ciutat amb una activitat turística molt intensa. Si ens fixem en dades oficials, s’observa que la ciutat acull més de 29 milions de visitants l’any, dels quals aproximadament la meitat (més de 14,6 milions) són turistes que pernocten a la ciutat i el 50% restant són excursionistes que no hi pernocten (turistes provinents d’altres destinacions, creueristes en trànsit i residents de fora de la RMB). La magnitud del volum de l’activitat turística té uns efectes que no es limiten estrictament als sectors econòmics directament relacionats amb el turisme (establiments d’allotjaments i restauració, venda de souvenirs, etc.), sinó que també té altres efectes sobre els residents de la ciutat, especialment en els barris i els entorns de les zones més turístiques, generant una competència per l’ús de l’espai públic entre residents i turistes. Un d’aquests efectes adversos sobre els residents es concreta en l’ús de l’espai públic per grups de turistes que realitzen itineraris amb VMP. Si bé és cert que cal respectar la llibertat d’emprenedoria per engegar activitats orientades a donar servei als turistes, també és cert que cal posar els límits necessaris a aquestes activitats per tal de garantir el gaudi i els drets dels ciutadans a un ús de l’espai públic en condicions de seguretat. En l’actualitat, la manca de regulació dels VMP en general i dels itineraris en VMP per a grups turístics en particular està ocasionant una problemàtica d’intensitat indiscriminada d’ús de l’espai públic en els indrets més turístics de la ciutat (Ciutat Vella, Passeig Marítim, etc.) que perjudica el dia a dia dels residents i que, per tant, cal revertir.
 12. 12. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 10 10 www.bcn.cat Des d’aquest punt de vista, s’ha detectat una sèrie de problemàtiques que abasten diferents àmbits: - Circulació - Espai públic - Economia local - Regulació - Inspecció Tot seguit s’exposen en detall les problemàtiques a les quals es pretén donar resposta mitjançant la regulació dels VMP. Circulació  Atropellaments de vianants com a resultes de la falta de costum de convivència amb els VMP. El vianant sent el seu espai envaït i qüestiona la convivència d’usuaris d’altres modes de transport en les zones pròpiament del vianant.  Ús intensiu i problemes de convivència de l’espai públic, agreujats per casuístiques paral·leles als propis VMP com ara l’existència de patinadors en línia, longskate, etc.  Saturació de l’espai públic en zones d’alta activitat turística que genera una mala convivència amb els veïns i les veïnes. Imatge d’un vehicle de mobilitat personal de transport de persones al front marítim de la ciutat de Barcelona. Espai públic  Impacte sobre
 13. 13. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 11 11 www.bcn.cat l’espai públic d’aquests vehicles, especialment en les voreres dels barris amb major concentració.  Ocupació de l’espai públic per l’estacionament en els punts d’origen i final d’itineraris.  Publicitat no permesa en l’espai públic. Imatge de diversos cicles de més de 2 rodes estacionats a la via pública a la ciutat de Barcelona. Economia local  Dificultats per l’emprenedoria: missatge contradictori entre la promoció de l’emprenedoria (empreses que posen en valor criteris de mobilitat sostenible o de promoció del turisme) i els entrebancs en l’obtenció dels permisos (oposició de veïns i d’usuaris de l’espai públic) que propicia que els emprenedors i les empreses se sentin discriminats per no obtenir el permís. Regulació  Aparició freqüent de noves tipologies de VMP i ginys.  Situació legal molt feble.  Necessitat d’un permís per circular per part dels operadors.  Dificultat en el grau d’acompliment de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles.  Activitat econòmica de transport públic (taxi) no permesa ja que les competències són de l’Àrea metropolitana de Barcelona, regulades per l’Institut Metropolità del Taxi.  Existència d’un límit administratiu amb el Port de Barcelona, dins de la zona de màxima concentració de VMP.
 14. 14. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 12 12 www.bcn.cat Imatge de noves tipologies de cicles de més de dues rodes estacionats al front marítim de la ciutat de Barcelona. Inspecció  Dificultats en el control per part de la Guàrdia Urbana d’aquests vehicles.  Dificultats per disposar d’un cens real dels ginys que actualment estan funcionant i per on circulen. En la següent imatge es mostra un mapa conceptual síntesi de la problemàtica actual en relació als VMP.
 15. 15. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 13 13 www.bcn.cat 2.3. Itineraris turístics actuals per a VMP Tal i com es pot veure en l’apartat 2.1 del present document, no hi ha un criteri unitari pel que fa als itineraris actuals permesos per als VMP. Aquest fet s’agreuja si es té en compte que fent una recerca per Internet es pot trobar l’anunci d’altres rutes ofertes per empreses de lloguer de VMP fora de les regulades (per exemple, s’han trobat empreses que lloguen segways i ofereixen rutes que passen per la Sagrada Família i pel Passeig de Gràcia). Per tant, la nova regulació també haurà d’unificar criteris pel que fa a la regulació dels itineraris turístics o d’oci amb VMP. 3. Aspectes a considerar en el nou ordenament Per donar resposta a la problemàtica actual exposada, en la regulació dels VMP es tindran en consideració els següents criteris estratègics: Circulació  Prioritzar la seguretat viària de tots els usuaris de la via pública, en especial la dels vianants.  Promoció de la mobilitat sostenible, en la línia del posicionament municipal.  Adaptar la conducció dels VMP a les condicions de l’espai.  Persones amb mobilitat reduïda.  Definició dels àmbits i de les condicions de circulació dels VMP. Espai públic  Compliment de la normativa de publicitat per part dels VMP.  Regulació de les zones permeses i de les condicions per a l’estacionament d’aquests vehicles. Economia local  Resposta municipal equitativa als diferents actors.  Voluntat de promoció de l’activitat econòmica.
 16. 16. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 14 14 www.bcn.cat Regulació i inspecció  Establiment d’un marc legal clar que permeti l’ordenament dels VMP així com aplicar els mecanismes de control sobre els mateixos.  Establiment d’un criteri de classificació dels VMP adaptable a la nova aparició de ginys.  Identificació dels diferents tipus d’utilització: ús individual privatiu i ús com a negoci de lloguer (individual, en grup o ruta guiada).  Establiment d’un règim sancionador 4. Anàlisis i treballs realitzats Prèviament a la realització de la proposta de regulació dels VMP s’han dut a terme uns treballs d’anàlisi per tal d’assentar unes bases que permetin establir els criteris tècnics sobre els quals es fonamentarà la regulació dels VMP. Concretament, s’han realitzat els següents estudis: - Informe sobre actuació per localització de locals de lloguer de VMP (Vehicles de Mobilitat Personal) a Barcelona, realitzat per Ródenas-De Paladella & Asociados. - Anàlisi i classificació dels vehicles de mobilitat personal. Definició de criteris classificadors segons les característiques tècniques, realitzat pel CDEI (Centre de Disseny d’Equips Industrials) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tot seguit es resumeixen els objectius i conclusions d’aquests estudis. 4.1. Informe sobre actuació per localització de locals de lloguer de VMP a Barcelona L’objecte d’aquest informe és l’estudi de la situació actual de les empreses que lloguen vehicles de mobilitat personal i realitzen tours turístics per la ciutat de Barcelona. L’estudi s’ha realitzat en els següents àmbits: - Districte de Ciutat Vella: tot el districte. - Districte de Sant Martí: el front marítim des del carrer de Llull fins al passeig marítim.
 17. 17. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 15 15 www.bcn.cat - Districte de Gràcia: barri de Vila de Gràcia. - Districte d’Eixample: entorn de la Sagrada Família. En la següent imatge es mostren aquests àmbits junt amb la localització dels locals de lloguer de VMP detectats en l’informe. La recopilació de dades s’ha realitzat mitjançant recerca a Internet i mitjançant treball de camp amb comprovacions ‘in situ’. De cada local s’han pres les següents dades: nom, adreça, fotografia, tipus de vehicle que lloguen i si tenen un impacte a l’espai públic per l’ocupació de la vorera. Amb aquesta informació s’ha realitzat una fitxa resum per a cada establiment. En l’annex III es pot consultar l’informe complet. Tanmateix, es mostren a mode de resum les principals conclusions que es desprenen del document:
 18. 18. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 16 16 www.bcn.cat Localització dels locals de lloguer  La majoria dels locals de lloguer de VMP es troben a Ciutat Vella (65%), en segon lloc al districte de Sant Martí (20%) i en tercer lloc a Gràcia i entorn de Sagrada Família (15%).  Hi ha vàries empreses que no tenen local fix, sinó que es troben a diferents indrets i ofereixen els seus serveis des de la via pública. Impacte en l’espai públic  En general, es respecta el pas dels vianants per la vorera. Tanmateix, en casos concrets s’ocupa la vorera amb els ginys de lloguer i s’obstaculitza el pas dels vianants.  Problemes de convivència amb veïns en determinades zones o hi ha una pressió turística molt elevada. Principals rutes  Les principals rutes que ofereixen les empreses de lloguer de VMP transcorren per: Ciutat Vella, Passeig de Colom, Hotel Wela, Passeig Marítim de la Barceloneta, Port Vell, Port Olímpic, Parc de la Ciutadella i Arc de Triomf. En algunes ocasions arriben fins al Passeig de Gràcia (Pedrera i Casa Batlló), Diagonal, Sagrada Família i Plaça Espanya. Seguretat i normativa  Quan el tour es fa amb guia, aquest es responsabilitza de què el grup compleixi les normes per circular i intenta no dificultar el pas dels vianants. Quan el lloguer es realitza sense guia, no es garanteix el compliment de les normes de circulació ni que no es molesti els vianants.  Els tours amb segway, algunes bicicletes i tricicles amb conductor es realitzen amb guia.  Els tours amb patinets elèctrics, bicicletes elèctriques i tricicles sense conductor es realitzen sense guia.
 19. 19. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 17 17 www.bcn.cat 4.2. Anàlisi i classificació dels vehicles de mobilitat personal. Definició de criteris classificadors segons les característiques tècniques L’objecte del document és desenvolupar una metodologia de classificació dels VMP per establir si són segurs per a la circulació en ciutat i en quin tipus de vies haurien de transitar. Aquesta classificació es realitza a partir de les seves característiques tècniques més rellevants. La metodologia emprada és la següent: - Determinació de les característiques tècniques dels vehicles que poden suposar un risc per als vianants a l’hora de circular per una via de la ciutat. - Anàlisi de l’entorn i dels riscos associats per tal de determinar quines característiques afectaran a un tipus d’usuari de la via i quines afectaran a d’altres. - Definició d’un procediment on, donat un cert VMP amb les característiques tècniques determinades anteriorment, es classifiqui com a apte o no apte per a circular per una via determinada. En l’annex IV es pot consultar l’informe complet. A continuació es mostren, a mode de resum, els principals aspectes tractats: Característiques tècniques dels VMP A la taula següent es llisten i descriuen les característiques tècniques més rellevants dels VMP a l’hora d’estudiar el risc de circulació per una determinada via. Característiques tècniques diferenciadores Observacions Definició Tipus de variable [unitats] Velocitat màxima Es una de les característiques més rellevants, influint decisivament en la conducció d’un VMP. Velocitat màxima a la qual pot circular el VMP. Variable real [m/s] Perillositat de la superfície frontal Es defineix en funció de l’altura i dels angles perillosos que puguin provocar danys a una persona en un atropellament. Es defineixen com a angles perillosos aquells inferiors a 110º orientades en sentit d’avanç del VMP, o envers el conductor o passatgers. 4 nivells de perillositat: 1-Alçada frontal inferior a 0,5 m sense angles perillosos. 2- Alçada frontal superior a 0,5 m sense angles perillosos. 3- Alçada frontal inferior a 0,5 m amb angles perillosos. 4- Alçada frontal superior a 0,5 m amb angles perillosos. Enter Massa del VMP A més massa, més inèrcia. A més inèrcia, més perillositat a l’accident. Aquest valor equival a la massa del VMP amb càrrega màxima. Variable real [kg] Sistema de frenada El fet de disposar d’un sistema de frenada facilitarà la detenció del VMP. Es defineix una variable binària que pren per valor 1 si el VMP disposa d’un sistema de fre mecànic o elèctric i Binària
 20. 20. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 18 18 www.bcn.cat 0 en cas contrari. Distància de frenada És factor important que determinarà la capacitat del VMP d’evitar col·lisions amb obstacles, vianants o altres vehicles. Es mesura la distància de frenada des de la velocitat màxima fins a velocitat zero. Variable real [m] Radi mínim de gir A menys radi de gir el VMP tindrà major maniobrabilitat per evitar obstacles o seguir trajectòries complexes. Es calcula com el radi de circumferència que descriu el punt mig del VMP quan realitza un canvi de direcció de 90º. Variable real [m] Capacitat del VMP Quanta més gent pugui transportar el VMP més podrà incrementar la massa del conjunt VMP+ passatger. Es el numero de persones que pot transportar un VMP. Enter Senyalització del VMP Incorporació de sistemes de senyalització lluminosa i acústica, que fan la interacció amb altres VMP o vianants més segura. Les diferents opcions de senyalització són: - catadiòptrics davanters - catadiòptrics posteriors - catadiòptrics laterals - il·luminació davantera - il·luminació posterior - timbre. Binària Amplada En funció de l’amplada, el VMP obstrueix més o menys la via. També augmenta o disminueix la probabilitat d’accidents. És la distància transversal més gran del VMP. Variable real [mm] Longitud També afecta a l’espai que ocupa en la via, però no tant com l’amplada. Distància longitudinal més gran del VMP. Variable real [mm] Alçada Grans alçades poden causar interferències amb elements externs com cablejat, senyalització, cartells, fanals,.. Longitud entre el terra i el punt més elevat, inclòs el conductor. Variable real [mm] Anàlisi de l’entorn i riscos associats S’estudien quatre situacions perilloses o problemàtiques que poden sorgir de la circulació dels VMP, que són: - Perill sobre els vianants. - Perill sobre el conductor i passatgers. - Obstrucció de la via pública. - Perill de col·lisió amb altres VMP. Aquestes situacions s’estudien per separat en els següents tipus de via: - Circulació per vorera. - Circulació per carril bici. - Circulació per zona de vianants.
 21. 21. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 19 19 www.bcn.cat En la següent imatge es pot veure el resultat de l’anàlisi de l’entorn i riscos associats. Procediment de classificació dels VMP Un cop analitzades les característiques tècniques dels VMP i l’entorn i els riscos associats, es desenvolupa un procediment de classificació dels VMP on s’estudia l’aptitud dels VMP en funció del risc que suposa la seva circulació per un tipus de via en concret. Al finalitzar aquest procés de classificació, el VMP esdevindrà classificat com a APTE o NO APTE, per a cadascuna de les vies d’estudi, en funció del compliment o no compliment d’una sèrie de requeriments considerats com a incloents o excloents. CIRCULACIÓ PER ZONA DE VIANANTS SITUACIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES RELLEVANTS Perills sobre els vianants  Velocitat màxima  Perillositat superfície frontal  Massa  Radi mínim de gir  Distància de frenada  Senyalització del VMP  Amplada Col·lisió amb un altre VMP  Velocitat màxima  Perillositat superfície frontal  Amplada  Radi mínim de gir  Distància de frenada  Senyalització del VMP  Amplada Perills sobre el conductor i passatgers  Velocitat màxima  Perillositat superfície frontal  Radi mínim de gir  Distància de frenada  Massa Obstrucció de la via  Amplada  Llargada  Alçada  Radi mínim de gir  Distància de frenada CIRCULACIÓ PER VORERA SITUACIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES RELLEVANTS Perill sobre els vianants  Velocitat màxima  Perillositat superfície frontal  Massa  Radi mínim de gir  Distància de frenada  Senyalització del VMP  Amplada Perills sobre el conductor i passatgers  Velocitat màxima  Perillositat superfície frontal  Radi mínim de gir  Distància de frenada  Massa Obstrucció de la via pública  Amplada  Llargada  Alçada  Radi mínim de gir  Distància de frenada CIRCULACIÓ PER CARRIL-BICI SITUACIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES RELLEVANTS Perills sobre els vianants  Velocitat màxima  Perillositat superfície frontal  Massa  Radi mínim de gir  Distància de frenada  Senyalització del VMP  Amplada Col·lisió amb un altre VMP  Velocitat màxima  Perillositat superfície frontal  Amplada  Radi mínim de gir  Distància de frenada  Senyalització del VMP  Amplada Perills sobre el conductor i passatgers  Velocitat màxima  Perillositat superfície frontal  Radi mínim de gir  Distància de frenada  Massa Obstrucció de la via  Amplada  Llargada  Alçada  Radi mínim de gir  Distància de frenada
 22. 22. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 20 20 www.bcn.cat Aquest procediment de classificació està representat al diagrama de flux següent. VMP  Sense característiques  tècniques Sense classificar Obtenció de  característiques  tècniques VMP Amb carcterístiques  tècniques Sense classificar ¿Compleix tots els  requeriments incloents  per zona de vianants? ¿Compleix tots els  requeriments incloents  per la vorera? Fitxa de  responsabilitat  VMP Apte per zona de vianants VMP No apte per zona peatonal VMP Apte per vorera VMP No apte per vorera Anàlisi Anàlisi ¿Supera tots els  punts de l’anàlisi? ¿Supera tots els  punts de l’anàlisi? SI SI NO ¿Compleix tots els  requeriments incloents  pel carril‐bici? VMP Apte per carril‐bici VMP No apte per carril‐bici Anàlisi ¿Supera tots els  punts de l’anàlisi? NO ¿Compleix algun  requeriment excloent per  la zona de vianants? ¿Compleix algun  requeriment excloent  per la vorera? ¿Compleix algun  requeriment excloent  pel carril‐bici? NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI NO SI NO SI Resum dels criteris per als tipus de via estudiats D’acord amb els criteris i metodologia exposats en el document, es tabulen les característiques incloents, excloents i els factors de risc associats a cada tipus de via que es deriven de l’anàlisi realitzada.
 23. 23. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 21 21 www.bcn.cat
 24. 24. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 22 22 www.bcn.cat 5. Proposta d’estudi per la regulació dels VMP a motor i cicles de més de 2 rodes En base als estudis realitzats, l’Ajuntament ha començat a treballar una proposta de regulació dels VMP que incidirà en els següents aspectes: - Classificació dels VMP. - Àmbits i condicions de circulació per cada tipus de VMP. - Rutes marcades per a VMP de tipus turístic o d’oci. - Condicions de circulació en grups. - Procediment d’identificació dels VMP. - Estacionament. 5.1. Classificació dels VMP amb motor i cicles de més de 2 rodes La proposta de regulació dels VMP i cicles de més de 2 rodes realitzarà una classificació dels diferents vehicles en base a uns criteris que permetin classificar els ginys existents a dia d’avui però que sigui adaptable per classificar els nous ginys que puguin aparèixer en el futur. La classificació es realitzarà en base a les característiques tècniques més definitòries d’aquest tipus de vehicles que es desprenen de l’estudi Anàlisi i classificació dels VMP realitzat per la UPC (veure apartat 4.2 del present document). Així, en una primera hipòtesi es distingeixen fins a 5 tipus de vehicles: tipus A, tipus B, tipus C0, tipus C1 i tipus C2. En el quadre següent es poden veure les característiques que defineixen els 4 tipus de VMP i en l’annex V es mostra un recull representatiu de cada tipus.
 25. 25. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 23 23 www.bcn.cat Característiques A B C0 C1 C2 Interval de velocitat 0-20 km/h 10-30 km/h 0-45 km/h 0-45 km/h 0-45 km/h Massa ≤ 25 kg ≤ 50 kg ≤ 300 kg ≤ 300 kg ≤ 300 kg Capacitat màx. (pers) 1 1 3 3 3 Ampl. màx. 0,6 m 0,8 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m Radi gir màx. 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m Perillositat sup. frontal 1 3 3 3 3 Alçada màx. 2,1 m 2,1 m 2,1 m 2,1 m 2,1 m Longitud màx. 1 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m Timbre NO SÍ SÍ SÍ SÍ Frenada NO SÍ SÍ SÍ SÍ DUM (distrib. urbana mercad.) NO NO NO NO SÍ Transport viatgers mitjançant pagament d’un preu NO NO NO SI NO El tipus C0 són tots els cicles de més de dos rodes que tenen un ús no lucratiu i com a tals tenen una regulació assimilable de la bicicleta. La perillositat de la superfície frontal es defineix en funció de l’altura i dels angles perillosos que puguin provocar danys a una persona en un atropellament. Es defineixen com a angles perillosos aquells inferiors a 110° orientats en sentit d’avanç del VMP, o envers el conductor o passatgers. Amb aquest criteri, s’estableixen 4 nivells de perillositat: - Alçada frontal inferior a 0.5 m sense angles perillosos. - Alçada frontal superior a 0.5 m sense angles perillosos. - Alçada frontal inferior a 0.5 m amb angles perillosos. - Alçada frontal superior a 0.5 m amb angles perillosos.
 26. 26. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 24 24 www.bcn.cat El procediment de classificació que s’està treballant és el següent: a) L’Ajuntament indicarà quins centres podran expedir certificats. b) L’Ajuntament publicarà el procediment. c) Els interessats hauran d’adreçar-se als centres autoritzats i hauran d’assumir el cost del certificat. d) Estaran obligats a portar el certificat quan circulin: els usuaris del tipus C2 en tot cas, i els usuaris dels tipus A, B i C1 propis d’una activitat econòmica. En paral·lel a aquesta classificació a partir de les característiques tècniques dels vehicles, també s’estableix una distinció en funció de si el vehicle té com a destí un ús particular o bé es tracta d’un vehicle adscrit a una activitat econòmica, ja sigui una activitat turística o d’oci, o una activitat de distribució de mercaderies. 5.2. Àmbits i condicions de circulació Àmbits de circulació Amb caràcter general, s’establiran uns àmbits de circulació pels quals hi podran circular els diferents VMP en funció de la seva classificació (A, B, C1 o C2). El C0 sempre es regirà per les condicions de circulació de la bicicleta. Els àmbits de circulació a definir són: a) Vorera, andana o passeig amb una amplada compresa entre 4.75 m i 9 m b) Vorera, andana o passeig amb una amplada superior a 9 m c) Plataforma única exclusiva de vianants d) Carril bici no segregat (per vorera) e) Carril bici segregat (per calçada) f) Plataforma única on poden circular vehicles amb una amplada inferior a 10 m g) Plataforma única on poden circular vehicles amb una amplada superior a 10 m h) Parcs públics i) Calçada zona 30 (amb o sense carril bici segregat) Condicions de circulació Amb caràcter general, s’establiran unes condicions de circulació per a cada àmbit de circulació. Les condicions de circulació fan referència a: - Amplada mínima de la vorera, carrer o carril bici.
 27. 27. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 25 25 www.bcn.cat - Separació mínima a la façana i espai lliure mínim de circulació. - Separació mínima amb els vianants. - Horari de circulació permès. - Velocitat màxima. - Sentit de circulació. - Circulació en grups. - Altres aspectes de circulació (preferència de vianants, senyalització, etc.). 5.3. Circulació en grups i rutes marcades per a VMP Donada la problemàtica detectada en zones amb una alta saturació i la pressió turística de la ciutat, s’està estudiant la possibilitat de crear unes rutes on es podrien intensificar la circulació dels VMP per a grups, per tal de donar resposta a la problemàtica derivada de la saturació de l’espai públic i la convivència amb la resta de modes de transport i sobretot els veïns i les veïnes. Per a l’elaboració d’aquestes rutes marcades es tindran en compte els següents aspectes:  Evitar els itineraris en aquells indrets on la intensitat de l’espai públic o la morfologia de la trama urbana ho desaconsellin.  Afavorir la promoció turística de la ciutat de Barcelona i facilitar les iniciatives d’emprenedoria en aquest sentit.  En tot cas, els itineraris han de discórrer pels àmbits de circulació permesos i amb les condicions que s’estableixen amb caràcter general per a cada tipus de VMP. 5.4. Regulació especifica del territori Per tal de donar resposta als problemes de convivència en determinades zona de la ciutat, on es dona una forta pressió turística, caldrà analitzar la viabilitat de poder aplicar en aquestes zones una major regulació o restricció, si el territori ho permet. Així com també, s’ha detectat certs usos socials amb un gran valor afegit, que s’estudiarà el mecanisme per tal de que es segueixin desenvolupant.
 28. 28. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 26 26 www.bcn.cat 5.5. Identificació dels VMP D'acord amb la Disposició Addicional Única i la Transitòria Primera de l'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles vigent, serà obligatòria la identificació dels VMP per part dels seus titulars: a) Que estiguin afectes al servei de VMP d'ús públic i compartit. b) Destinades al transport de mercaderies, paqueteria, i persones quan el vehicle constitueix medi o suport principal de l’activitat comercial, turística o econòmica que es desenvolupa. c) Que siguin objecte d’arrendament per persona física o jurídica que exerceix una activitat de tipus turístic o d’oci amb ànim de lucre. 5.6. Estacionament Tal i com s’apunta en l’apartat 2.2 del present document, un dels problemes que estan originant els VMP té a veure amb l’ocupació de la via pública en els punts d’estacionament dels vehicles, és per aquest motiu que caldrà establir en quines condicions podran estacionar a la via pública 5.7. Regulació dels locals Un altre punt detectat és que la majoria de la ubicació dels locals de lloguer dels VMP o dels cicles de més de dues rodes, estan en les zones amb més pressió turística i on es donen els principals problemes de convivència. Per tan caldrà donar una solució a la seva ubicació i al trasllat dels vehicles fins a les zones on s’estableixi la circulació de cada tipologia de vehicle. 5.8. Règim sancionador Un altre punt a abordar serà determinar i crear un règim sancionador, que permeti d’una manera àgil i comprensible fer complir la regulació establerta.
 29. 29. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 27 27 www.bcn.cat 6. Participació i comunicació Per dur a terme la regulació dels VMP es preveu engegar un procés de participació tant amb el sector dels VMP com amb els veïns i veïnes de Barcelona, per tal de rebre les diferents opinions, inquietuds i necessitats de cada un dels agents. Per aquest motiu es planificaran sessions en el marc del Pacte per la Mobilitat, on compartir la problemàtica i rebre totes les aportacions de les següents entitats, associacions etc. o Associacions veïns i veïnes o Empreses i entitats del sector dels VMP i tricicles de més de dues rodes. o Empreses i entitats relacionades amb la mobilitat i sobretot aquelles relacionades amb els principals modes de convivència (vianants, bicleta, mercaderies) o Grups polítics de l’Ajuntament de Barcelona 7. Full de ruta Una vegada analitzada i emmarcada la problemàtica, ens hem traçat un full de ruta amb l’objectiu de tenir una regulació estable per la ciutat de Barcelona, amb el menor temps possible, és per aquest motiu que ens tracem el full de ruta següent: - Procés participatiu i comunicatiu - Estratègia a afrontar a l’estiu - Elaboració de la proposta d’ordenació per cada una de les tipologies detectades. - Definició d’unes rutes per a la circulació de grups i zones d’espera - Definició règim sancionador - Elaboració d’un catàleg de VMP i cicles de més 2 rodes, que caldrà actualitzar periòdicament amb els nous ginys que apareixen. - Definició d’un sistema d’identificació del VMP i cicles de més de 2 rodes - Creació d’un registre per VMP i cicles de més de dues rodes - Modificació de la normativa existent o Per tal d’ordenar la circulació:  Aprovació instrucció tècnica DGT i homologacions pertinents per part del Ministeri d’Indústria  Modificació de la Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles  Decret d’Alcaldia a les zones on es vulgui fer una especial restricció o Per tal de regular els locals:  Pla d’Usos  Modificació puntual de les normes urbanístiques
 30. 30. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 28 28 www.bcn.cat  Incorporació de nous epígrafs a la OMAIA que desglossin venda de lloguer i tipologies A,B,C1,C2 Calendari aproximat de les principals tasques a desenvolupar:
 31. 31. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 29 29 www.bcn.cat Annexos
 32. 32. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 30 30 www.bcn.cat
 33. 33. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 31 31 www.bcn.cat Annex I: Decret de 5 de febrer de 2016
 34. 34. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 32 32 www.bcn.cat
 35. 35. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 33 33 www.bcn.cat Annex II: Mostra dels permisos actuals de VMP
 36. 36. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 34 34 www.bcn.cat
 37. 37. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 35 35 www.bcn.cat Permís actual per a segway
 38. 38. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 36 36 www.bcn.cat Permís actual per a tricicle d’oci
 39. 39. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 37 37 www.bcn.cat Permís actual per a tricicle de càrrega
 40. 40. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 38 38 www.bcn.cat
 41. 41. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 39 39 www.bcn.cat Annex III: Informe sobre actuació per localització de locals de lloguer de VMP a Barcelona
 42. 42. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 40 40 www.bcn.cat
 43. 43. 1 INFORME SOBRE ACTUACIÓ PER LOCALITZACIÓ DE LOCALS DE LLOGUER DE VMP (Vehicles de Movilitat Personal) A BARCELONA
 44. 44. 2 A continuació presentem el contingut de l´informe estructurat de la següent manera: 1. Objecte 2. Gestió i recopilació de dades 3. Conclusions 4. Taules de resum de dades recollides 5. Fitxa individualitzada dels locals de lloguer de VMP
 45. 45. 3 L’o je te de la present contractació ha estat l’estudi de la situa i a tual de les e p eses ue lloguen vehicles de mobilitat personal (VMP) i realitzen Tours turístics per la ciutat de Barcelona, en concret als districtes de Ciutat Vella, Sant Martí (front marítim) i Vila de Gràcia. Als dist i tes o je te de l’estudi s’ha deli itat de la següe t a e a: Ciutat Vella: Sant Martí (front marítim, des de C/ Llull cap al mar): Vila de Gràcia (i Sagrada família): 1. Objecte
 46. 46. 4 La gestió del present estudi ha requerit e p i e llo , d’u a e e a i i ial itja ça t i te et dels possibles locals de lloguer a les zones interessades. Una vegada fet això, els nostres operadors de camp han recorregut els diferents districtes localitzant els locals de lloguer de VMP. Hem trobat alguns que no surten a les webs, sinó que simplement es posen a llocs estratègics dels carrers i ofereixen els seus serveis. Les dades ue s’ha p es ha sigut les de les fitxes entregades per el Departament de Mobilitat. Essencialment, el nom i adreça, fotografia del local, els tipus de vehicles que lloguen i si tenen un i pa te a l’espai pú li pe l’o upa i de la vo e a. Hem trobat que, en les dates en que s´ha realitzat aquest informe, ja no és temporada alta per aquestes empreses i algunes són tancades i, a la resta, el moviment de clients és molt inferior a l´habitual. Els principals tipus de vehicles que lloguen aquestes empreses són: -Bicicletes -Bicicletes elèctriques -Segways Patinets -Patinets elèctrics -Tricicles - i altres La majoria d´empreses lloguen bicicletes, normals i elèctriques, tant de forma individual com a grups. En la zones més turístiques, a Ciutat Vella i al Front Marítim és molt habitual veure grups, bastant nombrosos, de bicicletes. 2. Gestió i recopilació de dades
 47. 47. 5 Els grups de bicicletes al centre històric dificulten el pas dels vianants, i molt sovint, van sense guia. En aquest sentit, s’o se va ue e a uests asos no hi ha control de la seva correcta circulació. Las empreses que lloguen Segways, sempre ho fan amb guia i amb unes petites classes prèvies per poder conduir amb seguretat aquest vehicle. Tots els segways estan limitats a una velocitat de 10 Km/hora, que controla el guia. Hem pogut constatar que els Tours turístics amb aquest tipus de vehicle es fan amb gran seguretat i respectant els vianants. Utilitzen el carril bici sempre que és possible i només poden anar per unes rutes delimitades: la zona de la Barceloneta, Port Olímpic, Parc de la Ciutadella i, en algunes rutes, arriben fins a la Diagonal i la Sagrada família. Classes prèvies Carril bici
 48. 48. 6 Els patinets elèctrics son els vehicles que més han augmentat últimament en aquestes empreses. La seva elativa fa ilitat d’us i la seva ida fan que siguin molt atractius. De totes formes, són vehicles una mica perillosos, ja que poden arribar a velocitats bastant elevades per les voreres (20 a 30 Kms/h), no tenen limitador de velocitat, i a més, es lloguen sense guia. Tot i que, a les botigues expliquen les zones per les que es pot conduir (carril bici), i també que nos és convenient agafar velocitat, hem verificat que no hi ha un guia que controli (com sí és el cas dels segway). Hem pogut o stata ue la ajo ia d’usua is dels pati ets agafe velo itats s elevades del pe s, i o sempre circulen per el carril bici. Els tricicles son vehicles de passeig -o tipus taxi- que habitualment els hem trobat al mateix carrer, en llo s est at gi s pe a o segui lie ts. Dispose d’u a otiga o agatze pe es llogue , també, al mateix carrer. Són vehicles més aparatosos i que, si no circulen pel carrer bici, causen molèsties als vianants. Hem pogut constatar que, efectivament, circulen per sobre de la vorera i no sempre pel carril bici. Normalment, no hem vist grups de olts t i i les a l’ho a ja ue es lloguen més individualment.
 49. 49. 7 Entre els tricicles més nombrosos, he t o at els de l’e p esa TRIXI TOURS, ue te e la seva habitual parada a la Catedral i, des d´aquesta zona, van a altres: Port Olímpic, Casa Batlló, Pedrera, Plaça Espanya i Sagrada família. També hem localitzat dintre del districte de Ciutat Vella, al casc antic, una sèrie de vehicles tipus tricicle que fan distribució de mercaderies, són de diferents empreses conegudes.
 50. 50. 8 Rutes més habituals que ofereixen els locals de lloguer de VMP Les rutes que ofereixen la majoria dels locals de lloguer de VMP són preferentment turístiques, tret de rutes fetes a mida per algun grup específic. Normalment, totes aquestes rutes turístiques són: Ciutat Vella, Passeig de Colom, Hotel Wela, Passeig Marítim de la Barceloneta, Port Vell, Port Olímpic, Parc de la Ciutadella, Arc de Triomf i, en ocasions, tal com hem dit prèviament, arriben fins a Passeig de Gràcia (Pedrera, Casa Batlló) i també Diagonal, fins a la Sagrada Família. Exemples de rutes ofertes per aquestes empreses són les següents:
 51. 51. 9 Localització dels locals de lloguer En primer lloc, respecte a la localització i ubicació dels locals de lloguer de vehicles de mobilitat personal, cal a dir que ajo ità ia e t s’u i ue al districte de Ciutat Vella, dels 55 locals localitzats: - 36 (65,46%) es troben a Ciutat Vella, - 11 (20%) al districte de Sant Martí i - 8 (14,55%) al districte de la Vila de Gràcia i Sagrada família. A més, hi ha diversos locals que tenen la seva central a Ciutat Vella i altres delegacions a altres punts de la ciutat. També, es a destacar que en el cas dels tricicles, hi ha varies empreses que no tenen local fixe (punt de lloguer), sinó que es troben a diferents llocs estratègics per oferir els seus serveis. I cal destacar també que a les dates en las que s’ha fet l’i fo e, ja o s temporada alta i molts locals o empreses que es dediquen al lloguer de VMP han tancat o han reduït el seu funcionament. I pa te e l’espai pú li A la majoria dels locals es respecta l´ocupació de la vorera per part dels vehicles que ofereixen per llogar. No obstant, sí és cert que, en alguns casos concrets (detallats a les fitxes), ocupen la vorera per promocionar els seus vehicles i serveis i dificulten el pas dels vianants. 3. Conclusions
 52. 52. 10 E les utes ue ealitze , s’ha de distingir quan porten guia o quan no el porten. En el lloguer de Tours amb guia, aquest es responsabilitza de que el grup compleixi les normes per circular i intenta no dificultar el pas dels vianants. Això passa amb els tours de Segway, alguns de bicicletes i amb els tricicles que ja porten el seu conductor. En el lloguer d´altres vehicles que no porten guia, ningú es responsabilitza del correcte compliment de les normes de circulació i de no molestar als vianants. També hem constatat que, en alguns casos, es deixen aparcats els vehicles en llocs no habilitats i destorben als vianants. Això es produeix als vehicles tipus patinets elèctrics, bicicletes elèctriques i tricicles sense conductor. Seguretat i normativa Als lo als de llogue de VMP s’i fo a de la o ativa i de la forma correcta per poder circular amb els vehicles que ofereixen. No obstant, hem pogut constatar que el fet de que es contracti un Tour amb guia garanteix que es compliran les normes de seguretat. Hem verificat a les zones turístiques, especialment, al Passeig Marítim de la Barceloneta i al Port Olímpic, com alguns vehicles (tipus patinets elèctrics) agafen grans velocitats i no van pel carril bici, provocant situacions de perill amb els vianants. També a la zona del casc antic, amb carrers molt estrets, sobre tot en el cas dels tricicles i els grups grans de bicicletes, es produeixen situacions de gran molèstia per els vianants i inclòs situacions de cert perill.
 53. 53. 11 Quant es lloga un Tour amb guia i surt des de aquesta zona del casc antic, hem verificat que van amb molta cura i causant les mínimes molèsties als vianants.
 54. 54. 12 A continuació acompanyem les fitxes resumint les dades recollides pels nostres agents de camp en tres documents (un per cada barri) . 4. Fitxa resum de dades recollides
 55. 55. 13 A continuació acompanyem les fitxes individuals de les empreses que posen a disposició del públic els vehicles objecte del present informe, amb la seva publicitat. 5. Fitxa individualitzada dels locals
 56. 56. DISTRICTE CIUTAT VELLA Intensitat: Alta Mitja Fitxa establiments VMP baixa Nom establiment Adreça Horari Bicicletes Tricicles Segways Patinets Altres Bicicletes Tricicles Segways Patinets Altres 1 BUTGET BIKES PL. de la llana, 3, 08003 bcn 10 a 20:00 50 4 29 1 fullets i bici lligada al carrer 2 RENT ELECTRIC.COM Aiguader, 9, 08003 bcn 10 a 20:00 5 1 8 7 2 2 1 fullets 3 BORN BIKE BARCELONA Marquesa, 1, 08003 bcn 10 a 20:00 10 1 fullets 4 MY BEATIFUL PARQUING BIKE RENTALBoria, 17, 08003 bcn 10 a 20:30 20 1 fullets 5 BARCELONA RENT A BIKE Argentería, 70, 08003 bcn 9:30 a 20:00 20 6 fullets 6 BIKETOURS BARCELONA Espartería, 3, 08003 bcn 10 a 17:00 100 6 fullets 7 VESPA SOUL Trafalgar, 41, local 2, 08003 bcn 10 a 20:00 12 12 3 8 fullets 8 BIKES & RENTALS Sant Pere mes alt, 57, 08003 bcn 9:00 a 21:00 100 6 3 fullets 9 BARCELONA CYCLE CO. Vigatans, 2, 08003 bcn 10 a 20:00 25 2 fullets 10 SKYLINEBCN.COM Andrea Doria, 51, 08003 bcn 9 a 18:00 10 1 1 fullets 11 GO SMART Andrea Doria, 45, 08003 bcn 10 a 19:00 4 8 6 fullets 12 BIKE RENTAL Pas de sota Muralla, 3, 08003 bcn 10 a 20:00 8 4 12 6 5 4 4 2 fullets i cartell 13 WANTED 1 Passeig de Colom, 17, 08002 bcn 10 a 20:00 2 6 20 6 2 1 2 fullets i vehicles 14 WANTED 2 Ample, 35, 08002 bcn 10 a 20:00 1 20 1 10 16 1 1 fullets 15 WANTED 3 Balboa, 1, bis 2, 08002 bcn 10 a 20:00 18 12 24 fullets 16 WANTED 4 Judici, 3, 08003, bcn 10 a 20:00 10 6 1 2 1 fullets 17 WANTED 5 Escudillers, 45, 08002 bcn 10 a 20:00 6 6 2 10 fullets 18 WANTED 6 Del Pas de l'ensenyança, 1-3, 08002 bcn 10 a 20:00 2 6 8 6 2 fullets 19 RICKSHAW TOURS Roger de Flor, 7 (parada port Barceloneta), 08018, bcn 9:30 a 22:00 2 2 fullets 20 TRIXI TOURS Parada a la Catedral, magatzem: plaça Traginers, 4, bcn 10 a 20:00 3 3 fullets 21 MATTIA 46 Unió, 14, i Gran Via 392, Bcn 9:30 a 19:30 16 6 fullets 22 FUNKY CYCLE BARCELONA Parada a port Barceloneta, local a Llull, 11, 08005, bcn 10 a 20:00 3 3 fullets 23 20 ELECTRIC FUN Passeig de Colom, 19, 08002, bcn 9 a 20:00 1 10 13 1 1 fullets 24 COOLTRA SCOOTER & BIKE Pas de sota la Muralla, 1, 08003 bcn 10 a 20:00 15 18 8 4 4 fullets 25 BARCELONA SUN & SEGWAY Nou de la Rambla, 38, 08003 bcn 10 a 20:00 10 22 10 fullets 26 BARCELONA CICLO TOURS Tallers, 45, 08001, bcn 10 a 20:00 10 1 fullets i bicleta de publicitat 27 BICIRENT Jovellanos, 4, 08001, bcn 10 a 20:00 25 1 fullets 28 BARCELONA SEGWAY TOURS OFFICE Baixada del caçador, 6, 08002, bcn 9 a 20:00 20 fullets 29 EURO SEGWAY BARCELONA Correu Vell, 6, 08002, bcn 10 A 20:00 20 1 fullets 30 WEE WHEELS D'en Gignàs, 9, 08002, bcn 10 a 20:00 18 5 fullets 31 BARCELONA RENT A BIKE Passeig de Joan Borbón, 35, 08003, bcn 10 a 20:00 30 4 1 1 1 1 fullets 32 BARCELONETA BIKES Atlántida, 49, 08003 bcn 10 a 20:00 30 6 fullets 33 MONDO RENT FUN ON 2 WHEELS Passeig de Joan Borbón, 84, 08003, bcn 10 a 20:00 12 1 21 2 4 2 2 5 fullets 34 RENT ELECTRIC 1 Plaça del mar, 1-3, 08002, bcn 10 a 20:00 15 1 26 3 4 fullets 35 RENT ELECTRIC 2 L'Almirall Cervera, 1, 08003, bcn 10 a 20:00 6 3 15 1 1 1 fullets 36 SCOOTER & BIKE RENTALS Passeig de Joan Borbón, 88, 08003, bcn 10 a 20:00 10 24 6 2 2 3 5 fullets Identificació Oferte i nombre de actius Ocupació de la vorera Publicitat
 57. 57. DISTRICTE SANT MARTI Intensitat: Alta Mitja Fitxa establiments VMP baixa Nom establiment Adreça Horari Bicicletes Tricicles Segways Patinets Altres Bicicletes Tricicles Segways Patinets Altres 1 WATER SPORTS BARCELONA Moll de la Marina, 9 , 08005 BCN 9 a 18 0 0 3 0 0 3 caseta informació i fullets 2 RENTAL SCOOTER BARCELONA Salvador Espriu, 63, local C 08005 bcn 9 a 19 6 12 6 fullets 3 ROEX ROLLER OUTLET EXPERIENCE Salvador Espriu, local 08005 bcn 10:30 a 14 40 fullets 4 BIKE CARE Marina, 55, 08005 bcn 9:30 a 20:30 4 fullets 5 CITY TOURS URBAN Marina, 57, local 3, 08005 bcn 9:30 a 20:30 8 4 4 3 5 fullets 6 AMIGO 24 Passeig Pujades, 29, 08018 bcn 9 a 20:00 10 3 fullets 7 RENT ELECTRIC.COM Passeig Lluis Companys, 12, 08018 bcn 10 a 20:00 7 7 2 fullets 8 HAPPY RENTAL BIKE Roger de Flor, 7, 08018 bcn 9:30 a 21 10 1 3 2 1 fullets 9 ANT HOSTEL BARCELONA Passeig Pujades, 17, 08018 bcn 9 a 20:00 6 fullets 10 RENTBIKEIN BARCELONA Pl. del Comerç, 4, 08018 bcn 9:30 a 20:00 15 1 fullets 11 BARCELONA RENT A BIKE Passeig de Lluis Companys, 23 10 a 20:00 20 fullets 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Identificació Oferte i nombre de actius Ocupació de la vorera Publicitat
 58. 58. DISTRICTE VILA DE GRÀCIA Intensitat: Alta Mitja Fitxa establiments VMP baixa Nom establiment Adreça Horari Bicicletes Tricicles Segways Patinets Altres Bicicletes Tricicles Segways Patinets Altres 1 RENT A BIKE Del Perill, 29, 08012 bcn 10 a 20:00 5 2 fullets 2 STORM BIKES Plaça de Trilla, 4, 08012 bcn 10 a 20:00 6 4 fullets i pisarra a vorera 3 CRUSING BARCELONA BIKES TOURS Santa Tecla, 7, 08012 bcn 10 a 20:00 4 2 fullets i bici a vorera 4 FREEEL BICICLETAS Ros de Olano, 11, 08012 bcn 10 a 20:00 5 2 fullets 5 TERRA BIKES Santa Tecla, 1, 08012 bcn 10 a 18:00 cartell a façana 6 VITO TOUR (VITO LIFE) Marina, 307, 08025 bcn 10 a 20:00 3 fullets 7 HOLA BIKE TOURS Córcega, 370, 08037 bcn 9 a 21:00 8 2 fullets 8 RENTBIKEIN BARCELONA Sicilia, 330, 08025 bcn 10 a 20:00 7 2 fullets 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Identificació Oferte i nombre de actius Ocupació de la vorera Publicitat
 59. 59. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BARCELONA CICLO TOURS 026 CV ADREÇA C/ Tallers, 45 Barcelona www.barcelonaciclotour.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 026 CV) TIPUS NOMBRE bicicletes 10 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE bicicleta 1 HORARI 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Una bicicleta amb publicitat i fullets a la botiga Molta OBSERVACIONS: Fundamentalment lloguer de bicicletes amb o sense guia que surten de plaça Catalunya. Des de 1h a dia complert Regular Poca X
 60. 60. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BARCELONA CYCLE CO. ref: 009 CV ADREÇA C/ Vigatans, 2 08003 BCN web: www.barcelonacycleco.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (ref: 009) TIPUS NOMBRE bicicletes 25 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE Bicicletes 2 HORARI De 10:00 a 20:00h PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets en tenda i cartell a la vorera Molta OBSERVACIONS: lloguer nomes bicicletes amb i sense guia, TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS Regular Poca X
 61. 61. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BARCELONA RENT A BIKE ref: 005 CV ADREÇA C/ Argentería, 70 08003 BCN web: www.barcelonarentabike.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (ref: 005) TIPUS NOMBRE bicicletes 20 Bicis elèct. 6 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE Bicicletes Bicicletes elèctric. HORARI De 9:30 a 20:00h PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets en tenda Molta OBSERVACIONS: lloguer bicicletes i tandems amb i sense guia, no treballen amb segways ni patins elèctrics Regular Poca X
 62. 62. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BARCELONA RENT A BIKE 031 CV ADREÇA PASSEIG DE JOAN DE BORBÓN, 35 Barcelona, www.barcelonarentabike.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 031) TIPUS NOMBRE bicicletes 30 tricicles 4 Kits-Cabby 1 Scooter 1 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE bicicletes 1 Kits-Cabby 1 HORARI : Tots els dies de 10 a 20 h. (de desembre a febrer de 10 a 18h) SERVEIS QUE OFEREIXEN: Fundamentalment lloguer de Bicicletes y Kits-Cabby Informen de las diferents rutes als seus clients PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS 2 pòsters a les parets y 2 displays en façana. Fullets a la botiga. OBSERVACIONS: Molta Regular Poca X
 63. 63. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BARCELONA SEGWAY TOURS OFFICE 028 CV ADREÇA Baixada Caçador, 6 Barcelona www.barcelonasegwaytours.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 028) TIPUS NOMBRE segways 20 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE HORARI De 9 a 20h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets de publicitat Molta OBSERVACIONS: ofereixen segway en TOURS de 2 i 3 hores, per Port Olímpic, Barceloneta, Hotel W, Passeig Colon i Ciutadella Arc de Triomf. Sempre amb guia Regular Poca X
 64. 64. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BARCELONA SUN & SEGWAY 025 CV ADREÇA C/ Nou de la Rambla, 38 Barcelona, www.barcelonasunsegway.es 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 025 CV) TIPUS NOMBRE Bicicletes Ele 10 Tricicles Elec. 12 Segway 10 Patinets Elec. 10 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE HORARI : Tots els dies de 10 a 20 h. SERVEIS QUE OFEREIXEN: lloguer de Patinets elèctrics, segways, (sempre amb guia) bicicletes elèctriques, Electric Scooter Patinets, etc. Informen de diferents rutes als seus clients. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets a la botiga OBSERVACIONS: No ocupen la vorera Molta Regular Poca
 65. 65. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BARCELONETA BIKES 032 CV ADREÇA Atlántida, 49 Barcelona www.barcelonetabikes.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 032) TIPUS NOMBRE bicicletes 30 Patinets 6 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE bicicletes --- HORARI : Todos los dies de 10 a 20 h. SERVEIS QUE OFEREIXEN: Fundamentalment lloguer i reparació de bicicletes. Informen de diferents rutes als seus clients. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets a la botiga OBSERVACIONS: Molta Regular Poca X
 66. 66. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BICIRENT 027 CV ADREÇA C/ Jovellanos, 4 08001 Barcelona www.bici-rent.es 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref 027 CV) TIPUS NOMBRE bicicletas 25 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE bicicleta 1 HORARI 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Una bicicleta y targetes de publicitat Molta OBSERVACIONS: Fundamentalment lloguer i venta de bicicletes segona ma. Des de 1h a dia complert Regular Poca X
 67. 67. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BIKE RENT 012 CV ADREÇA C/ Pas de Sota Muralla, 3 08003 Barcelona www.oceanbikerental.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 012) TIPUS NOMBRE Patines Elec. 10 patinets 8 Scooter elec 4 Triciclos Elec 4 Bicicletes 8 KartChopper 2 Buddy 4 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta X NO Mitja Baixa TIPUS NOMBRE Patines Elec. 4 Triciclos Elec 4 Bicicletas 5 Buddy 1 KartChopper 1 HORARI DE 10 A 20h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Display en lateral façana pròpia y molts vehicles aprofitant el lateral de la terrassa del restaurant proper. Fullets Publicitat MoltaX OBSERVACIONS: ofereixen lloguers de 1 a 4 hores en circuit lliure Regular Poca
 68. 68. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BIKES & RENTALS ref: 008 CV ADREÇA C/ Sant Pere mes alt, 57 08003 BCN web: www.bikes-rentals.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (ref: 008) TIPUS NOMBRE bicicletes 100 Patinets elèct. 6 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE Bicicletes 3 HORARI De 9:00 a 21:00h PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets en tenda i cartell a la vorera Molta OBSERVACIONS: lloguer bicicletes amb i sense guia, TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS Regular Poca X
 69. 69. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BIKETOURS BARCELONA ref: 006 CV ADREÇA C/ Espartería, 3 08003 BCN web: www.biketoursbarcelona.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (ref: 006) TIPUS NOMBRE bicicletes 100 Bicis elèct. 6 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE Bicicletes Bicicletes elèctric. HORARI De 10:00 a 19:00h PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets en tenda Molta OBSERVACIONS: lloguer bicicletes amb i sense guia,TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS, no treballen amb segways ni patins elèctrics Regular Poca X
 70. 70. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BORN BIKE BARCELONA ref: 003 CV ADREÇA C/ Marquesa, 1 08003 BCN web: www.bornbikebarcelona.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (ref: 003) TIPUS NOMBRE bicicletes 10 Bicis elèct. 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE Bicicletes 1 HORARI De 10:00 a 20:00h dilluns a diumenge PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets en tenda Molta OBSERVACIONS: lloguer bicicletes amb i sense guia, TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS Regular Poca X
 71. 71. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM BUDGET BIKES ref: 001 CV (PARTNER DE BARCELONA TURISME) ADREÇA C/ Pl de la Llana, 3 08003 BCN web: www.budgetbikes.eu 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (ref: 001) TIPUS NOMBRE bicicletes 50 Bicis elèctric. 25 Bicis amb cabby 5 tricicles 4 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE Bicicletes amb cabby 1 tricicles HORARI De 10:00 a 20:00h dilluns a diumenge PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets en tenda, dues pissarres a la vorera i bicicletes a diferents carrers a la vorera lligades i amb la publicitat de la tenda Molta OBSERVACIONS: lloguer bicicletes amb i sense guia TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS Regular Poca X
 72. 72. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM SCOOTER&BIKE 024 CV ADREÇA Pas de Sota Muralla 1 Barcelona www.cooltra.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT Ref. 024 CV TIPUS NOMBRE bicicletes 15 Tricicles Elec. 8 Scooters 8 Patinets 10 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta X NO Mitja Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes 4 tricicles 2 Scooter 2 HORARI : Tots els dies de 10 a 20 h. SERVEIS QUE OFEREIXEN: lloguer de Patinets elèctrics, segways, (sempre amb guia)bicicletes elèctriques, Scooter y Petrol Scooter. Informen de diferents rutes als seus clients. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS 2 Display a la vorera i 2 banderoles a la façana. Fullets a la botiga OBSERVACIONS: Molta X Molts elements a la vorera aprofitant la terrassa del restaurant del costat. Regular Poca
 73. 73. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM CRUISING BARCELONA BIKES TOURS 003 VG ADREÇA C/ Snata Tecla , 7 i 1 08012 Barcelona www.cruisingbarcelona.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 003) TIPUS NOMBRE Bicicletes 4 Bicis Elect. 2 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE bicicletes 1 HORARI De 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS fullets a la botiga i bici gran a la vorera Molta OBSERVACIONS: lloguer de bicicletes normals i elèctriques TOURS TURÍSTICS PER BARCELONA Regular Poca X
 74. 74. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM 20 ELECTRIC FUN. 023 CV ADREÇA Passeig de Colom, 19 08002 Barcelona 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT Ref. 023 CV TIPUS NOMBRE Patinets Elèctrics 10 Bicis Elèct. 6 Tricicles Elèc 7 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE Patinets Elèctrics 1 Bicicletes 1 HORARI DE 9 A 20h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Display en lateral façana pròpia i patinet i bici a la vorera Fullets publicitat a la botiga Molta OBSERVACIONS: lloguer per hores. Circuit per lliure Regular Poca X
 75. 75. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM EURO SEGWAY BARCELONA 029 CV ADREÇA Carrer del Correu Vell, 6 Barcelona www.eurosegway.es 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 029) TIPUS NOMBRE segways 20 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE segways 1 HORARI De 10 a 20h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS 1 segway a la porta i Fullets de publicitat Molta OBSERVACIONS: ofereixen segway en TOURS de 1, 2 i 3 hores, per Port Olímpic, Barceloneta, Hotel W, Passeig Colon i Ciutadella Arc de Triomf i tour Gaudí. Sempre amb guia i per carril bici Regular Poca X
 76. 76. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM FREEEL BICICLETAS 004 VG ADREÇA C/ Ros de Olano , 1 1 08012 Barcelona www.freeel.org 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 004) TIPUS NOMBRE Bicicletes 5 Bicis Elect. 2 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes HORARI De 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS fullets a la botiga Molta OBSERVACIONS: venda i lloguer de bicicletes normals i elèctriques Regular Poca X
 77. 77. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM 17 FUNKY CYCLE BARCELONA 022 CV ADREÇA Llull, 11 08005 Barcelona. Itinerants per la Barceloneta www.funkycycle.es 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT Ref. 022 CV TIPUS NOMBRE Rickshaw 3 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE Rickshaw 3 HORARI 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS La seva presencia a llocs estratègics i fullets Molta OBSERVACIONS: Lloguer des de 15 minuts a 1 hora RegularX Poca
 78. 78. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM GO SMART 011 CV ADREÇA C/ D´Andrea Doria, 45 08003 Barcelona www.go-smart.biz 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 011) TIPUS NOMBRE Go Smart 6 patinets 8 segways 4 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE Go Smart --- segways --- patinets --- HORARI : DE 10 A 19h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Display a lateral façana Fullets a botiga Molta OBSERVACIONS: TOURS DE 1 y 2 hores, circuit Port Olímpic, Barceloneta, Passeig Colon, Ciutadella. Amb Guía los Segway y lliure els Go Smart. Regular Poca X
 79. 79. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM HOLA BIKE TOURS 007 VG ADREÇA C/ Córcega, 370 , 08037 Barcelona www.hola-bike.es 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 007) TIPUS NOMBRE Bicicletes 8 Bicis Elect. 2 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes HORARI De 9 a 21 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets a la botiga i dues pissarres a la vorera i banderola Molta OBSERVACIONS: lloguer de bicicletes normals i elèctriques Regular Poca X
 80. 80. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM MATTIA 46 021 CV ADREÇA Unió 14, Barcelona, www.mattia46.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 021) TIPUS NOMBRE bicicletes 16 Motos 6 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE HORARI DE 9,30 A 19,30h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Display lateral façana i fullets a la botiga Molta OBSERVACIONS: només lloguer de bicicletes Regular Poca X
 81. 81. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM MONDO RENT: FUN ON 2 WHEELS 033 CV ADREÇA Pº Borbón, 84 Barcelona www.mondorent.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 033) TIPUS NOMBRE bicicletes 12 Tricicles Elec. 15 Scooters 6 Twizy Electric 2 Segway 1 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta X NO Mitja Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes 4 tricicles 2 Twizy Electric 2 Electric Scooter 2 Petrol Scooters 3 HORARI : Tots els dies de 10 a 20 h. SERVEIS QUE OFEREIXEN: lloguer de Patinets elèctrics, segways, (sempre amb guia) bicicletes elèctriques, Petrol Scooter. Informen de diferents rutes als seus clients. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS 1 DISPLAY A LA VORERA i fullets a la botiga OBSERVACIONS: Molta X Ocupen tota la vorera per tal de fer publicitat. Dificulten el pas dels vianants. Regular Poca
 82. 82. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM MY BEAUTIFUL PARKING BIKE RENTAL ref: 004 CV ADREÇA C/ Boria, 17 08003 BCN web: www.mybeatifulparking.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (ref: 004) TIPUS NOMBRE bicicletes 20 Bicis elèct. 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE Bicicletes 1 HORARI De 10:00 a 20:30h dilluns a diumenge PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets en tenda i pissarra a la vorera Molta OBSERVACIONS: lloguer bicicletes amb i sense guia Regular Poca X
 83. 83. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM RENT-A-BIKE 001 VG ADREÇA C/ Del Perill, 29 08012 Barcelona www.rentabikebarcelona.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 001) TIPUS NOMBRE Bicicletes 5 Bicis Elec 2 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes HORARI De 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS fullets a la botiga Molta OBSERVACIONS: lloguer de biciletes normals i elèctriques, si ho demanen, fan TOUR Regular Poca X
 84. 84. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM RENT ELECTRIC 2, 035 CV ADREÇA L´Allmirall Cervera 1 Barcelona www.rentelectric.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP OBSERVACIONS GENERALS: (Ref. 035) TIPUS NOMBRE bicicletes 6 tricicles 3 Twizy Electric 1 patinets 15 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa x TIPUS NOMBRE bicicletes -- tricicles -- segways -- patinets 1 Car- electric 1 HORARI : Todos los dies de 10 a 20 h. SERVEIS QUE OFEREIXEN: lloguer de Patinets elèctrics, Segway, Bicicletes y Twizy Electric Informen de diferents rutes als seus clients PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets a la botiga Molta Regular Poca X
 85. 85. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM RENT ELECTRIC 034 CV ADREÇA Plaça del Mar 1-3 Barcelona www.rentelectric.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref.034) TIPUS NOMBRE bicicletes 15 Tricicles Elec. 16 Segway 1 Patinets 10 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja X Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes 3 Electric Scooter 4 HORARI : Tots els dies de 10 a 20 h. SERVEIS QUE OFEREIXEN: lloguer de Patinets, segways, (sempre amb guia)bicicletes elèctriques, Electric Scooter y Petrol Scooter. Informen de diferents rutes als seus clients PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS 1 Display a la façana i fullets a la botiga OBSERVACIONS: Ocupen la vorera amb patinets i altres vehicles per tal de fer publicitat dels seus serveis. Dificulten el pas dels vianants. Molta RegularX Poca
 86. 86. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM RENT ELECTRIC.COM ref: 002 CV ADREÇA C/ Aiguader, 9 08003 BCN web: www.rentelectric.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (ref: 002) TIPUS NOMBRE bicicletes 5 Bicis elèct. 6 Patinets elec 8 Cotxes elèct. 1 segways 1 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja X Baixa TIPUS NOMBRE Bicicletes elèctrics. 2 Cotxe elèctric 1 Patinets elèctrics 2 HORARI De 10:00 a 20:00h dilluns a diumenge PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets en tenda Molta OBSERVACIONS: lloguer bicicletes amb i sense guia, i bastants patinets elèctrics TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS Regular X Poca
 87. 87. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM RENT BIKE IN BARCELONA 008 VG ADREÇA C/ Sicilia, 330 , 08025 Barcelona www.rentbikeinbarcelona.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 008) TIPUS NOMBRE Bicicletes 7 Bicis Elect. 2 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes HORARI De 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets a la botiga i banderola a la façana Molta OBSERVACIONS: lloguer de bicicletes normals i elèctriques Regular Poca X
 88. 88. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM RICKSHAW TOURS 019 CV ADREÇA Roger de Flor, 7 08018 Barcelona. Itinerants per la Barceloneta www.rickshawstours.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 019 CV) TIPUS NOMBRE Tricicle taxi 2 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE Tricicle taxi 2 HORARI De 9:30h a 22 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Disposen els seus vehicles en espais estratègics del districte, sobre tot a la barceloneta i fullets Molta OBSERVACIONS: TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS RegularX Poca
 89. 89. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM SCOOTER&BIKE 036 CV ADREÇA Pº Borbón, 88 Barcelona 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 036) TIPUS NOMBRE bicicletes 10 Tricicles Elec. 12 Scooters 6 Patines 12 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta X NO Mitja Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes 2 tricicles 2 Electric Scooter 3 Petrol Scooters 5 HORARI : Tots els dies de 10 a 20 h. SERVEIS QUE OFEREIXEN: lloguer de Patinets, segways, (sempre amb guia)bicicletes elèctriques, Electric Scooter y Petrol Scooter. Informen de diferents rutes als seus clients. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS 1 DISPLAY A LA VORERA i fullets a la botiga OBSERVACIONS: Molta X Ocupen la vorera amb els seus vehicles per tal de fer publicitat del seus serveis. Dificulten el pas dels vianants. Regular Poca
 90. 90. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM SKYLINEBCN. COM 010 CV ADREÇA C/ Andrea Doria, 51 Barcelona www.skylinebcn.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 010) TIPUS NOMBRE bicicletes 10 Scooter segways Elec. Scooter 1 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE Elec. Scooter 1 HORARI CASETA: Oficina comercial DE 9 A 18h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Banderola i Scooter Electric a la vorera, fullets a la botiga Molta OBSERVACIONS: TOURS DE 30m, 1 y 2 hores, per el Port Olímpic, Barceloneta, Passeig de Colon, Ciutadella, platges. Regular Poca X
 91. 91. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM STORM BIKES 002 VG ADREÇA C/ Plaça de Trilla, 4 08012 Barcelona www.stormbikes.es 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 002) TIPUS NOMBRE Bicicletes 6 Bicis Elect. 4 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja X Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes 4 HORARI De 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS fullets a la botiga i pissarra a la vorera Molta OBSERVACIONS: lloguer de bicicletes normals i elèctriques Regular Poca X
 92. 92. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM TERRA BIKES 005 VG ADREÇA C/ Santa Tecla, 1 , 08012 Barcelona www.terradiversions.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 005) TIPUS NOMBRE Bicicletes Bicis Elect. 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes HORARI De 10 a 80 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Molta OBSERVACIONS: lloguer de bicicletes normals i elèctriques Tancat. Regular Poca X
 93. 93. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM TRIXI TOURS 020 CV ADREÇA Punt de recollida davant Catedral / Magatzem a Plaça Traginers, 4 www.trixi.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 020) TIPUS NOMBRE Tricilce Bici 3 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta X NO Mitja Baixa TIPUS NOMBRE Tricicle Bici 3 HORARI Permanente : DE 10 A 20h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Presencia itinerant davant de la catedral Fullets de publicitat Molta OBSERVACIONS: ofereixen serveis de TOURS DE 30m, a 4 hores y fundamentalment por el barri gòtic i Ciutadella. En carrers estrets dificulten el pas als vianants RegularX Poca
 94. 94. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM VESPA SOUL ref: 007 CV ADREÇA C/ Trafalgar, 41 local 2 08003 BCN web: www.vespasoul.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (ref: 007) TIPUS NOMBRE bicicletes 12 vespas 12 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta X NO Mitja Baixa TIPUS NOMBRE Bicicletes 3 vespas 8 HORARI De 10:00 a 20:00h PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets en tenda i vehicles en vorera Molta OBSERVACIONS: lloguer bicicletes amb i sense guia,i vespas. Regular X Poca
 95. 95. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM VITO TOUR 006 VG ADREÇA C/ Marina, 307 , 08025 Barcelona www.vitolife.es 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 006) TIPUS NOMBRE Bicicletes 3 Bicis Elect. 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes HORARI De 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets a la botiga Molta OBSERVACIONS: lloguer de bicicletes normals i elèctriques Regular Poca X
 96. 96. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM WANTED 013 CV ADREÇA Passeig de Colom, 17 Barcelona www.w4nted.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 013) TIPUS NOMBRE Patines Elec. 12 Bicis Elec 8 Scooter elec 8 Triciclos Elec 6 Petrol Scooter 4 Twizy Elec. 2 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja X Baixa TIPUS NOMBRE Patines Elec. 1 Scooter elec 1 Bicicletas 2 HORARI DE 10 A 20h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Display en lateral façana pròpia y vehicles a la vorera Fullets Publicitat Molta OBSERVACIONS: tenen diverses botigues WANTED per tot el districte. Ofereixen Segway en TOURS con guia i la resta per hores en circuit lliure. RegularX Poca
 97. 97. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM WANTED 2 014 CV ADREÇA C/ Ample 35 Barcelona www.w4nted.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 014) TIPUS NOMBRE Bicicletes El. 15 Tricicles Elec. 20 Scooters 10 Twizy Electric 2 Segway 1 Otros 10 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE bicicletes 1 Electric Scooter 1 HORARI : Tots els dies de 10 a 20 h. SERVEIS QUE OFEREIXEN: lloguer de Patinets elèctrics, segways, (sempre amb guia en totes les seves botigues )bicicletes elèctrics, Petrol Scooter, Bicicletes, Tricicles elèctrics. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets a la botiga os OBSERVACIONS: TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS DE BARCELONA Molta Regular Poca X
 98. 98. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM WANTED 3 015 CV ADREÇA Balboa Nº 1, bis 2 Barcelona www.w4nted.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 015) TIPUS NOMBRE Bicicletes El. 15 Tricicles Elec. 18 Scooters 12 Twizy Electric 1 Otros 8 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE bicicletes -- Electric Scooter -- HORARI : Tots els dies de 10 a 20 h. SERVEIS QUE OFEREIXEN: lloguer de Patinets elèctrics, segways, (sempre amb guia a totes les seves botigues )bicicletes elèctriques, Petrol Scooter, Bicicletes, Tricicles elèctrics. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Fullets a la botiga OBSERVACIONS: TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS DE BARCELONA Molta Regular Poca X
 99. 99. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM WANTED 4 016 CV ADREÇA C/ Juidici, 3 Barcelona, 08003 Barcelona www.w4nted.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 016) TIPUS NOMBRE bicicletes 10 Tricicles Elec. 6 Scooters 1 Twizy Electric - Segway - 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja BaixaX TIPUS NOMBRE bicicletes 2 tricicles 1 segways patinets HORARI : Todos los dies de 10 a 20 h. SERVEIS QUE OFEREIXEN: Lloguer de Patinets elèctrics, segways, (sempre amb guia)bicicletes elèctriques, Petrol Scooter. Informen de diferents rutes als seus clients PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS 2 POSTERS a les portes de la botiga OBSERVACIONS: TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS Molta Regular Poca X
 100. 100. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM WANTED 5 017 CV ADREÇA C/ Escudillers, 45 Barcelona www.w4nted.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 017) TIPUS NOMBRE Patinets Elec. 6 Bicis Elec 6 Scooter elec 4 Tricicles Elec 6 Segway 2 bicicletes 6 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE HORARI De 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS fullets a la botiga Molta OBSERVACIONS: TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS DE BARCELONA Regular Poca X
 101. 101. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM WANTED 6 018 CV ADREÇA C/ Del pas de L’ensenyança 1-3 08002 Barcelona www.w4nted.com 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 018) TIPUS NOMBRE Patinets Elec. 4 Bicis Elec 6 Scooter elec 4 Tricicles Elec 6 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI X INTENSITAT Alta NO Mitja Baixa X TIPUS NOMBRE bicicletes 2 HORARI De 10 a 20 h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS fullets a la botiga Molta OBSERVACIONS: TOURS PER TOTS ELS DISTRICTES TURÍSTICS DE BARCELONA Regular Poca X
 102. 102. C/ Casanova, 27, 6º 4ª, 08011 – Barcelona CIF: B-63031462 MODEL FITXA ESTABLIMENTS VMP NOM WEE WHEELS 030 CV ADREÇA Carrer d´en Gignàs, 9 Barcelona www.weewheels.es 1 - TIPUS D'OFERTA DE VMP FOTOGRAFIA ESTABLIMENT (Ref. 030) TIPUS NOMBRE Electric Scooters 18 Súper wee 5 2 - IMPACTE EN L'ESPAI PÚBLIC OCUPACIÓ A LA VORERA SI INTENSITAT Alta NO X Mitja Baixa TIPUS NOMBRE HORARI De 10 a 20h. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS Display en lateral façana i Fullets de publicitat Molta OBSERVACIONS: ofereixen lloguer Electric Scooters i Súper wee de 1, 2 i 3 hores. Regular Poca X
 103. 103. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 41 41 www.bcn.cat Annex IV: Anàlisi i classificació dels vehicles de mobilitat personal. Definició de criteris classificadors segons les característiques tècniques
 104. 104. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 42 42 www.bcn.cat
 105. 105. ANÀLISI I CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL Definició de criteris classificadors segons les característiques tècniques CDEI Universitat Politècnica de Catalunya 11 de gener de 2016
 106. 106. CDEI – UPC Client: Ajuntament de Barcelona Data: 11-01-16 Projecte: Anàlisi i classificació de Vehicles Mobilitat Personal Pàgina: 2/58 Document: Establiment de les característiques tècniques diferenciadores CDEI (Centre de Disseny d’Equips Industrials) 1 INTRODUCCIÓ ..........................................................................................................6 2 ESTABLIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DIFERENCIADORES7 3 ANÀLISI DE L’ENTORN I RISCOS ASSOCIATS........................................................9 4 PROCEDIMENT DE CLASSIFICACIÓ DELS VMP...................................................13 5 DEFINICIÓ DE CRITERIS CLASSIFICADORS INCLOENTS ...................................16 5.1 Criteris incloents per circular per la vorera........................................................ 16 5.1.1 Velocitat màxima ....................................................................................... 16 5.1.2 Massa del VMP ........................................................................................ 16 5.1.3 Amplada .................................................................................................... 17 5.1.4 Perillositat de la superfície frontal .............................................................. 17 5.1.5 Radi de gir................................................................................................. 17 5.1.6 Alçada ....................................................................................................... 18 5.1.7 Longitud..................................................................................................... 18 5.2 Criteris incloents a circular pel carril bici ........................................................... 18 5.2.1 Velocitat màxima ....................................................................................... 18 5.2.2 Massa del VMP ......................................................................................... 18 5.2.3 Amplada .................................................................................................... 19 5.2.4 Perillositat de la superfície frontal .............................................................. 19 5.2.5 Senyalització (timbre) ................................................................................ 19 5.2.6 Senyalització (llums).................................................................................. 19 5.2.7 Senyalització (reflectants).......................................................................... 20 5.2.8 Sistema de frenada.................................................................................... 20 5.2.9 Radi de gir................................................................................................. 20 5.2.10 Alçada ....................................................................................................... 20 5.2.11 Longitud..................................................................................................... 20 5.3 Criteris incloents a circular per les zones de vianants....................................... 21 5.3.1 Velocitat màxima ....................................................................................... 21
 107. 107. CDEI – UPC Client: Ajuntament de Barcelona Data: 11-01-16 Projecte: Anàlisi i classificació de Vehicles Mobilitat Personal Pàgina: 3/58 Document: Establiment de les característiques tècniques diferenciadores CDEI (Centre de Disseny d’Equips Industrials) 5.3.2 Massa del VMP ......................................................................................... 21 5.3.3 Amplada .................................................................................................... 21 5.3.4 Perillositat de la superfície frontal .............................................................. 21 5.3.5 Sistema de frenada.................................................................................... 22 5.3.6 Radi de gir................................................................................................. 22 5.3.7 Alçada ....................................................................................................... 22 5.3.8 Longitud..................................................................................................... 23 6 DEFINICIÓ DE CRITERIS CLASSIFICADORS EXCLOENTS..................................23 6.1 Criteris excloents a circular per la vorera.......................................................... 23 6.1.1 Velocitat màxima ....................................................................................... 23 6.1.2 Massa del VMP ......................................................................................... 23 6.1.3 Amplada .................................................................................................... 24 6.1.4 Perillositat de la superfície frontal .............................................................. 24 6.1.5 Capacitat vehicle ....................................................................................... 24 6.1.6 Radi mínim de gir ...................................................................................... 24 6.1.7 Alçada ....................................................................................................... 24 6.1.8 Longitud..................................................................................................... 25 6.2 Criteris excloents a circular pel carril bici .......................................................... 25 6.2.1 Velocitat màxima ....................................................................................... 25 6.2.2 Massa del VMP ......................................................................................... 25 6.2.3 Amplada .................................................................................................... 26 6.2.4 Perillositat de la superfície frontal .............................................................. 26 6.2.5 Capacitat vehicle ....................................................................................... 26 6.2.6 Senyalització (timbre) ................................................................................ 26 6.2.7 Senyalització (llums).................................................................................. 26 6.2.8 Senyalització (reflectants).......................................................................... 27 6.2.9 Sistema de frenada.................................................................................... 27

×