Publicidad

Sinonímia i antonímia

17 de Mar de 2012
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Sinonímia i antonímia

 1. SINONÍMIA I ANTONÍMIA
 2. Dos o més mots són sinònims quan tenen el mateix significat: parlar, conversar, enraonar, rallar, xerrar...
 3. La coincidència pot ser exacta (sinonímia total), o bé aproximada, amb diferències de matís (sinonímia parcial). Sempre, però, els sinònims pertanyen a la mateixa categoria.
 4. La sinonímia total o perfecta és rara, pràcticament només es dóna en els casos de sinonímia històrica (frare antigament volia dir el que vol dir ara germà) o dialectal (noi i al·lot). En aquest darrer cas es tracta de sinònims regionals, és a dir, paraules perfectament intercanviables quant al significat, però que no són usades amb la mateixa freqüència i en la mateixa època en tot el domini lingüístic:
 5. aixeta / grifó arena / sorra avui / hui barret / capell blat de les Índies / blat de moro / dacsa / panís brossat / mató calces / mitges calcetins / mitjons capvespre / horabaixa / tarda / vesprada diners / doblers / sous gat / moix got / tassó / vas escombra / granera torcaboques / tovalló
 6. Els sinònims més freqüents són els parcials. Es tracta de mots que només es poden intercanviar en alguns contextos, és a dir, que només són sinònims en alguna de les seves accepcions:
 7. ACLARIR / EXPLICAR Són sinònims quan aclarir s'usa en sentit figurat: Li he aclarit / explicat els dubtes. No ho són quan aclarir té el sentit de "fer menys espès": Haurem d'aclarir la salsa. (Aquí seria inadmissible usar explicar)
 8. SOFRIR / PATIR Són sinònims: En Bernat sofreix / pateix molt a causa de la seva malaltia. No ho són quan sofrir significa "saber suportar, tolerar" No el puc sofrir, en Bernat. (No podem dir patir)
 9. Una altra qüestió que s'ha de tenir en compte en parlar de sinònims és la dels registres, és a dir, l'ús dels mots adequat a la situació comunicativa. No tots els sinònims són igualment vàlids en totes les situacions.
 10. Per exemple: en el registre col·loquial, els mots xerrar i rallar han esdevingut sinònims de parlar. En registres més formals, però, convé usar parlar amb el sentit d'expressar-se mitjançant el llenguatge, i fer servir xerrar i rallar amb el sentit de parlar amb excés i sense substància.
 11. En el quadre següent hi ha sèries de sinònims classificats segons l'adequació a situacions amb nivells de formalitat diferents:
 12. NEUTRE o FORMAL / INFORMAL cap, testa, crisma / closca morir, expirar, perir, retre l'ànima / anar-se'n al calaix, petar, dinyar-la bufetada, cop / galtada, bufa, castanya, galeta, mastegot presó, presidi / garjola pare, progenitor / papa, papà robar, apropiar-se, desposseir, furtar, sostreure, usurpar / afaitar, arrambar, deixar sense ni un clau, pelar, pispar ignorant, analfabet, illetrat, inculte
 13. Quan el significat d'un mot inclou el significat d'un altre o de diversos mots diferents, l'anomenem hiperònim. Els mots que estan inclosos semànticament en un hiperònim s'anomenen hipònims:
 14. HIPERÒNIMS HIPÒNIMS metall coure, mercuri, or, plom, zinc... beguda aigua, cervesa, licor, llet, suc, te..
 15. Atenció!: cal parar esment en una sèrie de parelles de mots que, de vegades, per interferència d'una altra llengua, s'usen com a sinònims i no ho són, és a dir, que tenen significats diferents (donem el significat del mot que sol usar-se incorrectament):
 16. espelma / vela (part d'un vaixell) agafar / collir (arrencar d'una planta; arreplegar del sòl) greix / grassa (adjectiu femení: que conté greix) esport / deport (recreació, esbarjo) tastar / provar (assajar, intentar; demostrar) donar suport / recolzar (una cosa, descansar sobre un suport) escorcollar / registrar (escriure en un registre) eixugar / assecar (fer perdre a un cos la humitat que naturalment conté) compondre / composar (imposar) prendre / llevar (separar, treure) adreça / direcció (acció de dirigir; recta segons la qual es mou un cos) ciutat vella / casc antic (peça que cobreix i defensa el cap i que no és recent)
 17. L'ANTONÍMIA
 18. Són antònims els mots que tenen significats contraris o oposats:
 19. dia / nit abans / després fosc / clar obrir / tancar
 20. Com els sinònims, els antònims són mots que pertanyen a la mateixa categoria (fosc no pot considerar-se antònim d'aclarir).
 21. A més, tenen altres coses en comú (tant dia com nit són parts de l'interval entre una sortida del sol i la següent; tant obrir com tancar són verbs que impliquen moviment; etc.).
 22. Quan l'afirmació d'un dels mots implica la negació de l'altre, els antònims són complementaris: viu / mort mascle / femella
 23. I quan l'afirmació d'un dels mots implica l'afirmació de l'altre, els antònims són inversos: comprar / vendre matar / morir donar / rebre
 24. Els mots polisèmics, com que tenen més d'un significat, també poden tenir més d'un antònim. Per tant, una mateixa paraula pot tenir antònims diferents segons el context:
 25. llenya verda / llenya seca fruita verda / fruita madura acudit verd / acudit cast semàfor en verd / semàfor en vermell clima fred / clima càlid cafè fred / cafè calent temperament fred / temperament apassionat El tren sortia d'Inca. / El tren arribava a Inca. Quan el sol sortia. / Quan el sol es ponia. Aquell individu sortia de l'edifici. / Aquell individu entrava a l'edifici.
Publicidad