SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmPlanificació del Projectehttp://vuitics.blogspot.comTIC EDUCACIÓ PRIMÀRIA- 22104Membres de l’equip:Eva Barceló Camps, Joan Rigo Mercant, Antònia Maria Català Morró, Davinia Quetglas Quintero, Mª José Vinent.1r curs- Grau Educació Primària. 2009/2010. EVOLUCIÓ DEL PROJECTE SEGONS EL CRONOGRAMA METODOLOGIA DE FEINA ESTADIS QUE CONFORMEN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE. SEQ Tabla ARABIC 1R ESTADI. 28-09/ 11-10. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSPresentació i presa de contacte amb els membres de l’equip.Familiarització i experimentació amb l’entorn virtual.La bitàcola, els elements i característiques que la conformen.Descobrir i reconéixer les diferents característiques que conformen un bloc.Presa de contacte amb l’eina i les seves possibilitats de presentació.Selecció d’un generador per crear el bloc de l’equip.Creació d’un bloc individual per aconseguir reconéixer els elements de l‘eina amb fluïdesa.Experimentació i navegació pels diferents apartats que conformen un bloc.Assebentar-se dels diferents generadors de blocs que existeixen.Navegar i visualitzar diferents bitàcoles a la xarxa.Documentar-se i assebentar-se del signficat de la Web 2.0 i del paper que ha d’adoptar el docent a l’actualitat.Presentació de les competències de les que disposa cada membre.Definició dels rols i lideratge.Navegació per la xarxa amb el Mozilla Firefox.Utilització dels cercadors: google i yahoo.Correu electrònic de Google: gmail.Consulta de productes audiovisuals a pàgines especialitzades: youtube.Generadors de bitàcoles:        blogger, blogia i balearweb.Aquest període d’experimentació i familiarització te una duració de dues setmanes.Els continguts es presenten en hores lectives i es realitza un posterior aprofundiment fora de l’horari lectiu. 2n ESTADI. 12-10/ 25-10. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSEl tractament de la informació.El concepte de treball en xarxa.Assolir l’aprofitament dels recursos i coneixements necessaris per saber realitzar un correcte buidatge de la informació.Conscienciar als membres de l’equip del compromís de treballar de manera cooperativa.Introduir el concepte de treball en xarxa a dins de la metodologia de feina.Definir el “tema” (Esquerda digital i les TIC a les Illes Balears) del bloc, els destinataris i el perfil d’usuari al que anirà destinada la nostra tasca.Establir relacions personals i vincles comuns per poder treballar cap un bé per tots.Cercar i aprendre a tractar la informació, lectura de documents facilitats per el docent i per els propis membres del grup.Treballar en xarxa de manera sincrònica i asincrònica, utlitzar la plataforma virtual i participar als forums de debat.Realitzar un intercanvi d’opinions per decidir quina serà la temàtica del bloc. Arribar a un concens i argumentar totes les aportacions que es realitzen tant oralment com virtualment.Escollir un nom per la bitàcola. Crear un compte de correu electrònic per l’administració del bloc.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació (xat, fòrum).Correu electrònic: gmail.Power point per a la presentació del concepte de treball en xarxa.Navegadors de la xarxa: internet, mozilla.Cercadors d’informació online: google, yahoo.Posar en comú la informació tractada vinculada amb la temàtica del grup. La primera setmana es dedica a la recerca i al tractament de la informació, així com la segona setmana de l’estadi a la difussió i debat de la informació seleccionada. 3r ESTADI, 26-10/ 08-11. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSCreació, administració i configuració de la bitàcola.Crear la bitàcola i realitzar les tasques d’administració pertinents.Desenvolupar un blog roll per la bitàcola.Agregar un gadget musical al bloc.Iniciar les publicacions al bloc.Inserir una presentació audiovisual que estigui vinculada amb la temàtica de les publicacions a realitzar.Inserir un disseny gràfic representatiu del nostre bloc (logotip).Continuar la recerca d’informació per a properes publicacions.Crear un compte d’usuari en un generador de blogs (blogger) amb el l’adreça de correu de l’administrador de l’equip.Fer-se seguidor dels blocs que demostrin la serietat i la fidelitat amb els nostres objectius.Utilitzar un generador de codis html javascript per agregar pistes d’audio al bloc. Redacció i publicació de les primeres edicions a partir de la informació seleccionada entre tots els membres a l’estadi anterior.Recerca de notes de premsa vinculades amb la nostra temàtica.Disseny del logotip identificatiu del blog a partir de programes específics per l’edició de grafies.Generador de Blocs: blogger.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Generador de codis per crear gadgets musicals a partir de la pàgina : www.goear.com.Utilització del paquet office: word, power point.Navegadors de la xarxa: internet, mozilla.En el període de temps indicat agregar el gadget dels blocs que segueix la nostra bitàcola.Publicar les dues primeres entrades.Publicar un enllaç audiovisual.Publicar una notícia de premsa.Agregar el logotip al format del bloc. 4t ESTADI, 09-11/ 22-11. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSLes nostres publicacions.El principal objectiu en aquest estadi és el desenvolupament de les nostres publicacions, els membres ens centram en produïr coneixement, s’han assolit les competències per el tractament de la informació i anem un pas més enllà, a la producció.Redactar un article on es sintetitzi els coneixements, els recursos i les característiques per fer una bona praxis informacional.Realitzar una activitat interactiva pels nostres usuaris.Recerca contínua d’informació i buidatge en els mitjans de comunicació. Personalitzar el bloc (tasques d’administració en vers a la seva presentació).Aconseguir una dinàmica de feina correlativa, augmentar les publicacions i l’efectivitat per produïr noves entrades.Obtenir el suficient grau de compromís per implicar-se per complert en la tasca i extralimitar-se en les seves feines per un bé comú.Desenvolupament de diferents entrades en vers a la nostra temàtica i temes colaterals.Representació gràfica en imatges (taules) d’un estudi sobre les avantatges i els inconvenients de les TIC. Petit esbós explicatiu basat en la temàtica “la recuperació de la informació”.Publicació de diferents articles de premsa relacionats amb Balears,i l’Estat Espanyol i les TIC.Desenvolupar una activitat de caràcter lúdic, recreatiu i explicatiu de les avantatges de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge.Aconseguir donar un aspecte visual agradable i creatiu al format i la configuració de la bitàcola.Seguir amb la dinàmica de recerca d’informació i comunicació fluïda entre els membres del grup.Navegadors de la xarxa: internet, mozilla.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Paquet ofimàtic: processador de textos per crear redaccions i dissenys gràfics senzills.Cercadors de la xarxa: google, yahoo.Programa per editar i personalitzar continguts educatius: hotpotatoes.Elements de la configuració del bloc, gadget, tags…Publicació de les entrades amb una temporalització periòdica pactada amb tots els membres del grup.Compromís de tots els membres en contestar els correus electrònics amb una franja no més alta de 24h.Participació al xat i als temes de debat oberts al fòrum de la plataforma. 5è ESTADI, 23-11/ 06-12. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSUtilització de les eines digitals.Conéixer i aprendre el domini d’eines digitals que ens permetin la millora de la nostra bitàcola.Realitzar diferents presentacions amb eines digitals multimedia, vídeos, mapes conceptuals.Augmentar el grau de confiança amb els nostres companys delegant les tasques en funció de les competències que hagin adquirirt durant els estadis anteriors.Aconseguir un format del bloc, adequat al nivell de treball dels components de l’equip.Incorporar noves entrades audiovisuals relacionades amb la temàtica tractada.Agregar un gadget on visualitzi un calendari.Agregar un gadget on es senyalitzi l’hora.Realitzar i editar una presentació amb una eina multimedia, agregar sons i textos a la presentació amb el contingut del nostre blog.Aprofundir amb la temàtica de les xarxes socials i l’esquerda digital dissenyant un mapa conceptual.Enllaçar produccions audiovisuals a les nostres publicacions.Navegadors de la xarxa: internet, mozilla.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Adjuntar gadgets del calendari i hora del bloc: http://www.calendarlabs.com.Edició i presentació vídeo del contingut del bloc: moviemaker.Generador de mapes conceptuals: IHMC cmap tools.Cercador de vídeos: youtube.Elements de la configuració del bloc, gadget, tags…Seguim amb la dinàmica de realitzar publicacions correlatives al nostre bloc. Els gadgets es poden incorporar al llarg del termini indicat sense fixar una data en concret.Les publicacions dels articles van condicionades a la troballa del suport audiovisual pertinent.Després de la publicació dels articles es realitza una entrada amb els mapes conceptuals que complementen la informació proporcionada.El movie maker es incorporat al nostre bloc un cop s’han fet les publicacions pendents per tal de sintetitzar tot el contingut. 6è ESTADI, 07-12/ 20-12. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSEnllaç de la temàtica del bloc amb els altres temes proposats a l’assignatura.Enllaçar i tractar els temes exposats a la plataforma virtual de l’assignatura.Activar recerca d’informació en vers aquests temes.Creació d’entorns virtuals amb les etiquetes per aconseguir un millor ordre a dins la bitacola.Portar a debat una inciativa per combatre l’esquerda digital des de l’àmbit educatiu.Crear la recopil·lació bibliogràfica del bloc en una etiqueta.Realitzar publicacions relacionades amb: xarxes socials; teledocumentació; eines per a la creació de la informació educativa; utilització educativa de les eines de la xarxa (wikis…).Agrupar totes les nostres publicacions en etiquetes identificatives que determinin un entorn: audiovisual, musical, informacional…Aprofundir amb la temàtica del nostre Bloc ( Esquerda digital i les TIC a les Illes Balears).Presentació d’una proposta per escrit per combatre l’esquerda digital. Reflexió dels membres i activació de la producció d’una Webquest amb el projecte. Navegadors de la xarxa: internet, mozilla.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Paquet Office: processador de text, power point.Elements de la configuració del bloc, gadget, tags…Per a la bibliografia: refworks, slideshare, google documents.Publicar periòdicament els articles que relacionin el nostre bloc amb les altres temàtiques al llarg dels estadis que queden per la finalització del projecte.A mesura que es vagin definint els entorns que conformaran el bloc, realitzar l’agrupació.Realitzar un document justificatiu de la proposta per combatre l’esquerda digital. 7è ESTADI, 21-12/ 10-01. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSIniciativa per combatre l’esquerda digital.Inici del període de vacances (però no aturem amb la nostra tasca,).Guia d’una eina digital.Presentació iniciativa per combatre l’esquerda digital.Realitzar una guia d’una eina digital.Ampliació dels enllaços universitaris del nostre bloc. Realitzar modificacions al format del bloc per adequar-lo al període estacional.Realització d’una producció audiovisual recreativa pels nostres usuaris.Ampliació dels gadgets musicals.Elaboració i entrega de la planificació del bloc al llarg dels diferents estadis.Generar i enllaçar un webquest per a la presentació de la nostra inciativa.Explicació de l’eina multimedia (webquest), on s’expliquin les seves característiques, la seva finalitat i els diferents generadors d’aquesta eina.Ampliar els nostres enllaços del bloc amb altres universitats de l’Estat Espanyol.Introducció d’un cartell dinàmic per a la publicació del període de vacances universitari.Utilització d’una eina digital per afegir un enllaç audiovisual amb una coreografia personalitzada amb la nostra aparença.Aconseguir afegir un gadget musical que sigui d’activació automàtica quan s’obri la finestra de la nostra bitàcola.Reagrupació de les tasques realitzades en un document explicatiu (planificació del bloc).Generador de webquest:http://www.phpwebquest.comPer la producció audiovisual: http://www.elfyourself.comPer afegir gadget musical d’activació automàtica: http://www.mixpod.comPer el cartell dinàmic: http://www.bigoo.ws/Navegadors de la xarxa: internet explorer, mozilla firefox.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Paquet Office: processador de text, power point.Elements de la configuració del bloc, gadget, tags…Durant el període de vacances a partir del del dia 22 de Desembre seguim amb la publicació periòdica d’entrades.La planificació del bloc és el darrer document que es realitza i s’entrega degut a que ha d’emmarcar totes les tasques que es faran després d ela seva entrega. 8è ESTADI, 10-01/ 18-01. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSRealització i edició del vídeo.Retocar i millorar la presentació del bloc.Realitzar una producció audiovisual explicativa del procés de construcció del bloc.Millorar les publicacions realitzades i aportar crítiques constructives per el desenvolupament de la conclusió del projecte.Preparar la defensa del projecte davant el docent amb una lectura general del contingut del bloc.Aconseguir la nomenclatura de “grup cooperatiu d’alt rendiment” demostrant les competències assumides i desenvolupades a la bitàcola.Realitzar una autoavaluació i una coavaluació del projecte.Aconseguir crear una producció audiovisual de curta duració on es sintetitzin els aspectes generals del desenvolupament del projecte.Publicar el vídeo al nostre bloc.Perfilar les publicacions tant a nivell estètic com a petits detalls per millorar la seva presentació.Aconseguir que tots els membres del grup dominin totes les eines utilitzades en el procés de construcció del bloc.Consolidar els nodes que s’han establert al llarg daquest període de 8 estadis. Exposar i argumentar els resultats de l’autoavaluació i la coavaluació del treball realitzat.Producció del vídeo: Nero vision 4.Navegadors de la xarxa: internet explorer, mozilla firefox.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Paquet Office: processador de text, power point.Elements de la configuració del bloc, gadget, tags…Publicació de la presentació audiovisual.Defensa del projecte davant les questions dels docents avaluadors.Realització de l’autoavaluació, la coavaluació i avaluació del docent respecte al projecte.
COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC
COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC
COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC
COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC
COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC
COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC
COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC
COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC
COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC
COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PLE: Entornos Personales de Aprendizaje - Jornada #InformaTICaCs
PLE: Entornos Personales de Aprendizaje - Jornada #InformaTICaCsPLE: Entornos Personales de Aprendizaje - Jornada #InformaTICaCs
PLE: Entornos Personales de Aprendizaje - Jornada #InformaTICaCsJuanfra Álvarez Herrero
 
Docublog: el blog del Programa de Documentació dels Estudis de Ciències de l...
 Docublog: el blog del Programa de Documentació dels Estudis de Ciències de l... Docublog: el blog del Programa de Documentació dels Estudis de Ciències de l...
Docublog: el blog del Programa de Documentació dels Estudis de Ciències de l...Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 
jornades tecniques
jornades tecniquesjornades tecniques
jornades tecniquesmcasell1ster
 
prova per passar ppt a flash
prova per passar ppt a flashprova per passar ppt a flash
prova per passar ppt a flasheloibarrachina
 
Ajuts Internet per Ateneus i entitats de Cultura
Ajuts Internet per Ateneus i entitats de CulturaAjuts Internet per Ateneus i entitats de Cultura
Ajuts Internet per Ateneus i entitats de CulturaRamon Bartomeus
 
Escacc Perfils Professionals 2.0
Escacc Perfils Professionals 2.0Escacc Perfils Professionals 2.0
Escacc Perfils Professionals 2.0UOC Alumni
 
Què són les comunitats virtuals
Què són les comunitats virtualsQuè són les comunitats virtuals
Què són les comunitats virtualsFundación Esplai
 
Presentacio eines 2.0 en educació ambiental
Presentacio eines 2.0 en educació ambientalPresentacio eines 2.0 en educació ambiental
Presentacio eines 2.0 en educació ambientalbetvallcorba
 
1a sessió- Entitats Terrassa 5
1a sessió- Entitats Terrassa 51a sessió- Entitats Terrassa 5
1a sessió- Entitats Terrassa 5ivanformacio
 
Curs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessió
Curs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessióCurs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessió
Curs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessióFundación Esplai
 
1a sessió - Entitats Terrassa 4
1a sessió - Entitats Terrassa 41a sessió - Entitats Terrassa 4
1a sessió - Entitats Terrassa 4Fundación Esplai
 

La actualidad más candente (15)

1a sessió comunicacio 2.0
1a sessió comunicacio 2.01a sessió comunicacio 2.0
1a sessió comunicacio 2.0
 
PLE: Entornos Personales de Aprendizaje - Jornada #InformaTICaCs
PLE: Entornos Personales de Aprendizaje - Jornada #InformaTICaCsPLE: Entornos Personales de Aprendizaje - Jornada #InformaTICaCs
PLE: Entornos Personales de Aprendizaje - Jornada #InformaTICaCs
 
Docublog: el blog del Programa de Documentació dels Estudis de Ciències de l...
 Docublog: el blog del Programa de Documentació dels Estudis de Ciències de l... Docublog: el blog del Programa de Documentació dels Estudis de Ciències de l...
Docublog: el blog del Programa de Documentació dels Estudis de Ciències de l...
 
jornades tecniques
jornades tecniquesjornades tecniques
jornades tecniques
 
prova per passar ppt a flash
prova per passar ppt a flashprova per passar ppt a flash
prova per passar ppt a flash
 
Ajuts Internet per Ateneus i entitats de Cultura
Ajuts Internet per Ateneus i entitats de CulturaAjuts Internet per Ateneus i entitats de Cultura
Ajuts Internet per Ateneus i entitats de Cultura
 
1a sessió edgar
1a sessió edgar1a sessió edgar
1a sessió edgar
 
Blogs
BlogsBlogs
Blogs
 
Escacc Perfils Professionals 2.0
Escacc Perfils Professionals 2.0Escacc Perfils Professionals 2.0
Escacc Perfils Professionals 2.0
 
Què són les comunitats virtuals
Què són les comunitats virtualsQuè són les comunitats virtuals
Què són les comunitats virtuals
 
Presentacio eines 2.0 en educació ambiental
Presentacio eines 2.0 en educació ambientalPresentacio eines 2.0 en educació ambiental
Presentacio eines 2.0 en educació ambiental
 
Jornada
JornadaJornada
Jornada
 
1a sessió- Entitats Terrassa 5
1a sessió- Entitats Terrassa 51a sessió- Entitats Terrassa 5
1a sessió- Entitats Terrassa 5
 
Curs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessió
Curs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessióCurs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessió
Curs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessió
 
1a sessió - Entitats Terrassa 4
1a sessió - Entitats Terrassa 41a sessió - Entitats Terrassa 4
1a sessió - Entitats Terrassa 4
 

Destacado

El món de la fantasia 97 2003
El món de la fantasia 97 2003El món de la fantasia 97 2003
El món de la fantasia 97 2003Eva Barceló Camps
 
The impact of innovation on travel and tourism industries (World Travel Marke...
The impact of innovation on travel and tourism industries (World Travel Marke...The impact of innovation on travel and tourism industries (World Travel Marke...
The impact of innovation on travel and tourism industries (World Travel Marke...Brian Solis
 
Open Source Creativity
Open Source CreativityOpen Source Creativity
Open Source CreativitySara Cannon
 
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)maditabalnco
 
The Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
The Six Highest Performing B2B Blog Post FormatsThe Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
The Six Highest Performing B2B Blog Post FormatsBarry Feldman
 
The Outcome Economy
The Outcome EconomyThe Outcome Economy
The Outcome EconomyHelge Tennø
 

Destacado (10)

La Casa encantada
La Casa encantadaLa Casa encantada
La Casa encantada
 
El cavall fantàstic
El cavall fantàsticEl cavall fantàstic
El cavall fantàstic
 
El món de la fantasia 97 2003
El món de la fantasia 97 2003El món de la fantasia 97 2003
El món de la fantasia 97 2003
 
El pirata barba negra 97 2003
El pirata barba negra 97 2003El pirata barba negra 97 2003
El pirata barba negra 97 2003
 
Un colomet que no podia volar
Un colomet que no podia volarUn colomet que no podia volar
Un colomet que no podia volar
 
The impact of innovation on travel and tourism industries (World Travel Marke...
The impact of innovation on travel and tourism industries (World Travel Marke...The impact of innovation on travel and tourism industries (World Travel Marke...
The impact of innovation on travel and tourism industries (World Travel Marke...
 
Open Source Creativity
Open Source CreativityOpen Source Creativity
Open Source Creativity
 
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)
 
The Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
The Six Highest Performing B2B Blog Post FormatsThe Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
The Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
 
The Outcome Economy
The Outcome EconomyThe Outcome Economy
The Outcome Economy
 

Similar a COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC

STAC Presentacio Blocs
STAC Presentacio BlocsSTAC Presentacio Blocs
STAC Presentacio BlocsXavier Rosell
 
Presentació INTERNET I EINES 2.0 PER FACILITAR LA TASCA DE COMANDAMENT sessió 1
Presentació INTERNET I EINES 2.0 PER FACILITAR LA TASCA DE COMANDAMENT sessió 1Presentació INTERNET I EINES 2.0 PER FACILITAR LA TASCA DE COMANDAMENT sessió 1
Presentació INTERNET I EINES 2.0 PER FACILITAR LA TASCA DE COMANDAMENT sessió 1Neus Burch Suñer
 
Disseny De Contextos Educatius Basats En L Us de les TIC
Disseny De Contextos Educatius Basats En L Us de les TICDisseny De Contextos Educatius Basats En L Us de les TIC
Disseny De Contextos Educatius Basats En L Us de les TICPilarPuy
 
Activitat3 tic avui_comuni_cat
Activitat3 tic avui_comuni_catActivitat3 tic avui_comuni_cat
Activitat3 tic avui_comuni_catTICAvui
 
Modul 2 pompeu fabra sessio 1i2 def
Modul 2 pompeu fabra sessio 1i2 defModul 2 pompeu fabra sessio 1i2 def
Modul 2 pompeu fabra sessio 1i2 defTxema Professor
 
Moodle a l'institut goethe
Moodle a l'institut goetheMoodle a l'institut goethe
Moodle a l'institut goetheAnna Olivé
 
Formació metodologia amb WordPress 1
Formació metodologia amb WordPress 1Formació metodologia amb WordPress 1
Formació metodologia amb WordPress 1Fundación Esplai
 
per concurs TIC.ppt
per concurs TIC.pptper concurs TIC.ppt
per concurs TIC.pptPremi TIC
 
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadors
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadorsTreball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadors
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadorsjesusmartinezmarin
 
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadors
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadorsTreball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadors
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadorsDepartament de Justicia
 
2a Sessio Curs Id Metodologia 2.0 Març 2010
2a Sessio Curs Id Metodologia 2.0 Març 20102a Sessio Curs Id Metodologia 2.0 Març 2010
2a Sessio Curs Id Metodologia 2.0 Març 2010Fundación Esplai
 
Estàndards Unesco
Estàndards UnescoEstàndards Unesco
Estàndards UnescoAzu Vázquez
 
Educació2.0
Educació2.0Educació2.0
Educació2.0Ximpas1BA
 

Similar a COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC (20)

4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id
 
4a sessió curs id
4a sessió curs id4a sessió curs id
4a sessió curs id
 
4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id
 
STAC Presentacio Blocs
STAC Presentacio BlocsSTAC Presentacio Blocs
STAC Presentacio Blocs
 
Presentació INTERNET I EINES 2.0 PER FACILITAR LA TASCA DE COMANDAMENT sessió 1
Presentació INTERNET I EINES 2.0 PER FACILITAR LA TASCA DE COMANDAMENT sessió 1Presentació INTERNET I EINES 2.0 PER FACILITAR LA TASCA DE COMANDAMENT sessió 1
Presentació INTERNET I EINES 2.0 PER FACILITAR LA TASCA DE COMANDAMENT sessió 1
 
Disseny De Contextos Educatius Basats En L Us de les TIC
Disseny De Contextos Educatius Basats En L Us de les TICDisseny De Contextos Educatius Basats En L Us de les TIC
Disseny De Contextos Educatius Basats En L Us de les TIC
 
Activitat3 tic avui_comuni_cat
Activitat3 tic avui_comuni_catActivitat3 tic avui_comuni_cat
Activitat3 tic avui_comuni_cat
 
Modul 2 pompeu fabra sessio 1i2 def
Modul 2 pompeu fabra sessio 1i2 defModul 2 pompeu fabra sessio 1i2 def
Modul 2 pompeu fabra sessio 1i2 def
 
Moodle a l'institut goethe
Moodle a l'institut goetheMoodle a l'institut goethe
Moodle a l'institut goethe
 
01 blogaires
01 blogaires01 blogaires
01 blogaires
 
01 blogaires
01 blogaires01 blogaires
01 blogaires
 
Formació metodologia amb WordPress 1
Formació metodologia amb WordPress 1Formació metodologia amb WordPress 1
Formació metodologia amb WordPress 1
 
Entitats i web 2.0
Entitats i web 2.0Entitats i web 2.0
Entitats i web 2.0
 
per concurs TIC.ppt
per concurs TIC.pptper concurs TIC.ppt
per concurs TIC.ppt
 
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadors
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadorsTreball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadors
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadors
 
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadors
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadorsTreball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadors
Treball cooperatiu i tècniques de dinamització on line per a e-moderadors
 
2a Sessio Curs Id Metodologia 2.0 Març 2010
2a Sessio Curs Id Metodologia 2.0 Març 20102a Sessio Curs Id Metodologia 2.0 Març 2010
2a Sessio Curs Id Metodologia 2.0 Març 2010
 
Estàndards Unesco
Estàndards UnescoEstàndards Unesco
Estàndards Unesco
 
Educació2.0
Educació2.0Educació2.0
Educació2.0
 
Blocs Educatius
Blocs EducatiusBlocs Educatius
Blocs Educatius
 

Más de Eva Barceló Camps (20)

Bàsil, el ratolí detectiu
Bàsil, el ratolí detectiuBàsil, el ratolí detectiu
Bàsil, el ratolí detectiu
 
3r cicle
3r cicle3r cicle
3r cicle
 
2n cicle
2n cicle2n cicle
2n cicle
 
1r cicle
1r cicle1r cicle
1r cicle
 
PPT Mètode Ward
PPT Mètode WardPPT Mètode Ward
PPT Mètode Ward
 
Currículum Educació Física
Currículum Educació FísicaCurrículum Educació Física
Currículum Educació Física
 
4ª Sesión
4ª Sesión4ª Sesión
4ª Sesión
 
3ª Sesión
3ª Sesión3ª Sesión
3ª Sesión
 
2ª Sesión
2ª Sesión2ª Sesión
2ª Sesión
 
1ª Sesión
1ª Sesión1ª Sesión
1ª Sesión
 
3.1 AportacióN De La Unidad A Las Competencias BáSicas
3.1 AportacióN De La Unidad A Las Competencias BáSicas3.1 AportacióN De La Unidad A Las Competencias BáSicas
3.1 AportacióN De La Unidad A Las Competencias BáSicas
 
3. Competencias Y Objetivos Unidad DidáCtica. Tabla.
3. Competencias Y Objetivos Unidad DidáCtica. Tabla.3. Competencias Y Objetivos Unidad DidáCtica. Tabla.
3. Competencias Y Objetivos Unidad DidáCtica. Tabla.
 
Biografia Arturo Pérez Reverte
Biografia Arturo Pérez ReverteBiografia Arturo Pérez Reverte
Biografia Arturo Pérez Reverte
 
Hola, Manolo, Mucho Barato.
Hola, Manolo, Mucho Barato.Hola, Manolo, Mucho Barato.
Hola, Manolo, Mucho Barato.
 
Tontos (Y Tontas) De Pata Negra
Tontos (Y Tontas) De Pata NegraTontos (Y Tontas) De Pata Negra
Tontos (Y Tontas) De Pata Negra
 
900 Euros Al Mes
900 Euros Al Mes900 Euros Al Mes
900 Euros Al Mes
 
Insultando Que Es Gerundio. I.
Insultando Que Es Gerundio. I.Insultando Que Es Gerundio. I.
Insultando Que Es Gerundio. I.
 
Copia Planificació Bloc.
Copia Planificació Bloc.Copia Planificació Bloc.
Copia Planificació Bloc.
 
Eines De Google
Eines De GoogleEines De Google
Eines De Google
 
Bloc Blogia
Bloc BlogiaBloc Blogia
Bloc Blogia
 

COPIA PLANIFICACIÓ FINAL BLOC

 • 1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmPlanificació del Projectehttp://vuitics.blogspot.comTIC EDUCACIÓ PRIMÀRIA- 22104Membres de l’equip:Eva Barceló Camps, Joan Rigo Mercant, Antònia Maria Català Morró, Davinia Quetglas Quintero, Mª José Vinent.1r curs- Grau Educació Primària. 2009/2010. EVOLUCIÓ DEL PROJECTE SEGONS EL CRONOGRAMA METODOLOGIA DE FEINA ESTADIS QUE CONFORMEN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE. SEQ Tabla ARABIC 1R ESTADI. 28-09/ 11-10. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSPresentació i presa de contacte amb els membres de l’equip.Familiarització i experimentació amb l’entorn virtual.La bitàcola, els elements i característiques que la conformen.Descobrir i reconéixer les diferents característiques que conformen un bloc.Presa de contacte amb l’eina i les seves possibilitats de presentació.Selecció d’un generador per crear el bloc de l’equip.Creació d’un bloc individual per aconseguir reconéixer els elements de l‘eina amb fluïdesa.Experimentació i navegació pels diferents apartats que conformen un bloc.Assebentar-se dels diferents generadors de blocs que existeixen.Navegar i visualitzar diferents bitàcoles a la xarxa.Documentar-se i assebentar-se del signficat de la Web 2.0 i del paper que ha d’adoptar el docent a l’actualitat.Presentació de les competències de les que disposa cada membre.Definició dels rols i lideratge.Navegació per la xarxa amb el Mozilla Firefox.Utilització dels cercadors: google i yahoo.Correu electrònic de Google: gmail.Consulta de productes audiovisuals a pàgines especialitzades: youtube.Generadors de bitàcoles: blogger, blogia i balearweb.Aquest període d’experimentació i familiarització te una duració de dues setmanes.Els continguts es presenten en hores lectives i es realitza un posterior aprofundiment fora de l’horari lectiu. 2n ESTADI. 12-10/ 25-10. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSEl tractament de la informació.El concepte de treball en xarxa.Assolir l’aprofitament dels recursos i coneixements necessaris per saber realitzar un correcte buidatge de la informació.Conscienciar als membres de l’equip del compromís de treballar de manera cooperativa.Introduir el concepte de treball en xarxa a dins de la metodologia de feina.Definir el “tema” (Esquerda digital i les TIC a les Illes Balears) del bloc, els destinataris i el perfil d’usuari al que anirà destinada la nostra tasca.Establir relacions personals i vincles comuns per poder treballar cap un bé per tots.Cercar i aprendre a tractar la informació, lectura de documents facilitats per el docent i per els propis membres del grup.Treballar en xarxa de manera sincrònica i asincrònica, utlitzar la plataforma virtual i participar als forums de debat.Realitzar un intercanvi d’opinions per decidir quina serà la temàtica del bloc. Arribar a un concens i argumentar totes les aportacions que es realitzen tant oralment com virtualment.Escollir un nom per la bitàcola. Crear un compte de correu electrònic per l’administració del bloc.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació (xat, fòrum).Correu electrònic: gmail.Power point per a la presentació del concepte de treball en xarxa.Navegadors de la xarxa: internet, mozilla.Cercadors d’informació online: google, yahoo.Posar en comú la informació tractada vinculada amb la temàtica del grup. La primera setmana es dedica a la recerca i al tractament de la informació, així com la segona setmana de l’estadi a la difussió i debat de la informació seleccionada. 3r ESTADI, 26-10/ 08-11. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSCreació, administració i configuració de la bitàcola.Crear la bitàcola i realitzar les tasques d’administració pertinents.Desenvolupar un blog roll per la bitàcola.Agregar un gadget musical al bloc.Iniciar les publicacions al bloc.Inserir una presentació audiovisual que estigui vinculada amb la temàtica de les publicacions a realitzar.Inserir un disseny gràfic representatiu del nostre bloc (logotip).Continuar la recerca d’informació per a properes publicacions.Crear un compte d’usuari en un generador de blogs (blogger) amb el l’adreça de correu de l’administrador de l’equip.Fer-se seguidor dels blocs que demostrin la serietat i la fidelitat amb els nostres objectius.Utilitzar un generador de codis html javascript per agregar pistes d’audio al bloc. Redacció i publicació de les primeres edicions a partir de la informació seleccionada entre tots els membres a l’estadi anterior.Recerca de notes de premsa vinculades amb la nostra temàtica.Disseny del logotip identificatiu del blog a partir de programes específics per l’edició de grafies.Generador de Blocs: blogger.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Generador de codis per crear gadgets musicals a partir de la pàgina : www.goear.com.Utilització del paquet office: word, power point.Navegadors de la xarxa: internet, mozilla.En el període de temps indicat agregar el gadget dels blocs que segueix la nostra bitàcola.Publicar les dues primeres entrades.Publicar un enllaç audiovisual.Publicar una notícia de premsa.Agregar el logotip al format del bloc. 4t ESTADI, 09-11/ 22-11. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSLes nostres publicacions.El principal objectiu en aquest estadi és el desenvolupament de les nostres publicacions, els membres ens centram en produïr coneixement, s’han assolit les competències per el tractament de la informació i anem un pas més enllà, a la producció.Redactar un article on es sintetitzi els coneixements, els recursos i les característiques per fer una bona praxis informacional.Realitzar una activitat interactiva pels nostres usuaris.Recerca contínua d’informació i buidatge en els mitjans de comunicació. Personalitzar el bloc (tasques d’administració en vers a la seva presentació).Aconseguir una dinàmica de feina correlativa, augmentar les publicacions i l’efectivitat per produïr noves entrades.Obtenir el suficient grau de compromís per implicar-se per complert en la tasca i extralimitar-se en les seves feines per un bé comú.Desenvolupament de diferents entrades en vers a la nostra temàtica i temes colaterals.Representació gràfica en imatges (taules) d’un estudi sobre les avantatges i els inconvenients de les TIC. Petit esbós explicatiu basat en la temàtica “la recuperació de la informació”.Publicació de diferents articles de premsa relacionats amb Balears,i l’Estat Espanyol i les TIC.Desenvolupar una activitat de caràcter lúdic, recreatiu i explicatiu de les avantatges de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge.Aconseguir donar un aspecte visual agradable i creatiu al format i la configuració de la bitàcola.Seguir amb la dinàmica de recerca d’informació i comunicació fluïda entre els membres del grup.Navegadors de la xarxa: internet, mozilla.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Paquet ofimàtic: processador de textos per crear redaccions i dissenys gràfics senzills.Cercadors de la xarxa: google, yahoo.Programa per editar i personalitzar continguts educatius: hotpotatoes.Elements de la configuració del bloc, gadget, tags…Publicació de les entrades amb una temporalització periòdica pactada amb tots els membres del grup.Compromís de tots els membres en contestar els correus electrònics amb una franja no més alta de 24h.Participació al xat i als temes de debat oberts al fòrum de la plataforma. 5è ESTADI, 23-11/ 06-12. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSUtilització de les eines digitals.Conéixer i aprendre el domini d’eines digitals que ens permetin la millora de la nostra bitàcola.Realitzar diferents presentacions amb eines digitals multimedia, vídeos, mapes conceptuals.Augmentar el grau de confiança amb els nostres companys delegant les tasques en funció de les competències que hagin adquirirt durant els estadis anteriors.Aconseguir un format del bloc, adequat al nivell de treball dels components de l’equip.Incorporar noves entrades audiovisuals relacionades amb la temàtica tractada.Agregar un gadget on visualitzi un calendari.Agregar un gadget on es senyalitzi l’hora.Realitzar i editar una presentació amb una eina multimedia, agregar sons i textos a la presentació amb el contingut del nostre blog.Aprofundir amb la temàtica de les xarxes socials i l’esquerda digital dissenyant un mapa conceptual.Enllaçar produccions audiovisuals a les nostres publicacions.Navegadors de la xarxa: internet, mozilla.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Adjuntar gadgets del calendari i hora del bloc: http://www.calendarlabs.com.Edició i presentació vídeo del contingut del bloc: moviemaker.Generador de mapes conceptuals: IHMC cmap tools.Cercador de vídeos: youtube.Elements de la configuració del bloc, gadget, tags…Seguim amb la dinàmica de realitzar publicacions correlatives al nostre bloc. Els gadgets es poden incorporar al llarg del termini indicat sense fixar una data en concret.Les publicacions dels articles van condicionades a la troballa del suport audiovisual pertinent.Després de la publicació dels articles es realitza una entrada amb els mapes conceptuals que complementen la informació proporcionada.El movie maker es incorporat al nostre bloc un cop s’han fet les publicacions pendents per tal de sintetitzar tot el contingut. 6è ESTADI, 07-12/ 20-12. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSEnllaç de la temàtica del bloc amb els altres temes proposats a l’assignatura.Enllaçar i tractar els temes exposats a la plataforma virtual de l’assignatura.Activar recerca d’informació en vers aquests temes.Creació d’entorns virtuals amb les etiquetes per aconseguir un millor ordre a dins la bitacola.Portar a debat una inciativa per combatre l’esquerda digital des de l’àmbit educatiu.Crear la recopil·lació bibliogràfica del bloc en una etiqueta.Realitzar publicacions relacionades amb: xarxes socials; teledocumentació; eines per a la creació de la informació educativa; utilització educativa de les eines de la xarxa (wikis…).Agrupar totes les nostres publicacions en etiquetes identificatives que determinin un entorn: audiovisual, musical, informacional…Aprofundir amb la temàtica del nostre Bloc ( Esquerda digital i les TIC a les Illes Balears).Presentació d’una proposta per escrit per combatre l’esquerda digital. Reflexió dels membres i activació de la producció d’una Webquest amb el projecte. Navegadors de la xarxa: internet, mozilla.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Paquet Office: processador de text, power point.Elements de la configuració del bloc, gadget, tags…Per a la bibliografia: refworks, slideshare, google documents.Publicar periòdicament els articles que relacionin el nostre bloc amb les altres temàtiques al llarg dels estadis que queden per la finalització del projecte.A mesura que es vagin definint els entorns que conformaran el bloc, realitzar l’agrupació.Realitzar un document justificatiu de la proposta per combatre l’esquerda digital. 7è ESTADI, 21-12/ 10-01. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSIniciativa per combatre l’esquerda digital.Inici del període de vacances (però no aturem amb la nostra tasca,).Guia d’una eina digital.Presentació iniciativa per combatre l’esquerda digital.Realitzar una guia d’una eina digital.Ampliació dels enllaços universitaris del nostre bloc. Realitzar modificacions al format del bloc per adequar-lo al període estacional.Realització d’una producció audiovisual recreativa pels nostres usuaris.Ampliació dels gadgets musicals.Elaboració i entrega de la planificació del bloc al llarg dels diferents estadis.Generar i enllaçar un webquest per a la presentació de la nostra inciativa.Explicació de l’eina multimedia (webquest), on s’expliquin les seves característiques, la seva finalitat i els diferents generadors d’aquesta eina.Ampliar els nostres enllaços del bloc amb altres universitats de l’Estat Espanyol.Introducció d’un cartell dinàmic per a la publicació del període de vacances universitari.Utilització d’una eina digital per afegir un enllaç audiovisual amb una coreografia personalitzada amb la nostra aparença.Aconseguir afegir un gadget musical que sigui d’activació automàtica quan s’obri la finestra de la nostra bitàcola.Reagrupació de les tasques realitzades en un document explicatiu (planificació del bloc).Generador de webquest:http://www.phpwebquest.comPer la producció audiovisual: http://www.elfyourself.comPer afegir gadget musical d’activació automàtica: http://www.mixpod.comPer el cartell dinàmic: http://www.bigoo.ws/Navegadors de la xarxa: internet explorer, mozilla firefox.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Paquet Office: processador de text, power point.Elements de la configuració del bloc, gadget, tags…Durant el període de vacances a partir del del dia 22 de Desembre seguim amb la publicació periòdica d’entrades.La planificació del bloc és el darrer document que es realitza i s’entrega degut a que ha d’emmarcar totes les tasques que es faran després d ela seva entrega. 8è ESTADI, 10-01/ 18-01. TEMÀTICAOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS ESPECÍFICSEINES DIGITALS UTILITZADESLLIURAMENT D’ACTIVITATSRealització i edició del vídeo.Retocar i millorar la presentació del bloc.Realitzar una producció audiovisual explicativa del procés de construcció del bloc.Millorar les publicacions realitzades i aportar crítiques constructives per el desenvolupament de la conclusió del projecte.Preparar la defensa del projecte davant el docent amb una lectura general del contingut del bloc.Aconseguir la nomenclatura de “grup cooperatiu d’alt rendiment” demostrant les competències assumides i desenvolupades a la bitàcola.Realitzar una autoavaluació i una coavaluació del projecte.Aconseguir crear una producció audiovisual de curta duració on es sintetitzin els aspectes generals del desenvolupament del projecte.Publicar el vídeo al nostre bloc.Perfilar les publicacions tant a nivell estètic com a petits detalls per millorar la seva presentació.Aconseguir que tots els membres del grup dominin totes les eines utilitzades en el procés de construcció del bloc.Consolidar els nodes que s’han establert al llarg daquest període de 8 estadis. Exposar i argumentar els resultats de l’autoavaluació i la coavaluació del treball realitzat.Producció del vídeo: Nero vision 4.Navegadors de la xarxa: internet explorer, mozilla firefox.Correu electrònic: gmail.Plataforma virtual: moodle i les seves eines de comunicació.Paquet Office: processador de text, power point.Elements de la configuració del bloc, gadget, tags…Publicació de la presentació audiovisual.Defensa del projecte davant les questions dels docents avaluadors.Realització de l’autoavaluació, la coavaluació i avaluació del docent respecte al projecte.