Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

KIŞ TURİZMİ.pdf

 1. i
 2. KIŞ TURİZMİ NEDİR? Tatil ve turizm terimleri ilk akla geldiğinde öncelikle insanlar deniz, kum, güneş düşünmektedir. Fakat Turizmin gelişmesinin yanı sıra alternatif turizm çeşitleri gelişim göstermiştir. insanlar artık sadece yaz aylarında turizm faaliyetlerine katılmayı yetersiz bulmakla birlikte yeni arayışlara girmişlerdir. Bu arayışların sonucunda bir alternatif turizm çeşidi olan KIŞ TURİZMİ ortaya çıkmıştır.
 3. KIŞ TURİZMİ NEDİR ? • Kış turizmi genellikle bol kar yağışı alan ve kar kalma süresinin uzun olduğu eğilimli bölgelerde gelişmiş bir turizm türüdür. • Kış turizminin merkezinde kayak vb. kış sporları bulunmaktadır.
 4. KIŞ TURİZMİNİN GELİŞİM FAALİYETLERİ • Kış turizminde gelen turist profillerine bakıldığında kişilerin kayak sporları için geldiğini görmekteyiz. Bu yüzden kış turizmi faaliyetlerine açılacak olan bölgenin bol karlı olması eğiminin ve yüksekliğinin kış sporlarına elverişli olması temel unsurlardır. • Bu turizm çeşidinin gelişmesi için bazı teknik donanımlara ihtiyaç olmaktadır. Karın yağış hızı, yerde kalma süresi gibi etkenlerin yanı sıra telesiyej, teleski, telekabin, teleferik gibi kayak sporcularını gerekli yüksekliklere taşıyacak gerekli donanımında sağlanması. ilk yardım konusunda gelen misafirlere her türlü hizmetin verilmesi gerekmektedir.
 5. KIŞ TURİZMİNİN GELİŞİM FAALİYETLERİ • Diğer bir gelişim etkeni ise ulaşım ve konaklama konusunda yaşanmaktadır. Gelecek olan misafirlerin ulaşımı, konaklama işletmelerine giden yolların sürekli açık tutulması ayrı bir özen istemektedir. • Kış Turizmi faaliyetlerinde en önemli unsurlardan biri de kayak sporudur. Kayak sporu sporcular açısından ayrı bir önem arz
 6. KIŞ TURİZMİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE SAĞLADIĞI YARARLAR • Ekonomik Yönden Gelişmeyen veya gelişme durumu olmayan bölge veya yörelerin gelişmesine katkı sağlamaktadır. • Halkın refah düzeyinin artmasını sağlamaktadır. • Turizm çeşitliliğine katkısı büyüktür. Turizm sektörünü mevsimsellikten kurtarır. • Sezonaliteye takılan işletmelerin kurtulmasına yol açar. • işletmeleri ve çalışanları mevsimsellikten kurtarır ve yıl boyu istihdamın önünü açar. • Çevresinde bulunan yerel işletmelere maddi destek sağlar. • Göç veren bölgelerin göç almasına sebep olmaktadır.
 7. KIŞ TURİZMİNİN ETKİLERİ • Dağlık bölgelerde yapılmasından dolayı bu turizme katılanların temiz hava alması ve yörenin diğer bölgelerine ziyaretlerin artmasına yol açmaktadır. • Bölge halkının sosyalleşmesi. • Bölgeye ekonomik kalkınma katkısı sağlanmaktadır. • Sağlık, Av,Doğa ve Kültür Turizm türlerinin de bölgede yapılabilmesine zemin hazırlamaktadır. • Kayak Sporunun yanı sıra diğer spor türleri için de her mevsim kamp yapabilme olanağı sağlamaktadır.
 8. DESTİNASYONLARI
 9. ULUDA Ğ KAYAK MERKEZİ(B URSA) Batum İstanbul Şanos un Sakarya Giresun Trebzon Çana kkale Eskişehir Ankara Erzurum Sivas Alyonkarahisar Aksaray Malatya Denizli Diyarbakır Botfrum Batman Mardin o Marmaris Antalya Adana Gaziantep Mersin Musul Erbil Kefkük
 10. UL UDA Ğ KAYAK MERKEZİ(B URSA) Uludağ yatak kapasitesi ve tesis imkanları göz önüne alındığında ülkemizin en büyük ikinci kış sporları merkezidir. Uludağ kayak merkezi “Tur kayağı” ve “Helikopterli kayak” için tercih edilebilecek en doğru merkezlerdendir. Bursa merkeze yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunmaktadır. 2016-2017 kış sezonunda tesise 800 bin turist giriş yapmıştır.
 11. UL UDA Ğ KAYAK MERKEZİ(B URSA)
 12. ERCİYES KA YAK MERKEZİ(KA YSERİ) Çan akka le Botfrum İstanbul °Gebze Sakarya Bursa Eskişehir Ankara AfyonkaraHsar Aksaray Samsun Giresun Malatya Trabzan o Marmaris Antalya Adana Gaziantep Mersin Batum fcocnr ;0rî Erzurum Diyarbakır Batman Mardin Ermenistan Musul Efbil
 13. ER CİYES KAYAK MERKEZİ(KA YSERİ) Erciyes Kayak Merkezi ülkemizdeki en uzun telesiyejlerden birine sahiptir. (23,750 metre hat uzunluğu,saatte 26,750 kişi taşıma kapasitesi) Bölgede hizmet veren bir sağlık ocağıda bulunmaktadır. Kayseri merkeze 25 km mesafede bulunmaktadır. • 3 yıldır Snowboard Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor.
 14. ERCİYES KA YAK MERKEZİ(KA YSERİ) ı»
 15. KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ(BOLU) anakka le Bodru m İstanbul °Gebze Sakarya Bursa Denizli o Marmari s Eskişehir Ankara Afyonkarahisar Antalya Aksar ay Adana Mersin Sams un Giresun Mal atya Gaziantep Trabzon E£H Batum Erzuru m Diyarba kır Batm an Mardi n E r m e n i s t aı Musul ErbiE JvJ
 16. KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ(BOL U) Köroğlu Dağları üzerine kurulmuş bir pisttir. Bolu merkeze 40 km mesafede bulunmaktadır. Snowboard severler için ayrı bir pisti bulunmaktadır. Uzun kış sezonu ve kar kalitesi Köroğlu kayak merkezinin önemli avantajları olarak sayılabilir. • 2016-2017 kış sezonunda 250 bin turist ağırlamıştır.
 17. KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ(BOLU)
 18. PALANDÖKEN KA YAK MERKEZİ(ERZURUM) Çana kkal e Bocrum İstanbul Sakarya Giresun Trabzon Rizi Bursa Eskişehir Ankara Ermenistan Afyonkaratıisar Aksara/ Mal atya Diyarbakrr o Marmari s Antalya Adana Gaziantep Mersin Musul Er bil I...I
 19. PALANDÖKEN KA YAK MERKEZİ(ERZUR UM) Palandöken 2466 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük kayak merkezidir. Merkezin en çekici özelliği dünyanın en uzun ve dik ikinci kayak pistine sahip olması. Uluslararası organizasyonlar sayesinde merkez popülaritesini her geçen gün arttırıyor. 2017 Şubat ayında Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivaline ev sahipliği yapmıştır. • Erzurum merkeze 7 km mesafede bulunmaktadır. • 2016-2017 sezonunda 407 bin turist
 20. PALANDÖKEN KA YAK MERKEZİ(ERZURUM)
 21. SARIKAMIŞ KA YAK MERKEZİ(KARS) İstan bul Hursa Ermenistan Ank ara t?mir Türkiye Antalya Ada na
 22. SARIKAMIŞ KA YAK MERKEZİ(KAR S) Alp dağlarında bulunan özel bir kar çeşidi burada da görülmektedir.. Sarıkamış’ın bir başka önemli avantajı ise Aralık- Nisan arasında kayak yapılabilecek uzun bir sezona sahip olması. Dolayısı ile Sarıkamış’taki restoranlar, marketler turistlerden çok yerel halkın gittiği gerçek hayatın içinden yerler. Özellikle Doğu Ekspresi ve Kars‘a olan büyük ilgi sayesinde Sarıkamış kayak merkezide popülerleşmeye başladı.
 23. SARIKAMIŞ KA YAK MERKEZİ(KARS)
 24. DA VRAZ KAYAK MERKEZİ(ISPAR TA) Çar-akfesle Botfrum İstanb ul fi Gebze Sakarya Giresun Trabzon Eskişehir Ankara Afyonkarabisar Türkiye o Aksaray Kayseri Malatya Denizli Diyarbakır o Marmaris Antalya Adana Gaziantep Mersin Batum Erzurum Batman rmenistan Musul
 25. DA VRAZ KAYAK MERKEZİ(ISPA R TA) Merkezde hem amatör hem de profesyonel kayakçılara uygun pistler bulunuyor. Davraz Dağı’nda kuzey ve alp disiplini, tur kayağı, snowboard, dağcılık, botanik gözlemcilik, yamaç paraşütü ve trekking yapılabiliyor. Pist uzunluğu yaklaşık 4 km dir. • İsparta’ya 25 km uzaklıkta bulunmaktadır.
 26. DA VRAZ KAYAK MERKEZİ(ISPAR TA)
 27. m DÜNYA 'DA KIŞ TURİZMİ
 28. Fransa *rıdorra itSel brla Cezayir IjjşJ I djjjjı İI-UKSEI Köln S P Belçika : ■ H; /f Llrksemburg Almanya Ukrayna Rostov-na-Bonu PocTca-na-floHy İsviçre Monako Tun us Siyana Slovenya s Hırvatistan »Ro ma Slovakya Buda peşte Macaristan Moldova odessa Kişinev® Ofleca o Kras nodar KpacMCflap y V Belgrad_ ^yr^_ f-Beorpafl? Bosna " Hersek Sırbistan Saraybosna Karadağ"^./ Kosova Romanya Bükreş Bulgaristan Güre i star Karadeniz Makedonya Tirana {»™»!Lr Arnavutluk Yunanistan Atina AOnra İstan bul Ankar a Antaly a Türkiye Adana Lsfk oça AEDKuaia
 29. ST. MORITZ ,İSVİÇRE St. Moritz’e 2 farklı yolla ulaşılmaktadır. Eğer sis yüzünden kapalı değilse, uçakla yoksa da 4 saatlik bir tren yolculuğuyla ulaşılan, muhteşem orman manzarasına sahip bir yerdir. Donmuş göl üzerinde yapılan at yarışları uzun yıllardan beri gerçekleşmektedir. Bahis tutanlar ya da köpek yarışlarını izlemeyi tercih edenlere çok sık rastlanır.
 30. ST MORİTZ’TENBİR GÖRÜNÜM ST. MORITZ ,İSVİÇRE
 31. ZERMATT (VALAIS), İSVİÇRE 3899 metrelik yüksekliğiyle kayak yapanlara macera dolu bir tatil yaşatır. İsviçre’nin diğer kentleri Cenevre ve Zürih’e olan yakınlığıyla da gözde bir yerdir Valais.
 32. ZERMATT (VALAIS), İSVİÇRE ZERMATT’TANBİR GÖRÜNÜM
 33. Lordre Hollanda P°'°nya 7 7 Lübnan Fransa Almanya ı f « ı Çekya Viyana * Avusturya Ukrayna Slovakya Melüova Hazer Den Macaristan Romanya Hırvatistan Karedeniz Azerbaycan Sırbistan Portekiz Maarif Barsel ona İtalya @R cnıa Bulgaristan İstanbul Türkiye Ispanya Tiren Deniz: Yunanistan Suriye
 34. LES DEUXALPE S, FRANSA Les Deux Alpes, 3600 metre yükseklikten kayak yapma olanağı sağlamaktadır. Kasım ayının sonlarında açılan kayak merkezi Mayıs ayının sonuna kadar ziyaretçi kabul eder ve aktif bir şekilde hizmet verir.
 35. LES DEUXALPES, FRANSA • • • • • • •
 36. COURCHEVE L (SAVOİE), FRANSA 600 km ile dünyadaki en büyük ve uzun pistlerden birine sahiptir. Bu pistin en büyük • • i i • w • » i özelliği suni kar yağdırılarak
 37. hazırlanan bir kayak merkezi olmasıdır.
 38. Lüksemburg MlgŞBrad COURCHEVEL (SAVOİE), FRANSA • • • • • • •
 39. Lüksemburg MlgŞBrad M ü n i h Viyana Slovakya Ukrayna İsviçre Lvustu rya Rudapeşte Rostov-na-Donu PocTon-Ha-flony Bo/ırcrpafl O L tomak a ®Rorrıy Tiren Denizi Macaristan c^^ZK / Slcvenya ■. / Hırvatistan l . Belgrad &eorpefl Bosna e Hersek 0 Sırbistan Saraybosna u L ' . . s K^tfag Cj Kosova rrojif&pHuaT S Makedony a Tiran® (FYRÛM) Arnavutluk Moldova ( Kişinev ® Romanya Bulgaristan İsta nbu l Bursa Karadeniz An kar a Krasnodar Kpacucflüp Mahaç ka-.e Maxa^ Kans Gürcistan Azerbo Ermenistan Tun us Yunanistan A t i n a ABrpr-ü Türkiye Adana Antalya Lef koş a AEOK LOOİC : Bağdat
 40. ALPBACH (TIROL), AVUSTURYA Avusturya’nın karlarla çevrili olan bu köyü, profesyonel ve amatör her tür kayakçının gözde merkezlerinden biridir.
 41. ALPBACH (TIROL), AVUSTURYA
 42. Q.N I ARİO güme I VA S H İ N G TO N MONTAJ A O R E G Ü N MİNN H Sû - A Dttavva W YÜM'N G w iscaN^ i M NEVA DA UT AH K A DJ F 0 ft N ly A Los Angeles Chicago o l L L İ N S l jS İ N D İ A N A £iTw YQP^ :j ı. VA N Y A ' ÜE-L&Sfl® fir' E M İ S S Û UP KEMUCKY A F t l Z O H A Ö K L A H O M A TEKS A3 Dallas İ S p ° '. AI.A0.AMA K l İ Z E Y "AROL İ; ‘ ■ . G Ü N E f ef CAPOLİN A I OUİi>İAN A-V Meksika Meksika Körfezi Meksiko Klib a Dominik Cumhuriyet ıPori "H ‘kD
 43. KILLINGTON (VERMONT), AMERİKA Kış turizmi sektöründe önde gelen Killington, Amerika’nın doğusunda yer almaktadır. Doğal güzellikleri ile çok
 44. konuşulan Vermont, Kanada sınırına da oldukça yakındır.
 45. KILLINGTON (VERMONT), AMERİKA • • * • • • • • •
Publicidad