Publicidad

PL-sp_65-b.gronowska-2

Akademia Dynamiczna Tożsamość
22 de Mar de 2017
PL-sp_65-b.gronowska-2
PL-sp_65-b.gronowska-2
PL-sp_65-b.gronowska-2
Próximo SlideShare
E-sp_79-e.kalinowska-2E-sp_79-e.kalinowska-2
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

PL-sp_65-b.gronowska-2

  1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E SZKOŁA/ KLASA DATA 08.12.16 ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: WPISAĆ WYBÓR: Godzina wychowawcza WYZWANIA/ SZANSE CELE NAUCZANIA Integracja zespołu klasowego. Nauczenie dzieci pozytywnych zachowań. KRYTERIA SUKCESU Zaangażowanie uczniów w przebieg zajęć. Dzieci nie będą wyśmiewać się z siebie. PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI Poprawa relacji nauczyciela z rodzicami poprzez współpracę ich przedstawiciela przy przygotowaniu przebiegu zajęć. Poczynione obserwacje pomogą zrozumieć rodzicom relacje własnego dziecka z otoczeniem. NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Zrozumienie przez uczniów własnego wpływu na przebieg zajęć. NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Przygotowane zadania dla rozwiną procesy twórcze uczniów PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2 NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Zgodna współpraca członków zespołu. Pozytywna atmosfera. OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 45 minut CZAS 5 minut WPROWADZENIE: Przedstawienie osób prowadzących zajęcia oraz tematu i celu zajęć. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1. Przeprowadzenie wywiadów z dziećmi przez rodzica (rola dziennikarza)  Czy masz w klasie dobrego kolegę?  Kto nim jest?  Dlaczego uważasz go za dobrego kolegę?  Kto nie ma dobrego kolegi?  Dla czego nie udało ci się znaleźć dobrego kolegi w klasie? 2. Podział klasy na zespoły (losowanie karteczek) a następnie konstruowanie sylwetek złego i dobrego kolegi (wybór cech z rozsypanki wyrazowej) 3. Burza mózgów dotycząca wyśmiewania się – Co najczęściej uczniowie wyśmiewają? 4. Wysłuchanie przez uczniów tekstu (czyta rodzic) na temat uczuć towarzyszących osobie wyśmiewanej (relacja ucznia i rodzica) 5. Uczniowie oglądają film „Nowa w szkole”. Omówienie skutków wyśmiewania ludzi. 6. Uczniowie w zespołach pracują nad rozróżnieniem uczuć negatywnych i pozytywnych towarzyszącym ludziom, naklejają na białe serce karteczki z uczuciami występującymi u ludzi akceptowanych, a na serce czarne uczucia ludzi wyśmiewanych. PODSUMOWANIE Rodzic (dziennikarz) zadaje uczniom pytanie: Co w sobie musisz zmienić, aby stać się dobrym kolegą? Uczniowie po kolei udzielają odpowiedzi. Podziękowanie rodzicowi za wspólne przygotowanie zajęć, a uczniom za aktywność. CZAS 30 minut CZAS 10 minut
  3. 3
Publicidad