Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakowskiego

Wizerunek i rola Bydgoszczy
w powieści
Obóz wszystkich świętych
Tadeusza Nowakowskiego
mgr Damian Skawiński
UKW Bydgoszcz
Bydgoszcz w życiu Tadeusza
Nowakowskiego
 tu spędził okres dzieciństwa i młodości (od
1920 do 1938);
 rodzina Nowakowskich przeniosła się do
Bydgoszczy w wyniku przegranego przez
Polaków plebiscytu na Warmii;
 był synem Stanisława, dziennikarza,
historyka, społecznika, redaktora
„Dziennika Bydgoskiego”;
Miejsca zamieszkania Nowakowskiego
Ul. Świętej Trójcy 28
(Śródmieście)
Ul. Podgórna 15
(dzielnica Szwederowo)
Bydgoszcz w życiu Tadeusza
Nowakowskiego
 do Bydgoszczy powrócił po kilkudziesięciu
latach, w 1995 r., już jako Honorowy
Obywatel i tutaj zmarł 11 marca 1996 r.;
 pochowany został na cmentarzu
ewangelicko-augsburskim;
 przez całe życie emigracyjne podkreślał
swoje związki z Bydgoszczą i silny
stosunek emocjonalny do tego miasta.
Upamiętnienie Nowakowskiego
 Grób na cmentarzu
ewangelickim (ul.
Zaświat)
 Skwer Tadeusza
Nowakowskiego na
Szwederowie
Upamiętnienie Nowakowskiego
 Tablica ku czci
Tadeusza
Nowakowskiego na
kamienicy przy
Starym Rynku 5.
Obóz wszystkich świętych
Rękopis powieści
Wydanie emigracyjne powieści
– „Libella”, Paryż 1957
Porządki fabularne
 Bydgoszcz (przedwojenna, w początkach
II Wojny Światowej i tuż po niej);
 Papenburg – obóz „dipisowski” – dla
uchodźców o przedłużającym się
tymczasowym statusie (okres po
zakończeniu działań wojennych),
 (częściowo) Warszawa – tu Stefan
wyjechał na studia, przerwane wojną.
Bydgoszcz w tekście powieści
BYDGOSZCZ
przedmiot
retrospektywnych
monologów
wewnętrznych
Stefana Grzegorczyka
temat rozmów
i listów
Grzegorczyka
element
wszechwiedzy i
objaśnień
narratora
„Widział to miasto z taką samą wyrazistością w
zadumie, w nocnym marzeniu, jak i na jawie.
Znał w nim każdą ulicę, każdy płot i zakręt. (…)
Poznawał znajome wieże kościelne. (…)
Czuł pod dłonią chropowaty dotyk ratuszowego
kamienia i śliską, wilgotną ze starości cegłę
gotyckiej Fary. Tędy przepływały gołębie,
spłoszone ze starego spichlerza trąbieniem
parowców na rzece. (…)
Słyszał nieraz swoje dudniące, młodzieńcze
kroki po nocy na pustym moście. Widział swój
wydłużony cień w rynku, na fontannie. Siedział
na stopniach starej biblioteki i patrzył na uliczki
rozmigotane w srebrnej mgiełce, na fiołkowy
zmierzch w chłodnym, spleśniałym zaułku. Jest
i pomnik, podmyty kwiatami, naga Łuczniczka”.
(Narrator, rozdział V)
Możliwe perspektywy analizy
wizerunku Bydgoszczy w powieści
• Przestrzenna (miejsca rzeczywiste i
fikcyjne),
• Społeczna (różnice narodowościowe,
polityczne, ekonomiczne),
• Historyczna (przemiany od wczesnego
międzywojnia do okresu po II WŚ),
• Przeżyć bohatera (sugestywnie ukazane
tło wydarzeń z jego dzieciństwa i
młodości)
Przestrzeń Bydgoszczy w powieści
1. Miejsca rzeczywiste – wprowadzone
przez Nowakowskiego prawdziwe
miejsca z okresu przedwojennej i
wojennej Bydgoszczy: zabytki, miejsca
popularne, jak i mniej znane zakątki.
2. Miejsca fikcyjne – wprowadzone dla
rozbudowania fabuły powieści.
Rzeczywiste miejsca Bydgoszczy w
Obozie wszystkich świętych
MIEJSCA
RZECZYWISTE
Miejsca
zabytkowe i
atrakcje
Miejsca
publiczne
Miejsca
kultury i rozrywki
Miejsca zabytkowe i atrakcje
- Stary Rynek (Kamienica Mistrza
Twardowskiego),
- Ratusz,
- Łuczniczka – rzeźba (od 1910 przed
gmachem Teatru Miejskiego, od 1957
w Parku im. J. Kochanowskiego),
- Katedra św. Marcina i św. Mikołaja,
- Ul. Pod Blankami, pozostałości
średniowiecznych murów miejskich,
- Pomnik Henryka Sienkiewicza.
Pomnik Łuczniczki
„Biały most Teatralny. Przęsła mostu Bernardyńskiego. Szkuty na rzece,
dęby nad kanałem. Uliczki nadbrzeżne, wysadzane klonami. Kominy
fabryczne za dworcem bez pióropusza dymu. Dworzec bez białych
strumieni pary bijących z lokomotyw. Jakieś drzewo tajemnicze pośrodku
obrazu, jakby nasrożone czarnymi piórami. I lasy, lasy, na modrym
widnokręgu...”
(Narrator, rozdział VII)
Most Bernardyński
Miejsca publiczne
- Ulica Grunwaldzka (tu mieściła się
kamienica Grzegorczyków),
- Dworzec Kolejowy (opis przyjazdu
Marszałka Piłsudskiego),
- Ul. Jagiellońska,
- Stadion Miejski (w czasie wojny mieściło
się tam prowizoryczne więzienie).
„Znowu wracało dalekie pomorskie miasto
z ceglastymi domami, najeżone
zardzewiałymi sztachetami w balkonach. I
hałaśliwa ulica Grunwaldzka ze starym
tramwajem, przeraźliwie gwiżdżącym na
zakręcie... (…) Tramwaj na Grunwaldzkiej,
zabytek muzealny, wyjeżdżał z kłębów
słonecznego kurzu. Na zakręcie wysiadał
motorniczy z żelaznym drągiem, by
podłubać nim w szynach. Uderzeniem w
mosiężny dzwonek podrywał starą landarę
do dalszej jazdy. Szyny jęczały w wozie.
Silne iskry szły z drutów. (…) Ile takich
nieważnych szczegółów, drobnych
okruchów potłuczonego zwierciadła, wozi
się potem ze sobą przez całe życie!”.
(Narrator, rozdział II)
Tramwaj na ul.
Grunwaldzkiej
Miejsca kultury i rozrywki
- Biblioteka Miejska (przy Rynku),
- Teatr Miejski (Plac Teatralny),
- Hotele: „Pod Orłem” (ul. Gdańska),
„Rio” (ul. Długa),
- Kina: „Nowości” (ul. Mostowa),
„Cristal” (ul. Gdańska),
- Kasyno Cywilne (ul. Gdańska),
- Opławiec (wówczas wieś i
popularne letnisko, obecnie
dzielnica Bydgoszczy).
Teatr Miejski, zniszczony
w czasie walk w 1945 r.
Fikcyjne miejsca Bydgoszczy w
powieści
 Ulica Jana Grzegorczyka na Czyżkówku,
 Teatr Popularny, w którym pracowała
Diana Voss,
 Nowoczesna kamienica, w której
mieszkała Diana Voss,
 Hotel „Monopol”, w którym często
biesiadował i romansował ojciec Stefana.
Obraz życia bydgoszczan w Obozie
wszystkich świętych
• dwa światy: wyższych sfer (dyrektorzy,
przedsiębiorcy, politycy, artyści) oraz
pozostałych, często biednych ludzi;
• bujne życie towarzyskie: teatry, kina,
kasyna, restauracje i kawiarnie,
• aktywność mieszkańców: cechy
zawodowe, zrzeszenia, kluby towarzyskie.
„Zamożni obywatele z reguły chodzą wolniejszym krokiem od ruchliwej
gawiedzi; tutaj szumi, kipi i swawoli młodzież z nieco „gorszych
domów”. Prosto na ulicznego fotografa – całą szerokością trotuaru –
walą w tyralierce pannice w beretach. Trzymają się pod pachę i
chichoczą, cały świat do nich należy.
Z tyłu skradają się watahy krościatych wyrostków w długich spodniach,
z pomiętymi daszkami na nosach – fasoniarze, którym wolno wkładać
ręce do kieszeni, gwizdać w kinie i okręcić się wokół latarni.
Nagle po obu stronach ulicy jakby wiatr pozrywał czapki i meloniki.
Otwartym autem przejechał brodaty Prezydent miasta z żoną. Nikt go
nie nazywa „burmistrzem”, dla wszystkich jest „prezydentem”. Majestat
tego słowa promienieje na domy i ulice.
Ostatecznie, burmistrza może mieć byle Kcynia. „Prezydenta” zaś tylko
wielkie, europejskie miasto...”
(Rozdział VI)
Gwara bydgoszczan ukazana w
powieści
• „angst” – strach,
• „frechowny” – bezczelny,
• „gibejcie się” – idźcie,
• „gzub” – małe dziecko/bachor,
• „kista” – skrzynia,
• „kuch z glubkami” – placek drożdżowy ze śliwkami,
• „pkać” – pchać,
• „rin” – do środka,
• „szibung” – oszustwo,
• „szneka z glancem” – drożdżówka z lukrem,
• „sztule” – kanapki,
• „tak nie idzie” – nie godzi się,
• „zaś” – teraz/tylko
Cechy Bydgoszczy międzywojennej
w powieści
• „centrum” regionu Pomorza i Kujaw,
• miasto rozwinięte gospodarczo,
• polsko-niemiecki tygiel kulturowy,
• kontrasty społeczne, polityczne i
ekonomiczne,
• ośrodek kulturalny.
Róg ul.
Dworcowej i
Gdańskiej
Bydgoszcz w okresie wojny
• destrukcja dotychczasowego porządku
społecznego;
• dehierarchizacja, Polacy piastujący
wysokie stanowiska:
- zepchnięci na margines społeczny,
- rozstrzelani,
- ukrywający się;
• Niemcy, dotychczas
w mniejszości, stali się
siłą dominującą.
Publiczna egzekucja zakładników na
Starym Rynku (9 września 1939 r.)
„Nieraz się wydaje, że żyję na cmentarzu. Miasto jest obce, same nowe
twarze na ulicach. Nie ma już ani sokołów, ani hallerczyków, ani kręglarzy,
ani bractwa kurkowego. Rzeka się tylko nie zmieniła i płynie po staremu”
(Małgorzata w liście do Stefana, rozdział XII)
„W drukarni »Jedność« drukowano niemiecką gazetę. Spostrzegła przez
szybę, że za biurkiem Jana siedzi obcy człowiek i telefonuje w obcym
języku. Przechodząc przez Rynek zauważyła, że podziurawiona kulami
ściana Biblioteki jaśnieje nowym tynkiem. Motorowa polewaczka dawno
już zmyła krew sokołów z bruku. Strumienie fontanny po dawnemu płoszą
gołębie przed kościołem”
(Narrator, rozdział VIII).
Stan Bydgoszczy w czasie okupacji
niemieckiej, ukazany w Obozie…
• początkowy chaos przerodził się w
tragiczną stabilizację i
przyzwyczajenie ludności do życia w
strachu,
• Niemcy nie tylko wprowadzili nowy
porządek administracyjny, ale i
architektoniczny – część
zabudowań zniszczyli bombami, ale
potem, po przejęciu władzy, rozwijali
miasto dla swoich potrzeb,
• zabytki i rzeka (Brda) jako
pozostałości po utraconym
krajobrazie i charakterze miasta.
Ruiny kościoła pojezuickiego
przy Starym Rynku, 1940 r.
Bydgoszcz tuż po II Wojnie Światowej
• miasto odradzające się i stające bardziej polskie
(demograficznie), niż kiedykolwiek (ucieczka
Niemców, także tych od dawna tu mieszkających),
• przygotowania do obchodów 600-lecia miasta w
1946,
• narzucona „demokracja”, w której musiała się
odnaleźć osierocona rodzina Grzegorczyków,
• socjalizm jednocześnie zbawienny (znalezienie
pracy przez siostrę Stefana, Jadwigę, upamiętnienie
nazwą ulicy Jana Grzegorczyka) oraz tragiczny
(niechęć Stefana do powrotu do „innej”,
komunistycznej Polski) dla rodziny Grzegorczyków.
„Mieszkamy w dawnym mieszkaniu przy Grunwaldzkiej. Michaś
dojeżdża na studia do Torunia. Jadwisia prowadzi księgowość
w spółdzielni »Społem«, żyjemy z jej pensji. Po ojcu wypłacają
mi rentę, niewiele tego. »Jedność« drukuje partyjną gazetę,
zarządzającym jest… Kulik, wiesz – ten szwagier starosty, który
chciał Jana wygryźć z posady.
Dostaliśmy (…) urzędowe pismo z zaświadczeniem, że Jan był
»bojownikiem o postęp i demokrację«”.
(Małgorzata w liście do Stefana, rozdział XII)
Kamienica przy Grunwaldzkiej –
mieszkanie Grzegorczyków
 przestrzeń dojrzewania Stefana,
 miejsce inicjacji zaburzonej obserwacją rozpadu
rodziny,
 problemy: pokoleniowe, uczuciowe, finansowe,
 kamienica jako autonomiczny punkt miasta, którego
funkcjonowanie toczy się osobnym torem, wyznaczonym
przez świat rodziny Grzegorczyków, ich troski i
problemy,
 dramat Małgorzaty, zdradzanej i oszukiwanej,
jednocześnie pełniącej funkcję faktycznej głowy rodziny,
 pogodzenie rodziny w obliczu wojennej tragedii i śmierci
Jana.
„Mąż jej, Jan, kierownik drukarni i introligatorni „Jedność”, zarabiał
pięćset złotych, co na przedwojenne stosunki było sumą niemałą, ale na
dom dawał zaledwie dwieście. Budziła się pośrodku nocy i, wpatrując się
niewidzącymi oczami w popękany sufit, rachowała złotówki w głowie. (…)
Jakby nie przymierzać, budżet nie mieścił się w dwustu złotych. A
czasem, po kryjomu, oddawała cenniejsze przedmioty do lombardu (….)”.
(Narrator, rozdział II)
„Wspomnienie cichej męczennicy z ul. Grunwaldzkiej budziło w nim
litość i gniew. Jakże mógł ją szanować ten popędliwy i brutalny
introligator o zawiedzionych ambicjach życiowych, jeśli ona sama nie
miała szacunku dla siebie? (…) Baba okulbaczona, dusza
pańszczyźniana”.
(Narrator, rozdział II)
Bydgoszcz jako czynnik
determinujący poczynania bohatera
 Romans Jana Grzegorczyka z Dianą Voss
 Stefan Grzegorczyk powracający myślami do czasów
dzieciństwa i tajemnicy romansu ojca
 Zapoznanie, związek i (krótkie) małżeństwo Stefana z
córką kochanki Ojca, Urszulą Heinemann
 Odrzucenie Stefana przez obozowiczów, kryzys
psychiczny, wreszcie powrót do obozu z poczuciem klęski
„Wszystkie drogi prowadzą na Grunwaldzką. (…) Bezsenność zawsze
prowadziła go pod odrapaną, czynszową kamienicę na
Grunwaldzkiej”.
(Narrator, rozdział III)
Bydgoszcz jako czynnik
determinujący poczynania bohatera
• stale powraca w myślach, wspomnieniach, listach i
rozmowach Stefana,
• jest ciężarem psychologicznym, którego bohater ani nie
może, ani nie chce pokonać,
• ciągłe powracanie w świadomości do Bydgoszczy
prowokuje kolejne, finalnie negatywne, wydarzenia w
życiu Stefana.
Bydgoszcz ambiwalentna
 miejsce stereotypowo idealizowanego
dzieciństwa,
 przestrzeń w której dokonuje się rozkład rodziny
Stefana Grzegorczyka,
 źródło trudnych, traumatycznych przeżyć i
wspomnień,
 przestrzeń poddana mityzacji, miejsce stale
powracające do świadomości Stefana,
 miasto mające siły życiodajne, inicjujące
wydarzenia z życia bohatera.
Podsumowanie – Bydgoszcz w
Obozie wszystkich świętych
 Bydgoszcz ukazana plastycznie, z
dbałością o szczegóły przestrzenne, jak i
społeczne,
 opisy miejsc i sytuacji oddające silnie
emocjonalny stosunek pisarza do
miasta,
 studium dziejów Stefana i rodziny
Grzegorczyków zestawione z opisem
losów miasta i jego mieszkańców.
Podsumowanie – Bydgoszcz w
Obozie wszystkich świętych
 przestrzeń miejska, tętniąca życiem i
różnorodna,
 miasto doświadczone przez historię,
 konglomerat społeczny,
 przestrzeń alternatywnej świadomości Stefana,
 stały punkt odniesień,
 determinant losów głównego bohatera,
 symbol:
a) utraconego dzieciństwa,
b) przemian historyczno-politycznych,
c) powracających wspomnień i traum.
Dziękuję za uwagę
1 de 36

Recomendados

Piotr Korduba, Skazani na dwór por
Piotr Korduba, Skazani na dwórPiotr Korduba, Skazani na dwór
Piotr Korduba, Skazani na dwórMałopolski Instytut Kultury
1.2K vistas6 diapositivas
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa) por
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
916 vistas10 diapositivas
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik por
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnikzszkurzetnik
8.8K vistas41 diapositivas
Ulica por
UlicaUlica
UlicaAgata
807 vistas22 diapositivas
Praski Michałów Historia, Przestrzeń, Tożsamość por
Praski Michałów Historia, Przestrzeń, TożsamośćPraski Michałów Historia, Przestrzeń, Tożsamość
Praski Michałów Historia, Przestrzeń, TożsamośćMichalow
4K vistas88 diapositivas
POSUL - wyklad 27.01.2014 r. por
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.Michalow
3.8K vistas61 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PW por
PWPW
PWDorota Gregoraszczuk
2.5K vistas64 diapositivas
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...Małopolski Instytut Kultury
5.6K vistas16 diapositivas
Prezentacja efektu projektu por
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektumikenrjow
909 vistas40 diapositivas
Nobel por
NobelNobel
NobelKatarzyna Mikołajczak
1.8K vistas75 diapositivas
Ulica jaracza por
Ulica jaraczaUlica jaracza
Ulica jaraczaAgata
1.6K vistas77 diapositivas
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1) por
Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)Agata
908 vistas35 diapositivas

La actualidad más candente(19)

PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
Prezentacja efektu projektu por mikenrjow
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
mikenrjow909 vistas
Ulica jaracza por Agata
Ulica jaraczaUlica jaracza
Ulica jaracza
Agata1.6K vistas
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1) por Agata
Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)
Agata908 vistas
Nobel i polscy noblisci por konsi
Nobel i polscy noblisciNobel i polscy noblisci
Nobel i polscy noblisci
konsi5.6K vistas
Czasopis №349 Верасень 2021 por JahorViniacki
Czasopis №349 Верасень 2021Czasopis №349 Верасень 2021
Czasopis №349 Верасень 2021
JahorViniacki73 vistas
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021 por JahorViniacki
Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021
Czasopis №348 Ліпень-жнівень 2021
JahorViniacki112 vistas
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook por e-booksweb.pl
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebookModrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook
e-booksweb.pl604 vistas
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook por e-booksweb.pl
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebookSienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
e-booksweb.pl576 vistas
Henryk sienkiewicz i jego twórczość por fifo001
Henryk sienkiewicz i jego twórczośćHenryk sienkiewicz i jego twórczość
Henryk sienkiewicz i jego twórczość
fifo0014.4K vistas

Similar a Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakowskiego

MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik) por
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.1K vistas8 diapositivas
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik) por
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas8 diapositivas
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I) por
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)catl_ok
507 vistas21 diapositivas
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów por
Pasjonaci na tropie historii gminy MykanówPasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanówgok_mykanow
6.1K vistas20 diapositivas
Miastograf: Warsztat Badacza Łodzi por
Miastograf: Warsztat Badacza ŁodziMiastograf: Warsztat Badacza Łodzi
Miastograf: Warsztat Badacza ŁodziMiastograf
1.1K vistas28 diapositivas
Najpiękniejsze polskie cmentarze por
Najpiękniejsze polskie cmentarzeNajpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarzeAria Memoria
1.7K vistas15 diapositivas

Similar a Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakowskiego(20)

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I) por catl_ok
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
catl_ok507 vistas
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów por gok_mykanow
Pasjonaci na tropie historii gminy MykanówPasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
gok_mykanow6.1K vistas
Miastograf: Warsztat Badacza Łodzi por Miastograf
Miastograf: Warsztat Badacza ŁodziMiastograf: Warsztat Badacza Łodzi
Miastograf: Warsztat Badacza Łodzi
Miastograf1.1K vistas
Najpiękniejsze polskie cmentarze por Aria Memoria
Najpiękniejsze polskie cmentarzeNajpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarze
Aria Memoria1.7K vistas
Prezentacja efektu projektu por mikenrjow
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
mikenrjow1K vistas
Topografie - katalog festiwalu Miastograf por Miastograf
Topografie - katalog festiwalu MiastografTopografie - katalog festiwalu Miastograf
Topografie - katalog festiwalu Miastograf
Miastograf3.4K vistas
Prezentacja andrzeja struga por manteska
Prezentacja andrzeja strugaPrezentacja andrzeja struga
Prezentacja andrzeja struga
manteska529 vistas
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku. por ZSO6Gdansk
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
ZSO6Gdansk508 vistas
Marcin wiltosiński prezentacja por hammerdiner
Marcin wiltosiński prezentacjaMarcin wiltosiński prezentacja
Marcin wiltosiński prezentacja
hammerdiner99 vistas
Marcin Wiltosiński prezentacja por hammerdiner
Marcin Wiltosiński prezentacjaMarcin Wiltosiński prezentacja
Marcin Wiltosiński prezentacja
hammerdiner253 vistas

Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakowskiego

 • 1. Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści Obóz wszystkich świętych Tadeusza Nowakowskiego mgr Damian Skawiński UKW Bydgoszcz
 • 2. Bydgoszcz w życiu Tadeusza Nowakowskiego  tu spędził okres dzieciństwa i młodości (od 1920 do 1938);  rodzina Nowakowskich przeniosła się do Bydgoszczy w wyniku przegranego przez Polaków plebiscytu na Warmii;  był synem Stanisława, dziennikarza, historyka, społecznika, redaktora „Dziennika Bydgoskiego”;
 • 3. Miejsca zamieszkania Nowakowskiego Ul. Świętej Trójcy 28 (Śródmieście) Ul. Podgórna 15 (dzielnica Szwederowo)
 • 4. Bydgoszcz w życiu Tadeusza Nowakowskiego  do Bydgoszczy powrócił po kilkudziesięciu latach, w 1995 r., już jako Honorowy Obywatel i tutaj zmarł 11 marca 1996 r.;  pochowany został na cmentarzu ewangelicko-augsburskim;  przez całe życie emigracyjne podkreślał swoje związki z Bydgoszczą i silny stosunek emocjonalny do tego miasta.
 • 5. Upamiętnienie Nowakowskiego  Grób na cmentarzu ewangelickim (ul. Zaświat)  Skwer Tadeusza Nowakowskiego na Szwederowie
 • 6. Upamiętnienie Nowakowskiego  Tablica ku czci Tadeusza Nowakowskiego na kamienicy przy Starym Rynku 5.
 • 7. Obóz wszystkich świętych Rękopis powieści Wydanie emigracyjne powieści – „Libella”, Paryż 1957
 • 8. Porządki fabularne  Bydgoszcz (przedwojenna, w początkach II Wojny Światowej i tuż po niej);  Papenburg – obóz „dipisowski” – dla uchodźców o przedłużającym się tymczasowym statusie (okres po zakończeniu działań wojennych),  (częściowo) Warszawa – tu Stefan wyjechał na studia, przerwane wojną.
 • 9. Bydgoszcz w tekście powieści BYDGOSZCZ przedmiot retrospektywnych monologów wewnętrznych Stefana Grzegorczyka temat rozmów i listów Grzegorczyka element wszechwiedzy i objaśnień narratora
 • 10. „Widział to miasto z taką samą wyrazistością w zadumie, w nocnym marzeniu, jak i na jawie. Znał w nim każdą ulicę, każdy płot i zakręt. (…) Poznawał znajome wieże kościelne. (…) Czuł pod dłonią chropowaty dotyk ratuszowego kamienia i śliską, wilgotną ze starości cegłę gotyckiej Fary. Tędy przepływały gołębie, spłoszone ze starego spichlerza trąbieniem parowców na rzece. (…) Słyszał nieraz swoje dudniące, młodzieńcze kroki po nocy na pustym moście. Widział swój wydłużony cień w rynku, na fontannie. Siedział na stopniach starej biblioteki i patrzył na uliczki rozmigotane w srebrnej mgiełce, na fiołkowy zmierzch w chłodnym, spleśniałym zaułku. Jest i pomnik, podmyty kwiatami, naga Łuczniczka”. (Narrator, rozdział V)
 • 11. Możliwe perspektywy analizy wizerunku Bydgoszczy w powieści • Przestrzenna (miejsca rzeczywiste i fikcyjne), • Społeczna (różnice narodowościowe, polityczne, ekonomiczne), • Historyczna (przemiany od wczesnego międzywojnia do okresu po II WŚ), • Przeżyć bohatera (sugestywnie ukazane tło wydarzeń z jego dzieciństwa i młodości)
 • 12. Przestrzeń Bydgoszczy w powieści 1. Miejsca rzeczywiste – wprowadzone przez Nowakowskiego prawdziwe miejsca z okresu przedwojennej i wojennej Bydgoszczy: zabytki, miejsca popularne, jak i mniej znane zakątki. 2. Miejsca fikcyjne – wprowadzone dla rozbudowania fabuły powieści.
 • 13. Rzeczywiste miejsca Bydgoszczy w Obozie wszystkich świętych MIEJSCA RZECZYWISTE Miejsca zabytkowe i atrakcje Miejsca publiczne Miejsca kultury i rozrywki
 • 14. Miejsca zabytkowe i atrakcje - Stary Rynek (Kamienica Mistrza Twardowskiego), - Ratusz, - Łuczniczka – rzeźba (od 1910 przed gmachem Teatru Miejskiego, od 1957 w Parku im. J. Kochanowskiego), - Katedra św. Marcina i św. Mikołaja, - Ul. Pod Blankami, pozostałości średniowiecznych murów miejskich, - Pomnik Henryka Sienkiewicza. Pomnik Łuczniczki
 • 15. „Biały most Teatralny. Przęsła mostu Bernardyńskiego. Szkuty na rzece, dęby nad kanałem. Uliczki nadbrzeżne, wysadzane klonami. Kominy fabryczne za dworcem bez pióropusza dymu. Dworzec bez białych strumieni pary bijących z lokomotyw. Jakieś drzewo tajemnicze pośrodku obrazu, jakby nasrożone czarnymi piórami. I lasy, lasy, na modrym widnokręgu...” (Narrator, rozdział VII) Most Bernardyński
 • 16. Miejsca publiczne - Ulica Grunwaldzka (tu mieściła się kamienica Grzegorczyków), - Dworzec Kolejowy (opis przyjazdu Marszałka Piłsudskiego), - Ul. Jagiellońska, - Stadion Miejski (w czasie wojny mieściło się tam prowizoryczne więzienie).
 • 17. „Znowu wracało dalekie pomorskie miasto z ceglastymi domami, najeżone zardzewiałymi sztachetami w balkonach. I hałaśliwa ulica Grunwaldzka ze starym tramwajem, przeraźliwie gwiżdżącym na zakręcie... (…) Tramwaj na Grunwaldzkiej, zabytek muzealny, wyjeżdżał z kłębów słonecznego kurzu. Na zakręcie wysiadał motorniczy z żelaznym drągiem, by podłubać nim w szynach. Uderzeniem w mosiężny dzwonek podrywał starą landarę do dalszej jazdy. Szyny jęczały w wozie. Silne iskry szły z drutów. (…) Ile takich nieważnych szczegółów, drobnych okruchów potłuczonego zwierciadła, wozi się potem ze sobą przez całe życie!”. (Narrator, rozdział II) Tramwaj na ul. Grunwaldzkiej
 • 18. Miejsca kultury i rozrywki - Biblioteka Miejska (przy Rynku), - Teatr Miejski (Plac Teatralny), - Hotele: „Pod Orłem” (ul. Gdańska), „Rio” (ul. Długa), - Kina: „Nowości” (ul. Mostowa), „Cristal” (ul. Gdańska), - Kasyno Cywilne (ul. Gdańska), - Opławiec (wówczas wieś i popularne letnisko, obecnie dzielnica Bydgoszczy). Teatr Miejski, zniszczony w czasie walk w 1945 r.
 • 19. Fikcyjne miejsca Bydgoszczy w powieści  Ulica Jana Grzegorczyka na Czyżkówku,  Teatr Popularny, w którym pracowała Diana Voss,  Nowoczesna kamienica, w której mieszkała Diana Voss,  Hotel „Monopol”, w którym często biesiadował i romansował ojciec Stefana.
 • 20. Obraz życia bydgoszczan w Obozie wszystkich świętych • dwa światy: wyższych sfer (dyrektorzy, przedsiębiorcy, politycy, artyści) oraz pozostałych, często biednych ludzi; • bujne życie towarzyskie: teatry, kina, kasyna, restauracje i kawiarnie, • aktywność mieszkańców: cechy zawodowe, zrzeszenia, kluby towarzyskie.
 • 21. „Zamożni obywatele z reguły chodzą wolniejszym krokiem od ruchliwej gawiedzi; tutaj szumi, kipi i swawoli młodzież z nieco „gorszych domów”. Prosto na ulicznego fotografa – całą szerokością trotuaru – walą w tyralierce pannice w beretach. Trzymają się pod pachę i chichoczą, cały świat do nich należy. Z tyłu skradają się watahy krościatych wyrostków w długich spodniach, z pomiętymi daszkami na nosach – fasoniarze, którym wolno wkładać ręce do kieszeni, gwizdać w kinie i okręcić się wokół latarni. Nagle po obu stronach ulicy jakby wiatr pozrywał czapki i meloniki. Otwartym autem przejechał brodaty Prezydent miasta z żoną. Nikt go nie nazywa „burmistrzem”, dla wszystkich jest „prezydentem”. Majestat tego słowa promienieje na domy i ulice. Ostatecznie, burmistrza może mieć byle Kcynia. „Prezydenta” zaś tylko wielkie, europejskie miasto...” (Rozdział VI)
 • 22. Gwara bydgoszczan ukazana w powieści • „angst” – strach, • „frechowny” – bezczelny, • „gibejcie się” – idźcie, • „gzub” – małe dziecko/bachor, • „kista” – skrzynia, • „kuch z glubkami” – placek drożdżowy ze śliwkami, • „pkać” – pchać, • „rin” – do środka, • „szibung” – oszustwo, • „szneka z glancem” – drożdżówka z lukrem, • „sztule” – kanapki, • „tak nie idzie” – nie godzi się, • „zaś” – teraz/tylko
 • 23. Cechy Bydgoszczy międzywojennej w powieści • „centrum” regionu Pomorza i Kujaw, • miasto rozwinięte gospodarczo, • polsko-niemiecki tygiel kulturowy, • kontrasty społeczne, polityczne i ekonomiczne, • ośrodek kulturalny. Róg ul. Dworcowej i Gdańskiej
 • 24. Bydgoszcz w okresie wojny • destrukcja dotychczasowego porządku społecznego; • dehierarchizacja, Polacy piastujący wysokie stanowiska: - zepchnięci na margines społeczny, - rozstrzelani, - ukrywający się; • Niemcy, dotychczas w mniejszości, stali się siłą dominującą. Publiczna egzekucja zakładników na Starym Rynku (9 września 1939 r.)
 • 25. „Nieraz się wydaje, że żyję na cmentarzu. Miasto jest obce, same nowe twarze na ulicach. Nie ma już ani sokołów, ani hallerczyków, ani kręglarzy, ani bractwa kurkowego. Rzeka się tylko nie zmieniła i płynie po staremu” (Małgorzata w liście do Stefana, rozdział XII) „W drukarni »Jedność« drukowano niemiecką gazetę. Spostrzegła przez szybę, że za biurkiem Jana siedzi obcy człowiek i telefonuje w obcym języku. Przechodząc przez Rynek zauważyła, że podziurawiona kulami ściana Biblioteki jaśnieje nowym tynkiem. Motorowa polewaczka dawno już zmyła krew sokołów z bruku. Strumienie fontanny po dawnemu płoszą gołębie przed kościołem” (Narrator, rozdział VIII).
 • 26. Stan Bydgoszczy w czasie okupacji niemieckiej, ukazany w Obozie… • początkowy chaos przerodził się w tragiczną stabilizację i przyzwyczajenie ludności do życia w strachu, • Niemcy nie tylko wprowadzili nowy porządek administracyjny, ale i architektoniczny – część zabudowań zniszczyli bombami, ale potem, po przejęciu władzy, rozwijali miasto dla swoich potrzeb, • zabytki i rzeka (Brda) jako pozostałości po utraconym krajobrazie i charakterze miasta. Ruiny kościoła pojezuickiego przy Starym Rynku, 1940 r.
 • 27. Bydgoszcz tuż po II Wojnie Światowej • miasto odradzające się i stające bardziej polskie (demograficznie), niż kiedykolwiek (ucieczka Niemców, także tych od dawna tu mieszkających), • przygotowania do obchodów 600-lecia miasta w 1946, • narzucona „demokracja”, w której musiała się odnaleźć osierocona rodzina Grzegorczyków, • socjalizm jednocześnie zbawienny (znalezienie pracy przez siostrę Stefana, Jadwigę, upamiętnienie nazwą ulicy Jana Grzegorczyka) oraz tragiczny (niechęć Stefana do powrotu do „innej”, komunistycznej Polski) dla rodziny Grzegorczyków.
 • 28. „Mieszkamy w dawnym mieszkaniu przy Grunwaldzkiej. Michaś dojeżdża na studia do Torunia. Jadwisia prowadzi księgowość w spółdzielni »Społem«, żyjemy z jej pensji. Po ojcu wypłacają mi rentę, niewiele tego. »Jedność« drukuje partyjną gazetę, zarządzającym jest… Kulik, wiesz – ten szwagier starosty, który chciał Jana wygryźć z posady. Dostaliśmy (…) urzędowe pismo z zaświadczeniem, że Jan był »bojownikiem o postęp i demokrację«”. (Małgorzata w liście do Stefana, rozdział XII)
 • 29. Kamienica przy Grunwaldzkiej – mieszkanie Grzegorczyków  przestrzeń dojrzewania Stefana,  miejsce inicjacji zaburzonej obserwacją rozpadu rodziny,  problemy: pokoleniowe, uczuciowe, finansowe,  kamienica jako autonomiczny punkt miasta, którego funkcjonowanie toczy się osobnym torem, wyznaczonym przez świat rodziny Grzegorczyków, ich troski i problemy,  dramat Małgorzaty, zdradzanej i oszukiwanej, jednocześnie pełniącej funkcję faktycznej głowy rodziny,  pogodzenie rodziny w obliczu wojennej tragedii i śmierci Jana.
 • 30. „Mąż jej, Jan, kierownik drukarni i introligatorni „Jedność”, zarabiał pięćset złotych, co na przedwojenne stosunki było sumą niemałą, ale na dom dawał zaledwie dwieście. Budziła się pośrodku nocy i, wpatrując się niewidzącymi oczami w popękany sufit, rachowała złotówki w głowie. (…) Jakby nie przymierzać, budżet nie mieścił się w dwustu złotych. A czasem, po kryjomu, oddawała cenniejsze przedmioty do lombardu (….)”. (Narrator, rozdział II) „Wspomnienie cichej męczennicy z ul. Grunwaldzkiej budziło w nim litość i gniew. Jakże mógł ją szanować ten popędliwy i brutalny introligator o zawiedzionych ambicjach życiowych, jeśli ona sama nie miała szacunku dla siebie? (…) Baba okulbaczona, dusza pańszczyźniana”. (Narrator, rozdział II)
 • 31. Bydgoszcz jako czynnik determinujący poczynania bohatera  Romans Jana Grzegorczyka z Dianą Voss  Stefan Grzegorczyk powracający myślami do czasów dzieciństwa i tajemnicy romansu ojca  Zapoznanie, związek i (krótkie) małżeństwo Stefana z córką kochanki Ojca, Urszulą Heinemann  Odrzucenie Stefana przez obozowiczów, kryzys psychiczny, wreszcie powrót do obozu z poczuciem klęski
 • 32. „Wszystkie drogi prowadzą na Grunwaldzką. (…) Bezsenność zawsze prowadziła go pod odrapaną, czynszową kamienicę na Grunwaldzkiej”. (Narrator, rozdział III) Bydgoszcz jako czynnik determinujący poczynania bohatera • stale powraca w myślach, wspomnieniach, listach i rozmowach Stefana, • jest ciężarem psychologicznym, którego bohater ani nie może, ani nie chce pokonać, • ciągłe powracanie w świadomości do Bydgoszczy prowokuje kolejne, finalnie negatywne, wydarzenia w życiu Stefana.
 • 33. Bydgoszcz ambiwalentna  miejsce stereotypowo idealizowanego dzieciństwa,  przestrzeń w której dokonuje się rozkład rodziny Stefana Grzegorczyka,  źródło trudnych, traumatycznych przeżyć i wspomnień,  przestrzeń poddana mityzacji, miejsce stale powracające do świadomości Stefana,  miasto mające siły życiodajne, inicjujące wydarzenia z życia bohatera.
 • 34. Podsumowanie – Bydgoszcz w Obozie wszystkich świętych  Bydgoszcz ukazana plastycznie, z dbałością o szczegóły przestrzenne, jak i społeczne,  opisy miejsc i sytuacji oddające silnie emocjonalny stosunek pisarza do miasta,  studium dziejów Stefana i rodziny Grzegorczyków zestawione z opisem losów miasta i jego mieszkańców.
 • 35. Podsumowanie – Bydgoszcz w Obozie wszystkich świętych  przestrzeń miejska, tętniąca życiem i różnorodna,  miasto doświadczone przez historię,  konglomerat społeczny,  przestrzeń alternatywnej świadomości Stefana,  stały punkt odniesień,  determinant losów głównego bohatera,  symbol: a) utraconego dzieciństwa, b) przemian historyczno-politycznych, c) powracających wspomnień i traum.