Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Urbact Markets

773 visualizaciones

Publicado el

Presentació sobre els Urban Sustainable Markets, projecte liderat per l'Institut de Mercats de Barcelona a nivell europeu per exportar el model de mercats de BCN. Document presentat en comissió plenària el 6 de març de 2013.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Urbact Markets

 1. 1. URBACT MARKETSEL PROJECTE“URBAN SUSTAINABLE MARKETS”15 de febrer de 2013
 2. 2. URBACT MARKETS | 20 de febrer de 2013EL PROJECTE “ URBAN SUSTAINABLE MARKETS”MERCATS URBANS SOSTENIBLESés un projecte liderat per l’Institut deMercats de l’Ajuntament deBarcelona, que promou a nivelleuropeu el model d’èxit de comerç deBarcelona: el comerç de proximitatintegrat en la trama urbana de la ciutati especialment el model de Mercats deBarcelona, entesos com a eina detransformació urbana des de diversospunts de vista: arquitectònic iurbanístic, vertebradors de la cohesiósocial i els valors mediambientals, iinstruments de dinamitzacióeconòmica del seu entorn. 2
 3. 3. URBACT MARKETS | 15 de febrer de 2013EL PROGRAMA URBACTEs desenvolupa en el marc del programa URBACT de la UE, quepromou el desenvolupament urbà sostenible i integrat, a travésde l intercanvi d’experiències entre ciutats capdavanteres en unàmbit, per tal que esdevinguin un model per a la resta de la UE.URBACT, que és l’únic programa de la UE destinat a ciutats, téuna cartera de més de 50 projectes diferents de bones pràctiquesurbanes, que van des de lús dels ports per al desenvolupamenturbà fins a projectes de mobilitat per a la ciutat o de promoció del’ocupació jove.
 4. 4. URBACT MARKETS | 15 de febrer de 2013URBACT MARKETS- PARTENARIATBarcelona és el soci líder, i els altres partners són:• Londres• Torino• Dublín• Toulouse• Suceava (Rumania)• Pecs (Hongria)• Wroclaw (Polònia)• Regió d’Àtica (amb Atenes i el Pireu).Pressupost: 800.000 €Calendari: Febrer 2013 a Abril 2015. 4
 5. 5. URBACT MARKETS | 15 de febrer de 2013URBACT MARKETS- OBJECTIUS DEL PROJECTE-Impulsar Plans d’Acció Local integrals en l’àrea de comerç-mercatsde les ciutats participants, on es definirà l’estratègia i el model decomerç dels municipis participants pels propers anys.-Fer-ho des dels consens entre l’Ajuntament, altresinstitucions, empreses, entitats i associacions, comerciants iciutadans, fomentant la seva participació al llarg de tot el procés, iaportant en el debat les experiències més exitoses existents en l’àmbitinternacional. 5
 6. 6. URBACT MARKETS | 15 de febrer de 2013URBACT MARKETS- OBJECTIUS DEL PROJECTE-Impulsar el canvi a nivell de la UE, procurant que la resta de ciutatseuropees adoptin les estratègies i els models d’èxit que el projecteidentifiqui, adaptant-les al seu context particular. El projecte identificaràaquelles formes d’intervenció urbana en l’àrea de comerç de lesciutats, que el facin més dinàmic, sostenible i social, dins el marcSMART de l’estratègia Europea 2020.-Per fer-ho, el projecte difondrà un estudi de referència per al sectordels mercats i comerç urbà que recollirà les millors propostes iiniciatives en cada àmbit. 6
 7. 7. URBACT MARKETS | 15 de febrer de 2013 URBACT MARKETS- OBJECTIUS DEL PROJECTE- Amb aquest objectiu esdesenvoluparan una sèrie d’accionscomunicatives d’àmbitinternacional, com la instauració delDia Europeu dels Mercats, en el qualdesenes de ciutats europeesorganitzaran activitats participatives perla ciutadania per tal de divulgar elsresultats del projecte i els beneficis delsmercats. També es desenvoluparanaltres accions més tècniques enorganismes de la UE que tinguincompetències en el sector.-Tot el coneixement serà recollit al webhttp://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/urbact-markets/homepage/ 7
 8. 8. URBACT MARKETS | 15 de febrer de 2013EL PROJECTE “ URBAN SUSTAINABLE MARKETS”El projecte s’estructura en 3 eixos de treball:-Regeneració urbana (liderat per Barcelona)-El foment de polítiques de sostenibilitat urbana (liderat per Londres)-Dinamització econòmica, ocupació i emprenedoria (liderat per Torino)Aquestes 3 ciutats estudiaran les iniciatives i bones pràctiques existentssobre cada eix i les presentaran a les ciutats com a solucions a adoptarper reforçar el paper dels mercats en cada àmbit. 8
 9. 9. URBACT MARKETS | 15 de febrer de 2013URBACT MARKETS- CONTINGUT DELS GRUPS DE TREBALLAlguns dels continguts que s’estudiaran a proposta de les ciutats:• L’ús dels mercats i el comerç de proximitat com eina de regeneració deles ciutats i barris específics,• Els mercats com eina de transformació urbanística des d’unaperspectiva integrada de ciutat, amb caràcter social (amb actuacions alsbarris menys afavorits) i integrador (promovent els espais públics i actiusi la interacció ciutadana).• Millora de l’atractiu de la ciutat i del barri: creació de sentiment depertinença. 9
 10. 10. URBACT MARKETS | 15 de febrer de 2013URBACT MARKETS- CONTINGUT DELS GRUPS DE TREBALL• L’impuls de barris mediambientalmentsostenibles amb menys emissions de CO2 imillor mobilitat.• L’impuls de cadenes de subministramentlocals, els productes locals i de temporada.• L’estudi d’actuacions que fomentinl’especialització, el manteniment i la creacióde llocs de treball.•Adaptació i millora dels serveis que prestenels mercats.• La promoció dels hàbits alimentarissaludables i la salut pública. 10
 11. 11. URBACT MARKETS | 15 de febrer de 2013 URBACT MARKETS- PLANNINGFebrer-Agost 2013- DAFO de cada ciutat- Manual de Bones pràctiques de cadaeix.Setembre 2013-Gener 2015Procès de participació dels agentslocals implicats en definit el Pla d’AccióLocalFebrer-Abril 2015Inici d’implementació del Pla d’Acciólocal 11
 12. 12. URBACT MARKETS | 15 de febrer de 2013URBACT MARKETS- IMPACTE A BARCELONA -Redacció d’un Pla d’Acció Local integral per l’àrea de mercats de Barcelona amb la participació dels agents necessaris. -El pla d’acció identificarà i impulsarà noves accions, inversions i iniciatives per adaptar els mercats als nous reptes que hauran d’afrontar en els propers anys. -Creació a Barcelona d’un pool de coneixement temàtic sobre mercats i comerç urbà, exportable i adaptable a altres ciutats. - Lideratge internacional en l’àrea de comerç urbà amb la intenció d’incidir en les autoritats europees per fer valer el model de comerç de proximitat que defineix Barcelona. - Captació de finançament de la Unió Europea. 12

×