Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Project Management 2
Project Management 2
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Urban Design

Descargar para leer sin conexión

This subject deepens the knowledge of students on urban space and gives them new knowledge about filling the space with small architectural structures and the elements of urban design. Students are acquainted with the interrelations between the functional content (the form and size of urban spaces) and the urban design; they develop a sense of material, shape, colour and lighting. Skills are acquired for using the small architectural structures and urban design in the determination of the urban spaces' functions.

This subject deepens the knowledge of students on urban space and gives them new knowledge about filling the space with small architectural structures and the elements of urban design. Students are acquainted with the interrelations between the functional content (the form and size of urban spaces) and the urban design; they develop a sense of material, shape, colour and lighting. Skills are acquired for using the small architectural structures and urban design in the determination of the urban spaces' functions.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más de Blagoy Petkov (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Urban Design

  1. 1. 2010        УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ  гр. София     АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ   Катедра „Градоустройство”                                      Модул:    Градски дизайн (избираем)  Студент:    урб. Благой Георгиев Петков  Специалност:   Урбанизъм ОКС Магистър  Факултетен № 50055  Учебна 2009 / 2010 година, Зимен семестър    Ръководител: проф.д‐р арх. Тодор Булев  Януари 2010 г., гр. София  ГРАДСКИ ДИЗАЙН
  2. 2. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура URDbEBU Наименование на дисциплината по учебен план Градски дизайн Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5 ECTS 4.0 СтатутИзбираем CodeURDbEBU Title of the discipline in the academic curriculum Urban Design Starts in semester 5 Ends in semester 5 ECTS4.0 Type Elective 30 0 60 60 Анотация Дисциплината задълбочава познанията на студентите за градските пространства и им дава нови знания за тяхното обзавеждане с малки архитектурни съоръжения и елементите на градския дизайн. Придобиват се познания за взаимовръзките между функционалното съдържание (формата и размерите на градските пространства) и градския дизайн както и отношение към материала, формата, цвета и осветлението. Създават се умения за използване на малките архитектурни съоръжения и градския дизайн при определяне на функциите на градските пространства. Annotation This subject deepens the knowledge of students on urban space and gives them new knowledge about filling the space with small architectural structures and the elements of urban design. Students are acquainted with the interrelations between the functional content (the form and size of urban spaces) and the urban design; they develop a sense of material, shape, colour and lighting. Skills are acquired for using the small architectural structures and urban design in the determination of the urban spaces' functions. 30 30 0 60 60 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturer Prof. Dr. Arch. Stefcho Dimitrov Водещ преподавател проф. д-р арх. Стефчо Димитров Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 30 Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars Форма на оценяване Изпит Form of assessment Exam URBURDbEBU5U.pdf - -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 2440 URDbEBUUrbanism - bachelor*
  3. 3. урб. Благой Георгиев Петков Урбанизъм ОКС Магистър ф. № 50055 Модул: Градски дизайн (избираем)  2  АНОТАЦИЯ НА МОДУЛА:  Дисциплината задълбочава познанията на студентите за градските пространства и им дава  нови знания за тяхното обзавеждане с малки архитектурни съоръжения и елементите на  градския дизайн. Придобиват се познания за взаимовръзките между функционалното  съдържание (формата и размерите на градските пространства) и градския дизайн както и  отношение към материала, формата, цвета и осветлението. Създават се умения за използване  на малките архитектурни съоръжения и градския дизайн при определяне на функциите на  градските пространства.      СЪДЪРЖАНИЕ:  1. Метростанция Сливница   2. Анализ на бъдещото развитие на Софийското метро  3. Форум SOFIA ARCHITECTURE WEEK 2009 – Changing Urban Visions      МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА      „Метростанция „Сливница“ е станция на Софийското  метро.    История  Метростанция „Сливница“ е въведена в експлоатация  на 28 януари 1998 г.    Местоположение  Станцията е разположена напречно на бул. „Сливница“  в  края на ж.к. „Люлин“. След нея в посока Обеля е  разположено депото. Метростанцията е безколонен  тип, с островен перон, плитко заложение.  Дължина на перона: 120 м.  Архитекти: арх. К. Бочков и арх. Б. Седмаков.”  (Източник: bg.wikipedia.org)        Снимки: metropolitan.bg     
  4. 4. урб. Благой Георгиев Петков Урбанизъм ОКС Магистър ф. № 50055 Модул: Градски дизайн (избираем)  3        Снимки: metropolitan.bg          „Местоположение  Въведена в експлоатация на 28 януари 1998 г. Станцията е разположена напречно на  бул. „Сливница“ в края на ж.к. „Люлин“. След нея в посока Обеля е разположено  депото. Метростанцията е безколонен тип, с островен перон, плитко заложение.  Дължина на перона: 120 м.    Архитектура  Архитекти: арх. К. Бочков и арх. Б. Седмаков.  Станцията е подземна с островен перон. Входовете са амфитеатрални и чрез открити  стълби се достига до бул. "Сливница" и автогара за крайградските автобуси. Над  метростанцията е обособено пространство от 7 декара за подземен паркинг.  Вътрешното пространство е оформено с окачени тавани тип „Хънтър Дъглас”, а стените  и подовете са облицовани с мрамор и гранит.” (Източник: metropolitan.bg)        Снимки: metropolitan.hit.bg    „Метростанцията е разположена напречно на бул. Сливница в края на ж.к. Люлин  преди метродепото в кв. Обеля. Станцията е безколонен тип с плосък покрив.  Архитектурното оформление на интериора и изпълнено от арх. Д. Мушев. Стените на  перона и вестибюлите са с цокъл от тъмнокафяв гранит и са облицовани с бежов  мрамор тип “Нановица”, разсечени на места с широки керамични ивици за рекламни 
  5. 5. урб. Благой Георгиев Петков Урбанизъм ОКС Магистър ф. № 50055 Модул: Градски дизайн (избираем)  4  пана. Подът е  от сив  полиран  гранит тип  “Черноморец”  разделен на  карета през 6  м. с ивици от тъмно кафяв гранит. Таванът е  окачен с бежови напречно монтирани  метални П‐образни ламели. През 6 м. над  тъмните ивици на пода в тавана има цветни оранжеви елементи.” (Източник и снимки:  metropolitan.hit.bg)    „С нестандартна форма е сграда до метростанция "Сливница"  Инвестицията в проекта е 9 млн. лева  Автор: СГ  07 април 2008, 06:32    Обект многофункционална сграда в жк "Люлин", София  Инвеститор "Аладин билдинг" ООД  Проектант "Сдружени архитекти" ООД, ръководител арх. Красимира Попова  Изпълнител "Аладин билдинг" ООД  Консултант "Строителен надзор ‐ инж. Таня Немска" ЕТ  РЗП 5100 кв.м    Започна строителството на  многофункционална сграда до  метростанция "Сливница" в столичния  жилищен комплекс "Люлин".  Инвеститор и главен изпълнител на  обекта е фирма "Аладин билдинг",  която планира да вложи в  строителството 9 млн. лева. Проектът  е разработен от екип с ръководител  арх. Красимира Попова от "Сдружени  архитекти" ООД. Консултант по  строителните работи е "Строителен  надзор ‐ инж. Таня  Немска" ЕТ.    Сградата има разрешение за строеж от средата на декември. Тя е с разгъната застроена  площ 5100 кв.м. Функционалното й предназначение включва офиси, медико‐ стоматологичен център "Медстом", както и търговски обекти и супермаркет.  Архитектурното решение се състои от два обема ‐ триетажен овален, където ще бъде  разположен медико‐стоматологичният център, и шестетажен четириъгълен,  предназначен за офисни и търговски обекти. Съчетаните две различни като обем тела  се "премостват", образувайки четириетажен пробив. Той е изцяло незастроен на 
  6. 6. урб. Благой Георгиев Петков Урбанизъм ОКС Магистър ф. № 50055 Модул: Градски дизайн (избираем)  5  първите две нива и само с коридорни връзки ‐ на трети и четвърти етаж. Според  изискванията медико‐стоматологичният център ще бъде със самостоятелен вход, който  е разположен откъм прохода и има вътрешна стълба.    В основния правоъгълен обем на първия етаж ще са разположени магазини и аптека, а  на горните нива ‐ офиси, които се предвижда да бъдат от клас А. Предвижда се на най‐ долния етаж да има супермаркет и кафене. Те ще са част от търговската зона на  подлеза, развита около богато озеленено пространство. На ниво първи сутерен ще са  разположени паркинг за над 30 автомобила и обслужващи помещения. Вторият  сутерен ще е зает със супермаркет, намиращ се на нивото на метростанция "Сливница",  като се предвижда след провеждане на съответните градоустройствени процедури да  се отвори и към пространството пред подлеза. По този начин подземните етажи ще  станат по‐лесно достъпни. Вертикалната комуникация в основния обем на сградата ще  се осъществява по стълбище и с панорамен асансьор за 16 души. Сградата ще се  изпълни с монолитна стоманобетонна конструкция. Овалното тяло ще бъде с еталбонд  и стъкло, а структурната фасада ще е с висок слънцезащитен фактор, посочиха от  дружеството инвеститор.    През последните години компанията "Аладин" е насочена към реализирането на  мащабни проекти в сферата на  недвижимите имоти. "Аладин"  изгражда "Мол Плевен" (Mall  Pleven), проекта за който  получи сертификат за първи  клас инвеститор от  Българската агенция за  инвестиции. През февруари  2008 г. компанията  приватизира на търг с явно  наддаване плевенската фирма  "Агропласмент и търговия"  ЕАД заедно със 17‐ етажната й  сграда за 6.4 млн. лв.”  (Източник и снимка:  stroitelstvo.info)   (Сателитни снимки с показано подземно развитие.  Източник: google.com)     
  7. 7. урб. Благой Георгиев Петков Урбанизъм ОКС Магистър ф. № 50055 Модул: Градски дизайн (избираем)  6  АНАЛИЗ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ И ДИЗАЙНА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА  МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА    Метростанция Сливница е първата построена в България. Разположена е на обширно  пространство под два булеварда. От начало е замислена като крайна станция, но в  последствие първи метрорадиус е удължен до Метростанция Обеля. За бъдещото  разширение е предвидено те да се окажат в средата на един дълъг маршрут,  обединяващ съществуващото трасе с втори метродиаметър. При Метростанция  Сливница се осъществява и връзката с изграденото в близост депо.    Построена е на три нива – над перона има предвиден голям паркинг, който за момента  не се използва. Пътниците, които пристигат от Перник и други населени места в  западно направление  сега успяват да намерят място за своя автомобил пред  съседните жилищни блокове.    Много хора биха казали, че местоположението ѝ, не е подходящо избрано, но моето  мнение, е че тя вече се е превърнала в градообразуващ елемент – като доказателство  бих посочил интензивното жилищно строителство в съседство, както и бъдещия  огромен търговски център, който ще допълни целия комплекс и ще осмисли  предвидения огромен паркинг.    Подходите към станцията, както и преходите между трите нива – наземно, междинно и  подземно са подходящо организирани. Освен това, са и наситени от търговски обекти  с обслужващи функции от всякакво естество. Входовете са широки, амфитеатрални и  добре сигнирани. Моето мнение е, че станцията е красива и се отличава от всички  останали. Организацията на пътнико потока през каса, пропускателни съоръжения и  ескалатор е безпроблемно. Инсталирани са автомати за билети, а през час пик се  осъществява бърза проверка на пътниците с абонаментни превозни документи. Може  да се помисли за по‐рационален достъп на хора със затруднена мобилност.    Като недостатък бих посочил, че станцията е малко дълга за наличния влаков състав –  подобни проблеми има и в други по‐стари станции, но това се дължи на направена  промяна във времето. Моите препоръки са да се построят повече павирани алеи към  жилищните територии в югозападна посока, а в югоизточна – може да се изгради  закрита гара с перони за последната спирка на крайградските автобуси (а не хората да  тичат около тях).    Всички микроелементи на градския дизайн – пейки, кошчета, парапети, табели,  инфомати с интернет са достатъчни и лесно откриваеми, повечето са решени в  оранжево. Не намирам грешки и нямам отрицателно мнение към организацията на  самия перон.     
  8. 8. урб. Благой Георгиев Петков Урбанизъм ОКС Магистър ф. № 50055 Модул: Градски дизайн (избираем)  7  АНАЛИЗ НА БЪДЕЩОТО РАЗШИТИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО    Схема на действащи трасета на  метро‐мрежата в София и одобрените  предстоящи за изграждане, заедно с  възможните бъдещи метростанции.  Източник: metropolitan.bg     Предвиждания на Общия Устройствен  План на град София и Столична  Община (схема: Подземен урбанизъм).  Източник: www.sofproect.com    Така предвидените нови  метродиаметри осигуряват добро  покритие на територията на София и  обслужване на най‐натоварените  дестинации. Моите препоръки за  бъдещото развитие са следните:    1. Да се строят наземни и надземни  линии (или плитко заложени  подземни – трети  метродиаметър ползва в по‐ голямата си част съществуващо  трамвайно трасе в отделна  лента), тъй като са в пъти по‐ евтини;    2. Да се търсят радиални линии и  тангенти към централната  градска част, за да се запази КИН  в максимална степен; най‐удобно  трасе – по / около Южна дъга на  Столичен Околовръстен път; по  този начин пътуващите в  направление югоизток‐ северозапад ще избегнат вече натоварените централни станции;    3. Не само обвързване с ЖП‐мрежата с общи станции (Предвидено в  изменение на Общ Устройствен План на Столична Община, който предстои да  бъде представен за одобрение от Народното Събрание), но и нови линии –  градски железници, ползващи наличните гари и релсов път;    4. Изграждане на цялата съпътстваща инфраструктура (паркинги, магазини,  целесъобразни подходи), така че метро‐мрежата  бъде напълно интегрирана в  градската тъкан. 
  9. 9. урб. Благой Георгиев Петков Урбанизъм ОКС Магистър ф. № 50055 Модул: Градски дизайн (избираем)  8  Схеми на  Изменение  на Общ  Устрой‐ ствен План  на Столична  Община.  Източник:  sofproect.com        
  10. 10. урб. Благой Георгиев Петков Урбанизъм ОКС Магистър ф. № 50055 Модул: Градски дизайн (избираем)  9  Форум SOFIA ARCHITECTURE WEEK 2009 – Changing Urban Visions                                 Част от инициативата SOFIA ARCHITECTURAL WEEK 2009 бе и изложбата Changing Urban  Vision,  проведена на открито пред паметника на Съветската армия при източния изход  на Метростанция Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.  Изложбата  показваше идеи на млади автори, свързани с това, как да бъде „прекроено” градското  пространство, така че то да предоставя функционална и безконфликтна интегрална  среда. Моето мнение, е че мястото не бе подбрано добре, тъй като огромния  човекопоток ползва ново изградения травалатор към метростанцията, водещ към   площад Орлов мост на подземно ниво. Освен това изложбените пана бяха подредени,  като в лабиринт, който пешеходците отминаваха.    Конкурентната изложба „София 2020” на същата тема, бе по‐скромна, но поместена в  линия на много по‐комуникативно място – пилоните на НДК. Последното пано бе  мултимедийно – вечер се прожектираха филми. Авторите се фокусираха, върху  решението на конкретни проблеми, които могат да се обсъдят и след края на  мероприятието във форума на сайта www.sofia2020.bg.    В приложения DVD‐ROM ще откриете снимки от събитията, извадки от страниците на  гости и лектори на мероприятията и пълен архив на SOFIA ARCHITECTURAL WEEK 2008. 

×