Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Uticaj društvenih mreža na omladinu

6.470 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Uticaj društvenih mreža na omladinu

 1. 1.  Од безазлене разоноде, преко устаљененавике, до праве правцате зависности –цена је коју данашње генерације младихплаћају.
 2. 2.  Дугометражни цртаћи замењени су 3Dфилмовима, ластиш и „школице“ видеоигрицама, а писање писама и дописивањеса вршњацима тихо је уступило местоонлине chat-u и друштвеним мрежама.Мења се језик, мења се машта, мењају сесимболи... Где је граница преласкакоришћења интернета у зависност ?
 3. 3. Развој интернет зависности
 4. 4. • Зависнпст пд Интернета је клиничкиппремећај са снажним негативнимппследицама наспцијалнп, раднп, ппрпдичнп, финансијскпи екпнпмскп функципнисаое личнпсти.
 5. 5.  Сваки вид зависности може се посматратикао сложен процес, при чему се, уследчесте конзумације супстанце или објектазависности, ствара нелагодност и снажнажудња у њиховом одсуству. Јавља сенеконтролисана жеља за одређенимпонашањем, и тенденција за сталномпотрагом за објектом зависности и његовомупотребом. Да ли је екцесивна употребаИнтернета формe зависности или не?
 6. 6.  Oво питање је последње деценије честопостављано, након што је Интернет ераузела замаха у свету, и употреба Интернетресурса постала свакодневица огромневећине светског становништва. Ипак,могућности које светска мрежа пружа, узсве позитивне стране, садржи и пунонегативних последица.
 7. 7.  Први облици електронске зависностијавили су се још педесетих годинадвадесетог века, када су се појавилиапарати за игру (флипери). Осамдесетихгодина је почела ера видео-игара, која јекод нас трајала до половине деведесетих,када је запажен прелазак на рачунаре иконзоле.
 8. 8.  Касније се појавило масовно коришћењерачунара, а повећао се и број претплатникаинтернет-услуга. Паралелно са развојем иширењем Интернет мреже, у исто време сусе појавила позитивна очекивања, али инегативне реакције. Негативне реакцијеуглавном су се односиле на све већупотребу за коришћењем Интернета.
 9. 9.  Слобода акције корисникеИнтернета снабдевамогућношћу да независно инеспутано „крстаре“мрежом, ван утицаја другихљуди, и прибаве себи жељенеинформације.
 10. 10.  Анонимност и слобода експресије имогућност бити „сам свој газда“,омогућавају корисницима да се представе употпуно другачијем светлу, често кријућиреални, а наглашавајући имагинарни,виртуелни идентитет. Услед страха одкритике и бројних ограничења, у мањој јемери могуће исказати сопствене ставове ипредставити се на жељени начин у реалномсвету.
 11. 11. ◦ Управо апликације које служе за комуникацију(нпр. Скајп, Фејсбук) представљају најчешћекоришћене Интернет програме у 21. веку. Тоговори о жељи за комуницирањем, засамопредстављањем и донекле, самопромоцијом.
 12. 12.  Зависност од интернета сматра сепоремећајем контроле импулса.Млада (и одрасла) особа не уме даобузда своју жудњу, и са смањеномтолеранцијом на фрустрацију,понавља радње које доводе дозадовољења, у овом случајуповезивања са виртуелномсоцијалном групом.
 13. 13.  Време проведено на рачунарутоком дана сматра сенајмеродавнијим индикаторомпостојања зависности, и 4-6сати слободног времена сматрасе симптомом. Поред тога,постоје још неки критеријумикојима се утврђује присуство овезависности.
 14. 14. Најмање 5 од њих: повећање времена на интернету, апстиненцијални синдром, осећај умора и нервозе кад нијена интернету, губитак значајних веза, оffline зависност…
 15. 15. • ХВАЛА НА ПАЖЊИКсенија Дмитрпвић I3Прпфеспр Маја Ранкпвић

×