Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pamahalaang kolonyal sa pilipinas

80.613 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Pamahalaang kolonyal sa pilipinas

 1. 1. Pamahalaang Kolonyal sa Pilipinas
 2. 5. Pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas <ul><ul><li>Nagtayo ang mga Kastila ng pamahalaang sentral kapalit ng mga nagsasariling barangay (o sultanato) noong unang panahon. </li></ul></ul><ul><ul><li>Magkasanib ang simbahang Katoliko at pamahalaang sentral sa pamamalakad ng Pilipinas. </li></ul></ul>
 3. 6. Pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas <ul><li>Pamahalaang Sentral </li></ul><ul><li>Pamahalaang Lokal </li></ul>
 4. 7. PAMAMAHALA NG SPAIN SA PILIPINAS Hari ng Spain Consejo de Indias Gobernador Heneral Arsobispo Royal Audiencia Cabeza de Barangay Kura Paroko Obispo Corregidor (Corregimiento) Alcalde Mayor (Alcaldia) Alcalde (Ayuntamiento) Gobernadorcillo (Pueblo)
 5. 8. Pamahalaang Sentral <ul><ul><li>Hari ng Spain – nagmumula ang lahat ng utos at batas </li></ul></ul><ul><ul><li>Consejo de Indias – katulong ng hari sa pamamalakad ng kolonya </li></ul></ul>
 6. 9. Pamahalaang Sentral <ul><ul><li>Gobernador Heneral </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kinatawan ng Hari sa Pilipinas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hanggang 1821, pinamahalaan ang Pilipinas ng Kastilang gobernador sa Mexico sa ngalan ng hari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>115 Kastilang gobernador-heneral sa Pilipinas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Miguel Lopez de Legaspi (1565-72) haggang kay Diego de los Rios (1898) </li></ul></ul></ul>
 7. 10. Pamahalaang Sentral <ul><ul><li>Gobernador Heneral </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagpapatupad ng mga batas mula sa hari ng Spain </li></ul></ul><ul><ul><li>Pangulo ng Royal Audencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Punong kumandante ng hukbong sandatahan (Kapitan-Heneral) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tagahirang at nag-aalis ng mga opisyal ng kolonya </li></ul></ul><ul><ul><li>Vice-real Patron </li></ul></ul>
 8. 12. Malacanang <ul><li>Opisyan na tirahan ng gobernador-heneral at kanyang pamilya sa Maynila </li></ul><ul><li>1750 </li></ul><ul><li>Dating bahay-bakasyunan ni Don Luis Rocha </li></ul><ul><li>Malacanang- mula sa katagang tagalog na ma , salitang lakan na nangangahulugang ‘maharlika o pinuno’ at iyan na nangangahulugang pook </li></ul><ul><li>May-lakan-diyan o ‘ang pook ng pinuno’ </li></ul>
 9. 13. Pamahalaang Sentral <ul><li>Royal Audencia </li></ul><ul><li>Korte Suprema ng pamahalaang kolonyal </li></ul><ul><li>Nagsisilbing tagapayo ng gobernador-heneral </li></ul><ul><li>Naghahanda ng mga ulat at kwenta ng pamahalaan </li></ul>
 10. 14. Ibang Pinuno ng Kolonya <ul><ul><li>Residencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukuman nagsisiyasat sa papaalis na gobernador-heneral at iba pang opisyal ng pamahalaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Layuning ipagtanggol ang mga Pilipino laban sa mga pang-aabuso ng mga opisyal ng pamahalaan </li></ul></ul>
 11. 15. Ibang Pinuno ng Kolonya <ul><ul><li>Visitador </li></ul></ul><ul><ul><li>Lihim sa kinatawan na ipinapadala ng hari ng Spain. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagsisiyasat ng mga gawain ng mga opisyal ng kolonya </li></ul></ul><ul><ul><li>May kapangyarihang tanggalin, suspindehin o pagmultahin ang mga nagkakasalang opisyal ng pamahalaan. </li></ul></ul>
 12. 16. Arsobispo ng Maynila <ul><ul><li>Tagapamahala ng kolonya kung walang gobernador heneral </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagtatalaga ng mga obispo at kura paroko </li></ul></ul><ul><ul><li>Namamahala sa mga halalang lokal, edukasyon, at koleksyon ng buwis </li></ul></ul>
 13. 17. Pamahalaang Lokal <ul><ul><li>Pamahalaang Panlalawigan (alcaldia, corregimiento, ayuntamiento) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pamahalaang Pambayan (pueblo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pamahalaang Pambarangay (barrio) </li></ul></ul>
 14. 18. Pamahalaang Panlalawigan <ul><ul><li>Yunit: Alcaldia (mga lalawigang payapa o kumilala sa pamahalaang Kastila) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pinuno: Alcalde mayor </li></ul></ul><ul><ul><li>Mga tungkulin: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paniningil ng buwis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpapanatili ng kapayapaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpapahintulot ng kalakalan </li></ul></ul></ul>
 15. 19. Pamahalaang Panlalawigan <ul><ul><li>Yunit: Corregimiento (mga lalawigang hindi pa lubusang nasasakop ng Kastila) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pinuno: Corregidor (pinunong militar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mga tungkulin: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paniningil ng buwis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpapanatili ng kapayapaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpapahintulot ng kalakalan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagsupil sa mga naghihimagsik </li></ul></ul></ul>
 16. 20. Pamahalaang Panlalawigan <ul><ul><li>Yunit: Ayuntamiento (Lungsod) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Binubuo ng malalaking pueblo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sentro ng pulitika, kultura at kalakalan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pinuno: Alcalde, regidores (konsehal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tungkulin: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paniningil ng buwis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpapanatili ng kapayapaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpapahintulot ng kalakalan </li></ul></ul></ul>
 17. 21. Mga Ayuntamiento <ul><li>Santisimo Nombre de Jesus (Cebu) </li></ul><ul><li>Maynila </li></ul><ul><li>Nueva Segovia (Cagayan) </li></ul><ul><li>Nueva Caceres (Camarines) </li></ul><ul><li>Arevalo (Iloilo) </li></ul><ul><li>Villa Fernandina (Vigan) </li></ul><ul><li>Legazpi (Albay) </li></ul><ul><li>Jaro (Iloilo) </li></ul>
 18. 22. Pamahalaang Pambayan <ul><ul><li>Yunit: Pueblo </li></ul></ul><ul><ul><li>Pinuno: Gobernadorcillo (maliit na gobernador) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tungkulin: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paniningil ng buwis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpapanatili ng kapayapaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpapatupad ng batas </li></ul></ul></ul>
 19. 23. Pamahalaang Barangay <ul><ul><li>Yunit: Barangay o barrio </li></ul></ul><ul><ul><li>Pinuno: Cabeza de barangay </li></ul></ul><ul><ul><li>Tungkulin: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Maningil ng buwis </li></ul></ul></ul></ul>
 20. 24. Simbahang Katoliko <ul><ul><li>Obispo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Namumuno sa mga diocese </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nagtatalaga ng mga kura paroko </li></ul></ul></ul>
 21. 25. <ul><ul><li>Kura Paroko </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Namumuno sa mga parokya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Namamahala sa mga gawaing ispiritual sa mga nasasakupan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>May hawak sa mga tala ng binyag, kamatayan at titulo ng lupa </li></ul></ul></ul>
 22. 26. Epekto ng mga Pagbabagong Pulitikal <ul><ul><li>Kabutihan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Napagkaisa ang mga Pilipino sa isang pamahalaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo at nag-iisang Kristyanong bansa sa Asya </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Di-kabutihan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naging laganap ang pang-aabuso at katiwalian sa pamahalaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kawalan ng tiwala sa mga namumuno </li></ul></ul></ul>
 23. 27. Sanggunian <ul><li>www.slideshare.net </li></ul>

×