Publicidad

Будова атому

Dante2808
28 de May de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Будова атому

 1. 1. Катодні промені 2. Анодні промені 3. Будова атому а) Ядро - Протон - Нейтрон б) Електрон 8. Модель атому Резерфорда а) Недоліки та переваги б) Дослід Резерфорда 5. Модель атому Томсона а) Недоліки та переваги
 2. ● Термін катодні промені склався тоді, коли їхня природа ще не була зрозуміла, однак властивості вже досліджували. У результаті цих досліджень був відкритий електрон — частинка, що переносить електричний заряд. Зробив це в 1897 році Джозеф Джон Томсон. Проводячи експерименти над катодними променями в електричних і магнітних полях, він визначив, що вони складаються з частинок, маса яких набагато менша від маси атома.
 3. ● Катодні промені або електронні пучки — потоки електронів з катода електровакуумного приладу. ● Катодні промені використовуються в телевізійних трубках, осцилографах, електронних мікроскопах і радіолампах.
 4. ● Ано́дні про́мені — потік позитивних іонів, що рухаються в розрядній трубці від анода до катода, якщо в складі анода є різні солі металів або галоїдів ● Анодні промені являють собою частину каналових променів. Стикаючись із катодом розрядної трубки, анодні промені розпилюють його; цю властивість анодних променів використовують для покриття пластинок тонким шаром металу.
 5. ● А́том — найменша, електронейтральна, хімічнонеподільна частинка хімічного елемента. Атом складається з щільного ядра з позитивно заряджених протонів та електрично нейтральних нейтронів, яке оточене набагато більшою хмарою негативно заряджених електронів
 6. ● Ядро́ — центральна частина атома, в якій зосереджена основна частина маси атома (більш ніж 99,9%) ● Модель атомного ядра, що зображує його у вигляді компактної зв'язки нуклонів: протонів (червоні) та нейтронів (сині).
 7. ● Прото́н (від грец. πρώτον — перший) — єдина стабільна частинка з позитивним зарядом +е. ● склад: 2 u-кварки і один d-кварк
 8. ● Нейтро́н (рос. нейтрон, англ. neutron, нім. Neutron) — елементарна частинка, яка входить до складу ядра. ● склад: один u- кварк, два d- кварки
 9. ● Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron, рос. электрон) — стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. ● склад: елементарна частинка
 10. ● Планетарна модель атома або модель Резерфорда — історична модель будови атома, яку запропонував Ернест Резерфорд внаслідок експерименту з розсіянння альфа-частинок. ● Схематичне зображення будови атома в планетарній модел
 11. ● Нову модель будови атома Резерфорд запропонував 1911 року, як висновок із експеримету з розсіяння альфа-частинок на золотій фользі, проведеного під його керівництвом. При цьому розсіянні несподівано велика кількість альфа-частинок розсіювалася на великі кути, що свідчило про те, що центр розсіяння має невеликі розміри й в ньому зосереджений значний електричний заряд.
 12. Недоліки та переваги Моделі атому Резерфорда ● Недоліком планетарної моделі була її несумісність із законами класичної фізики. Якщо електрони рухаються навколо ядра як планети навколо Сонця, то їхній рух прискорений, і, отже, за законами класичної електродинаміки вони повинні були б випромінювати електромагнітні хвилі, втрачати енергію й падати на ядро. ● Перевагою було те, що модель Резерфорда показувала точну будову атома.
 13. ● Атом за Томсоном складається з електронів, поміщених в позитивно заряджений «суп», компенсуючий негативні заряди електронів, подібно негативно зарядженим «родзинок» в позитивно зарядженому «пудингу». Електрони, як передбачалося, були розподілені по всьому атому. Було кілька варіантів можливого розташування електронів усередині атома, зокрема кільця електронів, що обертаються. У деяких варіантах моделі замість "супу" пропонувалося «хмару» позитивного заряду.
 14. Цікаві факти про Модель Томсона ● З цією новою моделлю Томсон відмовився від своєї більш ранньої гіпотези «туманного атома» (nebular atom), що представляла атом, що складається з нематеріальних вихорів. Тепер принаймні частина атома складалася з мікроскопічних негативно заряджених корпускул Томсона, хоча інша позитивно заряджена частина атома і раніше залишалася досить туманною і погано-визначеною. ● Модель Томсона порівнювали (але не він сам) з британським десертом, пудингом з родзинками, звідси пішла назва цієї моделі.
 15. Недоліки та переваги Моделі атому Томсона Переваги Недоліки ●Томсом вірно вважав що в атомі є як негативні так і позитивні заряди ●Він не роскрив існування ядра, і відповідно протонів і нейтронів.
 16. Моделі атома Томсона та Резерфорда
 17. Презентацію виконав Студент 13 групи Пушкарь Олександр
Publicidad