Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA
DE LES SOCIETATS
1. L'estat com a organització
política de la societat
● Què és un Estat?
Conjunt d'institucions
creades per organitzar la
...
1. L'estat com a organització
política de la societat
● TERRITORI: Els estats s'identifiquen amb un
territori que administ...
1. L'estat com a organització
política de la societat
● PODER: Quines són les funcions d'un Estat envers la
seva població ...
1. L'estat com a organització
política de la societat
● Quins són els elements d'un Estat democràtic?
– Es basen en un mar...
1. L'estat com a organització
política de la societat
● Com pot ser un sistema
democràtic?
– DIRECTE
● Els ciutadans prene...
2. L'estat i les seves relacions
● LES RELACIONS INTERNACIONALS A
L'ACTUALITAT
– ÀMBIT POLÍTIC
● Els Estats Units continue...
2. L'estat i les seves relacions
● LES RELACIONS INTERNACIONALS A
L'ACTUALITAT
– ÀMBIT ECONÒMIC
● PAÏSOS RICS: Estats Unit...
2. L'estat i les seves relacions
● Com es produeixen les relacions entre els estats?
– Els estats es comprometen a dur a t...
2. L'estat i les seves relacions
● ORGANITZACIÓ DE LES
NACIONS UNIDES (ONU)
– Fundada després de la Segona Guerra
Mundial,...
2. L'estat i les seves relacions
● Dins dels mateixos estats hi ha regions o grans
ciutats que també reclamen administrar ...
3. L'Estat de les Autonomies
● Espanya és un estat autonòmic des de l'aprovació
de la Constitució de 1978
● Què són les co...
3. L'Estat de les Autonomies
● Les competències autonòmiques poden ser:
– PLENES: exclusives de la comunitat autònoma, com...
4. L'organització territorial a
Catalunya
● Com s'organitza el territori de Catalunya?
MUNICIPIS: unitats territorials més...
4. L'organització territorial a
Catalunya
● Com s'organitza el territori de Catalunya?
PROVÍNCIES: unitats administratives...
4. L'organització territorial a
Catalunya
● Com s'organitza el territori de Catalunya?
COMARQUES: Les províncies catalanes...
5. L'Estatut d'Autonomia
DEFINICIÓ: És la llei que defineix les institucions
polítiques i els poders de l'autogovern de Ca...
5. L'Estatut d'Autonomia
● Quins són els poders de la Generalitat?
– COMPETÈNCIES EXCLUSIVES: llengua, dret,
organització ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Unitat 1. l'organització política de les societats

751 visualizaciones

Publicado el

Unitat 1 de Geografia de 3er ESO de l'Escola Sagrada Família de Viladecans

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Unitat 1. l'organització política de les societats

 1. 1. L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
 2. 2. 1. L'estat com a organització política de la societat ● Què és un Estat? Conjunt d'institucions creades per organitzar la vida i l'activitat de les persones que viuen en un mateix territori i que estan governades per unes mateixes lleis (o poder)
 3. 3. 1. L'estat com a organització política de la societat ● TERRITORI: Els estats s'identifiquen amb un territori que administren i que està delimitat amb unes fronteres. ● POBLACIÓ: Les persones que conformen un estat tenen uns drets i unes obligacions. I no sempre han de tenir els mateixos trets socials o nacionals, ja que un estat pot tenir diverses cultures o nacionalitats.
 4. 4. 1. L'estat com a organització política de la societat ● PODER: Quines són les funcions d'un Estat envers la seva població i territori? – Establir les lleis que regulen les relacions socials. – Vetllar pel compliment de les lleis. – Responsable de la seguretat i ordre públic. – Recaptador d'impostos per portar a terme una política econòmica. – Desenvolupar la política exterior. – Administrar els serveis públics, infraestructures i equipaments col·lectius.
 5. 5. 1. L'estat com a organització política de la societat ● Quins són els elements d'un Estat democràtic? – Es basen en un marc legal que regula tots els aspectes de la vida quotidiana, la CONSTITUCIÓ. ● Conjunt de lleis fonamentals, aprovades per votació, que determina la forma de govern, estableix els drets i els deures dels ciutadans i defineix les institucions de l'estat. – DIVISIÓ DE PODERS ● EXECUTIU. El govern (president i ministres) determina i executa la política de l'estat. ● LEGISLATIU. El Parlament elabora i vota les lleis i controla l'acció del govern. ● JUDICIAL. Aplica les lleis.
 6. 6. 1. L'estat com a organització política de la societat ● Com pot ser un sistema democràtic? – DIRECTE ● Els ciutadans prenen les decisions de manera directa, sense intermediaris, mitjançant votacions en assembles o per referèdum. – REPRESENTATIU ● Els ciutadans elegeixen els seus representants mitjançant eleccions.
 7. 7. 2. L'estat i les seves relacions ● LES RELACIONS INTERNACIONALS A L'ACTUALITAT – ÀMBIT POLÍTIC ● Els Estats Units continuen sent la potència militar mundial i acostumen a dirigir l'espai polític internacional. ● Per contrarestar el poder hegemònic dels Estats Units, molts països estan tendint cap el MULTILATERALISME ● La irrupció de l'islamisme radical com a guia política. ● El creixement i auge de la Xina com a potència mundial.
 8. 8. 2. L'estat i les seves relacions ● LES RELACIONS INTERNACIONALS A L'ACTUALITAT – ÀMBIT ECONÒMIC ● PAÏSOS RICS: Estats Units, Canadà, el Japó, la Unió Europea (i la Xina) ● PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT: cada vegada més actius i amb un augment considerable de les inversions estrangeres que s'aprofiten de la mà d'obra barata o l'escassa normativa mediambiental. Són la Xina, el Brasil, l'Índia o la Sud-Àfrica. ● PAÏSOS POBRES: localitzats, sobretot, a l'Àfrica. Els països rics exploten els seus recursos naturals. Dins d'aquest apartat també podríem parlar dels PAÏSOS OBLIDATS, mancats de recursos i immersos en guerres tribals.
 9. 9. 2. L'estat i les seves relacions ● Com es produeixen les relacions entre els estats? – Els estats es comprometen a dur a terme accions determinades o evitar-ne unes altres mitjançant tractats, convenis i declaracions internacionals. – Es poden crear organismes supraestatals, en les quals els Estats deleguen algunes funcions. Exemples: ● Àmbit mundial: ONU o l'OTAN ● Àmbit continental o regional: UE o la Lliga Àrab.
 10. 10. 2. L'estat i les seves relacions ● ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES (ONU) – Fundada després de la Segona Guerra Mundial, el 1945. – OBJECTIUS: ● Mantenir la pau i seguretat mundial. ● Fomentar relacions d'amistat entre les nacions. ● Cooperar en la solució dels problemes internacionals: econòmic, social, cultural i humanitari. ● Desenvolupar i estimular el respecte als drets humans al món. https://www.youtube.com/watch?v=tQ4FLii9pnE
 11. 11. 2. L'estat i les seves relacions ● Dins dels mateixos estats hi ha regions o grans ciutats que també reclamen administrar o compartir una part del poder, ja sigui per la seva importància econòmica o històrica. – Nacions sense Estat: Quebec (Canadà) – Regions molt consolidades i diferenciades: Baviera (Alemanya) – Grans àrees urbanes i ciutats globals: Nova York (Estats Units), Tòquio (Japó) o Londres (Regne Unit)
 12. 12. 3. L'Estat de les Autonomies ● Espanya és un estat autonòmic des de l'aprovació de la Constitució de 1978 ● Què són les comunitats autònomes? – Formes d'organització descentralitzada d'un Estat, on aquest els hi cedeix un marge d'autogovern. ● Actualment hi ha 17 autonomies i 2 ciutats autònomes. – El conjunt de lleis que regulen les autonomies estan recollides en els Estatuts d'Autonomia.
 13. 13. 3. L'Estat de les Autonomies ● Les competències autonòmiques poden ser: – PLENES: exclusives de la comunitat autònoma, com per exemple l'organització de les seves institucions, la sanitat, l'educació, etc. – COMPARTIDES: com per exemple la gestió de les carreteres. ● Quines són les institucions autonòmiques? – Assemblea o Parlament – President – Govern o Consell, format pel president i els seus consellers.
 14. 14. 4. L'organització territorial a Catalunya ● Com s'organitza el territori de Catalunya? MUNICIPIS: unitats territorials més elementals de l'estat. – Un municipi por estar format per 1 o més nuclis de població. – El govern del municipi l'exerceixen l'Alcalde i els regidors. – Els mitjans econòmics els obtenen a través d'impostos propis o subvencions estatals i autonòmiques.
 15. 15. 4. L'organització territorial a Catalunya ● Com s'organitza el territori de Catalunya? PROVÍNCIES: unitats administratives que organitzen el territori espanyol i estan constituïdes per diversos municipis. – El govern està a càrrec de les Diputacions Provincials. – Coopera amb els municipis i serveix per coordinar actuacions supramunicipals, sobretot pel que fa a la gestió de certs serveis dels municipis més petits.
 16. 16. 4. L'organització territorial a Catalunya ● Com s'organitza el territori de Catalunya? COMARQUES: Les províncies catalanes es divideixen en comarques. La comarca és una entitat territorial que agrupa diferents municipis. – El govern d'una comarca el gestiona el Consell Comarcal, que està format per regidors dels municipis que formen la comarca. – Les competències de les comarques se les atribueix el Parlament i la Generalitat de Catalunya.
 17. 17. 5. L'Estatut d'Autonomia DEFINICIÓ: És la llei que defineix les institucions polítiques i els poders de l'autogovern de Catalunya, així com la seva relació amb l'Estat. ● INSTITUCIONS DE CATALUNYA – La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza l'autogovern de Catalunya. ● PARLAMENT: És l'encarregat de legislar, d'aprovar els pressupostos i de controlar l'acció del govern. ● PRESIDÈNCIA: És el màxim representant de l'Estat a Catalunya i el cap del govern. ● GOVERN: Integrat pel president + els consellers. Té funcions executives i administratives.
 18. 18. 5. L'Estatut d'Autonomia ● Quins són els poders de la Generalitat? – COMPETÈNCIES EXCLUSIVES: llengua, dret, organització política, cultura, educació, sanitat, etc. – COMPETÈNCIES COMPARTIDES (amb l'Estat): gestió de carreteres o la legislació laboral. Els ingressos de la Generalitat provenen de les transferències de l'Estat + taxes o impostos propis.

×