Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sociale (on)zekerheid in België (2012)

728 visualizaciones

Publicado el

Overzicht van de Belgische sociale (on)zekerheid in al zijn aspecten en waarom deze steeds meer onder druk komt te staan. (wellicht zijn niet alle afbeeldingen en effecten zichtbaar online)

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sociale (on)zekerheid in België (2012)

 1. 1. Bram Vandamme – info@financieel-adviseur.be
 2. 2. 1. Sociale zekerheid onder druk2. Situatie eind 20113. Visies op de toekomst4. Vergelijking: Sociale zekerheid – iSave (waarborgen)  Pensioen  Overlijden  Invaliditeit
 3. 3. 1. Socio-demografische factoren • Vergrijzing • Later beginnen met werken • Vroeger stoppen met werken2. Economische factoren • Milde recessie in Eurozone
 4. 4. Werknemers   Zelfstandigen
 5. 5. Demografische schok
 6. 6. 2000 2009 Stijging♂ 75,7 jaar 78,3 jaar 3,1 maanden / jaar♀ 81,5 jaar 83,2 jaar 2 maanden / jaar
 7. 7. Instroom brugpensioen 2005 13.826 Totaal: 119.856 Belgen 2009 16.900 met brugpensioen 2010 17.559 (09/03/2011)
 8. 8. • Voor de begrotingsopmaak werd het globale tekort van de sociale zekerheid geschat op ongeveer 5 miljard EUR.• Dit tekort kon worden weggewerkt door: 1. een nulgroei van de uitgaven in de gezondheidszorgen 2. een uitzonderlijke dotatie van de Staat van 2,272 miljard EUR 3. de verbeterende conjunctuur (1,033 miljard EUR aan meer inkomsten en minder uitgaven) Resultaat: De begroting van de sociale zekerheid is in evenwicht! Bedrag: 76 miljard euro
 9. 9. • Cijfers 2011 geven een vals gevoel van veiligheid  Enige reden van positief resultaat is de extra rijkstoelageVoorspellingen:• SZ voor WN: Tekort van 3,29 miljard euro eind 2012• SZ voor zelfstandigen: 6 miljard euro in rood eind 2016 • Redenen: - Wegvallen rijkstoelage - Stijging uitgaven gezondheidszorg (4 à 5%) - Terugbetalen van renteloze lening staatHekelpunt: Sociale zekerheid is de oorzaak van financiële ademnoodvan de federale overheid (1/4 van 100 miljard euro inkomsten)!
 10. 10. • Cijfers 2011 geven een vals gevoel van veiligheid  Enige reden van positief resultaat is de extra rijkstoelageVoorspellingen:• SZ voor WN: Tekort van 3,29 miljard euro eind 2012• SZ voor zelfstandigen: 6 miljard euro in rood eind 2016 • Redenen: - Wegvallen rijkstoelage - Stijging uitgaven gezondheidszorg (4 à 5%) - Terugbetalen van renteloze lening staatOplossing? - 50% welvaartsenveloppeHekelpunt: Sociale zekerheid is de oorzaak van financiële ademnoodvan de federale overheid (1/4 van 100 miljard euro inkomsten)!
 11. 11. “De sociale zekerheid is niet te duur.”De uitgaven voor de sociale zekerheid voor werknemers daalden van13,3% van het bbp in 1985 tot 10,7% in 2011 en 2012.Het gemiddeld werknemerspensioen ( €1.000/maand) en dewerkloosheidsuitkering bevinden zich onder de armoedegrens  Er mag niet bespaard worden! Overheidstoelage is compensatie voor allerlei uitgaven die werden afgeschoven op de sociale zekerheid - Onthaalouders - Sociale bijdragevermindering - Betaald educatief verlof - Enz. Uitkijken naar groei economie
 12. 12. Project Naam Woningsparen iSave Home Doelgericht sparen iSave Target Kindersparen iSave Junior Pensioensparen iSave Pension (XL) Vermogensopbouw iSave Invest 8-jaar rente iSave Income Renteniersverzekering iSave Life IncomeMogelijkheid om aanvullende waarborgen te nemen.
 13. 13. Voornaamste opdracht:1. Stelt de regels op voor de terugbetaling van geneeskundige prestaties en geneesmiddelen.2. Bepaald de voorwaarden om uitkeringen te kunnen krijgen voor: • ziekte, • ongeval, • moederschap, • invaliditeit.
 14. 14. De Rijksdienst voor Pensioenen heeft 3 hoofdtaken :1. informatie verstrekken over de werknemerspensioenen,2. het berekenen van de werknemerspensioenen,3. het betalen van de werknemers- en zelfstandigenpensioenen.
 15. 15. Zuiver ZuiverMaandelijks Gemengde pensioen als pensioen als pensioen loopbaan zelfstandige werknemer Mannen € 736,44 €995,36 €955,04 Vrouwen €343,98 €684,94 €684,78 ~ RVP – maandelijkse statistiek 10/2011Voorwaarden:• Sociale zekerheid betalen (13,07%)• Tewerkgesteld zijn in België of gedetacheerd door een in Belgiëgevestigde werkgever.• 65 jaar zijn
 16. 16. ~ RVP – maandelijkse statistiek december 2011
 17. 17. Loopbaan Situatie Minimumpensioen MaximumpensioenWerknemer Gezin € 1.359,18 / m € 2.581,51 / m Alleenstaande € 1.087,69 / m € 2.065,20 / mZelfstandige Gezin € 1.310,30/m 1.441,59 / m Alleenstaande € 1.007,10/m € 1.153,27 / m Gemengd Gezin € 1.169,32/m Alleenstaande € 989,74/m
 18. 18. • 80% van het rustpensioen van een overleden echtgenoot• Als de overleden echtgeno(o)t(t)e nog niet op rustpensioen was: Jaarloon (+ inflatie) x 60% __________________________________________________________________________ Aantal jaren tussen 20ste verjaardag en overlijdenVoorwaarden:• minstens een jaar gehuwd zijn geweest met de overledene• tenminste 45 jaar zijn / kind ten laste / 66% arbeidsongeschikt• de beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper van uw overledenechtgeno(o)t(e) kunnen bewijzen
 19. 19. Werknemer: € 1070,59/maandZelfstandige: € 964,55/maandGemende loopbaan: € 989,74/maand
 20. 20. Arbeidsongeschiktheid / Invaliditeit1. Onderbreking van ALLE arbeid2. Die onderbreking moet het rechtstreekse gevolg zijn van de intrede of de verergering van letsels of functionele stoornissen3. Het verdienvermogen moet verminderd zijn tot 1/3 of minder van wat de refertepersoon zou kunnen verdienen. ( “66% arbeidsongeschikt zijn” ).4. Vervalt de 1ste dag van de maand dat je de pensioenleeftijd (65j.) bereikt.
 21. 21. Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsuitkering:• 120 dagen gewerkt hebben (+/- 4,5 maanden)• Minimale sociale bijdragen hebben betaald (berekend op het minimummaandloon)• Geen rust- of overlevingspensioen ontvangen (niet cumuleerbaar!)

×